close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЧЕРНОБЫЛЬ
в произведениях художественной литературы
(РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК)
Гейл, Р. Апошняе папярэджанне. Спадчына Чарнобыля: дакум.
аповесць / Роберт Гейл, Томас Хаўзэр; пераклад на беларус. мову Я.Р.Лецкі.Мінск: Маст. літ., 1991.- 205с.
Грахоўскі, С. Крыжавы шлях: аповесці, апавяданні / Сяргей Грахоўскі
// Выбраныя творы: у 2 т. / Сяргей Грахоўскі .- Мінск: Маст.літ, 1994.- Т.2.
.- 448с.
Казько, В. Судны дзень: аповесці, апавяданні / Віктар Казько.- Мінск:
Маст. літ., 1998.- 478с.- (Залатая серыя. Проза ХХ стагоддзя).
Мятліцкі, М. Благаславенне: вершы і паэмы / Мікола Мятліцкі.- Мінск:
Юнацтва, 1991.- 222с.
Мятліцкі, М. Чаканне сонца: вершы / Мікола Мятліцкі.- Мінск:
Юнацтва, 1994.- 222с.
Пташнікаў, І. Львы: апавяданні / Іван Пташнікаў.- Мінск: Юнацтва,
1991.- 217с.
Свирелин, В. Каждый в ответе: сб. поэзии / В.В. Свирелин,
Н.Ф.Церцек.- Мінск: МП «Натако», 1997. – 176 с.
Свирелин, В. Прошу прощенья, земля! / В.В.Свирелин.- Минск.: МП
«Натако», 1996.-144 с.
Сердзюкоў, М. Страчаны рай: аповесці / Мікола Сердзюкоў. – Мінск:
Маст.літ.,1993.-256 с.:іл.
Тараканов, Н. Чернобыльские записки, или раздумья о нравственности
/ Н.Д. Тараканов.- М.: Воениздат, 1989.-208 с.
Шамякін, І. Злая зорка : раман / Іван Шамякін.-Мінск: Ураджай, 2000.351 с.: іл.-(Школьная бібліятэка)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа