close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

+100

код для вставкиСкачать
Uchkun Muradov Cadets Open
Chirchik (UZB), 08-09 Nov 2014
-50 kg
UMIRZOKULOV, Begzod
UZB
11 Judoka
UMIRZOKULOV, Begzod
001 / 000 s1
SARAKHONOV, Mukhammadrakhim
4:00
TJK
LITILLAVOLDIEV, Rasuljon
000 s1 / 001 s1
6:12
LITILLAVOLDIEV, Rasuljon
TILLAVOLDIEV, Rasuljon
UZB
KADIROV, Khurshid
000 s1 / 001 s1
HUDAYBERGENOV, Umarbek
4:00
UZB
HUDAYBERGENOV, Umarbek
KADIROV, Khurshid
000 / 110
KADIROV, Khurshid
0:55
UZB
KADIROV, Khurshid
KADIROV, Khurshid
001 s1 / 000 s1
MAJIDOV, Nurali
8:35
UZB
NAZAROV, Firdavs
NAZAROV, Firdavs
TJK
000 / 100
1:49
NAZAROV, Firdavs
002 s1 / 000
JURAEV, Alisher
4:00
UZB
JURAEV, Alisher
NAZAROV, Firdavs
010 s2 / 000 s1
ESHMURODOV, Shahzod
4:00
UZB
ESHMURODOV, Shahzod
HUJAMKULOV, Sherbek
000 / 100
OLIMOV, Pahlavon
UZB
HUJAMKULOV, Sherbek
UZB
2:38
HUJAMKULOV, Sherbek
001 / 100
2:22
1.
2.
3.
3.
5.
5.
7.
7.
UZB
TJK
UZB
UZB
UZB
UZB
UZB
UZB
KADIROV, Khurshid
NAZAROV, Firdavs
HUJAMKULOV, Sherbek
LITILLAVOLDIEV, Rasuljon
UMIRZOKULOV, Begzod
MAJIDOV, Nurali
HUDAYBERGENOV, Umarbek
OLIMOV, Pahlavon
UMIRZOKULOV, Begzod
UMIRZOKULOV, Begzod
UZB
UMIRZOKULOV, Begzod
100 / 000
0:00
HUDAYBERGENOV, Umarbek
HUDAYBERGENOV, Umarbek
HUJAMKULOV, Sherbek
001 / 100
UZB
0:32
HUJAMKULOV, Sherbek
MAJIDOV, Nurali
UZB
JURAEV, Alisher
UZB
OLIMOV, Pahlavon
UZB
MAJIDOV, Nurali
000 s1 / 000 s2
4:00
MAJIDOV, Nurali
001 s2 / 000 s1
OLIMOV, Pahlavon
ESHMURODOV, Shahzod
UZB
100 / 000 s1
4:00
LITILLAVOLDIEV, Rasuljon
2:12
000 / 100 s1
2:53
LITILLAVOLDIEV, Rasuljon
09-Nov-2014 - 17:45:15
www.ippon.org (c) International Judo Federation IJF
Uchkun Muradov Cadets Open
Chirchik (UZB), 08-09 Nov 2014
-55 kg
9 Judoka
GAZIZ, Kobylan
GAZIZ, Kobylan
KAZ
NURMATOV, Shahboz
000 s1 / 002 s1
NURMATOV, Shahboz
UZB
4:00
NURMATOV, Shahboz
NURMATOV, Shahboz
100 / 000
ADBURAHIMOV, Begzod
0:20
UZB
ADBURAHIMOV, Begzod
ABDULLAEV, Hamid
UZB
100 / 000
3:10
NORBOEV, Behruz
000 / 101 s1
NORBOEV, Behruz
4:00
UZB
NORBOEV, Behruz
NURMATOV, Shahboz
100 s1 / 000
2:49
ALMAHAMATOV, Jahongir
ALMAHAMATOV, Jahongir
UZB
ALMAHAMATOV, Jahongir
010 / 000
4:00
TUKHTAEV, Obid
TUKHTAEV, Obid
UZB
MUHAMMADOV, Javohir
000 / 100
0:24
MUHAMMADOV, Javohir
000 / 100
KARAMATOV, Dovud
UZB
MUHAMMADOV, Javohir
UZB
4:00
MUHAMMADOV, Javohir
001 / 100
4:00
1. NURMATOV, Shahboz
2. MUHAMMADOV, Javohir
3. ALMAHAMATOV, Jahongir
3. KARAMATOV, Dovud
5. ADBURAHIMOV, Begzod
5. NORBOEV, Behruz
7. GAZIZ, Kobylan
7. TUKHTAEV, Obid
UZB
UZB
UZB
UZB
UZB
UZB
KAZ
UZB
GAZIZ, Kobylan
GAZIZ, Kobylan
KAZ
ADBURAHIMOV, Begzod
000 / 100
2:47
ADBURAHIMOV, Begzod
ADBURAHIMOV, Begzod
ALMAHAMATOV, Jahongir
000 / 100
UZB
1:15
ALMAHAMATOV, Jahongir
TUKHTAEV, Obid
TUKHTAEV, Obid
UZB
KARAMATOV, Dovud
UZB
KARAMATOV, Dovud
000 / 100
KARAMATOV, Dovud
100 / 000
0:00
KARAMATOV, Dovud
4:00
010 s1 / 000 s1
5:52
NORBOEV, Behruz
09-Nov-2014 - 17:45:15
www.ippon.org (c) International Judo Federation IJF
Uchkun Muradov Cadets Open
Chirchik (UZB), 08-09 Nov 2014
-60 kg
AHMEDOV, Kabuljon
UZB
ALTYNBEKOV, Navruzbek
KAZ
13 Judoka
AHMEDOV, Kabuljon
002 / 000 s2
4:00
AHMEDOV, Kabuljon
001 s2 / 000 s1
DZHEBOV, Tolib
TJK
RAMANOV, Rasulbek
UZB
4:00
DZHEBOV, Tolib
100 / 000
2:08
SHTURBABIN, Artem
000 / 100
SHTURBABIN, Artem
0:30
UZB
SHTURBABIN, Artem
SHTURBABIN, Artem
001 s1 / 000 s1
KENJAEV, Otabek
UZB
SULTANOV, Nadyrbek
KGZ
4:00
KENJAEV, Otabek
100 s1 / 000 s2
4:00
SHTURBABIN, Artem
000 / 000 s3
AMANDAVLATOV, Behruz
4:00
UZB
AMANDAVLATOV, Behruz
YUSBEKOV, Yeskendir
KAZ
001 s2 / 000
4:00
AMANDAVLATOV, Behruz
000 s2 / 000 s3
NABIEV, Furkat
UZB
AMONOV, Shokhzod
TJK
4:00
NABIEV, Furkat
100 / 000
3:06
AMANDAVLATOV, Behruz
100 s2 / 000 s2
4:41
NURALIEV, Nurqobil
NURALIEV, Nurqobil
UZB
ULASHOV, Elbek
001 s1 / 100
ULASHOV, Elbek
UZB
ALTYNBEKOV, Navruzbek
KAZ
DZHEBOV, Tolib
TJK
1:44
ULASHOV, Elbek
1. SHTURBABIN, Artem
2. AMANDAVLATOV, Behruz
3. ULASHOV, Elbek
3. AHMEDOV, Kabuljon
5. DZHEBOV, Tolib
5. YUSBEKOV, Yeskendir
7. KENJAEV, Otabek
7. NURALIEV, Nurqobil
UZB
UZB
UZB
UZB
TJK
KAZ
UZB
UZB
DZHEBOV, Tolib
000 / 100
2:16
DZHEBOV, Tolib
001 / 001 s1
5:49
ULASHOV, Elbek
KENJAEV, Otabek
KENJAEV, Otabek
000 s1 / 001 s1
UZB
5:57
ULASHOV, Elbek
YUSBEKOV, Yeskendir
KAZ
NABIEV, Furkat
UZB
YUSBEKOV, Yeskendir
010 / 000 s2
4:00
YUSBEKOV, Yeskendir
010 s1 / 000 s1
NURALIEV, Nurqobil
NURALIEV, Nurqobil
4:00
AHMEDOV, Kabuljon
000 s2 / 000 s1
UZB
8:35
AHMEDOV, Kabuljon
09-Nov-2014 - 17:45:15
www.ippon.org (c) International Judo Federation IJF
Uchkun Muradov Cadets Open
Chirchik (UZB), 08-09 Nov 2014
-66 kg
NURULLAEV, Sindor
NURULLAEV, Sindor
19 Judoka
UZB
FARKHODOV, Rakhmatullobek
000 / 010 s1
4:00
FARKHODOV, Rakhmatullobek
FARKHODOV, Rakhmatullobek
TJK
SAFAROV, Mirshohid
000 / 100
3:21
SAFAROV, Mirshohid
SAFAROV, Mirshohid
UZB
TEMIRGALIYEV, Rauan
KAZ
OZDAEV, Gelaniy
UZB
TURDUBAEV, Ertur
KGZ
BOBOKULOV, Dovudbek
UZB
SAFAROV, Mirshohid
101 s1 / 000 s1
3:13
OZDAEV, Gelaniy
011 / 100 s1
2:32
ABDULLOEV, Eradzh
000 s1 / 002
4:00
BOBOKULOV, Dovudbek
000 s1 / 100 s1
3:14
ABDULLOEV, Eradzh
000 / 100
2:49
ABDULLOEV, Eradzh
ABDULLOEV, Eradzh
TJK
ABDULLOEV, Eradzh
100 s1 / 000 s3
3:57
SULAYMONOV, Urol
SULAYMONOV, Urol
UZB
KARIMZOD, Navruz
TJK
KARIMZOD, Navruz
000 s1 / 001 s1
5:34
KARIMZOD, Navruz
ABDULLOEV, Eradzh
KAMALOV, Kozim
UZB
100 / 000 s1
3:13
KAMALOV, Kozim
KADYROV, Erlan
000 / 001 s1
4:00
KADYROV, Erlan
KADYROV, Erlan
KGZ
HOFIZZODA, Ilkhomjon
TJK
SOBIROV, Musobek
UZB
SOBIROV, Musobek
000 / 100
0:45
HOFIZZODA, Ilkhomjon
SOBIROV, Musobek
001 / 100
2:49
SOBIROV, Musobek
RAMIKHUDOEV, Salman
000 / 001 s2
4:00
AHTAMOV, Aziz
AHTAMOV, Aziz
UZB
BOTIROV, Javohir
000 / 101
3:12
BOTIROV, Javohir
BOTIROV, Javohir
UZB
SHUHRATOV, Bobohon
UZB
KAZKENOV, Rustem
KAZ
RAMIKHUDOEV, Salman
000 / 100
1:16
SHUHRATOV, Bobohon
100 s1 / 000 s2
3:44
RAMIKHUDOEV, Salman
RAMIKHUDOEV, Salman
TJK
000 / 100
0:14
1.
2.
3.
3.
5.
5.
7.
7.
RAMIKHUDOEV, Salman
OZDAEV, Gelaniy
OZDAEV, Gelaniy
UZB
FARKHODOV, Rakhmatullobek
FARKHODOV, Rakhmatullobek
000 sH / 100 s1
TJK
TJK
UZB
TJK
TJK
UZB
UZB
UZB
ABDULLOEV, Eradzh
RAMIKHUDOEV, Salman
SOBIROV, Musobek
HOFIZZODA, Ilkhomjon
FARKHODOV, Rakhmatullobek
SAFAROV, Mirshohid
BOBOKULOV, Dovudbek
BOTIROV, Javohir
4:22
FARKHODOV, Rakhmatullobek
BOBOKULOV, Dovudbek
BOBOKULOV, Dovudbek
UZB
001 s3 / 000 s1
4:00
BOBOKULOV, Dovudbek
KARIMZOD, Navruz
101 / 000
SOBIROV, Musobek
2:36
001 s2 / 011 s3
4:00
SOBIROV, Musobek
HOFIZZODA, Ilkhomjon
HOFIZZODA, Ilkhomjon
TJK
HOFIZZODA, Ilkhomjon
KADYROV, Erlan
100 / 000
1:32
HOFIZZODA, Ilkhomjon
SHUHRATOV, Bobohon
SHUHRATOV, Bobohon
UZB
002 s1 / 000 s1
BOTIROV, Javohir
BOTIROV, Javohir
001 / 010 s2
4:00
HOFIZZODA, Ilkhomjon
4:00
110 / 000
1:06
SAFAROV, Mirshohid
09-Nov-2014 - 17:45:15
www.ippon.org (c) International Judo Federation IJF
Uchkun Muradov Cadets Open
Chirchik (UZB), 08-09 Nov 2014
-73 kg
MIRZOMUDINOV, Usmon
TJK
SODIKOV, Jasurbek
UZB
16 Judoka
SODIKOV, Jasurbek
000 s1 / 100
1:48
YULDASHEV, Bahrom
010 / 101
YULDASHEV, Bahrom
UZB
SEMBAYEV, Madiyar
KAZ
2:24
YULDASHEV, Bahrom
011 / 002 s1
4:00
KARIMOV, Sardor
000 s3 / 000 s2
ABDUHALIKOV, Muhammadali
4:00
UZB
KARIMOV, Sardor
KARIMOV, Sardor
UZB
000 sH / 100 s3
3:06
KARIMOV, Sardor
100 s1 / 000 s2
SAIDOV, Rasul
TJK
SULTANOV, Mironshoh
UZB
3:49
SULTANOV, Mironshoh
000 s3 / 000 s2
5:27
KARIMOV, Sardor
001 s1 / 000
HASANOV, Bozorboy
4:00
UZB
HASANOV, Bozorboy
NAZIROV, Ekubzhon
TJK
002 s1 / 001
4:00
KUCHKAROV, Abduhamid
000 / 001 s2
NAIZABEKOV, Nazar
4:00
KAZ
KUCHKAROV, Abduhamid
KUCHKAROV, Abduhamid
UZB
010 s3 / 010 s2
5:00
KUCHKAROV, Abduhamid
100 s3 / 000 s3
TALANT UULU, Adilet
KGZ
RAHMATOV, Shohruh
UZB
3:50
TALANT UULU, Adilet
010 s2 / 000 s1
4:00
ERGASHEV, Suhrob
000 / 101
SAIDOV, Komil
UZB
ERGASHEV, Suhrob
UZB
2:27
ERGASHEV, Suhrob
SEMBAYEV, Madiyar
000 s2 / 100 s1
3:38
1.
2.
3.
3.
5.
5.
7.
7.
KAZ
UZB
UZB
UZB
UZB
UZB
UZB
UZB
KGZ
KARIMOV, Sardor
KUCHKAROV, Abduhamid
ERGASHEV, Suhrob
HASANOV, Bozorboy
ABDUHALIKOV, Muhammadali
YULDASHEV, Bahrom
SODIKOV, Jasurbek
TALANT UULU, Adilet
SODIKOV, Jasurbek
SODIKOV, Jasurbek
UZB
ABDUHALIKOV, Muhammadali
UZB
000 / 101
2:28
ABDUHALIKOV, Muhammadali
002 s3 / 100 s1
3:43
ERGASHEV, Suhrob
ABDUHALIKOV, Muhammadali
SULTANOV, Mironshoh
UZB
011 s3 / 000 s1
4:00
000 s1 / 101 s1
1:44
ERGASHEV, Suhrob
NAIZABEKOV, Nazar
KAZ
HASANOV, Bozorboy
UZB
SAIDOV, Komil
UZB
HASANOV, Bozorboy
000 s2 / 100
3:27
HASANOV, Bozorboy
000 s1 / 000 s2
TALANT UULU, Adilet
KGZ
000 / 100
4:00
HASANOV, Bozorboy
TALANT UULU, Adilet
2:45
001 s3 / 000
4:00
YULDASHEV, Bahrom
09-Nov-2014 - 17:45:15
www.ippon.org (c) International Judo Federation IJF
Uchkun Muradov Cadets Open
Chirchik (UZB), 08-09 Nov 2014
-81 kg
KAMOLOV, Emomdzhon
TJK
BADUKSHIN, Azat
UZB
13 Judoka
KAMOLOV, Emomdzhon
100 s1 / 000 s1
4:08
BARATOV, Namoz
000 s1 / 101 s1
BARATOV, Namoz
UZB
4:28
BARATOV, Namoz
BARATOV, Namoz
100 s1 / 000
TURABOEV, Sherhon
1:01
UZB
TURABOEV, Sherhon
BOBONOV, Davlat
000 s2 / 002 s2
BOBONOV, Davlat
UZB
GAFUROV, Alisher
TJK
4:00
BOBONOV, Davlat
100 / 000 s1
1:42
HURRAMOV, Muhammadkarim
001 s2 / 001
NORMAMATOV, Yusuf
4:00
UZB
NORMAMATOV, Yusuf
JURAKULOV, Aloviddin
010 s2 / 100 s2
JURAKULOV, Aloviddin
3:28
UZB
JURAKULOV, Aloviddin
SABIROV, Azizbek
KGZ
100 s1 / 000 s1
5:38
HURRAMOV, Muhammadkarim
000 s2 / 100
HURRAMOV, Muhammadkarim
UZB
JAMOLOV, Batir
UZB
1:37
HURRAMOV, Muhammadkarim
010 s2 / 010 s3
5:30
HURRAMOV, Muhammadkarim
101 / 000
GAFUROV, Amindzhon
TJK
USAROV, Avazbek
UZB
KAMOLOV, Emomdzhon
TJK
GAFUROV, Alisher
TJK
2:20
GAFUROV, Amindzhon
001 / 000 s2
4:00
1. HURRAMOV, Muhammadkarim
2. BARATOV, Namoz
3. JURAKULOV, Aloviddin
3. BOBONOV, Davlat
5. TURABOEV, Sherhon
5. NORMAMATOV, Yusuf
7. KAMOLOV, Emomdzhon
7. JAMOLOV, Batir
UZB
UZB
UZB
UZB
UZB
UZB
TJK
UZB
KAMOLOV, Emomdzhon
TURABOEV, Sherhon
000 s2 / 101 s2
4:00
TURABOEV, Sherhon
TURABOEV, Sherhon
UZB
JURAKULOV, Aloviddin
000 s3 / 000 s2
4:00
000 s1 / 000
4:00
JURAKULOV, Aloviddin
SABIROV, Azizbek
KGZ
NORMAMATOV, Yusuf
UZB
JAMOLOV, Batir
UZB
NORMAMATOV, Yusuf
000 / 100
2:33
NORMAMATOV, Yusuf
100 / 000
JAMOLOV, Batir
GAFUROV, Amindzhon
TJK
000 s2 / 000 s3
1:01
BOBONOV, Davlat
5:16
000 s3 / 010 s1
4:00
BOBONOV, Davlat
09-Nov-2014 - 17:45:15
www.ippon.org (c) International Judo Federation IJF
Uchkun Muradov Cadets Open
Chirchik (UZB), 08-09 Nov 2014
-90 kg
13 Judoka
PALTIELOV, Joshua
000 / 100
IBRAGIMOV, Askar
UZB
PALTIELOV, Joshua
USA
0:00
PALTIELOV, Joshua
001 s1 / 100 s1
3:46
RAKHMONOV, Khodzhimashrab
000 / 100
TOSHTEMIROV, Ulmas
1:03
UZB
RAKHMONOV, Khodzhimashrab
RAKHMONOV, Khodzhimashrab
TJK
001 s1 / 102 s3
3:48
RAKHMONOV, Khodzhimashrab
011 s3 / 000 s2
MAGOMEDOV, Ramazan
RUS
ALIMOV, Gulomjon
UZB
4:00
MAGOMEDOV, Ramazan
101 s1 / 000 s1
2:32
HUSANOV, Ural
000 s1 / 100
MUSLIMOV, Azizbek
2:42
UZB
MUSLIMOV, Azizbek
TILLAKOV, Muhriddin
000 / 100
TILLAKOV, Muhriddin
0:45
UZB
TILLAKOV, Muhriddin
RASHIDOV, Shodibek
TJK
001 s1 / 000
4:00
HUSANOV, Ural
000 s1 / 100
HUSANOV, Ural
UZB
UKTAMOV, Bekzod
UZB
1:57
HUSANOV, Ural
100 s3 / 000 s4
6:35
HUSANOV, Ural
110 / 000
ISMAILOV, Tamirlan
KGZ
FAZLIDDINOV, Sanjarbek
UZB
1:53
FAZLIDDINOV, Sanjarbek
IBRAGIMOV, Askar
000 / 101
2:08
1. HUSANOV, Ural
2. RAKHMONOV, Khodzhimashrab
3. MAGOMEDOV, Ramazan
3. PALTIELOV, Joshua
5. TILLAKOV, Muhriddin
5. FAZLIDDINOV, Sanjarbek
7. IBRAGIMOV, Askar
7. RASHIDOV, Shodibek
UZB
UZB
TJK
RUS
USA
UZB
UZB
UZB
TJK
IBRAGIMOV, Askar
100 / 000
4:00
MAGOMEDOV, Ramazan
TOSHTEMIROV, Ulmas
000 s3 / 000 s1
UZB
4:00
MAGOMEDOV, Ramazan
MAGOMEDOV, Ramazan
RUS
000 sH / 100
MAGOMEDOV, Ramazan
1:01
110 s1 / 000 s3
3:22
TILLAKOV, Muhriddin
RASHIDOV, Shodibek
TJK
MUSLIMOV, Azizbek
UZB
UKTAMOV, Bekzod
UZB
RASHIDOV, Shodibek
100 / 000
0:23
FAZLIDDINOV, Sanjarbek
000 s1 / 101 s1
FAZLIDDINOV, Sanjarbek
UZB
000 s2 / 002 s1
3:56
PALTIELOV, Joshua
FAZLIDDINOV, Sanjarbek
4:00
001 s3 / 001
4:00
PALTIELOV, Joshua
09-Nov-2014 - 17:45:15
www.ippon.org (c) International Judo Federation IJF
Uchkun Muradov Cadets Open
Chirchik (UZB), 08-09 Nov 2014
+90 kg
11 Judoka
ESHMURODOV, M
ESHMURODOV, M
UZB
ADHAMOV, Lazizhon
000 s2 / 001 s1
4:00
ADHAMOV, Lazizhon
ADHAMOV, Lazizhon
UZB
MIRZOEV, Ardasher
000 s3 / 001 s1
TURAKULOV, Beknazar
4:00
UZB
TURAKULOV, Beknazar
MIRZOEV, Ardasher
000 / 100
BAKOEV, Ozod
UZB
MIRZOEV, Ardasher
TJK
1:29
MIRZOEV, Ardasher
000 s1 / 001 s1
4:00
RAKHIMOV, Temur
000 s1 / 001 s1
KURBANOV, Nurjahon
4:00
UZB
RAKHIMOV, Temur
RAKHIMOV, Temur
TJK
000 s2 / 001 s2
4:00
RAKHIMOV, Temur
101 / 000
BAGDASAROV, Artem
0:37
UZB
BAGDASAROV, Artem
RAKHIMOV, Temur
001 s1 / 000
RAFIKOV, Muhammad
UZB
HAMROQULOV, Eldor
UZB
4:00
RAFIKOV, Muhammad
000 s2 / 000 s3
5:19
TURAEV, Shohruh
000 / 100
TURAEV, Shohruh
1:11
UZB
TURAEV, Shohruh
1. RAKHIMOV, Temur
2. MIRZOEV, Ardasher
3. TURAKULOV, Beknazar
3. BAGDASAROV, Artem
5. TURAEV, Shohruh
5. ADHAMOV, Lazizhon
7. ESHMURODOV, M
7. RAFIKOV, Muhammad
TJK
TJK
UZB
UZB
UZB
UZB
UZB
UZB
ESHMURODOV, M
ESHMURODOV, M
UZB
BAKOEV, Ozod
UZB
TURAKULOV, Beknazar
000 / 101
1:00
TURAKULOV, Beknazar
TURAKULOV, Beknazar
UZB
000 s2 / 000 s1
TURAKULOV, Beknazar
4:00
001 s3 / 000
4:00
TURAEV, Shohruh
KURBANOV, Nurjahon
UZB
BAGDASAROV, Artem
UZB
BAGDASAROV, Artem
000 s1 / 010
4:00
BAGDASAROV, Artem
100 / 000 s1
RAFIKOV, Muhammad
RAFIKOV, Muhammad
2:08
BAGDASAROV, Artem
000 / 000 s3
UZB
4:00
ADHAMOV, Lazizhon
09-Nov-2014 - 17:45:15
www.ippon.org (c) International Judo Federation IJF
Uchkun Muradov Cadets Open
Chirchik (UZB), 08-09 Nov 2014
-40 kg
2 Judoka
KARIMOVA, Barchinoy
UZB
MURATBAEVA, Gulnur
000 / 101
MURATBAEVA, Gulnur
1:04
UZB
Final Results
1. MURATBAEVA, Gulnur
2.
09-Nov-2014 - 17:45:15
UZB
www.ippon.org (c) International Judo Federation IJF
Uchkun Muradov Cadets Open
Chirchik (UZB), 08-09 Nov 2014
-44 kg
4 Judoka
TURKMANOVA, Jahonoy
UZB
TURKMANOVA, Jahonoy
100 / 000 s1
KUVVATOVA, Lobar
1:07
UZB
YULDASHEVA, Mahliyo
000 s1 / 001 s1
4:00
ABDUKAYUMOVA, Nodira UZB
YULDASHEVA, Mahliyo
000 s1 / 101 s1
YULDASHEVA, Mahliyo
4:00
UZB
KUVVATOVA, Lobar
KUVVATOVA, Lobar
000 s2 / 000 s3
4:00
ABDUKAYUMOVA, Nodira
Final Results
1. YULDASHEVA, Mahliyo UZB
2. TURKMANOVA, Jahonoy UZB
3. KUVVATOVA, Lobar
UZB
3.
09-Nov-2014 - 17:45:15
www.ippon.org (c) International Judo Federation IJF
Uchkun Muradov Cadets Open
Chirchik (UZB), 08-09 Nov 2014
-48 kg
6 Judoka
ABDUJAKINOVA, Abiba
000 / 100
ABDUJAKINOVA, Abiba
4:00
UZB
ABDUJAKINOVA, Abiba
ABDUJAKINOVA, Abiba
000 s1 / 000 s2
MARASULOVA, Kimyo
4:00
UZB
MARASULOVA, Kimyo
MARASULOVA, Kimyo
000 s1 / 000 s2
GAYBULLAEVA, Zuhra
4:00
UZB
GAYBULLAEVA, Zuhra
ABDUJAKINOVA, Abiba
000 s1 / 000 s2
MAHAMDJANOVA, Muqaddas
4:00
UZB
MAHAMDJANOVA, Muqaddas
MAHAMDJANOVA, Muqaddas
111 s1 / 000
KUCHKAROVA, Husnida
2:29
UZB
KUCHKAROVA, Husnida
MAHAMDJANOVA, Muqaddas
002 s1 / 001 s1
4:14
KELDIYAROVA, Diyora
000 / 100
KELDIYAROVA, Diyora
4:00
UZB
KELDIYAROVA, Diyora
100 / 000
4:00
1.
2.
3.
3.
5.
5.
7.
7.
UZB
UZB
UZB
UZB
UZB
UZB
ABDUJAKINOVA, Abiba
MAHAMDJANOVA, Muqaddas
KELDIYAROVA, Diyora
MARASULOVA, Kimyo
GAYBULLAEVA, Zuhra
KUCHKAROVA, Husnida
GAYBULLAEVA, Zuhra
000 / 100
4:00
GAYBULLAEVA, Zuhra
GAYBULLAEVA, Zuhra
KELDIYAROVA, Diyora
000 s2 / 100
UZB
2:34
KELDIYAROVA, Diyora
KUCHKAROVA, Husnida
KUCHKAROVA, Husnida
UZB
KUCHKAROVA, Husnida
100 / 000
4:00
MARASULOVA, Kimyo
001 / 102
2:04
MARASULOVA, Kimyo
09-Nov-2014 - 17:45:15
www.ippon.org (c) International Judo Federation IJF
Uchkun Muradov Cadets Open
Chirchik (UZB), 08-09 Nov 2014
-52 kg
MATMURATOVA, Oraljon
UZB
11 Judoka
HUDOYBERGENOVA, Kamila
000 / 100
HUDOYBERGENOVA, Kamila
0:57
UZB
JUMABOEVA, Gulaim
001 s1 / 001
JUMABOEVA, Gulaim
UZB
4:00
JUMABOEVA, Gulaim
ISOKOVA, Sevinch
000 / 101
ISOKOVA, Sevinch
1:35
UZB
ISOKOVA, Sevinch
SULTANOVA, Sanobar
UZB
101 s1 / 000
1:58
ISOKOVA, Sevinch
100 / 000 s1
URMANOVA, Zarnigor
0:15
UZB
URMANOVA, Zarnigor
AMANOVA, Shahnoza
001 / 100
AMANOVA, Shahnoza
1:21
UZB
AMANOVA, Shahnoza
HADJAEVA, Kumush
UZB
000 s1 / 000 s2
4:00
AMANOVA, Shahnoza
100 / 000
4:00
AMANOVA, Shahnoza
101 s1 / 000
0:56
BURGUTOVA, Sevinch
BURGUTOVA, Sevinch
UZB
MAMEDOVA, Amina
000 s3 / 100
MAMEDOVA, Amina
UZB
KHONTEMIROVA, Aziza
UZB
1:08
MAMEDOVA, Amina
100 / 001 sH
3:30
1.
2.
3.
3.
5.
5.
7.
7.
UZB
UZB
UZB
UZB
UZB
UZB
UZB
UZB
AMANOVA, Shahnoza
ISOKOVA, Sevinch
MAMEDOVA, Amina
HADJAEVA, Kumush
URMANOVA, Zarnigor
JUMABOEVA, Gulaim
HUDOYBERGENOVA, Kamila
KHONTEMIROVA, Aziza
HUDOYBERGENOVA, Kamila
HUDOYBERGENOVA, Kamila
UZB
SULTANOVA, Sanobar
UZB
URMANOVA, Zarnigor
000 / 100
0:29
URMANOVA, Zarnigor
URMANOVA, Zarnigor
UZB
000 / 101
MAMEDOVA, Amina
0:58
000 s1 / 001
4:00
MAMEDOVA, Amina
HADJAEVA, Kumush
UZB
HADJAEVA, Kumush
100 / 000
4:00
HADJAEVA, Kumush
KHONTEMIROVA, Aziza
UZB
100 s2 / 000 s1
BURGUTOVA, Sevinch
UZB
011 s2 / 000 s1
4:00
HADJAEVA, Kumush
KHONTEMIROVA, Aziza
4:00
101 / 000
1:28
JUMABOEVA, Gulaim
09-Nov-2014 - 17:45:15
www.ippon.org (c) International Judo Federation IJF
Uchkun Muradov Cadets Open
Chirchik (UZB), 08-09 Nov 2014
-57 kg
OLIMOVA, Hamidahon
UZB
7 Judoka
OLIMOVA, Hamidahon
RAJAPOVA, Zebo
000 s1 / 101 s1
RAJAPOVA, Zebo
UZB
2:51
RAJAPOVA, Zebo
BERDIMURATOVA, Aysulu
000 s1 / 001 s3
TURAKULOVA, Guliroza
4:00
UZB
TURAKULOVA, Guliroza
BERDIMURATOVA, Aysulu
010 / 100 s1
BERDIMURATOVA, Aysulu
1:42
UZB
BERDIMURATOVA, Aysulu
MANNONOVA, Makhliyo
000 / 100
0:15
TURDIBAEVA, Gulnoza
000 / 100
TURDIBAEVA, Gulnoza
4:00
UZB
TURDIBAEVA, Gulnoza
MANNONOVA, Makhliyo
000 / 100
ISMATULLAEVA, Sangina
0:00
UZB
ISMATULLAEVA, Sangina
MANNONOVA, Makhliyo
000 s2 / 000
MANNONOVA, Makhliyo
4:00
UZB
MANNONOVA, Makhliyo
1. MANNONOVA, Makhliyo
2. BERDIMURATOVA, Aysulu
3. TURDIBAEVA, Gulnoza
3. ISMATULLAEVA, Sangina
5. OLIMOVA, Hamidahon
5. RAJAPOVA, Zebo
7. TURAKULOVA, Guliroza
7.
UZB
UZB
UZB
UZB
UZB
UZB
UZB
OLIMOVA, Hamidahon
OLIMOVA, Hamidahon
UZB
OLIMOVA, Hamidahon
001 / 000 s1
4:00
TURAKULOVA, Guliroza
TURAKULOVA, Guliroza
TURDIBAEVA, Gulnoza
000 s3 / 000 s2
UZB
5:54
TURDIBAEVA, Gulnoza
ISMATULLAEVA, Sangina
000 / 100
ISMATULLAEVA, Sangina
ISMATULLAEVA, Sangina
4:00
ISMATULLAEVA, Sangina
110 / 000 s2
UZB
3:26
RAJAPOVA, Zebo
09-Nov-2014 - 17:45:15
www.ippon.org (c) International Judo Federation IJF
Uchkun Muradov Cadets Open
Chirchik (UZB), 08-09 Nov 2014
-63 kg
SHARIPOVA, Farangiz
UZB
7 Judoka
SHARIPOVA, Farangiz
SHARIPOVA, Farangiz
100 / 000
4:00
BAZARBAEVA, Manzura
000 / 100
DARMENBAEVA, Klara
0:54
UZB
DARMENBAEVA, Klara
BAZARBAEVA, Manzura
000 s4 / 100
BAZARBAEVA, Manzura
3:07
UZB
BAZARBAEVA, Manzura
JUMANOVA, Iroda
000 / 011 s2
ABDALOVA, Zulayho
4:00
UZB
ABDALOVA, Zulayho
ABDALOVA, Zulayho
100 s1 / 000 sH
KAMOLIDDINOVA, Hojinisa
1:21
UZB
KAMOLIDDINOVA, Hojinisa
JUMANOVA, Iroda
000 s2 / 000 s1
BABOEVA, Mumtoz
4:00
UZB
BABOEVA, Mumtoz
JUMANOVA, Iroda
000 / 101 s1
JUMANOVA, Iroda
2:54
UZB
JUMANOVA, Iroda
1.
2.
3.
3.
5.
5.
7.
7.
SHARIPOVA, Farangiz
UZB
UZB
UZB
UZB
UZB
UZB
BABOEVA, Mumtoz
UZB
JUMANOVA, Iroda
BAZARBAEVA, Manzura
ABDALOVA, Zulayho
KAMOLIDDINOVA, Hojinisa
DARMENBAEVA, Klara
DARMENBAEVA, Klara
000 / 100
4:00
DARMENBAEVA, Klara
DARMENBAEVA, Klara
ABDALOVA, Zulayho
000 / 100
UZB
1:45
ABDALOVA, Zulayho
KAMOLIDDINOVA, Hojinisa
KAMOLIDDINOVA, Hojinisa
UZB
KAMOLIDDINOVA, Hojinisa
101 / 000
BABOEVA, Mumtoz
BABOEVA, Mumtoz
0:26
KAMOLIDDINOVA, Hojinisa
101 s2 / 000
UZB
3:03
SHARIPOVA, Farangiz
09-Nov-2014 - 17:45:15
www.ippon.org (c) International Judo Federation IJF
Uchkun Muradov Cadets Open
-70 kg
Chirchik (UZB), 08-09 Nov 2014
5 Judoka
Wins
NEMATOVA, Yulduz
UZB
YULDASHEVA, Nodira
UZB
YULDASHEVA, Nasiba
UZB
- +
+
+ -
100
1
100
Scores
0
2
(0)
1
(100)
(101)
Wins
NEMATOVA, Yulduz
UZB
YULDASHEVA, Nodira
UZB
NEMATOVA, Yulduz
UZB
YULDASHEVA, Nasiba
UZB
YULDASHEVA, Nodira
UZB
YULDASHEVA, Nasiba
UZB
TURAEVA, Sadokat
UZB
KAMOLOVA, Dilnoza
UZB
+
100
Scores
0
(0)
1
(100)
YULDASHEVA, Nodira
000 s1 / 100
1:03
YULDASHEVA, Nasiba
000 / 101
YULDASHEVA, Nodira
1:03
YULDASHEVA, Nodira
002 / 001 s1
4:00
YULDASHEVA, Nodira
101 / 000 s1
TURAEVA, Sadokat
UZB
KAMOLOVA, Dilnoza
UZB
4:00
KAMOLOVA, Dilnoza
000 s1 / 100
1:17
YULDASHEVA, Nasiba
YULDASHEVA, Nasiba
101 / 000 s1
1:40
TURAEVA, Sadokat
Final Results
1. YULDASHEVA, Nodira
2. KAMOLOVA, Dilnoza
3. YULDASHEVA, Nasiba
09-Nov-2014 - 17:45:15
UZB
UZB
UZB
www.ippon.org (c) International Judo Federation IJF
Uchkun Muradov Cadets Open
Chirchik (UZB), 08-09 Nov 2014
+70 kg
3 Judoka
AZIMOVA, Gulnoza
UZB
YUSUPOVA, Feruza
UZB
SAIDOVA, Umida
UZB
AZIMOVA, Gulnoza
UZB
YUSUPOVA, Feruza
UZB
AZIMOVA, Gulnoza
UZB
SAIDOVA, Umida
UZB
YUSUPOVA, Feruza
UZB
SAIDOVA, Umida
UZB
+
+
+ 100
0.5
UZB
YUSUPOVA, Feruza
1:28
SAIDOVA, Umida
000 / 100
UZB
1:01
UZB
YUSUPOVA, Feruza
000 s1 / 000 s3
2 (100.5)
1 (100)
100
000 / 100
0 (0)
4:00
Final Results
09-Nov-2014 - 17:45:15
1. YUSUPOVA, Feruza
UZB
2. SAIDOVA, Umida
UZB
www.ippon.org (c) International Judo Federation IJF
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа