close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Til There Was You;pdf

код для вставкиСкачать
Tehnika, mida usaldatakse
TOOTEKATALOOG
EST / RUS
Tehnika, mida usaldatakse
PeakTech 1030
Vahelduvpinge indikaator lambiga
Lihtsasti kasutatav vahelduvpinge 90 - 1000
VAC tuvastamiseks. Sobib pistikupesadest,
lambisoklitest ja juhtme isolatsioonilt pinge
olemasolu
tuvastamiseks.
Pinge
korral
hakkab põlema punane LED lamp ja kostub
helisignaal, pinge puududes põleb roheline
tuli. Sobilik 50/60 Hz vooluahelates, korpus
mittejuhtivast materjalist. Tagumises otsas
taskulamp heleda LEDiga.
Põhiomadused:
Pingepiirkond
90 ~ 1000 V AC; 50/60 Hz
Mõõdud
157 x 26 mm
Temperatuur
-10 ... +50°C
Toiteallikas
2 x 1,5 V AAA (UM-4)
Kaal
50 g
Ohutuskategooria
EN 61010-1; CAT III 1000 V
Техника, которой доверяют
PeakTech 1030
Бесконтактный индикатор
переменного напряжения
Простой в использовании индикатор для
определения
наличия
переменного
напряжения 90 - 1000 вольт. Подходит для
розеток,
патронов
ламп;
определять
наличие
проводах.
При
позволяет
напряжение
наличии
на
напряжения
загорается красный светодиод и подается
звуковой сигнал; при отсутствии - горит
зеленый. Подходит для цепей с частотой
напряжения
непроводящего
50/60
Гц;
корпус
материала.
из
Имеет
встроенный ЛЕД-фонарик.
Основные характеристики:
Напряжение
90 ~ 1000 вольт переменного напряжения; 50/60
Гц
Размеры
157 x 26 мм
Температура
-10 ... +50°C
Источник питания
2 x 1,5 V AAA батарейки (UM-4)
Вес
50 г
Категория безопасности
EN 61010-1; Категория III 1000 В
Tehnika, mida usaldatakse
Digitaalne multimeeter
PeakTech
1070
Peaktech
1070
taskumultimeeter
digitaalne
on
sobiv
kasutamiseks nii inseneritöös kui
hobikorras. Seadmel on 6 erinevat
mõõtefunktsiooni
kokku
19
mõõtepiirkonnaga.
-
Ekraan 3 ½ numbrikohta,
sümboli kõrgus 12 mm,
-
dioodi ja pidevuse test.
Põhiomadused:
DCV
200/2000 mV/20/200/250 V; ± 0,8 % + 2 vkü.
ACV
200/250 V; ± 1,2 % + 10 vkü
DCA
200/2000 µA/20/200 mA/10 A; ± 1,0 % + 2 vkü.
Takistus
200/2000 Ω/20/200/2000 kΩ; ± 0,8 % + 2 vkü.
Temperatuur
0 ... 1000°C; ± 2,0 % + 3 vkü.
Toiteallikas
9 V patarei
Mõõtmed
70 x 140 x 30 mm
Kaal
120 g
Ohutuskategooria
CAT II 250 V
Техника, которой доверяют
Дигитальный мультиметр
PeakTech
1070
Peaktech 1070 - карманный муль
тиметр;
подходит
как
для
инженерной работы , так и для
хобби.
Прибор
измерительных
имеет
функций
с
6
19
пределами измерений.
- экран 3 ½ разряда, высота
символов 12 мм
- проверка диодов и
непрерывности цепи
Основные характеристики:
Постоянное напряжение
200/2000 мВ/20/200/250 В; ± 0,8 % + 2 ЕМР
Переменное напряжение
200/250 В; ± 1,2 % + 10 ЕМР
Постоянный ток
200/2000 мкА/20/200 мА/10 A; ± 1,0 % + 2 ЕМР
Сопротивление
200/2000 ом/20/200/2000 ком; ± 0,8 % + 2 ЕМР
Температура
0 ... 1000°C; ± 2,0 % + 3 ЕМР
Источник питания
9 В батарейка
Размеры
70 x 140 x 30 мм
Вес
120 г
Категория безопасности
категория II 600 В
Tehnika, mida usaldatakse
Digitaalsed ampertangid
PeakTech
1635
Professionaalsed ampertangid, mõeldud
elektrijuhet
läbiva
voolutugevuse
mõõtmiseks kontaktivabalt.
-
AC/DC voolu mõõtmine,
-
AC/DC lekkevoolu tester (olemas
väike, 2 A piirkond),
-
näidu salvestamine (HOLD),
-
kontaktivaba pingeindikaator,
-
taustavalgustus,
-
automaatne väljalülitus,
-
maks. juhtme läbimõõt 18 mm.
Põhiomadused:
Maks. juhtme
läbimõõt
18 mm
Ekraan
3 2/3 numbrikohta, sümboli kõrgus 11 mm
Ohutuskategooria
EN 61010-1; CAT III 600 V
ACA
2/80 A; ± 3,0 % + 8 vkü. – resol. 1 mA
DCA
2/80 A; ± 2,8 % + 8 vkü. – resol. 1 mA
Toiteallikas
2x1,5 V AAA patareid
Mõõtmed
65 x 165 x 30 mm
Kaal
180 g
Техника, которой доверяют
PeakTech 1635
Дигитальные токоизмерительные
клещи
Профессиональные
предназначенные
токоизмерительные
для
измерения
клещи,
силы
тока,
протекающего по проводникам.
-
Измерения постоянного и переменного тока,
-
тестер утечки постоянного /переменного тока
(есть маленький, 2 А предел измерения),
-
фиксация показаний,
-
бесконтактная
индикация
наличия
напряжения,
-
подсветка экрана,
-
автоматическое выключение,
-
максимальный диаметр проводника 18 мм.
Основные характеристики:
Диаметр проводника с
измеряемым током
18 мм
Экран
3 2/3 разряда, высота символов 11 мм;
Категория безопасности
EN 61010-1; категория III 600 В
Пределыизмерения
переменного тока
2/80 A; ± 3,0 % + 8 ЕМР – разрешение 1 мА
Пределы измерения
постоянного тока
2/80 A; ± 2,8 % + 8 ЕМР – разрешение 1мА
Источник питания
2x1,5 B AAA батарейки
Размеры
65 x 165 x 30 мм
Вес
180 г
Tehnika, mida usaldatakse
PeakTech
Digitaalsed ampertangid
1645
Professionaalsed True RMS ampertangid
koos multimeetri funktsiooniga, mõeldud
elektrijuhet
läbiva
voolutugevuse
mõõtmiseks kontaktivabalt, samuti pinge ja
takistuse mõõtmiseks.
Põhiomadused:
-
AC/DC voolu mõõtmine,
-
AC/DC pinge mõõtmine,
-
takistuse mõõtmine 0,0 - 1000 Ω,
-
pidevuse kontroll,
-
kontaktivaba pingeindikaator,
-
taustavalgus,
-
automaatne väljalülitus.
-
maks. juhtme läbimõõt 18 mm.
-
Ekraan 3
Maks. juhtme läbimõõt
18 mm
Ekraan
3 2/3 numbrikohta, sümboli
lai kõrgus 11 mm, 32
segmendiline ribanäidik
Ohutuskategooria
EN 61010-1; CAT III 600 V
DCV
0 - 600 V; ± 1% + 2 vkü – resol. 0,1 V
ACV
0 - 600 V; ± 1,5% + 8 vkü – resol. 0,1 V
DCA
200 A; ± 2,0 % + 5 vkü. – resol. 100 mA
ACA
200 A; ± 2,5 % + 8 vkü. – resol. 100 mA
Ohm
1000 Ω; ± 3,0% + 5 vkü. – resol. 0,1 Ω
Toiteallikas
2x1,5 V AAA patareid
Mõõtmed
65 x 180 x 30 mm
Kaal
190 g
numbrikohta, 11 mm
Техника, которой доверяют
PeakTech
Дигитальные
токоизмерительные
клещи
1645
Профессиональные
токоизмерительные
клещи, измеряющие действующее значение
(True RMS) и предназначенные для измерения
протекающего
по
проводникам
тока
без
разрыва цепи, а также измерения напряжения
и сопротивленияизмерения.
-
Измерение
постоянного/переменного
тока,
-
измерения
постоянного/переменного
напряжения,
-
измерение сопротивления 0,0 - 1000 ом,
-
проверка целостности цепи,
-
бесконтактный индикатор напряжения,
-
подсветка экрана,
-
автоматическое выключение.
Основные характеристики:
Макс. диаметр проводника
18 мм
Экран
3 2/3 разряда, высота символов 11 мм, 32-сегментная
гистограмма
Категория безопасности
EN 61010-1; категория III 600 В
Постоянное напряжение
0 - 600 B; ± 1% + 2 ЕМР
Переменное напряжение
0 - 600 B; ± 1,5% + 8 ЕМР
Постоянный ток
200 A; ± 2,0 % + 5 ЕМР
Переменный ток
200 A; ± 2,5 % + 8 ЕМР
Сопротивление
1000 ом; ± 3,0% + 5 ЕМР
Источник питания
2x1,5 B AAA батарейки
Размеры
65 x 180 x 30 мм
Вес
190 г
Tehnika, mida usaldatakse
Digitaalne multimeeter
PeakTech
2005
Digitaalne
multimeeter,
mis
omab
kõrget
Ohutuskategooriat - CAT III 1000 V ja suurt
taustavalgustusega ekraani. Need omadused on
vajalikud tööstus- ja hoolduselektrikutele. Lisaks on
seadmel ka induktiivsuse mõõtmine.
-
Ekraan 3 ½ numbrikohta, sümboli kõrgus 28
mm,
-
käsitsi seadistatavad mõõtepiirkonnad,
-
mahtuvuse ja induktiivsuse mõõtmine,
-
pidevuse ja dioodi test,
-
transistori test.
Põhiomadused:
DCV
200 mV/2/20/200/1000 V; 100μV ± 0,5% + 3 vkü.
ACV
200 mV/2/20/200/750 V; 100μV ± 0,8% + 5 vkü.
DCA
2/20/200 mA/20 A; ± 0,8 % + 3 vkü.
ACA
2/20/200 mA/20 A; ± 1 % + 5 vkü.
Takistus
200 Ω/2/20/200 kΩ/2/20/2000 MΩ; 0,1 Ω ± 0,8 % + 3 vkü.
Mahtuvus
20/200 nF/2/20/200 μF; 10 pF; ± 2,5 % + 20 vkü.
Induktiivsus
2/20/200 mH/2/20 H @ 200 Hz; ± 2,5 % + 20 vkü.
Sagedus
2/20/200/2000 kHz/10 MHz; 1 Hz; ± 1,0 % + 10 vkü.
Temperatuur
-20 ... +1000°C; 1°C ± 1,0 % + 4 vkü.
Toiteallikas
9 V patarei
Mõõtmed
95 x 190 x 45 mm
Kaal
400 g
Ohutuskategooria
CAT III 1000 V
Техника, которой доверяют
PeakTech
2005
Дигитальный мультиметр
Дигитальный мультиметр, обладающий высокой
категорией безопасности – CAT III 1000 B и
большим экраном с подсветкой. Эти особенности
будут полезны работающим в промышленности и
коммунальном хозяйстве электрикам. Прибор также
измеряет емкость и индуктивность.
-
Экран 3 ½ разряда, высота символов 28 мм,
-
ручной
переключатель
диапазонов
измерений,
-
измерение емкости и индуктивности,
-
проверка целостности цепи и диодов,
-
проверка транзисторов.
Основные характеристики:
Постоянное напряжение
200 мВ/2/20/200/1000 B; 100мкB ± 0,5% + 3 ЕМР
Переменное напряжение
200 мВ/2/20/200/750 B; 100мкB ± 0,8% + 5 ЕМР
Постоянный ток
2/20/200 мA/20 A; ± 0,8 % + 3 ЕМР
Переменный ток
2/20/200 мA/20 A; ± 1 % + 5 ЕМР
Сопротивление
200 ом/2/20/200 ком/2/20/2000 Мом; 0,1 ом ± 0,8 % + 3
ЕМР
Емкость
20/200 нФ/2/20/200 мкФ; 10 пФ; ± 2,5 % + 20 ЕМР
Индуктивность
2/20/200 мГн/2/20 Гн @ 200 Гц; ± 2,5 % + 20 ЕМР
Частота
2/20/200/2000 кГц/10 МГц; Гц; ± 1,0 % + 10 ЕМР
Температура
-20 ... +1000°C; 1°C ± 1,0 % + 4 ЕМР
Источник питания
9 В батарейка
Размеры
95 x 190 x 45 мм
Вес
400 г
Категория безопасности
EN 61010-1; CAT III 1000 B
Tehnika, mida usaldatakse
Digitaalne multimeeter autom.
PeakTech
2015
mõõtepiirkondadega
Digitaalne multimeeter, mis omab kõrget kaitsetaset CAT III 1000 V, suurt taustavalgustusega ekraani ja 41
segmendilist ribanäidikut. Need omadused on vajalikud
tööstus- ja hoolduselektrikutele.
-
Ekraan 3 ¾ numbrikohta, sümboli kõrgus 23 mm,
-
41 segmendiline ribanäidik,
-
automaatne mõõtepiirkondade valik,
-
mahtuvuse mõõtmine,
-
pidevuse, dioodi ja transistori test.
Põhiomadused:
DCV
40/400 mV/4/40/400/1000 V; 10μV ± 0,5% + 4 vkü.
ACV
40/400 mV/4/40/400/750 V; 10μV ± 0,8% + 6 vkü.
DCA
400 μA/4/40/400 mA/20 A; 0,1 μA; ± 1,0 % + 10 vkü.
ACA
400 μA/4/40/400 mA/20 A; 1 μA; ± 1,5 % + 5 vkü.
Takistus
400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ; 0,1 Ω ± 0,8 % + 4 vkü.
Mahtuvus
40/400 nF/4/40/400 μF; 10 pF; ± 2,5 % + 8 vkü.
Sagedus
100/1000 Hz/1/10/100 kHz/1/10 MHz; 0,1 Hz; ± 0,5 %
+ 4 vkü.
Temperatuur
-20 ... +1000°C; 1°C ± 1,0 % + 4 vkü.
Toiteallikas
9 V patarei
Mõõtmed
95 x 190 x 45 mm
Kaal
400 g
Ohutuskategooria
CAT III 1000 V
Техника, которой доверяют
Дигитальный мультиметр с
PeakTech
2015
автоматическим переключением
диапазонов измерения
Дигитальный мультиметр, обладающий высокой
категорией безопасности – CAT III 1000 B, большим
экраном
с
подсветкой
и
41-сегментной
гистограммой. Эти особенности будут полезны
работающим в промышленности и коммунальном
хозяйстве электрикам.
-
Экран 3 ¾ разряда, высота символов 23 мм,
-
41-сегментная гистограмма,
-
автоматическое
переключение
диапазонов
измерения,
-
измерение емкости,
-
проверка
целостности
цепи
и
диодов,
проверка транзисторов.
Основные характеристики:
Постоянное напряжение
40/400 мВ/4/40/400/1000 B; 100 мкB ± 0,5% + 4 ЕМР
Переменное напряжение
40/400 мВ/4/40/400/750 B; 10 мкB ± 0,8% + 6 ЕМР
Постоянный ток
400 мкA/4/40/400 мA/20 A; 0,1 мкA; ± 1,0 % + 10
ЕМР
Переменный ток
400 мкA/4/40/400 мA/20 A; 1 мкA; ± 1,5 % + 5 ЕМР
Сопротивление
400 ом/4/40/400 ком/4/40 Мом; 0,1 ом ± 0,8 % + 4
ЕМР
Емкость
40/400 нФ/4/40/400 мкФ; 10 пФ; ± 2,5 % + 8 ЕМР
Частота
100/1000 Гц/1/10/100 кГц/1/10 МГц; 0,1 Гц; ± 0,5 % +
4 ЕМР
Температура
-20 ... +1000°C; 1°C ± 1,0 % + 4 ЕМР
Источник питания
9 В батарейка
Размеры
95 x 190 x 45 мм
Вес
400 г
Категория безопасности
EN 61010-1; CAT III 1000 B
Tehnika, mida usaldatakse
Digitaalne multimeeter autom.
PeakTech
2025
mõõtepiirkondadega ja USB liidesega
Digitaalne multimeeter, mille USB liidese abil on
mõõtetulemused võimalik jooksva graafikuna arvutisse
salvestada Seadme kõrge kaitsetase CAT III 1000 V, suur
taustavalgusega ekraan ja automaatne mõõtepiirkondade valik
teevad temast mugava ja tagatud ohutusega mõõteriista.
-
USB liides,
-
ekraan 3 ⅚ numbrikohta, sümboli kõrgus 22 mm,
-
62 segmendiline ribanäidik,
-
automaatne mõõtepiirkondade valik,
-
mahtuvuse mõõtmine,
-
pidevuse, dioodi ja transistori test.
Põhiomadused:
DCV
600 mV/6/60/600/1000 V; 100 μV ± 0,5% + 4 vkü.
ACV
6/60/600/750 V; 1 mV ± 0,8% + 10 vkü.
DCA
600/6000 μA/60/600 mA/6/10 A; 0,1 μA; ± 1,0 % + 10 vkü.
ACA
600/6000 μA/60/600 mA/6/10 A; 0,1 μA; ± 1,5 % + 5 vkü.
Takistus
600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; 0,1 Ω ± 0,8 % + 4 vkü.
Mahtuvus
40/400 nF/4/40/200 μF; 10 pF; ± 3,5 % + 8 vkü.
Sagedus
100/1000 Hz/1/10/100 kHz/1/20 MHz; 10 mHz; ± 0,5 %
+ 4 vkü.
Temperatuur
-20 ... +1000°C; 0,1°C ± 1,0 % + 50 vkü.
Toiteallikas
2x1,5 V AAA patareid
Mõõtmed
95 x 190 x 45 mm
Kaal
400 g
Ohutuskategooria
CAT III 1000 V
Техника, которой доверяют
PeakTech
2025
Дигитальный мультиметр с автоматическим
переключением диапазонов измерения и
USB-интерфейсом
Дигитальный мультиметр, позволяющий через USB-интерфейс
сохранять результаты измерения в виде текущего графика на
диск компьютера. Высокая категория безопасности (CATIII
1000В),
большой
экран
с
подсветкой
и
автоматическое
переключение диапазонов измерения обеспечивают удобство и
безопасность использования.
-
USB-интерфейс,
-
экран 3 ⅚ разряда, высота символов 22 мм,
-
62-сегментная гистограмма,
-
автоматическое переключение диапазонов измерения,
-
измерение емкости,
-
проверка
целостности
цепи
и
диодов,
проверка
транзисторов.
Основные характеристики:
Постоянное напряжение
600 мВ/6/60/600/1000 B; 100 мкB ± 0,5% + 4 ЕМР
Переменное напряжение
6/60/600/750 B; 1 мВ ± 0,8% + 10 ЕМР
Постоянный ток
600/6000 мкA/60/600 мA/6/10 A; 0,1 мкA; ± 1,0 % + 10
ЕМР
Переменный ток
600/6000 мкA/60/600 mA/6/10 A; 0,1 мкA; ± 1,5 % + 5 ЕМР
Сопротивление
600 ом/6/60/600 ком/6/60 Мом; 0,1 ом ± 0,8 % + 4 ЕМР
Емкость
40/400 нФ/4/40/200 мкФ; 10 пФ; ± 3,5 % + 8 ЕМР
Частота
100/1000 Гц/1/10/100 кГц/1/20 МГц; 10 мГц; ± 0,5 % + 4
ЕМР
Температура
-20 ... +1000°C; 0,1°C ± 1,0 % + 50 ЕМР
Источник питания
2x1,5 B AAA батарейки
Размеры
95 x 190 x 45 мм
Вес
400 г
Категория безопасности
EN 61010-1; CAT III 1000 B
Tehnika, mida usaldatakse
PeakTech
3320
Digitaalne TRMS multimeeter
Digitaalse multimeetri PeakTech 3320 TRMS
mõõtmise abil on võimalik õigesti mõõta
mittesiinuselisi pingeid ja voolusid. Mugava
näidulugemise tagab 3 5/6 numbrikohaga suur
LCD-ekraan,
millel
on
61
segmendiline
ribanäidik ja taustavalgus.
-
True RMS mõõtmine,
-
ekraan
3
⅚
numbrikohta,
sümboli
kõrgus 20 mm,
-
kontaktivaba pingeindikaator,
-
mahtuvuse mõõtmine,
-
sageduse ja temperatuuri mõõtmine,
-
dioodi ja pidevuse test.
Põhiomadused:
DCV
600 mV/6/60/600/1000 V - 0,1 mV; ± 1,2 % näidust + 2 vkü
ACV
6/60/600/1000 V - 1 mV; ± 1,5 % näidust + 10 vkü
DCA
6/10 A - 1 mA; ± 2,5 % näidust + 5 vkü
ACA
6/10 A - 1 mA; ± 3,0 % näidust + 5 vkü
Takistus
600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ - 0,1 Ω; ± 1,0 % näidust + 2 vkü
Sagedus
10/100 Hz/1/10/100 kHz/1/10 MHz - 1 mHz; ± 1,2 % näidust +
3 vkü
Mahtuvus
40/400 nF/4/40/400/4000 µF - 10 pF; ± 5,0 % näidust + 5 vkü
Temperatuur
-20 ... +760°C - 1°C; ± 3,0 %
Toiteallikas
9 V patarei
Mõõtmed
70 x 150 x 48 mm
Kaal
260 g
Ohutuskategooria
EN 61010-1; CAT III 600 V/CAT II 1000 V
Техника, которой доверяют
Дигитальный TRMS мультиметр
PeakTech
3320
Мультиметр
PeakTech
правильное
измерение
3320
обеспечивает
несинусоидальных
напряжений и токов (функция TRMS). Удобное
наблюдение
результатов
измерений
обеспечивает большой 3 5/6 разрядный экран
LCD-экран
с
подсветкой
и
61-сегментной
гистограммой.
-
Измерение
действующего
значения
(функция TRMS),
-
экран 3 ⅚ разряда, высота символов 28
мм,
-
бесконтактный индикатор напряжения,
-
измерение емкости,
-
измерение температуры и частоты,
-
проверка целостности цепи и диодов.
Основные характеристики:
Постоянное напряжение
600 мВ/6/60/600/1000 B - 0,1 мВ; ± 1,2 % + 2 ЕМР
Переменное напряжение
6/60/600/1000 B - 1 мВ; ± 1,5 % + 10 ЕМР
Постоянный ток
6/10 A - 1 мA; ± 2,5 % + 5 ЕМР
Переменный ток
6/10 A - 1 мA; ± 3,0 % + 5 ЕМР
Сопротивление
600 ом/6/60/600 ком/6/60 Мом - 0,1 ом; ± 1,0 % + 2 ЕМР
Частота
10/100 Гц/1/10/100 кГц/1/10 MГц; 1 мГц; ± 1,2 % + 3 ЕМР
Емкость
40/400 нФ/4/40/400/4000 мкФ - 10 пФ; ± 5,0 % + 5 ЕМР
Температура
-20 ... +760°C - 1°C; ± 3,0 %
Источник питания
9 В батарейка
Размеры
70 x 150 x 48 мм
Вес
260 г
Категория безопасности
EN 61010-1; категория III 600 В/Категория II 1000 В
Tehnika, mida usaldatakse
PeakTech
3435
Kaabliotsija
Kaabliotsija PeakTech 3435 võimaldab otsida seintes,
põrandas
ja
metalltorusid.
maapinnas
asuvaid
kaableid
ja
Kaabliotsija
koosneb
saatjast
ja
vastuvõtjast. Otsitav kaabel ühendatakse saatjaga ja
teda
läbiv
vool
tekitab
kaabli
läheduses
elektromagnetvälja. Kaabli lähedale asetatud vastuvõtja
reageerib saatja elektromagnetväljale helisignaaliga.
-
Juhtmete ja torude otsimine seintes, lagedes ja
põrandates,
-
metalltorude, piksekaitse ja maandussüsteemide
otsimine,
-
saab kasutada nii pingestamata kui pingestatud
juhtmestikus,
Põhiomadused:
-
otsimissügavus kuni 2 m,
-
võimalik leida juhtmete katkestuskohti ja lühiseid,
-
kaitsetase CAT III 300 V,
-
kontaktivaba pingeindikaator.
-
Maks. pinge
- Sageduse ja temperatuuri mõõtmine
12, 50, 120, 230, 400 V
- Dioodi ja pidevuse test
400 V AC, 0...60 Hz / 400 V DC
Saatja sagedus
125 kHz
Otsimiskaugus
0...2 m (ühepooluseline) / 0...0,5 m (kahepooluseline)
Pingeindikaator
0...0,4 m (kontaktivaba)
Toiteallikas
2 x 9 V patareid
Mõõtmed
Saatja: 130x69x32 mm / Vastuvõtja: 192x61x37 mm
Kaal
Saatja: umbes 130 g / Vastuvõtja: umbes 180 g
Pingeindikaator
Техника, которой доверяют
PeakTech
3435
Детектор кабеля
Детектор кабеля Peaktech 3435 поможет найти
скрытые в стенах, полах или в земле кабели и трубы.
Детектор состоит из приемника и передатчика.
Разыскиваемый кабель подключается к приемнику протекающий по кабелю ток вызывает вокруг него
электромагнитное
поле;
приемник реагирует на
находящийся
вблизи
него и подает звуковой
сигнал.
-
Поиск кабелей и труб в стенах, полах и
потолках,
-
поиск металлических труб, систем заземления
и молниезащиты,
-
может быть использован при поиске кабелей
как под напряжением, так и отключенных,
-
глубина прокладки до 2 м,
-
возможность отыскания обрывов и коротких
замыканий,
-
категория безопасности CAT III 300 В,
-
бесконтактный индикатор напряжения.
Основные характеристики:
Индикатор напряжения
12, 50, 120, 230, 400 B
Макс. напряжение
перем. 400 B, 0...60 Гц / 400 B пост.
Частота сигнала передатчика
125 кГц
Глубина поиска
0...2 м (одножильный) / 0...0,5 м (двужильный)
Индикатор напряжения
0...0,4 м (бесконтактный)
Источник питания
2 x 9 B батарейки
Размеры
Передатчик: 130x69x32 мм / Приемник:192x61x37
мм
Вес
Передатчик: ок. 130 г / Приемник: ок. 180 г
Tehnika, mida usaldatakse
PeakTech
3690
Multifunktsionaalne tester
Multifunktsionaalne
seade,
mis
mõõdab
helitugevust, valgustatust, niiskust, temperatuuri
ja omab multimeetri funktsioone.
-
Kaherealine ekraan, 3 ⅘ numbrikohaga,
-
valesti
ühendamise
eest
kaitstud
mõõtepiirkonnad,
-
mõõtepiirkonna aut. ja man. valik,
-
mahtuvuse mõõtmine,
-
dioodi ja pidevuse test.
Põhiomadused:
DCV
400 mV/4/40/400/600 V; 0,1 mV; +/-1,0% + 4 vkü
ACV
400 mV/4/40/400/600 V; 0,1mV; +/-1,0% + 4 vkü. Sageduspiirkond:
50
… 400Hz
400/4000µA/40/400mA/10A;
0,1µA; +/-1,0% + 2 vkü
DCA
Takistus
400/4000µA/40/400mA/10A; 0,1µA; +/-1,2% + 2 vkü.
Sageduspiirkond:
50 … 400Hz
400Ω /4/40/400kΩ/4/40MΩ;
0,1 Ω; +/-1,5% + 2 vkü
Sagedus
5/50/500Hz/5/50/500kHz/10MHz; 1mHz; +/-1,2% + 3 vkü
Mahtuvus
50/500nF/5/50/100µF; 10pF; +/-3,0% + 5 vkü
Suhteline õhuniiskus
33%RH … 99%RH; 1%RH; +/-3% + 5%RH
Toatemperatuur
0°C … 50°C; 0,1°C; +/-3% + 3°C
Temperatuur (Ktüüpi
termopaar)
Valgustatus
-20 … +1300°C; 0,1°C; +/-3% + 3°C
Heli
Toiteallikas
35 ~ 100dB (30Hz ~ 10kHz) korrigeerimiskõver C; +/-5dB 94dB
juures
9 V patarei
Mõõtmed
78 x 170 x 48 mm
Kaal
335 g
Ohutuskategooria
EN 61010-1; CAT III 600V
ACA
4000/40000 luksi; +/-5% + 10 vkü
Техника, которой доверяют
Многофункциональный тестер
PeakTech
3690
Многофункциональный измерительный прибор,
измеряющий
влажность,
силу
звука,
температуру
освещенность,
и
обладающий
свойствами мультиметра.
-
Двухрядный 3 ⅘ - разрядный экран,
-
защита от ошибочного соединения,
-
aвтоматический
или
ручной
выбор
пределов измерений,
-
измерение емкости,
-
проверка целостности цепи и диодов.
Основные характеристики:
Постоянное напряжение
400 мВ/4/40/400/600 В; 0,1 мВ; +/-1,0% + 4 ЕМР
Переменное напряжение
400 мВ/4/40/400/600 В; 0,1 мВ; +/-1,0% + 4 ЕМР. Диапазон
частоты измеряемого напряжения: 50 … 400Гц
Постоянный ток
400/4000 мкА/40/400 мА/10 A; 0,1 мкА; +/-1,0% + 2 ЕМР
Переменный ток
400/4000 мкА/40/400 мА/10 A; 0,1 мкА; +/-1,2% + 2 ЕМР
Диапазон частоты измеряемого тока: 50 … 400Гц
Сопротивление
400 ом /4/40/400 ком /4/40 Мом; 0,1 ом; +/-1,5% + 2 ЕМР
Частота
5/50/500 Гц/5/50/500 кГц/10 МГц; 1 мГц; +/-1,2% + 3 ЕМР
Емкость
50/500 нФ/5/50/100 мкФ; 10 пФ; +/-3,0% + 5 ЕМР
Относительная влажность
33...99%; 1%; +/-3% + 5%
Комнатная температура
0°C … 50°C; 0,1°C; +/-3% + 3°C
Температура (термопара К типа)
-20 … +1300°C; 0,1°C; +/-3% + 3°C
Освещенность
4000/40000 лк; +/-5% + 10 ЕМР
Звук
35 ~ 100 дБ (30 Гц ~ 10 кГц ,С-взвешенное); +/-5 дБ при 94 дБ
Источник питания
9В батарейка
Размеры
78 x 170 x 48 мм
Вес
335 г
Категория безопасности
EN 61010-1; категория III 600В
Tehnika, mida usaldatakse
PeakTech 4945
Infrapuna diferentstermomeeter
Infrapuna termomeeter, mille abil on võimalik kergesti
tuvastada halvasti soojustatud kohti majaseinas, samuti
lekkivaid soojavee- ja keskküttetorusid. Helisignaal ja LED
valgusindikaator annavad märku, kui seade on suunatud
seina külma või sooja koha peale.
-
Ekraan 3 ½ numbrikohta, sümboli kõrgus 15 mm,
taustavalgusega,
kiire
temperatuurierinevuste
mõõtmine
LED
valgusindikaatoriga (punane, sinine või roheline LED),
seadistatav reageerimistase temperatuurierinevusele:
1/3/5 °C,
helisignaal,
°C / °F temperatuuriskaala valik,
automaatne väljalülitus,
automaatne näidu hoidmine (HOLD),
lasersihik.
Põhiomadused:
Mõõtepiirkond
-50 ... +380°C
Täpsus
2 % näidust + 2 °C
Laser
Klass II; lainepikkus: 630 - 690 nm
Standard
IEC-60825-1
Toiteallikas
9 V patarei
Mõõtmed
50 x 200 x 124 mm
Kaal
220 g
Техника, которой доверяют
PeakTech 4945
Дифференциальный инфракрасный
термометр
Инфракрасный термометр, при помощи которого можно
выяснить плохо утепленные места стен домов, а также
утечки в системах горячего водоснабжения и отопления.
Звуковой и световой сигналы дают знать, когда прибор
направлен на холодное или теплое место.
-
-
Экран 3 ½ разряда, высота символов 15 мм, с
подсветкой,
быстрое измерение разности температур при помощи
светодиодного индикатора (красный, синий или
зеленый),
настраиваемый уровень срабатывания на разность
температур: 1/3/5 °C,
звуковой сигнал,
выбор температурной шкалы °C / °F,
автоматическое выключение,
фиксация показаний (HOLD),
лазерный указатель.
Основные характеристики:
Предел измерения
-50 ... +380°C
Точность
2 % + 2 °C
Лазер
Класс II; длина волны: 630 - 690 нм.
Стандарт
МЭК-60825-1
Источник питания
9 В батарейка
Размеры
50 x 200 x 124 мм
Вес
220 г
Tehnika, mida usaldatakse
PeakTech 4965
Infrapuna-termomeeter
Infrapuna termomeeter, mille abil on võimalik hetkega
ja täpselt mõõta pinnatemperatuuri. Sisseehitatud
lasersuunajat kasutades saab lihtsalt mõõta ka liikuvate
ja raskesti ligipääsetavate kehade temperatuuri.
-
Ekraan 3 ½ numbrikohta, sümboli kõrgus 15 mm,
°C / °F temperatuuriskaala valik,
automaatne väljalülitus,
automaatne näidu hoidmine,
taustvalgustusega LCD ekraan,
lasersihik,
automaatne mõõtepiirkonna valik,
MIN/MAX – väärtuse mõõtmine.
Põhiomadused:
Mõõtepiirkond
-50 ... +380°C
Täpsus
2 % näidust + 2 °C
Laser
Klass II; lainepikkus: 630 - 690 nm "
Standard
IEC-60825-1
Toiteallikas
9V
Mõõtmed
45 x 160 x 82 mm
Kaal
180 g
Техника, которой доверяют
PeakTech 4965
Инфракрасный термометр
Инфракрасный термометр, позволяющий быстро и
точно измерить температуру поверхности. При
помощи встроенного лазерного указателя просто
измерить
температуру
движущихся
и
труднодоступных объектов.
-
экран 3 ½ разряда, 15 мм
°C / °F выбор температурной шкалы
автоматическое выключние
фиксация показаний
ЖК экран с подсветкой
лазерный указатель
автоматический выбор предела измерения
измерения мин./макс.-значений
Основные характеристики:
Предел измерения
-50 ... +380°C
Точность
2 % + 2 °C
Лазер
класс II; длина волны 630 ... 690 нм
Стандарт
МЭК 60825-1
Источник питания
9 B батарейка
Размеры
45 x 160 x 82 мм
Вес
180 г
Tehnika, mida usaldatakse
PeakTech
5065
Luksmeeter
Digitaalne pinnavalgustatuse mõõtja on
varustatud suure LCD ekraani ja 270°
pööratava
valguseanduriga
seadme
mugavamaks kasutamiseks.
-
Ekraan 5 ½ numbrikohta, sümboli
kõrgus 12 mm,
-
näidu salvestamine (HOLD),
-
automaatne väljalülitus,
-
MIN/MAX – väärtuse mõõtmine,
tühja patarei indikaator.
Põhiomadused:
Mõõtevahemik
0...100.000 luksi; 0,1 luksi; ± 4%
Toiteallikas
3 x 1,5 V AAA patareid
Mõõdud
60 x 121 x 30 mm
Kaal
180 g
Техника, которой доверяют
Люксметр
PeakTech
5065
Дигитальный
измеритель
освещенности,
оснащенный большим ЖК и поворотным на
270 ° дачиком освещенности для удобства
использования.
- Экран 5 ½ разряда, высота символов 12
мм,
- фиксация показаний (HOLD)
- автоматическое выключение,
- фиксация мин/макс. значения,
- сигнализация о необходимости замены
батарейки.
Основные характеристики:
Предел
измерения
0...100.000 лк; 0,1 лк; ± 4%
Источник питания
3 x 1,5 B батарейки (AAA)
Размеры
60 x 121 x 30 мм
Вес
180 г
Tehnika, mida usaldatakse
PeakTech 9035
Energia arvesti
Arvestab pistikupessa ühendatud seadmete poolt tarbitavat elektrienergiat. Seade on
võimeline arvutama elektrienergia maksumuse, kui sinna on sisestatud õige
elektrihind. Seade on väga täpne (±0,5%). Arvestab energia tarbimist (KWh) ja näitab
pinget (V), sagedust (Hz), voolu (A) ja võimsustegurit (cosφ). Kuvab maksimaalselt
tarbitavat võimsust ja ajahetke, mil seda tarbiti. Võimsusteguri mõõtmine alates 1 W.
Sisseehitatud ülekoormuskaitse ja lapselukk. Sisseehitatud aku mälu säilitamiseks.
Põhiomadused:
Sisendpinge
240 V AC, 50 Hz
Pinge mõõtevahemik
200 - 276 V AC, 45 - 65 HZ
Max. koormus
16 A, 3680 W
Voolu mõõtmise
resolutsioon
0,005 A
Toote tarbimine
< 0,5 W
Mõõdud
120 x 60 x 75 mm
Kaal
160 g
Ohutuskategooria
GS, EN 61010-1; CAT II 300 V
Техника, которой доверяют
PeakTech 9035
Прибор измерения потребляемой энергии
Измеряет потребленное электрооборудованием количество электроэнергии; может
расcчитывать стоимость потребленной энергии при правильно введенной цене на
электроэнергию.Прибор
обладает
высокой
точностью
измерений
(±0,5%).
Измеряет потребление электроэнергии(кВт*ч), напряжение (В), частоту (Гц), силу
тока (А) и коэффициент мощности (cosφ). Показывает максимум потребления и его
время. Коэффициент мощности определяется начиная с 1 ватта. Встроенная
защита от перегрузок и замок от детей. Встроенная заряжаемая батарея для
сохранения содержимого памяти.
Основные характеристики:
Входное напряжение
240 B переменного напряжения , 50 Гц
Диапазон измеряемого
напряжения
200 - 276 B переменного напряжения , 45 65 Гц
Максимальная нагрузка
16 A, 3680 Вт
Разрешающая спсобность
измерения тока
0,005 A
Потребляемая мощность
< 0,5 Вт
Размеры
120 x 60 x 75 мм
Вес
160 г
Категория безопасности
GS, EN 61010-1; категория II 300 B
Tehnika, mida usaldatakse
Maaletooja ja
garantiiremondi teostaja:
Tel.: 655 1312
[email protected]
www.energiatehnika.ee
Импортер и производитель
гарантийного ремонта:
Тел.: 655 1312
[email protected]
www.energiatehnika.ee
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа