close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Interplast - ipppoland.pl

код для вставкиСкачать
Oznaczenia / Marks / Обозначения
Symbol
Symbol
Символ
Ilość doniczek na palecie
Number of pots per pallet
Количество цветочных горшков на поддоне
Pojemność
Contents
Емкость
Waga palety z doniczkami
Pallet weight with pots
Вес поддона с цветочными горшками
Średnica
Diameter
Диаметр
Wymiary palety
Pallet dimensions
Габариты поддона
Wysokość
Height
Высота
Wymiary palety
Pallet dimensions
Габариты поддона
Średnica dna
Base diameter
Диаметр дна
Worek
Bag
Мешёк
Kąt nachylenia ścian
Side inclination
Угол наклона стенок
Waga worka
Bag weight
Вес мешка
Waga jednostkowa
Unit weight
Единичный вес
Ilość worków na palecie
Number of bags per pallet
Количество мешков на поддоне
Ilość sztuk w worku
Number per bag
Количество в мешке
Ilość worków w kartonie
Number of bags per carton
Количество мешков в коробке
Ilość otworów w dnie
Number of base holes
Количество донных отверстий
Tace transportowe
Transport trays
Кассеты для транспортировки
Ilość w kartonie
Number per carton
Количество в коробке
Ilość i rozmiar otworów
Number and dimension of holes
Количество и габарит отверстий
Waga kartonu
Weight per carton
Вес упаковки
Ilość tac na palecie
Number of trays per pallet
Количество кассет на поддоне
Ilość kartonów na palecie
Number of cartons per pallet
Количество коробoк на поддоне
Wymiary palety
Pallet dimensions
Габариты поддона
Waga palety z kartonami
Weight per pallet with cartons
Вес поддона с коробками
Waga palety z tacami
Pallet weight with trays
Вес поддона с кассетами
Ilość na palecie
Number per pallet
Количество на поддоне
Ładowność
Capacity
Грузоподъемность
Waga palety z doniczkami
Pallet weight with pots
Вес поддона с цветочными горшками
Spis treści / Contents / Cодержание
1
O firmie / About the Company / О фирме
2
4.14
Kontenery duże /
Large containers /
Контейнеры большие
19
4.14
DKB
19
4.15
Pojemniki na kwiaty cięte /
Cut flower buckets /
Контейнеры для срезанных цветов
20
5
Akcesoria / Accessories / Аксессуары
21
6
Doniczki dekoracyjne / Decorative flower-pots /
Цветочные горшки декоративные
25
Doniczki Kwadratowe / Square pots /
Цветочные горшки квадратные
4
2.1
Kwadratowe wysokie /
Tall Square /
Высокие квадратные
4
2.2
Kwadratowe /
Square /
Квадратные
5
2.3
VKR donice kwadratowe – okrągłe dno /
VKR square pots – round bottom /
VKR квадратные горшки – круглое дно
6
Doniczki / Flower-pots / Цветочные горшки
7
3.1
Małe SB /
Small SB /
Малые SB
7
6.1
HP LUX
25
3.2
PBN
8
6.2
HP DECOR
26
3.3
CLN
8
6.3
Hak /
Hanger /
Подвесной крюк
26
3.4
KB
9
6.4
Classic
27
3.5
H-KB
9
6.5
Decor C
28
10
6.6
Hak C 28 /
Hanger C 28 /
Подвесной крюк C 28
28
6.7
Decor 34 N
29
6.8
Amfora /
Amphora /
Амфора
29
Doniczki transparentne, kolorowe i z nadrukiem /
Transparent, coloured and printed flower-pots /
Горшки бесцветные, цветные и с печатной графикой
30
7.1
Doniczki z nadrukiem /
Printed pots /
Горшки с печатной графикой
30
7.2
Osłonka /
Cover /
Кашпо
30
7.3
Pojemniki transparentne /
Transparent containers /
Контейнеры бесцветные
30
8
Tace transportowe /
Transport trays /
Кассеты для транспортировки
31
9
Skrzynki /
Crates /
Ящики
35
10
Podesty /
Floor tiles /
Подесты
36
Usługi recyklingu /
Recycling services /
Услуги по рециклингу
36
Pakowanie i transport /
Packaging and transportation /
Упаковка и транспортировка
37
2
3
4
Pojemniki / Containers / Контейнеры
4.1
P.C
10
4.2
L-LSR
11
4.3
H-GB
11
4.4
HS
11
4.5
H-LSR
4.6
H-HSR
4.7
RP
12
13
13
4.8
LBCZ
4.9
Pojemnik na choinki B12 /
Bucket for Christmas tree B12 /
Контейнер для ёлок B12
15
4.10
BC
15
7
14
4.11
SBX
16
11
4.12
Pojemniki duże /
Large containers /
Контейнеры большие
18
12
4.13
Podstawka /
Saucer /
Подставка
18
www.ipppoland.pl
1
1
O firmie /
About the Company /
О фирме
Interplast Plastic Products Sp. z o.o. jest firmą produkcyjną prowadzącą działalność w branży tworzyw sztucznych,
producentem doniczek i pojemników używanych do produkcji ogrodniczej i szkółkarskiej. Spółka działa na rynku od 1991 roku.
Stosowanie nowoczesnych technologii produkcji i wzornictwa pozwala produkować wyroby o wysokim standardzie jakości,
które znajdują licznych nabywców na wielu rynkach europejskich.
Podstawowym wyrobem IPP jest szeroki asortyment doniczek i pojemników stosowanych do produkcji szkółkarskiej
i ogrodniczej o pojemności od 0,08 litra do 65 litrów. Asortyment zawiera ponad 120 różnych pojemników, które w zależności
od modelu i rozmiarów znajdują zastosowanie do produkcji kwiatów i roślin ozdobnych, drzew ozdobnych, sadowniczych,
niektórych warzyw i owoców. Firma produkuje pojemniki nadające się do różnych technologii upraw roślin, w tym upraw
w pełni zmechanizowanych, prowadzonych zarówno pod osłonami, jak i w kontenerowniach otwartych. W ofercie znajdują
się różne donice dekoracyjne do produkcji roślin, przystosowane do ekspozycji na zawiesiach (wiszące). Dla celów
marketingowych pojemniki mogą mieć wykonany trwały nadruk w jednym lub kilku kolorach, zgodnie z zamówionym
projektem. Dla uzupełnienia oferty własnych wyrobów, IPP dostarcza pojemniki szkółkarskie o dużych pojemnościach do 1000
litrów.
Druga grupa wyrobów to tace transportowe do doniczek okrągłych i kwadratowych oraz skrzynki z tworzyw sztucznych
znajdujące zastosowanie do transportu i magazynowania owoców, warzyw, artykułów spożywczych.
Wszystkie wyroby oferowane przez IPP produkowane są z materiałów podlegających w 100% procesom recyklingu.
www.ipppoland.pl
2
Interplast Plastic Products is a plastic processing company and a leading manufacturer of flowerpots and containers
for professional growers. The firm has been in existence since 1991.
The use of modern manufacture technologies and design enables production of goods to highest quality standards, which
attract many buyers on many European markets.
The basic products of IPP are a full choice of flowerpots and containers for gardening and plant nurseries, with volumes ranging
from 0.08 to 65 litres. The program includes more than 120 types of containers. Depending on model and dimensions, they are
used in the professional growing of flowers and decorative plants, ornamental and fruit-growing trees as well as vegetables and
fruits. IPP produces pots adjusted to various technologies of plant cultivation, including fully mechanized, both under glass and/
or poly tunnels, as well as in open fields. In the products on offer you also find decorative hanging pots and bowls.
For marketing purposes containers can be permanently printed, in one or multiple colours, according to ordered design. To
complete its own production ranges, IPP also offers high capacity nursery plant containers up to 1,000 litres.
IPP also produces transport trays for square and round flower pots as well as plastic crates for transporting and storing fruits,
vegetables and food.
All the products offered by IPP are manufactured from 100% recycled materials and can be recycled again.
Интерпласт Пластик Продуктс Комп. с о.о. это производственная фирма, основная деятельность которой в отрасли
синтетических материалов; фирма является поставщиком цветочных горшков и контейнеров используемых для
производства , выращивания растений в садоводстве и питомниках. Компания действует на рынке с 1991 года.
Использование современных технологий производства и узорничества позволяет производить продукты самого
высокого уровня качества, которые востребованы потребителями как на местном рынке, так на Европейском рынке.
Основным направлением ИПП является производство широкого ассортимента цветочных горшков и контейнеров
ёмкостью от 0,08 литра до 65 литров используемых в садоводстве и питомниках.
Ассортимент свыше 120 разных контейнеров, которые в зависимости от моделей и размеров используются для
производства цветов и декоративных растений, декоративных деревьев, некоторых овощей и фруктов. Фирма
производит контейнеры пригодные для разных технологий выращивания растений, в том числе механизированных,
которые ведутся под прикрытиями, в теплицах так же как и в открытых помещениях.
Для целей маркетинга контейнеры могут иметь прочную надпись в одном или нескольких цветах, согласно заказанному
проекту. Для расширения ассортимента собственных изделий, как дистрибутор доставляем питомникам контейнеры
большой ёмкостью до 1000 литров. Также предлагаем цветочные декоративные горшки для производства растений,
используемых для экспозиций (висящие).
Вторая группа товара - это транспортные подносы для круглых и квадратных цветочных горшков, также ящики из
пластмассы, используемые для транспортировки и хранения фруктов, овощей, продовольственных продуктов.
Все изделия предлагаемые ИПП производится из изделий, которые в 100% принадлежат процессам рециркуляции.
www.ipppoland.pl
3
2
2.1
Doniczki Kwadratowe /
Square pots /
Цветочные горшки квадратные
Kwadratowe wysokie / Tall Square / Высокие квадратные
Doniczki kwadratowe / Square pots / Цветочные горшки квадратные
25x25x26 H
Kolor standardowy: czarny, terakota. Na zamówienie: inne kolory.
Standard colours: black, terracotta. Other colours upon request.
Цвет стандартный: черный, терракота. По заказу выполняем другие цвета.
20x20x23 H
11x11x19 H
11x11x21,5 H
15x15x20 H
9x9x14 H
13,7x13,7x23H
Szczegółowy opis na stronie
Detailed description on page
Подробное описание на странице
22
Szczegółowy opis na stronie
Detailed description on page
Подробное описание на странице
9x9x13 H
9x9x14 H
11x11x19 H
11x11x21,5 H
13,7x13,7x23H
15x15x20 H
20x20x23 H
25x25x26 H
4
0,75
0,8
1,65
2
3
3,15
5,7
11
9x9
9x9
11x11
11x11
13,7x13,7
15x15
20x20
25x25
7,0
7,3
8,3
8,5
10,1
11
14
18,6
13
14
19
21,5
23
20
23
26
5°
5°
3,5°
3,5°
3,5°
5°
5°
5°
9x9x13 H
600
—
—
—
—
—
—
—
24
—
—
—
—
—
—
—
20
—
—
—
—
—
—
—
24
525
—
—
—
—
—
—
—
9 438
7 488
4 500
3 600
—
4 592
2 040
1 120
283
275
259
265
—
390
308
346
—
—
—
—
7 056
—
—
—
—
—
—
—
724
—
—
—
100x120x125
100x120x125
100x120x125
100x120x125
100x120x210
100x120x125
100x120x125
100x120x125
2.2
Kwadratowe / Square / Квадратные
Doniczki kwadratowe / Square pots / Цветочные горшки квадратные
Kolor standardowy: czarny, terakota. Na zamówienie: inne kolory.
Standard colours: black, terracotta. Other colours upon request.
Цвет стандартный: черный, терракота. По заказу выполняем другие цвета.
seria EX
15x15x15 EX
15x15x15 EX
dostępne z otworami na etykietę i bez otworów
available with and without label slits
доступные с отверстиями для этикетки и без отверстий
13x13x13
15x15x15
7x7x8 EX
9x9x10 EX
10x10x11
11x11x12 EX
11x11x12
13x13x13 EX
13x13x13
15x15x15 EX
15x15x15
0,25
0,5
0,7
1
1
1,4
1,5
2,3
2,6
7x7
9x9
10x10
11x11
11x11
13x13
13x13
15x15
15x15
www.ipppoland.pl
5,2
6,5
7,4
7,8
8,6
9,5
9,5
11,2
12,6
7,8
9,6
11
12
12
13
13
15
15
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
2 688
1 260
1 200
660
—
—
—
—
—
27
22
30
20
—
—
—
—
—
20
20
20
20
—
—
—
—
—
560
460
620
420
—
—
—
—
—
11x11x12
100x120x240
100x120x240
100x120x240
100x120x240
—
—
—
—
—
30 940
18 876
14 400
10 000
6 000
7 308
6 080
4 410
2 695
10x10x11
330
341
340
310
230
318
336
318
219
100x120x125
100x120x125
100x120x125
110x110x125
110x110x125
100x120x125
110x110x125
110x110x125
110x110x125
5
2.3
VKR donice kwadratowe – okrągłe dno / VKR square pots –
round bottom / VKR квадратные горшки – круглое дно
Pojemniki / Containers / Контейнеры
Kolor standardowy: czarny, terakota. Na zamówienie: inne kolory.
VRK 1
VRK 1,4
Standard colours: black, terracotta. Other colours upon request.
Цвет стандартный: черный, терракота. По заказу выполняем другие цвета.
VRK 2
VRK 3
VRK 4
VRK 5
Podpora do VKR 2 L
Plant support for VKR 2 L
Поддержка растений для VKR 2 л
14,3 c
m
VRK 2 L
VKR 1
VKR 1,4
VKR 2
VKR 3
VKR 4
VKR 5
6
1,0
1,4
2,0
3,0
4,0
5,0
14
,3
cm
H =14 cm
19
c
m
19 cm
11x11
8,3x8,3
12,6x12,6
9x9
14x14
11,8
15,8 x 15,8
13,3
17,5x17,5
14
18,5x18,5
14,8
12,5
13
14
16
18,5
20
—
—
—
—
—
—
10 098
8 208
4 200
2 520
2 250
2 160
315
325
227
209
241
268
100x120x125
100x120x125
100x120x125
100x120x125
100x120x125
100x120x125
3.1
Doniczki /
Flower-pots /
Цветочные горшки
3
—
49 000
39 000
100x120x240
Małe SB / Small SB / Малые SB
Doniczki / Flower-pots / Цветочные горшки
Kolor standardowy: czarny, terakota. Na zamówienie: inne kolory.
Standard colours: black, terracotta. Other colours upon request.
Цвет стандартный: черный, терракота. По заказу выполняем другие цвета.
SB 5,5
SB 8
8,5
0,08
0,2
0,25
5,5
8
8,5
www.ipppoland.pl
3,9
6,1
6,6
5,1
6,3
6,5
5°
5°
5°
7 035
2 450
2 200
29
21
19,4
20
20
20
600
440
408
100x120x240
100x120x240
100x120x240
—
412
371
—
100x120x210
7
3.2
PBN
PBN 9
PBN 12
Doniczki / Flower-pots / Цветочные горшки
PBN 10
PBN 11
Kolor standardowy: czarny, terakota. Na zamówienie: inne kolory.
Standard colours: black, terracotta. Other colours upon request.
Цвет стандартный: черный, терракота. По заказу выполняем
другие цвета.
PBN 9
PBN 10
PBN 11
PBN 12
0,25
0,4
0,45
0,6
3.3
9
10
11
12
6,3
7
7,7
8,2
7
7,5
8
9
8°
8°
8°
8°
2 240
1 920
—
—
22,5
21
—
—
20
20
—
—
470
480
—
—
100x120x240
100x120x240
—
—
—
—
18 000
11 900
409
449
290
234
43 200
33 000
—
—
100x120x190
100x120x240
100x120x125
110x110x125
CLN
Doniczki / Flower-pots / Цветочные горшки
CLN 12
CLN 14
Kolor standardowy: czarny, terakota. Na zamówienie: inne kolory.
CLN 11
CLN 13
CLN 10
Standard colours: black, terracotta. Other colours upon request.
Цвет стандартный: черный, терракота. По заказу выполняем
другие цвета.
CLN 10
CLN 11
0,45
0,5
10
11
7,7
8,4
8
8,7
5°
5°
1 421
—
21
—
20
—
440
—
100x120x240
CLN 12
0,75
12
9,2
9,5
5°
—
—
—
—
—
CLN 13
0,9
13
10
10,2
5°
—
—
—
—
—
CLN 14
1,1
14
10,7
10,8
5°
—
—
—
—
—
8
—
15 000
12 600
9 976
7 480
6 912
230
234
230
222
260
—
—
—
—
18 920
—
441
—
12 800
443
100x120x125
100x120x125
100x120x125
100x120x240
100x120x125
100x120x125
100x120x240
3.4
KB
Doniczki / Flower-pots / Цветочные горшки
KB 13 E 5°
KB 13 E 8°
Kolor standardowy: czarny, terakota. Na zamówienie: inne kolory.
KB 10,5
Standard colours: black, terracotta. Other colours upon request.
Цвет стандартный: черный, терракота. По заказу выполняем другие цвета.
KB 10,5
KB 13 E 5°
KB 13 E 8°
3.5
0,45
0,85
0,85
10,5
13
13
8,1
10
9,1
7,8
9,5
9,5
5°
5°
8°
1 250
—
—
18,5
—
—
20
—
—
390
—
—
—
—
10 920
—
195
282
25 000
14 000
—
370
370
—
100x120x240
9 460
6 528
5 088
261
251
253
100x120x125
100x120x240
100x120x125
H-KB
Doniczki / Flower-pots / Цветочные горшки
Kolor standardowy: czarny, terakota. Na zamówienie: inne kolory.
Standard colours: black, terracotta. Other colours upon request.
Цвет стандартный: черный, терракота. По заказу выполняем другие цвета.
H 12 KB
H 14 KB
H 15 KB
www.ipppoland.pl
0,5
1,45
1,7
11,8
14
15
9,2
10,7
11,5
10,5
13,2
14,2
5°
5°
5°
100x120x125
100x120x125
9
4
4.1
Pojemniki /
Containers /
Контейнеры
P.C
Pojemniki / Containers / Контейнеры
Kolor standardowy: czarny, terakota. Na zamówienie: inne kolory.
Standard colours: black, terracotta. Other colours upon request.
P.C. 14/123-0
Цвет стандартный: черный, терракота. По заказу выполняем другие цвета.
P.C. 14,7 LV
P.C. 14,7 SB
P.C. 117/108-0
P.C. 14/123
P.C. 142/135
P.C. 117/108
P.C. 579 – 117/108
P.C. 579 – 117/108-O
P.C. 565 – 14/123
P.C. 565 – 14/123-O
P.C. 570 – 142/135
P.C . 533 – 14,7 LV
P.C. 532 – 14,7 SB
10
0,74
0,74
1,35
1,35
1,3
1,6
1,6
11,7
11,7
14
14
14,2
14,7
14,7
8,7
8,7
10,7
10,7
10,2
10,2
10,2
10,8
10,8
12,3
12,3
13,5
14
14
5,5°
5,5°
5°
5°
8,4°
8°
8°
18 060
18 060
11 520
11 520
9 600
12 985
12 985
411
411
400
400
370
475
475
100x120x200
100x120x200
100x120x200
100x120x200
100x120x200
100x120x200
100x120x200
4.2
L-LSR
L 12 LSR
L 13 LSR
L 15 LSR
Pojemniki / Containers / Контейнеры
L 14 LSR
Kolor standardowy: czarny, terakota. Na zamówienie: inne kolory.
Standard colours: black, terracotta. Other colours upon request.
Цвет стандартный: черный, терракота. По заказу выполняем другие цвета.
L 12 LSR
L 13 LSR
L 14 LSR
L 15 LSR
4.3
0,7
0,9
1,15
1,3
12
13
14
15
9,3
10
10,8
11,6
9,5
10,5
11,5
12,5
5°
5°
5°
5°
H-GB
4
4
8
4
9 350
6 800
6 720
4 680
244
238
255
217
H 19 GB
Pojemniki / Containers / Контейнеры
110x110x125
110x110x125
100x120x125
110x110x125
H 21 GB
Kolor standardowy: czarny, terakota. Na zamówienie: inne kolory.
Standard colours: black, terracotta. Other colours upon request.
Цвет стандартный: черный, терракота. По заказу выполняем другие цвета.
H 19 GB
H 21 GB
4.4
3
4,6
18,5
21
14,2
16,3
16,5
19,8
5°
5°
8
10
3 096
—
230
—
100x120x125
11,3
14
5°
5°
19 350
16 000
485
516
100x120x220
—
HS
Pojemniki / Containers / Контейнеры
Kolor standardowy: czarny, terakota. Na zamówienie: inne kolory.
Standard colours: black, terracotta. Other colours upon request.
Цвет стандартный: черный, терракота. По заказу выполняем другие цвета.
H 12 S
H 14 S
www.ipppoland.pl
0,85
1,25
12
14
8,9
10,2
100x120x220
11
4.5
H-LSR
Pojemniki / Containers / Контейнеры
Kolor standardowy: czarny, terakota. Na zamówienie: inne kolory.
Standard colours: black, terracotta. Other colours upon request.
Цвет стандартный: черный, терракота. По заказу выполняем другие цвета.
H 12 LSR
H 13 LSR
H 15 LSR
H 17 LSR
H 14 LSR
H 21 LSR
H 24 LSR
H 27 LSR
H 30 LSR
H 12 LSR
H 13 LSR
H 14 LSR
H 15 LSR
H 17 LSR
H 21 LSR
H 24 LSR
H 27 LSR
H 30 LSR
12
0,8
1
1,45
1,7
2,4
4,5
7
10
14
12
13
14
15
17
21
24
27
30
9,2
10
10,7
11,4
13,8
16
18,3
20,5
23,3
11,3
11,8
13,5
14
15,5
19,5
22
25
27,5
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
6
4
8
4
4
12
12
12
12
10 750
7 480
6 400
4 680
2 100
1 550
1 200
864
—
282
274
270
231
199
209
218
232
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1288
—
—
—
—
—
—
—
—
484
100x120x125
110x110x125
100x120x125
110x110x125
110x110x125
110x110x125
110x110x125
110x110x125
100x120x210
4.6
H-HSR
Pojemniki / Containers / Контейнеры
Kolor standardowy: czarny, terakota. Na zamówienie: inne kolory.
Standard colours: black, terracotta. Other colours upon request.
Цвет стандартный: черный, терракота. По заказу выполняем другие цвета.
H 19 HSR
H 21 HSR
H 17 HSR
H 11 HSR
H 11 HSR
H 17 HSR
H 19 HSR
H 21 HSR
4.7
0,6
2,4
3,15
4,5
11
17
19
21
8,3
12,7
14,3
16
10
15,8
18,1
19
5°
5°
5°
5°
RP
4
12
12
6
3 096
3 696
1 920
1 950
100x120x125
100x120x125
110x110x125
100x120x125
RP 2
RP 3
RP 4
RP 7
Pojemniki / Containers / Контейнеры
263
249
164
225
Kolor standardowy: czarny, terakota. Na zamówienie: inne kolory.
RP 1
Standard colours: black, terracotta. Other colours upon request.
Цвет стандартный: черный, терракота. По заказу выполняем другие цвета.
RP 1
RP 1
RP 2
RP 3
RP 4
RP 7
www.ipppoland.pl
1
1
2
3
4
7
11,5
11,1
14
16
18,5
22
9,6
9
10,7
11,7
13,1
16,4
13,5
13,5
18
20,5
21,5
25,6
5°
5°
5°
5°
5°
5°
6 000
9 300
4 224
3 724
3 096
1 650
224
299
261
355
376
260
100x120x125
100x120x125
100x120x125
100x120x125
100x120x125
100x120x125
13
4.8
LBCZ
Pojemniki / Containers / Контейнеры
Seria niskich donic produkcyjnych LBCZ o pojemnościach od 2 do 25 litrów (10 modeli) została zaprojektowana przede
wszystkim dla produkcji roślin o płytkim systemie korzeniowym. Donice zaopatrzone są w otwory poziome w dnie oraz
pionowe w ściankach bocznych. Kolor standardowy: czarny, terakota. Na zamówienie: inne kolory. Dla zabezpieczenia pędu
rośliny podczas transportu roślin w pojemnikach układanych piętrowo opracowaliśmy specjalną osłonkę dystansową, która
może być przymocowana do pojemnika. Typ AFS-01 w kolorze terakota dla pojemników od 2 do 5 litrów oraz typ AFS-02
w kolorze zielonym dla pojemników od 7,5 do 25 litrów (patrz str. 22).
The “low” LBCZ container series, with capacities between 2 till 25 litres (10 models) has mainly been developed for plants with
a spreading rooting system. The containers all have horizontal base holes and vertical side slits. To prevent damage to the stem
during stacked transports, we have developed special distance holders which can be fastened to the container. Type AFS-01
(terracotta) for 2 till 5 litres, type AFS-02 (green) for 7.5 till 25 litres containers (see page 22).
Серия цветочных горшков LBCZ емкостью от 2 до 25 литров запроектирована в основном для выращивания
растений с поверхностной корневой системой. Цветочные горшки имеют в донной части горизонтальные отверстия
и вертикальные в боковых стенках. Цвет стандартный: черный, терракота. По заказу выполняем другие цвета. Для
предохранения ростка растения во время транспортировки растений в горшках, которые ставляются ярусами один на
другом, мы обработали специяльную расстоянную защиту, чтобы предохранить росток растения. Тип AFS-01 (терракота)
для горшков от 2 до 5 литров и тип AFS-02 (зеленый) для горшков от 7,5 до 25 литров (посмотрите стр. 22).
LBCZ 2 ÷ 5
LBCZ 7,5 ÷ 25
Szczegółowy opis na stronie
Detailed description on page
Подробное описание на странице
23
LBCZ 2L
LBCZ 3L
LBCZ 4L
LBCZ 5L
LBCZ 7,5L
LBCZ 10L
LBCZ 12L
LBCZ 15L
LBCZ 20L
LBCZ 25L
14
2
3
4
5
7,5
10
12
15
20
25
17,5
20
22
23,7
27
30
32
34
38
41
14,1
15,9
17,2
18,5
21,1
23,2
24,7
26,5
29,8
31,7
11,2
12,7
14,3
15,4
17,6
19,4
20,7
22,2
24,7
26,5
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
4 680
3 600
2 300
1 800
1 520
1 020
900
666
520
420
254
261
213
200
248
224
263
233
238
236
110x110x125
110x110x125
100x120x125
100x120x125
110x110x125
110x110x125
110x110x125
100x120x125
100x120x125
110x110x125
4.9
Pojemnik na choinki B12 / Bucket for Christmas tree B12 /
Контейнер для ёлок B12
Pojemniki / Containers / Контейнеры
Kolor standardowy: czarny. Na zamówienie: inne kolory.
Standard colour: black. Other colours upon request.
Цвет стандартный: черный. По заказу выполняем другие цвета.
B 12
4.10
12
30,5
24,5
24
5°
432
210
110x110x125
BC
Pojemniki / Containers / Контейнеры
Kolor standardowy: czarny, terakota. Na zamówienie: inne kolory. Pojemniki BC 2, 4, 5, 7,5 oraz 10 dostępne także w wersji ZZG
z zamkniętymi otworami na ściance bocznej.
Standard colours: black, terracotta. Other colours upon request. Containers BC 2, 4, 5, 7,5 and 10 are available also in ZZG version
with closed side holes.
Цвет стандартный: черный, терракота. По заказу выполняем другие цвета. Контейнеры BC 2, 4, 5, 7,5 и 10 доступные также
в версии ZZG с закрытыми отверстиями на внешней стенке.
BC 2 VB ZZG
BC 4 VB ZZG
BC 5 VB ZZG
BC 7,5 VB ZZG
BC 10 VB ZZG
BC 2L VB
BC 3L VB
BC 4L VB
BC 5L VB
BC 7,5L VB
BC 10L VB
www.ipppoland.pl
2
3
4
5
7,5
10
17
19
21
22
25
27
BC 2 VB
BC 4 VB
BC 5 VB
BC 7,5 VB
BC 10 VB
12,7
14,2
15,8
17,1
19,6
21,1
13,5
15
16,2
18
20
22
5°
5°
5°
5°
5°
5°
BC 3 VB
4 620
4 026
1 755
1 500
1 120
960
260
274
187
208
226
245
110x110x125
100x120x125
110x110x125
110x110x125
110x110x125
110x110x125
15
4.11
SBX
Pojemniki / Containers / Контейнеры
Kolor standardowy: czarny, terakota. Na zamówienie: inne kolory.
Wszystkie pojemniki od SBX 1 do SBX 10 dostępne są w wersji podstawowej oraz w wersji ZZG z zamkniętymi otworami na
ściance zewnętrznej. Pojemniki od SBX 12 do SBX 25 dostępne są tylko w wersji ZZG. Kontener SBX 1,5 litra oraz SBX 3 litry
oferowane są również w wersji VB z dnem płaskim. Kontener SBX 3 litry w wersji SH ma dopinany statyw dla tyczki podporowej.
Standard colours: black, terracotta. Other colours upon request.
All containers from SBX 1 to SBX 10 litres are available with either a standard base or with closed side holes (type ZZG).
All containers from SBX 12 to SBX 25 litres are available in the ZZG version, only. The 1.5 and 3 litres SBX containers are available
with a flat base as well (type VB). The SBX 3 litres SH container is equipped with a connection for a stick holder.
Цвет стандартный: черный, терракота. По заказу выполняем другие цвета.
Bсе контейнеры от SBX 1 до SBX 10 доступные в основной версии, также в версии ZZG с закрытыми отверстиями на
внешней стенке. Все контейнеры от SBX 12 до SBX 25 доступные только в версии ZZG. Контейнер SBX 1,5 литра, также
SBX 3 литра предлагаемые тоже в версии VB с плоским дном. Контейнер SBX 3 литра в версии SH имеет застёгиваемый
штатив для подпорног шеста.
Szczegółowy opis na stronie
Detailed description on page
Подробное описание на странице
Szczegółowy opis na stronie
Detailed description on page
Подробное описание на странице
23
Szczegółowy opis na stronie
Detailed description on page
Подробное описание на странице
16
24
22
SBX
SBX ZZG
SBX VB 1,5
SBX VB 3
Szczegółowy opis na stronie
Detailed description on page
Подробное описание на странице
www.ipppoland.pl
24
SBX ZZG 15
SBX ZZG 20
SBX ZZG 25
SBX ZZG 12
SBX 1
SBX 1,3
SBX 1,5
SBX VB 1,5
SBX 2
SBX 2,5
SBX 3
SBX VB 3
SBX SH 3
SBX 3,5
SBX 4
SBX 5
SBX 7,5
SBX 10
SBX 12 ZZG
SBX 15 ZZG
SBX 20 ZZG
SBX 25 ZZG
1
1,3
1,5
1,4
2
2,5
3
2,8
3
3,5
4
5
7,5
10
12
15
20
25
13
14
15
15
17
18
19
19
19
20
21
23
26
29
31
32,7
36
38
10,1
10,6
11,3
11,3
12,7
13,4
14,2
14,2
14,2
14,9
15,8
17,8
20,2
22,5
22,9
24,9
26,9
28,6
10,4
11,3
12
11,2
13,5
14,5
15
14,2
19
16,3
16
18
20
22
25,5
26
29,5
31
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
9 800
8 448
255
264
6 042 / 6 360 232 / 242
6 678
251
4 620 / 5 040 247 / 267
3 744
211
3 300
225
3 300
246
3 300
225
3 300
235
2 484
199
2 116
257
1 120
188
980
231
720
193
600
206
450
200
360
215
100x120x125
100x120x125
100x120x125
100x120x125
100x120x125
100x120x125
100x120x125
100x120x125
100x120x125
100x120x125
110x110x125
100x120x125
100x120x125
100x120x125
110x110x125
100x120x125
100x120x125
100x120x125
17
4.12
Pojemniki duże / Large containers / Контейнеры большие
Pojemniki / Containers / Контейнеры
Kolor standardowy: czarny, terakota. Na zamówienie: inne kolory.
Standard colours: black, terracotta. Other colours upon request.
Цвет стандартный: черный, терракота. По заказу выполняем другие цвета.
H 46 VB
H 54 VB
H 46 LSR
H 54 LSR
Szczegółowy opis na stronie
Detailed description on page
Подробное описание на странице
BCSX 35
H 33 LSR
H 39 LSR
H 46 LSR
H 46 VB
H 54 LSR
H 54 VB
4.13
BCSX 35
H 39 LSR
H 33 LSR
23
35
18
26
45
45
65
65
45,9
33
39
46
46
54
54
35
23,7
29,2
36
36
44
44
32
29,5
32
33,5
32,8
35
34,3
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
185
—
—
—
—
—
—
177
—
—
—
—
—
—
—
495
280
150
150
120
120
—
268
300
248
290
338
358
100x120x125
110x110x240
110x110x240
110x110x180
110x110x180
110x110x240
110x110x240
Podstawka / Saucer / Подставка
Pojemniki / Containers / Контейнеры
Kolor standardowy: czarny, terakota. Na zamówienie: inne kolory.
Standard colours: black, terracotta. Other colours upon request.
Цвет стандартный: черный, терракота. По заказу выполняем другие цвета.
Można zastosować do:
Suitable for:
Возможно употреблять для:
H 30 LSR
H 33 LSR
H 39 LSR
5 cm
33 cm
30,5 cm
18
40
7
36
252
110x110x240
4.14
Kontenery duże / Large containers / Контейнеры большие
Pojemniki / Containers / Контейнеры
Kolor: czarny. / Colour: black. / Цвет: черный.
210 - 1000
160
130
90 h
210 - 1000
130
4.15
90
160
90 h
90
90 h
130
160
210
285
350
500
750
1 000
90
90
90
130
160
210
285
350
500
750
1 000
67
65
70
80
80
95
95
102
120
140
53
50
52
62
65
74
72
85
108
130
DKB
35
40
51
51
55
55
73
82
78
90
8°
8°
8°
8°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
DKB 2
DKB 3,5
DKB 5
Pojemniki / Containers / Контейнеры
2,9
3
3,7
4,5
6,5
7,5
9
11
18
28
DKB 2 H
Kolor standardowy: czarny, terakota. Na zamówienie: inne kolory.
Standard colours: black, terracotta. Other colours upon request.
Цвет стандартный: черный, терракота. По заказу выполняем другие цвета.
Szczegółowy opis na stronie
Detailed description on page
Подробное описание на странице
Szczegółowy opis na stronie
Detailed description on page
Подробное описание на странице
23
DKB 2 H
DKB 2
DKB 3,5
DKB 5
www.ipppoland.pl
2
2
3,5
5
14,7
17
19
21,7
11,4
12,7
14,8
17,2
16,5
14,3
17,5
18,5
5°
5°
5°
5°
22
5 400
4 600
2 970
2 250
311
277
265
253
100x120x125
100x120x125
100x120x125
100x120x125
19
4.16
Pojemniki na kwiaty cięte / Cut flower buckets /
Контейнеры для срезанных цветов
Pojemniki / Containers / Контейнеры
Kolor standardowy: czarny. Na zamówienie: inne kolory.
Standard colour: black. Other colours upon request.
Цвет стандартный: черный. По заказу выполняем другие цвета.
13 L
10 L
8L
5L
6,5 L
4,5 L
3L
2L
3L
4,5 L
5L
6,5 L
8L
8L
10 L
W 10 L
13 L
20
2
3
4,5
5
6,5
8
8
10
10
13
14
18,5
21,5
23
24,5
26,5
26,5
26
27,5
29
2L
10,7
14
16
17,5
18
20
20
18,5
21,5
19
18
17
19,6
20
21
21
21
25
25,5
35
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
4 224
7 500
4 500
4 800
3 200
4 140
2 880
4 140
1 875
1 500
261
494
481
563
434
615
471
790
438
478
100x120x125
100x120x255
100x120x250
100x120x240
100x120x240
100x120x240
100x120x240
100x120x250
100x120x240
100x120x200
Akcesoria /
Accessories/
Аксессуары
5.1
5
PCS
Akcesoria / Accessories / Аксессуары
Belka do spinania pojemników służy do zabezpieczenia przed przewracaniem przez wiatr roślin w pojemnikach ustawionych
na otwartym polu. System umożliwia łączenie jednego lub dwóch rzędów pojemników, szczególnie ustawionych na zewnątrz
kwatery. Kolor standardowy: czarny. Inne kolory na zamówienie.
The Pot Connecting Systems (PCS) are used to prevent pots from toppling caused by strong winds on a container field. The
outer rows can be connected to form a sort of barrier. Standard colour: black. Other colours to order.
Балка для закрепления контейнеров обеспечивает их устойчивость в открытом поле. Система дает возможность
соединения одного или двух рядов контейнеров для защиты от опрокидывания ветром. Цвет стандартный: черный.
По заказу выполняем другие цвета.
30 cm
PCS-SBX
PCS-UNI
PCS-LSR
PCS Connector
c
32,5
PCS Connector
PCS Connector Cross
PCS-SBX, PCS-UNI, PCS-LSR
www.ipppoland.pl
PCS Connector Cross
m
100
50
100
3,8
3,8
4,8
28
28
24
130
130
135
100x120x125
100x120x125
100x120x125
21
5.2
PH.1
Akcesoria / Accessories / Аксессуары
Klips na etykiety. Służy do umieszczenia etykiety oraz zabezpiecza przed opadaniem
pojemnika podczas podnoszenia rośliny. Kolor standardowy: zielony.
Na zamówienie: inne kolory.
Label clip. Holds a label and prevents the pot from falling down when a plant
is picked up at the stem. Standard colour: green. Other colours to order.
Клипса для этикетки. Клипса обеспечивает крепление этикетки для растения
и удерживает контейнер от падения при поднимании растения за стебель. Цвет
стандартный: зеленый. По заказу выполняем другие цвета.
1000
5.3
3,0
10
32
Zawieszka na etykiety / Label holder / Подвеска для этикетки
Akcesoria / Accessories / Аксессуары
Kolor standardowy: czarny i zielony. Na zamówienie inne kolory.
Standard colours: black and green. Other colours upon request.
Цвет стандартный: черный и зеленый. По заказу выполняем другие цвета.
ETK-02
ETK-04
ETK-03
22
DKB
H-LSR
H-HSR
RP
Można zastosować do:
Suitable for:
Возможно употреблять для:
9x9x13 H
11x11x19 H
11x11x21,5 H
13,7x13,7x23 H
15x15x15 EX
29,5 cm
29 cm
40 cm
19 cm
29 cm
Można zastosować do:
Suitable for:
Возможно употреблять для:
18,5 cm
41 cm
30 cm
18 cm
29 cm
ETK-01
ETK-05
Można zastosować do:
Suitable for:
Возможно употреблять для:
ETK-01
ETK-02
ETK-03
ETK-04
ETK-05
SBX
BC
LBCZ
18/30
29/41
18,5/29,5
29/40
19/29
600
600
600
500
500
4,9
6,6
5,2
6,7
5,0
5.4
Osłonka dystansowa / Distance holder / Расстоянная защита
Akcesoria / Accessories / Аксессуары
Dla zabezpieczenia pędu rośliny podczas transportu roślin w pojemnikach układanych piętrowo opracowaliśmy specjalną
„osłonkę dystansową”, która może być przymocowana do pojemnika. AFS-01 w kolorze terakota dla pojemników SBX i LBCZ od
1 do 5 litrów, typ AFS-02 w kolorze zielonym dla pojemników SBX i LBCZ od 7,5 do 25 litrów oraz typ AFS-03 w kolorze czarnym
dla pojemników DKB, H-LSR i H-HSR o pojemnościach od 2 do 5 litrów.
To prevent damage to the stem during stacked transports, we have developed special distance holders which can be fastened
to the containers. Type AFS-01 (terracotta) for SBX and LBCZ containers 1 till 5 litres, type AFS-02 (green) for SBX and LBCZ
containers 7.5 till 25 litres and type AFS-03 (black) for DKB, H-LSR and H-HSR containers with a capacity from 2 to 5 litres.
Для предохранения ростка растения во время транспортировки растений в горшках, которые ставляются ярусами
один на другом, мы обработали специяльную расстоянную защиту, чтобы предохранить росток растения. Тип AFS-01
(терракота) для горшков SBX и LBCZ от 1 до 5 литров, тип AFS-02 (зеленый) для горшков SBX и LBCZ от 7,5 до 25 литров,
а также тип AFS-03 (черный) для горшков DKB, H-LSR и H-HSR емкостью от 2 до 5 литров.
AFS-01
AFS-02
AFS-03
500
5.5
3
Uchwyt / Handlebar / Ручка
Akcesoria / Accessories / Аксессуары
Kolor standardowy: czarny. Na zamówienie: inne kolory.
Standard colour: black. Other colours upon request.
Цвет стандартный: черный. По заказу выполняем другие цвета.
200
5.6
H 33 LSR
H 39 LSR
Można zastosować do:
H 46 LSR
Suitable for:
Возможно употреблять для: H 54 LSR
BCSX 35
4,7
Uchwyt do kontenera / Handle / Ручка для контейнера
Akcesoria / Accessories / Аксессуары
L=59 cm
Można zastosować do:
DKB
Suitable for:
H-LSR
Возможно употреблять для: H-HSR
www.ipppoland.pl
400
7,5
23
5.7
Podstawa do pojemnika / Base for container /
Поддон для горшка
Akcesoria / Accessories / Аксессуары
Podstawa do pojemnika 17-19 cm (2-3 litry). Zabezpiecza roślinę w pojemniku przed przewróceniem i przeschnięciem podczas
transportu i ekspozycji (stanowi oddzielny zbiornik wody). Kolor standardowy: czarny, terakota. Inne kolory na zamówienie.
Base for container 17-19 cm (2-3 litres). Prevents the container plants from dehydrating and topping over during transport and
exhibiting (separate water reservoir). Standard colours: black, terracotta. Other colours upon request.
Поддон для горшка 17-19 cм (2-3 литра). Предохраняет растение в ячейке от возможности опрокинуться вовремя
транспортировки и экспозиции, а также от недостатка влаги (имеется отдельный резервуар с водой). Цвет стандартный:
черный, терракота. По заказу выполняем другие цвета.
19 cm
5.8
26,5x29,5
11
1 200
324
110x110x230
Statyw SH / Stick holder SH / Застегиваемый штатив SH
Akcesoria / Accessories / Аксессуары
Kolor standardowy: czarny. Inne kolory na zamówienie.
Kontener SBX 3 litry w wersji SH ma dopinany statyw dla tyczki podporowej.
Standard colour: black. Other colours upon request.
The SBX 3 litres SH is equipped with a connection for the stick holder.
Цвет стандартный: черный. По заказу выполняем другие цвета.
Контейнер SBX 3 литра в версии SH имеет застегиваемый штатив для подпорного шеста.
1 650
5.9
9,5
20
210
110x110x240
Przezroczysta pokrywa / Transparent cover / Прозрачная крышка
Akcesoria / Accessories / Аксессуары
Pojemnik 25x25x26 H (czarny) strona 4
Container 25x25x26 H (black) page 4 Контейнер 25x25x26 H (черный) страница 4
Pokrywa transparentna 25x25 / Transparent cover 25x25 /
Прозрачная крышка 25x25
Element wentylacyjny / Ventilation disc / Вентилационная часть
Pokrywa transparentna 25x25 z elementem wentylacyjnym, kpl./
Transparent cover 25x25 with ventilation part, set /
Прозрачная крышка 25x25 с вентилационной частью, компл.
Taca 530 / Tray 530 / Кассета 530
24
—
—
640
203
100x120x120
640
7
—
7
—
—
—
640
208
100x120x120
176
10
—
10
—
Doniczki dekoracyjne /
Decorative flower-pots /
Цветочные горшки декоративные
6.1
6
HP LUX
Doniczki dekoracyjne / Decorative flower-pots / Цветочные горшки декоративные
Kolor standardowy: biały, zielony, terakota. Na zamówienie: inne kolory.
Standard colours: white, green, terracotta. Other colours upon request.
Цвет стандартный: белый, зеленый, терракота. По заказу выполняем другие цвета.
HP LUX
HP LUX WR
HP LUX WR
Zamknięte dno, zbiornik na
wodę na wysokości 2 cm (WR).
Closed base: 2 cm water
reservoir (WR).
Закрытое дно, резервуар для
воды высотой 2 см (WR).
www.ipppoland.pl
HP LUX 23
HP LUX 23 WR
3,5
23
15
14,2
1 000
130
2 000
240
110x110x125
110x110x240
HP LUX 25
HP LUX 25 WR
5
25
16,2
16,2
1 000
150
2 000
280
110x110x125
110x110x240
25
6.2
HP DECOR
Doniczki dekoracyjne / Decorative flower-pots / Цветочные горшки декоративные
Kolor standardowy: biały, zielony, terakota. Na zamówienie: inne kolory.
Standard colours: white, green, terracotta. Other colours upon request.
Цвет стандартный: белый, зеленый, терракота. По заказу выполняем другие цвета.
HP Decor
HP Decor WR
HP Decor WR
Zamknięte dno, zbiornik
na wodę na wysokości
2 cm (WR).
Closed base: 2 cm water
reservoir (WR).
Закрытое дно, резервуар
для воды высотой 2 см (WR).
HP Decor 27
HP Decor 27 WR
7
27
16,1
18,5
800
164
110x110x125
HP Decor 27
z podstawką / with saucer /с подставкой
7
27
16,5
18,8
640
161
110x110x125
HP Decor 30
HP Decor 30 WR
7,75
30
16,1
19
648
146
100x120x125
HP Decor 30
z podstawką / with saucer / с подставкой
7,75
30
16,5
19,3
480
120
100x120x125
Podstawka HP Decor 27/30 / Saucer HP Decor 27/30 / Подставка HP Decor 27/30
HP 27 / 30
6.3
18,7
3
400
17
16
292
100x120x240
Hak / Hanger / Подвесной крюк
Doniczki dekoracyjne / Decorative flower-pots / Цветочные горшки декоративные
Kolor standardowy: biały, zielony, terakota. Na zamówienie: inne kolory.
Standard colours: white, green, terracotta. Other colours upon request.
Цвет стандартный: белый, зеленый, терракота. По заказу выполняем другие цвета.
Można zastosować do:
Suitable for:
Возможно употреблять для:
S 40
S 46
S 52
26
40
46
52
400
400
400
HP LUX
HP Decor
Classic 3 HP
12
13
15
24
24
24
308
332
380
100x120x240
100x120x240
100x120x240
6.4
Classic
Doniczki dekoracyjne / Decorative flower-pots / Цветочные горшки декоративные
Kolor standardowy: terakota. Na zamówienie: inne kolory.
Classic
Standard colours: terracotta. Other colours upon request.
Classic - 0
Цвет стандартный: терракота. По заказу выполняем другие цвета.
Classic 2
Classic 4
Classic 7
Classic 3 HP
Classic 3 HP WR
Classic 1,5 WR
Classic 1,5 -0
Classic 3 HP
Classic 1,5
Classic 1,5
Classic 2
Classic 4
Classic 7
Classic 3 HP
Classic 3 HP WR
Classic 1,5
Classic 1,5 - 6
1,5
2
4
7
17
21,6
26,6
31,6
11,8
14,9
19,1
23,2
9
8,6
10,4
12,4
5°
15°
15°
15°
342
100
96
—
17
9
12
—
20
20
16
—
360
200
228
—
100x120x240
3
21,6
15,3
11,1
5°
108
9,5
20
210
www.ipppoland.pl
240
129
134
142
110x110x125
—
4 788
1 450
880
660
100x120x240
1 350
125
110x110x125
100x120x240
100x120x240
110x110x125
110x110x125
110x110x125
27
6.5
Decor C
Doniczki dekoracyjne / Decorative flower-pots / Цветочные горшки декоративные
Kolor standardowy: biały, zielony, terakota. Na zamówienie: inne kolory.
Standard colours: white, green, terracotta. Other colours upon request.
C Decor 12
C Decor 14
C Decor 15
Цвет стандартный: белый, зеленый, терракота. По заказу выполняем другие цвета.
C Decor 13
C Decor 12
C Decor 13
C Decor 14
C Decor 16
1
0,9
1,5
2,5
13
13
15
17
10
10
11,7
13,4
11,7
10
13,5
15,5
8°
8°
8°
8°
3 960
5 760
3 360
2 520
178
204
215
212
110x110x125
500
500
400
300
6
6
7
6
20
20
20
20
140
140
152
142
110x110x125
308
100x120x240
110x110x125
110x110x125
110x110x125
Podstawka Decor C / Saucer for Decor C / Подставка под Dekor C
C Decor 12
C Decor 13
C Decor 14
C Decor 16
6.6
11
11
13,5
15
2
2
2
2
110x110x125
110x110x125
110x110x125
Hak C 28 / Hanger C 28 / Подвесной крюк C 28
Doniczki dekoracyjne / Decorative flower-pots / Цветочные горшки декоративные
Hak na doniczki Decor C
Hanger for Decor C pots.
Подвесной крюк для горшков Decor C
C 28
28
28
4000
12
20
6.7
DECOR 34 N
Doniczki dekoracyjne / Decorative flower-pots / Цветочные горшки декоративные
Kolor standardowy: czarny, terakota. Na zamówienie: inne kolory.
Standard colours: black, terracotta. Other colours upon request.
Цвет стандартный: черный, терракота. По заказу выполняем другие цвета.
DECOR 34 N
6.8
11
34
27,7
20
5°
288
155
110x110x125
Amfora, Amphora, Амфора
Doniczki dekoracyjne / Decorative flower-pots / Цветочные горшки декоративные
Kolor standardowy: perłowy biały, terakota. Na zamówienie: inne kolory. Pojemność – 7 litrów
Standard colours: pearl white, terracotta. Other colours upon request. Volume – 7 litres
Цвет стандартный: жемчужно-белый, терракота. По заказу выполняем другие цвета. Емкость – 7 литров
28 cm
30 cm
15 cm
www.ipppoland.pl
29
7
7.1
Doniczki transparentne, kolorowe i z nadrukiem /
Transparent, coloured and printed flower-pots /
Горшки бесцветные, цветные и с печатной графикой
Doniczki z nadrukiem / Printed pots / Горшки с печатной графикой
Doniczki transparentne, kolorowe i z nadrukiem / Transparent, coloured and printed flower-pots / Горшки бесцветные, цветные
и с печатной графикой
Pojemniki mogą mieć wykonany trwały nadruk w jednym lub kilku kolorach, zgodnie z zamówionym projektem.
Pots can be printed from one to several colours, according to the design supplied.
Контейнеры могут иметь прчную надпись в одном или нескольких цветах, согласно заказанному проекту.
7.2
Osłonka / Cover/ Кашпо
Doniczki transparentne, kolorowe i z nadrukiem / Transparent, coloured and printed flower-pots / Горшки бесцветные, цветные
и с печатной графикой
Wszystkie oferowane pojemniki mogą być produkowane w dowolnym kolorze na indywidualne zamówienie.
Pots can be produced in different colours, according to Customers request.
Все предлагаемые контейнеры могут производиться любого цвета по индивидуальному заказу.
O.P. 14,5
O.P. 125/105
7.3
1,6
0,8
14,7
12,5
10,2
8,6
14
10,5
8°
8°
540
874
26
30
12
12
332
380
100x120x200
100x120x200
Pojemniki transparentne / Transparent containers /
Контейнеры бесцветные
12 985
—
475
—
100x120x200
—
Doniczki transparentne, kolorowe i z nadrukiem / Transparent, coloured and printed flower-pots / Горшки бесцветные, цветные
и с печатной графикой
30
Tace transportowe /
Transport trays /
Kacceты для транспортировки
8.1
PT001 / 28 x 7cm x 7cm
8
7x7x8EX
Tace transportowe / Transport trays / Kacceты для транспортировки
31 cm
cm
51,5
4,5 cm
8.2
NR.001 PT001
28x (7cmx7cm)
1 330
274
/ 28 x 7cm x 7cm
100x120x200
7x7x8EX
Tace transportowe / Transport trays / Kacceты для транспортировки
30 cm
50 cm
5,2 cm
8.3
PT002
NR.001 SP 28x (7cmx7cm)
1 120
315
/ 18 x 9cm x 9cm
100x120x240
9x9x10 EX
9x9x13 H
9x9x14 H
Tace transportowe / Transport trays / Kacceты для транспортировки
Można również zastosować do:
Ø 8,5 cm
Also suitable for:
Ø PBN 9 cm
Возможно тоже употреблять для:
30 cm
m
56 c
5 cm
www.ipppoland.pl
PT002
18x (9cmx9cm)
1 312
307
100x120x200
31
8.4
FV122
/ 24 x 9cm x 9cm
9x9x10 EX
9x9x13 H
9x9x14 H
Tace transportowe / Transport trays / Kacceты для транспортировки
Można również zastosować do:
Ø 8,5 cm
Also suitable for:
Ø PBN 9 cm
Возможно тоже употреблять для:
36 cm
54 c
m
4,5 cm
8.5
PT024
FV122
24x (9cmx9cm)
572
159
/ 10 x 10cm X 10cm
100x120x200
10x10x11
Tace transportowe / Transport trays / Kacceты для транспортировки
9x9x14 H
Można również zastosować do:
Ø PBN 10 cm
Also suitable for:
Возможно тоже употреблять для: Ø CLN 10 cm
21 cm
m
52 c
4,5 cm
8.6
FV 249
PT024
10x (10cmx10cm)
1 980
352
/ 15 x 10cm x 10cm
100x120x200
10x10x11
Tace transportowe / Transport trays / Kacceты для транспортировки
9x9x14 H
Można również zastosować do:
Ø PBN 10 cm
Also suitable for:
Возможно тоже употреблять для: Ø CLN 10 cm
31,5 cm
m
52 c
4,5 cm
8.7
PT010
FV 249
/ 15 x11cm x 11cm
15x (10cmx10cm)
1 320
276
100x120x240
11x11x12 EX 11x11x12
11x11x19 H 11x11x21,5 H
VKR 1
Tace transportowe / Transport trays / Kacceты для транспортировки
10x10x11
Można również zastosować do:
Ø RP 1 L
Also suitable for:
Ø PBN 10 cm
Возможно тоже употреблять для:
Ø KB 10,5 cm
33 cm
54,5
cm
4,5 cm
32
PT010
15x (11cmx11cm)
1 266
291
100x120x200
8.8
529
/ 10 x 11cm x 11cm
11x11x21,5
11x11x19
VKR 1
Tace transportowe / Transport trays / Kacceты для транспортировки
529-2 SP
529-WR
529-0
Dostępne 3 warianty dna
Available 3 options of bottom
Имеются в разпоряжении
три рода дна.
21 cm
8.9
m
57 c
6,2 cm
529-3-V
10x (11cmx11cm)
630
/ 10 x 11cm x 11cm
230
100x120x220
11x11x21,5
11x11x19
VKR 1
Tace transportowe / Transport trays / Kacceты для транспортировки
21 cm
m
57 c
6,2 cm
8.10
529
NP 04
529-3-V
10 x (11cmx11 cm)
630
/ 6 x 14cm x 14cm
230
100x120x220
13,7x13,7x23 H
VKR 2
Tace transportowe / Transport trays / Kacceты для транспортировки
28 cm
m
42 c
6,5 cm
8.11
PT009
NP 04
6 x (14cmx14 cm)
625
259
/ 15 x ø 10,5cm
100x120x220
ø KB 10,5
Tace transportowe / Transport trays / Kacceты для транспортировки
Można również zastosować do:
Ø CLN 10 cm
Also suitable for:
Ø PBN 10 cm
Возможно тоже употреблять для:
33 cm
m
51 c
4,5 cm
www.ipppoland.pl
PT009
15x10,5cm
1 368
285
100x120x240
33
8.12
4868 / 4868-S
/ 12 x ø 11/12cm
ø CLN 11 cm ø PBN 11 cm
ø CLN 12 cm ø PBN 12 cm
Tace transportowe / Transport trays / Kacceты для транспортировки
Ø KB 10,5 cm
Można również zastosować do:
Ø RP 1
Also suitable for:
Возможно тоже употреблять для: Ø H12S
4868-S
37,5 cm
cm
49,5
4,5 cm
8.13
30,5 cm
8,5 c
PT011
12x12cm
12x11cm
600
600
/ 6 x ø 17cm
m
244
244
100x120x200
100x120x200
ø SBX 2 L
ø DKB 2 L
ø SBX 1,5 L
Tace transportowe / Transport trays / Kacceты для транспортировки
m
58 c
4,5 cm
8.14
4868
4868-S
FV 267
PT011
6x2 L (17cm)
1 200
/ 6 x ø 14cm
265
100x120x200
ø P.C. 14/123
ø SBX 1,3 L
ø H 14 S
ø H 14 KB
Tace transportowe / Transport trays / Kacceты для транспортировки
28 cm
m
42 c
6,5 cm
8.15
569
FV 267
6x14cm
1 462
/ 10 x ø 12cm
391
100x120x240
ø 11,5 – 12
Tace transportowe / Transport trays / Kacceты для транспортировки
25 cm
m
56 c
6 cm
34
569
10x12cm
976
382
100x120x240
Skrzynki /
Crates /
Ящики
9
Do transportu i magazynowania owoców, warzyw, art. spożywczych, roślin i innych wyrobów. Odporne na działanie niskich
temperatur, promieni UV. Kolory według zamówienia klienta.
For the transport and storage of fruits, vegetables, foods, plants and such. Low temperature and UV-resistant. Colours upon
request.
Для транспортировки и складирования фруктов и овощей, пищевых продуктов, растений и других товаров. Устойчивы
к воздействию низких температур, ультрафиолетового облучения. Цвета выполняем по заказу покупателя.
40x30x11
40x30x16
60x40x17
60x40x20
40 x 30
40 x 30
60 x 40
60 x 40
www.ipppoland.pl
11
16
17
20
3
6
12
15
210
150
75
60
68
104
105
130
120x100x245
120x100x245
120x100x254
120x100x245
35
10
Podesty /
Floor tiles /
Подесты
Zastosowanie: jako podesty sanitarne, np. w przemyśle spożywczym, w mokrych pomieszczeniach (baseny itp.); jako podesty
chodnikowe, np. ścieżki i tarasy ogrodowe. Właściwości: łatwe do czyszczenia, montażu i demontażu, odporne na działanie
temperatur od –20°C do +60°C, odporne na złamania i ścieranie oraz działanie soli i kwasów.
Applications: sanitary floors f.i. food industry, wet areas (swimming pools etc.); decking (garden paths, terraces etc.). Features:
easy cleaning, easy (dis-)assembling; withstands extreme temperatures (–20°C till +60°C); hard wearing; salt and acids resistant.
Назначение: применяются как настилы на пол в производственных помещениях пищевой промышленности, в влажных
помещениях (душевых); дорожки в садах и огородах и т.д. Характеристики: легко сборные и разборные, удобные при
очистке, устойчивы на воздействие температуры окружающей среды в пределах –20°С до +60°С. Стойкие на истирание,
изгиб и воздействие солей и кислот. Цвет: черный, серый.
11.0
50 x 50
2,5
200
479
110x110x125
Recykling /
Recycling /
Рециклинг
11
Usługi recyklingu
Recycling services
Услуги по рециклингу
IPP Sp. z o.o. zapewnia swoim klientom odbiór zużytych lub zniszczonych pojemników, skrzynek i innych wyrobów, celem ich
recyklingu, zgodnie z obowiązującymi wymogami „Prawa ochrony środowiska”. Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku i transportu odpadów.
IPP Sp. z o.o. ensures to its customers collection of worn and damaged containers, pots, crates and other products for recycling,
in compliance with the requirements of the “Rules of environmental protection”. The company is licensed to recycle and to
transport of waste.
ИПП Комп. с о.о. обеспечивает своим клиентам прием использованных и пришедших в негодность контейнеров,
ящиков и других изделий, и производит их дальнейший рециклинг согласно закона „Закон охраны среды”.
ИПП имеет разрешение на ведение деятельности в сфере рекуперации и транспортировки утильсырья.
36
Gdańsk
Szczecin
Poznań
Warszawa
Łódź
Wrocław
Bytom
Pakowanie i transport /
Packaging and transportation /
Упаковка и транспортировка
Kraków
12
STRZELCE
OPOLSKIE
94
Racj
Miecho
wicka
88
Elektrownia
Energetyki
yka
Łaszcz
Józefa
rów
zato
onali
Elektrociepłownia
Miechowice
Centrum
Handlowe
PLEJADA
WROCŁAW
Miecho
wicka
Karb
Park
im. Marii
Konopnickiej
KATOWICE
94
Kopalnia
Węgla
Kamiennego
Bobrek-Centrum
Ruch
Bobrek
Bytom Bobrek
88
Zabrze
Sposób pakowania dopasowany jest do optymalnego wykorzystania powierzchni ładunkowej oraz szybkiego i wygodnego
załadunku i rozładunku. Stosowane są opakowania jednorazowe. The product-tailored packaging method used, optimizes the loading capacity and enables quick and convenient loading and
unloading, using disposable packaging materials.
Метод расфасовки подогнан до оптимального использования загружаемой площади, а также быстрой и удобной
погрузки и разгрузки. Используются одноразовые упаковки.
Rodzaj opakowania
Type of package
Вид упаковки
Paleta niska 110 / low pallet 110 / низкий поддон 110
Paleta niska 120 / low pallet 120 / низкий поддон 120
Paleta wysoka 110 /high pallet 110 / высокий поддон 110
Paleta wysoka 120 /high pallet 120 / высокий поддон 120
Karton standard / standard carton / стандартная коробка
Karton na haki / carton for hangers/коробка для крюков
Karton na „Classic” / carton for “Classic” / коробка для горшка „Classic”
Wymiary stosowane
Dimensions
Габариты используемой упаковки
(cm) l x w x h
110 x 110 x 125
120 x 100 x 125
110 x 110 x 180 ÷ 254
120 x 100 x 180 ÷ 254
59 x 49 x 42
59 x 49 x 33
55 x 55 x 50
Wyroby można nabyć w siedzibach firmy w Polsce lub Holandii oraz u autoryzowanych dystrybutorów. Współpracujemy
z 9 lokalnymi firmami handlowymi działającymi na terenie Polski oraz dystrybutorami w Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowinie,
Czechach, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, na Litwie, na Łotwie, w Norwegii, Niemczech, Rosji, Słowacji, Słowenii, Szwecji,
na Ukrainie, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii. Na życzenie klientów zapewniamy transport, zarówno na terenie kraju,
jak i całej Europy.
Products may be purchased at the company’s seats in Poland and in the Netherlands, as well as from our authorized distributors.
We co-operate with 9 local commercial companies operating in Poland and with distributors in Austria, Belgium, Bosnia
and Herzegovina, Czech Republic, Croatia, Denmark, Finland, France, Lithuania, Latvia, Norway, Germany, Russia, Slovakia,
Slovenia, Sweden, Ukraine, Hungary and the UK. Upon request we can arrange transport throughout Europe.
Изделя можно приобрести непосредственно в местопребывании фирмы в Польше или в Голландии, а также
у авторизованных дистрибьюторов. Мы сотрудничаем с 9 коммерческими фирмами действующими на территории
Польши и региональными дистрибьюторами в Австрии, Белгии, Босни и Герцеговине, Чехии, Хорватии, Дании,
Финландии, Франции, Литве, Латвии, Норвегии, Германии, России, Словакии, Словении, Швеции, Украине, Венгрии
и Великобритании. По желанию клиентов выполняем услуги по транспортировке так на территории Польши, как и по
территории всей Европы.
www.ipppoland.pl
37
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа