close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Дні Німеччини на Міжнародному фестивалі музичного мистецтва

код для вставкиСкачать
№ 1 (34)
26 січня 2015 р.
Давайте провозгласим раз и навсегда, что для геометрии и математики
строительства сложных типов души и сознания нет ничего, что может заменить
классическое искусство и классическую музыку в их высочайших выражениях.
Павел Венецианец
Дні Німеччини
на Міжнародному фестивалі музичного мистецтва
„Музика без меж”
Міжнародний фестиваль музичного мистецтва „Музика без меж”, перегорнувши свою десяту сторінку, започаткував новий формат творчого взаємозбагачення та
виховання висококультурного суспільства мовою класичної музики. Оновлення стосується у першу чергу особливостей репертуарного насичення концертних заходів
та докорінно іншого підходу в означенні учасників музичного марафону. В основі визначення програми фестивалю було дотримано вектор індивідуалізованого підходу до музичних культур різних країн. Таким чином, новий виток інтернаціонального свята музики розпочався
класичними шедеврами німецької музики.
Іншою, не менш важливою особливістю цьогорічного марафону стало численне представництво на фестивалі молодих виконавців. У визначені учасників музичного дійства пріоритет було надано українським музикантам, а також митцям, чиє творче коріння пов’язане з музичною професійно-виконавською школою України. Відтак, фестиваль, окрім музичних звершень німецької класичної музики, позначився ще й радістю від зустрічей багатьох відомих музикантів, об’єднаних на засадах національної музично-виконавської культури.
З 10 по 14 листопада 2014 року, протягом
п’яти днів, у концертних залах Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки відбувалось
святкове музичне дійство у формах концертів,
майстер-класів, творчих кафедральних зібрань,
індивідуального спілкування тощо. Промова
генерального консула Німеччини в Україні доктора Детлефа Вольтера засвідчила високу мистецьку місію фестивалю, яка надалі була продовжена звуками одного з шедеврів німецької
фортепіанної музики патетичної сонати, ор. 13
Л. Бетховена у виконанні ректора консерваторії, заслуженого діяча мистецтв України Юрія
Новікова. Виступ соліста симфонічного оркестру Національної опери України, кларнетиста Олега Мороза передав нестримну хвилю народження німецького романтизму. Надзвичайно талановитий молодий український музикант представив слухачам квінтет для кларнета й струнних, ор. 34 К. Вебера. Яскравою особливістю інтерпретації цього твору постало перекладен-
ня партій струнного квартету для
їх виконання симфонічним оркестром. Симфонія № 1 Л. Бетховена, у класично-витонченій рельєфності форми, виразно прозвучала у
виконанні молодіжного симфонічного оркестру „Festival” (диригент,
заслужений діяч мистецтв України
Дмитро Логвин). Кульмінацією першого дня фестивалю постало виконання концерту для скрипки з оркестром, ор. 61 Л. Бетховена відомим
скрипалем, професором вищої школи музики міста Граца (Австрія)
Андрієм Бєловим. Сувора стриманість характеру сольної партії виразно контрастувала з ліричним,
романтично овіяним звучанням оркестру.
Яскравим жанровим контрастом
Андрій Бєлов (скрипка) та диригент Дмитро Логвин
Катерини Куликової, а також у тріо для скрипки, валторни та фортепіано (Євген Кострицький, Валерій Апостол, Катерина Куликова). Вечірній концерт другого дня фестивалю представив шедеври фортепіанної камерної музики. Почесний гість міжнародного музичного марафону, всесвітньо відомий піаніст Євген Михайлов
виконав Варіації на тему Р. Шумана та 7 Фантазій, ор. 116 Й. Брамса, Новеллету fis-moll Р. Шумана та серйозні варіації Ф. Мендельсона.
Третій та четвертий дні інтернаціонального свята музики були позначені активним
творчим спілкуванням численних поціновувачів класичного музичного мистецтва з відомими виконавцями. Майстер-класи, творчі зустрічі, щирі індивідуальні діалоги митців, викладачів, студентів полонили відвертістю та наснагою мистецько-творчого бажання.
Заключний день фестивалю подарував слухачам
шедеври композиторів-велетнів музичОлег Мороз (кларнет) та диригент Дмитро Логвин
ного бароко. У виконанні Дніпропетровського
позначився другий день музичного марафону. Денний
камерного ансамблю барочної музики під орудою Маконцерт камерної музики представив слухачам шедеври
рії Ємець, відомої української клавесиністки Наталії Фокамерної музики Ф. Шуберта, Й. Брамса.
менко та заслуженого артиста України Андрія Ільків
Але ж відкриття цього концерту поправу
(труба) прозвучали перший d-moll та четвертий A-dur
належало генію німецької музики – творконцерти для клавіру з оркестром Й.С. Баха, а також кончості Й.С. Баха. У виконанні лауреата
церти для труби, струнних та бассо-контінуо Г.Ф. Гендеміжнародних конкурсів, соліста Одеськоля та Г.Ф. Телемана.
го національного симфонічного оркестру
Відзначимо, що „Дні Німеччини” на фестивалі муЄвгена Кострицького прозвучала всесзичного мистецтва „Музика без меж” означили лише
вітньо відома Партита d-moll для скрипперший етап нового формату інтернаціонального мараки соло. Довершеність вокальної прирофону класичної музики. Попереду в Дніпропетровській
ди музики Ф. Шуберта була розкрита інконсерваторії ім. М. Глінки музична культура Франції,
струментальними засобами художньої
Італії, нові гості, нові враження від творчого спілкуванвиразності у сонатині a-moll для скрипня, яке щороку звершує благородну місію виховання моки та фортепіано – виконавці Євген Ковою музики загальнолюдських, духовних цінностей у
стрицький (скрипка) та Катерина Куликосучасному суспільстві.
ва (фортепіано). Вершина музики німецького романтизму, окреслена пізнім періВ.В. Громченко
одом творчості Й. Брамса, розкрилась у
Проректор з наукової роботи
відвертій промові почуттів музичного
кандидат мистецтвознавства,
генія в сонаті Es-dur для кларнета і фордоцент
кафедри
„Виконавське мистецтво” Євген Кострицький (скрипка), Катерина Куликова (фортепіано),
тепіано в інтерпретації Олега Мороза та
Валерій Апостол (валторна)
2 СТОР.
МУЗИЧНИЙ ВІСНИК
м і ж н а ро д н і
з в ’ я з к и
Ра дость созидания иск усства
С момента проведения Днепропетровской консерваторией им. М. Глинки фестиваля „Музыка без границ” (2009 год) перед профессионалами и любителями фортепианной
музыки Днепропетровска прошла большая галерея выдающихся пианистов современности:
Е. Михайлов (Татарстан), В. Холоденко (Украина), К. Мартинес (Италия), В. Попругин (Россия), П. Домбровский (Россия), М. Софьянская (Германия), среди которых много пианистов
из Украины и, которые, во многом определяют сегодня уровень мирового фортепианного искусства. Это А. Бондурянский, В. Холоденко, А. Романовский, Т. Русанова…
Игорь Четуев – пианист, выступавший 21, 22 декабря в Днепропетровской консерватории в рамках фестиваля „Музыка без границ”, без сомнений, относится к выдающимся
пианистам современности, и также родился в Украине. Начальное музыкальное образование получил в Севастополе. Уже в детские и юношеские годы был победителем нескольких
международных конкурсов пианистов. В возрасте 17 лет стал учеником известного пианиста
и педагога Владимира Крайнева. В настоящее время Игорь Владимирович Четуев – профессор Высшей школы музыки, театра и медиа в Ганновере (Германия).
В Днепропетровске пианист выступал трижды. Первый раз, еще будучи учащимся
ДМШ. Запомнились в его предыдущих концертах блестящее исполнение сонаты Й. Гайдна ми-бемоль мажор, рапсодии си минор Й. Брамса, си минорной сонаты Ф. Шопена. Сегодня перед слушателями предстал мастер со сложившимся ярким индивидуальным стилем
музыканта и пианиста. Его техника совершенна и производит впечатление отсутствия любых
технических трудностей при исполнении произведений высшего исполнительского мастерства, таких как „Крейслериана” Р. Шумана, концерты для фортепиано с оркестром Д. Шостаковича №1 до минор, С. Прокофьева № 3 до мажор, Этюды Ф. Шопена и др. Амплитуда
владения стилями – огромна. Его интерпретации сочинений эпохи классицизма, романтизма, фортепианной музыки ХХ века – свежи и одинаково интересны. Пианист молод и потенциал его творческих возможностей огромен. Мы надеемся, что впереди нас ждут новые
интересные встречи с маэстро.
В концерте принял участие Молодежный Симфонический оркестр „FESTIVAL” Днепропетровской консерватории им. М. Глинки – художественный руководитель и главный дирижер Заслуженный деятель искусств Украины Дмитрий Логвин. С каждым концертом этот
молодой коллектив демонстрирует значительный профессиональный рост, радует и удивляет растущим исполнительским уровнем музыкантов, невероятно полезно „избалованных”
игрой с выдающимися исполнителями современности. В этом концерте оркестр прекрасно
справился со сложными в художественном, техническом, фактурном, ритмическом и, что наиболее важно, ансамблевом отношении фортепианными концертами Д. Шостаковича № 1 и
с у ч а с н а
м у з и к а
МУЗИЧНІ ПРЕМ’ЄРИ
КОМПОЗИТОРІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ
Серед розмаїття музичних подій останнього часу, що відбуваються в залах Дніпропетровської консерваторії, камерний концерт, що пройшов 12 грудня 2014 року, з творів композиторів Дніпропетровщини, не залишився непоміченою подією. Увагу привернув основний вектор концерту – його спрямованість на різножанровість – композиторські прем’єри.
До чого блискуче, емоційно, інформативно сконцентровано підводила незмінна ведуча концертів Дніпропетровської композиторської організації кандидат філософських наук, доцент
Н.Ю. Тарасова.
Серед прізвищ авторів, заявлених в програмі, чотири композитори. Три з них – відомі в
Дніпропетровську Валентина Мартинюк, Олександр Нежигай, Володимир Скуратовський.
Прем’єрним цей концерт став для Тетяни Станко – композиторки, піаністки, прийнятої до
нашої організації у минулому році. Вона презентувала нові твори: „Вальс” для віолончелі та
фортепіано (соло – лауреат міжнародних конкурсів К. Сербіна, м. Одеса), „Варіації для фортепіано” (за роялем автор). Попереду Т. Станко чекає вступ до Національної Спілки композиторів України.
Кожний учасник концерту представляв свої нові композиції. Винятками стали вже відомий і популярний вокальний цикл В. Скуратовського „Я вернулся домой” на вірщі Л. Філа-
това в оновленому виконавському складі (О. Синякова та І. Воєводін), а також хор В. Мартинюк „Мова золота” на вірші А. Малишка у виконанні змішаного хору під керівництвом
Ю.Ю. Іванової.
Прикрасами концерту стало виконання прем’єрних творів: для кларнета-соло „Інтерв’ю
на задану тему” В. Мартинюк; „Інтродукції і токати”, „Колискової” для кларнета й фортепіано О. Нежигая. Партію кларнета натхненно, з проникливим та виразним інтонуванням виконав Валерій Громченко в дуеті з чутливою Тетяною Ревою.
П’єса „Натхнення” О. Нежигая, у виконанні автора завершуючи концерт, стала нібито своєрідним нагадуванням на створення нових піднесених, натхненних творів митців
Дніпропетровської організації Національної спілки композиторів України.
С.А. Щітова
Кандидат мистецтвознавства, зав. кафедрою „Історія та теорія музики”
С. Прокофьева № 3. Также в исполнении Молодёжного Симфонического оркестра вдохновенно и эмоционально прозвучала Увертюра-фантазия П. Чайковского „Ромео и Джульетта”.
Музыкальное искусство, природа которого неразделимо связана со временем, дарит нам
всего лишь небольшой период непосредственного общения с композитором и исполните-
лем. Но, чем выше содержательность художественного диалога создаваемого музыкантоминтерпретатором, тем велик и бесконечен тот час послесловия, остающегося после встречи с выдающимся музыкантом. И этот вдохновенный час у многих слушателей концертов
Игоря Четуева в Днепропетровске будет ещё долго радовать сердца великим созиданием
высокого искусства.
Т.А. Медведникова
Кандидат искусствоведения, доцент
кафедры „Исполнительское искусство”
г у м а н н а
п е д а г о г і к а
Мовою серця…
„Есть люди, которые могли бы
стать светлыми, но такими не стали, – это потому, что им не достались светлые уроки своих учителей” ‒ з таким змістовним наповненням відбувались заняття в консерваторії наприкінці першого семестру. З 15 по 19 грудня
2014 р. на базі кафедри соціальногуманітарних дисциплін проходив
семінар з фізики, біології та основ
гуманної педагогіки.
Проведення даного семінару
було викликано необхідністю виведення з кризи сучасної педагогічної свідомості, оновлення освіти та
потребою запобігти девальвації понять „духовність” та „гуманність”.
Семінар проводили: член Координаційної ради Міжнародного центру Гуманної педагогіки,
вчитель-методист, Лицар Гуманної Педагогіки Стульпінене Ірена, автор додатку до курсу фізики середніх шкіл для духовно-морального виховання „Фізика мовою серця”; віцепрезидент Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації Гуманної педагогіки, вчительметодист, Лицар Гуманної Педагогіки Бак В.Ф., автор додатку до курсу фізики середніх шкіл
для духовно-морального виховання „Біологія мовою серця”; керівник Дніпропетровського
обласного центру Гуманної педагогіки імені Ш.О. Амонашвілі, викладач кафедри соціальногуманітарних дисциплін Салієнко Н.О.
Навчання фізики та біології в школі базується на засадах гуманітаризації й демократизації освіти. В профільних класах суспільно-гуманітарного напряму профілізації фізика та
біологія вивчається на рівні стандарту, що передбачає обмеження обов’язкових результатів
навчання мінімально необхідними знаннями, які мають головним чином світоглядне спрямування.
Філософський профіль найбільше дозволяє інтегрувати розгляд на уроках фізики та біології питань світоглядного, філософського спрямування: роль знань з фізики та біології в
житті людини й суспільному розвитку, що являє світ, у якому ми живемо? Як довго він існує? Яку роль відіграє людина в навколишньому світі? Які стосунки між людиною і навколишнім світом?
Даний семінар став початком комплексу заходів, спрямованих на поглиблення гуманізації навчально-виховного процесу в консерваторії. У подальшому планується створення лабораторії з питань духовного та гуманістичного виховання учнівської молоді.
В.В. Сізов
Кандидат педагогічних наук,
заступник декану музичного факультету
О.М. Ярошкевич
Кандидат історичних наук,
зав. кафедрою „Соціально-гуманітарні дисципліни”
МУЗИЧНИЙ ВІСНИК
т в ор ч и й
п ро е к т
Познание ве ликого – бесконечно
«…И в этих звуках скоротечных,
На землю брошенных тобой,
Души бессмертной, таинств вечных
Есть отголосок неземной…»
П. Вяземский
(из стихотворения „Листу”)
Один из величайших музыкантов ХIХ века, блестящий
композитор и пианист Ф. Лист вошел в историю, прежде
всего, как гениальный новатор в области инструментальной музыки, в тени которой до сих пор остается его хоровое творчество. Между тем, прикосновение к хоровому наследию великого романтика, безусловно, открывает новые,
удивительные грани его таланта, позволяет глубже осознать
горизонты духовных и творческих поисков композитора.
Религиозные воззрения Листа-католика, связанные с
переездом в Рим, смерть любимого сына, драматические
размышления о собственной судьбе, вера в силу искусства,
способного внутренне преображать человека – все это привело к созданию композитором в 1865 году масштабного со-
чинения для смешанного хора, солистов и органа – Хоральной мессы (MISSA CHORALIS).
Хору Днепропетровской консерватории им. М. Глинки
(художественный руководитель и дирижер – Юлия Иванова,
хормейстер – Тарас Хмилюк) выпала большая честь исполнить данное сочинение впервые в г. Днепропетровске. Премьера состоялась 27 ноября на сцене Дома органной и камерной музыки с участием заслуженной артистки Украины
Надежды Юрийчук (орган). Шесть частей Мессы („Kyrie
к о н ф е р е н ц і я
Пріоритет
розвитк у свідомості
20 – 21 листопада 2014 року в Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки відбулась VІІІ Міжвузівська науковопрактична студентська конференція „Еволюція музичної
мови у світлі сучасного гуманітарного знання”. Цьогорічне
спілкування молодих вчених було присвячено 75-річчю від
дня народження Л.В. Дичко. Її твір „Замок Шамбор” з циклу
„Замки Луари” святково відкрив роботу конференції з виступом О. Васюкової, яка досліджувала синтетичність художнього мислення Л. Дичко на прикладі аналізу вищеозначеної
композиції (кер. Ю.Ю. Іванова).
Актуальні проблеми сучасних музичних жанрів та стилів розв’язувались у доповідях А. Шевчук (кер. В.І. Скуратовський), Г. Савонюк (кер. С.А. Щітова), Я. Цвєтінського
(кер. В.В. Щепетнов), І. Нещерета (кер. А.А. Тулянцев). Питання історії та практики інструментально-виконавського
мистецтва з’ясовувались домристкою В. Герасименко та
бандуристкою О. Клименко
(кер. Н.В. Башмакова), домристками А. Червонченко й Г. Міхальцовою (кер. В.П. Кікас), Т. Зайцевою (кер. Д.Ю. Фірсік). Новації
музичної мови італійських скрипалів ХVІІІ ст. цікавили І. Марцинкова (кер. М.О. Обмелько),
а валторніст С. Романовський
яскраво проілюстрував основні
етапи становлення художньовиразової палітри сучасної валторни (кер. Р.С. Литвиненко).
Еволюція виконавства на кларнеті натхненно постала у доповіді
І. Селищева (кер. Т.Г. Мазур).
Питання музичної педагогіки у векторі постановки науко-
eleison”, „Gloria”, „Credo”, „Sanctus”, „Benedictus”, „Agnus
Dei”) погрузили исполнителей и слушателей в особенную,
завораживающую атмосферу внутреннего сосредоточения
и молитвенности. Мощное звучание органа в сочетании с
живыми человеческими голосами дало возможность вознестись над мирской суетой и прикоснуться к Вечности…
Большой радостью для студентов специализации „Хоровое дирижирование” стала возможность исполнения Мессы
и в родных стенах – на сцене Днепропетровской консерватории им. М. Глинки в рамках проекта „Молоді таланти
Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки – для молоді міста” 4 декабря 2014 года. Примечательно, что в исполнении принимали участие все суденты данной специализации, включая юных первокурсников, для которых работа над столь серьезным произведением и сам концерт стали настоящим событием и, хочется верить, мощным импульсом к дальнейшему самосовершенствованию, достижению
заветных творческих вершин.
Особую признательность хочется выразить солистам,
принимавшим участие в исполнении Хоральной Мессы –
Марианне Рябошлык (сопрано), Анастасии Расторгуевой
(альт), Николаю Ефименко (тенор), Юрию Сафронову (тенор), Игорю Воеводину (бас), а также музыковеду
Владимиру Ильичу Скуратовскому.
Про каждого серьезного и значительного художника можно сказать: существует нечто, что способен
выразить только он, и больше
никто. Видимо, это один из
главных признаков таланта
– неповторимость и незаменимость мира, им порожденного. Надеемся, что исполнение хорового опуса Ф. Листа
подчеркнет самобытность и
уникальность композитора, дополнит и обогатит творческий
облик великого романтика в глазах его потомков.
А.В. Хананаева
Зав. специализации „Хоровое дирижирование”
Ю.Ю. Иванова
Преподаватель специализации
„Хоровое дирижирование”
вої проблематики були ґрунтовно окреслені в доповідях гостей конференції – студентів Інституту мистецтв Київського університету ім. Бориса Грінченка та Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова під керівництвом Ю.В. Мережко (А. Коваль, О. Локтіонова, І. Демченко, О. Винокурова, А. Печерська). Постать викладача, композитора, виконавця В.Н. Фалькової вдячно розкрила А. Панасенко (кер. Т.М. Семеряга).
Широке коло питань еволюції музичної мови теоретичного та культурологічного напрямків досліджували П. Ніяка та А. Лихопьок (кер. В.І. Скуратовський), О. Хозяїнов та
О. Хотюн (кер. Т.М. Семеряга); С. Рижкова, А. Суржиков та
К. Яблокова (кер. Л.В. Гонтова); М. Наливайко (кер. С.А. Щітова), С. Рябуха (кер. М.С. Козолуп).
Круглий стіл надав можливість з’ясувати здобутки та
найбільш проблемні питання VІІІ Міжвузівської науковопрактичної студентської конференції, усвідомлення яких
суттєво підвищить якість проведення масштабного свята наукового спілкування у майбутньому.
В.В. Громченко
Проректор з наукової роботи
кандидат мистецтвознавства, доцент
кафедри „Виконавське мистецтво”
3 СТОР.
а к т у а л ь н о
Быть
композитором…?
Концерт студентов-композиторов, который прошел в
конце ноября этого учебного года, выявил не только уровень владения приёмами композиции, но раскрыл образную и эмоциональную стороны каждого произведения,
написанного студентами.
В концерте показывали свои сочинения студенты преподавателей В.Н. Брондзи и заслуженного деятеля искусств Украины А.Н. Нежигая.
Радует, что все были разные в творческом подходе к
своим сочинениям, а это значит, что преподавателям удалось сохранить индивидуальность каждого, не „ломая под
себя”.
Все выступления были одновременно и зачетом для
студентов. Кроме того, к каждому из них предъявлялись
требования согласно программе по композиции (в основном, это умение владеть простой 3-х частной формой,
сложной 3-х частной и вариациями). Учитывались также
такие моменты, как качество самого музыкального материала, умение его развивать и выстраивать форму.
Открывала концерт студентка ІІ курса факультета кафедры теории и истории музыки Анна Савонюк вариациями для ф-но (были исполнены не все вариации, а только
часть цикла). Точная расстановка акцентов, целостность
фактуры каждой вариации и варьирование основного материала – главные достоинства этого сочинения.
Екатерина Плахотная, студентка IV курса фортепианного отдела училища, показала пьесу для ф-но „Снежинки”, посвященную К. Дебюсси. Следует сказать, что стилистика автору удалась. Произведение изобилует диссонансами, острыми интонациями и атональной техникой.
При этом в сочинении удалось передать главное – образность произведения.
Вячеслав Старостин, студент ІІІ курса народного отдела училища, показал вальс для гитары. И хотя еще чувствуется стилевая подражательность классикам прошлого, мелодическая развернутость и четкая форма вполне
удались автору опуса. Вячеслав только первый год занимается композицией.
Маргарита Павлова, студентка III курса факультета
„Народные инструменты”, композицией стала заниматься
только в этом году. На суд публики она представила произведение для голоса, скрипки и бандуры „Лебедина мрія”
на собственный текст и была вознаграждена бурей аплодисментов. Само произведение вполне заслуживает внимания. Четко выстроенная драматургия, развитая вокальная мелодическая линия с эмоциональным исполнением
позволяют включать данное произведение в концертный
репертуар.
Ольга Григорьева, студентка ІІІ курса училища специализации „Теория музыки”, представила свое новое сочинение для ф-но „Атлантида”. Замысел автора, яркую образность произведения передают мясистые септаккорды,
неторопливость изложения, интересные гармонические
обороты и простая, почти песенная мелодия. И все это в
единой и целостной форме позволяет воспринимать исполненное автором сочинение на едином дыхании.
Яков Цветинский, студент IV курса факультета специализации „Музыкальное искусство эстрады”, показал
произведение „Аккордеон моего деда”, которое и посвятил
своему дедушке. Автор умело подобрал краски, чтобы показать стилевую характеристику самого аккордеона, передать его колорит. Ностальгические интонации, мелкая шопеновская техника и агогика при исполнении представили это произведение очень выразительным. Само произведение очень легко воспринимается на слух. Видимо, любовь к Шопену отразилась и в стилистике некоторых сочинений Якова, и этого, в частности. Хотя работа в стилях – одна из самых сложных задач композитора.
Вела концерт студентка ІІ курса факультета кафедры
теории и истории музыки Яна Стебловская.
Можно смело сказать, что концерты студентовкомпозиторов за последнее время весьма активизировались и уже становятся доброй традицией.
И хотя многому еще нужно научиться начинающим
композиторам, потенциал у нас, кажется, есть.
А.Н. Нежигай
Председатель Днепропетровской
региональной организации
Национального союза композиторов Украины,
преподаватель кафедры „История и теория музыки”
4 СТОР.
МУЗИЧНИЙ ВІСНИК
п р е м ’ є ра
„ Ко ф е й н а я к а н тата”
Незабываемым подарком для настоящих ценителей высокого музыкального искусства стало премьерное исполнение „Кофейной кантаты” И.С. Баха в рамках творческого
проекта „Молодые таланты консерватории – для молодежи
города”.
Написанная 280 лет назад кантата, стала первым произведением искусства, посвященным экзотическому и любимому многими сегодня напитку – кофе.
Незамысловато легкий и шуточный литературный сюжет, написанный современником композитора, Христианом
Пикандером в сочетании с изысканной и лаконичной гармонией, утонченностью формы и мелодичностью И.С. Баха интересен и сегодняшнему, весьма искушенному слушателю.
Вокальная музыка великого немецкого композитора, не
смотря на легкость восприятия, требует от исполнителей,
к о н ц е рт н и й п ро е к т
„В мире дж аза”
9 декабря 2014 года на сцене Днепропетровской консерватории им. М. Глинки произошло событие, которого ждали
целый год – торжественное открытие концертного проекта
„В мире джаза” в рамках Международного фестиваля „Музыка без границ”.
Концерт открыл Big-Band Днепропетровской консерватории им. М. Глинки под управлением Юрия Паламарчука. Джазовый марафон стартовал композицией Бенни Голсона „Whisper Not”. Любителям джазовой музыки
особо запомнились великолепные импровизации солистовинструменталистов: К. Ревкова, П. Сидоренко, Я. Цветинского, М. Лышенко, Д. Литвиненко, А. Мовчана, А. Гельда.
Вокальным ансамблем консерватории (художественный
руководитель Юлия Писаренко) были исполнены композиции: „Basin Street Blues”, „On the Sunny Side of the Street”,
„How Hight the Moon”, „Java Junkie” в сопровождении джазового оркестра и инструментального ансамбля.
Фестиваль – время сюрпризов и открытий! Впервые в
истории данного джаз-проекта на сцену вышли совсем юные
исполнители, возрастом от 9 до 14 лет. Это воспитанники
Школы Музыки Юлии Писаренко. Своими чистыми, звон-
т в ор ч е
как хорошей вокальной подготовки, так и чувства стиля той
эпохи, понимания музыкального языка автора.
Работа над „Кофейной кантатой” стала настоящей школой мастерства для молодых исполнителей-студентов Николая Ефименка (тенор), Юрия Суббота (бас) и Марианны Рябошлык (сопрано). Кропотливая работа, вдохновение и неподдельный интерес к данному произведению помогли молодым исполнителям справиться с творческими задачами,
продиктованными самим автором.
Сложность и гениальность данного музыкального произведения, также раскрывается в моменте, связанном с театрализацией. Искусствоведы говорят нам о забавном творческом феномене композитора. Дело в том, что И.С. Бах, никогда не интересовавшийся жанром оперы, созданием „Кофейной кантаты” заложил основы немецкой национальной
оперы зингшпиль. И действительно, в данном творении автора из десяти номеров, пять
– это речитативы secco, характерный элемент оперного жанра.
Яркие образы, правдивые актерские дуэты, живое
и эмоциональное вокальное исполнение в сопровождении камерного ансамбля
и, конечно же, звучание органа наполнило зрительный
зал неповторимой атмосферой праздника высокого искусства.
Слушатели, пришедшие
в этот вечер в концертный
зал консерватории на премьеру „Кофейной кантаты”
с первых аккордов были очарованы звучанием гениальной музыки великого И.С. Баха, а в финале искренне благодарили исполнителей долгими аплодисментами.
М.С. Козолуп
Преподаватель кафедры „Вокально-хоровое мастерство” кими голосами и непосредственным сценическим поведением они удивили и порадовали публику. Юные вокалисты получили неоценимый опыт и незабываемые впечатления от
выступления с джазовым оркестром под управлением опытнейшего дирижера! Сольный вокал в концерте представили:
В. Кочетков, О. Ищенко, М. Черная, М. Герц, Т. Дяченко.
Ансамбли разных составов выходили на сцену. Один из
оригинальных составов сформировался в преддверии подготовки фестиваля – дуэт аккордеонистов: Дмитрий Танько и
Михаил Лис с композицией Чик Кория „Chik’s Tune”.
Коллектив Ольги Данченко „Fusion Quartet” на концерте представил программу из авторских произведений Ольги
Данченко и Даниила Винарикова – свежий взгляд на современность в акустическом проявлении.
„Art Line Band” – коллектив под управлением пианиста
Владимира Щепетнова и автора композиции „Поперек дороги” – продемонстрировал ансамблевую слаженность и яркое
импровизационное искусство.
Второй день фестиваля подарил любителям и ценителям джаза общение с джазовыми коллективами „Alexey
Bogolyubov Quartet” (Киев), „Alyona Salova Quintet” (Киев),
„Stanlight” (Запорожье), „Onda Jazz” (Днепропетровск), „LLT
Trio” (Днепропетровск). Особый восторг публики вызвал
пианист Алексей Боголюбов – тонкий музыкант и виртуозный импровизатор.
О.Н. Жукова
Преподаватель кафедры „Исполнительское искусство”
взаємозбагачення
Мистецтво Тромбона
25 грудня 2014 року у великій залі Дніпропетровської
консерваторії ім. М. Глінки відбувся концерт тромбонової
музики у рамках просвітницького проекту Сергія Макарова „Мистецтво тромбона”. Флагманом концерту цього разу
став київський тромбоніст Ренат Імаметдінов. Він майстерно виконав такі твори як „Болівар” Еріка Кука, концерт Лебедєва для туби на бас-тромбоні! А також відбулася прем’єра
у Дніпропетровську твору Берта Аппермонта „Колорз”. Музикант виступив в ансамблі з піаністкою Ерікою Васильєвою (м. Київ). У рамках проекту Ренатом Імаметдіновим був
проведений майстер-клас зі студентами консерваторії ім. М.
Глінки.
Відзначимо що у концерті прийняли участь випускники класу Сергія Макарова. Раптовим початком концерту стала „Баста” Фолька Рабе у виконанні Сергія Петриченка, та-
«МУЗИЧНИЙ ВІСНИК»
Дніпропетровська обласна газета,
засновник і видавець:
Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки
Мова видання: російська і українська
кож він виконав твір Річарда Пізлі „Стріли Часу”. Олександр
Жеменюк подарував „Баладі” Еріка Евазена на бас-тромбоні,
а Сергій Чулимов здивував слухачів технічним виконанням
вокальної арії „Вітер з вітром у морі злетілися” з опери Антоніо Вівальді „Гризельда” (концертмейстер Олена Шпрінгер). Також відбувся виступ септету тромбоністів за участю
Владислава Пурика та Андрія Мержука (тробмон) й тубіста
Ігоря Гаркуші. І у завершені концерту всіх потішило виконання твору хором тромбонів за участю битбокса від Юрія
Сафронова.
Увесь концерт пройшов у досить незвичайному форматі,
що змушувало публіку споглядати цей захід з особливим інтересом. Конферансом на концерті виступав сам автор проекту Сергій Макаров, який повідав глядачеві багато цікавої
інформації з мистецтва гри на тромбоні.
С.Г. Макаров
Викладач кафедри „Виконавське мистецтво”
Редактор В.В. Громченко
Коректор Ю.В. Гончаров
Фото С.В. Селезньов
Газета виходить один раз на два місяці.
Адреса редакції: 49044, м. Дніпропетровськ,
вул. Ливарна, 10
н а ш і
в е т е ра н и
Не властно время
над душою…
Библиотека – это храм книг, который делает человека
умнее и мудрее. У древних египтян библиотека не зря называлась „аптекой для души”. Запах книг и нот на полках, царство гармонии, спокойствия и душевного тепла всегда делает посещение библиотеки особо приятным.
Долгое время
хранительницей и
мудрым проводником мира нот была
скромная,
улыбчивая женщина с
нежным голосом и
изысканными манерами – Раева
Сталина Александровна. Она служила идеалом добра и просвещения
на протяжении полувека. Менялись
политические эпохи, поколения студентов, а библиотека оставалась неизменно нужной и по-настоящему полезной. Сталина Александровна всегда находила нужную книгу, была хорошо осведомлена о новых изданиях, могла помочь советом, подсказать и уточнить профессиональные детали, найти ответ на почти любой вопрос. Многие считали её лучшим другом и заходили в библиотеку не только за
книгами, нотами, но и за так необходимым зарядом душевности, внутренней гармонии, добра.
Свой 80-летний юбилей С.А. Раева отметила в кругу дорогих ей людей – двух сестёр, дочери (тоже библиотекаря)
и близких друзей. Пожелаем же и мы юбиляру счастливого
долголетия, здоровья и неиссякаемого душевного тепла, которым она щедро одаривает всех тех, кто с ней рядом.
И.А. Хорошко
Преподаватель кафедры „Исполнительское искусство” Музыкальная
фотография …?
В ноябре 2015 года фотоклуб „Impressions” будет отмечать своё первое пятилетие. Дабы расширить просветительскую и культурную миссию клуба на студенчество консерватории, Студия Пикториальной Фотографии Сергея Селезнёва и фотоклуб „Impressions” взяли на себя организацию фотошколы и проведение уроков фотографии в нашем учебном заведении. Что это такое, спросите вы?
В наше интересное время, спрос можно найти в любой
области творческих знаний, а вторая специальность, пусть
даже не по музыкальному профилю, возможно, вам пригодится.
Отметим, что концертирующий музыкант находится в
массе интереснейшей визуальной информации, которая спустя непродолжительное время, стирается из памяти навечно.
Овладение техникой фотосъемки и знания об основных законах оптики, композиции, света и освещения, дадут вам возможность самим запечатлевать то, что было важного и интересного во время пребывания на гастролях в других городах, в дальних странах; запечатлеть встречи со знаменитостями, вечеринки с друзьями, природу и памятные события. Для
этого, в 1839 году, и была создана фотография.
Фотошкола открылась в середине ноября 2014 года, прошли уже 4 занятия. Руководит фотошколой выпускник Днепропетровского музыкального училища имени М.И. Глинки 1982
года (отделение хорового дирижирования) Сергей Селезнёв.
Сергей Владимирович – 20 лет занимается фотографией, в его творческом багаже: книга для любителей фотоискусства „Рациональная Фотография”, 30 персональных выставок (последняя из которых прошла в октябре-ноябре этого года), 4 авторских курса фотографии, мастер-классы, семинары, встречи в Киеве, Севастополе и Днепропетровске,
членство в Национальном союзе фотохудожников Украины
(с 2002 года).
Обучение студентов, желающих попасть в мир фотографии, проводится по пятницам, при организационной и информационной поддержке ректора консерватории Ю.М. Новикова, администрации и студенческого совета. Обучение
студентов консерватории проводится БЕСПЛАТНО!
Справки по любым вопросам, касающимся фотошколы,
можно получить в студсовете, у Анастасии Сергеевны Ивченко и, непосредственно, у преподавателя и руководителя фотошколы Сергея Владимировича Селезнёва (тел. /050/591-81-01).
Тираж: 500 екз.
Дата подачі на друк:
Номер видання: № 1 (34)
23.01.2015 р.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа