close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Завдання з української мови. 5 клас.
№
урока
1
2
3
4
5
6
7
тема
Вступ. Значення мови в житті
суспільства.
Частини мови: основні пособи
їх розпізнавання. Іменник.
Велика буква і лапки в
іменниках.
Голосні
у
відмінкових
закінченнях
іменників.
РЗМ № 1. загальне уявлення
про мовлення як дільність;
види мовленнєвої діяльності
(аудіювання,
читання,
говоріння,
письмо),
їх
особливості.
Навчальне
аудіювання тексту
зміст завдання
Запишіть 5 речень про роль мови в житті людини
Складіть таблицю про самостійні частини мови
(за підручником стор. 20, $ 1)
Скласти 5-6 речень із іменниками, що пишуться з
великої букви і беруться в лапки (за підручником
$ 2, стор.24-25)
Вивчити і записати таблицю з підручника на стор.
16-17
Розкрийте значення прислів'я "З природою живи
Голосні
у
у дружбі, то буде вона тобі у службі" (письмово).
закінченнях
Знайдіть і підкресліть прикметники, визначте їх
закінчення.
Пригадати все про числівник та займенник (за
Числівник.
Займенник. підручником
$ 4, 5). Скласти речення з
Особові займенники
займенниками - ми, вам, нам, та числівниками 5
(днів), 2 (підручника), 900 (кілометрів)
РЗМ № 2. Спілкування як
важливий складник культури
людини.
Різновиди
мовленнєвого
спілкування:
усне й письмове, монологічне
й
діалогічне.
Мета
Опрацювати теоретичніий метаріал на стор. 28,
спілкування
й
адресат
29, 30. Придумайте діалог між п’ятикласником і
мовлення; основні правила
бібліотекарем. Запишіть його. Дотримуйтесь
спілкування
(практично).
основних правил спілкування.
Діалог, його розігрування
відповідно до запропонованої
ситуації спілкування (діалог
етикетного
характеру).
Підготовка
до
здачі
контрольного діалогу.
Прикметник.
відмінкових
прикметників.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа