close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі
2009 ЖЫЛҒЫ ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛЫҚ САНАҒЫНЫҢ
ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ
Астана 2010
2009 жылғы Қазақстан Республикасы
халық санағының қорытындысы
туралы
БҰҰ-ның 2005-2014 жылдар кезеңіне жоспарлаған 2010
жылғы халық және тұрғын-үй қоры санағының дүниежүзілік
бағдарламасы аясында Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 28 қарашадағы № 1138 “2009 жылғы Қазақстан
Республикасы халқының ұлттық санағы туралы” қаулысына
сәйкес 2009 жылғы 25 ақпан мен 6 наурыз аралығында
Қазақстан
Республикасында
екінші
Халықтың
ұлттық
санағы (бұдан әрі – ХС2009) өтті.
2
ХС2009 қорытындысы бойынша халық
саны
мың адам
1959ж.
Барлық
халық
1970ж.
1979ж.
1989ж.
1999ж.
2009ж.
9303,8 13026,3 14709,5 16232,3 14981,3 16009,6
Қала халқы
4138,7
6636,1
7980,5
9269,0
8455,8
8662,4
5165,1
6390,2
6729,0
6963,3
6525,5
7347,2
Ауыл халқы
3
Халық санының өзгеруі
(алдыңғы санаққа)
Өсуі (кемуі), мың адам
1970ж.
1979ж.
1989ж.
1999ж.
2009ж.
Барлық
халық
3722,5
1683,2
1522,8
-1251,0
1028,3
Қала халқы
2497,4
1344,4
1288,5
-813,2
206,6
Ауыл халқы
1225,1
338,8
234,3
-437,8
821,7
4
Халық санының өзгеруі
(алдыңғы санаққа)
Өсуі (кемуі), пайызбен
1970ж.
1979ж.
1989ж.
1999ж.
2009ж.
Барлық
халық
40,0
12,9
10,4
-7,7
6,9
Қала халқы
60,3
20,3
16,1
-8,8
2,4
Ауыл халқы
23,7
5,3
3,5
-6,3
12,6
5
ХС2009 қорытындысы бойынша халық
саны




Қазақстан Республикасы халқының саны ХС2009 қорытындысы
бойынша 16009,6 мың адамды құрады және соңғы 50 жылда
6,7 млн. адамға өсті, ал алдыңғы (1999ж) санақпен
салыстырғанда 1028,3 мың адамға немесе 6,9%-ға артқан.
Қала халқының саны 8662,4 мың адамды құрады және
ХС2009-бен салыстырғанда 206,6 мың адамға немесе 2,4%ға, ауыл халқы – 7347,2 мың адам, тиісінше 821,7 мың
адамға немесе 12,6%-ға өсті.
Қала халқының үлесі 54,1%, ауыл халқы – 45,9% құрады
(ХС1999 – сәйкесінше 56,4% және 43,6%).
Қала халқының үлес салмағы төмендеді, ал ауыл халқы
сәйкесінше 2,3 пайызға өсті.
6
Жекелеген этностардың саны және үлесі
Халық саны, мың адам
1999ж.
2009ж.
Үлесі, пайызбен
1999ж.
2009ж.
Барлық
халық
14981,3
16009,6
100,0
100,0
Қазақтар
8011,5
10096,8
53,5
63,1
Орыстар
4481,1
3793,8
29,9
23,7
Өзбектер
370,8
457,0
2,5
2,9
Украиндар
547,1
333,0
3,6
2,1
Ұйғырлар
210,4
224,7
1,4
1,4
Татарлар
249,1
204,2
1,7
1,3
Немістер
353,5
178,4
2,4
1,1
Басқа
этностар
757,8
721,7
5,1
4,57
Жекелеген этностар санының өсу (кему)
қарқыны, %
140,0
126,0
123,2
120,0
106,8
95,2
100,0
84,7
82,0
80,0
60,9
60,0
50,5
40,0
20,0
0,0
Қазақтар
Орыстар
Өзбектер
Украиндар
Ұйғырлар
Татарлар
Немістер
Басқа
этностар
8
Жекелеген этностар санының өзгеруі
Санақ аралық кезеңде (1999-2009жж.)
Өскен сандар:
қазақтар - 26,0%-ға, 10096,8 мың адам құрады
өзбектер - 23,2%-ға, 457,0 мың адам құрады
ұйғырлар - 6,8%-ға, 224,7 мың адам құрады
Азайған сандар:
орыстар - 15,3%-ға, 3793,8 мың адам құрады
украиндар - 39,1%-ға, 333,0 мың адам құрады
татарлар - 18,0%-ға, 204,2 мың адам құрады
немістер - 45,5%-ға, 178,4 мың адам құрады
9
Жынысы бойынша халық саны
1999ж.
мың адам
ерлер
Барлық
халық
әйелдер
2009ж.
мың
әйелге
еркектер,
адам
мың адам
ерлер
әйелдер
мың
әйелге
еркектер,
адам
7215,4
7765,9
929
7712,2
8297,4
929
3957,6
4498,2
880
4055,3
4607,1
880
3257,8
3267,7
997
3656,9
3690,3
991
Қала халқы
Ауыл халқы
10
Еркектер мен әйелдердің үлес салмағы, %
1999ж.
ерлер
Барлық
халық
2009ж.
әйелдер
ерлер
әйелдер
48,2
51,8
48,2
51,8
46,8
53,2
46,8
53,2
49,9
50,1
49,8
50,2
Қала халқы
Ауыл халқы
11
Жынысы бойынша халық санының өзгеруі
2009жыл %-бен 1999
жылға
өсім
мың адам
ерлер
әйелдер
Барлық
халық
106,9
Қала халқы
Ауыл халқы
ерлер
әйелдер
106,8
496,8
531,2
102,5
102,4
97,8
108,9
112,5
112,9
399,0
422,6
12
Жынысы бойынша халық санының өзгеруі
Алдыңғы санақпен салыстырғанда ерлер саны 496,8
мың адамға немесе 6,9%-ға өсті; әйелдер саны
531,5 мың адамға немесе 6,8%-ға өсті.
Ерлер мен әйелдер санының арақатынасы әйелдер
халқы үлесінің ерлер үлесінен артуымен қалыптасты
(сәйкесінше 51,8% және 48,2%).
Әрбір 1000 әйелге 929 ерлер келеді (баламалы
арақатынас
ХС1999
деректері
бойынша
да
қалыптасты).
13
Өңірлер бойынша халық саны
Халық саны, мың адам
Өңірлер
Қазақстан Республикасы
1999ж.
2009ж.
өсу (+), кему(-)
мың адам
%
14981,3
16009,6
1028,3
6,9
Ақмола
827,3
737,5
-89,8
-10,9
Ақтөбе
682,6
757,8
75,2
11,0
Алматы
1557,3
1807,9
250,6
16,1
Атырау
440,3
510,4
70,1
15,9
Батыс Қазақстан
616,8
598,9
-17,9
-2,9
Жамбыл
988,8
1022,1
33,3
3,4
Қарағанды
1410,2
1341,7
-68,5
-4,9
Қостанай
1017,1
885,6
-131,5
-13,0
Қызылорда
625,0
678,8
53,8
8,6
Маңғыстау
314,7
485,4
170,7
54,2
1978,3
2469,3
491,0
24,8
Павлодар
807,0
742,5
-64,5
-8,0
Солтүстік Қазақстан
726,0
596,5
-129,5
-17,8
1531,0
1396,9
-134,1
-8,8
Астана
328,3
613,0
284,7
86,7
Алматы
1130,6
1365,6
235,0
20,8 14
Оңтүстік Қазақстан
Шығыс Қазақстан
2009 жылғы халық санағы қорытындысын есепке алғандағы 2010
жылғы 1 қазандағы халық саны (ағымдағы есеп)
Халық саны, мың адам
Өңірлер
Қазақстан Республикасы
ХС 1999жг.
01.10.2010ж.
өсу (+), кему(-)
мың адам
%
14981,3
16372,4
1391,1
9,3
Ақмола
827,3
733,1
-94,2
-11,4
Ақтөбе
682,6
773,4
90,8
13,3
Алматы
1557,3
1852,4
295,1
18,9
Атырау
440,3
528,7
88,4
20,1
Батыс Қазақстан
616,8
606,6
-10,2
-1,7
Жамбыл
988,8
1041,2
52,4
5,3
Қарағанды
1410,2
1350,0
-60,2
-4,3
Қостанай
1017,1
881,9
-135,8
-13,3
Қызылорда
625,0
696,7
71,7
11,5
Маңғыстау
314,7
517,3
202,6
64,4
1978,3
2550,2
571,9
28,9
Павлодар
807,0
745,8
-61,2
-7,6
Солтүстік Қазақстан
726,0
589,8
-136,2
-18,8
1531,0
1397,4
133,6
-8,7
Астана
328,3
685,9
357,6
108,9
Алматы
1130,6
1422,0
291,4
Оңтүстік Қазақстан
Шығыс Қазақстан
25,9
15
Өңірлер бойынша халық санының өзгеруі
Санақ аралық кезеңде (1999-2009жж.)
Халық санының айтарлықтай өсуі:
Астана қаласында – 1,8 еседен артық немесе 284,7 мың адамға
Маңғыстау облысында – 1,5 еседен артық немесе 170,7 мың адамға
Оңтүстік Қазақстан облысы – 24,8% немесе 491 мың адамға
Одан басқа, халық саны көбейді:
Алматы қаласында ( 20,8%-ға), Атырау (16,1%-ға) және Алматы
(15,9%-ға) областарында.
Ең көп темендеу келесі облыстарда орын алды:
Солтүстік Қазақстан - 17,8%-ға немесе 129,5 мың адамға
Костанай - 13,0%-ға немесе 131,5 мың адамға
Ақмола – 10,9%-ға немесе 89,8 мың адамға
16
ТІЛДЕРДІ МЕҢГЕРУ
АНА ТІЛІ
Осы ұлттағы
адамдар саны,
мың адам
Ана тілін көрсеткендер,
мың адам
өз ұлтының
өзге ұлттың
Үлесі, %-бен
өз
ұлтының
тілін
өзге
ұлттың тілін
Барлық
халық
16009,6
14963,0
1046,6
93,5
6,5
Қазақтар
10096,8
9982,3
114,5
98,9
1,1
Орыстар
3793,8
3748,3
45,5
98,8
1,2
Өзбектер
457,0
435,8
21,2
95,4
4,6
Украиндар
333,0
52,5
280,5
15,8
84,2
Ұйғырлар
224,7
190,9
33,8
85,0
15,0
Татарлар
204,2
104,2
100,0
51,0
49,0
Немістер
178,4
30,4
148,0
17,0
83,0
Корейлер
100,4
36,1
64,3
36,0
64,0
17
ТІЛДЕРДІ МЕҢГЕРУ
АНА ТІЛІ
Ана тілі ретінде өз ұлтының тілін 14961,6 мың адам немесе
елдегі барлық халық санының 93,5%-ы көрсеткен.
Одан:
қала халқы - 8039,5 мың адам (92,8%).
ауыл халқы - 6922,1 мың адам (94,2%).
99%-ға жуық қазақтар және орыстар, 95,4% өзбектер, 85%
ұйғырлар ана тілі ретінде өз ұлтының тілін көрсеткен.
6,5% халық ана тілі ретінде басқа ұлттың тілін көрсеткен,
олардың ішінде басымдары украиндар (84,2%), немістер
(83%), корейлер (64%) және татарлар (49%).
18
ХАЛЫҚ ТІЛДЕРДІ МЕҢГЕРУІ БОЙЫНША
1999 ЖЫЛҒЫ САНАҚ
мемлекеттік тілді меңгеруі:
(1999 жылғы халық санағы деректері бойынша)
Мемлекеттік тілді меңгергендер - 9631,3 мың адам
(64,4%).
одан:
нашар меңгерген -1123,6 мың адам (11,7%),
 Мемлекеттік тілді меңгермегендер - 5321,8 мың адам
(35,6%);
 Мемлекеттік тілді оқып жүргендер - 2029,6 мың адам
(13,6%)

Мемлекеттік тілді жоғары деңгейде меңгергендер келесі
ұлттар:
казақтар (99,4 %), ұйғырлар (80,5 %), өзбектер (80,0 %).
19
ХАЛЫҚ ТІЛДЕРДІ МЕҢГЕРУІ БОЙЫНША
Тілдерді меңгеру деңгейі
2009 ЖЫЛҒЫ САНАҚ
2009 жылғы Қазақстан Республикасындағы халық санағы
бойынша «3С» санақ парағында қазақ, орыс, ағылшын
тілдерін меңгеру деңгейі туралы сұрақ қойылды, жауаптар
төмендегідей болды:



ауызша түсінемін,
еркін оқимын,
еркін жазамын
Еркін жаза алатындар әдетте еркін оқиды және
ауызша түсінеді; ал еркін оқитындар, әдеттегідей
ауызшада түсінетіндігі белгілі
20
ХАЛЫҚ ТІЛДЕРДІ МЕҢГЕРУІ БОЙЫНША
Тілдерді меңгеру деңгейі (жекелеген этностар бойынша),
%
(15 жас және одан үлкен адамдар)
Тілдерді меңгеру деңгейі:
қазақ
Барлық
халық
орыс
одан еркін:
ауызша
түсінеді
оқиды
жазад
ы және
оқиды
ағылшын
одан еркін:
ауызша
түсінеді
оқиды
жазад
ы
және
оқиды
одан еркін:
ауызш
а
түсінеді
оқиды
жазад
ы және
оқиды
Барлық
халық
100,0
74,0
2,9
62,0
94,4
3,4
84,8
15,4
2,6
7,7
Қазақтар
100,0
98,4
2,3
93,2
92,1
4,4
79,1
17,5
2,9
9,0
Орыстар
100,0
25,3
2,5
6,3
98,5
1,0
96,7
12,6
2,1
5,6
Өзбектер
100,0
95,5
12,5
61,7
92,9
10,3
68,3
10,7
2,3
5,4
Украиндар
100,0
21,5
2,0
5,2
98,9
0,9
97,1
8,0
1,3
3,7
Ұйғырлар
100,0
93,7
9,7
60,8
95,8
6,4
81,8
15,7
2,6
7,2
Татарлар
100,0
72,6
6,3
33,7
98,4
1,7
94,7
14,2
2,3
6,7
Немістер
100,0
24,7
2,5
7,9
99,0
0,9
96,9
9,1
1,5
4,4
Корейлер
100,0
43,5
3,7
10,5
98,0
1,4
95,5
24,2
3,5
11,4
21
ХАЛЫҚ ТІЛДЕРДІ МЕҢГЕРУІ БОЙЫНША
(15 жас және одан үлкен адамдар)
Тілдерді меңгеру деңгейі бойынша:
қазақша:

ауызша түсінеді – 8988,5 мың адам (74,0 %),

еркін оқиды - 348,6 мың адам (2,9 %),

еркін жазады және оқиды - 7528,5 мың адам (62,0 %).
орысша:

ауызша түсінеді– 11437,4 мың адам (94,4%),

еркін оқиды - 415,2 мың адам (3,4 %),

еркін жазады және оқиды - 10306,8 мың адам (84,8 %).
ағылшынша:

ауызша түсінеді– 1873,6 мың адам (15,4%),

еркін оқиды - 311,3 мың адам (2,6 %),
 еркін жазады және оқиды - 930,9 мың адам (7,7 %).
22
ТІЛДЕРДІ МЕҢГЕРУ
Тілдерді меңгеру деңгейі, %
(15 жас және одан үлкен адамдар)
ОРЫС ТІЛІ
ҚАЗАҚ ТІЛІ
АУЫЗША
ТҮСІНЕДІ
94,4%
АУЫЗША
ТҮСІНЕДІ
74,0%
ЕРКІН
ЕРКІН ОҚИДЫ
ЖАЗАДЫ
ЖӘНЕ ОҚИДЫ
2,9%
ЕРКІН
ЕРКІН ОҚИДЫ
ЖАЗАДЫ
ЖӘНЕ ОҚИДЫ
3,4%
84,8%
АҒЫЛШЫН ТІЛІ
62,0%
АУЫЗША
ТҮСІНЕДІ
15,4%
ЕРКІН ОҚИДЫ
2,6%
ЕРКІН
ЖАЗАДЫ
ЖӘНЕ ОҚИДЫ
7,7%
23
АЗАМАТТЫҚ ЕЛДЕРІ БОЙЫНША ХАЛЫҚ
Мың адам
1999
Үлесі %-бен
2009
1999
2009
14867,9
15850,7
99,3
99,0
95,8
101,6
0,6
0,6
44,0
38,6
45,9
38,0
Өзбекстан
3,1
26,9
3,2
26,4
Қырғызстан
1,7
9,1
1,7
9,0
Қытай
0,7
5,5
0,7
5,4
Әзербайжан
1,2
3,1
1,2
3,1
Украина
1,8
2,4
1,9
2,4
Түрікменстан
0,3
1,8
0,3
1,8
Тәжікстан
0,6
1,8
0,7
1,8
Моңғолия
10,4
1,0
10,8
1,0
Армения
0,6
0,9
0,7
1,0
Түркия
0,7
3,7
0,8
3,6
Басқа елдер
30,8
6,8
32,1
6,5
Азаматтығы жоқтар
17,5
57,3
0,1
0,4
Қазақстан Республикасы
Басқа мемлекет
одан:
Ресей
24
ДІН
Діні бойынша халық үлесі, %:





ИСЛАМ
ХРИСТИАН
ИУДАИЗМ
БУДДИЗМ
БАСҚА
70,2%
26,2%
0,0%
0,1%
0,2%
Одан басқа:
СЕНБЕЙТІНДЕР
2,8%
КӨРСЕТУДЕН
БАС ТАРТҚАНДАР 0,5%
Елдегі халықтың 70%-дан астамы исламды, ал 26%-дан
астамы христианды ұстанады.
1999 жылғы Қазақстан Республикасы халқының бірінше ұлттық
санағында 3С санақ парағына дін туралы сұрақ кіргізілмеген.
25
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!
26
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа