close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Задача 1
0.
Спроба розкриття дужок або розкладу на множники з арифметичними помилками без
подальших просувань.
1.
Розкриття дужок без подальших просувань.
Вгадана відповідь (з перевіркою, чи без).
2.
Розкриття дужок та спроба розв’язати квадратне рівняння при наявності помилок, які
суттєвим чином впливають на відповідь.
Розклад лівої частини на множники.
3.
Правильний хід розв’язання, але загублені корені через скорочення на потенційно нульові
множники.
4.
Відповідь представлена у вигляді, який ставить під сумніви її коректність (наприклад,
можливість добування корінь).
6.
Правильний розв’язок без зазначення того факту, що  +  +  ≠ 0.
Доведення, що коренів відмінних від a та b немає. Відсутня перевірка, що a та b є
коренями.
7. Правильний розв’язок.
Також, -1 бал за несуттєві помилки.
Задача 2
1.
Отримано правильну відповідь (без обгрунтувань).
2.
Отримано правильну відповідь і наведені її пояснення , що спираються на правильні,
проте недоведені факти.
4.
Отримано правильну відповідь і доведено, що перша і остання цифра числа дорівнюють 1.
4-5-6.
Отримано правильну відповідь, проте доведення містить недоліки.
7.
Повне правильне розв’язання.
Задача 3
0.
Відсутній розв’язок.
Суттєві помилки в переборі.
5.
Пропущений один несуттєвий випадок. Несуттєвий – не впливає на виграшну стратегію.
6.
Недописане, проте вірне, доведення 1 випадку.
7.
Повне розв’язання.
Задача 4
0.
Немає розв’язку.
Є розв’язання ТІЛЬКИ для фіксованої трійки (a,b,c).
Є розв’язок ТІЛЬКИ для дов. а≥0 при фіксованих b і c. (аналог. для фіксованих а і с, а і b)
Є розв’язок ТІЛЬКИ для а,b≥0 при фікс. с. (аналогічно при фікс.а та b)
У розв’язку є арифметична помилка, що призводить до СУТТЄВОГО полегшення задачі.
Неправильно піднесли до квадрату початкову нерівність.
1.
Якщо людина здогадалася звести початкову нерівність до 3 нерівностей вигляду
√32 + 6 2 ≥ 2 + 2. (або 32 + 6 2 ≥ ( + 2)2 )
4.
Якщо сформульована та доведена одна з 2 нерівностей √32 + 6 2 ≥ 2 + 2,
32 + 62 ≥ ( + 2)2, але не пояснено, в якій саме спосіб з трьох таких нерівностей
випливає початкова нерівність.
Якщо сформульована але не доведенаодна з 2 нерівностей √32 + 6 2 ≥ 2 + 2,
32 + 62 ≥ ( + 2)2 та пояснено, в який саме спосіб 3 трьох нерівностей випливає
початкова нерівність.
5.
Якщо розв’язок загалом правильний, але допущено АРИФМЕТИЧНУ помилку, яка не
вплинула на складність проміжних нерівностей, які використовуються в доведені.
6.
Якщо розв’язок загалом правильний, але здійснено не очевидний та не аргументований
перехід вигляду √х2 = х.
7.
За правильний розв’язок задачі.
Задача 5
0.
Розв’язок відсутній, або просування не істотне.
1.
Істотне просування, але яке не призвело до розв’язання.
2.
Доведено, що точка Р∈ .
5.
Доведено усе, окрім того, що точка Р∈ .
6.
Допущена несуттєва помилка.
7.
Вірне розв’язання.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа