close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
РЕФОРМА НАУКОВОЇ СФЕРИ.
СТРАТЕГІЯ 2020
Д-р Наталія Шульга
Український науковий клуб
Початок реформи 2005
Вперше запропоноване створення:
• національної ради з питань науки та технології;
• наукового фонду для конкурсного
фінансування досліджень;
• необхідність підсилення досліджень в
університетах;
• комерціалізація результатів досліджень;
• державно-приватне партнерство.
Результати падіння
інтелектуального внеску України
*У 2000 році на межі нового століття біомедичні науки були названі науками ХХІ століття
Кроки на шляху реформи
• Зміна структури управління науковою сферою –
створення Національної ради з питань науки,
технологій та інновацій (НР)
• Створення Національного фонду досліджень (НФД)
• Виконання закону про фінансування наукових
досліджень на рівні 1.7% ВВП
• Бюджетна підтримка наукової інфраструктури
залишається на рівні не менше 0.5% ВВП
• Конкурсні програми НФД фінансуються на рівні не
менше 1% ВВП
• Закон про НФД є пріоритетним завданням для РПР
Еволюція ідей.
Офіс з наукової і технологічної політики
Помічник ПМ по науці і технології
Комітет Радників по Науці і Технологіям (КРНТ):
Помічник ПМ по науці і технології та 20 осіб найвищого калібру з
індустрії та лідуючих університетів
Національна Наукова і Технологічна Рада (ННТР) :
Президент, Прем’єр-Міністр, Помічник ПМ по науці і технології і ,
голови та інші екзекутивні керівники всіх державних підрозділів і
агенцій з відповідальністю за науку і технології.
Президент
Обговорення і підготовка
законів та бюджету
Прем’єр Міністр
ВИКОНАВЧИЙ ОФІС ПРЕМ’ЄР МІНІСТРА
Офіс з наукової і технологічної політики
Комітет
Бюджету ВР
Помічник ПМ по науці і технології
Комітет Радників по Науці і Технологіям (КРНТ):
Помічник
ПМ по науці і технології та 20 осіб найвищого калібру з індустрії та лідуючих
університетів
Комітет з
науки та
освіти ВР
Національна Наукова і Технологічна Рада (ННТР) :
Президент, Прем’єр-Міністр, Помічник ПМ по науці і технології і 21+ голови та
інші екзекутивні керівники всіх державних підрозділів і агенцій з
відповідальністю за науку і технології.
Стратегії
досліджень і
розвитку
РНБО
Міністерство здоров’я і
обслуговування людей
Національне космічне
агентство
Обговорення і
приготування
проекту
бюджету
Міністерство енергії
Міністерство
землеробства
Бюджет
Національний фонд
досліджень
Заявки
ІНСТИТУТИ,
УНІВЕРСИТЕТИ
(гранти і
контракти)
Президент
Обговорення і підготовка
законів та бюджету
Верховна Рада
(комітети ВР)
ВИКОНАВЧИЙ ОФІС ПРЕЗИДЕНТА
Офіс з наукової і технологічної політики
Помічник ПРЕЗИДЕНТА по науці і технології
Комітет Радників по Науці і Технологіям (КРНТ):
Помічник
ПРЕЗИДЕНТА по науці і технології та 20 осіб найвищого калібру з інститутів,
індустрії та провідних університетів
Комітет
Управління і
Бюджету ВР
Комітет з
науки та
освіти ВР
Національна Наукова і Технологічна Рада (ННТР) :
Президент, Прем’єр-Міністр, Помічник по науці і технології і 21+ голови та інші
екзекутивні керівники всіх державних підрозділів і агенцій з відповідальністю за
науку і технології.
Стратегії
досліджень і
розвитку
МОЗ
РНБО
МЕВП
Національне космічне
агентство
МАПП
Національний
фонд досліджень
Обговорення і
приготування
проекту
бюджету
ІНСТИТУТИ,
УНІВЕРСИТЕТИ
ЛАБОРАТОРІЇ
(гранти і
контракти)
Президент
Обговорення і підготовка
законів та бюджету
Верховна Рада
(комітети ВР)
ВИКОНАВЧИЙ ОФІС ПРЕЗИДЕНТА
Офіс з наукової і технологічної політики
Помічник ПРЕЗИДЕНТА по науці і технології
Національна Рада з питань науки, технологій та
інновацій (НР):
Комітет
Управління і
Бюджету ВР
Комітет з
науки та
освіти ВР
Помічник ПРЕЗИДЕНТА по науці і технології та 20 осіб найвищого калібру з
інститутів, індустрії та провідних університетів
Стратегії
досліджень і
розвитку
МОЗ
РНБО
МЕВП
Національне космічне
агентство
МАПП
Національний
фонд досліджень
Обговорення і
приготування
проекту
бюджету
ІНСТИТУТИ,
УНІВЕРСИТЕТИ
ЛАБОРАТОРІЇ
(гранти і
контракти)
Президент
Обговорення і підготовка
законів та бюджету
Верховна Рада
(комітети ВР)
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ
Фонд фундаментальних досліджень
Фонд прикладних досліджень
Фонд інноваційних програм
Фонд підтримки стартапів
Директор НФД
Національна Рада
Стратегії
досліджень і
розвитку
Мінздоров’я
Мінагрополітики
РНБО
Національне космічне
агентство
Міненергетики
ІНСТИТУТИ,
УНІВЕРСИТЕТИ
ЛАБОРАТОРІЇ
(гранти і
контракти)
ДЯКУЮ!
Штучні перепони
• Відкладання вирішення проблем науки та
освіти, як не актуальних, останні 20 років
• Нерозуміння керівництвом країни ролі науки
та технологій у розвитку економіки
• Недооцінка важливості фундаментальних
досліджень
• Монополізм у розподілі коштів на науку
• Невелика частка конкурсного фінансування
• Корупція в науковій та освітній сфері
Реальні перепони
• Розділення навчального та дослідницького
процесу у просторі та часі
• Відсутність доступу до наукових баз даних
• Старіння наукового та професорського корпусу
• Відтік здібних та мотивованих вчених закордон
• Відсутність соціального ліфту для молодих
дослідників
• Неефективне та недостатнє фінансування
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа