close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...у регуляції мі- кробного балансу порожнини рота

код для вставкиСкачать
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ АЛЬМАН АХ, 2010, Том 13, № 2
УДК 613.4:616.31-089.28/.29
© Девдера О.І., 2010
РОЛЬ ГІГІЄНІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ У РЕГУЛЯЦІЇ МІКРОБНОГО БАЛАНСУ ПОРОЖНИНИ РОТА
Девдера О.І.
Луганський державний медичний університет
Одним із факторів, які впливають на зміну
мікробного балансу порожнини рота, є користування знімними пластиковими протезами,
виготовленими з полімерних матеріалів. Після
втрати зубів у слизовій оболонці порожнини
рота з'являється велика кількість різноманітних пристінкових мікробів, які викликають
характерні зміни клітин її шипуватого та рогового шарів. Має місце внутрішньоклітинне розміщення мікроорганізмів. P. Monsenego встановив, що в беззубих хворих кількість мікроорганізмів зменшена за рахунок постійного
злущування епітелію внаслідок підвищеного
навантаження на слизову оболонку.
Через місяць після протезування на слизовій оболонці значно збільшується кількість
мікроорганізмів, з'являються гриби. Це пояснюється новими умовами середовища між слизовою оболонкою та протезом. Проведення
мікробіологічних досліджень при користуванні протезами протягом 4-5 років показало, що
з товщі базису протеза висівається мікрофлора, спостерігається ріст дріжджоподібних грибів. Це зумовлено постійним тиском протеза
на слизову оболонку, створенням парникового
ефекту під протезом і старіння пластмаси, за
рахунок чого змінюється структура акрилових
пластмас і мікроби вільно проникають у товщу
базису. Окремі автори також підтверджують
можливість проникнення мікрофлори порожнини рота у базис знімних протезів, руйнівну
дію продуктів життєдіяльності мікроорганізмів на поверхню базису протеза.
При користуванні протезами в гігієні порожнини рота особливу роль відіграє якість їх
обробки. На протезах накопичуються залишки
їжі, багата на білки слина, що створює надзвичайно сприятливі умови для життєдіяльності
мікроорганізмів і завдяки бактеріальним ферментам призводить до порушення структури
поверхні пластмаси. Це сприяє виходу залишкової мономера і посилює його токсичний
вплив на слизову оболонку порожнини рота.
Наведені факти свідчать, що одним зі шляхів поліпшення користування знімними протезами та подовження термінів користування
ними має бути щоденна профілактична обробка протеза, спрямована на видалення залишків
епітелію та слизу, мікроорганізмів, слідових
кількостей мономера. Але очевидним є те, що
пацієнти приділяють недостатньо уваги гігієнічній обробці знімних пластикових протезів.
На наш погляд, необхідне створення вітчизняного засобу для щоденного гігієнічної об-
робки знімних зубних пластинкових протезів,
який би відповідав цим вимогам.
Серед існуючих в теперішній час очищуючих і дезінфікуючих засобів для знімних зубних протезів, які в більшості випадків запропоновані закордонними фірмами і незначною
кількістю вітчизняних виробників відсутні засоби з хорошими дезадгезивними властивостями. Тому більшість стоматологів надають
перевагу механічному очищенню протезів жорстокою зубною щіткою або поліровкою.
Фіксація мікроорганізмів на поверхні протезу залежить від природи бактеріальних адгезивів являючи собою комплекс мікробних клітин, які входять до складу бактеріальних фімбрій або поверхних структур клітинних стінок
за допомогою чого проходить їх фіксація.
Щільний зубний наліт не піддається змиванню водою, а через проміжок часу проходить імпрегнація його кристалами фосфаткальція. Швидкість утворення нальоту знаходиться в прямій залежності від якості полірування і матеріалів базису протезу.
З огляду на те, що одним із основних факторів формування зубного нальоту є здатність
мікроорганізмів фіксуватись на поверху протезу, тому при виборі препарату для обробки
протезів головною метою є мікробна дезадгезія. З цією метою нами були вивчені водні розчини детергентів, які за літературними даними володіють дезадгезивним ефектом у відношенні зубних відкладень.
Детергенти - це синтетичні речовини, які
володіють високою поверхневою активністю,
дезінфікуючою і розчинною дією органічних
сполук. В водних розчинах детергентів, завдяки силам міжмолекулярного протягування,
проходить асоціація молекул з утворенням
міцел. Міцелярним розчинам властиві підвищення розчинності вуглеводнів, а також здатність вимивання органічних речовин у водні
розчини. Висока поверхнева активність спонукає їх до розчину білків, ліпоїдів каротиноїдів,
а також здатність викликати дисоціацію білкових комплексів, інактивувати віруси, бактеріальні токсини, викликати гемоліз завдяки потужній бактерицидній дії вони широко застосовуються для приготування дезінфікуючих і
бактеріоцидних препаратів.
Нами досліджено 61 знімний протез у 54
пацієнтів віком від 48 до 60 років, термін користування протезами 2-3 роки. Перед початком клінічних спостережень протези ретельно
полірувались. Пацієнти були розділені на 2
1
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ АЛЬМАН АХ, 2010, Том 13, № 2
групи за способом очищення протезів. Першій
групі рекомендували користуватись комерційним засобом «ЛакалутДент». Другій групі пацієнтам рекомендували занурювати протез в
розчин детергентів (подано заявку на винахід).
Огляд протезів проводили через 30 діб.
Отримані результати свідчать про значний
дезадгезивний ефект розчину детергенту в по-
рівнянні з комерційним засобом.
Таким чином, застосування розчинів детергентів для дезадгезії органічного шару на
протезах дозволяє покращити їх гігієнічних
стан, а саме зменшення відкладення органічного шару на протезах, що зменшує кількість
ускладнень у протезоносіїв.
2
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа