close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
3 КУРС
Понеділок
2 лютого 2015 р.
дні
час занять
група 131
"Економіка підприємства"
17 ст.
Ауд.
група 132
"Маркетинг"
2 ст.
л/пр
л/пр
9:00 -10:20
Іноземна мова доц. Рибачук К.В.
пр
414
Логістика доц. Наконечна А.В.
10:30 - 11:50
Стратегія підприємства доц.
Антощишина Н.І.
л
509
Логістика доц. Наконечна А.В.
12:20 - 13:40
Стратегія підприємства доц.
Антощишина Н.І.
пр
509
Самостійна робота
ТА
ІV СЕМЕСТР
МЕНЕДЖМЕНТУ
ІНСТИТУТ ШОУ-БІЗНЕСУ
3 КУРС
( І зміна)
Ауд.
група 133
"Фінанси і кредит"
17 ст.
група 134
"Облік і аудит"
5 ст.
л/пр
Ауд.
л
412
Іноземна мова доц. Рибачук К.В.
пр
414
л
412
Аналіз банківської діяльності
доц. Сєрік Ю.В.
л
318
Упрвлінський облік доц. Кір'ян С.М.
л
315
Аналіз банківської діяльності
доц. Сєрік Ю.В.
пр
318
Упрвлінський облік доц. Кір'ян С.М.
л
л/пр
Ауд.
група 136 "Екологія, охорона
навколишнього середовища та
збалансоване
природокористування" 10 ст.
л/пр
Ауд.
л
412
Екологія міських систем проф.
Хворов М.М.
л
302
Логістика доц. Наконечна А.В.
л
412
Екологічний аудит ст. викл.
Іванова І.О.
л
302
Антикризове управління проф.
Кравченко С.А.
л
412
група 135
"Менеджмент"
16 ст.
л/пр
Логістика доц. Наконечна А.В.
411
411
Ауд.
дні
13:50 - 15:10
час занять
2 лютого 2015 р.
ЕКОНОМІКИ
Понеділок
ФАКУЛЬТЕТ
Грошово-кредитні системи зарубіжних
країн доц. Котькалова-Литвин І.В.
пр
310
10:30 - 11:50
Аудит доц. Кір'ян С.М.
пр
413
12:20 - 13:40
Стратегія підприємства доц.
Антощишина Н.І.
пр
13:50 - 15:10
Українська мова (за проф.
спрямуванням) для іноземців доц.
Микитась Н.Д.
пр
Товарознавство
доц. Наконечна А.В.
л
409
412 Іноземна мова доц. Рибачук К.В.
пр
509
Українська мова (за проф.
511 спрямуванням) для іноземців доц.
Микитась Н.Д.
пр
511
Грошово-кредитні системи зарубіжних
країн доц. Котькалова-Литвин І.В.
пр
310
Аудит доц. Кір'ян С.М.
пр
413
Українська мова (за проф.
спрямуванням) для іноземців доц.
Микитась Н.Д.
пр
511
Ціноутворення доц. Кучерук І.В.
пр
409
Ціноутворення доц. Кучерук І.В.
пр
409
Моніторинг довкілля проф.
Хворов М.М.
л
317
Управління підприємствами малого
бізнесу доц. Тарасова Г.О.
л
412
Моніторинг довкілля проф.
Хворов М.М.
пр
317
Іноземна мова доц. Рибачук К.В.
пр
509
Іноземна мова доц. Рибачук К.В.
пр
509
Українська мова (за проф.
спрямуванням) для іноземців доц.
Микитась Н.Д.
пр
511
Українська мова (за проф.
спрямуванням) для іноземців доц.
Микитась Н.Д.
пр
Українська мова (за проф.
511 спрямуванням) для іноземців доц.
Микитась Н.Д.
пр
511
л
306
Ціноутворення (он-лайн трансляція)
доц. Кучерук І.В.
л
306
Ціноутворення (он-лайн трансляція)
доц. Кучерук І.В.
л
306
Ціноутворення (он-лайн трансляція)
доц. Кучерук І.В.
л
306
10:30 - 11:50
Планування та контроль на
підприємстві доц. Сохацька А.В.
л
410
Аналіз банківської діяльності
доц. Сєрік Ю.В.
пр
318
Аудит доц. Кір'ян С.М.
пр
411
Аудит доц. Кір'ян С.М.
пр
411 Техноекологія викл. Волченко С.І.
12:20 - 13:40
Планування та контроль на
підприємстві доц. Сохацька А.В.
пр
410 Іноземна мова доц. Рибачук К.В.
Банківська система доц. Сєрік Ю.В.
л
318
Іноземна мова доц. Рибачук К.В.
пр
411
Іноземна мова доц. Рибачук К.В.
пр
411
пр
411
Іноземна мова
ст. викл. Чибіс Л.В.
пр
315
пр
509
13:50 - 15:10
4 лютого 2015 р.
Ціноутворення (он-лайн трансляція)
доц. Кучерук І.В.
Середа
Середа
4 лютого 2015 р.
9:00 -10:20
група ІШ-32
Бальна хореографія
6ст.
л/пр
Ауд.
група ІШ-33
Народна хореографія
4ст.
л/пр
Ауд.
група ІШ-34
Класична хореографія
7ст.
9:00 -10:20
Теорія та методика викладання
танцю викл. Сабодаш В.М.
Теорія та методика викладання
танцю викл. Бондур С.О.
10:30 - 11:50
Мистецтво балетмейстера викл.
Сабодаш В.М.
Мистецтво балетмейстера викл.
Бондур С.О.
Композиція танцю викл.
Сабодаш В.М.
Композиція танцю викл.
Сабодаш В.М.
Композиція танцю викл.
Сабодаш В.М.
Композиція танцю викл.
Сабодаш В.М.
л/пр
Ауд.
12:20 - 13:40
13:50 - 15:10
10:30 - 11:50
12:20 - 13:40
13:50 - 15:10
Композиція танцю викл.
Чакова Т.О.
15:20 - 16:40
Методика викл.класичного
танцю викл. Чакова Т.О.
т.к. "Реліз"
Методика викл.сучасного
танцю викл. Машин І.А.
9:00 -10:20
Методика викл.танцю викл.
Чакова Т.О.
т.к. "Реліз"
Методика викл. танцю викл.
Машин І.А.
10:30 - 11:50
Мистецтво балетмейстера
викл. Чакова Т.О.
Історія образотоворчого
12:20 - 13:40 мистецтва доц. Васильєв С.С.
Історія образотоворчого
13:50 - 15:10 мистецтва доц. Васильєв С.С.
Композиція танцю викл.
Машин І.А.
Мистецтво балетмейстера
викл. Машин І.А.
с.к.
"Діамант"
с.к.
"Діамант"
Депутатська
Історія образотоворчого
Історія образотоворчого
Депутатська
Депутатська
мистецтва доц. Васильєв С.С.
мистецтва доц. Васильєв С.С.
Історія образотоворчого
мистецтва доц. Васильєв С.С.
Депутатська
Депутатська
Історія образотоворчого
Історія образотоворчого
Депутатська
Депутатська
мистецтва доц. Васильєв С.С.
мистецтва доц. Васильєв С.С.
Історія образотоворчого
мистецтва доц. Васильєв С.С.
Депутатська
9:00 -10:20
10:30 - 11:50
Інвестування доц. Кучерук І.В.
пр
411
Інвестування доц. Кучерук І.В.
пр
411
Фінанси небанківських фінансовокредитних установ доц. Ластовенко О.Л.
л
412
Фінансовий облік доц. Кір'ян С.М.
л
413
Функціональне упарвління доц.
Сохацька А.В.
л
318
12:20 - 13:40
Ціноутворення доц. Кучерук І.В.
пр
414
Міжнародний маркетинг
доц. Тарасова Г.О.
л
409
Ціноутворення доц. Кучерук І.В.
пр
414
Фінансовий облік доц. Кір'ян С.М.
пр
413
Міжнародний маркетинг
доц. Тарасова Г.О.
л
409
Моніторинг довкілля проф.
Хворов М.М.
л
302
Іноземна мова
ст. викл. Чибіс Л.В.
пр
302
13:50 - 15:10
5 лютого 2015 р.
15:20 - 16:40
Четвер
15:20 - 16:40
Четвер
5 лютого 2015 р.
Ауд.
9:00 -10:20
3 лютого 2015 р.
9:00 -10:20
15:20 - 16:40
9:00 -10:20
10:30 - 11:50
12:20 - 13:40
13:50 - 15:10
9:00 -10:20
Стратегія підприємства доц.
Антощишина Н.І.
л
411
10:30 - 11:50
Іноземна мова доц. Рибачук К.В.
пр
411
Самостійна робота
315
Іноземна мова доц. Рибачук К.В.
пр
411
Грошово-кредитні системи зарубіжних
країн доц. Котькалова-Литвин І.В.
пр
317
Трудове право ст. викл. Головко Т.В.
л
410
Екологія міських систем проф.
Хворов М.М.
л
302
Грошово-кредитні системи зарубіжних
країн доц. Котькалова-Литвин І.В.
пр
317
Заповідна справа
доц. Дуднікова І.І.
л
302
о 2015 р.
15:20 - 16:40
ниця
15:20 - 16:40
ниця
о 2015 р.
л/пр
( І зміна)
15:20 - 16:40
Вівторок
Вівторок
3 лютого 2015 р.
15:20 - 16:40
група ІШ-31
Сучасна хореографія
5ст.
ІV СЕМЕСТР
9:00 -10:20
10:30 - 11:50
Етика ділового спілкування ст.
викл. Смоловик І.В.
л
412
Етика ділового спілкування ст.
викл. Смоловик І.В.
л
412
Етика ділового спілкування ст.
викл. Смоловик І.В.
л
412
Етика ділового спілкування ст. викл.
Смоловик І.В.
л
412
15:20 - 16:40
л
306
Інвестування (он-лайн трансляція)
доц. Кучерук І.В.
л
306
Інвестування (он-лайн трансляція) доц.
Кучерук І.В.
л
306
Фінанси підприємств проф. Прокопенко
Н.С.
л
411
Інвестування (он-лайн трансляція)
доц. Кучерук І.В.
л
306
6 лютого
13:50 - 15:10
Інвестування (он-лайн трансляція)
доц. Кучерук І.В.
П'ятни
П'ятни
6 лютого
12:20 - 13:40
12:20 - 13:40
Методика викл.танцю викл.
Чакова Т.О.
13:50 - 15:10
Мистецтво балетмейстера
викл. Чакова Т.О.
15:20 - 16:40
т.к. "Реліз"
Методика викл. танцю викл.
Машин І.А.
Мистецтво балетмейстера
викл. Машин І.А.
с.к.
"Діамант"
дата
2/2/2015
2/9/2015
2/16/2015
2/23/2015
3/2/2015
3/9/2015
3/16/2015
3/23/2015
3/30/2015
4/6/2015
4/13/2015
4/20/2015
4/27/2015
5/4/2015
5/11/2015
5/18/2015
5/25/2015
6/1/2015
6/8/2015
6/15/2015
6/22/2015
6/29/2015
7/6/2015
7/13/2015
І курс
поток
група
група
Група
група
Дисципліна
Поток
Менеджмент доц. Васьковська Я.В.
111, 112, 113, 114, 115, 116, 214, 022\2, 022\3, 022\1, 021\1,
021\2, 021\3
214+ФЕМ+ІШ
021.
022.
024.
Культурологія, у т.ч. релігієзнавство, етика та естетика
доц. Пашкова О.Б.
111, 112, 113, 114, 115, 116, 214, 024\1, 024\2, 022\2, 022\3,
022\1, 021\1, 021\2, 021\3
214+ФЕМ+ІШ
021.
022.
024. пр*залік
Соціологія доц. Шиян О.М.
111, 112, 113, 114, 115, 116, 214, 024\1, 024\2, 022\2, 022\3,
022\1, 021\1, 021\2, 021\3
214+ФЕМ+ІШ
021.
022.
024.
Інформатика
викл. Пирог М.В.
111, 112, 113, 114, 115, 116, 214, 022\2, 022\3, 022\1, 021\1,
021\2, 021\3
214+ФЕМ+ІШ
021.
022.
Вища математика доц. Третиник В.В.
111, 112, 113, 114, 115, 116, 214, 211, 212, 024\1, 024\2, 022\2,
022\3, 022\1, 021\1, 021\2, 021\3
ФЕМ
024\1
021.
Іноземна мова
доц. Рибачук К.В.
111, 112, 113, 114, 115, 116, ІШ, 021\1, 021\2, 021\3, 022\1,
022\2, 022\3
ФЕМ+ІШ
021.
022.
Історія української культури доц. Пашкова О.Б.
Теорія ймовірностей та математична статистика доц.
Хурсін С.Л.
Теорія ймовірностей та математична статистика доц.
Хурсін С.Л.
Фізичне виховання доц. Кротов Г.В.
Українська мова (за проф. спрямуванням) для іноземців
доц. Микитась Н.Д.
111, 112, 113, 114, 115, 116, 214, 211, 212, 024\1, 024\2, 022\3,
022\3, 022\1, 021\1, 021\2, 021\3
ФЕМ+ІШ
ФІСТ
021.
111, 112, 113, 114, 115, 116, 214, 211, 212
пр*залік
Особиста тактика менеджера доц. Кургузенкова Л.А.
115, 022\3
пр*залік
Навчальна практика "Вступ до фаху"
115
пр*залік
Фізика доц. Тітенко А.М.
116, 211, 212, 024\1, 024\2, 021\3
Фізика викл. Круть А.А.
Біологія викл. Огієнко Я.В.
Загальна та аналітична хімія викл. Волченко С.І.
116, 211, 212
Основи маркетингу доц. Васьковська Я.В.
Форма контролю
022.
022.
2 МК
1 МК 111, 112, 113, 022\2,
021\2
пр*залік 022\1, 021\1
2 МК
1 МК 115
пр*залік 116, 214, 024\1, 024\2,
022\2, 022\3, 022\1, 021\1, 021\2,
021\3
МК
2МК 022\3
пр*залік 021\3
2 МК
1МК 115, 116, 214, 212,
022(1,2,3), 021(1,2,3)
пр*залік 211, 024\1, 024\2
МК
пр*залік 111, 112
МК
пр*залік 211, 212, 022\2, 022\3,
022\1, 021\2, 021\3
2 МК
пр*залік 115, 116, 214, 024\1,
022\2, 021\3
111, 112, 113, 114, 115, 116, 214, 211, 212, 024\1, 024\2, 022\2,
022\3, 022\1, 021\1, 021\2, 021\3
ФЕМ
111, 112, 113, 114, 115, 116, 214, 211, 212
ФЕМ
116, 211+212, 021\3+024\2
ФІСТ
021.
022. пр*залік
024\1
МК
116, 021\3
116
МК
пр*залік
пр*залік 021\3
ІІ курс
Дисципліна
Основи маркетингу (он-лайн трансляція) доц. Васьковська Я.В.
Основи маркетингу доц. Васьковська Я.В.
Основи охорони праці викл. Волченко С.І.
Капітал підприємства проф. Гривківська О.В.
Товарознавство
доц. Наконечна А.В.
Управління витратами доц. Кучерук І.В.
НТФ
Мікроекономіка (он-лайн трансляція) доц. Антощішина Н.І.
Економіка підприємств (он-лайн трансляція) доц. Нагорна І.І.
Поток
Група
022\1, 021\1, 021\2, 021\3, 121, 122, 123, 125, 126, 224, 037, 039,
+ІШ
121-123,
224, ІШ
125-126, 037+039 021(1,2,3)
022\2
2МК
022\1, 021\1, 021\2, 034, 035, 037, 039
021\1+021\2
022\1
035+037+039
МК
034.
121
пр*залік
122, 132
пр*залік
121, 122, 123, 032, 033
121-123
032, 033
121, 122, 123, 125
121, 122, 123, 125, 031, 032, 033
121-125
031.
032+033
121, 122, 123, 125, 031, 032, 033, 039
121-125+039
031.
032+033
Фінанси (он-лайн трансляція) доц. Рибалко Н.О.
121, 122, 123, 125, 031, 032, 033, 039
121-125+039
031.
032+033
2 МК
Регіональна економіка (он-лайн трансляція) проф. Павленко І.І.
121, 122, 123, 125, 031, 032, 039
121-125+039
031.
032.
2 МК
Українська мова (за проф. спрямуванням) для іноземців доц. Микитась Н.Д.
121, 122, 123, 125, 126, 224, 222
121, 126, 122, 123, 125
121-123
125-126
121, 122, 123, 125, 126, 224, 222, 034, 035, 037, 039
121-123
125-126 037+039
Форма контролю
пр*залік 021\1, 022\1, 021\2,
1 МК 224
021\3, 126, 037, 039
2 МК
1 МК 032
пр*залік 122, 123, 033
2 МК
1 МК 031, 032, 033
пр*залік 125
пр*залік
пр*залік
2 МК 039 1 МК 031, 032, 033
Економіка підприємств доц. Нагорна І.І.
Іноземна мова доц. Рибачук К.В.
Фізичне виховання
доц. Кротов Г.В.
Фізичне виховання доц. Тихонькова І.С.
Гроші та кредит доц. Кучерук І.В.
Гроші та кредит доц. Котькалова-Литвин І.В.
Теорія організацій та операційний менеджмент доц. Сохацька А.В.
Економічні основи європейської інтеграції проф. Павленко І.І.
Державне та регіональне управління доц. Сохацька А.В.
Соціальний менеджмент доц. Бісвас П.Ч.
Гідрологія викл. Волченко С.І.
Екологічна геохімія викл. Волченко С.І.
Метеорологія і кліматологія ст. викл. Іванова І.О.
Грунтознавство викл. Волченко С.І.
Інформаційні технології в екології викл. Волченко С.І.
Соціоекологія та екологічна просвіта викл. Волченко С.І.
Екологія людини викл. Огієнко Я.В.
Макроекономіка
Загальна екологія (та неоекологія)
222-224 035
034.
2 МК
125, 039
2 МК
пр*залік 125, 031, 032, 039
1 МК 031
пр*залік
125, 039
125, 039
126, 037
126, 037
126, 037
126, 037
126, 037
126, 037
126, 037
121, 122, 123
126, 037
пр*залік 033
пр*залік
пр*залік
пр*залік
123, 031
123, 031
125, 039, 131
1 МК 125, 032, 039
МК
пр*залік
МК
пр*залік
МК
пр*залік
пр*залік
МК
МК
курсові
курсові
пр*залік 037
ІІІ курс
поток
Іноземна мова доц. Рибачук К.В.
131, 133, 132, 134, 135, 136, 231, 234,
232
Іноземна мова
ст. викл. Чибіс Л.В.
Товарознавство
доц. Наконечна А.В.
НТФ
Стратегія підприємства доц. Антощишина Н.І.
Аудит (он-лайн трансляція)
доц. Кір'ян С.М.
Аудит доц. Кір'ян С.М.
Інвестування (он-лайн трансляція) доц. Кучерук І.В.
Інвестування доц. Кучерук І.В.
Планування та контроль на підприємстві доц. Сохацька А.В.
група
131, 133
форма контролю
132, 134,
135
пр*залік
136
122, 132
пр*залік
131, 132, 133, 134, 135
131
пр*залік
2 МК
131, 133, 134, 135
131, 133
134, 135
131, 132, 133, 134
131+132
133+134
пр*залік
2 МК
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн доц. Котькалова-Литвин І.В.
131, 133, 134, 135
131, 133
134, 135
пр*залік
Ціноутворення (он-лайн трансляція) доц. Кучерук І.В.
Ціноутворення доц. Кучерук І.В.
Міжнародний маркетинг
доц. Тарасова Г.О.
Логістика доц. Наконечна А.В.
Маркетинг послуг доц Бісвас П.Ч.
Контролінг доц. Бісвас П.Ч.
Маркетингові комунікації доц. Сохацька А.В.
Маркетинг інноваційної діяльності доц. Наконечна А.В.
Банківська система доц. Сєрік Ю.В.
131, 133, 134, 135
131, 133
134, 135
пр*залік
Фінанси небанківських фінансово-кредитних установ доц. Ластовенко О.Л.
133
пр*залік
133
пр*залік
Аналіз банківської діяльності
доц. Сєрік Ю.В.
Фінанси підприємств проф. Прокопенко Н.С.
Фінанси підприємств доц. Тимошенко А.О.
Фінансовий облік доц. Кір'ян С.М.
Упрвлінський облік доц. Кір'ян С.М.
Аудит у бюджетниї установах ст. викл. Козинець А.О.
Облік у банках ст. викл. Козинець А.О.
Організація обліку на підприємствах малого бізнесу доц. Кір'ян С.М.
Функціональне упарвління доц. Сохацька А.В.
Антикризове управління проф. Кравченко С.А.
Трудове право ст. викл. Головко Т.В.
Управління підприємствами малого бізнесу доц. Тарасова Г.О.
Техноекологія викл. Волченко С.І.
Моніторинг довкілля проф. Хворов М.М.
Екологічний аудит ст. викл. Іванова І.О.
132, 135
132 (2 студ)
132 (2 студ)
132 (2 студ)
132 (2 студ)
133
133
133
134 (5 студ)
134 (5 студ)
134 (5 студ)
134 (5 студ)
134 (5 студ)
135
135
135, 234
135, 234
136
136
136
МК 135
2 МК
131
132, 135
МК 132
пр*залік
2 МК
2 МК
пр*залік
2 МК
пр*залік
1 МК
МК 133
2 МК
2 МК
пр*залік
2 МК
пр*залік
2 МК
1 МК
1 МК
пр*залік
1 МК
2 МК
2 МК
2 МК 234
Радіоекологія проф. Хворов М.М.
Заповідна справа
доц. Дуднікова І.І.
Екологія міських систем проф. Хворов М.М.
Ландшафтно-еколонічна навчальна практика викл. Волченко С.І.
Українська мова (за проф. спрямуванням) для іноземців доц. Микитась Н.Д.
Економічні основи європейської інтеграції проф. Павленко І.І.
Етика ділового спілкування ст. викл. Смоловик І.В.
Економіка підприємств
Маркетинг
Гроші та кредит
Функціональне управління
Моніторинг довкілля
136
пр*залік
136
136
136
131, 132, 135, 136, 234, 231,
232
125, 039, 131
ІШ
131
132
133
135
136
2 МК
2 МК
пр*залік
пр*залік
пр*залік
курсові
курсові
курсові
курсові
курсові
ІV курс
поток
група
група
група
Дисципліна
Поток
Група
НТФ
141, 143, 144, 145
пр*залік
Комплексний кваліфікаційний тренінг доц. Кургузенкова Л.А.
Комплексний кваліфікаційний тренінг доц. Микитась Н.Д.
Адміністративне право доц. Григор'єва В.В.
Групова динаміка і комунікація доц. Домрачев В.М.
Менеджмент проектів програмного забезпечення доц. Домрачев В.М.
141, 143, 144, 145
пр*залік
244
пр*залік
241, 242
241, 242
пр*залік
пр*залік
Кадрове діловодство проф. Палеха Ю.І., доц. Микитась Н.Д.
244
курсові
Форма контролю
145, 244
МК
пр*залік 244
2 МК
1 МК 135
магістри, V курс
поток
Дисципліна
Поток
Ділова іноземна мова доц. Форостюк І.В.
151, 152, 153, 154, 155\1, 155\2, 254, 251 151, 152, 153, 154
Інтелектуальна власність доц. Форостюк О.Д.
151, 152, 153, 154, 155\1, 155\2, 254, 251,
251с, 252с, 156с
151, 152, 153, 154, 155\1, 155\2, 254, 251,
251с, 252с, 156с
пр*залік
Управління підприємницьким ризиком доц. Нагорна І.І.\ Управління проектами
Стратегічне управління інноваційним розвитком доц. Бісвас П.Ч.
Міжнародний менеджмент доц. Бісвас П.Ч.
Залучення капіталу або Економічне обгрунтування господарських рішень
Економічна безпека підприємства доц. Нагорна І.І.
Фінансовий аналіз доц. Рибалко Н.О.
Рекламний менеджмент доц. Тарасова Г.О.
151
пр*залік
152
1 МК
Міжнародний маркетинг доц. Тарасова Г.О.
152, 155\2
1 МК
Маркетинг інновацій доц. Наконечна А.В.
Ринок фінансових послуг доц. Кучерук І.В.
Податковий менеджмент доц. Рибалко О.Н.
Бюджетний менеджмент доц. Ластовенко О.В.
152
Охорона праці в галузі
група
група
група
Група
155\1, 155\2
Форма контролю
251, 254
1 МК
1 МК
151, 153, 154
1 МК
151, 152, 153, 154
1 МК
151
пр*залік
151, 154
пр*залік
151, 152, 154
пр*залік
2 МК
155\2
1 МК
153
пр*залік
153
пр*залік
Міжнародні розрахункові і валютні операції доц. Кучерук І.В.
153, 155\2
пр*залік
Залучення капіталу проф. Гривківська О.В.
Управління підприємницьким ризиком доц. Нагорна І.І.
Управління проектами проф. Кравченко С.А.
Управління змінами доц. Бісвас П.Ч.
Публічне адміністрування доц. Бісвас П.Ч.
Інформаційні системи і технології в управлінні доц. Малюков В.П.
Менеджмент ЗЕД
Інвестеційний менеджмент доц. Сохацька А.В.
Основи зеленої економіки доц. Кургузенкова Л.А.
Промислова екологія проф. Хворов М.М.
Екологічний менеджмент і аудит доц. Кургузенкова Л.А.
Екологічна культура для збалансованого розвитку викл. Волченко С.І.
154
пр*залік
154
пр*залік
Українська мова та методика викладання (для іноземних студентів) доц. Микитась Н.Д.
2 МК
155\2
155\1
1 МК
155\1
1 МК
155\1
1 МК
пр*залік
155\2
155\2
пр*залік
пр*залік
153
155\1
пр*залік
254
1 МК
пр*залік
156с
2 МК
156с
2 МК
156с
пр*залік
156с
пр*залік
151, 152, 153, 154, 155\1, 155\2, 254, 251,
пр*залік
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник навчальної частини
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник навчальної частини
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник навчальної частини
_________________Котькалова-Литвин І.В.
_________________Котькалова-Литвин І.В.
_________________Котькалова-Литвин І.В.
_____
_____
_____
_______________2015 р.
Декан факультету
____________________Тимошенко Андрій Олександрович
_______________2015 р.
_______________2015 р.
Декан факультету
Декан факультету
___________________Тимошенко Андрій
Олександрович
___________________Тимошенко Андрій
Олександрович
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа