close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
проекту Конкурс «Програма 14 Днів від Активіа»
(далі за текстом – «Правила»)
1. Загальні положення
1.1. Організатором Конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАНОН" (04107,
м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21, код ЄДРПОУ 25384846) далі – «Організатор».
1.2. Виконавцем Конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю «НЬЮ СТРЕТЕДЖИС
ГРУП» (Юридична адреса: 02222 Україна, м.Київ, Беретті, 3. Код ЄДРПОУ 37676228), далі –
«Виконавець».
1.3. Метою проведення Конкурсу є популяризація продукції під знаком для товарів та
послуг ТМ ACTIVIA (ТМ АКТИВІА, ТМ АКТИВИА)серед існуючих та потенційних споживачів, реклама
такої продукції та підвищення споживчого інтересу до такої продукції.
2. Строки проведення Конкурсу – з по
2.1. Конкурс відбувається 2 етапи:
2.1.1. етап №1 – «Розіграш за проходження програми 14 днів»: з 12:00:00 год. «01» січня
2015 року до 23:00:00 год. «16» лютого 2015 року включно, та
2.1.2. етап №2 – «Розіграш між фіналістами»: з 12:00:00 год. «17» лютого 2015 року до
23:00:00 год. «28» лютого 2015 року включно.
2.2. Визначення Переможців Конкурсу відбувається:
2.2.1. етапу №1: щопонеділка до 15.00 год., починаючи з 26 січня 2015 року;
2.2.2. етапу №2: до 15.00 год. 28 лютого 2015 року.
3. Територія проведення Конкурсу. Інформаційна підтримка Конкурсу. Оголошення
результатів Конкурсу.
3.1. Конкурс проводиться на всій території* України, в мережі Інтернет на сайті
www.activia.ua (надалі - Сайт), шляхом авторизації через одну із соціальних мереж Одноклассники,
Вконтакті, Facebook.
3.2. Детальну інформацію про Конкурс можна знайти на Сайті.
3.3. Результати Конкурсу публікуються на Сайті в день визначення Переможців Конкурсу.
* за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з
прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій
території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також територій Донецької та Луганської областей
виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів.
4. Учасники Конкурсу
4.1. В Конкурсі можуть приймати участь виключно дієздатні громадяни України, яким
виповнилось 18 років, проживають на території України, та, які належним чином та в повному
об’ємі виконали всі умови даних Правил (надалі – «Учасники Конкурсу»).
4.2. В Конкурсі не мають права брати участь:
- працівники Організатора, Виконавця Конкурсу та/або будь-яких інших компаній, які
беруть участь в підготовці та проведенні Конкурсу та їх близькі родичі (чоловік/дружина,
діти, брати/сестри, батьки);
- іноземці та особи без громадянства;
- особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років;
- особи, що не відповідають вимогам п.4.1. даних Правил.
5. Умови участі в Конкурсі
5.1. Етап №1 – «Розіграш за проходження програми 14 днів»:
5.1.1. Для того, щоб взяти участь в Конкурсі та стати Учасником Конкурсу кожна особа, яка
відповідає вимогам розділу 4 даних Правил, повинна протягом Строку проведення Конкурсу
здійснити дії в наступній послідовності:
- зайти на Сайт та зареєструватись до участі шляхом авторизації через одну із соціальних
мереж Одноклассники, Вконтакті, Facebook. (При цьому аккаунт Учасника в обраній соціальній
мережі має бути заповнений на 70% та повинен містити всю необхідну інформацію для участі у
Конкурсі (реальні прізвище та ім’я), у випадку відсутності інформації про Учасника Конкурсу, яка
міститься в його аккаунті в соціальній мережі, де вже зареєстрований Учасник Конкурсу, такий
Учасник Конкурсу повинен заповнити відповідні поля. До участі в Конкурсі не допускаються
фіктивні (вдавані)* аккаунти Учасників Конкурсу та/або аккаунти, що містять завідомо неправдиву,
неточну чи неповну інформацію про Учасника Конкурсу, а також аккаунти Учасників Конкурсу, що
не дають змоги ідентифікувати належним чином такого Учасника Конкурсу.
- розпочати «Програму 14 днів»** від ТМ ACTIVIA (ТМ АКТИВІА, ТМ АКТИВИА) шляхом
натискання на кнопку «Розпочати програму», яка розміщена на головній сторінці Сайту та пройти
короткий тест, щоб почати «Програма 14 днів»;
- підписатись на СМС-розсилку та mail-розсилку від ТМ ACTIVIA (ТМ АКТИВІА, ТМ АКТИВИА);
5.1.2. Рішення про відмову в участі та/або зняття Учасника з участі в Конкурсі та/або
відмову надання/вручення Подарунків відповідному Учаснику приймає на підставі, вказаних вище
в п.5.1.1. цих Правил, Організатор Конкурсу.
5.1.3. Кожен Учасник має можливість лише 1 (один) раз прийняти участь в Конкурсі, і лише
в одному із конкурсних тижнів.
5.2. Етап №2 – «Розіграш між фіналістами»
5.2.1. Для того, щоб взяти участь в Конкурсі та стати Учасником Конкурсу кожна особа, яка
відповідає вимогам розділу 4 даних Правил, повинна протягом Строку проведення
Конкурсу здійснити дії в наступній послідовності:
- зайти на Сайт та зареєструватись до участі шляхом авторизації через одну із соціальних
мереж Одноклассники, Вконтакті, Facebook. (Прицьому аккаунт Учасника в обраній соціальній
мережі має бути заповнений на 70% та повинен містити всю необхідну інформацію для участі у
Конкурсі (реальні прізвище та ім’я), у випадку відсутності інформації про Учасника
Конкурсу, яка міститься в його аккаунті в соціальній мережі, де вже зареєстрований Учасник
Конкурсу, такий Учасник Конкурсу повинен заповнити відповідні поля. До участі в Конкурсі не
допускаються фіктивні (вдавані)* аккаунти Учасників Конкурсу та/або аккаунти, що містять
завідомо неправдиву, неточну чи неповну інформацію про Учасника Конкурсу, а також аккаунти
Учасників Конкурсу, що не дають змоги ідентифікувати належним чином такого Учасника Конкурсу
- розпочати «Програму 14 днів»** від ТМ ACTIVIA (ТМ АКТИВІА, ТМ АКТИВИА) шляхом
натискання на кнопку «Розпочати програму», яка розміщена на головній сторінці Сайту та
пройти короткий тест, без якого «Програма 14 днів» не розпочнеться;
- підписатись на СМС-розсилку та mail-розсилку від ТМ ACTIVIA (ТМ АКТИВІА, ТМ АКТИВИА);
- пройти програму - щодня, починаючи з дня реєстрації, заходити на Сайт, та потрапити за
результатами набраних балів в число фіналістів етапу №2;
- виконати спец завдання після виходу в фінал «Програми 14 днів», спецзавдання – фото та
відео матеріали зняті у відповідності до завдання,
- загрузити свої виконанні завдання в соціальні мережі для подальшого голосування,
5.2.2. Рішення про відмову в участі та/або зняття Учасника з участі в Конкурсі та/або
відмову надання/вручення Подарунків відповідному Учаснику приймає на підставі, вказаних вище
в п.5.2.1. цих Правил, Організатор Конкурсу.
5.2.3. Кожен Учасник має можливість лише 1 раз авторизуватись лише через одну із
соціальних мереж, вказаних вище. Кожен Учасник має шанс отримати лише один із Подарунків
Конкурсу.
5.3. Реєструючись в Конкурсі, згідно пп. 5.1.1.-5.1.2. Правил, Учасник підтверджує те, що він
повністю відповідає умовам п.4.1.-4.2. цих Правил, та повністю погоджується з цими Правилами і
зобов'язується неухильно їх виконувати.
*Аби уникнути відмови в участі та/або зняття Учасника з участі в Конкурсі та/або відмови
надання/вручення Подарунків відповідному Учаснику, аккаунт добросовісного Учасника повинен
містити достовірну інформацію (у відповідності з документом, що посвідчує особу: паспорт
громадянина України) про прізвище, ім’я Учасника та справжнє фото Учасника. Аккаунт Учасника,
який не містить інформації, вказаної попередньо, буде визначено Організатором як такий, що є
фіктивним, удаваним та такому Учаснику буде відмовлено в участі в акції та/або знято з участі в
Конкурсі та/або відмовлено в наданні/врученні Подарунків Конкурсу.**
Суть «Програми 14 днів» полягає в тому, що пройшовши тест, ТМ ACTIVIA (ТМ АКТИВІА, ТМ
АКТИВИА) надає Учаснику завдання на день; якщо Учасник робить «шер» та натискає кнопку
«Виконала» за виконане завдання на наступний день в соц.мережі (незалежно від того виконала
вона завдання чи ні), то ТМ ACTIVIA (ТМ АКТИВІА, ТМ АКТИВИА) надає йому нові завдання на
наступний день ; допоки такий Учасник не виконає всі завдання, тобто не зайде на наступний день
і не зробить «шер» » та натисне кнопку «Виконала», Учасник не отримає нових завдань (тобто не
перейде на наступний день «Програми 14 днів»).
6. Подарунковий фонд Конкурсу
6.1. Етап №1 – «Розіграш за проходження програми 14 днів» Подарунковий фонд Конкурсу
Етапу №1 включає в себе 6 фіналісток етапу №1, ті що пройшли у фінал, що по балам
увійшли у першу п’ятірку залікового тижня:
6.1.1. Подарунок №1 – Сертифікат MustHave на суму 500 грн.,
Загальна кількість Подарунків – 25 шт. (двадцять п’ять ).
6.1.2 Подарунок №2 – Набір косметики від Piel, набір включає в себе: 4D-elixir, 50
мл,ENHANSER Інновація від Piel COSMETICS: Сироватка-провідник, 28 мл, EAU
MICELLAIREDEMAQUILLANT FaceandEyeMakeupRemover міцелярна вода для зняття макіяжу, 200 мл
Загальна кількість Подарунків – 25 шт. (двадцять п’ять ).
6.2. Етап №1 – «Розіграш за проходження програми 14 днів» Подарунковий фонд Конкурсу
Етапу №1 включає в себе 5 фіналісток етапу №1, що по балам увійшли у другу п’ятірку залікового
тижня:
6.2.1. Подарунок №3 – набір косметики від NATURE.med. Набір включає в себе:
Абсолютне чисте обличчя - очищаюча пінка для вмивання, 150 мл, доглянуті руки зволожуючий крем для рук, 75 мл, захисне зволоження - крем для комбінованої й нормальної
шкіри обличчя, 50 мл, Шампунь проти випадіння волосся, 200 мл, Сироватка проти випадіння та
для зміцнення волосся, 100 мл. Загальна кількість Подарунків – 25 шт. (двадцять п’ять ).
6.3. Етап №2 – «Розіграш між фіналістами»
Подарунковий фонд Конкурсу Етапу №2 включає в себе:
6.3.1. Подарунок №4 для всіх учасниць, що пройшли на етап №2 – набір косметики від
PenaShop. Набір включає в себе Варіант 1:Крем для рук "Зимовий догляд" з ефірною олією
мандарина, Маска для обличчя з медом і глиною, мило натуральне,Бальзам для губ, Варіант
2:Крем для рук з медом і прополісом, Крем для тіла, Бальзам для губ, Варіант 3: Збите масло для
тіла, Тверде масло для нігтів, мило натуральне, Бальзам для губ, Варіант 4: Масажна плитка для
тіла, крем для рук "Зимовий догляд" з ефірною олією мандарина, натуральне мило, Бомбочка для
ванн, Варіант 5:, Крем для рук з медом і прополісом, Тонік для зняття макіяжу, натуральне мило,
Бальзам для губ.
Загальна кількість Подарунків – 10 шт. (десять), по 2 штуки кожного варіанту.
6.3.2. Подарунок №5 для всіх учасниць, що пройшли на етап №2 – та зайняли 4, 3 та 2
місце по кількості балів за виконання спеціального завдання – абонементи в фітнес клуб «Планета
фітнес» на 3 місяці,
Загальна кількість Подарунків – 3 шт. (три)
6.3.3. Подарунок №6 учасник, що пройшов етап №2 та зайняв 1 місце за виконання
спеціального завдання – абонемент «Люкс» фітнес клубу «Планета фітнес» на 1 рік,
Загальна кількість Подарунків – 1 шт. (одна)
6.3. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не
допускається, крім Подарунків 5 та №6.
- Заміна Подарунка №5 грошовим сертифікатом цільового призначення, який дозволить
придбати абонемент на 3 місяці в фітнес клубі, за рівнем наближеному до «ПланетаФітнес», але за
вартістю не перевищує 3 000 грн.
- Заміна Подарунка №6 грошовим сертифікатом цільового призначення, який дозволить
придбати річний абонемент в фітнес клубі, за рівнем наближеному до «ПланетаФітнес», але за
вартістю не перевищує 8 000 грн
6.4. Зовнішній вигляд Подарунків на рекламно-інформаційних матеріалах Конкурсу може
відрізнятися від реальних Подарунків Конкурсу.
6.5. Організатор на власний розсуд визначає модель, колір, комплектність та інше –
характеристики Подарунків Конкурсу.
7. Визначення Переможців Конкурсу
7.1. Етап №1 – «Розіграш за проходження програми 14 днів»
Щопонеділка, починаючи з 26 січня 2015 року, до 15 год. 00 хв. за минулий тиждень, буде
визначено дванадцять переможців. Всі переможці мають виконати всі завдання програми 14 днів.
Переможцями стануть ті учасники, які наберуть найбільшу кількість балів по програмі.
Учасники суперфіналу - двоє переможців, які наберуть максимальну кількість балів
перейдуть у етап №2 конкурсу,
Фіналісти - п’ять переможців, що у рейтингу будуть на наступних місцях після перших
двухучасників етапу №2 отримують Подарунки №1 і Подарунок № 2 ,
Додаткові - п’ять переможців, що у рейтингу будуть після Фіналістів отримають Подарунок
№ 3.
7.2. Етап №2 – «Розіграш між фіналістами»:
Буде проводитися починаючи з 17 лютого по 28 лютого 2015 року, шляхом набирання
максимальної кількості голосів в соціальних мережах.
За результати етапу №1 буде визначено два фіналіста, що пройшли «Програму 14 днів» та
набрали максимум балів в кожен з конкурсних тижнів етапу. Щоб стати Фіналістом Конкурсу,
Учаснику необхідно:
1. Виконати спеціальні завдання і викласти їх в соціальні мережі на своїй сторінці. Матеріал
виконаного завдання не має містити ненормативної лексики,закликів протиправного характеру,
інформації порнографічного характеру, зображень, щопорушують загально прийняті етичні норми
та норми моралі, відомостей, що дискредитуютьОрганізатора і Виконавця, їх ім’я, діяльність,
продукцію і т.д.;
- не може містити зображення і тексти еротичного чи образливого змісту, а також
зображення і тексти, спрямовані на рекламу товарів і послуг, за винятком реклами продукції
торгової марки ТМ Активіа- не має містити конфіденційну та/або іншу інформацію з обмеженим
доступом, елементи плагіату та іншого неправомірного використання об’єктів інтелектуальної
власності інших осіб, не має у будь-який інший спосіб порушувати чинне законодавство України.
28 лютого 2015 року, до 15 год. 00 хв., шляхом голосування в соціальних мережах за
виконані завдання в соціальних мережах, що буде проходити з 17 по 27 люте включно. Подарунки
№5 №6 отримають ті переможці, що наберуть найбільше голосів за створений контент. Під
контентом суперфіналісток можна знайти кнопку «Подобається», при натисканні на яку Учасник
буде отримувати 1 «голос».
7.2. Результати визначення Переможців Конкурсу визнаються остаточними і не можутьбути
змінені або оскаржені Учасниками.Організатор/Замовник Акції залишає за собою право
збільшити/змінити Фонд Подарунків Акції, або включити в Акцію додаткові подарунки, не
передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце,Організатор/Замовник або
залучені ними треті особи повідомляють про них додатково.
Організатори залишають за собою право модерації фотографій Учасників та в будь який час (та
обов’язково після виходу до фіналу акції) можуть попросити від учасника підтвердження даних,
вказаних на сторінці Учасника. У випадку ненадання такої інформації Організатор має право
відмовити Учаснику в участі у конкурсі.
У випадкунедостовірності, неповнотинаданоїінформаціїОрганізатор не
несевідповідальностіщодонесповіщенняучасника про право отриманняподарунку, перемогу в
акції.
7.3. Інформація про Переможців публікується на Сайті www.activia.ua
8. Порядок та строки отримання Подарунків Конкурсу:
8.1. Учасник, якого буде визначено Переможцем Конкурсу, зобов’язаний у строк до п’яти
робочих днів від дня отримання від Виконавця Конкурсу повідомлення на електронну адресу
Учасника, яку він вказує при реєстрації в Конкурсі, надати/повідомити, шляхом
відправлення на електронну пошту [email protected] Виконавцю, наступні документи та
інформацію:
8.1.1. адресу за якою має бути доставлено Подарунок Конкурсу;
8.1.2. надіслати скан-копії наступних документів:
- копію паспорту громадянина України (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те,
де й яким органом видано паспорт);
- копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
- підписати акт отримання Подарунку Конкурсу (або інший документ, наданий Виконавцем
Конкурсу, який засвідчує факт отримання Подарунку Конкурсу, на розсуд Виконавця).
8.2. Подарунки будуть передані кур’єрській службі для відправлення Переможцям
відправлені Переможцям не пізніше 1 (одного) календарного місяця від дня отримання від
Переможця інформації та документів, вказаних в п.8.1.2. Правил. Всі питання відносно доставки
Подарунків за адресою, наданою Переможцем, вирішуються між Переможцем та кур’єрською
службою.
8.3. У випадку, якщо Переможець Конкурсу не зв’яжеться у вказаний строк та не надасть
Виконавцю Конкурсу інформацію/документів, вказані в п.8.1. Правил, то вважатиметься,
що такийУчасник добровільно відмовився від отримання Подарунку Конкурсу та він не матиме
права претендувати на Подарунок Конкурсу або на одержання від Організатора Конкурсу будьякої компенсації, в тому числі і грошової. Організатор Конкурсу розпоряджається таким не
витребуваним Подарунком Конкурсу на власний розсуд.
8.4. Передача права на отримання Подарунків Конкурсу третім особам не допускається.
8.5. Правилами Конкурсу не передбачено зберігання не витребуваних Подарунків
Конкурсу.
8.6. Виконавець/Організатор мають право:- відмовити у видачі Подарунків Конкурсу
Учаснику, який не виконав належним чином та в повному об’ємі умови, необхідні для
отримання такого Подарунку, згідно цих Правил;- відмовити у видачі Подарунку, якщо Учасник
вказав недостовірну інформацію про себе та/або адресу доставки.
Грошовий еквівалент Подарунків не видається.
8.7. Виконавець/Організатор Конкурсу не несуть відповідальності за технічні проблеми з
передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Конкурсу, за
роботуІнтернет-сайтів, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок
яких Учасник Конкурсу не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на
отримання Головного подарунку/Подарунків Конкурсу.
8.8. Виконавець/Організатор Конкурсу не несуть жодної відповідальності за достовірність
інформації, наданої Учасниками Конкурсу, в т.ч. інформації щодо контактів з ними, якщо надання
такої інформації передбачено цими Правилами.
8.9. Виконавець/Організатор Конкурсу не відповідають за будь-які витрати Переможців
Конкурсу, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків Конкурсу.
8.10. Виконавець/Організатор Конкурсу не несуть відповідальності за Переможців
Конкурсу скористатись наданим їм Подарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки
використання таких Подарунків Конкурсу.
8.11. Виконавець/Організатор Конкурсу не беруть на себе відповідальності у відношенні
будь-яких суперечок стосовно Подарунків Конкурсу. Виконавець/Організатор Конкурсу не
вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Переможцями Конкурсу і права
на одержання Подарунків Конкурсу. Виконавець Конкурсу не бере на себе відповідальності за
визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
8.12. Виконавець/Організатор Конкурсу та залучені ними треті особи не несуть
відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь,
військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території
проведення Конкурсу, інші непідвладні контролю з боку Виконавця/Організатора Конкурсу та
залучених ними третіх осіб, обставини.
9. Додаткові умови
9.1. Участь в Конкурсі автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду
Учасника з даними Правилами. Порушення Учасниками Конкурсу цих Правил або
відмоваУчасника Конкурсу від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника
від участів Конкурсі та отримання Подарунків Конкурсу, при цьому така особа не має права на
одержання від Організатора Конкурсу будь-якої компенсації, в тому числі і грошової.9.2. Для
отримання Подарунку Конкурсу в рамках цього Конкурсу Учасник Конкурсу має надати
Організаторові/Виконавцю, залученим ними третім особам інформацію (в т.ч. особисту
інформацію), визначену цими Правилами. Фактом участі в цьому Конкурсі Учасник Конкурсу
підтверджує достовірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це
вказано нижче. Учасник Конкурсу несе персональну відповідальність за достовірність наданої
інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ним).
9.3. Організатор/Виконавець Конкурсу не несуть відповідальності у випадку невиконання
своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником неповних, неточних, застарілих, недостовірних
персональних даних.
9.4. Переможці Конкурсу зобов’язані підписати всі необхідні документи, пов’язані
зотриманням Подарунків Конкурсу.
9.5. Приймаючи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на
безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором/Виконавцем
Конкурсу, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне
законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне
використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю (створених під час проведення
екскурсії)або інших матеріалів про неї з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації
(в т.ч. її імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та
відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень,(в т.ч.
рекламного характеру)про наступні активності Організатора на номер мобільного
телефону/адресу, вказану Учасником при реєстрації, повідомлень тощо, без будь-яких обмежень
за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення Конкурсу і
таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Конкурсу та/або будьякою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308
Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має
право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного
характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке
рішення. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Конкурсу, створені під час
проведення Конкурсу, та/чи у зв’язку з Конкурсом, є власністю Організатора Конкурсу і можуть
використовуватися без будь-якого відшкодування. Учасник Конкурсу, який став Переможцем
Конкурсу, та отримує Подарунок Конкурсу, погоджується фотографуватися для виготовлення
графічних матеріалів без виплати їй за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на
використання їх зображень, в тому числі під часреклами Товарів Організатора. Усі права
інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку звиконанням цього пункту Правил, належать
Організаторові Конкурсу.
9.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих
Правил,і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається
Організатором Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення
Організатора Конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню.
9.7. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Конкурсу
протягом всього строку проведення Конкурсу. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов
Конкурсу можливі у випадку їх затвердження Організатором Конкурсу та їх оприлюднення у тому
ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Конкурсу. Такі зміни та
доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально
визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.
9.8. Беручи участь в Конкурсу, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він ознайомлений
і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які
стосуються його персональних даних Переможця та його Дитини, а також з тим, що його
добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Конкурсу на свій
розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить
чинному законодавству України, зокрема, виконання вимог чинного законодавства України, щодо
реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку, для проведення Конкурсу згідно зофіційними
правилами, підготовки статистичної інформації тощо.
9.9. Своєю участю в Конкурсі Учасник Конкурсу надає Організатору згоду в порядку
визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та використання
його персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код, та інше) виключно з метою
виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері
бухгалтерського обліку.
9.10. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право:
на
отримання
відомостей
про
місцезнаходження
Організатора
як
володільця/розпорядника його персональних даних;
- вимагати від Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних
уточнення своїх персональних даних;
- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення
законодавства про захист персональних даних.
9.11. Обробка персональних даних Учасника може здійснюватися Організатором
самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою
збереженняконфіденційності.
9.12. Персональні дані Учасника Конкурсу зберігаються в базі персональних
даних«Переможці», що є власністю Організатора, до їх відкликання за письмовою вимогою
Учасника Конкурсу. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не
допускається до подальшої участі у Конкурсі.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа