close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Теми

код для вставкиСкачать
Теми
дипломних робіт спеціалістів
кафедри екології
2014-2015 н.р.
№
ПІБ студента
Тема роботи
ПІБ керівника
1.
Теглівець Н.І.
Мох Schistidium apocarpum (Hedw.)
Bruch & Schimp. як біоіндикатор
стану атмосферного повітря в
умовах урбоекосистеми м. Львова.
2.
Ощипок Н.В.
Стан антиоксидантної системи в проф. Антоняк Г.Л.
клітинах моху Pylaisia polyantha
(Hedw.) Bruch еt аl. залежно від
рівня атмосферного забруднення.
3.
Сидорчук І.О.
Використання рослинфіторемедіантів для оптимізації
водних властивостей
нафтозабруднених грунтів
доц. Цвілинюк О.М.
4.
Ракоча О.М.
Водний режим рослин Faba bona
Medic. за умов росту на
нафтозабруднених грунтах
доц. Цвілинюк О.М.
5.
Синяк Д.В.
Біоіндикація стану малих водойм
міста Львова за допомогою
зоопланктону
доц. Думич О.Я.
6.
Лабик Р.І.
Аналіз та оптимізація стану
поводження з побутовими
відходами у місті Львові
доц. Савицька О.М.
проф. Антоняк Г.Л.
Затверджено
на засіданні кафедри екології ________________2014 р.
Протокол № 5 від __________2014 р.
Завідувач кафедри екології _________________________З.І.Мамчур
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа