close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

-60 kg

код для вставкиСкачать
1
33
17
49
9
41
25
57
5
37
21
53
13
45
29
61
3
35
19
51
11
43
27
59
7
39
23
55
15
47
31
63
2
34
18
50
10
42
26
58
6
38
22
54
14
46
30
62
4
36
20
52
12
44
28
60
8
40
24
56
16
48
32
64
NEF
MAMMADOV, Farid Fariz
QAB SAHLAROV, Arif Cabrayil
LOK UMBAYEV, Nasimi Mubariz
0
100
NEF
D-SU
SIY
D-BA
NEF
UG-2
RKIM
ASGAROV, Sahib Ramiz
100
DUNYAMALIYEV, Royal Adil
0
QALANDARLI, C.
100
SAMADOV, Eyvaz Zafar
0
MAMMADOV, Davud Ismat
100
MAMMADZADA, Rauf Ilham
0
AGAYEV, Nicat Ajdar
NIZ
AGAZADA, Azar Sahvalad
J-12
ZAMANOV, Elbrus Elcin
NEF
MAMMADOV, Ilkin Mammadali
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ISM MURADZADA, Musviq Ismayil 0
QAB HASANOV, Xazar Azar
100 10
LOK SEYIDALIYEV, Mirfettah Rza
11
QUBA ISMAYILOV, Vaqif Abdulla
0
NIZ ISMAYILOV, Naib
100 12
NEF QARDASXANOV, Farid Ramiz
13
T-GA QULIYEV, Azim Seyda
0
SIY BABASOV, Etibar Famil
100 14
LOK SAFARLI, Safar Fizuli
15
J-12 MAHARRAMOV, Sadix Elxan 100
TVZ FARZALIYEV, Elmar Bahram
0 16
NEF ABBASOV, Elnur Arzu
100
QAB QARAYEV, Farhad Adalat
0 17
LOK MOVLAMOV, Rauf Qafur Og
18
NIZ MAMMADTAQIYEV, Afiq Rafiq 0
J-12 MURADLI, Tarlan Cingiz
100 19
SIY MURADOV, Rasad Elsan
0
UG-2 GULUSOV, Xalqverdi Vali
100 20
NEF MAMMADZADA, Famil Fuad
21
NEFS RASULOV, Nizami Natiq
0
D-SU ZULFUQAROV, Xanoglan Arif 100 22
QUBA BABAYEV, Namik Samandar
23
SIR QULIYEV, Rasim Qahraman
24
NEF EYVAZOV, Farid Anva
100
ABS AZMAMMADOV, Xayal Akif
0 25
D-SU DUNYAMALIYEV, Ozal Adil
0
NIZ BABAYEV, Nurlan Macid
100 26
NEF HEYDARLI, Murad Maslahat
27
T-SU HATAMLI, Nicat Ehsan
28
NEF QARDASXANZADA, Alifan Isaxan
29
LOK RZAQULIYEV, Nicat Zahir
30
QAB TAGIZADA, Rufat Adil
31
ISM SIRINOV, Vuqar Kamran
0
J-12 DUNYAMALIYEV, Elsan Ilgar 100 32
QAB SAHLAROV, A.
18th - 20th November 2014
100
LOK UMBAYEV, N.
0
NEF
ASGAROV, Sahib Ramiz 100
SIY
QALANDARLI, C.
NEF
MAMMADOV, D.
Weight category: men -60 kg
SAHLAROV, Arif Cabrayil
33 Qabala Baku (QAB)
ASGAROV, Sahib Ramiz
0 34 Neftci Baki (Nef)
100
RKIM AGAYEV, Nicat Ajdar
0
NIZ
AGAZADA, A.
0
J-12
ZAMANOV, Elbrus Elcin 100
NEF
MAMMADOV, I.
35
MAMMADOV, Davud Ismat
Neftci Baki (Nef)
ZAMANOV, Elbrus Elcin
36 Judo 2012 (J-12)
LOK SEYIDALIYEV, M.
0
ISMAYILOV, Naib
100
NEF
QARDASXANOV, F.
100
SIY
BABASOV, Etibar Famil
0
LOK SAFARLI, Safar Fizuli
MAHARRAMOV, S.
NEF
ABBASOV, Elnur Arzu
LOK MOVLAMOV, R.
J-12
38
QARDASXANOV, Farid Ramiz
0
NIZ Baki (NIZ)
40
MAHARRAMOV, Sadix Elxan
100
MOVLAMOV, Rauf Qafur Og
100
Judo 2012 (J-12)
0
GULUSOV, Xalqverdi Vali
100 42 UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
NEF
100
QUBA BABAYEV, N.
0
MAMMADZADA, Famil Fuad
43 Neftci Baki (Nef)
BABAYEV, Nurlan Macid
0
44 QUBA (Quba)
0
NEF
EYVAZOV, Farid Anva
0
NIZ
BABAYEV, Nurlan Macid 100 45 NIZ Baki (NIZ)
NEF
HEYDARLI, M.
NEF
QARDASXANZADA, A.
QAB TAGIZADA, Rufat Adil
J-12
DUNYAMALIYEV, E.
UG-2 MAMMADZADA, R.
RKIM AGAYEV, Nicat Ajdar
QAB HASANOV, Xazar Azar
QARDASXANZADA, A.
0 47 Neftci Baki (Nef)
100
0
48
0
100 61
62
D-SU ZULFUQAROV, Xanoglan Arif 63
J-12
MAMMADOV, Davud Ismat
Neftci Baki (Nef)
111
MAMMADOV, Ilkin Mammadali 100
51 Neftci Baki (Nef)
MAHARRAMOV, Sadix Elxan
52 Judo 2012 (J-12)
MAMMADOV, Ilkin Mammadali 10
Neftci Baki (Nef)
0
MOVLAMOV, Rauf Qafur Og
53 LOK Baki (LOK)
MAMMADZADA, Famil Fuad
59 Neftci Baki (Nef)
DUNYAMALIYEV, Elsan Ilgar 64
TAGIZADA, Rufat Adil
Qabala Baku (QAB)
RKIM AGAYEV, Nicat Ajdar
J-12
Neftci Baki (Nef)
100
100
ISMAYILOV, Naib
D-SU ZULFUQAROV, X.
J-12
DUNYAMALIYEV, E.
NEF
QARDASXANZADA, A.
TAGIZADA, Rufat Adil
60 Qabala Baku (QAB)
12
QAB SAHLAROV, Arif Cabrayil
ZAMANOV, Elbrus Elcin
0 69 Judo 2012 (J-12)
100
QAB HASANOV, Xazar Azar
2
0
100
0
100
0 66
100
0 67
QUBA BABAYEV, N.
0
55 Neftci Baki (Nef)
TAGIZADA, Rufat Adil
56 Qabala Baku (QAB)
0
100 68
J-12
J-12
100
ZAMANOV, Elbrus Elcin 21
MAHARRAMOV, S.
D-SU ZULFUQAROV, X.
LOK MOVLAMOV, R.
NEF
QARDASXANZADA, A.
NEF
HEYDARLI, M.
Neftci Baki (Nef)
0
TAGIZADA, Rufat Adil
74 Qabala Baku (QAB)
ZAMANOV, Elbrus Elcin 100 65
QAB HASANOV, Xazar Azar
NIZ
MAMMADZADA, Famil Fuad
MAMMADOV, Davud Ismat
0
HEYDARLI, Murad Maslahat
HEYDARLI, Murad Maslahat
46 Neftci Baki (Nef)
100
LOK RZAQULIYEV, Nicat Zahir
110
100
100
0
QULIYEV, R.
0
0
BABAYEV, Namik Samandar
SIR
T-SU HATAMLI, Nicat Ehsan
MAMMADOV, Davud Ismat
50 Neftci Baki (Nef)
54
100
100
MAMMADOV, Davud Ismat
57 Neftci Baki (Nef)
79
41 LOK Baki (LOK)
100
D-SU ZULFUQAROV, X.
0
0
UG-2 GULUSOV, X.
MAMMADZADA, F.
49 Qabala Baku (QAB)
100
ISMAYILOV, Naib
39 Neftci Baki (Nef)
0
MURADLI, Tarlan Cingiz
0
0
58
0
100
SAHLAROV, Arif Cabrayil
MAMMADOV, Ilkin Mammadali 100
0 37 Neftci Baki (Nef)
NIZ
(47 competitors)
100
73
100
QAB HASANOV, Xazar Azar
J-12
-60 kg
Azarbaycan Cempionati
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
HASANOV, Xazar Azar
0 70 Qabala Baku (QAB)
10
MOVLAMOV, Rauf Qafur Og
100 71 LOK Baki (LOK)
0
HEYDARLI, Murad Maslahat
2 72 Neftci Baki (Nef)
Printed at 18-11-2014, 16:11 by alidavrish-pc
0
0
100
1
2
3
3
5
5
7
7
10
RESULTS
MAMMADOV, Davud Ismat
TAGIZADA, Rufat Adil
MAMMADZADA, Famil Fuad
HEYDARLI, Murad Maslahat
ZAMANOV, Elbrus Elcin
MAMMADOV, Ilkin Mammadali
HASANOV, Xazar Azar
MOVLAMOV, Rauf Qafur Og
ZAMANOV, Elbrus Elcin
75 Judo 2012 (J-12)
0
MAMMADZADA, Famil Fuad
100
HEYDARLI, Murad Maslahat
76 Neftci Baki (Nef)
100
Neftci Baki (Nef)
MAMMADOV, Ilkin Mammadali
Neftci Baki (Nef)
0
MAMMADZADA, Famil Fuad
77 Neftci Baki (Nef)
HEYDARLI, Murad Maslahat
78 Neftci Baki (Nef)
Nef
QAB
Nef
Nef
J-12
Nef
QAB
LOK
1
33
17
49
9
41
25
57
5
37
21
53
13
45
29
61
3
35
19
51
11
43
27
59
7
39
23
55
15
47
31
63
2
34
18
50
10
42
26
58
6
38
22
54
14
46
30
62
4
36
20
52
12
44
28
60
8
40
24
56
16
48
32
64
NEF
HEYDAROV, H.
IPPO HUSEYN, Turkes Mahir
NEF ISMAYILOV, Samir Rufat
AT-B
NIZ
T-SU
D-SU
AT-B
RKIM
NEF
J-12
AT-B
100
0
QAHRAMANOV, Fazil
0
ALASGAROV, Dinar Azar
100
MEHDIYEV, Ramin Razim Og
EMINOV, Elmir Elsad
QULAMZADA, Asim
AGAYEV, Said Ajdar
AHMADOV, Tural Etibar
0
SAMIZADA, Rasid Adalat Og 100
HUSEYNOV, Turxan Huseyn
10-U
ID-S
NEF
LAC
J-12
MEYBULLAYEV, G.
100
ASGAROV, Qismat Aminulla
0
MUSTAFAYEV, Bayram Baxtiyar
IBRAHIMOV, Elvin Xankisi
HACIAGALI, Orxan Farhad
NEF
SIRINLI, Vuqar Tofiq
ABS
QAB
NEF
T-GA
AT-B
NIZ
J-12
D-BA
T-SU
SAR
NEF
SAR
AT-B
ISM
NEF
J-12
T-SU
ALIPASAYEV, Parviz Hasan
AHMADOV, Cingiz Vaqif
QULIYEV, Heydar Alamdar
MAMMADOV, Ayxan Musfiq
BABAZADA, Navzad
XALILOV, Rauf Arif
XALILI, Musa Alaskar
MURADOV, Murad Vaqif
QULAMOV, Emin Elqam
RZAYEV, Ali Kifayat
ISLAMZADA, Ali Kamran
SUKUROV, Parviz Elbrus
NAGIYEV, Rafail Mikayil
CABBAROV, M.
RUFULLAYEV, Rasad Akif
ALIYEV, Emin Faxraddin
MURADLI, Nacafbay Rovsan
NEF
QAB
SAR
ID-S
AT-B
AGD
NIZ
VALIYEV, Telman Ali
PASAZADA, Sahil Nadir
MEHDIYEV, Musa Fuad
MUSTAFAYEV, Natiq Zahid
MUSTAFAYEV, E.
MAMMADOV, Ceyhun Ali
ASGARZADA, Orxan Ilham
QAB
AT-B
J-12
SIY
NEF
GOR
D-BA
ASGAROV, Mirza Tahir
CAFARLI, Mahir Nacaf
MAMMADOV, Esqin Ilqar
FARZALIYEV, Nurlan Habil
GOZALOV, Avaz Natiq
HUSEYNOV, Sarvan Gunduz
AHMADOV, Elnur Annaga
1
2
3
4
5
6
7
8
18th - 20th November 2014
NEF
HEYDAROV, H.
NEF
ISMAYILOV, Samir Rufat
0
NIZ
ALASGAROV, Dinar Azar
0
10
T-SU MEHDIYEV, R.
SAMIZADA, R.
10
AT-B HUSEYNOV, T.
10-U MEYBULLAYEV, G.
10
Judo 2012 (J-12)
36 10-UGIM (10-U)
28
49 Neftci Baki (Nef)
HEYDAROV, Hidayat Minayat 100
57 Neftci Baki (Nef)
100
MEYBULLAYEV, Ganci Beybala
J-12
37 Judo 2012 (J-12)
HACIAGALI, Orxan Farhad
0
SAMIZADA, Rasid Adalat Og
50 Judo 2012 (J-12)
0
38
NEF
QULIYEV, H.
SAR RZAYEV, Ali Kifayat
SAR SUKUROV, Parviz Elbrus
XALILOV, Rauf Arif
0
Qabala Baku (QAB)
39 NIZ Baki (NIZ)
0
100
0
NEF
GOZALOV, Avaz Natiq
40
RZAYEV, Ali Kifayat
100
Sarhadci (SAR)
D-BA AHMADOV, E.
10
RZAYEV, Ali Kifayat
52 Sarhadci (SAR)
NAGIYEV, Rafail Mikayil
NEF
AHMADOV, Elnur Annaga
46 Dinamo Baki (D-Ba)
0
ISMAYILOV, Samir Rufat 100 61
62
J-12
ALIYEV, Emin Faxraddin
63
QAB ASGAROV, Mirza Tahir
J-12
Neftci Baki (Nef)
100
HACIAGALI, Orxan Farhad
Judo 2012 (J-12)
0
0
0
100
RUFULLAYEV, Rasad Akif
53 Neftci Baki (Nef)
RUFULLAYEV, Rasad Akif
59 Neftci Baki (Nef)
54
0
VALIYEV, Telman Ali
Neftci Baki (Nef)
0
MAMMADOV, Esqin Ilqar 100 64
NEF
0
ISMAYILOV, Samir Rufat 100
0 65
T-SU MEHDIYEV, R.
66
QAB AHMADOV, Cingiz Vaqif
J-12
ALIYEV, Emin Faxraddin
0
AT-B NAGIYEV, Rafail Mikayil 100 67
J-12
MAMMADOV, Esqin Ilqar
D-BA AHMADOV, E.
0
RUFULLAYEV, Rasad Akif
74 Neftci Baki (Nef)
55 Attila Baki (AT-B)
0
100 68
NEF
ISMAYILOV, Samir Rufat
J-12
SAMIZADA, R.
100
CAFARLI, Mahir Nacaf
60 Attila Baki (AT-B)
AT-B NAGIYEV, Rafail Mikayil
NEF
VALIYEV, Telman Ali
D-BA AHMADOV, E.
J-12
ZAHIRBAYOV, Z.
0
0
0
SAMIZADA, Rasid Adalat Og
100 69 Judo 2012 (J-12)
QAB AHMADOV, Cingiz Vaqif 100
SAR RZAYEV, Ali Kifayat
Neftci Baki (Nef)
100
100
CAFARLI, Mahir Nacaf
HEYDAROV, Hidayat Minayat
100
100
NEF HACIYEV, Ruslan
UG-2 XUDAVERDIYEV, Baxtiyar Ahmad 29
ZAHIRBAYOV, Zahirbay Cavid 100
J-12 ZAHIRBAYOV, Zahirbay Cavid
47 Judo 2012 (J-12)
J-12 ZAHIRBAYOV, Z.
30
ZAHIRBAYOV, Zahirbay Cavid
NEF SAMADZADA, Fizuli Nasimi 100
56 Judo 2012 (J-12)
NEF SAMADZADA, F.
100
ABS BASIROV, Abuzar Kamal
0 31
SAMADZADA, Fizuli Nasimi
0
IPPO HACIYEV, Ceyhun Nazim
0
48
T-SU HAZIZADA, Ramil Tayyar 0
Neftci Baki (Nef)
T-SU HAZIZADA, Ramil Tayyar
100 32
IPPO HUSEYN, Turkes Mahir
HEYDAROV, Hidayat Minayat 100
79
0
0
HACIAGALI, Orxan Farhad
51 Judo 2012 (J-12)
58
0
1
10
AHMADOV, Cingiz Vaqif
100
41 Attila Baki (AT-B)
AT-B NAGIYEV, Rafail Mikayil 10
0 18
100
NEF RUFULLAYEV, Rasad Akif
0 19
RUFULLAYEV, Rasad Akif
42 Neftci Baki (Nef)
20
100
NEF VALIYEV, Telman Ali
0 21
VALIYEV, Telman Ali
43 Neftci Baki (Nef)
22
100
AT-B MUSTAFAYEV, E.
100
0 23
MUSTAFAYEV, E.
44 Attila Baki (AT-B)
NIZ ASGARZADA, O.
0
24
0
AT-B CAFARLI, Mahir Nacaf 100
10 25
CAFARLI, Mahir Nacaf
100
J-12 MAMMADOV, Esqin Ilqar 0 45 Attila Baki (AT-B)
0 26
27
0
(56 competitors)
HEYDAROV, Hidayat Minayat 100
73
0
NIZ XALILOV, Rauf Arif
100 14
0
D-BA MURADOV, Murad Vaqif
100 15
17
SAMIZADA, Rasid Adalat Og
HACIAGALI, Orxan Farhad
12
16
35
0
11
13
HEYDAROV, Hidayat Minayat 100
33 Neftci Baki (Nef)
0
9
10
Weight category: men -66 kg
MEHDIYEV, Ramin Razim Og
10 34 TIM Sumqayit (T-Su)
AT-B QULAMZADA, Asim
J-12
-66 kg
Azarbaycan Cempionati
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
AHMADOV, Cingiz Vaqif
0 70 Qabala Baku (QAB)
0
VALIYEV, Telman Ali
100 71 Neftci Baki (Nef)
100
AHMADOV, Elnur Annaga
0 72 Dinamo Baki (D-Ba)
Printed at 19-11-2014, 19:36 by alidavrish-pc
1
2
3
3
5
5
7
7
0
RESULTS
HEYDAROV, Hidayat Minayat
RUFULLAYEV, Rasad Akif
SAMIZADA, Rasid Adalat Og
VALIYEV, Telman Ali
CAFARLI, Mahir Nacaf
HACIAGALI, Orxan Farhad
AHMADOV, Cingiz Vaqif
AHMADOV, Elnur Annaga
100
0
SAMIZADA, Rasid Adalat Og
75 Judo 2012 (J-12)
CAFARLI, Mahir Nacaf
100
0
Attila Baki (AT-B)
VALIYEV, Telman Ali
76 Neftci Baki (Nef)
HACIAGALI, Orxan Farhad
Judo 2012 (J-12)
100
0
SAMIZADA, Rasid Adalat Og
77 Judo 2012 (J-12)
100
0
VALIYEV, Telman Ali
78 Neftci Baki (Nef)
Nef
Nef
J-12
Nef
AT-B
J-12
QAB
D-Ba
1
33
17
49
9
41
25
57
5
37
21
53
13
45
29
61
3
35
19
51
11
43
27
59
7
39
23
55
15
47
31
63
2
34
18
50
10
42
26
58
6
38
22
54
14
46
30
62
4
36
20
52
12
44
28
60
8
40
24
56
16
48
32
64
AT-B
SAHBANOV, Emil Ibaddula
1
MASA HAMIDOV, Aqil Hakim
2
LOK HEYDAROV, Yusif Namat
3
D-BA AGABAYOV, Nazim Babak
4
AT-B SALMANOV, Elnur
NEF KARIMOV, Aqil Ibadat
SAM MAMMADOV, I.
T-SU MAHMUDOV, Elvin Natiq
J-12
NIZ
J-12
BABAYEV, Zaur Ilqar
HEYDAROV, Huseyn Adil
HUSEYINLI, Ilkin Ahmad
100
0
100
0
13
ZARBIYEV, Bahram Maharram
ASGAROV, Asraf Fikrat
NEF QULIYEV, Samil Rabil
AT-B QULUZADA, Faqan Imamali
D-BA ISMAYLOV, Kamran Orxan
NEF
BAK UMUDOV, Taleh Yaqub
T-GA ALIYEV, Bayram Qadir
T-SU FATULLAYEV, Elsad Arif
J-12 HUSEYNOV, Naim Nazim
ISM
HASANOV, Vuqar Seyfaddin
D-SU POLADOV, Ali Rovsan
SAR QULIYEV, Zulfuqar Valihad
NIZ ALIYEV, Ali Rovsan
J-12 AGAYEV, Samir Arif
LOK CALILOV, Elvin Sahlar
NEF BAXISOV, Nariman Ilqar
AT-B BAYRAMOV, Vuqar Karim
TVZ
ABDULLAYEV, Ucal Elxan
MASA HAMIDOV, Aqil Hakim
0
LOK HEYDAROV, Y.
14
15
17
Weight category: men -73 kg
SAHBANOV, Emil Ibaddula
33 Attila Baki (AT-B)
10
D-BA AGABAYOV, N.
HEYDAROV, Yusif Namat
0 34 LOK Baki (LOK)
AT-B SALMANOV, Elnur
1
NEF
0
KARIMOV, Aqil Ibadat
T-SU MAHMUDOV, Elvin Natiq
J-12
BABAYEV, Zaur Ilqar
J-12
HUSEYINLI, Ilkin Ahmad
35
0
10
TVZ
21
QULIYEV, Imran Mammad
ALIYEV, Arif Akif
0
UG-2 AHADOV, Ruhin Isabala
1
ISM
0
ZARBIYEV, B.
J-12
100
AHMADLI, Elvin Rasim
1
AHADOV, Ruhin Isabala
1
TOVUZ (TVZ)
39 UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
40
BABAYEV, Aziz Azar
0
AHMADLI, Elvin Rasim
1
QULUZADA, Faqan Imamali
0
Attila Baki (AT-B)
MEHDIYEV, Musa Fuad
10
ALIYEV, Bayram Qadir
0
43 Sarhadci (SAR)
44 TIM Ganca (T-Ga)
HUSEYNOV, Naim Nazim
27
J-12
ALIYEV, Ali Rovsan
AGAYEV, Samir Arif
0
AGAYEV, Samir Arif
0
10
ABDULLAYEV, U.
NIZ
HEYDAROV, Huseyn Adil 1
T-SU MAHMUDOV, Elvin Natiq
0
48
0 61
62
SAL
TVZ
ASGAROV, Asraf Fikrat
ABDULLAYEV, Ucal Elxan
AHADOV, Ruhin Isabala
52 UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
TOVUZ (TVZ)
0
QULIYEV, Imran Mammad
TOVUZ (TVZ)
1
0
AHMADLI, Elvin Rasim
53 Judo 2012 (J-12)
63
64
BAYRAMOV, Vuqar Karim
10
Attila Baki (AT-B)
NIZ
HEYDAROV, Huseyn Adil
AT-B SALMANOV, Elnur
AHMADLI, Elvin Rasim
59 Judo 2012 (J-12)
MEHDIYEV, Musa Fuad
0
Sarhadci (SAR)
J-12
HUSEYINLI, Ilkin Ahmad
SAL
ASGAROV, Asraf Fikrat
BAYRAMOV, Vuqar Karim
60 Attila Baki (AT-B)
BAYRAMOV, Vuqar Karim
56 Attila Baki (AT-B)
66
0
100 67
AT-B QULUZADA, F.
TVZ
ABDULLAYEV, Ucal Elxan
100
J-12
AGAYEV, Samir Arif
0
55 Judo 2012 (J-12)
0
0 68
0
0
AT-B SALMANOV, Elnur
10
LOK HEYDAROV, Yusif Namat
SALMANOV, Elnur
0 69 Attila Baki (AT-B)
J-12
HUSEYINLI, Ilkin Ahmad
0
AHADOV, Ruhin Isabala
UG-2 AHADOV, Ruhin Isabala 10 70 UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
AT-B QULUZADA, F.
Judo 2012 (J-12)
0
AHMADLI, Elvin Rasim
74 Judo 2012 (J-12)
1 65
AHMADLI, Elvin Rasim
1
HUSEYNOV, Naim Nazim
0 47 Judo 2012 (J-12)
TVZ
QULIYEV, Imran Mammad
1
10
ALIYEV, Ali Rovsan
46 NIZ Baki (NIZ)
100
LOK CALILOV, Elvin Sahlar
AT-B BAYRAMOV, V.
1
QULIYEV, Imran Mammad
51 TOVUZ (TVZ)
54
45 Judo 2012 (J-12)
0
NIZ
100 28
BABAYEV, Zaur Ilqar
50 Judo 2012 (J-12)
0
79
HUSEYNOV, Naim Nazim
26
32
QULIYEV, Imran Mammad
0
MAHARRAMOV, M.
10
31
0
NEF
100
T-GA ALIYEV, Bayram Qadir
0 24
30
10
HUSEYINLI, Ilkin Ahmad
0 42 Attila Baki (AT-B)
0
29
Attila Baki (AT-B)
D-BA ISMAYLOV, K.
J-12
BABAYEV, Zaur Ilqar
57 Judo 2012 (J-12)
0
41 Judo 2012 (J-12)
0
10
25
49 LOK Baki (LOK)
58
1
BAK UMUDOV, Taleh Yaqub
23
SALMANOV, Elnur
0
73
SAR MEHDIYEV, Musa Fuad
22
100
36 Judo 2012 (J-12)
SAL ASGAROV, Asraf Fikrat
18
0
AT-B QULUZADA, F.
100
100 19
20
HEYDAROV, Yusif Namat
BABAYEV, Zaur Ilqar
38
J-12
(40 competitors)
0
37 Judo 2012 (J-12)
0
AT-B BABAYEV, Aziz Azar
100 16
MAHARRAMOV, Maharram Cingiz
SAR MEHDIYEV, Musa Fuad
10
12
UG-2 AHADOV, Ruhin Isabala
SAL
8
11
ALIYEV, Arif Akif
GOR MISIRLI, Royal Elsan
AT-B BABAYEV, Aziz Azar
J-12 AHMADLI, Elvin Rasim
7
18th - 20th November 2014
AT-B SAHBANOV, E.
10
T-GA MASMALIYEV, Ramin Emin
ISM
6
9
SAR AHMADLI, Samiq Guloglan
NEF SULEYMANOV, Fadail Fazail
TVZ QULIYEV, Imran Mammad
J-12
5
-73 kg
Azarbaycan Cempionati
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
100
SAR MEHDIYEV, Musa Fuad
QULUZADA, Faqan Imamali
0 71 Attila Baki (AT-B)
TVZ
ABDULLAYEV, Ucal Elxan
100
J-12
HUSEYNOV, Naim Nazim
ABDULLAYEV, Ucal Elxan
0 72 TOVUZ (TVZ)
Printed at 19-11-2014, 19:37 by alidavrish-pc
1
2
3
3
5
5
7
7
100
RESULTS
AHMADLI, Elvin Rasim
QULIYEV, Imran Mammad
BAYRAMOV, Vuqar Karim
QULUZADA, Faqan Imamali
AHADOV, Ruhin Isabala
BABAYEV, Zaur Ilqar
SALMANOV, Elnur
ABDULLAYEV, Ucal Elxan
0
1
AHADOV, Ruhin Isabala
75 UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
BAYRAMOV, Vuqar Karim
10
0
Attila Baki (AT-B)
QULUZADA, Faqan Imamali
76 Attila Baki (AT-B)
BABAYEV, Zaur Ilqar
Judo 2012 (J-12)
0
100
BAYRAMOV, Vuqar Karim
77 Attila Baki (AT-B)
100
0
QULUZADA, Faqan Imamali
78 Attila Baki (AT-B)
J-12
TVZ
AT-B
AT-B
UG-2
J-12
AT-B
TVZ
1
33
17
49
9
41
25
57
5
37
21
53
13
45
29
61
3
35
19
51
11
43
27
59
7
39
23
55
15
47
31
63
2
34
18
50
10
42
26
58
6
38
22
54
14
46
30
62
4
36
20
52
12
44
28
60
8
40
24
56
16
48
32
64
NEF
ALIMLI, Rustam Sabir
1
GOR AHMADOV, Ruslan Asif
J-12 HEYBATOV, Elchin Elsad
100
NIZ ALLAHVERDIYEV, I.
0
T-SU BABAKISIYEV, Ceyhun Zakali
J-12
CAFAROV, Aga Mubariz
7
8
QAB HUSEYNOV, Tural Vaqif
9
HABIBZADA, Fuad
12
BAGIROV, Zohrab Samad
13
T-SU NASIBLI, Eyvaz Alovsat
LAC IMRANOV, Alovsat Abulfat
NEFS SAFAROV, Rovsan Ilyas
14
T-GA BAGIROV, Sabuhi Kamaladdin
J-12
ALLAHVERDIYEV, Farid Mansur
QAB ISMAYLOV, Rufat Dilcan
GOR MISIRLI, Tural Elsan
D-BA FATULLAYEV, Azar
NIZ
QULUZADA, Famil Imamali
J-12
SAFARLI, Afiq Tofiq
16
17
18th - 20th November 2014
100
J-12
0
ALIMLI, Rustam Sabir
33 Neftci Baki (Nef)
HEYBATOV, Elchin Elsad 1
HEYBATOV, Elchin Elsad
0 34 Judo 2012 (J-12)
T-SU BABAKISIYEV, C.
J-12
Weight category: men -81 kg
CAFAROV, Aga Mubariz 100
SAM ADILOV, Royal Zakir
0
NEF
1
QASUMOV, Elcin Yaqub
D-BA QASIMOV, Eldar Ilqar
0
35
NEF
HUSEYNOV, Tural Vaqif
100
ABDULLAYEV, C.
0
38
40
ALLAHVERDIYEV, F.
ALIYEV, Habib Nadir
1
BAGIROV, Zohrab Samad
0
Dinamo Baki (D-Ba)
39 Neftci Baki (Nef)
NEFS SAFAROV, Rovsan Ilyas
T-GA BAGIROV, S.
AT-B NAZAROV, Ceyhun Sukur
AGAYEV, Azar Rasim Og
QAB AGAYEV, Soltan Oktay
D-BA HAMIDOV, Sabuhi Eyvaz
J-12 NAMAZOV, Ziya Faxraddin
ABS SUKUROV, Zafar Fazil
T-SU RAMAZANOV, Cinqiz Suleyman
19
20
21
22
23
24
BAGIROV, Sabuhi Kamaladdin
TIM Ganca (T-Ga)
ISMAYLOV, Rufat Dilcan
25
26
27
28
J-12 AHMADOV, Eyvaz Sabirovic
0
NEF MIRZAGAYEV, Tural Idman 101 29
T-GA ZEYNALOV, Royal Vuqar
30
NIZ QULIYEV, Ziyad Agagul
31
SAM DAMIROV, Vahid Mehman
32
D-BA FATULLAYEV, Azar
1
NIZ
QULUZADA, F.
1 42 Dinamo Baki (D-Ba)
J-12
SAFARLI, Afiq Tofiq
AGAYEV, A.
100
QAB AGAYEV, Soltan Oktay
T-SU RAMAZANOV, C.
NEF
MIRZAGAYEV, T.
SAFARLI, Afiq Tofiq
10
AGAYEV, Azar Rasim Og
0
HAMIDOV, Sabuhi Eyvaz
10
44 Neftci Baki (Nef)
NIZ
MIRZAGAYEV, Tural Idman
0
0 47 Neftci Baki (Nef)
0
62
HABIBZADA, Fuad
63
T-SU SIRINOV, Qasim Yasin
ABS SUKUROV, Zafar Fazil
T-SU RAMAZANOV, C.
48
61
GOR AHMADOV, Ruslan Asif
NIZ
101
QULIYEV, Ziyad Agagul 100
SAM DAMIROV, V.
BAGIROV, Sabuhi Kamaladdin
52 TIM Ganca (T-Ga)
ISMAYLOV, Rufat Dilcan
53 Qabala Baku (QAB)
ALIMLI, Rustam Sabir
Neftci Baki (Nef)
1
10
HUSEYNOV, Tural Vaqif
Qabala Baku (QAB)
0
0
0
100 64
QULIYEV, Ziyad Agagul
NIZ Baki (NIZ)
GOR AHMADOV, Ruslan Asif
J-12
HEYBATOV, E.
NIZ
HABIBZADA, Fuad
D-BA ALIYEV, Habib Nadir
T-SU SIRINOV, Qasim Yasin
NEF
SAFARLI, Afiq Tofiq
Judo 2012 (J-12)
20
0
100 65
0
100 66
0
100 67
AGAYEV, A.
T-SU RAMAZANOV, C.
100
100
NAMAZOV, Ziya Faxraddin
60 Judo 2012 (J-12)
QULIYEV, Ziyad Agagul
56 NIZ Baki (NIZ)
0
D-BA HAMIDOV, Sabuhi Eyvaz 100 68
HEYBATOV, Elchin Elsad 1
J-12
CAFAROV, Aga Mubariz
T-GA BAGIROV, S.
NEF
AGAYEV, A.
QAB ISMAYLOV, Rufat Dilcan
HEYBATOV, Elchin Elsad
0 69 Judo 2012 (J-12)
100
ALIYEV, Habib Nadir
0 70 Dinamo Baki (D-Ba)
100
AGAYEV, Azar Rasim Og
0 71 Neftci Baki (Nef)
D-BA HAMIDOV, Sabuhi Eyvaz 111
NIZ
QULIYEV, Ziyad Agagul
0
0
J-12
D-BA ALIYEV, Habib Nadir
Neftci Baki (Nef)
10
SAFARLI, Afiq Tofiq
74 Judo 2012 (J-12)
55 Judo 2012 (J-12)
ALIMLI, Rustam Sabir
0
SAFARLI, Afiq Tofiq
59 Judo 2012 (J-12)
NAMAZOV, Ziya Faxraddin
NAMAZOV, Ziya Faxraddin
46 Judo 2012 (J-12)
100
T-GA ZEYNALOV, Royal Vuqar
HUSEYNOV, Tural Vaqif
51 Qabala Baku (QAB)
54
0
NAMAZOV, Ziya Faxraddin
0
100
0
D-BA HAMIDOV, Sabuhi Eyvaz 100 45 Dinamo Baki (D-Ba)
J-12
1
FATULLAYEV, Azar
43 Judo 2012 (J-12)
AT-B NAZAROV, Ceyhun Sukur 0
NEF
CAFAROV, Aga Mubariz
50 Judo 2012 (J-12)
100
79
0
T-SU SIRINOV, Qasim Yasin
ALIMLI, Rustam Sabir
57 Neftci Baki (Nef)
58
BAGIROV, Zohrab Samad 0
0
49 Neftci Baki (Nef)
110
73
0 37 Qabala Baku (QAB)
T-SU NASIBLI, Eyvaz Alovsat
J-12
0
HABIBZADA, Fuad
10
0
QASUMOV, Elcin Yaqub
36 Neftci Baki (Nef)
QAB HUSEYNOV, Tural Vaqif 10
D-BA ALIYEV, Habib Nadir
ALIMLI, Rustam Sabir
10
Judo 2012 (J-12)
(38 competitors)
0
CAFAROV, Aga Mubariz
100
41 Qabala Baku (QAB)
QAB ISMAYLOV, Rufat Dilcan 20
0 18
T-SU SIRINOV, Qasim Yasin
NEF
15
ALIMLI, Rustam Sabir
GOR AHMADOV, Ruslan Asif
NIZ
10
0
J-12
0 11
NEF ISMAYILOV, Adil Sahin
J-12 ABDULLAYEV, Cosqun Asif
D-BA ALIYEV, Habib Nadir
NEF
4
6
QASUMOV, Elcin Yaqub
D-BA QASIMOV, Eldar Ilqar
NIZ
3
5
SAM ADILOV, Royal Zakir
NEF
2
NEF
-81 kg
Azarbaycan Cempionati
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
HAMIDOV, Sabuhi Eyvaz
0 72 Dinamo Baki (D-Ba)
Printed at 20-11-2014, 16:26 by alidavrish-pc
1
2
3
3
5
5
7
7
0
RESULTS
ALIMLI, Rustam Sabir
SAFARLI, Afiq Tofiq
NAMAZOV, Ziya Faxraddin
AGAYEV, Azar Rasim Og
HEYBATOV, Elchin Elsad
HUSEYNOV, Tural Vaqif
ALIYEV, Habib Nadir
HAMIDOV, Sabuhi Eyvaz
100
0
HEYBATOV, Elchin Elsad
75 Judo 2012 (J-12)
NAMAZOV, Ziya Faxraddin
100
0
Judo 2012 (J-12)
AGAYEV, Azar Rasim Og
76 Neftci Baki (Nef)
HUSEYNOV, Tural Vaqif
Qabala Baku (QAB)
0
100
NAMAZOV, Ziya Faxraddin
77 Judo 2012 (J-12)
1
0
AGAYEV, Azar Rasim Og
78 Neftci Baki (Nef)
Nef
J-12
J-12
Nef
J-12
QAB
D-Ba
D-Ba
1
9
5
13
3
11
7
15
2
10
6
14
4
12
8
16
NEF
ID-S
ORUCOV, N.
MAMMADOV, Matlab Maarif
NEF
MIRZAYEV, Aslan Farhad
J-12
CAVADZADA, Sirin Sahin
QAB SARBATLI, Vasif Alovsat
D-BA IBISOV, Elsan Faxraddi
AT-B MAMMADOV, Faiq
NEF
SIRVANLI, Dilavar Eyvaz
SAR
SAFQULIYEV, Tural Nuraddin
NEF
1
2
0
3
0
SULEYMANOV, Ruslan Murad
4
5
Judo 2012 (J-12)
0
0
Judo 2012 (J-12)
SARBATLI, Vasif Alovsat 20
Qabala Baku (QAB)
MAMMADOV, Faiq
10
Attila Baki (AT-B)
SAFQULIYEV, T.
SARBATLI, Vasif Alovsat
Qabala Baku (QAB)
0
SARBATLI, Vasif Alovsat 100
Qabala Baku (QAB)
100
Sarhadci (SAR)
11
6
ZAHIDOV, Azad Zakir Og
Dinamo Sumqayit (D-Su)
0
SAFQULIYEV, T.
Sarhadci (SAR)
7
1
J-12
0
XALILOV, Vazir Nadir
0
Neftci Baki (Nef)
12
8
CABIYEV, H.
100
Dinamo Baki (D-Ba)
ID-S
13
MAMMADOV, M.
D-BA IBISOV, E.
CABIYEV, Hikmat Tahmaz
Dinamo Baki (D-Ba)
MAMMADOV, M.
IDM Sumqait (ID-S)
0
IBISOV, Elsan Faxraddi
Dinamo Baki (D-Ba)
Sarhadci (SAR)
101
Sarhadci (SAR)
1
2
3
3
5
5
7
7
100
19
14
SAFQULIYEV, T.
0
100
AT-B MAMMADOV, Faiq
SAFQULIYEV, T.
110
18
D-BA CABIYEV, Hikmat Tahmaz
AHMADOV, Teymur Teymur
CAVADZADA, Sirin Sahin
CAVADZADA, Sirin Sahin
23
GOR BABAYEV, Namaz Qurban
LAC
IDM Sumqait (ID-S)
10
10
(16 competitors)
0
17
100
D-SU ZAHIDOV, Azad Zakir Og
XALILOV, Vazir Nadir
MAMMADOV, M.
9
YAQUBOV, Azar Araz
NEF
18th - 20th November 2014
Weight category: men -90 kg
0
100
-90 kg
Azarbaycan Cempionati
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
RESULTS
SAFQULIYEV, Tural Nuraddin
SARBATLI, Vasif Alovsat
CABIYEV, Hikmat Tahmaz
AHMADOV, Teymur Teymur
MAMMADOV, Matlab Maarif
CAVADZADA, Sirin Sahin
IBISOV, Elsan Faxraddi
ZAHIDOV, Azad Zakir Og
MAMMADOV, M.
IDM Sumqait (ID-S)
0
0
21
CABIYEV, Hikmat Tahmaz
Dinamo Baki (D-Ba)
CABIYEV, Hikmat Tahmaz 2
Dinamo Baki (D-Ba)
15
D-SU ZAHIDOV, A.
J-12
AHMADOV, T.
NEF
XALILOV, V.
Dinamo Sumqayit (D-Su)
0
20
100
0
ZAHIDOV, Azad Zakir Og
16
AHMADOV, T.
Judo 2012 (J-12)
AHMADOV, T.
Judo 2012 (J-12)
100
100
22
CAVADZADA, Sirin Sahin
Judo 2012 (J-12)
Printed at 20-11-2014, 15:29 by alidavrish-pc
0
AHMADOV, T.
Judo 2012 (J-12)
SAR
QAB
D-Ba
J-12
ID-S
J-12
D-Ba
D-Su
1
AT-B
AKBAROV, Cafar Arif
J-12
AXUNDOV, Sabuhi Azar
ID-S
MAMMADLI, Qurban Karam Og
17
9
25
5
21
13
J-12
MURADOV, Almurad Rustam
19
11
AT-B QURBANOV, Qurban Mahmud
27
7
T-GA ZEYNALOV, Etibar Ilqar
23
15
ID-S
AHMADOV, Sanan Vuqar
SAR
QAHRAMANOV, Sahin Qahraman
31
2
18
10
D-SU ALIYEV, Ramin Maharram
26
6
NEF
TEYMUROV, Etibar Haqverdi
ID-S
MARFATLI, Sarxan Hafiz
22
14
30
NIZ
DARGAHOV, Polad Nadir
4
D-SU HASANOV, Vusal Sanan
20
AT-B DADASOV, Firuddin Hasan
12
J-12 KARIMOV, Osman Fikret
28
8
T-GA MAHARRAMOV, Mahammad Tuqay
24
16
32
18th - 20th November 2014
Weight category: men -100 kg
AKBAROV, Cafar Arif
Attila Baki (AT-B)
17
2
3
QAB SUKUROV, Calil Rasid
5
6
9
10
11
12
13
Attila Baki (AT-B)
IDM Sumqait (ID-S)
18
MURADOV, A.
Judo 2012 (J-12)
QURBANOV, Q.
Attila Baki (AT-B)
MAMMADLI, Q.
IDM Sumqait (ID-S)
AKBAROV, Cafar Arif
Attila Baki (AT-B)
0
0
37
0
100
19
QURBANOV, Q.
Attila Baki (AT-B)
20
AHMADOV, Sanan Vuqar
AHMADOV, Sanan Vuqar
IDM Sumqait (ID-S)
QURBANOV, Q.
Attila Baki (AT-B)
0
20
26
QURBANOV, Q.
Attila Baki (AT-B)
102
0
IDM Sumqait (ID-S)
QAHRAMANOV, S.
Sarhadci (SAR)
ALIYEV, Ramin Maharram
0
TEYMUROV, E.
0
MARFATLI, Sarxan Hafiz
0
Dinamo Sumqayit (D-Su)
Neftci Baki (Nef)
IDM Sumqait (ID-S)
43
100
21
QAHRAMANOV, S.
Sarhadci (SAR)
22
MARFATLI, Sarxan Hafiz
IDM Sumqait (ID-S)
QAHRAMANOV, S.
Sarhadci (SAR)
0
38
23
HASANOV, Vusal Sanan
Dinamo Sumqayit (D-Su)
SUKUROV, Calil Rasid
24
SUKUROV, Calil Rasid
Qabala Baku (QAB)
SUKUROV, Calil Rasid
Qabala Baku (QAB)
0
100
29
J-12
MURADOV, A.
D-SU ALIYEV, R.
31
MAMMADLI, Q.
J-12
MURADOV, A.
1
ID-S
AHMADOV, S.
0
ID-S
32
33
ID-S
D-SU ALIYEV, R.
MARFATLI, S.
Sarhadci (SAR)
1
2
3
3
5
5
7
7
Qabala Baku (QAB)
30
QAHRAMANOV, S.
20
RESULTS
0
28
15
Sarhadci (SAR)
20
HASANOV, Vusal Sanan
Dinamo Sumqayit (D-Su)
QAHRAMANOV, S.
100
27
14
16
(17 competitors)
100
25
7
8
AKBAROV, Cafar Arif
MAMMADLI, Qurban Karam Og
4
29
3
1
-100 kg
Azarbaycan Cempionati
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
IDM Sumqait (ID-S)
100
39
34
0
0
MAMMADLI, Q.
35
MURADOV, A.
Judo 2012 (J-12)
ALIYEV, Ramin Maharram
Dinamo Sumqayit (D-Su)
0
D-SU HASANOV, Vusal Sanan 36 Dinamo Sumqayit (D-Su)
Printed at 20-11-2014, 15:38 by alidavrish-pc
MAMMADLI, Q.
IDM Sumqait (ID-S)
SUKUROV, Calil Rasid
Qabala Baku (QAB)
0
100
0
41
40
HASANOV, Vusal Sanan
QAHRAMANOV, S.
QURBANOV, Qurban Mahmud
SUKUROV, Calil Rasid
AKBAROV, Cafar Arif
MAMMADLI, Q.
HASANOV, Vusal Sanan
MURADOV, Almurad Rustam
ALIYEV, Ramin Maharram
HASANOV, Vusal Sanan
Dinamo Sumqayit (D-Su)
110
Attila Baki (AT-B)
Qabala Baku (QAB)
0
42
AKBAROV, Cafar Arif
SUKUROV, Calil Rasid
100
AKBAROV, Cafar Arif
Attila Baki (AT-B)
SAR
AT-B
QAB
AT-B
ID-S
D-Su
J-12
D-Su
1
D-SU
MUSAYEV, Musa Camil
1
13
3
J-12
ALIYEV, Qalandar Etibar
AT-B HUSEYNOV, Isa Salim
100
3
10
6
SAHVERDIYEV, Rafail Iftixar
NIZ
MEHRALIYEV, Araz
NEF
KARIMLI, Tapdiq Rahim
4
J-12
8
16
0
5
FATIYEV, A.
Dinamo Baki (D-Ba)
Attila Baki (AT-B)
0
100
CABBAROV, Faiq Rafiq
0
IDM Sumqait (ID-S)
SAHVERDIYEV, R.
FATIYEV, A.
Dinamo Baki (D-Ba)
FATIYEV, A.
100
Dinamo Baki (D-Ba)
20
Baki PIK (BAK)
100
11
KARIMLI, Tapdiq Rahim
12
Neftci Baki (Nef)
SAHVERDIYEV, R.
Baki PIK (BAK)
7
KARIMOV, Osman Fikret
0
Judo 2012 (J-12)
12
D-BA MAMMADOV, Murad Rza
8
MAMMADOV, Murad Rza 100
MAMMADOV, Murad Rza
Dinamo Baki (D-Ba)
MAMMADOV, Murad Rza 100
1
2
3
3
5
5
7
7
Dinamo Baki (D-Ba)
Dinamo Baki (D-Ba)
J-12
ALIYEV, Q.
100
D-SU MUSAYEV, M.
0
13
ALIYEV, Qalandar Etibar 100
Judo 2012 (J-12)
19
ID-S
14
CABBAROV, F.
CABBAROV, Faiq Rafiq
IDM Sumqait (ID-S)
ALIYEV, Qalandar Etibar
Judo 2012 (J-12)
MEHRALIYEV, Araz
NEF
KARIMLI, T.
100
15
KARIMOV, O.
16
0
SAHVERDIYEV, R.
Baki PIK (BAK)
100
KARIMLI, Tapdiq Rahim 100
Neftci Baki (Nef)
20
J-12
RESULTS
FATIYEV, Andrey Vladimirovic
MAMMADOV, Murad Rza
SAHVERDIYEV, Rafail Iftixar
HUSEYNOV, Isa Salim
ALIYEV, Qalandar Etibar
KARIMLI, Tapdiq Rahim
CABBAROV, Faiq Rafiq
KARIMOV, Osman Fikret
21
Baki PIK (BAK)
0
Dinamo Baki (D-Ba)
0
0
SAHVERDIYEV, R.
NIZ
FATIYEV, A.
0
18
KARIMOV, Osman Fikret
12
110
HUSEYNOV, Isa Salim
23
0
6
14
Attila Baki (AT-B)
10
CABBAROV, Faiq Rafiq
4
BAK
Dinamo Sumqayit (D-Su)
HUSEYNOV, Isa Salim
(10 competitors)
0
17
15
2
2
D-BA FATIYEV, Andrey Vladimirovic
ID-S
MUSAYEV, Musa Camil
9
0
11
7
18th - 20th November 2014
Weight category: men +100 kg
9
5
+100 kg
Azarbaycan Cempionati
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
KARIMOV, Osman Fikret
Judo 2012 (J-12)
KARIMLI, Tapdiq Rahim
Neftci Baki (Nef)
0
0
22
HUSEYNOV, Isa Salim
Attila Baki (AT-B)
Printed at 20-11-2014, 16:4 by alidavrish-pc
100
HUSEYNOV, Isa Salim
Attila Baki (AT-B)
D-Ba
D-Ba
BAK
AT-B
J-12
Nef
ID-S
J-12
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati
18th - 20th November 2014
Weight category: women -48 kg
Fill in winning score
Name
Nation
1
2
3
4
5
Wins
Points
Place
0
100
0
0
2
100
4
100
100
100
8
400
1
0
0
0
0
5
100
6
300
2
4
200
3
1 ALIYEVA, Sevinc Azar
T-Su
2 BABAYEVA, Sahla Qa
Nef
100
3 QULIYEVA, Cinara Ba
QAB
0
0
4 MAMMADOVA, Safaq
QAB
100
0
100
5 ALIYEVA, Aynur Tah
AGD
100
0
100
[TIM Sumqayit (T-Su)]
[Neftci Baki (Nef)]
[Qabala Baku (QAB)]
[Qabala Baku (QAB)]
[Agdam (AGD)]
0
Score points:
Ippon 100 / Wazaari 10 / Yuko 1 / Penalties 0,5
Order of Contests:
1 - 2 , 3 - 4 / 1 - 5, 2 - 3 / 4 – 5 , 1 – 3 / 2 – 4 , 3 – 5 / 1 – 4 , 2 – 5
Contest
1-2
3-4
1-5
2-3
Name
ALIYEVA, Sevinc Azar
TIM Sumqayit (T-Su)
QULIYEVA, Cinara Bahram
Qabala Baku (QAB)
ALIYEVA, Sevinc Azar
TIM Sumqayit (T-Su)
BABAYEVA, Sahla Qadas
Neftci Baki (Nef)
Score
Score
0
100
0
100
0
100
100
0
Name
Time
BABAYEVA, Sahla Qadas
Neftci Baki (Nef)
MAMMADOVA, S.
0:30
2:38
Qabala Baku (QAB)
ALIYEVA, Aynur Tah
Agdam (AGD)
QULIYEVA, Cinara Bahram
Qabala Baku (QAB)
0:16
0:14
4-5
MAMMADOVA, S.
100
0
ALIYEVA, Aynur Tah
0:22
1-3
ALIYEVA, Sevinc Azar
100
0
QULIYEVA, Cinara Bahram
0:10
2-4
BABAYEVA, Sahla Qadas
100
0
MAMMADOVA, S.
3:29
3-5
QULIYEVA, Cinara Bahram
0
100
ALIYEVA, Aynur Tah
0:11
1-4
ALIYEVA, Sevinc Azar
0
100
MAMMADOVA, S.
0:18
2-5
BABAYEVA, Sahla Qadas
100
0
ALIYEVA, Aynur Tah
0:01
Qabala Baku (QAB)
TIM Sumqayit (T-Su)
Neftci Baki (Nef)
Qabala Baku (QAB)
TIM Sumqayit (T-Su)
Neftci Baki (Nef)
Agdam (AGD)
Qabala Baku (QAB)
Qabala Baku (QAB)
Agdam (AGD)
Qabala Baku (QAB)
Agdam (AGD)
RESULTS
1 BABAYEVA, Sahla Qadas
Nef
2 MAMMADOVA, Safaq Faxraddin
QAB
3 ALIYEVA, Aynur Tah
AGD
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati
Weight category: women -52 kg
Pool A
Fill in winning score
Name
1
2
3
1
Nation
VALIYEVA, Sevda Rasim
Nef
[Neftci Baki (Nef)]
ZAIROVA, Sakina Zakir
Nef
[Neftci Baki (Nef)]
ALIZADA, Ofelya
NIZ
[NIZ Baki (NIZ)]
Pool B
2
3
AMRAHOVA, Gunay Mahamm
[Sarhadci (SAR)]
XALILLI, Nazakat Ibad
FINAL ROUND
A2 NEF
SAR
LOK
[LOK Baki (LOK)]
B1 LOK
2
0
10
2
10
10
0
0
0
0
Nef
[Neftci Baki (Nef)]
B2 NEF
0
2
1
Nation
NAZAROVA, Gulsan
A1 NEF
3
Wins Points Place
2
100
2
4
200
1
0
0
3
Fill in winning score
Name
1
2
2
3
2
0
10
0
0
0
0
0
2
2
10
10
Wins Points Place
2
100
2
0
0
3
4
200
1
Fight order: A 1-2, B 1-2, A 1-3, B 1-3, A 2-3, B 2-3
ZAIROVA, S.
NAZAROVA, Gulsan
100
NEF
7
0
ZAIROVA, S.
XALILLI, N.
VALIYEVA, S.
100
LOK
8
0
XALILLI, N.
0
100
9
XALILLI, Nazakat Ibad
ZAIROVA, S.
1
2
NAZAROVA, G.
3
VALIYEVA, S.
3
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati
18th - 20th November 2014
Weight category: women -57 kg
Fill in winning score
Name
Nation
1
2
3
4
5
Wins
Points
Place
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
2
100
4
0
100
6
300
2
100
8
400
1
4
200
3
1 MANSIMOVA, Rafiqa
10-U
2 RUSTAMZADA, Sevil R
Nef
100
3 SAHIN, Leyla Husame
QAB
100
100
4 HUSEYNOVA, Sahana
QAB
100
100
100
5 BAKIROVA, Sabina
NIZ
100
100
0
[10-UGIM (10-U)]
[Neftci Baki (Nef)]
[Qabala Baku (QAB)]
[Qabala Baku (QAB)]
[NIZ Baki (NIZ)]
0
Score points:
Ippon 100 / Wazaari 10 / Yuko 1 / Penalties 0,5
Order of Contests:
1 - 2 , 3 - 4 / 1 - 5, 2 - 3 / 4 – 5 , 1 – 3 / 2 – 4 , 3 – 5 / 1 – 4 , 2 – 5
Contest
1-2
3-4
1-5
2-3
Name
MANSIMOVA, R.
10-UGIM (10-U)
SAHIN, Leyla Husameddin
Qabala Baku (QAB)
MANSIMOVA, R.
10-UGIM (10-U)
RUSTAMZADA, Sevil Rustam
Neftci Baki (Nef)
Score
Score
0
100
0
100
0
100
0
100
100
0
4-5
HUSEYNOVA, Sahana Vali
1-3
MANSIMOVA, R.
0
2-4
RUSTAMZADA, Sevil Rustam
3-5
SAHIN, Leyla Husameddin
1-4
2-5
Name
Time
RUSTAMZADA, Sevil Rustam
Neftci Baki (Nef)
HUSEYNOVA, Sahana Vali
Qabala Baku (QAB)
BAKIROVA, Sabina
NIZ Baki (NIZ)
SAHIN, Leyla Husameddin
Qabala Baku (QAB)
3:57
3:38
3:38
4:00
BAKIROVA, Sabina
0:02
100
SAHIN, Leyla Husameddin
0:01
0
100
HUSEYNOVA, Sahana Vali
3:29
100
0
BAKIROVA, Sabina
3:18
MANSIMOVA, R.
0
100
HUSEYNOVA, Sahana Vali
4:00
RUSTAMZADA, Sevil Rustam
0
100
BAKIROVA, Sabina
4:00
Qabala Baku (QAB)
10-UGIM (10-U)
Neftci Baki (Nef)
Qabala Baku (QAB)
10-UGIM (10-U)
Neftci Baki (Nef)
NIZ Baki (NIZ)
Qabala Baku (QAB)
Qabala Baku (QAB)
NIZ Baki (NIZ)
Qabala Baku (QAB)
NIZ Baki (NIZ)
RESULTS
1 HUSEYNOVA, Sahana Vali
QAB
2 SAHIN, Leyla Husameddin
QAB
3 BAKIROVA, Sabina
NIZ
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati
18th - 20th November 2014
Weight category: women -63 kg
Fill in winning score
Name
Nation
1
2
3
4
5
Wins
Points
Place
1
0
100
0
4
101
3
0
0
0
0
0
5
100
0
6
300
2
0
2
100
4
8
310
1
1 BAXSIYEVA, Ayda Ma
SAL
2 RAHIMOVA, Layiqa Sa
Nef
0
3 HUSEYNOVA, Xanim
Nef
100
100
4 HACIYEVA, Nargiz Ism
QAB
0
100
0
5 AXUNDOVA, Nuriyya
D-Ba
100
100
10
[Salyan (SAL)]
[Neftci Baki (Nef)]
[Neftci Baki (Nef)]
[Qabala Baku (QAB)]
[Dinamo Baki (D-Ba)]
100
Score points:
Ippon 100 / Wazaari 10 / Yuko 1 / Penalties 0,5
Order of Contests:
1 - 2 , 3 - 4 / 1 - 5, 2 - 3 / 4 – 5 , 1 – 3 / 2 – 4 , 3 – 5 / 1 – 4 , 2 – 5
Contest
1-2
3-4
1-5
2-3
Name
BAXSIYEVA, Ayda Mahammad
Salyan (SAL)
HUSEYNOVA, Xanim Akif
Neftci Baki (Nef)
BAXSIYEVA, Ayda Mahammad
Salyan (SAL)
RAHIMOVA, Layiqa Saday
Neftci Baki (Nef)
Score
Score
1
0
100
0
0
100
0
100
Name
Time
RAHIMOVA, Layiqa Saday
Neftci Baki (Nef)
HACIYEVA, Nargiz Ismayil
Qabala Baku (QAB)
AXUNDOVA, N.
4:00
0:10
4:00
Dinamo Baki (D-Ba)
HUSEYNOVA, Xanim Akif
Neftci Baki (Nef)
2:13
4-5
HACIYEVA, Nargiz Ismayil
0
100
AXUNDOVA, N.
0:51
1-3
BAXSIYEVA, Ayda Mahammad
0
100
HUSEYNOVA, Xanim Akif
0:58
2-4
RAHIMOVA, Layiqa Saday
0
100
HACIYEVA, Nargiz Ismayil
1:52
3-5
HUSEYNOVA, Xanim Akif
0
10
AXUNDOVA, N.
4:00
1-4
BAXSIYEVA, Ayda Mahammad
100
0
HACIYEVA, Nargiz Ismayil
4:00
2-5
RAHIMOVA, Layiqa Saday
0
100
AXUNDOVA, N.
0:55
Qabala Baku (QAB)
Salyan (SAL)
Neftci Baki (Nef)
Neftci Baki (Nef)
Salyan (SAL)
Neftci Baki (Nef)
Dinamo Baki (D-Ba)
Neftci Baki (Nef)
Qabala Baku (QAB)
Dinamo Baki (D-Ba)
Qabala Baku (QAB)
Dinamo Baki (D-Ba)
RESULTS
1 AXUNDOVA, Nuriyya Mammadovna
D-Ba
2 HUSEYNOVA, Xanim Akif
Nef
3 BAXSIYEVA, Ayda Mahammad
SAL
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati
18th - 20th November 2014
Weight category: women -70 kg
Fill in winning score
Name
Nation
1
IBRAHIMOVA, Nargiz
2
MIRZAZADA, Valida Fariz
3
KARIMOVA, Gulsadaf Mu
4
QURBANOVA, Farida Elx
1
Nef
[Neftci Baki (Nef)]
[Neftci Baki (Nef)]
[Qabala Baku (QAB)]
[Zirva Ismayili (ISM)]
3
4
.5
0
100
4
100,5
1
.5
100
4
100,5
2
1
4
11
3
0
0
4
Nef
0
QAB
10
0
ISM
0
0
0
Score points:
Ippon 100 / Wazaari 10 / Yuko 1 / Penalties 0,5
Order of Contests:
1 - 2 , 3 - 4 / 1 - 3, 2 - 4 / 1 – 4 , 2 – 3
Contest
1-2
3-4
1-3
2-4
1-4
2-3
Name
IBRAHIMOVA, Nargiz
Neftci Baki (Nef)
KARIMOVA, G.
Qabala Baku (QAB)
IBRAHIMOVA, Nargiz
Neftci Baki (Nef)
MIRZAZADA, Valida Fariz
Neftci Baki (Nef)
IBRAHIMOVA, Nargiz
Neftci Baki (Nef)
MIRZAZADA, Valida Fariz
Neftci Baki (Nef)
Score
Score
.5
0
1
0
0
10
100
0
100
0
.5
0
Wins Points Place
2
Name
Time
MIRZAZADA, Valida Fariz
Neftci Baki (Nef)
QURBANOVA, Farida Elxan
Zirva Ismayili (ISM)
KARIMOVA, G.
4:00
4:00
4:00
Qabala Baku (QAB)
QURBANOVA, Farida Elxan
Zirva Ismayili (ISM)
QURBANOVA, Farida Elxan
Zirva Ismayili (ISM)
KARIMOVA, G.
1:13
0:56
4:00
Qabala Baku (QAB)
RESULTS
1 IBRAHIMOVA, Nargiz
Nef
2 MIRZAZADA, Valida Fariz
Nef
3 KARIMOVA, Gulsadaf Muxtar
QAB
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati
18th - 20th November 2014
Weight category: women -78 kg
Fill in winning score
Name
1
2
3
HASANLI, Gunel Cingiz
[Zirva Ismayili (ISM)]
ISKANDARLI, Leyla Qalib
[Abseron (ABS)]
AGAYEVA, Turana Maharra
[Zenit Baki (Z-Ba)]
Order of Contests:
Contest
1-2
1-3
2-3
HASANLI, Gunel Cingiz
Zirva Ismayili (ISM)
HASANLI, Gunel Cingiz
Zirva Ismayili (ISM)
ISKANDARLI, Leyla Qalib
Score points:
ISM
2
3
100
100
0
ABS
10
0
Z-Ba
Wins Points Place
0
4
200
1
2
10
2
0
0
3
1-2/1-3/2-3
Name
Abseron (ABS)
1
Nation
Score
Score
100
0
100
0
10
0
Name
Time
ISKANDARLI, Leyla Qalib
Abseron (ABS)
AGAYEVA, T.
0:33
4:00
Zenit Baki (Z-Ba)
AGAYEVA, T.
4:00
Zenit Baki (Z-Ba)
Ippon 100 / Wazaari 10 / Yuko 1 / Penalties 0,5
RESULTS
1 HASANLI, Gunel Cingiz
ISM
2 ISKANDARLI, Leyla Qalib
ABS
3 AGAYEVA, Turana Maharram
Z-Ba
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati
Weight category: women +78 kg
1
2
Games won
Gameresults
1
ALIZADA, Narmina Azar Qizi
2
1
[RKIM (RKIM)]
1
0
KARIMOVA, Sabina Eldar
2
[Dinamo Baki (D-Ba)]
1-2
ALIZADA, N.
RKIM (RKIM)
Pl.
1
0
KARIMOVA, Sabina Eldar
Dinamo Baki (D-Ba)
4:00
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа