close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЗВІТ
про проведену корекційну роботу за
наслідками атестації
Олександрівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
Золочівської районної державної
адміністрації Харківської області
у 2005 році
Нормативно-правові аспекти функціонування
навчальних закладів
Вирішити питання
про закріплення
мікрорайону за
Олександрівською
ЗШ І-ІІІ ступенів
 Заслуховувати на
нараді при
директорі стан
роботи з охоплення
дітей і підлітків
навчанням



•
Щороку в квітні місяці
виконавчий комітет
Олександрівської сільської
ради приймає рішення про
закріплення мікрорайону за
школою
Села: Олександрівка,
Скорики,Тимофіївка,
Завадське, Широкий Яр
Питання охоплення дітей і
підлітків навчанням
заслуховується 2 рази
протягом навчального року
на нарадах при директорові
Нормативно-правові аспекти
функціонування навчальних закладів


Спланувати роботу
з обдарованими
дітьми

Створено банк
обдарованих дітей,
який переглядається
щорічно
Наказ від 08.09.2014
№95 “ Про організацію
роботи з
обдарованими та
здібними учнями
закладу у 2014/2015 н.
р.
Організації роботи закладу
щодо соціального захисту вчителів та учнів

Забезпечити
безкоштовним
харчуванням учнів
пільгової категорії

Наказ від 29.08.2014 №69
“Про порядок організації
безкоштовного харчування
учнів 1-4 класів та
пільгового контингенту”

Безкоштовним
харчуванням охоплено:
- 39 учнів 1 – 4-х класів;
- 8 дітей позбавлених
батьківського піклування;
- 4 дітей з
малазабезпечених сімей
Організації роботи закладу
щодо соціального захисту вчителів та учнів



На засіданнях ради
школи розглядати
питання медичного
обслуговування учнів




Олександрівська амбулаторія
сімейного лікаря
Щорічні поглиблені медогляди
учнів .
Наказ від 18.11.2014 № 116 “Про
організацію проведення
поглибленого медичного огляду
учнів у 2014 році.
Наказ від 18.12.2014 № 125 “Про
розподіл учнів за медичними
групами на уроки фізичної
культури за результатами
поглибленого медичного огляду
02.12.2014 року”
Протокол наради при
директорові
Від 18.12.2014 № 16
Режим навчально-виховного процесу

Забезпечити
вчителів школи
методичними
днями
Працюють 22
учителі
 15 – мають
методичні дні

Ведення обов’язкової ділової
документації




Привести у відповідність
книгу обліку видачі бланків
атестатів та свідоцтв
Упорядкувати книгу
внутрішкільного контролю
Упорядкувати візитаційну
книгу
У книзі протоколів ради
школи фіксувати
зауваження та пропозиції
членів ради

Наказ міністерства освіти і
науки, молоді та спорту
України від10.05.2011 № 423
“Про затвердження єдиних
зразків обов’язкової ділової
документації у
загальноосвітніх навчальних
закладах усіх типів і форм
власності”
Наказ міністерства освіти і
науки від 26.06.2000 № 240
“Про затвердження Інструкції
з ведення ділової документації
у ЗНЗ І-ІІІ ступенів.
Створення належних умов
функціонування закладу освіти
Вжити заходи щодо
придбання
необхідної кількості
засобів
пожежогасіння
Згідно норм:
- 14 вуглекислотних
- 4 порошкових

Умови роботи закладу освіти
Експертиза матеріально-технічної
нормативності
•
•
•
Привести у відповідність з
типовим положенням про
порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань
охорони праці журнали
реєстрації вступного
інструктажу та інструктажу на
робочому місці
Вжити заходів щодо отримання
акту СЕС щодо перевірки
повітряно-теплового режиму,
освітленості приміщень
Придбати меблі для кабінету
хімії та біології




Наказ від 29.08.2014 №67 “Про
проведення перевірки знань з
питань охорони праці та безпеки
життєдіяльності педагогічних та
інших працівників школи”
Наказ від 29.09.2014 №105 “Про
перегляд та затвердження і
введення вдіюінструкцій з
охорони праці, безпеки
життєдіяльності”
Наказ від 22.09.2014 № 102 “ Про
результати контролю за станом
ведення учителямипредметниками журналів
інструктажів з безпеки
життєдіяльності учнів”
Оновлені в 2009 році
Кадрове забезпечення
Дотримуватись
вимог КЗпП
України при
укладанні трудових
договорів та Закону
України „Про
відпустки”
Наказ
від 08.01.2014 № 1К “Про
затвердження
графіка щорічних
відпусток
працівників школи
на 2014 рік”
Управління закладом освіти
•
•
•
Скласти графік
внутрішньошкільного
контролю
Створити картотеку
передового
педагогічного досвіду
з питань виховання
Дообладнати та
поповнити
посібниками кабінети
з базових дисциплін
Складаються згідно
плану роботи
закладу на рік
• Картотека в
наявності
•
•
Вимагають
постійного
оновлення
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа