close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Ідентифікаційний
Типова форма N КО-1
код ЄДРПОУ
(найменування підприємства (установи, організації))
Прибутковий касовий ордер
№
Л
від "__" _______________ 20__ р.
Кореспондуючий
рахунок,
субрахунок
Код
аналітичного
рахунку
Сума цифрами
(найменування підприємства (установи, організації))
Код цільового
призначення
Квитанція
і
до прибуткового касового ордера
н
від "__" _______________ 20__ р.
Прийнято від:
і
№
я
Підстава:
Прийнято від:
Підстава:
Сума
грн.
коп.
(словами)
Додатки:
в Сума
і
д
р
і
з
(словами)
грн.
коп.
М.П.
у
Головний бухгалтер
Одержав касир
(підпис, прізвище, ініціали)
(підпис, прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер
Касир
(підпис, прізвище, ініціали)
(підпис, прізвище, ініціали)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа