close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Розвиток критичного мислення
на уроках географії
Презентація власного
досвіду учителя географії,
спеціаліста І категорії
Херсонської гімназії №1
Херсонської міської ради
Калініної Лариси
Михайлівни
Актуальність проблеми
Соціальне замовлення на
особистість, яка здатна
нестандартно мислити,
активно розв'язувати
сучасні проблеми
Орієнтація навчальновиховного процесу на
перехід з репродуктивного
методу навчання на
пошуковий
Зростання інформаційного
потоку, розмаїття ідей та
поглядів, потреба в
особистості, яка вміє
перевіряти й
переосмислювати
різноманітну інформацію,
аргументовано захищати
свою позицію
Вчені, які працюють над даною проблемою
Вітчизняні науковці:
Тягло О. В.
Його праці розглядають
методи розвитку критичного
мислення.
Марченко О. Г.
В своїх працях розкриває
характеристику методичної
системи “ Критичного
мислення “
Закордоні науковці:
Джон Дьюї, Джен Стіл,
Жак Піаже.
Поставила перед собою такі завдання:
оволодіти певними прийомами, які в сукупності створюють
перевірену на практиці ефективну методологію розвитку
критичного мислення;
розвивати в учнів здатність до формулювання самостійних
суджень, спрямованість на творчу мисленнєву діяльність;
розвивати самокорекцію як метод, звернений на виправлення чи
покращення власних суджень;
створити систему методичних прийомів та завдань, які
спрямовані на розвиток критичного мислення.
Структурно-функціональна модель розвитку
критичного мислення на уроках географії
Дидактико-методологічна
база
Змістовий блок
Навчальні
програми
Навчальні плани
Програми
факультативів
Процесуальний блок
Управлінський блок
Діагностування
Організаційні
форми
Засоби
Планування
Методи,
прийоми
Програми
спецкурсів
Корекція
Контроль
Критично мислячий учень
Структура уроку за технологією
критичного мислення
Розминка “ Доброзичливість – основа успіху ”
Обгрунтування навчання “ Плануй діяльність та
обирай мету “
Актуалізація “ Схвилюй, спровокуй, пробуди
знання ”
Усвідомлення змісту “ Відкривай знання “
Рефлексія “ Перевір власні досягнення “
Розминка
Доцільним під час цього етапу уроку є використання методичних
прийомів “ Я тобі бажаю…”, “ Ключове слово ”, “ Вітер дме…”.
.
“ Вітер дме…”
Завершіть вислів
“ Сьогодні на уроці
вітер дме для тих,
…”
Усвідомлення знань
Завдання проблемно-пошукового характеру, які розвивають
аналітичні вміння учнів
Таблиця “ Так – Ні “
Це багатоцільовий графічний
організатор для запису
бінарних відповідей на
дискусію.
Наприклад, під час вивчення теми
“ Охорона природи.
Національні парки Африки “
пропоную учням сконструювати
таблицю.
Чи потрібно створювати
національні парки?
так
ні
Збереження
ландшафтів
Втручання
людини в
природу
Відновлення
лісів
Порушення
природи
Метод позначок
+
дізнався!
– виправив
помилкові
судження!
V підтвердив
? Не розумію!
власні знання!
Потребую
пояснення!
Експрес-зошит
Херсонська загальноосвітня
школа І – ІІІ ступенів №1
Херсонської міської ради
ЕКСПРЕС-ЗОШИТ ДЛЯ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
з курсу
«Загальна географія»
6 клас
Творча лабораторія вчителя
Фомічової Лариси Михайлівни
Урок: літосфера, внутрішня будова
Землі
Треба вивчити:
нові поняття (літосфера, ядро, мантія,
земна кора, астеносфера).
Треба навчитись:
пояснювати розріз земної кулі;
типи земної кори.
Виховуємо в собі :
- інтерес до пізнання будови Землі.
Вислови свою точку зору!
Завдання 1. «Вірю – не вірю»
Чи вірите ви, що вченим відомо вже
майже все про внутрішню будову
Землі?
Чи вірите ви, що крізь кратер вулкана
можна дістатися до центра Землі?
Чи вірите ви, що можна передбачити
землетруси?
Вивчаємо самостійно
Завдання 2. Критичне читання
тексту
Читаючи текст знайти пояснення нових
понять:
Ядро Мантія Астеносфера - вчаємо самостійно
Земна кора - Ввчаємо самостійно
Літосфера –
Рефлексія
Розглядає кінцевий результат діяльності та дає відповідь на
запитання “ Чого досягли? “
Діаграма Вена
Порівняйте Українські Карпати
та Кримські гори.
виші,
полонини,
смерека,
нафта,
7 хребтів
вологі
3 хребти,
Яйла,
куести,
2 типи
молоді,
клімату,
осадові
Кримська
породи, не
сосна,
високі
старіші
Моніторинг якості знань
50%
49%
48%
48%
46%
46%
44%
Ряд1
44%
42%
42%
40%
38%
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
На уроках з використанням методичних
прийомів розвитку критичного мислення
працюють і вчитель, і учні
Результатом є формування особистості з
ознаками критичного мислення
Здатність сприймати думки
інших
компетентність
Здатність до Критично мисляча
Активна позиція
діалогу і дискусії
особистість
допитливість
Незалежність думок
Наступна “П’ятирічка”
Розвиток наукової
компетенції
учнів за допомогою
методу
критичного мислення
Розробка методичного,
дидактичного
Забезпечення.
Підвищення якості знань
учнів до
100%
Самоосвіта (робота над методичною
проблемою, участь в семінарах тощо).
Написання друкованих робіт.
Вивчення передового методичного
досвіду учителів ХГ№1, міста, області,
країни.
Участь в предметних олімпіадах,
конкурсах.
Впровадження мультимедійних засобів на
уроках.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа