close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Додаток 2
Мережа загальноосвітніх навчальних закладів Червонозаводського району м.Харкова
на 2014/2015 навчальний рік
№
п/п
Школа I ступеня
2 кл.
3 кл
4 кл.
уч.
кл.
уч кл. уч кл.
№ ЗНЗ 1 кл.
кл.
Усього
1-4 класи
уч кл.
уч
Школа II ступеня
Усього
Школа III ступеня
5 класи
6 класи
7 класи
8 класи
9 класи
5-9 класи 10 класи 11 класи
кл.
уч. кл. уч. кл. уч.
кл. уч. кл. уч. кл. уч-ся кл. уч. кл. уч.
1
7
1
32
1
31
1
29
1
25
4
117
1
18
1
19
1
21
1
19
1
21
5
98
2
10
2
63
2
51
2
47
2
60
8
221
2
41
2
54
2
56
2
50
2
54
10
3
12
3 105
3
98
3
98
2
65
11
366
3
94
3
88
3
79
3
90
3
4
34
3
97
3
75
3
92
3
88
12
352
3
81
3
78
2
58
2
64
5
35
3
85
2
62
2
61
2
54
9
262
2
61
2
54
2
57
2
6
41
1
23
1
15
1
19
1
23
4
80
1
19
1
23
1
14
7
48
2
57
2
58
2
62
2
46
8
223
2
51
2
46
1
32
8
53
5 152
5
157
5 147
5
147
20
603
5 136
4
105
4
123
9
66
2
68
2
60
2
57
2
46
8
231
1
35
2
49
2
10
120
2
45
2
54
1
36
1
31
6
166
1
27
1
20
УСЬОГО Всього
24
23
661
22 648
21
585
21 563
21
536
727
Начальник управління освіти
90 2621
0
Усього
10-11 класи
кл.
уч.
Усього
1-11 класи
кл.
уч.
Серед
.напсть
0
1
20
1
20
10
235
23.5
7
255
1 32
1
32
2
64
20
540
27.0
10
96 15
447
1 35
1
36
2
71
28
884
31.6
12
2
54
12
335
1 26
1
29
2
55
26
742
28.5
34
61
2
62
10
295
1 33
1
26
2
59
21
616
29.3
35
1
14
1
22
5
92
1 15
1
13
2
28
11
200
18.2
41
2
44
1
36
8
209
1 24
1
14
2
38
18
470
26.1
48
4 119
4
100
21
583
2 64
2
56
4
120
45
1306
29.0
53
51
1
25
1
28
7
188
1 26
1
22
2
48
17
467
27.5
66
1
20
1
19
1
24
5
110
1 20
1
17
2
37
13
313
24.1
120
19
511
19 505
18
497
98
2612
10 275
11
265
21
540
209
5773
27.6
О.С.Нижник
Додаток 5
Мережа навчальних закладів Червонозаводського району м. Харкова з українською мовою навчання
на 2014/2015 навчальний рік
ЗНЗ
1
кл
2
уч
кл
3
уч
кл
4
уч
кл
1-4
уч
кл
5
уч
кл
6
уч
кл
7
уч
кл
8
уч
кл
9
уч
кл
5-9
уч
кл
10
уч
кл
7
1
32
1
31
1
29
1
25
4
117
1
18
1
19
1
21
1
19
1
21
5
98
12
3 105
3
98
3
98
2
65
11
366
3
94
3
88
3
79
3
90
3
96
15
447
34
3
97
3
75
3
92
3
88
12
352
3
81
3
78
2
58
2
64
2
54
12
335
35
3
85
2
62
2
61
2
54
9
262
2
61
2
54
2
57
2
61
2
62
10
295
41
1
23
1
15
1
19
1
23
4
80
1
19
1
23
1
14
1
14
1
22
5
92
48
2
57
2
58
2
62
2
46
8
223
2
51
2
46
1
32
2
44
1
36
8
209
66
2
68
2
60
2
57
2
46
8
231
1
35
2
49
2
51
1
25
1
28
7
188
Всього 15 467 14 399 14 418 13 347 56 1631 13 359 14 357 12 312 12 317 11 319 62 1664
11
уч
кл
10-11
уч
кл
уч
1-11
кл
уч
0
0
1
20
1
20
10
235
1
35
1
36
2
71
28
884
1
26
1
29
2
55
26
742
1
33
1
26
2
59
21
616
1
15
1
13
2
28
11
200
1
24
1
14
2
38
18
470
1
26
1
22
2
48
17
467
6
159
7
160 13 319 131
3614
Мережа навчальних закладів Червонозаводського району м. Харкова з російською мовою навчання
на 2014/2015 навчальний рік
ЗНЗ
1
кл
10
53
120
Всього
уч
2
9
2
кл
3
уч
кл
4
уч
кл
1-4
уч
кл
5
уч
кл
6
уч
кл
7
уч
кл
8
уч
кл
63
2
51
2
47
2
60
8
221
2
41
2
54
2
56
5 152
5
157
5
147
5
147
20
603
5
136
4
105
4
123
2
2
54
1
36
1
31
6
166
1
27
1
20
1
20
45
260 9
262
8
230
Начальник управління освіти
8
238
34
990
8
204
7
179 7
199
уч
2
7
9
кл
5-9
уч
кл
10
уч
кл
11
уч
кл
10-11
уч
кл
уч
1-11
кл
уч
50
2
54
10
255
1
32
1
32
2
64
20
540
4 119
4
100
21
583
2
64
2
56
4 120
45
1306
1
1
24
5
110
1
20
1
17
2
13
313
19
188
7
178
36
948
О.С.Нижник
4
116
4
105
8
37
221 78
2159
Додаток 6
МЕРЕЖА
класів з профільним навчанням загальноосвітніх навчальних
закладів Червонозаводського району м. Харкова
на 2014 / 2015 навчальний рік
Кількість Кількість
Усього
№п/п
№ ЗНЗ Профіль
Клас
класів
учнів
1
7
художньоестетичний
11-А
1
20
Разом
2
10
технологічни
й
10-А
1
32
11-А
1
32
1
20
1
20
2
64
Разом
3
4
5
6
12
34
35
41
іноземна
філологія
іноземна
філологія
2
10-А
1
35
11-А
1
36
2
Разом
10-А
11-А
Разом
7
1
1
26
29
2
53
120
55
10-А
1
33
1
33
математич
ний
11-А
1
26
1
26
Разом
математич 10-А
ний
11-А
біотехноло
гічний
2
екологічни
й
математич
ний
59
1
15
1
15
1
13
1
13
2
10-А
1
24
11-А
1
14
2
28
38
2
38
10-А
1
32
1
32
11-А
1
28
1
28
10-Б
1
32
11-Б
1
28
2
60
Разом
українська 10-А
філологія
11-А
Разом
Всього
55
фылологы
чний
Економічн
ий
9
71
2
Разом
8
71
2
Разом
48
64
4
1
20
1
17
2
120
37
2
19
37
492
Начальник управління освіти
О.С.Нижник
Додаток 7
Мережа класів з поглибленим вивченням предметів
у загальноосвітніх навчальних закладах
Червонозаводського району м. Харкова
на 2014/2015 навчальний рік
№п/п
Профіль
№ ЗНЗ
англійська
мова
Клас
1-4
11
366
8-Б
1
30
9-В
1
35
13
431
8-А
1
32
9-Б
1
31
2
63
8-В
1
28
9-А
1
30
всього
1
математика
Кількість Кількість
класів
учнів
12
всього
біологія
всього
2
3
Разом
англійська
мова
Разом
українська
мова
математика
34
біологія
Всього
58
17
552
12
352
12
35
математика
Разом
англійська
66
4
мова
Разом
англійська
разом
мова
українська
мова
математика
1-4
2
352
8-А
1
30
9-Б
1
31
8-Б
1
31
9-А
1
31
4
1-11
17
123
467
17
467
42
1250
2
61
4
125
2
50
58
1494
Начальник управління освіти
О.С.Нижник
Додаток 8
Мережа гімназійних класів у гімназіях
Червонозаводського району м. Харкова
на 2014/2015 навчальний рік
№№ гімназії
ХГ № 12
ХГ № 34
Клас
5- А, Б, В
6 – А, Б, В
7 – А, Б, В
8 – А, Б, В
9 – А, Б, В
10-А
11-А
РАЗОМ:
5-А, Б, В
6-А, Б,В
7-А, Б
8 – А, Б
9 – А, Б
10-А
11-А
РАЗОМ:
ВСЬОГО:
Начальник управління освіти
К-ть
класів
3
3
3
3
3
1
1
17
3
3
2
2
2
1
1
14
31
К-ть
учнів
94
88
79
90
96
35
36
518
81
78
58
64
54
26
29
390
908
О.С.Нижник
Додаток 1
Мережа
ЗНЗ Червонозаводського району на 2014/2015 навчальний рік за типами навчальних закладів
Школи
Ліцеї
Гімназії
Спеціалізовані школи
НВК
із них
із них
із них
№
№
спеціалізовани
усього усього ліцейських
№
усього усього гімназійних
№
усього усього
усього усього
заклад
заклад
х
класів учнів
закладу класів учнів
закладу класів учнів
класів учнів
у
у
класів учнів
класів учнів
класів учнів
№ з/п
№
закладу
усього
класів
усього
учнів
1
7
10
235
12
28
884
17
518
2
10
20
540
34
26
742
14
390
3
35
21
616
4
41
11
200
5
48
18
470
6
53
45
1306
7
120
13
313
Разом
138
3680
Начальник управління освіти
0
0
0
0
54
1626
31
908
66
17
467
17
467
17
467
17
467
О.С.Нижник
0
0
Додаток 4
Мережа навчальних закладів Червонозаводського району м.Харкова
за мовами навчання на початок 2014/2015 навчального року
Район
Червонозаводський
Начальник управління
Всього навчальних закладів
10
мова навчання
кількість
закладів
кількість учнів
навчальні
заклади
українська
7
3614
7, 12, 34, 35, 41,
48, 66
російська
3
2159
10, 53, 120
двомовні
0
0
О.С.Нижник
Додаток 4
Мережа
загальноосвітніх навчальних закладів
Червонозаводського району м. Харкова
з групами продовженого дня та учнями у них
на 2014/2015 навчальний рік
№ з/п
№ ЗНЗ
Кількість груп
Кількість учнів
1
1
30
2
7
10
1
30
3
12
3
90
4
34
3
90
5
35
2
60
6
41
1
30
7
48
1
30
8
53
4
120
9
66
2
60
10
120
2
60
11
разом
Начальник управління освіти
20
600
О.С.Нижник
Додаток 3
Мережа ХВ(з)Ш № 3
на 2014/2015 навчальний рік
Школа I ступеня
Усього
Школа II ступеня
Усього
Школа III ступеня
1 кл.
2 кл.
3 кл
4 кл.
1-4 класи 5 класи 6 класи 7 класи 8 класи 9 класи 5-9 класи 10 класи 11 класи
кл. уч. кл. уч кл. уч кл. уч кл. уч кл. уч. кл. уч. кл. уч. кл. уч. кл. уч. кл. уч-ся кл. уч. кл. уч.
веч
0
0
4
112
СІЗО
0
0
1
17
1
24
2
58
2
48
1
0
0
1
29
1
18
ХВК № 18
1
24
ДВК № 12
В колоніях
Разом ХВ(з)Ш № 3
0
Начальник управління освіти
0
4
130
Усього
12 класи 10-11 класи
кл.
уч.
4
111
Усього
1-11 класи
кл.
уч.
Серед
напсть
12
353
12
353
29.42
1
17
1
17
17
30
5
136
6
160
26.67
1
17
3
64
3
64 21.333
1
24
1
24
3
87
3
66
2
47
8
200
9
224
48
1
24
1
24
8
216
7
196
6
158
21
570
22
594
27.00
О.С.Нижник
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа