close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Державна судова
адміністрація України
Голова
Державної судової адміністрації України
Зеновій Холоднюк
1
БЮДЖЕТНИЙ
ЗАПИТ
на 2015 рік
*Інформація представлена без врахування показників
по АР Крим та м. Севастополь за 2013, 2014 роки
2
Динаміка потреби у бюджетних коштах
млн грн
Приріст до попереднього року, %
10,705
12,000
8,750
3,5%
9,056
18,2%
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2013 рік
2014 рік
2015 рік
3
Динаміка потреби у бюджетних коштах
за напрямками видатків
млн грн
8,000
Потреба РАЗОМ:
2013 рік - 8 750 млн грн;
2014 рік - 9 056 млн грн;
2015 рік - 10 705 млн грн
7,204
7,000
6,000
5,452
5,167
Приріст/зменшення до попереднього року
2014 до 2013
2015 до 2014
млн грн / %
5,000
-
4,000
Соціальні
Комунальні
Поточні
Капітальні
млн грн / %
285 / 5,5%
4 / 2,4%
-281 / -20,2%
298 / 14,7%
1 752 / 32,1%
34 / 19,9%
-153 / -13,8%
16 / 0,7%
3,000
2,024
1,392
2,000
1,000
2,322
2,338
1,111 958
167 171 205
0
- соціальні
2013 рік
- комунальні
- поточні
2014 рік
- капітальні
2015 рік
4
Рівень задоволення бюджетного запиту
млн грн
Рівень задоволення потреби, %
10 705
12,000
10,000
9 056
8 750
6,399
8,000
4,788
4,645
6,000
47,1%
46,9%
40,2%
4,000
2,000
4,105
4,268
4,307
2013 рік
2014 рік
2015 рік
0
Незадоволена потреба
Бюджетні призначення/граничні обсяги
5
Бюджетні призначення/граничні обсяги
за джерелами фінансування
млн грн
Приріст до попереднього року, млн грн / %
4 307
4 268
4 105
39
163
4,000
або
0,9%
або
4,0%
4,500
878
834
3,500
12
або
1,3%
44
або
5,2%
3,000
890
2,500
2,000
3,271
1,500
3,390
119
або
3,6%
27
або
0,8%
3,417
1,000
500
0
2013 рік
2014 рік
Спеціальний фонд
2015 рік
Загальний фонд
6
Рівень задоволення потреби на 2015 рік граничними обсягами
за напрямками фінансування
млн грн
7 204
Рівень задоволення потреби,%
8,000
7,000
Разом:
Потреба
10 705 млн грн
Граничні обсяги
4 307 млн грн
Незадоволена потреба 6 398 млн грн
Рівень задоволення потреби 40,2%
6,000
3,803
5,000
4,000
2 338
3,000
47,2%
2,000
3,401
205
1,000
0
958
100,0%
- соціальні
- комунальні
Незадоволена потреба
2,184
6,6%
411
547
154
205
0
57,1%
- поточні
- капітальні
Граничні обсяги
7
Спрямування граничних обсягів видатків на 2015 рік
За напрямками фінансування у розрізі фондів
млн грн
3,400.7
3,500.0
Разом
4 306,5 млн грн
з них:
Загальний фонд 3 416,5 млн грн
Спеціальний фонд 890,0 млн грн
3,000.0
2,500.0
2,000.0
1,500.0
0.5
1,000.0
536.6
198.6
154.3
500.0
5.8
10.0
0.0
соціальні
0.0
комунальні
поточні
капітальні
Загальний фонд
Спеціальний фонд
8
Забезпечення потреби граничними обсягами на 2015 рік
млн грн
9,000.0
Разом:
Потреба 10 407,6 млн грн
Граничні обсяги 4 306,5 млн грн
8,066.3
8,000.0
7,000.0
6,000.0
5,000.0
4,000.0
3,209.8
3,000.0
1,296.0
2,000.0
997.3
467.4
468.8
345.0 160.5
1,000.0
0.0
Загальні суди
Адміністративні
суди
Господарські
суди
ВККСУ, НШСУ,
Апарат ДСАУ
Потреба
Граничні обсяги
9
Призначення/граничні обсяги на 2014 рік та 2015 рік
млн грн
4,000.0
-184,0
Приріст/зменшення 2015 року до 2014 року
3,585.2
3,401.2
3,500.0
Разом:
Призначення на 2014 рік
4 267,7 млн грн
Граничні обсяги на 2015 рік 4 306,5 млн грн
3,000.0
Приріст
2,500.0
38,8 млн грн (0,9%)
2,000.0
26,3
1,500.0
42,2
1,000.0
162.2 204.4
500.0
154,3
520.3 546.6
0.0
154.3
0.0
- соціальні
- комунальні
Призначення на 2014 рік
- поточні
- капітальні
Граничні обсяги на 2015 рік
10
Порівняння фактичної середньої заробітної плати
працівників апаратів судів із середніми показниками
працівників сфери державного управління
(ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» ст. 144 ч.1. Розмір заробітної плати працівників апаратів судів, Державної судової адміністрації України,
Національної школи суддів України, їхнє побутове забезпечення і рівень соціального захисту визначаються законом
і не можуть бути меншими, ніж у відповідних категорій державних службовців органів законодавчої та виконавчої влади)
грн
4,000
3,500
3,702
3,442
3,609
2,889
3,000
2,304
2,229
2,500
2,000
1,500
Різниця
553 грн
або
16,1%
Різниця
1 398
або
37,8%
1,000
Різниця
1 380
або
38,2%
500
0
2012
Працівник апарату суду
2013
січень-червень 2014
Працівник сфери державного управління (інший)
11
Зростання мінімальної заробітної плати
та посадового окладу судді
грн
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
Соціальні видатки:
2014 рік 3 585,2 млн грн
2015 рік 3 401,2 млн грн
Зменшення 184,0 млн грн
або на 5,4%
6 705 грн
або
на 55,0%
18,885
12,180
41 грн
або
на 3,4%
8,000
6,000
4,000
1,218
1,259
2,000
0
Мінімальна заробітна плата
2014 рік
Посадовий оклад судді
2015 рік
12
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа