close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

-46 kg

код для вставкиСкачать
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati U - 18
-46 kg
Friday, 5 December 2014
1
65
33
97
17
81
49
113
9
73
41
105
25
89
57
121
5
69
37
101
21
85
53
117
13
77
45
109
29
93
61
125
3
67
35
99
19
83
51
115
11
75
43
107
27
91
59
123
7
71
39
103
23
87
55
119
15
79
47
111
31
95
63
127
NEF
SALIMLI, Amrah Imran
1
MING SALAMOV, Asraf Kanan
2
NEF
SALIMLI, Amrah Imran
Weight category: men -46 kg
10
MING SALAMOV, Asraf Kanan
0
SALIMLI, Amrah Imran
65 Neftci Baki (Nef)
SALIMLI, Amrah Imran
97 Neftci Baki (Nef)
3
SAM EYVAZOV, Sahriyar Masallah
4
NEF
ABDULLAYEV, Xayal Eldaniz
5
SAKR MAMMADALIYEV, Rasid Elsad
6
J-12
NOVRUZOV, Turqut Ceyhun
7
SAR QULIYEV, Huseyn Ruhin
8
NEF
MUSTAFAZADA, Kamal Kamil
9
YEV
AMIROV, Sanan Samsaddin
ZAQ
BULACOV, Qudrat Xeyrulla
10
11
T-GA QAZANFAROV, Farid Eldar
12
T-BA SALAHOV, Rafat Nadir
13
T-SU ASADOV, Sahin Hafiz
14
NIZ
ISAYEV, Esqin Elsan
15
QUS NAZARALIYEV, Ibrahib Sahbaba
16
NEF
SAM EYVAZOV, Sahriyar Masallah
NEF
ABDULLAYEV, X.
J-12
0
NOVRUZOV, T.
0
MUSTAFAZADA, K.
BEY ALIYEV, Mehdi Vasif
10-U MAMMADOV, Bahadur Rizvan
RKIM HUSEYNLI, Aydin Zafar
20
21
YEV
AMIROV, Sanan Samsaddin 0
ZAQ
BULACOV, Qudrat Xeyrulla 0
67 Neftci Baki (Nef)
NOVRUZOV, Turqut Ceyhun
98 Judo 2012 (J-12)
68
NOVRUZOV, Turqut Ceyhun
T-GA QAZANFAROV, Farid Eldar 10
T-BA SALAHOV, Rafat Nadir
10
10
QAZANFAROV, Farid Eldar
121 TIM Ganca (T-Ga)
69 Neftci Baki (Nef)
QAZANFAROV, Farid Eldar
99 TIM Ganca (T-Ga)
70 TIM Ganca (T-Ga)
10
10
114
0
ISAYEV, Esqin Elsan
71
SALAHOV, Rafat Nadir
QAZANFAROV, Farid Eldar
10
TIM Ganca (T-Ga)
10
TIM Baki (T-Ba)
SALAHOV, Rafat Nadir
100 TIM Baki (T-Ba)
10
ISAYEV, Esqin Elsan
0
0
0 72 NIZ Baki (NIZ)
QUS NAZARALIYEV, I.
10
0
10
T-SU ASADOV, Sahin Hafiz
NIZ
0
Judo 2012 (J-12)
QAZANFAROV, Farid Eldar
QAZANFAROV, Farid Eldar
141 TIM Ganca (T-Ga)
RKIM HUSEYNLI, Aydin Zafar
0
23
IBRAHIMLI, Zahid Yasar
24
BABAYEV, Kanan Azar
25
ABAKAROV, Elxan Fuad
26
BAR YUNISLI, Yunis Samaddin
27
11UG MAMMADOV, Azad Rauf
28
T-SU RZAZADA, Nicat Iqbal
29
UG-2 ARSADLI, Arsad Yasar
30
T-BA YELKIYEV, Rasad Mahammad
31
MEHDIYEV, Roman Ilham
32
ZAQ
BULACOV, Qudrat Xeyrulla
125
0
ALIYEV, Mehdi Vasif
10
QURBANOV, Vusal Mutalim
10
101
74 Beylaqan (BEY)
11UG MAMMADOV, Azad Rauf
0
Beylaqan (BEY)
QURBANOV, Vusal Mutalim
115 TIM Sumqayit (T-Su)
75 TIM Sumqayit (T-Su)
ABS MAMMADOV, N.
BLS
IBRAHIMLI, Zahid Yasar
10
NEF
BABAYEV, Kanan Azar
0
NIZ
ABAKAROV, Elxan Fuad
QURBANOV, Vusal Mutalim
102 TIM Sumqayit (T-Su)
0
10
IBRAHIMLI, Zahid Yasar
76 Bilasuvar (BLS)
77
YUNISLI, Yunis Samaddin
103 Barda (BAR)
0 78 Barda (BAR)
QAZANFAROV, Farid Eldar
YUNISLI, Yunis Samaddin
116 Barda (BAR)
RZAZADA, Nicat Iqbal
T-BA YELKIYEV, R.
0
MEHDIYEV, Roman Ilham
0
79 TIM Sumqayit (T-Su)
ZAQ
BULACOV, Qudrat Xeyrulla 0
NEF
MUSTAFAZADA, K.
10
129
11UG MAMMADOV, Azad Rauf
NIZ
130
10
ZEYNALOV, Mehdi Yavar
147 NIZ Baki (NIZ)
NIZ Baki (NIZ)
YELKIYEV, Rasad Mahammad
0
10
TIM Baki (T-Ba)
NEF
MUSTAFAZADA, K.
0
10
133
0
ABAKAROV, Elxan Fuad 10
0
TIM Ganca (T-Ga)
ZEYNALOV, Mehdi Yavar
YELKIYEV, Rasad Mahammad
104 TIM Baki (T-Ba)
80
10
0
10
ZAQ
FINAL
10
10
10
UG-2 ARSADLI, Arsad Yasar
0
0
NIZ Baki (NIZ)
YUNISLI, Yunis Samaddin
T-SU RZAZADA, Nicat Iqbal
10
0
BAR YUNISLI, Yunis Samaddin 10
11UG MAMMADOV, Azad Rauf
0
YUNISLI, Yunis Samaddin
122 Barda (BAR)
ABAKAROV, Elxan Fuad
T-BA SALAHOV, Rafat Nadir
126
ALIYEV, Mehdi Vasif
T-SU QURBANOV, Vusal Mutalim
22
ABS MAMMADOV, Nicat Allahverdi
AGAYEV, Kanan Rasul
73 Attila Baki (AT-B)
10
T-GA ALIYEV, Abbas Aydin
ZAQ
NOVRUZOV, Turqut Ceyhun
113 Judo 2012 (J-12)
MUSTAFAZADA, Kamal Kamil
AT-B AGAYEV, Kanan Rasul
18
10
BEY ALIYEV, Mehdi Vasif
0 19
T-SU QURBANOV, Vusal Mutalim
NIZ
0
XAYSANOV, Ilqar Ruslan
AT-B AGAYEV, Kanan Rasul
NEF
ABDULLAYEV, Xayal Eldaniz
10
17
BLS
0
10
SAR QULIYEV, Huseyn Ruhin
NEF
EYVAZOV, Sahriyar Masallah
66 SAMAXI (SAM)
0
10
SAKR MAMMADALIYEV, R.
(66 competitors)
10
LOK NOVRUZOV, Turqul Ceyhun
NIZ
T-BA SALAHOV, Rafat Nadir
0
J-12
NOVRUZOV, T.
10
NIZ
ABAKAROV, Elxan Fuad 10
NOVRUZOV, Turqut Ceyhun
137 Judo 2012 (J-12)
0
ABAKAROV, Elxan Fuad 10
T-BA YELKIYEV, R.
0
134
T-SU QURBANOV, V.
0
ABAKAROV, Elxan Fuad
143 NIZ Baki (NIZ)
ABAKAROV, Elxan Fuad
138 NIZ Baki (NIZ)
10
RAHIMOV, Dadas Abdulla
145 Neftci Baki (Nef)
RAHIMOV, Dadas Abdulla
Neftci Baki (Nef)
Printed at 05-12-2014, 0:22 by alidavrish-pc
0
10
page 1 of 2
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati U - 18
-46 kg
Friday, 5 December 2014
2
66
34
98
18
82
50
114
10
74
42
106
26
90
58
122
6
70
38
102
22
86
54
118
14
78
46
110
30
94
62
126
4
68
36
100
20
84
52
116
12
76
44
108
28
92
60
124
8
72
40
104
24
88
56
120
16
80
48
112
32
96
64
128
NEF
11UG
SAM
YEV
NEF
SIY
J-12
UG-2
NEF
T-SU
MAMMADQULIYEV, Mahammad Eldaniz
NEF
33
IBISOV, Kanan Vasif
11UG
34
ALLAHVERDIYEV, Murad
SAM
35
ALIYEV, Fuad Faiq
36
MURADXANOV, Arazxan Azad
NEF
37
SULTANOV, Sukran Habil
SIY
38
MAHARRAMOV, Seymur Maharram
J-12
39
PASAYEV, Ruslan Baradar
UG-2
40
RAHIMOV, Dadas Abdulla
NEF
41
ISMAYILOV, Oruc Ilham
T-SU
42
T-BA MAMMADOV, Vusal Aladin
43
MING MAMMADZADA, Rasid Etibar
44
IMS
QASIMZADA, Tuqay Qafqaz
45
NIZ
FARZALIYEV, Xanlar Faiq
46
LOK SADIQOV, Ali Ramil
47
T-GA HUSEYNOV, Huseyn Eyyub
48
NEF
QAMBAROV, Azizaga Kazim
49
RKIM RASULOV, Mirqalib Mirali
50
LOK SAHMAMMADLI, Afqan Rauf
51
NIZ
ZEYNALOV, Mehdi Yavar
NEF
HATAMOV, Xaqani Mustafa
52
53
IN-B
ASLANOV, Rahim Yasar
ZAQ
QULIYEV, Mammadali Cafar
54
55
D-SU CAFARZADA, Rasad Adil
11UG XANKISIYEV, Nicat Faxraddin
NEF MAMMADLI, Osman Samir
MAMMADQULIYEV, M.
IBISOV, Kanan Vasif
10
T-GA BAYRAMOV, Vilayat Ceyhun
58
T-SU ASGAROV, Alasgar Ramil
59
105 11-UGIM (11UG)
ALLAHVERDIYEV, Murad
82 SAMAXI (SAM)
MURADXANOV, A.
0
MAHARRAMOV, S.
0
PASAYEV, Ruslan Baradar 10
RAHIMOV, Dadas Abdulla
AT-B QOCAYEV, Farid
62
QAB ALASGARLI, Nihad Ilqar
63
UG-2 SAFIYEV, Elmin Rasim
64
T-SU ISMAYILOV, Oruc Ilham
127
PASAYEV, Ruslan Baradar
106 UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
84
PASAYEV, Ruslan Baradar
ISMAYILOV, Oruc Ilham
0
85 Neftci Baki (Nef)
RAHIMOV, Dadas Abdulla
107 Neftci Baki (Nef)
0
10
86 Mingacevir (MING)
FARZALIYEV, Xanlar Faiq
10
87
FARZALIYEV, Xanlar Faiq
108 NIZ Baki (NIZ)
10
ZEYNALOV, Mehdi Yavar
142 NIZ Baki (NIZ)
0
QAMBAROV, Azizaga Kazim
89 Neftci Baki (Nef)
0
ZEYNALOV, Mehdi Yavar
10
ASLANOV, Rahim Yasar
10
109
LOK SAHMAMMADLI, Afqan Rauf 0
NIZ
ZEYNALOV, Mehdi Yavar
NEF
HATAMOV, Xaqani Mustafa 0
10
90 NIZ Baki (NIZ)
ASLANOV, Rahim Yasar
ZAQ
QULIYEV, Mammadali Cafar10
0
MAMMADLI, Osman Samir
ASLANOV, Rahim Yasar
110 Inter Baki (IN-B)
QULIYEV, Mammadali Cafar
92 ZAQATALA (ZAQ)
0
BAYRAMOV, Vilayat Ceyhun
10
10
93
TIM Ganca (T-Ga)
111 TIM Ganca (T-Ga)
ASGAROV, Alasgar Ramil
94 TIM Sumqayit (T-Su)
SAM HASANLI, Murat Mansur
AT-B QOCAYEV, Farid
10
QAB ALASGARLI, Nihad Ilqar
10
UG-2 SAFIYEV, Elmin Rasim
QAMBAROV, A.
0
0
0
QOCAYEV, Farid
NEF
0
ZEYNALOV, Mehdi Yavar
124 NIZ Baki (NIZ)
0
ALASGARLI, Nihad Ilqar
112 Qabala Baku (QAB)
96
ALASGARLI, Nihad Ilqar
120 Qabala Baku (QAB)
0
ISMAYILOV, Oruc Ilham
139 TIM Sumqayit (T-Su)
0
0
95 Attila Baki (AT-B)
ALASGARLI, Nihad Ilqar
10
10
Qabala Baku (QAB)
1
2
3
3
5
5
7
7
10
RESULTS
ZEYNALOV, Mehdi Yavar
QAZANFAROV, Farid Eldar
RAHIMOV, Dadas Abdulla
ALASGARLI, Nihad Ilqar
ABAKAROV, Elxan Fuad
YUNISLI, Yunis Samaddin
NOVRUZOV, Turqut Ceyhun
ISMAYILOV, Oruc Ilham
NIZ
T-Ga
Nef
QAB
NIZ
BAR
J-12
T-Su
10
0
131
T-SU ISMAYILOV, Oruc Ilham
NIZ
LOK SAHMAMMADLI, Afqan Rauf
10
0
T-SU ASGAROV, Alasgar Ramil
LOK SAHMAMMADLI, A.
10
NIZ Baki (NIZ)
BAYRAMOV, Vilayat Ceyhun
MING MAMMADZADA, R.
128
ZEYNALOV, Mehdi Yavar
ZEYNALOV, Mehdi Yavar
119 NIZ Baki (NIZ)
10 91 Inter Baki (IN-B)
IN-B
T-SU ISMAYILOV, Oruc Ilham
0
10
RKIM RASULOV, Mirqalib Mirali
T-GA BAYRAMOV, V.
10
Neftci Baki (Nef)
0
T-GA HUSEYNOV, Huseyn Eyyub 0 88 LOK Baki (LOK)
QAMBAROV, A.
RAHIMOV, Dadas Abdulla
10
NIZ Baki (NIZ)
SADIQOV, Ali Ramil
NEF
10
0
118
FARZALIYEV, Xanlar Faiq
0
10
QASIMZADA, Tuqay Qafqaz 0
LOK SADIQOV, Ali Ramil
NEF
10
RAHIMOV, Dadas Abdulla
123 Neftci Baki (Nef)
MAMMADZADA, Rasid Etibar
NIZ
10
UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
RAHIMOV, Dadas Abdulla
60
61
83 Neftci Baki (Nef)
0
0
10
T-BA MAMMADOV, Vusal Aladin
IMS
0
PASAYEV, Ruslan Baradar
117 UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
MURADXANOV, Arazxan Azad
MING MAMMADZADA, R.
0
10
SULTANOV, Sukran Habil
(66 competitors)
10
ALLAHVERDIYEV, Murad
SAMU CAFAROV, Pirxan Ilqar
SAM HASANLI, Murat Mansur
IBISOV, Kanan Vasif
81 11-UGIM (11UG)
IBISOV, Kanan Vasif
10
D-SU CAFARZADA, Rasad Adil
0 56
57
Weight category: men -46 kg
0
10
FARZALIYEV, Xanlar Faiq 0
135
0
10
132
NEF
IN-B
QAMBAROV, A.
ASLANOV, Rahim Yasar
T-SU ISMAYILOV, Oruc Ilham
10
UG-2 PASAYEV, R.
0
NEF
0
10
0
136
QAMBAROV, A.
QAB ALASGARLI, Nihad Ilqar
10
ALASGARLI, Nihad Ilqar
144 Qabala Baku (QAB)
ALASGARLI, Nihad Ilqar
140 Qabala Baku (QAB)
10
ALASGARLI, Nihad Ilqar
146 Qabala Baku (QAB)
YUNISLI, Yunis Samaddin
Barda (BAR)
Printed at 05-12-2014, 0:22 by alidavrish-pc
10
0
page 2 of 2
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati U - 18
-50 kg
Friday, 5 December 2014
1
65
33
97
17
81
49
113
9
73
41
105
25
89
57
121
5
69
37
101
21
85
53
117
13
77
45
109
29
93
61
125
3
67
35
99
19
83
51
115
11
75
43
107
27
91
59
123
7
71
39
103
23
87
55
119
15
79
47
111
31
95
63
127
AT-B
MAHARRAMLI, Turan Aflatun
1
UG-2 ASADOV, Alim Zaur
2
NIZ QULIYEV, Anar Hikmat
T-SU MAMMADOV, Taleh Ilham
MASA CAFAROV, Ruslan Elsavar
0
10
3
4
NEF
AGAYEV, Balabay Azar
5
SAMU QASIMOV, Elsan Arif
6
ROIL MUSAYEV, Haci
7
T-GA TANVERDIYEV, Ayxan Mehman
8
AT-B CAFAROV, Yaqub Bahlul
9
QAB CAFARLI, Said Habil
10
NIZ
AGAYEV, Bahadin Abi
11
YEV
AMIROV, Elvin Faqan
NEF
MAMMADOV, Seymur Afqan
12
13
T-BA MUSAYEV, Adilxan Mahammad
14
MING TAHMAZZADA, Rahman Qahraman
15
ZRB
FARZIYEV, Hikmat Fikrat
16
AT-B ABBASLI, Fuad Ziyafat
17
ZAQ
NURULLAYEV, Logman Samad
ISM
MEHDIZADA, Dunyamali Soltan
AT-B MAHARRAMLI, T.
UG-2 ASADOV, Alim Zaur
10
SAM KAZIMOV, Natiq Huseyn
20
NEF
ASADOV, Alim Zaur
65 UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
10
MAMMADOV, Taleh Ilham
MASA CAFAROV, Ruslan Elsavar 0 66 TIM Sumqayit (T-Su)
97 TIM Sumqayit (T-Su)
T-SU MAMMADOV, Taleh Ilham
NEF
AGAYEV, Balabay Azar
10
AGAYEV, Balabay Azar
113 Neftci Baki (Nef)
AGAYEV, Balabay Azar
ROIL MUSAYEV, Haci
0
67 Neftci Baki (Nef)
0
AGAYEV, Balabay Azar
98 Neftci Baki (Nef)
AT-B CAFAROV, Yaqub Bahlul
0
68
MUSAYEV, Haci
10
NIZ
10
YEV
AMIROV, Elvin Faqan
NEF
MAMMADOV, Seymur Afqan 0
T-BA MUSAYEV, A.
0
10
MING TAHMAZZADA, R.
0
AGAYEV, Balabay Azar
121 Neftci Baki (Nef)
69 Qabala Baku (QAB)
AGAYEV, Bahadin Abi
99 NIZ Baki (NIZ)
AGAYEV, Bahadin Abi
10
MUSAYEV, Adilxan Mahammad
0
70 NIZ Baki (NIZ)
FARZIYEV, Hikmat Fikrat
10
114
71
FARZIYEV, Hikmat Fikrat
100 Zirva Baki (ZRB)
0
10 72 Zirva Baki (ZRB)
0
BAYRAMLI, Ibrahim Eldar
141 NIZ Baki (NIZ)
AT-B ABBASLI, Fuad Ziyafat
ABBASLI, Fuad Ziyafat
73 Attila Baki (AT-B)
ISM
MEHDIZADA, D.
101
KAZIMOV, Natiq Huseyn
SAM KAZIMOV, Natiq Huseyn
0
0
10
74 SAMAXI (SAM)
KAZIMOV, Natiq Huseyn
0
SAMAXI (SAM)
10
BAYRAMLI, Ibrahim Eldar
115 NIZ Baki (NIZ)
QUS SAFAROV, Mirzabala Tacir
10
75
22
BAYRAMLI, Ibrahim Eldar
102 NIZ Baki (NIZ)
SULEYMANLI, Vusal Israfil
23
NIZ BAYRAMLI, Ibrahim Eldar
10
J-12 ABDULLAYEV, Mahammad Adil 0 24
AT-B SAIDI, Nicat Vuqar
25
BAR ATAKISIYEV, Casarat Sahlar
26
SAR RZAYEV, Vasif Asuf
27
T-SU YUSIFOV, Alis Amil
28
NEF FARZALIYEV, Orxan Mayil
29
BLS NURUZADA, Elsad Arif
30
11UG SAHVERDIYEV, Vahid Ilham
31
SAB KARIMOV, Xayyam Ramin
32
125
NIZ
AT-B SAIDI, Nicat Vuqar
BAR ATAKISIYEV, C.
BAYRAMLI, Ibrahim Eldar
122 NIZ Baki (NIZ)
0
10
SAR RZAYEV, Vasif Asuf
77
NEF
Barda (BAR)
YUSIFOV, Alis Amil
103 TIM Sumqayit (T-Su)
10 78 TIM Sumqayit (T-Su)
BAYRAMLI, Ibrahim Eldar
FARZALIYEV, Orxan Mayil
116 Neftci Baki (Nef)
FARZALIYEV, Orxan Mayil 10
NURUZADA, Elsad Arif
0
79 Neftci Baki (Nef)
80
SAMU QASIMOV, Elsan Arif
10
NIZ Baki (NIZ)
SADIQOV, Akram Alihuseyn
0
BAYRAMLI, Ibrahim Eldar
147 NIZ Baki (NIZ)
Neftci Baki (Nef)
KARIMOV, Xayyam Ramin
10
0
Sabran (sab)
0
10
129
ROIL MUSAYEV, Haci
10
T-SU MAMMADOV, Taleh Ilham 0
J-12
0
10
FARZALIYEV, Orxan Mayil
104 Neftci Baki (Nef)
SAB KARIMOV, Xayyam Ramin
FINAL
0
10
FARZALIYEV, Orxan Mayil
BLS
10
0
0
ABDULLAYEV, Mahammad Adil
126
ATAKISIYEV, Casarat Sahlar
YUSIFOV, Alis Amil
T-SU YUSIFOV, Alis Amil
10
BAYRAMLI, Ibrahim Eldar
76 NIZ Baki (NIZ)
BAYRAMLI, Ibrahim Eldar
ROIL MUSAYEV, Haci
J-12
0
NIZ Baki (NIZ)
10
MAMMADOVA, Malaka Samil
SAMU QASIMOV, Elsan Arif
AGAYEV, Bahadin Abi
TIM Baki (T-Ba)
21
SAL
0
0
FARZIYEV, Hikmat Fikrat
ZRB
10
Roil (ROIL)
CAFARLI, Said Habil
QAB CAFARLI, Said Habil
10
10
10
T-GA TANVERDIYEV, A.
AGAYEV, Bahadin Abi
0
10
SAMU QASIMOV, Elsan Arif
(68 competitors)
0
MAMMADOV, Taleh Ilham
18
19
Weight category: men -50 kg
0
133
ABDULLAYEV, Mahammad Adil
130
ROIL MUSAYEV, Haci
NIZ
J-12
ABDULLAYEV, M.
AGAYEV, Bahadin Abi
10
0
MUSAYEV, Haci
137 Roil (ROIL)
10
0
SAM KAZIMOV, Natiq Huseyn 10
134
MUSAYEV, Haci
143 Roil (ROIL)
SAM KAZIMOV, Natiq Huseyn 10
NEF
FARZALIYEV, Orxan Mayil 0
KAZIMOV, Natiq Huseyn
138 SAMAXI (SAM)
0
ALIYEV, Rovsan Kamil
145 UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
ALIYEV, Rovsan Kamil
UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
Printed at 05-12-2014, 0:24 by alidavrish-pc
0
10
page 1 of 2
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati U - 18
-50 kg
Friday, 5 December 2014
2
66
34
98
18
82
50
114
10
74
42
106
26
90
58
122
6
70
38
102
22
86
54
118
14
78
46
110
30
94
62
126
4
68
36
100
20
84
52
116
12
76
44
108
28
92
60
124
8
72
40
104
24
88
56
120
16
80
48
112
32
96
64
128
NEF
DUNYAMALIYEV, Rasad Vladislav
33
YEV
NEF
DUNYAMALIYEV, R.
81 Neftci Baki (Nef)
MAHMUDOV, Azar Boran
34
AT-B SAMADZADA, Ataxan Rzaxan
35
11UG ALIYEV, Emin Baxtiyar
36
NEF
QULIYEV, Akram Qalib
37
TUR BAXSALIYEV, Raxsan Vaqif
38
Weight category: men -50 kg
DUNYAMALIYEV, Rasad Vladislav
DUNYAMALIYEV, R.
AT-B SAMADZADA, A.
NEF
105 Neftci Baki (Nef)
10
SAMADZADA, Ataxan Rzaxan
0 82 Attila Baki (AT-B)
11UG ALIYEV, Emin Baxtiyar
QULIYEV, Akram Qalib
0
DUNYAMALIYEV, R.
117 Neftci Baki (Nef)
QULIYEV, Akram Qalib
0
83 Neftci Baki (Nef)
QULIYEV, Akram Qalib
106 Neftci Baki (Nef)
39
40
NEF
ZRS
J-12
RAHIMOV, Asiman Vuqar
ABBASOV, Abbas Ilyas
ALIYEV, Azad Aziz
10
NEF
0 41
42
SAKR ALIYEV, Asif Sahid
43
RKIM AFANDI, Muhammat Tahir
44
AT-B VALIYEV, Xaliq Asif
45
NIZ
ZEYNALOV, Rovsan Vali
46
QAB OSMANOV, Nurlan Vafali
47
UG-2 ALIYEV, Rovsan Kamil
48
AT-B SOLTANOV, Orxan Kamal
49
84
T-SU BAXISOV, Kanan Yasar
J-12
RAHIMOV, Asiman Vuqar
0
SAKR ALIYEV, Asif Sahid
0
RKIM AFANDI, Muhammat Tahir 10
AT-B VALIYEV, Xaliq Asif
ZEYNALOV, Rovsan Vali
10
QAB OSMANOV, Nurlan Vafali
0
52
53
ROIL YUSIFOV, Ahmad Elsad
54
NEF
SADIQOV, Akram Alihuseyn
55
NIZ
ALIYEV, Orxan Seymur
56
AT-B QULIYEV, Nariman Fizuli
57
SAR ALIYEV, Murad Tofiq
58
D-SU SAFIXANOV, Sahin Elcin
59
MASA ZALIYEV, Ravan Imamverdi
60
ALIYEV, Rovsan Kamil
123 UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
RAHIMOV, Asiman Vuqar
10
AFANDI, Muhammat Tahir
0
ZEYNALOV, Rovsan Vali
0
85 Neftci Baki (Nef)
RAHIMOV, Asiman Vuqar
107 Neftci Baki (Nef)
86 RKIM (RKIM)
87
ALIYEV, Rovsan Kamil
108 UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
10
SADIQOV, Akram Alihuseyn
142 Neftci Baki (Nef)
AT-B SOLTANOV, Orxan Kamal
0
IBRAHIMOV, Vusal Arif
10
AGAZADA, Isa Eldaniz
0
109
90 TIM Sumqayit (T-Su)
IBRAHIMOV, Vusal Arif
SADIQOV, Akram Alihuseyn
119 Neftci Baki (Nef)
0 91 Attila Baki (AT-B)
NEF
SADIQOV, Akram Alihuseyn10
NIZ
ALIYEV, Orxan Seymur
0
AT-B QULIYEV, Nariman Fizuli
SADIQOV, Akram Alihuseyn
110 Neftci Baki (Nef)
SADIQOV, Akram Alihuseyn
92 Neftci Baki (Nef)
CAFAROV, Cabbar Cafar
62
10
SADIQOV, Akram Alihuseyn
124 Neftci Baki (Nef)
0
10
93
ALIYEV, Murad Tofiq
0
Sarhadci (SAR)
111 Dinamo Sumqayit (D-Su)
10
SAFIXANOV, Sahin Elcin
MASA ZALIYEV, Ravan Imamverdi 0 94 Dinamo Sumqayit (D-Su)
10
CAFAROV, Cabbar Cafar
0
63
SAL
ALIYEV, Royal Asif
64
QAB OSMANOV, Nurlan Vafali
127
ISM
SAL
NIZ
ALIYEV, Orxan Seymur
128
NIZ
0
10
AT-B AGAZADA, Isa Eldaniz
96
SAHIBOV, Baydadas Xaqani
SAFIXANOV, Sahin Elcin
120 Dinamo Sumqayit (D-Su)
0
RAHIMOV, Asiman Vuqar
139 Neftci Baki (Nef)
10
0
10
Dinamo Baki (D-Ba)
1
2
3
3
5
5
7
7
10
RESULTS
BAYRAMLI, Ibrahim Eldar
SADIQOV, Akram Alihuseyn
ALIYEV, Rovsan Kamil
RAHIMOV, Asiman Vuqar
MUSAYEV, Haci
AGAYEV, Balabay Azar
KAZIMOV, Natiq Huseyn
IBRAHIMOV, Vusal Arif
NIZ
Nef
UG-2
Nef
ROIL
Nef
SAM
T-Su
0
ZEYNALOV, Rovsan Vali 10
ALIYEV, Orxan Seymur
SAHIBOV, Baydadas Xaqani
112 Dinamo Baki (D-Ba)
10
ALIYEV, Royal Asif
QAB OSMANOV, Nurlan Vafali
NIZ
95 Zirva Ismayili (ISM)
CAFAROV, Cabbar Cafar
D-BA SAHIBOV, B.
10
10
SAFIXANOV, Sahin Elcin
D-SU SAFIXANOV, Sahin Elcin
0
TIM Sumqayit (T-Su)
10
ROIL YUSIFOV, Ahmad Elsad
SAR ALIYEV, Murad Tofiq
0
10
LOK TAGIYEV, Rufat Murvat
AT-B AGAZADA, Isa Eldaniz
SOLTANOV, Orxan Kamal
89 Attila Baki (AT-B)
61
D-BA SAHIBOV, Baydadas Xaqani
10
UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
10
ABS RUSTAMLI, Ali Allahverdi
ISM
ALIYEV, Rovsan Kamil
NIZ Baki (NIZ)
10 88 UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
UG-2 ALIYEV, Rovsan Kamil
0
0
118
ALIYEV, Rovsan Kamil
50
10
T-SU IBRAHIMOV, Vusal Arif
0 51
AT-B AGAZADA, Isa Eldaniz
0
TIM Sumqayit (T-Su)
0
BEY HUSEYNOV, Elmir Isgandar
T-SU IBRAHIMOV, Vusal Arif
SAB ABBASOV, Agasaf Elcin
LOK TAGIYEV, Rufat Murvat
0
10
ALIYEV, Azad Aziz
NIZ
BAXISOV, Kanan Yasar
0
10
XAC HABIBOV, Sabir Nazar
T-SU BAXISOV, Kanan Yasar
10
10
TUR BAXSALIYEV, R.
(68 competitors)
10
131
NIZ
ZEYNALOV, Rovsan Vali
NEF
RAHIMOV, Asiman Vuqar 10
0
135
0
10
132
AT-B AGAZADA, Isa Eldaniz
T-SU IBRAHIMOV, Vusal Arif
NEF
RAHIMOV, Asiman Vuqar 10
NEF
DUNYAMALIYEV, R.
0
0
10
136
T-SU IBRAHIMOV, Vusal Arif
D-SU SAFIXANOV, Sahin Elcin
RAHIMOV, Asiman Vuqar
144 Neftci Baki (Nef)
10
0
IBRAHIMOV, Vusal Arif
140 TIM Sumqayit (T-Su)
0
RAHIMOV, Asiman Vuqar
146 Neftci Baki (Nef)
AGAYEV, Balabay Azar
Neftci Baki (Nef)
Printed at 05-12-2014, 0:24 by alidavrish-pc
10
0
page 2 of 2
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati U - 18
-55 kg
Friday, 5 December 2014
1
65
33
97
17
81
49
113
9
73
41
105
25
89
57
121
5
69
37
101
21
85
53
117
13
77
45
109
29
93
61
125
3
67
35
99
19
83
51
115
11
75
43
107
27
91
59
123
7
71
39
103
23
87
55
119
15
79
47
111
31
95
63
127
AT-B
SULEYMANOV, Boyukaga Samir
1
2
3
4
NEF
CABBAROV, Samir Aslan
5
ISM
SULEYMANOV, Boyukaga Samir 0
SAR BAXSIYEV, Parviz Tahir
NEF
BAXSIYEV, Parviz Tahir
0 66 Sarhadci (SAR)
7
8
AT-B
IMS
J-12
SAM
SAR
MAMMADOV, Farid Rovsan
CAFAROV, Telman Hasim
BASIROV, Aqil Bahadur
AZIZOV, Qurban Araz
CABRAYILOV, Aliakbar Saiq
HACIYEV, Mahammad Eynulla
113 TIM Sumqayit (T-Su)
CABBAROV, Samir Aslan
SAB QURBANOV, Israfil Mahir
SAMU QULIYEV, Araz Ramin
NEF TAGIYEV, Rasad Qalib
AGD ILDRIMLI, Mahammad Faqan
NIZ MAHARRAMOV, Elmir Rasad
14
15
SAKR ALIYEV, Eldaniz Huseyn
24
MAMMADOV, Ismayil Rovsan
SIXALIYEV, Fariz Mubariz
SIRINOV, Musa Adil
ABDULLAYEV, A.
MAMMADOV, Tofiq Vuqar
NEF ALIYEV, Tofiq Elcin
T-SU RAHMANOV, Ahmad Vasif
D-BA MOVSUMOV, Ruslan Iman
MAHARRAMOV, E.
10
CAH QURBANOV, M.
30
31
NEF
D-BA MOVSUMOV, R.
0
10
HACIYEV, Mahammad Eynulla
141 TIM Sumqayit (T-Su)
10
QARAYEV, R.
HUSEYNLI, Musa Aydin
73 TIM Baki (T-Ba)
10
101
10
QARAYEV, Ramazan Hamid
0
QADIROV, Elvin Afqan
74 NIZ Baki (NIZ)
HUSEYNLI, Musa Aydin
10
TIM Baki (T-Ba)
0
HUSEYNLI, Musa Aydin
115 TIM Baki (T-Ba)
10
QADIROV, Elvin Afqan
0 75 Neftci Baki (Nef)
SAKR ALIYEV, Eldaniz Huseyn
0
HASIMOV, Elvin Racab
76 Mingacevir (MING)
0
10
QADIROV, Elvin Afqan
102 Neftci Baki (Nef)
0
0
ALIYEV, Tofiq Elcin
122 Neftci Baki (Nef)
10
0
MAMMADOV, Tofiq Vuqar
77
MAMMADOV, Ismayil Rovsan
Attila Baki (AT-B)
MAMMADOV, Tofiq Vuqar
103 NIZ Baki (NIZ)
MAMMADOV, Tofiq Vuqar
0 78 NIZ Baki (NIZ)
HACIYEV, Mahammad Eynulla
ALIYEV, Tofiq Elcin
116 Neftci Baki (Nef)
ALIYEV, Tofiq Elcin
0
FINAL
0
10
10
D-BA MOVSUMOV, Ruslan Iman
0
0
10
10
10
79 Neftci Baki (Nef)
0
TIM Sumqayit (T-Su)
HUSEYNOV, Karamat Huseyn
10
HUSEYNOV, Karamat Huseyn
147 Attila Baki (AT-B)
Attila Baki (AT-B)
ALIYEV, Tofiq Elcin
104 Neftci Baki (Nef)
T-GA QULIYEV, Mammadali Rasim
QULIYEV, Mammadali Rasim
10
0
TIM Ganca (T-Ga)
QAB RACABOV, Sadulla Yalcin 0
CABBAROV, Samir Aslan 10
129
10
0
0
Judo 2012 (J-12)
NIZ Baki (NIZ)
QURBANOV, Maqsud Asgar
100 Cahan (CAH)
80
NEF
CABBAROV, Samir Aslan 10
AT-B SULEYMANOV, B.
126
BASIROV, Aqil Bahadur
0
0
10
NIZ
71
10
10
114
MAHARRAMOV, Elmir Rasad
0 72 Cahan (CAH)
MING HASIMOV, Elvin Racab
NEF
T-SU RAHMANOV, A.
BASIROV, Aqil Bahadur
99 Judo 2012 (J-12)
70 SAMUX (Samu)
32
125
HACIYEV, Mahammad Eynulla
121 TIM Sumqayit (T-Su)
10
0
QURBANOV, Maqsud Asgar
MAMMADOV, Ramal Dursun
QAB RACABOV, Sadulla Yalcin
10
TIM Sumqayit (T-Su)
10
AT-B ALIYEV, Nicat Bayramali
NIZ
10
0
AGC HEYDAROV, Faiq Sadiq
28
10
NEF ALIYEV, Tofiq Elcin
0 29
T-GA QULIYEV, Mammadali Rasim
J-12
NIZ
10
10
AT-B MAMMADOV, I.
0 25
0
ISM ABDULLAYEV, A.
10 26
27
AGC HEYDAROV, Faiq Sadiq
HACIYEV, Mahammad Eynulla
QULIYEV, Araz Ramin
0
LOK AGAYEV, Ramin Rafail
10 22
23
AT-B
ABS
XAC
ISM
NIZ
68
SAR CABRAYILOV, Aliakbar Saiq 0
0
SAR ORUCZADA, Oruc Nazim
10 20
21
SIY MEHRALIYEV, Izat Farac
LOK AGAYEV, Ramin Rafail
MING HASIMOV, Elvin Racab
10
10
T-BA HUSEYNLI, Musa Aydin
0 18
19
KAN MIRZAYEV, Emil Nazim
SAR ORUCZADA, Oruc Nazim
NEF QADIROV, Elvin Afqan
T-SU HACIYEV, M.
10
UG-2 MAMMADZADA, Raul Azar
0 16
17
T-BA HUSEYNLI, Musa Aydin
ZAQ CAFAROV, Kanan Yasar
NIZ QARAYEV, Ramazan Hamid
HACIYEV, Mahammad Eynulla
98 TIM Sumqayit (T-Su)
0
0
SAMU QULIYEV, Araz Ramin
10 12
10
NEF TAGIYEV, Rasad Qalib
0 13
CAH QURBANOV, Maqsud Asgar
UG-2 MAMMADZADA, Raul Azar
T-GA MUSAYEV, Bahruz Zaur
AT-B ALIYEV, Nicat Bayramali
QAB RACABOV, Sadulla Yalcin
10
0
67 Neftci Baki (Nef)
10
AT-B MAMMADOV, Farid Rovsan 0
0 9
BASIROV, Aqil Bahadur
10
69 Judo 2012 (J-12)
J-12 BASIROV, Aqil Bahadur
10
0 10
11
0
CABBAROV, Samir Aslan
6
0
10
97 Attila Baki (AT-B)
10
D-BA MAHMUDZADA, B.
QAFAROV, Ali Qafar
BEY QULIYEV, Bahram Ahliman
QAB RACABOV, Sadulla Yalcin
T-SU HACIYEV, Mahammad Eynulla
(89 competitors)
SULEYMANOV, Boyukaga Samir 10
65 Attila Baki (AT-B)
GOR TAGIZADA, Elmar Taryel
SAR BAXSIYEV, Parviz Tahir
10
YEV AHMADZADA, Elamin Samil
0
D-BA MAHMUDZADA, Babasi Mazahir
Weight category: men -55 kg
AT-B SULEYMANOV, Boyukaga Samir
0
133
T-SU RAHMANOV, Ahmad Vasif 0
T-GA QULIYEV, M.
10
130
T-GA QULIYEV, M.
NIZ
NEF
CABBAROV, Samir Aslan 0
J-12
BASIROV, Aqil Bahadur
NIZ
MAMMADOV, Tofiq Vuqar 10
10
BASIROV, Aqil Bahadur
137 Judo 2012 (J-12)
0
0
MAMMADOV, Tofiq Vuqar 10
134
T-BA HUSEYNLI, Musa Aydin
0
MAMMADOV, Tofiq Vuqar
143 NIZ Baki (NIZ)
MAMMADOV, Tofiq Vuqar
138 NIZ Baki (NIZ)
10
MAMMADOV, Tofiq Vuqar
145 NIZ Baki (NIZ)
HACIYEV, Ismayil Nizami
Judo 2012 (J-12)
Printed at 05-12-2014, 0:24 by alidavrish-pc
10
0
page 1 of 2
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati U - 18
-55 kg
Friday, 5 December 2014
2
66
34
98
18
82
50
114
10
74
42
106
26
90
58
122
6
70
38
102
22
86
54
118
14
78
46
110
30
94
62
126
4
68
36
100
20
84
52
116
12
76
44
108
28
92
60
124
8
72
40
104
24
88
56
120
16
80
48
112
32
96
64
128
AT-B
ALAKBAROV, Elsad Habil
33
ZRS
HUSEYNOV, Panahali Parvaz
34
T-GA MAMMADOV, Seymur Arif
35
SIY
CALALOV, Calal Adigozal
NEF
YEV
11UG
J-12
NIZ
QUS
SAB
MAMMADOV, Amrah Cafar
ZIYADOV, Ziyaddin Alasgar
ALIYEV, Aga Etibar
HACIYEV, Ismayil Nizami
BABAYEV, Arif Ramil
AZIZOV, Elsan Qayib
ZEYNALOV, Samil Etibar
41
T-GA DARGAHOV, Umid Sabir
UG-2 MAMMADOV, Orxan Mirza
ISM ALILOVC, Huseyin Ilyas
NEF QULIYEV, Feyzulla Mehman
IPPO NABIYEV, Dunyamali Nazim
SAR ZEYNALOV, Huseyn Asraf
0
ALAKBAROV, Elsad Habil
81 Attila Baki (AT-B)
105 TIM Ganca (T-Ga)
T-GA MAMMADOV, Seymur Arif
MAMMADOV, Seymur Arif
82 TIM Ganca (T-Ga)
AT-B ISGANDAROV, Anar Fuad
10
SAFAROV, Cafar Azar
SAMU BABAYEV, Vuqar Yusif
T-SU ISMAYILOV, Nicat Elsan
AT-B HUSEYNOV, Karamat Huseyn 10
CAH HUSEYNOV, Yedar Vuqar
0
BLS NACAFLI, Sadiq Nusrat
QAB QASIMOV, Turan Aqil
SAR MAMMADALIYEV, Nicat Rasim
0
T-GA RAFIADA, Ehtiram Torgul
10
UG-2 MAZAKOV, Samaddin Camaladdin
48
49
52
T-SU MIRZAYEV, Elvin Akif
53
BABAYEV, Vuqar Yusif
54
10
HACIYEV, Ismayil Nizami
117 Judo 2012 (J-12)
HACIYEV, Ismayil Nizami
106 Judo 2012 (J-12)
0
HACIYEV, Ismayil Nizami
123 Judo 2012 (J-12)
NACAFOV, Yasar Asaf
10
ALILOVC, Huseyin Ilyas
0
QULIYEV, Feyzulla Mehman
0
85 LOK Baki (LOK)
NACAFOV, Yasar Asaf
107 LOK Baki (LOK)
86 Zirva Ismayili (ISM)
SAR ZEYNALOV, Huseyn Asraf
0
NIZ
0
SAFAROV, Cafar Azar
87
56
AT-B CAFAROV, Ali Natiq
TVZ YUSIFOV, Xanbala Cumsud
ZAQ QARDASOV, Ramazan Ruslan
57
58
SAR BAYRAMOV, Ramil Azar
J-12 HASANLI, Nail Nadir
ISM CALILOV, Tofiq Ilyas
T-SU BAYRAMOV, Nabi Elsan
ID-S
SIRINOV, Ali Elnur
IN-B
BASIROV, Alusa Ilqar
ISMAYILOV, Nicat Elsan
108 TIM Sumqayit (T-Su)
10 88 TIM Sumqayit (T-Su)
T-GA RAFIADA, Ehtiram Torgul
109
MAZAKOV, S.
UG-2 MAZAKOV, S.
10
T-SU MIRZAYEV, Elvin Akif
10
90 UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
HUSEYNOV, Karamat Huseyn
119 Attila Baki (AT-B)
MIRZAYEV, Elvin Akif
110 TIM Sumqayit (T-Su)
NEF
BADALOV, Azar Ilqar
92 Neftci Baki (Nef)
BADALOV, Azar Ilqar
AT-B CAFAROV, Ali Natiq
ZAQ
QARDASOV, R.
11UG ALIYEV, Aga Etibar
YEV
ZIYADOV, Z.
10
Attila Baki (AT-B)
10
10
0 91 TIM Sumqayit (T-Su)
BABAYEV, Vuqar Yusif
HUSEYNOV, Karamat Huseyn
0
MIRZAYEV, Elvin Akif
NIZ
10
0
0
0
HUSEYNOV, Karamat Huseyn
124 Attila Baki (AT-B)
0
10
93
QARDASOV, Ramazan Ruslan
0
ZAQATALA (ZAQ)
CALILOV, Tofiq Ilyas
111 Zirva Ismayili (ISM)
0
CALILOV, Tofiq Ilyas
10 94 Zirva Ismayili (ISM)
10
10
T-SU BAYRAMOV, Nabi Elsan
BAYRAMOV, Nabi Elsan
95 TIM Sumqayit (T-Su)
96
D-BA AMIRQULIYEV, Ilham Faiq
AMIRQULIYEV, Ilham Faiq
CALILOV, Tofiq Ilyas
120 Zirva Ismayili (ISM)
0
ISMAYILOV, Nicat Elsan
139 TIM Sumqayit (T-Su)
0
10
BAYRAMOV, Nabi Elsan
112 TIM Sumqayit (T-Su)
63
64
10
10
HUSEYNOV, Karamat Huseyn
142 Attila Baki (AT-B)
HUSEYNOV, Karamat Huseyn
89 Attila Baki (AT-B)
62
ABS HEYDARLI, Maharram Natiq
D-BA AMIRQULIYEV, Ilham Faiq
0
TIM Sumqayit (T-Su)
AT-B HUSEYNOV, Karamat Huseyn
SAR BAYRAMOV, Ramil Azar
59
0
ISM CALILOV, Tofiq Ilyas
10 60
61
ISMAYILOV, Nicat Elsan
Neftci Baki (Nef)
ISMAYILOV, Nicat Elsan
55
BADALOV, Azar Ilqar
0
0
Dinamo Baki (D-Ba)
10
0
127
11UG ALIYEV, Aga Etibar
SAB ZEYNALOV, Samil Etibar 10
131
SAB
ZEYNALOV, Samil Etibar
RESULTS
HUSEYNOV, Karamat Huseyn
HACIYEV, M.
MAMMADOV, Tofiq Vuqar
ALIYEV, Tofiq Elcin
HACIYEV, Ismayil Nizami
MIRZAYEV, Elvin Akif
BASIROV, Aqil Bahadur
ISMAYILOV, Nicat Elsan
AT-B
T-Su
NIZ
Nef
J-12
T-Su
J-12
T-Su
0
T-GA MAMMADOV, Seymur Arif 10
135
CAH HUSEYNOV, Yedar Vuqar 10
UG-2 MAZAKOV, S.
1
2
3
3
5
5
7
7
10
0
CAH HUSEYNOV, Yedar Vuqar
128
0
0
118
XAC SULEYMANOV, Abusattar Hidayat
NEF
10
QULIYEV, Feyzulla Mehman 10
T-SU ISMAYILOV, Nicat Elsan
10
10
0
50
51
0
0
ISM
44
10
NEF
0 45
ALILOVC, Huseyin Ilyas
(89 competitors)
0
MAMMADOV, Seymur Arif
10
47
NIZ
HUSEYNOV, P.
LOK NACAFOV, Yasar Asaf
42
10
T-GA DARGAHOV, Umid Sabir
0 43
46
NIZ
ZRS
36
0
YEV ZIYADOV, Ziyaddin Alasgar 0
10 37
HACIYEV, Ismayil Nizami
0
83 Judo 2012 (J-12)
J-12 HACIYEV, Ismayil Nizami 10
10 38
0
QUS AZIZOV, Elsan Qayib
0
10 39
ZEYNALOV, Samil Etibar
84
Sabran (sab)
SAB ZEYNALOV, Samil Etibar 10
40
AT-B ISGANDAROV, Anar Fuad
LOK NACAFOV, Yasar Asaf
Weight category: men -55 kg
AT-B ALAKBAROV, Elsad Habil 10
0
132
T-GA MAMMADOV, Seymur Arif 0
T-SU ISMAYILOV, Nicat Elsan
10
T-SU MIRZAYEV, Elvin Akif
10
CAH HUSEYNOV, Yedar Vuqar 0
T-SU MIRZAYEV, Elvin Akif
10
136
ISM
CALILOV, Tofiq Ilyas
0
MIRZAYEV, Elvin Akif
144 TIM Sumqayit (T-Su)
MIRZAYEV, Elvin Akif
140 TIM Sumqayit (T-Su)
10
ALIYEV, Tofiq Elcin
146 Neftci Baki (Nef)
ALIYEV, Tofiq Elcin
Neftci Baki (Nef)
Printed at 05-12-2014, 0:24 by alidavrish-pc
0
10
page 2 of 2
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati U - 18
-60 kg
Friday, 5 December 2014
1
65
33
97
17
81
49
113
9
73
41
105
25
89
57
121
5
69
37
101
21
85
53
117
13
77
45
109
29
93
61
125
3
67
35
99
19
83
51
115
11
75
43
107
27
91
59
123
7
71
39
103
23
87
55
119
15
79
47
111
31
95
63
127
NIZ
BABAYEV, Kamran Macid
1
J-12 NURIYEV, Ilqar Farasat
SAR ALIYEV, Ahad Elman
ISM ISRAFILOV, Samil Vuqar
10
0
2
3
NIZ
BABAYEV, Kamran Macid
J-12
NURIYEV, Ilqar Farasat
10
ISM
97 Judo 2012 (J-12)
ISRAFILOV, Samil Vuqar
66 Zirva Ismayili (ISM)
LOK TAMIRZADA, Ismayil Abulfat
6
SAB KARIMOV, Adil Telman
7
RKIM ABBASZADA, Abbas Isgandar
8
NIZ
UG-2
T-BA
D-BA
BEY
XAC
11UG
ALIYEV, Ibrahim Rovsan
CAVADOV, Yaqub Natiq
IDRISOV, Sarxan Bahadir
IBRAHIMLI, Turan Rafiq
MAMMADZADA, Nicat Sakir
ALIYEV, Sabuxi Asraf
MALIKOV, Nicat Xaliq
13
BABAYEV, Rovsan Taleh
TVZ
ABBASOV, Kanan Mubariz
14
15
ID-S
DADASOV, Tabriz Rahim
NIZ
MAMMADOV, Elmar Vaqif
16
17
ID-S
CABBAROV, Rasid Rasim
18
SAB HUSEYNOV, Xayal Eldar
19
NEF
VALIYEV, Mehdi Elman
NIZ ISMAYILOV, Rasul Muxtar
QAB ZEYNALOV, Nazim Aydin
IPPO AHMADOV, Kanan Mahmud
22
MING BAYRAMOV, Omar Imran
0
LOK AGAMAMMADLI, Romir Bayram 10 23
D-SU YAQUBLU, Rahman Arif
24
NIZ ALIZADA, Asgar Elsan
25
ABS PIRCANOV, Kamran Bahram
26
T-GA MAMMADOV, Cavid Sabir
27
UG-2 SOLTANOV, Ramiz Fazil
28
SAMU SALIMLI, Karim Eldayaq
29
GOY QURBANOV, Heydar Mursal
30
SIY SAMADOV, Hikmat Nizami
0
AT-B ABISEV, Yusif Adalat
10 31
BEY SUKUROV, Ulvi Mustafa
32
LOK TAMIRZADA, I.
10
SAB KARIMOV, Adil Telman
67 LOK Baki (LOK)
10
TAMIRZADA, Ismayil Abulfat
98 LOK Baki (LOK)
68
AT-B AGAYEV, Azad Azar
ABBASZADA, Abbas Isgandar
BABAYEV, Rovsan Taleh
10
TVZ
ABBASOV, Kanan Mubariz
0
71
ALIYEV, Ibrahim Rovsan
99 NIZ Baki (NIZ)
10
0
NIZ
MAMMADOV, Elmar Vaqif
10
ID-S
CABBAROV, Rasid Rasim
0
0
ALIYEV, Ibrahim Rovsan
141 NIZ Baki (NIZ)
MAMMADOV, Elmar Vaqif
73 NIZ Baki (NIZ)
10
101
VALIYEV, Mehdi Elman
0
AHMADOV, Kanan Mahmud
0
74 Neftci Baki (Nef)
MAMMADOV, Elmar Vaqif
0
NIZ Baki (NIZ)
YAQUBLU, Rahman Arif
115 Dinamo Sumqayit (D-Su)
0
IPPO AHMADOV, Kanan Mahmud 10
LOK AGAMAMMADLI, R.
75 IPPON Baki (IPPO)
YAQUBLU, Rahman Arif
102 Dinamo Sumqayit (D-Su)
0
10
ALIZADA, Asgar Elsan
10
NIZ Baki (NIZ)
0
0
10
ALIYEV, Ibrahim Rovsan
10
BABAYEV, Rovsan Taleh
100 Neftci Baki (Nef)
10 72 IDM Sumqait (ID-S)
SAB HUSEYNOV, Xayal Eldar
YAQUBLU, Rahman Arif
76 Dinamo Sumqayit (D-Su)
10
10
10
YAQUBLU, Rahman Arif
122 Dinamo Sumqayit (D-Su)
0
ABS PIRCANOV, K.
10
T-GA MAMMADOV, Cavid Sabir
10
77
PIRCANOV, Kamran Bahram
PIRCANOV, Kamran Bahram
103 Abseron (ABS)
0 78 TIM Ganca (T-Ga)
ALIYEV, Ibrahim Rovsan
ABISEV, Yusif Adalat
116 Attila Baki (AT-B)
SALIMLI, Karim Eldayaq
0
79 SAMUX (Samu)
0
ABISEV, Yusif Adalat
0
NIZ Baki (NIZ)
IBRAHIMOV, Ismayil Anvar
10
IBRAHIMOV, Ismayil Anvar
147 TIM Sumqayit (T-Su)
TIM Sumqayit (T-Su)
ABISEV, Yusif Adalat
104 Attila Baki (AT-B)
80
0
0
10
BEY SUKUROV, Ulvi Mustafa
FINAL
0
0
10
GOY QURBANOV, H.
0
10
Abseron (ABS)
MAMMADOV, Cavid Sabir
UG-2 SOLTANOV, Ramiz Fazil
10
Neftci Baki (Nef)
DADASOV, Tabriz Rahim
AT-B ABISEV, Yusif Adalat
ALIYEV, Ibrahim Rovsan
121 NIZ Baki (NIZ)
10
114
BABAYEV, Rovsan Taleh
ID-S
SAMU SALIMLI, Karim Eldayaq
0
RKIM (RKIM)
DADASOV, Tabriz Rahim
NIZ
0
0
NEF
0
10
0
RKIM ABBASZADA, A.
D-SU YAQUBLU, Rahman Arif
0
NURIYEV, Ilqar Farasat
113 Judo 2012 (J-12)
TAMIRZADA, Ismayil Abulfat
NEF VALIYEV, Mehdi Elman
20
0
QAB ZEYNALOV, Nazim Aydin
10 21
10
0
10
NIZ ALIYEV, Ibrahim Rovsan
10
0 9
ALIYEV, Ibrahim Rovsan
10
69 NIZ Baki (NIZ)
T-BA IDRISOV, Sarxan Bahadir
0
0 10
10
BEY MAMMADZADA, Nicat Sakir
0 11
MAMMADZADA, Nicat Sakir
70 Beylaqan (BEY)
12
AT-B AGAYEV, Azad Azar
NEF
SAM HUSEYNOV, Afiq Rafiq
(79 competitors)
10
ISRAFILOV, Samil Vuqar
4
5
NURIYEV, Ilqar Farasat
65 Judo 2012 (J-12)
NURIYEV, Ilqar Farasat
T-GA SULEYMANOV, Huseyn Arif
SAM HUSEYNOV, Afiq Rafiq
Weight category: men -60 kg
0
10
10
Attila Baki (AT-B)
UG-2 CAVADOV, Yaqub Natiq 10
T-BA IDRISOV, Sarxan Bahadir 0
125
UG-2 CAVADOV, Yaqub Natiq 10
BEY MAMMADZADA, N.
0
LOK AGAMAMMADLI, R.
0
129
UG-2 CAVADOV, Yaqub Natiq 10
NEF
LOK AGAMAMMADLI, R.
126
IPPO AHMADOV, K.
10
130
BABAYEV, Rovsan Taleh 0
IPPO AHMADOV, K.
NIZ
133
UG-2 CAVADOV, Yaqub Natiq 10
J-12
NURIYEV, Ilqar Farasat
0
NIZ
MAMMADOV, Elmar Vaqif 10
CAVADOV, Yaqub Natiq
137 UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
10
0
MAMMADOV, Elmar Vaqif 10
134
AT-B ABISEV, Yusif Adalat
0
CAVADOV, Yaqub Natiq
143 UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
MAMMADOV, Elmar Vaqif
138 NIZ Baki (NIZ)
0
CAVADOV, Yaqub Natiq
145 UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
HUSEYNOV, Elmin Ceyhun
Zirva Baki (ZRB)
Printed at 05-12-2014, 0:25 by alidavrish-pc
10
0
page 1 of 2
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati U - 18
-60 kg
Friday, 5 December 2014
2
66
34
98
18
82
50
114
10
74
42
106
26
90
58
122
6
70
38
102
22
86
54
118
14
78
46
110
30
94
62
126
4
68
36
100
20
84
52
116
12
76
44
108
28
92
60
124
8
72
40
104
24
88
56
120
16
80
48
112
32
96
64
128
AT-B
ASADOV, Elsan Nasib
33
UG-2 HUSEYNLI, Qambar Cabbar
34
ZAQ
HACIYEV, Orxan Arif
J-12 FATIYEV, Murad Yaman
KAN HIDAYATLI, Elgun Elsan
NIZ AGAZADA, Rasad Qazanfar
AT-B ASADOV, Elsan Nasib
UG-2 HUSEYNLI, Q.
MING AGAKISIYEV, Vaqif Elsan
38
T-GA HUSEYNOV, Elvin Elmir
39
SAR DADASOV, Allahverdi Hamidaga
40
0
ASADOV, Elsan Nasib
81 Attila Baki (AT-B)
NIZ
HACIYEV, Orxan Arif
0
FATIYEV, Murad Yaman
10 82 Judo 2012 (J-12)
FATIYEV, Murad Yaman
105 Judo 2012 (J-12)
10
10
FATIYEV, Murad Yaman
117 Judo 2012 (J-12)
AGAZADA, Rasad Qazanfar 10
AGAZADA, Rasad Qazanfar
MING AGAKISIYEV, Vaqif Elsan
0
T-GA HUSEYNOV, Elvin Elmir
83 NIZ Baki (NIZ)
0
AGAZADA, Rasad Qazanfar
106 NIZ Baki (NIZ)
84
HUSEYNOV, Elvin Elmir
0
10
10
SAR DADASOV, A.
(79 competitors)
0
FATIYEV, Murad Yaman
ZAQ
35
10
J-12
0 36
37
Weight category: men -60 kg
10
0
0
TIM Ganca (T-Ga)
IBRAHIMOV, Ismayil Anvar
123 TIM Sumqayit (T-Su)
AT-B ALIYEV, Zaur Cabrayil
41
ISM
NURIYEV, Ilham Rasid
42
IPPO AHMADOV, Ahmad Mahmud
43
T-SU IBRAHIMOV, Ismayil Anvar
NIZ
ABS
BEY
YEV
LOK
HUSEYNOV, Elcin Huseyn
SARMASLI, Nihad Qadir
COBANZADA, Turqut Ali
QALANDARLI, Azar Humbat
SARDAROV, Kanan Etibar
MIRZAZADA, Murad Ali
UG-2
IMS
ISM
ID-S
NIZ
QULIYEV, Mirza Yahya
QULIYEV, Mirzaxan Ismxan
MEYBULLAYEV, Farid Bahruz
MAMMADOV, Nihad Sarvan
VERDIYEV, Huseyn Qanbar
SALAHOV, Cahandar Eldar
54
11UG HUMBATOV, Ilkin Elcin
55
ZRB
HUSEYNOV, Elmin Ceyhun
56
T-GA ALIYEV, Vuqar Musa
57
SAR SURXAYZADA, Elcin Nagi
58
RKIM QURBANOV, Farid Fazil
59
NEF
ASKAROV, Bahadir Fariz
NIZ
YUNUSOV, Torgul Yalcin
60
61
AT-B
CAH
TVZ
QAB
SAB
SULEYMANLI, Abdulah Qamat
HUSEYNOV, Elman Vuqar
HUSEYNOV, Amil Rafiq
AHMADOV, Peyman Ali
RZAQULIYEV, Emin Etibar
IBRAHIMOV, Ismayil Anvar
107 TIM Sumqayit (T-Su)
IBRAHIMOV, Ismayil Anvar
LOK SARDAROV, Kanan Etibar
ALLAHVERDIYEV, K.
ALLAHVERDIYEV, K.
127
10 88 Neftci Baki (Nef)
10
TIM Sumqayit (T-Su)
ALLAHVERDIYEV, K.
108 Neftci Baki (Nef)
0
IBRAHIMOV, Ismayil Anvar
142 TIM Sumqayit (T-Su)
NIZ
VERDIYEV, Huseyn Qanbar
SIY
91 NIZ Baki (NIZ)
SALAHOV, Cahandar Eldar 0
11UG HUMBATOV, Ilkin Elcin
ZRB
10
109
HACIYEV, Sahriyar Farhad
HUSEYNOV, Elmin Ceyhun
119 Zirva Baki (ZRB)
HUSEYNOV, Elmin Ceyhun 10
HUSEYNOV, Elmin Ceyhun
110 Zirva Baki (ZRB)
HUSEYNOV, Elmin Ceyhun
92 Zirva Baki (ZRB)
10
HUSEYNOV, Elmin Ceyhun
124 Zirva Baki (ZRB)
93
SURXAYZADA, Elcin Nagi
0
Sarhadci (SAR)
ASKAROV, Bahadir Fariz
RKIM QURBANOV, Farid Fazil
ASKAROV, Bahadir Fariz
NIZ
YUNUSOV, Torgul Yalcin
111 Neftci Baki (Nef)
0
ASKAROV, Bahadir Fariz
10 94 Neftci Baki (Nef)
NURIYEV, Ilham Rasid
11UG HUMBATOV, Ilkin Elcin
VERDIYEV, H.
0
10
HUSEYNOV, Elman Vuqar
120 Cahan (CAH)
0
HUSEYNOV, Elman Vuqar
IPPO AHMADOV, A.
10
0
SAR SURXAYZADA, Elcin Nagi 10
NEF
10
0
0
T-GA ALIYEV, Vuqar Musa
NIZ
0
TIM Ganca (T-Ga)
0
VERDIYEV, Huseyn Qanbar 10
0
10
HUSEYNOV, Elman Vuqar
112 Cahan (CAH)
10
0
1
2
3
3
5
5
7
7
0
RESULTS
IBRAHIMOV, Ismayil Anvar
ALIYEV, Ibrahim Rovsan
CAVADOV, Yaqub Natiq
FATIYEV, Murad Yaman
HUSEYNOV, Elmin Ceyhun
YAQUBLU, Rahman Arif
MAMMADOV, Elmar Vaqif
HUSEYNOV, Elman Vuqar
T-Su
NIZ
UG-2
J-12
ZRB
D-Su
NIZ
CAH
10
0
131
IPPO AHMADOV, A.
NEF
11UG HUMBATOV, Ilkin Elcin
IBRAHIMOV, Ismayil Anvar
T-GA HACIYEV, Sahriyar Farhad 10
ISM
128
118
0
10
0
95 Cahan (CAH)
CAH HUSEYNOV, Elman Vuqar 10
10 62
0
QAB AHMADOV, Peyman Ali
0
10 63
RZAQULIYEV, Emin Etibar
96
Sabran (sab)
SAB RZAQULIYEV, Emin Etibar 10
64
IPPO AHMADOV, Ahmad Mahmud
10
10
0
HACIYEV, Sahriyar Farhad
89 TIM Ganca (T-Ga)
ELX MIRZAZADA, Murad Ali
0
50
10
UG-2 QULIYEV, Mirza Yahya
0
0 51
MAMMADOV, Nihad Sarvan
0
90 IDM Sumqait (ID-S)
ID-S MAMMADOV, Nihad Sarvan 10
10 52
53
SIY
85 Zirva Ismayili (ISM)
NURIYEV, Ilham Rasid
IPPO AHMADOV, Ahmad Mahmud 0
0
NEF
10 48
49
ELX
ISM
10
0
86 TIM Sumqayit (T-Su)
T-SU IBRAHIMOV, Ismayil Anvar 10
44
10
NIZ HUSEYNOV, Elcin Huseyn 10
0 45
HUSEYNOV, Elcin Huseyn
0
87
NIZ Baki (NIZ)
YEV QALANDARLI, A.
0
10 46
47
T-BA ACALOV, Elvin Teymur
NEF ALLAHVERDIYEV, K.
T-GA HACIYEV, Sahriyar Farhad
NURIYEV, Ilham Rasid
0
ALLAHVERDIYEV, K.
10
135
0
10
132
NIZ
VERDIYEV, H.
T-GA HACIYEV, S.
NEF
ALLAHVERDIYEV, K.
J-12
FATIYEV, Murad Yaman 10
0
NIZ
VERDIYEV, H.
FATIYEV, Murad Yaman
139 Judo 2012 (J-12)
10
10
0
136
CAH HUSEYNOV, E.
FATIYEV, Murad Yaman
144 Judo 2012 (J-12)
0
10
HUSEYNOV, Elman Vuqar
140 Cahan (CAH)
0
FATIYEV, Murad Yaman
146 Judo 2012 (J-12)
YAQUBLU, Rahman Arif
Dinamo Sumqayit (D-Su)
Printed at 05-12-2014, 0:25 by alidavrish-pc
10
0
page 2 of 2
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati U - 18
-66 kg
Friday, 5 December 2014
1
65
33
97
17
81
49
113
9
73
41
105
25
89
57
121
5
69
37
101
21
85
53
117
13
77
45
109
29
93
61
125
3
67
35
99
19
83
51
115
11
75
43
107
27
91
59
123
7
71
39
103
23
87
55
119
15
79
47
111
31
95
63
127
NEF
MAHMUDLU, Qnyaz Ilyas
1
T-BA AHMADOV, Asim Bahruz
2
J-12
FATIYEV, Samil Yaman
ISM
NAZAROV, Orxan Safa
NIZ
AGAYEV, Huseyn Adalat
3
4
5
BEY MAMMADZADA, Asgar Karam
6
UG-2 QULIYEVSA, Sahin Azar
7
GOY ALIZADA, Araz Mahir
8
NEF
NEF
MAHMUDLU, Qnyaz Ilyas
10
T-BA AHMADOV, Asim Bahruz
0
Weight category: men -66 kg
MAHMUDLU, Qnyaz Ilyas
65 Neftci Baki (Nef)
FATIYEV, Samil Yaman
97 Judo 2012 (J-12)
J-12
FATIYEV, Samil Yaman
7
ISM
NAZAROV, Orxan Safa
FATIYEV, Samil Yaman
0 66 Judo 2012 (J-12)
NIZ
AGAYEV, Huseyn Adalat
7
BEY MAMMADZADA, A.
UG-2 QULIYEVSA, Sahin Azar
0
67 NIZ Baki (NIZ)
0
68
10
IPPO ALAKBAROV, Adin Sahin
11
XAC MURSALIYEV, Hasan Vahid
12
ALIYEV, Elnur Cingiz
13
T-SU MUSTAFAZADA, Oruc Aqil
14
AT-B MAMMADOV, Karim Samir
15
RKIM MAMMADOV, Ibrahim Cavansir
16
AT-B QULIYEV, Sirxan Rizvan
17
QUS MUSTAFAYEV, Erik Ziyaddin
NIZ SABILI, Orxan Elsavar
CAH ISMAYILLI, Sabuxi Ali
SAL KARIMOV, Elnur Nariman
ALIZADA, Cavid Sahin
21
ABS AGAKISIYEV, Taleh Bahram
22
IPPO AHMADOV, Rasul Rasim
23
SAB ALIMAMMADOV, Sahbaba Alibaba
24
AT-B KARIMOV, Niftali Qafar
25
XAC MAMMADOV, Sarxan Ramiz
26
HUSEYNOV, Abdulcalal Sanan
27
D-BA MAMMADOV, Rufat Rasad
28
NEF
QULIYEV, Orxan Qalib
29
MING BEHZADA, Behrud Amir
30
T-GA SARXANLI, Huseyn Vaqif
31
ID-S
0
UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
FATIYEV, Samil Yaman
121 Judo 2012 (J-12)
QOCAYEV, Seymur Mehman
32
ISM
NAZAROV, Orxan Safa
MING BEHZADA, Behrud Amir
IPPO ALAKBAROV, Adin Sahin
ALIYEV, Elnur Cingiz
125
126
0
ALAKBAROV, Adin Sahin
7
ALAKBAROV, Adin Sahin
99 IPPON Baki (IPPO)
7
XAC MURSALIYEV, Hasan Vahid 0
NIZ
SAHVERDIYEV, Hasan Novruz
69 TIM Ganca (T-Ga)
T-GA SAHVERDIYEV, H.
70 IPPON Baki (IPPO)
114
0
AT-B MAMMADOV, Karim Samir
7
71
ALIYEV, Elnur Cingiz
MAMMADOV, Karim Samir
100 Attila Baki (AT-B)
0 72 Attila Baki (AT-B)
AT-B QULIYEV, Sirxan Rizvan
0
KARIMOV, Elnur Nariman
NEF
ALIZADA, Cavid Sahin
FATIYEV, Samil Yaman
141 Judo 2012 (J-12)
MUSTAFAYEV, Erik Ziyaddin
73 QUSAR (QUS)
101
7
ALIZADA, Cavid Sahin
10
74 NIZ Baki (NIZ)
7
SAB ALIMAMMADOV, S.
0
AT-B KARIMOV, Niftali Qafar
0
XAC MAMMADOV, Sarxan Ramiz 7
HUSEYNOV, A.
ALIZADA, Cavid Sahin
102 Neftci Baki (Nef)
AHMADOV, Rasul Rasim
76 IPPON Baki (IPPO)
0
0
77
XACMAZ (XAC)
MAMMADOV, Rufat Rasad
103 Dinamo Baki (D-Ba)
D-BA MAMMADOV, Rufat Rasad 10 78 Dinamo Baki (D-Ba)
FATIYEV, Samil Yaman
QULIYEV, Orxan Qalib
116 Neftci Baki (Nef)
QULIYEV, Orxan Qalib
T-GA SARXANLI, Huseyn Vaqif
7
ID-S
QOCAYEV, S.
0
ISM
NAZAROV, Orxan Safa
NEF
MAHMUDLU, Qnyaz Ilyas 10
FINAL
0
10
10
0
79 Neftci Baki (Nef)
10
7
0
Judo 2012 (J-12)
ALIYEV, Pasa Zakir
7
ALIYEV, Pasa Zakir
147 NIZ Baki (NIZ)
NIZ Baki (NIZ)
QULIYEV, Orxan Qalib
104 Neftci Baki (Nef)
80
0
0
0
MING BEHZADA, Behrud Amir
0
QULIYEV, Orxan Qalib
122 Neftci Baki (Nef)
MAMMADOV, Sarxan Ramiz
MAMMADOV, Rufat Rasad
MING BEHZADA, Behrud Amir
10
NIZ Baki (NIZ)
SABILI, Orxan Elsavar
115 NIZ Baki (NIZ)
IPPO AHMADOV, Rasul Rasim
QULIYEV, Orxan Qalib
SABILI, Orxan Elsavar
10
0 75 Neftci Baki (Nef)
NEF
0
SABILI, Orxan Elsavar
ABS AGAKISIYEV, T.
NIZ
7
10
10
0
0
Attila Baki (AT-B)
NIZ Baki (NIZ)
RKIM MAMMADOV, I.
SAL
MAMMADOV, Karim Samir
0
MAMMADOV, Karim Samir
10
7
0
10
T-SU MUSTAFAZADA, Oruc Aqil
QUS MUSTAFAYEV, E.
18
10
NIZ SABILI, Orxan Elsavar
0 19
20
NIZ
QULIYEVSA, Sahin Azar
0
ABDULLAYEV, Elvar Fazayil
T-GA SAHVERDIYEV, Hasan Novruz
NEF
7
10
AGAYEV, Huseyn Adalat
98 NIZ Baki (NIZ)
9
NIZ
7
10
GOY ALIZADA, Araz Mahir
7
FATIYEV, Samil Yaman
113 Judo 2012 (J-12)
AGAYEV, Huseyn Adalat
(65 competitors)
0
SARXANLI, Huseyn Vaqif
5
0
TIM Ganca (T-Ga)
0
129
NEF
MAHMUDLU, Qnyaz Ilyas
7
NIZ
AGAYEV, Huseyn Adalat
0
133
0
T-GA SARXANLI, Huseyn Vaqif 5
NEF
MAHMUDLU, Qnyaz Ilyas
7
AT-B MAMMADOV, Karim Samir 0
130
MAHMUDLU, Qnyaz Ilyas
137 Neftci Baki (Nef)
7
T-GA SARXANLI, Huseyn Vaqif 0
D-BA MAMMADOV, R.
7
134
MAHMUDLU, Qnyaz Ilyas
143 Neftci Baki (Nef)
D-BA MAMMADOV, Rufat Rasad 7
NIZ
SABILI, Orxan Elsavar
0
MAMMADOV, Rufat Rasad
138 Dinamo Baki (D-Ba)
0
MAHMUDLU, Qnyaz Ilyas
145 Neftci Baki (Nef)
CAMALZADA, Vusal Sahin
Neftci Baki (Nef)
Printed at 05-12-2014, 21:42 by alidavrish-pc
5
0
page 1 of 2
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati U - 18
-66 kg
Friday, 5 December 2014
2
66
34
98
18
82
50
114
10
74
42
106
26
90
58
122
6
70
38
102
22
86
54
118
14
78
46
110
30
94
62
126
4
68
36
100
20
84
52
116
12
76
44
108
28
92
60
124
8
72
40
104
24
88
56
120
16
80
48
112
32
96
64
128
NEF
ASGAROV, Emil Elman
7
GOY RASULOV, Sahriyar Eldaniz
0 33
ID-S MAMMADOV, Abdulrahman Valid
34
ISM SAHALIYEV, Babak Halil
35
QAB KARIMOV, Nicat Mehman
36
NIZ SEYIDOV, Qafar Ramiz
37
IPPO SALMANOV, Ruslan Ramiz
38
ZAQ BERIKOV, Ahmad Hacimurad
39
UG-2 AKBAROV, Kanan Razim
40
NEF CAMALZADA, Vusal Sahin
41
XAC QAYIBOV, Sardar Yasar
42
QUS HACIBALAYEV, Elvin Ramin
43
AT-B MACIDOV, Ehtiram Sakir
44
NIZ DAVATKARI, Yunis Nasrullah
45
SAR YUNUSOV, Orxan Rauf
46
T-GA HUSEYNOV, Xalil Sabuxi
47
SAM BADALOV, Iknur Elcin
48
AT-B ISMAYILOV, Sarxan Ixtiyar
49
T-GA RUBAXTI, Arzu Malik
50
NIZ ISMAYILOV, Rza Adil
51
T-SU MAHAMMADOV, Rasad Fikrat
52
NEF RASULOV, Eltac Aflatun
53
D-SU POLADOV, Polad Tofiq
54
SAB ASADULLAYEV, Anar Ramiz
55
J-12 QULUZADA, Kanan Vidadi
56
AT-B CAMALZADA, Elvin Rasim
57
ISM ISMAYILOV, Hasan Elmaz
58
NIZ ALIYEV, Pasa Zakir
59
MAMMADOV, Emin Rza
60
NEF SAMADZADA, Cavid Nasimi
61
UG-2 ISMAYILOV, Ali Habil
62
MING HUSEYNOV, Orxan Ilqar
63
TUR MAMMADOV, Abdurahman Valid
64
NEF
ASGAROV, Emil Elman
0
ID-S
MAMMADOV, A.
5
Weight category: men -66 kg
KARIMOV, Nicat Mehman
ISM
SAHALIYEV, Babak Halil
105 Qabala Baku (QAB)
0
QAB KARIMOV, Nicat Mehman
KARIMOV, Nicat Mehman
7 82 Qabala Baku (QAB)
NIZ
7
SEYIDOV, Qafar Ramiz
ZAQ
83 NIZ Baki (NIZ)
BERIKOV, Ahmad Hacimurad
0
CAMALZADA, Vusal Sahin
123 Neftci Baki (Nef)
CAMALZADA, Vusal Sahin
CAMALZADA, Vusal Sahin
7
MACIDOV, Ehtiram Sakir
0
DAVATKARI, Yunis Nasrullah
7
CAMALZADA, Vusal Sahin
107 Neftci Baki (Nef)
QUS HACIBALAYEV, Elvin Ramin 0
AT-B MACIDOV, Ehtiram Sakir
10
DAVATKARI, Y.
86 Attila Baki (AT-B)
0
118
T-GA HUSEYNOV, Xalil Sabuxi
5
87
DAVATKARI, Yunis Nasrullah
108 NIZ Baki (NIZ)
SAM BADALOV, Iknur Elcin
0 88 TIM Ganca (T-Ga)
AT-B ISMAYILOV, Sarxan Ixtiyar
0
T-GA RUBAXTI, Arzu Malik
7
RUBAXTI, Arzu Malik
89 TIM Ganca (T-Ga)
0
ISMAYILOV, Rza Adil
10
90 NIZ Baki (NIZ)
QULUZADA, Kanan Vidadi
119 Judo 2012 (J-12)
0 91 Neftci Baki (Nef)
QULUZADA, Kanan Vidadi
7
AT-B CAMALZADA, Elvin Rasim
0
QULUZADA, Kanan Vidadi
110 Judo 2012 (J-12)
ISMAYILOV, Hasan Elmaz
7
QULUZADA, Kanan Vidadi
92 Judo 2012 (J-12)
7
ISMAYILOV, Hasan Elmaz
0
ALIYEV, Pasa Zakir
93
111 NIZ Baki (NIZ)
ALIYEV, Pasa Zakir
0 94 NIZ Baki (NIZ)
0
MING HUSEYNOV, Orxan Ilqar
5
TUR MAMMADOV, A.
0
5
SAMADZADA, Cavid Nasimi
7
HUSEYNOV, Orxan Ilqar
0
95 Neftci Baki (Nef)
SAMADZADA, Cavid Nasimi
112 Neftci Baki (Nef)
96
131
AT-B MACIDOV, Ehtiram Sakir
MAMMADOV, Emin Rza
AT-B MACIDOV, Ehtiram Sakir
DAVATKARI, Y.
132
7
DAVATKARI, Yunis Nasrullah
139 NIZ Baki (NIZ)
0
0
ISM
NEF
135
NIZ
DAVATKARI, Y.
NIZ
SEYIDOV, Qafar Ramiz
RESULTS
ALIYEV, Pasa Zakir
FATIYEV, Samil Yaman
MAHMUDLU, Qnyaz Ilyas
QULIYEV, Orxan Qalib
CAMALZADA, Vusal Sahin
QULUZADA, Kanan Vidadi
MAMMADOV, Rufat Rasad
DAVATKARI, Yunis Nasrullah
NIZ
J-12
Nef
Nef
Nef
J-12
D-Ba
NIZ
10
0
NEF
SAMADZADA, C.
0
J-12
QULUZADA, K.
7
ISMAYILOV, Hasan Elmaz 0
SAMADZADA, C.
1
2
3
3
5
5
7
7
5
0
10
0
ISMAYILOV, Hasan Elmaz 5
ALIYEV, Pasa Zakir
120 NIZ Baki (NIZ)
Mingacevir (MING)
NIZ
ISM
7
SAMADZADA, Cavid Nasimi 7
UG-2 ISMAYILOV, Ali Habil
128
7
Zirva Ismayili (ISM)
10
MAMMADOV, Emin Rza
NEF
0
ALIYEV, Pasa Zakir
124 NIZ Baki (NIZ)
ALIYEV, Pasa Zakir
NIZ
0
NIZ Baki (NIZ)
0
SAB ASADULLAYEV, Anar Ramiz 0
ISM
ISMAYILOV, Rza Adil
7
RASULOV, Eltac Aflatun
J-12
0
ALIYEV, Pasa Zakir
142 NIZ Baki (NIZ)
109
D-SU POLADOV, Polad Tofiq
7
Neftci Baki (Nef)
0
ISMAYILOV, Rza Adil
RASULOV, Eltac Aflatun
CAMALZADA, Vusal Sahin
NIZ Baki (NIZ)
HUSEYNOV, Xalil Sabuxi
NEF
0
7
7
SAR YUNUSOV, Orxan Rauf
NIZ
7
ZAQATALA (ZAQ)
85 Neftci Baki (Nef)
NIZ
0
7
SEYIDOV, Qafar Ramiz
106 NIZ Baki (NIZ)
127
MAMMADOV, Emin Rza
7
BERIKOV, Ahmad Hacimurad
84
NEF
0
SEYIDOV, Qafar Ramiz
117 NIZ Baki (NIZ)
SEYIDOV, Qafar Ramiz
IPPO SALMANOV, Ruslan Ramiz 0
(65 competitors)
MAMMADOV, Abdulrahman Valid 0
81 IDM Sumqait (ID-S)
7
136
QULUZADA, Kanan Vidadi
144 Judo 2012 (J-12)
QULUZADA, Kanan Vidadi
140 Judo 2012 (J-12)
7
QULIYEV, Orxan Qalib
146 Neftci Baki (Nef)
QULIYEV, Orxan Qalib
Neftci Baki (Nef)
Printed at 05-12-2014, 21:42 by alidavrish-pc
0
7
page 2 of 2
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
1
17
9
T-SU
NEF
HUSEYNOV, Sahin Elsan
AGAYEV, Fariz Eldar
J-12
HUSEYNZADA, Ravan Rafiq
0
10
2
21
13
TUR CAFAROV, Hasil Aqil
UG-2 HUSEYNZADA, Elbrus Elcin
NIZ
10
0
19
11
ID-S
10
0
7
NEF
10
22
30
4
20
8
J-12 MAMMADZADA, Ulvi Alovsat
T-GA SAFIYEV, Huseyn Muxtar
QUS
SAB
MITZAGAYEV, Abturan Zohr
NIZAMOV, Maqsud Qismad
Turan (TUR)
NARMANOV, Orxan Elsavar
8
24
16
32
0
CAFAROV, Hasil Aqil
CAFAROV, Hasil Aqil
10
Turan (TUR)
10
Turan (TUR)
NIZ Baki (NIZ)
ISRAFILBAYOV, Yusif Farid
0
Judo 2012 (J-12)
XUDIYEV, Rovsan Sabir
10
XUDIYEV, Rovsan Sabir
HUSEYNOV, Ismayil Tari
NAMAZZADA, Sabir Elgun
10
10
Turan (TUR)
10
0
Judo 2012 (J-12)
CAFAROV, Hasil Aqil
IDM Sumqait (ID-S)
IDM Sumqait (ID-S)
NAMAZZADA, Sabir Elgun
XUDIYEV, Rovsan Sabir
0
IDM Sumqait (ID-S)
0
Neftci Baki (Nef)
Neftci Baki (Nef)
ABDULLAYEV, Namiq Natiq
0
Neftci Baki (Nef)
21
QARAGOZOV, Elvin Eldar
10
QARAGOZOV, Elvin Eldar
0
38
13
NIZAMOV, Maqsud Qismad 10
Sabran (sab)
QAB
J-12
SIY
NIZ
BALAYEV, Saleh Elcin
TAGIYEV, Ravan Famil
23
0
10
BALAYEV, Saleh Elcin
0 16 Nef-Siyazan (SIY)
UG-2 HUSEYNZADA, E.
NIZ
J-12
NARMANOV, O.
NIZAMOV, Maqsud Qismad
24
BALAYEV, Saleh Elcin
BALAYEV, Saleh Elcin
1
2
3
3
5
5
7
7
10
Nef-Siyazan (SIY)
10
Nef-Siyazan (SIY)
10
0 29
30
ISRAFILBAYOV, Y.
UG-2 HUSEYNZADA, E.
J-12
HUSEYNZADA, R.
J-12
ISRAFILBAYOV, Y.
NEF
NAMAZZADA, S.
10
HUSEYNZADA, Elbrus Elcin 10
0 33 UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
39
10
0
34
ISRAFILBAYOV, Yusif Farid
CAFAROV, Hasil Aqil
BALAYEV, Saleh Elcin
HUSEYNZADA, Elbrus Elcin
AMANOV, Nahid Elxan
QARAGOZOV, Elvin Eldar
XUDIYEV, Rovsan Sabir
ISRAFILBAYOV, Yusif Farid
MAMMADZADA, Ulvi Alovsat
31
ABDULLAYEV, N.
NIZ
TAGIYEV, Ravan Famil 0
J-12
AMANOV, N.
10 32
NEF
ABDULLAYEV, N.
UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
0
41
Judo 2012 (J-12)
0
J-12
MAMMADZADA, U.
10
J-12
AMANOV, N.
10
SAB
NIZAMOV, M.
HUSEYNZADA, Elbrus Elcin
UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
0
UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
35
MAMMADZADA, Ulvi Alovsat 0
Judo 2012 (J-12)
AMANOV, Nahid Elxan
0 36 Judo 2012 (J-12)
40
AMANOV, Nahid Elxan
10
Judo 2012 (J-12)
10
42
XUDIYEV, Rovsan Sabir
Printed at 05-12-2014, 0:26 by alidavrish-pc
TUR
SIY
UG-2
J-12
UG-2
ID-S
J-12
J-12
HUSEYNZADA, Elbrus Elcin 10
QARAGOZOV, Elvin Eldar
NEF
0
Nef-Siyazan (SIY)
RESULTS
0
10
BALAYEV, Saleh Elcin
0
Sabran (sab)
28
Judo 2012 (J-12)
Turan (TUR)
10
Judo 2012 (J-12)
10
MADATOV, Zaur Kamal
0 14 Neftci Baki (Nef)
SULEYMANOV, Huseyn Qalandar
AMANOV, Nahid Elxan
15
AMANOV, Nahid Elxan
CAFAROV, Hasil Aqil
UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
10
UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
QARAGOZOV, Elvin Eldar
27
0
UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
QULIYEV, Huseyn Mahmud 0
11
10
11-UGIM (11UG)
MAMMADZADA, Ulvi Alovsat 0
22
10
Judo 2012 (J-12)
MAMMADZADA, Ulvi Alovsat10
0 12
NEF MADATOV, Zaur Kamal
12
GOR MAMMADOV, Umud Zabit
28
10
43
UG-2 QARAGOZOV, Elvin Eldar
AT-B EYVAZOV, Umud Racab
6
11UG QULIYEV, Huseyn Mahmud
CAFAROV, Hasil Aqil
(26 competitors)
0
Judo 2012 (J-12)
Judo 2012 (J-12)
20
9
26
14
0
10
ABDULLAYEV, Namiq Natiq
18
HUSEYNZADA, Ravan Rafiq
26
HUSEYNOV, Ismayil Tari
31
HUSEYNZADA, Ravan Rafiq 10
19
23
2
5
XUDIYEV, Rovsan Sabir
Z-SU HASIMLI, Sarvin Mahir
15
NEF NAMAZZADA, Sabir Elgun
Neftci Baki (Nef)
37
6
J-12
Weight category: men -73 kg
0
18
27
7
3
4
J-12 ISRAFILBAYOV, Yusif Farid
3
IPPO ISMAYILOV, Faxri Ramiz
AGAYEV, Fariz Eldar
25
NARMANOV, Orxan Elsavar
29
-73 kg
Friday, 5 December 2014
1
17
25
5
Azarbaycan Cempionati U - 18
IDM Sumqait (ID-S)
0
AMANOV, Nahid Elxan
Judo 2012 (J-12)
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
1
17
9
NEF
ELX
QAB
YAQUBOV, Razim Rasim
CANNATOV, Vuqar Seymur
10
0
21
2
7
0
ZAQ MAMMADOV, Ariz Azar
13
UMD AXUNDOV, Tarlan Arzu
7
0
29
3
IN-B
0
7
23
ELX ISMAYILOV, Pahlavan Habil
15
T-GA NAMAZOV, Sabir Isa
7
0
31
22
30
0
10
7
D-SU VALIYEV, Farid Intiqam
NIZ
ALIYEV, Natiq Hafiz
0
IPPON Baki (IPPO)
MAMMADOV, Ariz Azar
10
MAMMADOV, Ariz Azar
8
16
32
7
SEYIDOV, S.
0
Inter Baki (IN-B)
QASIMOV, Sukur Arif
10
QASIMOV, Sukur Arif
10
Attila Baki (AT-B)
8
ISMAYILOV, Pahlavan Habil
0
QASIMOV, Emin Elman
QASIMOV, Sukur Arif
0
Dinamo Baki (D-Ba)
0
Attila Baki (AT-B)
Elxan (ELX)
43
9
HACIZADA, Elmar Ilqar
0
Elxan (ELX)
21
MAMMADOV, K.
10
MAMMADOV, K.
NAX
27
ALIYEV, Natiq Hafiz
10
NIZ Baki (NIZ)
10
NIZ Baki (NIZ)
38
QASIMOV, Arif Vuqar
MAHAMMADZADA, A.
1
2
3
3
5
5
7
7
0
TIM Sumqayit (T-Su)
0
Neftci Baki (Nef)
Naxcivan (NAX)
UMD AXUNDOV, T.
IPPO HUSEYNOV, S.
IN-B
J-12
30
SEYIDOV, S.
D-SU VALIYEV, F.
NEF
10
0 29
BAYRAMLI, A.
ISGANDARLI, A.
UMD AXUNDOV, Tarlan Arzu0
YAQUBOV, Razim Rasim
10 33 Neftci Baki (Nef)
NEF
YAQUBOV, R.
IN-B
SEYIDOV, S.
0
AT-B QASIMOV, E.
10
10
39
34
QASIMOV, Emin Elman
ALIYEV, Natiq Hafiz
MAMMADOV, Ariz Azar
YAQUBOV, Razim Rasim
QASIMOV, Arif Vuqar
MAHAMMADZADA, A.
QASIMOV, Sukur Arif
QASIMOV, Emin Elman
MAMMADOV, K.
YAQUBOV, Razim Rasim
32
BAYRAMLI, A.
10
0
41
MAHAMMADZADA, A.
NEF
0
YAQUBOV, Razim Rasim
Neftci Baki (Nef)
0
TIM Sumqayit (T-Su)
35
MAMMADOV, K.
T-BA MAMMADOV, K.
5
J-12
ISGANDARLI, A.
0
NEF
QASIMOV, Arif Vuqar
QASIMOV, Arif Vuqar 7 36 Neftci Baki (Nef)
0
TIM Baki (T-Ba)
40
QASIMOV, Arif Vuqar
7
Neftci Baki (Nef)
7
42
QASIMOV, Sukur Arif
Printed at 05-12-2014, 22:45 by alidavrish-pc
NIZ
ZAQ
Nef
Nef
T-Su
D-Ba
AT-B
T-Ba
Neftci Baki (Nef)
Attila Baki (AT-B)
0
10 31
10
NIZ Baki (NIZ)
RESULTS
10
24
ALIYEV, Natiq Hafiz
7
28
0
NIZ Baki (NIZ)
0
TIM Baki (T-Ba)
7
BAYRAMLI, Ayxan Mubariz 0
0 11 Neftci Baki (Nef)
ALIYEV, Natiq Hafiz
22
0
NIZ Baki (NIZ)
ALIYEV, Natiq Hafiz
10
7 12
XANMAHAMMADOV, Umud Ravil 0
QASIMOV, Arif Vuqar
QASIMOV, Arif Vuqar
10 15 Neftci Baki (Nef)
HACIYEV, Xayal Elcin
HACIYEV, Xayal Elcin
16
ALIYEV, Natiq Hafiz
TIM Baki (T-Ba)
TIM Sumqayit (T-Su)
QAB
NEF
0
ZAQATALA (ZAQ)
7
Dinamo Baki (D-Ba)
QASIMOV, Emin Elman
MAMMADOV, Ariz Azar
Dinamo Baki (D-Ba)
J-12 ISGANDARLI, Aziz Sadraddin
D-BA HUSEYNOV, Salman Rizvan
28
24
7
ZAQATALA (ZAQ)
ZAQATALA (ZAQ)
10
ISGANDARLI, Aziz Sadraddin 0
0 13 Judo 2012 (J-12)
20
MAHAMMADZADA, A.
23
T-SU MAHAMMADZADA, Aksin Qosqar
TIM Sumqayit (T-Su)
12
7
MAHAMMADZADA, A.
14
4
MAMMADOV, Ariz Azar
ZAQATALA (ZAQ)
20
10
BAYRAMLI, Ayxan Mubariz
HACIBALAYEV, Ilkin Ramin
HUSEYNOV, Sanan Subhan
(26 competitors)
0
Neftci Baki (Nef)
26
T-BA MAMMADOV, Kazim Mahammad
NEF
6
QUS
0
YAQUBOV, Razim Rasim
Qabala Baku (QAB)
19
T-SU ABDULLAYEV, Yusif Alay
7
AT-B QASIMOV, Emin Elman
14
4
6
26
VEYSOV, Huseyn Rafael
18
5
18
Neftci Baki (Nef)
37
27
10
3
D-BA QASIMOV, Sukur Arif
T-GA MAMMADOV, Ramin Mubariz
2
ELX HACIZADA, Elmar Ilqar
Weight category: men -81 kg
10
25
SEYIDOV, Seyidaga Hamidaga
19
11
YAQUBOV, Razim Rasim
17
IPPO HUSEYNOV, Sanan Subhan
T-SU AZIZOV, Niyal Niyaz
-81 kg
Friday, 5 December 2014
1
VEYSOV, Huseyn Rafael
25
5
Azarbaycan Cempionati U - 18
Dinamo Baki (D-Ba)
0
QASIMOV, Arif Vuqar
Neftci Baki (Nef)
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
1
17
9
T-GA
IMS
YEV
ASGAROV, Yasin Hatam
PASARAKOV, Isa Xaliq
10
0
2
3
29
3
LOK
QAFARLI, Rasid Elman
QAB
YUSIFOV, Imran Tahir
0
10
7
8
31
6
SUKUROV, Cavid Rasid
NEF
ASLANOV, Aslan Ziya
12
8
24
16
32
10
Neftci Baki (Nef)
QAFARLI, Rasid Elman
10
LOK Baki (LOK)
YUSIFOV, Imran Tahir
0
QAFARLI, Rasid Elman
7
TIM Baki (T-Ba)
NASIBZADA, Farrux Muslum 0
7
Neftci Baki (Nef)
7
Qabala Baku (QAB)
SIRINOV, Sanan Avaz
YAQUBOV, Azar Azar
LOK Baki (LOK)
SIRINOV, Sanan Avaz
QAFARLI, Rasid Elman
0
LOK Baki (LOK)
0
TIM Baki (T-Ba)
TIM Sumqayit (T-Su)
AXUNDOV, Huseyn Tofiq
10
TIM Ganca (T-Ga)
AXUNDOV, M.
0
AXUNDOV, Huseyn Tofiq
7
TIM Baki (T-Ba)
SUKUROV, Cavid Rasid
0
ATASOV, Irfan Vaqif
ATASOV, Irfan Vaqif
10
TIM Baki (T-Ba)
7
TIM Baki (T-Ba)
Qabala Baku (QAB)
0
ASLANOV, Aslan Ziya
Neftci Baki (Nef)
23
14
KAZIMOV, Emin Kazim
10
16
ASLANOV, Nicat Zahid
ASLANOV, Nicat Zahid
ASLANOV, Nicat Zahid
1
2
3
3
5
5
7
7
0
TIM Sumqayit (T-Su)
10
TIM Sumqayit (T-Su)
TIM Sumqayit (T-Su)
T-SU ALIYEV, Murad Elsan 10
Z-SU XUDIYEV, T.
QAB
YUSIFOV, Imran Tahir
0 29
30
T-SU ALIYEV, Murad Elsan 0
T-GA ASGAROV, Y.
ASGAROV, Yasin Hatam
10 33 TIM Ganca (T-Ga)
QAB
10
YUSIFOV, I.
T-BA SIRINOV, Sanan Avaz 0
0
39
34
YUSIFOV, Imran Tahir
YAQUBOV, Azar Azar
ATASOV, Irfan Vaqif
YUSIFOV, Imran Tahir
QAFARLI, Rasid Elman
ASLANOV, Nicat Zahid
SUKUROV, Cavid Rasid
ASGAROV, Yasin Hatam
HUMBATOV, Nicat Vahid
YUSIFOV, Imran Tahir
SUKUROV, Cavid Rasid 31
10-U HUMBATOV, Nicat Vahid 32
QAB
SUKUROV, C.
10
Qabala Baku (QAB)
10
41
Qabala Baku (QAB)
ASLANOV, Nicat Zahid
QAB
0
TIM Baki (T-Ba)
RESULTS
0
7
ATASOV, Irfan Vaqif
0
Dinamo Sumqayit (D-Su)
28
24
T-SU ASLANOV, Nicat Zahid
KAZIMOV, Emin Kazim
Dinamo Sumqayit (D-Su)
10
HUMBATOV, Nicat Vahid
0 15 10-UGIM (10-U)
Neftci Baki (Nef)
0
QUSAR (QUS)
ATASOV, Irfan Vaqif
YAQUBOV, Azar Azar
TIM Ganca (T-Ga)
38
13
10-U HUMBATOV, Nicat Vahid
AT-B XANLARZADA, Risad Ariz
YAQUBOV, Azar Azar
7
Neftci Baki (Nef)
Neftci Baki (Nef)
22
D-SU KAZIMOV, Emin Kazim
28
5
27
12
20
YAQUBOV, Azar Azar
21
11
30
4
9
10
QAB
Zenit Sumqayit (Z-Su)
YAQUBOV, Azar Azar
43
T-BA ATASOV, Irfan Vaqif
22
14
0
10
AXUNDOV, Mahammad Elmar
26
0
20
UG-2 TAHIROV, Mahammad Rahil
15
T-SU NASIBZADA, Farrux Muslum
QUS
XUDIYEV, Togrul Kvami
(21 competitors)
0
TIM Ganca (T-Ga)
26
T-BA SIRINOV, Sanan Avaz
18
0
ASGAROV, Yasin Hatam
Yevlax (YEV)
19
23
10
4
6
J-12 NABILI, Fuad Oqtay
2
T-GA AXUNDOV, Huseyn Tofiq
ALIYEV, Ilqar Namiq
18
5
27
7
TIM Ganca (T-Ga)
37
19
11
Weight category: men -90 kg
10
25
Z-SU XUDIYEV, Togrul Kvami
T-SU ALIYEV, Murad Elsan
13
NEF YAQUBOV, Azar Azar
ASGAROV, Yasin Hatam
17
21
-90 kg
Friday, 5 December 2014
1
ALIYEV, Ilqar Namiq
25
5
Azarbaycan Cempionati U - 18
7
YUSIFOV, Imran Tahir
Qabala Baku (QAB)
0
TIM Sumqayit (T-Su)
35
SUKUROV, Cavid Rasid
T-GA AXUNDOV, H.
0
10-U HUMBATOV, N.
5
D-SU KAZIMOV, E.
HUMBATOV, Nicat Vahid
0 36 10-UGIM (10-U)
7
Qabala Baku (QAB)
40
SUKUROV, Cavid Rasid
0
42
QAFARLI, Rasid Elman
Printed at 05-12-2014, 22:53 by alidavrish-pc
0
Qabala Baku (QAB)
LOK Baki (LOK)
5
QAFARLI, Rasid Elman
LOK Baki (LOK)
Nef
T-Ba
QAB
LOK
T-Su
QAB
T-Ga
10-U
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati U - 18
+90 kg
Friday, 5 December 2014
Weight category: men +90 kg
1
9
5
ABS
T-GA
J-12
SALMANOV, Orxan Samsaddin
ALIYEV, Elturan Arzu
7
11
7
1
6
T-BA YAQUBOV, Suleyman Akif
7
T-SU ALIYEV, Adalat Ali
0
NIZ
J-12
YAQUBOV, Suleyman Akif
3 TIM Baki (T-Ba)
NURIYEV, Aliqismat Mais
YAQUBOV, Suleyman Akif
7
Judo 2012 (J-12)
0
TIM Baki (T-Ba)
0
NIZ Baki (NIZ)
23
ORUCOV, Vusal Balasaday
5
MEHDIYEV, Xalid Bunyad
Judo 2012 (J-12)
ORUCOV, Vusal Balasaday 5
Judo 2012 (J-12)
ORUCOV, Vusal Balasaday 7
11 Judo 2012 (J-12)
BABAYEV, Ramil Eldar
BABAYEV, Ramil Eldar
0
IDM Sumqait (ID-S)
ORUCOV, Vusal Balasaday 0
18 Judo 2012 (J-12)
T-BA SAHBAZOV, Orxan Fariz
7
12
NIZ
MEHDIYEV, Xalid Bunyad
7
10
6
8
7
Judo 2012 (J-12)
7
NURIYEV, Aliqismat Mais
T-GA CAFAROV, Ayxan Gunduz
ID-S
MEHDIYEV, Xalid Bunyad
17
14
4
TIM Ganca (T-Ga)
MEHDIYEV, Xalid Bunyad
2 Judo 2012 (J-12)
4
10
0
9
15
2
ALIYEV, Elturan Arzu
MEHDIYEV, Xalid Bunyad
13
3
(11 competitors)
0
SAHBAZOV, Orxan Fariz
RESULTS
TIM Baki (T-Ba)
12
KARIMOV, Farxan Fuad
SAHBAZOV, Orxan Fariz
1
2
3
3
5
5
7
7
0
TIM Baki (T-Ba)
8
16
13
T-GA ALIYEV, Elturan Arzu
ALIYEV, Elturan Arzu
0
TIM Ganca (T-Ga)
19
T-SU ALIYEV, Adalat Ali
0
NIZ
7
NURIYEV, A.
14
NURIYEV, Aliqismat Mais
MEHDIYEV, Xalid Bunyad
ORUCOV, Vusal Balasaday
NURIYEV, Aliqismat Mais
BABAYEV, Ramil Eldar
SAHBAZOV, Orxan Fariz
YAQUBOV, Suleyman Akif
ALIYEV, Elturan Arzu
NURIYEV, Aliqismat Mais
7
NIZ Baki (NIZ)
7
21
NIZ Baki (NIZ)
SAHBAZOV, Orxan Fariz
NURIYEV, Aliqismat Mais
NIZ Baki (NIZ)
0
TIM Baki (T-Ba)
ID-S
BABAYEV, Ramil Eldar
BABAYEV, Ramil Eldar
15 IDM Sumqait (ID-S)
20
BABAYEV, Ramil Eldar
7
IDM Sumqait (ID-S)
16
22
YAQUBOV, Suleyman Akif
TIM Baki (T-Ba)
Printed at 05-12-2014, 23:14 by alidavrish-pc
0
BABAYEV, Ramil Eldar
IDM Sumqait (ID-S)
J-12
J-12
NIZ
ID-S
T-Ba
T-Ba
T-Ga
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati U - 18
Friday, 5 December 2014
Weight category: women -36 kg
Fill in winning score
Name
1
2
3
4
Nation
VALIYEVA, Sevda Telman
UG-2
[UGIM-2 Sumqayit (UG-2)]
ASLANOVA, Fazila Tavak
4
0
0
0
0
0
4
100
100
6
300
1
100
4
200
2
2
100
3
QAB
100
0
MING
100
0
[Qabala Baku (QAB)]
[Mingacevir (MING)]
3
100
HACIYEVA, Aygun Safa
0
Score points:
Ippon 100 / Wazaari 10 / Yuko 1 / Penalties 0,5
Order of Contests:
1 - 2 , 3 - 4 / 1 - 3, 2 - 4 / 1 – 4 , 2 – 3
Contest
1-2
3-4
1-3
2-4
1-4
2-3
Name
VALIYEVA, Sevda Telman
UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
HACIYEVA, Aygun Safa
Qabala Baku (QAB)
VALIYEVA, Sevda Telman
UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
ASLANOVA, F.
Qabala Baku (QAB)
VALIYEVA, Sevda Telman
UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
ASLANOVA, F.
Qabala Baku (QAB)
Score
Score
0
10
10
0
0
10
10
0
0
10
10
0
Wins Points Place
2
QAB
[Qabala Baku (QAB)]
ISMAYILZADA, Laman Va
1
Name
Time
ASLANOVA, F.
4:00
Qabala Baku (QAB)
ISMAYILZADA, Laman Vasif
Mingacevir (MING)
HACIYEVA, Aygun Safa
Qabala Baku (QAB)
ISMAYILZADA, Laman Vasif
Mingacevir (MING)
ISMAYILZADA, Laman Vasif
Mingacevir (MING)
HACIYEVA, Aygun Safa
Qabala Baku (QAB)
RESULTS
1 ASLANOVA, Fazila Tavakkul
QAB
2 HACIYEVA, Aygun Safa
QAB
3 ISMAYILZADA, Laman Vasif
MING
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati U - 18
Weight category: women -40 kg
Pool A
Fill in winning score
Name
1
2
3
1
Nation
HAMIDOVA, Safaq Rasim
QULUZADA, Aytac Aydin
3
2
2
10
10
Wins Points Place
0
0
0
0
Nef
[Neftci Baki (Nef)]
ALIYEVA, Ramila Tahir
0
2
0
10
ZAQ
[ZAQATALA (ZAQ)]
4
200
1
0
0
3
2
100
2
Fill in winning score
Name
2
3
UG-2
[UGIM-2 Sumqayit (UG-2)]
Pool B
1
2
1
Nation
HACIYEVA, Sahana Ibadat
2
3
2
2
7
10
Wins Points Place
UG-2
[UGIM-2 Sumqayit (UG-2)]
ALIYEVA, Nazrin Ilham
0
0
0
0
QAB
[Qabala Baku (QAB)]
CALILOVA, Ilaha Ajdar
0
2
0
10
T-Ba
[TIM Baki (T-Ba)]
4
110
1
0
0
3
2
100
2
Fight order: A 1-2, B 1-2, A 1-3, B 1-3, A 2-3, B 2-3
FINAL ROUND
A1 UG-2
B2 T-BA
B1 UG-2
A2 ZAQ
HAMIDOVA, S.
0
T-BA
7
CALILOVA, Ilaha Ajdar 10
CALILOVA, I.
HACIYEVA, S.
ALIYEVA, R.
HACIYEVA, S.
10
UG-2
8
0
0
9
HACIYEVA, S.
1
CALILOVA, I.
2
HAMIDOVA, S.
3
ALIYEVA, R.
3
10
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati U - 18
Friday, 5 December 2014
Weight category: women -44 kg
Fill in winning score
Name
1
2
3
4
Nation
RAHIMOVA, Sahana Isma
[TIM Baki (T-Ba)]
RASULOVA, Afsana Inqla
[UGIM-2 Sumqayit (UG-2)]
ALIYEVA, Aysan Sirac
[Neftci Baki (Nef)]
KARIMOVA, Firuza Ramin
[Sabran (sab)]
1
T-Ba
3
4
100
100
100
6
300
1
100
100
4
200
2
0
0
0
4
2
100
3
UG-2
0
Nef
0
0
sab
0
0
100
Score points:
Ippon 100 / Wazaari 10 / Yuko 1 / Penalties 0,5
Order of Contests:
1 - 2 , 3 - 4 / 1 - 3, 2 - 4 / 1 – 4 , 2 – 3
Contest
1-2
3-4
1-3
2-4
1-4
2-3
Name
RAHIMOVA, Sahana Ismayil
TIM Baki (T-Ba)
ALIYEVA, Aysan Sirac
Neftci Baki (Nef)
RAHIMOVA, Sahana Ismayil
TIM Baki (T-Ba)
RASULOVA, Afsana Inqlab
UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
RAHIMOVA, Sahana Ismayil
TIM Baki (T-Ba)
RASULOVA, Afsana Inqlab
UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
Score
Score
10
0
0
10
10
0
10
0
10
0
10
0
Wins Points Place
2
Name
Time
RASULOVA, Afsana Inqlab
UGIM-2 Sumqayit (UG-2)
KARIMOVA, Firuza Ramin
Sabran (sab)
ALIYEVA, Aysan Sirac
Neftci Baki (Nef)
KARIMOVA, Firuza Ramin
Sabran (sab)
KARIMOVA, Firuza Ramin
Sabran (sab)
ALIYEVA, Aysan Sirac
Neftci Baki (Nef)
RESULTS
1 RAHIMOVA, Sahana Ismayil
T-Ba
2 RASULOVA, Afsana Inqlab
UG-2
3 KARIMOVA, Firuza Ramin
sab
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati U - 18
Weight category: women -48 kg
Pool A
Fill in winning score
Name
1
2
3
4
ASADOVA, Goycak Ali
[UGIM-2 Sumqayit (UG-2)]
RAHIMOVA, Gunel Aleksa
[Mingacevir (MING)]
MAMMADALIYEVA, Gulac
[IDM Sumqait (ID-S)]
CAVADOVA, Rahida Sayy
[TIM Baki (T-Ba)]
Nation
1
2
3
4
2
0
2
10
0
10
0
0
2
0
0
10
UG-2
MING
ID-S
T-Ba
2
2
2
10
10
10
0
0
0
0
0
0
Pool B
2
3
4
MAMMADOVA, Asmar Ra
[TIM Sumqayit (T-Su)]
ALLAHVERDIYEV, Camila
[Attila Baki (AT-B)]
SAFAROVA, Farida Azar
[NIZ Baki (NIZ)]
BAKIRZADA, Gunel Nami
[LOK Baki (LOK)]
FINAL ROUND
A1 ID-S
B2 LOK
B1 NIZ
A2 UG-2
4
200
2
2
100
3
6
300
1
0
0
4
Fill in winning score
Name
1
Wins Points Place
Nation
1
2
3
4
2
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
T-Su
AT-B
NIZ
LOK
2
2
2
10
10
10
2
2
0
10
10
0
Wins Points Place
2
100
3
0
0
4
6
300
1
4
200
2
Fight order: A 1-2, A 3-4, B 1-2, B 3-4, A 1-4, A 2-3,
B 1-4, B 2-3, A 1-3, A 2-4, B 1-3, B 2-4
MAMMADALIYEVA, G. 0
LOK
13
BAKIRZADA, G.
10
BAKIRZADA, G. 10
SAFAROVA, F.
10
NIZ
14
ASADOVA, Goycak Ali 0
SAFAROVA, F.
15
BAKIRZADA, G.
1
SAFAROVA, F.
2
MAMMADALIYEVA, G.
3
ASADOVA, G.
3
0
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati U - 18
Weight category: women -52 kg
Pool A
Fill in winning score
Name
1
2
3
1
Nation
HUSEYNOVA, Leyla Ilqar
HUSEYNOVA, Farida Farman
[Neftci Baki (Nef)]
AHLIMANOVA, Ilaha Vuqar
3
2
0
10
0
Wins Points Place
0
0
0
0
Nef
2
2
10
10
Nef
[Neftci Baki (Nef)]
2
100
2
0
0
3
4
200
1
Fill in winning score
Name
2
3
ABS
[Abseron (ABS)]
Pool B
1
2
1
Nation
HASANOVA, Aygun Nariman
[Zirva Ismayili (ISM)]
HUSEYNOVA, Niciya Nuraddi
[Neftci Baki (Nef)]
HACIYEVA, Samira Sadiq
2
3
0
0
0
0
Wins Points Place
ISM
2
2
10
7
Nef
2
0
10
0
ID-S
[IDM Sumqait (ID-S)]
0
0
3
4
110
1
2
100
2
Fight order: A 1-2, B 1-2, A 1-3, B 1-3, A 2-3, B 2-3
FINAL ROUND
A1 NEF
B2 ID-S
B1 NEF
A2 ABS
AHLIMANOVA, I.
HACIYEVA, S.
10
NEF
7
0
AHLIMANOVA, I. 10
HUSEYNOVA, N.
HUSEYNOVA, L.
10
NEF
8
0
HUSEYNOVA, N. 0
9
AHLIMANOVA, I.
1
HUSEYNOVA, N.
2
HACIYEVA, S.
3
HUSEYNOVA, L.
3
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati U - 18
Friday, 5 December 2014
Weight category: women -57 kg
Fill in winning score
Name
Nation
1
2
3
4
5
Wins
Points
Place
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
2
100
4
0
0
4
200
3
0
6
300
2
8
400
1
1 RAHIMLI, Narmin Cabr
J-12
2 AGAYEVA, Leyla Fazil
T-Su
100
3 SULEYMALI, Fidan
NIZ
100
100
4 MAMMADOVA, Nurana
KAN
100
100
100
5 SAFAROVA, Basti Bad
SIY
100
100
100
[Judo 2012 (J-12)]
[TIM Sumqayit (T-Su)]
[NIZ Baki (NIZ)]
[Kano (KAN)]
[Nef-Siyazan (SIY)]
100
Score points:
Ippon 100 / Wazaari 10 / Yuko 1 / Penalties 0,5
Order of Contests:
1 - 2 , 3 - 4 / 1 - 5, 2 - 3 / 4 – 5 , 1 – 3 / 2 – 4 , 3 – 5 / 1 – 4 , 2 – 5
Contest
1-2
Name
RAHIMLI, Narmin Cabrayil
Judo 2012 (J-12)
3-4
SULEYMALI, Fidan
1-5
RAHIMLI, Narmin Cabrayil
2-3
AGAYEVA, Leyla Fazil
4-5
1-3
NIZ Baki (NIZ)
Judo 2012 (J-12)
TIM Sumqayit (T-Su)
MAMMADOVA, Nurana Ehsan
Kano (KAN)
RAHIMLI, Narmin Cabrayil
Judo 2012 (J-12)
2-4
AGAYEVA, Leyla Fazil
3-5
SULEYMALI, Fidan
1-4
RAHIMLI, Narmin Cabrayil
2-5
AGAYEVA, Leyla Fazil
TIM Sumqayit (T-Su)
NIZ Baki (NIZ)
Judo 2012 (J-12)
TIM Sumqayit (T-Su)
Score
Score
Name
Time
0
10
0
10
MAMMADOVA, Nurana Ehsan
0
10
SAFAROVA, Basti Badal
0
10
SULEYMALI, Fidan
0
10
0
10
0
10
MAMMADOVA, Nurana Ehsan
0
10
SAFAROVA, Basti Badal
0
10
MAMMADOVA, Nurana Ehsan
0
10
SAFAROVA, Basti Badal
AGAYEVA, Leyla Fazil
TIM Sumqayit (T-Su)
Kano (KAN)
Nef-Siyazan (SIY)
NIZ Baki (NIZ)
SAFAROVA, Basti Badal
Nef-Siyazan (SIY)
SULEYMALI, Fidan
NIZ Baki (NIZ)
Kano (KAN)
Nef-Siyazan (SIY)
Kano (KAN)
Nef-Siyazan (SIY)
RESULTS
1 SAFAROVA, Basti Badal
SIY
2 MAMMADOVA, Nurana Ehsan
KAN
3 SULEYMALI, Fidan
NIZ
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati U - 18
Weight category: women -63 kg
Pool A
Fill in winning score
Name
1
2
3
4
Nation
MUQUMOVA, Camala Rafi
1
2
3
4
2
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
Nef
[Neftci Baki (Nef)]
SALMANOVA, Munavar S
KAN
[Kano (KAN)]
ABDULLAYEVA, Narmin
ISM
[Zirva Ismayili (ISM)]
TANRIVERDIYEVA, Fidan
UG-2
[UGIM-2 Sumqayit (UG-2)]
2
2
0
10
10
0
2
2
2
10
10
5
Pool B
2
3
Nation
SORANOVA, Diana Murtu
1
BAL
[Balakan (BAL)]
HUSEYNOVA, Fidan Azar
Nef
[Neftci Baki (Nef)]
HACIYEVA, Nargiz Ismayil
QAB
[Qabala Baku (QAB)]
2
3
0
0
0
0
2
0
10
0
2
2
10
5
4
4
FINAL ROUND
A1 UG-2
B2 NEF
B1 QAB
A2 ISM
2
100
3
0
0
4
4
200
2
6
201
1
Fill in winning score
Name
1
Wins Points Place
Wins Points Place
0
0
3
2
100
2
4
101
1
0
0
4
Fight order: A 1-2, A 3-4, B 1-2, B 3-4, A 1-4, A 2-3,
B 1-4, B 2-3, A 1-3, A 2-4, B 1-3, B 2-4
TANRIVERDIYEVA, F. 0
NEF
13
HUSEYNOVA, F.
10
HUSEYNOVA, F. 0
HACIYEVA, N.
ABDULLAYEVA, N.
HACIYEVA, N.
10
QAB
14
0
15
HACIYEVA, N.
1
HUSEYNOVA, F.
2
TANRIVERDIYEVA, F.
3
ABDULLAYEVA, N.
3
10
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati U - 18
Friday, 5 December 2014
Weight category: women -70 kg
Fill in winning score
Name
1
2
3
VAHABOVA, Anaxanim Adil
[TIM Sumqayit (T-Su)]
COBANOVA, Sabina Narima
[Balakan (BAL)]
QAMBAROVA, Firuza Alasga
[Imisli Imisli (IMS)]
Order of Contests:
Contest
1-2
1-3
2-3
VAHABOVA, Anaxanim Adil
Score points:
Wins Points Place
0
100
2
100
2
0
0
3
4
200
1
1-2/1-3/2-3
TIM Sumqayit (T-Su)
COBANOVA, S.
100
IMS
3
0
0
BAL
VAHABOVA, Anaxanim Adil
TIM Sumqayit (T-Su)
2
100
T-Su
Name
Balakan (BAL)
1
Nation
Score
Score
10
0
0
10
0
10
Name
Time
COBANOVA, S.
4:00
Balakan (BAL)
QAMBAROVA, F.
4:00
Imisli (IMS)
QAMBAROVA, F.
4:00
Imisli (IMS)
Ippon 100 / Wazaari 10 / Yuko 1 / Penalties 0,5
RESULTS
1 QAMBAROVA, Firuza Alasgar
IMS
2 VAHABOVA, Anaxanim Adil
T-Su
3 COBANOVA, Sabina Nariman
BAL
Azarbaycan Cudo Fedrasiyasi
Azarbaycan Cempionati U - 18
Friday, 5 December 2014
Weight category: women +70 kg
Fill in winning score
Name
1
2
3
CAFAROVA, Nigar Seymur
[Neftci Baki (Nef)]
MAMMADLI, Mehin
HACIYEVA, Aynura Samir
[10-UGIM (10-U)]
Order of Contests:
1-2
1-3
2-3
Nef
100
100
Wins Points Place
100
4
200
1
0
0
3
2
100
2
1-2/1-3/2-3
CAFAROVA, Nigar Seymur
Neftci Baki (Nef)
CAFAROVA, Nigar Seymur
Neftci Baki (Nef)
MAMMADLI, Mehin
Score points:
3
0
0
10-U
Name
TIM Ganca (T-Ga)
2
0
T-Ga
[TIM Ganca (T-Ga)]
Contest
1
Nation
Score
Score
10
0
10
0
0
10
Name
Time
MAMMADLI, Mehin
4:00
TIM Ganca (T-Ga)
HACIYEVA, Aynura Samir
10-UGIM (10-U)
HACIYEVA, Aynura Samir
10-UGIM (10-U)
Ippon 100 / Wazaari 10 / Yuko 1 / Penalties 0,5
RESULTS
1 CAFAROVA, Nigar Seymur
Nef
2 HACIYEVA, Aynura Samir
10-U
3 MAMMADLI, Mehin
T-Ga
4:00
4:00
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа