close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII NCM L.02_____

код для вставкиСкачать
ICS xx.xxx
NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII
NCM L.02_____
MODIFICAREA nr. 25
la Indicatoarele de norme de deviz în construcţii
„Ac”, „S”, „G”, „I”, „V”, nr.7, nr.8, nr.10, nr.11, nr.20, nr.33, nr.34, „C”
Изменение № 25
Сборников сметных норм в строительстве
„Ac”, „S”, „G”, „I”, „V”, nr.7, nr.8, nr.10, nr.11, nr.20, nr.33, nr.34, „C”
Cuvinte cheie: Indicator de norme de deviz, instrucțiuni, nomenclatura utilajelor, norme de
deviz, completări, consumul resurselor, utilaj,
Preambul
1 ELABORAT de către Institutul Național de Cercetări și Proiectări „Urbanproiect”.;
2 ACCEPTAT de către Comitetul Tehnic pentru Normare Tehnică şi Standardizare în Construcţii
CT- C 015 “Economia Construcţiilor”, procesul – verbal nr.
din
.
3 APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor
nr.
din
cu aplicare din _______.
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
, nr.
, art.
),
4 ELABORAT PENTRU PRIMA DATĂ
EDIŢIE OFICIALĂ
MDRC, 2014
CHIŞINĂU 2014
1
MODIFICAREA nr. 25
la Indicatoarele de norme de deviz în construcţii
„Ac”, „S”, „G”, „I”, „V”, nr.7, nr.8, nr.10, nr.11, nr.20, nr.33,
nr.34, „C”
aprobată prin ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr.
din
2014, publicat: în Monitorul Oficial Nr.
din
art. Nr.
Data intrării in vigoare:
.2014
1 Modificările Indicatorului de norme de deviz „Ac” pentru lucrări de
instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare la construcţii edilitare, civile,
industriale şi social-culturale:
1.1 Instrucţiuni privind folosirea Indicatorului de norme de deviz pentru lucrări
de instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare la construcţii edilitare, civile,
industriale şi social-culturale se completează cu punctul 7 cu următorul conținut:
„…7 .Utilaje (Оборудование). Nomenclatura utilajelor este prezentată în
Anexă.”
1.2 La sfîrșitul Indicatorului „Ac” se adaugă următoarea Anexă:
ANEXA
Nomenclatura utilajelor
Nr. d/o
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11.1
Denumirea utilajelor
2
Pompe de toate tipurile, motopompe
Насосы всех видов, мотопомпы
Rezervoare (vase)
Баки
Contoare de apă rece şi caldă
Счетчики холодной и горячей воды
Vane în cămine cu diametrul peste 250 mm
Задвижки в колодцах диаметром свыше 250 мм
Vană cu dispozitiv de acţionare electrică şi dispozitiv electromagnetic
Задвижка с электроприводом и электромагнитным приводом
Filtre pentru apă potabilă
Фильтры для питьевой воды
Castele de apă (complet)
Водонапорные башни (комплект)
Rezervoare metalice pentru apa potabilă (confecţionate)
Резервуары металлические для питьевой воды (готовые)
Rezervoare metalice de toate tipurile
Резервуары металлические всех видов
Echipament nestandardizat
Нестандартное и нестандартизированное оборудование
Echipament bazine:
Оборудование бассейнов:
Rezervoare și cămine din polipropilenă
Резервуары и колодцы полипропиленовые
2
1
12
2
Echipament antiincendiar
Противопожарное оборудование
Hidrante de incendiu
Пожарные гидранты
Stingătoare
Огнетушители
Inventar pentru postul antiincendiu
Инвентарь для пожарного поста
Armatura de închidere cu diametrul peste 250 mm
Арматура запорная диаметром свыше 250 мм;
Armatura tehnico-sanitară cu dispozitiv de acţionare electrică
Арматура сантехническая с электроприводом
Echipament special
Нестандартное и нестандартизированное оборудование
Coloane de distribuţie a apei în reţele apeducte
Водозаборные колонки на сетях водопровода
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
1.3 Indicatorul de norme de deviz „Ac” se completează cu următoarele norme
de deviz:
Nr.
Simbol
normei
Denumirea normelor de deviz
1
2
3
Capitolul „AcF” Lucrări diverse
1
AcF12
Încastrarea capetelor cu bitum şi cîlţi bituminați la tuburile de
protecţie cu diametrele:
Заделка концов футляров битумом и смоляной прядью
диаметром:
AcF12A
150 mm
AcF12B
200 mm
AcF12C
300 mm
AcF12D
400 mm
AcF12E
500 mm
AcF12F
600 mm
AcF12G
700 mm
AcF12H
800 mm
AcF12I
900 mm
AcF12J
1000 mm
AcF12K
1100 mm
AcF12L
1300-1400 mm
3
Textul integral al normelor de deviz AcF12A÷AcF12L conform Anexei nr.1 la
prezenta Modificare.
2 Modificările Indicatorului de norme de deviz „S”pentru lucrări de
instalaţii sanitare:
2.1 Instrucţiuni privind folosirea Indicatorului de norme de deviz pentru lucrări
de instalaţii sanitare se completează cu punctul 8 cu următorul conținut:
„…8 .Utilaje (Оборудование). Nomenclatura utilajelor este prezentată în
Anexă.”
2.2 La sfîrșitul Indicatorului „S” se adaugă următoarea Anexă:
ANEXA
Nomenclatura utilajelor
Nr. d/o
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Denumirea utilajelor
2
Pompe de toate tipurile
Насосы всех видов
Cabine de duş;
Душевые кабины
Încălzitoare de apă de toate tipurile
Бойлеры (водонагреватели) всех видов
Rezervoare (vase)
Баки;
Căzi de toate tipurile
Ванны всех видов
Contoare de apă rece şi caldă, inclusiv de apartamente
Счетчики холодной и горячей воды, включая квартирные
Filtre pentru apă potabilă
Фильтры для питьевой воды
Rezervoare metalice pentru apa potabilă (confecţionate)
Резервуары металлические для питьевой воды (готовые)
3 Modificările Indicatorului de norme de deviz „G”pentru lucrări de
conducte pentru transport şi distribuţie a gazelor şi lichidelor:
3.1 Instrucţiuni privind folosirea Indicatorului de norme de deviz pentru lucrări
de conducte pentru transport şi distribuţie a gazelor şi lichidelor petroliere se
completează cu punctul 7 cu următorul conținut:
„…7 .Utilaje (Оборудование). Nomenclatura utilajelor este prezentată în
Anexă.”
3.2 La sfîrșitul Indicatorului „G” se adaugă următoarea Anexă:
4
ANEXĂ
Nomenclatura utilajelor
Nr. d/o
Denumirea utilajelor
1
2
1
Puncte de distribuţie a gazelor PDG
Газораспределительные пункты ГРП
2
Puncte de distribuţie a gazelor tip dulap PDGD
Газораспределительные пункты шкафного типа ЩГРП
3
Contoare de gaze, inclusiv de apartamente
Газовые счетчики, включая квартирные
4
Puncte de evidenţă a gazelor (contor de gaze, corector electronic cu
modem, barieră protejată contra scânteilor, panou de alimentare cu
energie electrică)
Узлы учета газа (газовый счетчик, электронный корректор с
модемом, барьер искробезопасности, щиты электропитания)
5
Rezervoare de gaz
Газгольдеры
6
Regulator de presiune uz casnic
Бытовой регулятор давления газа
7
Regulator de presiune industrial
Промышленный регулятор давления газа
8
Supape de siguranţă
Предохранительные клапаны
9
Manometre industriale
Промышленные манометры
10
Echipament special
Нестандартное и нестандартизированное оборудование
4 Modificările Indicatorului de norme de deviz „I” pentru lucrări de
instalaţii de încălzire centrală şi gaze la construcţii:
4.1 Instrucţiuni privind folosirea Indicatorului de norme de deviz pentru lucrări
de instalaţii de încălzire centrală şi gaze la construcţii se completează cu punctul
8 cu următorul conținut:
„…8 .Utilaje (Оборудование). Nomenclatura utilajelor este prezentată în
Anexă.”
4.2 La sfîrșitul Indicatorului „I” se adaugă următoarea Anexă:
ANEXA
Nr. d/o
1
1
2
Nomenclatura utilajelor
Denumirea utilajelor
2
Cazane de toate tipurile
Котлы всех видов
Blocuri de arzătoare de gaze
Газогорелочные блоки
5
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2
Supape de gaze electromagnetice
Газовые электромагнитные клапаны
Maşină de gătit cu gaze
Плиты газовые
Maşină de gătit electrică
Плиты электрические
Elevatoare
Элеваторы
Încălzitoare pentru carburanţi
Подогреватели для топлива
Baterie solară
Солнечные батареи
Schimbător de căldură
Теплообменник
Injectoare
Форсунки
Analizor de gaze
Газоанализаторы
Inventar pentru postul de protecţie gaze
Инвентарь газозащитного поста
Secţionatoare
Отсекатели
Corectori
Корректоры
Aparat de măsurat presiunea dinamică
Напоромер
Despărţitori de aer
Воздухоотделители
Coloane degazare (aerisire)
Колонки диаэраторные
Rezervoare degazare
Баки диаэраторные
Vase de distribuire
Баки распределительные
Vase de expansiune
Баки расширительные
Vase pentru condensat
Баки для конденсата
Degazoare
Деаэраторы
Pompe de toate tipurile
Насосы всех видов
Vase pentru rezervă de apă
Баки запаса воды
Staţii de dozare
Дозировочные станции
Despărţitori hidraulici
Гидравлические разделители
6
1
27
28
29
30
31
2
Instalaţii magnetice anti calcar
Противонакипные магнитные устройства
Instalaţii complexe de epurare chimică a apei
Химводоочистки комплексные
Armatură de reglare-închidere: vane, supape, ventile cu dispozitiv
de acţionare electrică
Запорно-регулирующая арматура: задвижки, вентили, клапаны с
электроприводом
Armatură de reglare – închidere: vane, supape, robinete, ventile cu
Ду 250 mm
Запорно-регулирующая арматура: задвижки, краны, вентили,
клапаны свыше Ду 250 мм
Echipament special
Нестандартное и нестандартизированное оборудование
5 Modificările Indicatorului de norme de deviz „V”- „Pentru lucrări de
instalaţii de ventilare, climatizare şi condiţionare a aerului la construcţii
civile, industriale şi social-culturale”:
5.1 Instrucţiuni privind folosirea Indicatorului de norme de deviz pentru lucrări
de de instalaţii de ventilare, climatizare şi condiţionare a aerului la construcţii
civile, industriale şi social-culturale se completează cu punctul 8 cu următorul
conținut:
„…8 .Utilaje (Оборудование). Nomenclatura utilajelor este prezentată în
Anexă.”
5.2 La sfîrșitul Indicatorului „V” se adaugă următoarea Anexă:
ANEXA
Nomenclatura utilajelor
Nr. d/o
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Denumirea utilajelor
2
Climatizoare
Кондиционеры
Calorifere
Калориферы
Ventilatoare de toate tipurile
Вентиляторы всех видов
Amortizor de zgomot
Шумоглушители
Blocuri de refulare
Блоки приточные
Filtre de aer
Фильтры воздушные
Sistem-split
Сплит-система
Dispozitive de acţionare electrică de toate tipurile
Электроприводы всех видов
7
1
9
10
11
2
Regulatoare de temperatură
Регуляторы температурные
Sensor de temperatură de canal
Канальный датчик температуры
Echipament special
Нестандартное и нестандартизированное оборудование
6 Modificările Indicatorului de norme de deviz nr. 7 pentru lucrări de
montare a instalaţiilor de compresoare, pompelor şi ventilatoarelor”:
Instrucţiuni privind folosirea Indicatorului de norme de deviz pentru lucrări de
montare a instalaţiilor de compresoare, pompelor şi ventilatoarelor se
completează cu punctul 6 cu următorul conținut:
„ …6 Materialele şi articolele cu destinaţie tehnică şi de producere,
necuprinse în normele de deviz şi neincluse în listele materialelor indicate în
anexele 1 și 2 la prezentul Indicator, trebuie de raportat la utilaje.”
„…6 Материалы и изделия производственно-технического назначения, не
учтенные в сметных нормах и не включенные в перечни неучтенных
материалов, приведенные в Приложениях 1 и 2 к настоящему Сборнику,
следует относить к оборудованию.”
7 Modificările Indicatorului de norme de deviz nr. 8 pentru lucrări de
montare a instalaţiilor electrotehnice:
7.1 Instrucţiuni privind folosirea Indicatorului de norme de deviz pentru lucrări
de montare a instalaţiilor electrotehnice se completează cu punctul 8 cu
următorul conținut:
„… 8 Materialele şi articolele cu destinaţie tehnică şi de producere,
necuprinse în normele de deviz şi neincluse în prezentele Instrucțiuni,
precum și în Generalități la capitole și compartimente, sau în anexele
Indicatorului nr.8, trebuie de raportat la utilaje.”
„…8 Материалы и изделия производственно-технического назначения, не
учтенные в сметных нормах и не отмеченные в настоящей инструкции, а
также в технических частях каждого раздела и отдела,или в
приложениях Сборника №8, следует относить к оборудованию.”
7.2 Indicatorul nr. 8 de norme de deviz se completează cu următoarele norme de
deviz:
8
№
crt.
Simbolul
normei
Denumirea normelor de deviz
1
2
3
Capitolul 02 Canalizarea energiei electrice şi reţele electrice
Compartimentul 6. Reţele de instalaţii electrice în clădirii şi edificii
1.
08-02-390
Canale din masă plastică cu lăţime:
Короба пластмассовые шириной :
08-02-390-01 pînă la 40 mm;
08-02-390-02 pînă la 63 mm;
08-02-390-03 pînă la 120 mm
Textul integral al completărilor la Indicatorul de norme de deviz nr. 8 conform
Anexei nr. 2 la prezenta Modificare.
8 Modificările Indicatorului de norme de deviz nr. 10 pentru lucrări de
montare a utilajelor de telecomunicaţii:
Instrucţiuni privind folosirea indicatorului de norme de deviz pentru lucrări de
montare a utilajului de telecomunicaţii se completează cu punctul 8 cu următorul
conținut:
„… 8 Materialele şi articolele cu destinaţie tehnică şi de producere,
necuprinse în normele de deviz şi neincluse în prezentele Instrucțiuni,
precum și în Generalități la capitole și compartimente, sau în Аnexа 1 а
Indicatorului nr.10, trebuie de raportat la utilaje.”
„…8 Материалы и изделия производственно-технического назначения, не
учтенные в сметных нормах и не отмеченные в настоящей инструкции, а
также в технических частях каждого раздела и отдела и в Приложении
1 Сборника №10, следует относить к оборудованию.”
9 Modificările Indicatorului de norme de deviz nr. 11 pentru lucrări de
montare a dispozitivelor, mijloacelor de automatizare şi a tehnicii de calcul:
Instrucţiuni privind folosirea indicatorului de norme de deviz pentru lucrări de
montare a dispozitivelor, mijloacelor de automatizare şi a tehnicii de calcul se
completează cu punctul 11 cu următorul conținut:
„… 11 Materialele şi articolele cu destinaţie tehnică şi de producere,
necuprinse în normele de deviz şi neincluse în prezentele Instrucțiuni,
precum și în Generalități la capitole și compartimente, sau în Аnexа 2 а
Indicatorului nr.11, trebuie de raportat la utilaje.”
9
„…11 Материалы и изделия производственно-технического назначения, не
учтенные в сметных нормах и не отмеченные в настоящей инструкции, а
также в технических частях каждого раздела и отдела и в Приложении 2
Сборника №11, следует относить к оборудованию.”
10. Modificările Indicatorului de norme de deviz nr. 20 pentru lucrări de
montare a utilajelor. Utilaje de semnalizare, centralizare, blocare şi reţeaua
de contact în transportul feroviar:
10.1 „Generalităţi” se completează cu punctul 19 cu următorul conținut:
„…19 Utilaje (Оборудование). Nomenclatura utilajelor este prezentată în
Anexa B.”
10.2 La sfîrșitul Indicatorului nr.20 se adaugă Anexa B:
ANEXA B
Nomenclatura utilajelor
Nr. d/o
1
1
2
3
4
6
7
8
9
Denumirea utilajului
2
Panou de releu şi centralizare parcursuri-releu de toate tipurile
Пульт релейной и маршрутно-релейной централизации всех марок
Panouri-manipulatoare şi panouri unificate;
Пульты-манипуляторы и унифицированные пульты
Secţii de panou şi tablou cu lămpi de afişare
Секции пульта и выносное табло
Secţii de panou control dispecer parţial
Секция табло частичного диспетчерского контроля
Rame
Стативы
Susţinătoare pentru cablaje
Кабельросты
Instalaţie de alimentare
Питающая установка
Panou:
Панель:
а) de racord
а) вводная
b) de relee
b) релейная
c) de redresori
c) выпрямителей
d) separare-transformare
d) разделительно-преобразовательная
e) transformare
e) преобразовательная
f) de macaze
f) стрелочные
10
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
2
g) rezervare la distanţă
g) дистанционного резервирования
Dulap de frecvenţă a controlului despecerizat
Шкаф частотный диспетчерского контроля
Dulap de cablu
Шкаф кабельный
Dulap de relee
Шкаф релейный
Panou de manevră
Щит маневровый
Tablou de semnalizare la treceri de nivel
Щиток переездной сигнализации
Panou de conectare
Щит включения питания
Electromecanism de acţionare de macaze
Привод электрический стрелочный
Cutie de transformator
Ящик трансформаторный
Cutie de cale
Ящик путевой
Post de manevră
Колонка маневровая
Semafor cu lentile cu două-trei indicaţii
Светофор линзовый двух-трехзначный
Semafor cu lentile cu patru-cinci indicaţii
Светофор линзовый четырех-пятизначный
Semafor cu lentile pitic cu două-trei indicaţii
Светофор линзовый карликовый двух-трехзначный
Semafor cu lentil pitic cu patru-cinci indicaţii
Светофор линзовый карликовый четырех-пятизначный
Semafor de semnalizare la treceri de nivel
Светофор переездной сигнализации
Semafor pe consolă cu o unitate luminoasă
Светофор на консоли с одной головкой
Semafor pe consolă cu două unităţi luminoase
Светофор на консоли с двумя головками
Unitate luminoasă a semaforului cu lentile
Головка однозначная линзового светофора
Încuietor de macaz cu garnitură electrică
Замок стрелочный электрический с гарнитурой
Încuietor de control la macaz sistem Melentiev
Замок контрольный стрелочный «Мeлентьева»
Sonerie electrică
Звонок электрический
Indicator luminos
Указатель световой
Indicator poziţie
Указатель положения
11
1
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
2
Indicator de parcursuri
Указатель маршрутный
Indicator de catarg
Указатель мачтовый
Bariere automatizate
Шлагбаумы автоматические
Distribuitor
Распределитель
Releu
Реле
Redresoare
Выпрямители
Reostat
Сопротивление регулируемое
Drosel transformatoare
Дросcель трансформаторы
Transformatoare de semnalizare
Трансформаторы сигнальные
Bloc de alimentare
Блок питания
Bloc de comandă
Блок управления
Bloc cu diodă
Блок диодов
Bloc de condensator
Блок конденсаторный
Bloc cu set de parcursuri
Блок маршрутного набора
Bloc de protecţie
Блок защитный
Generator de semnalizare a frecvenţei
Генератор сигнальной частоты
Acumulatoare
Аккумуляторы
Echipament special
Нестандартное и нестандартизированное оборудование
11 Modificările Indicatorului de norme de deviz nr. 33 pentru lucrări de
construcţie la linii de transport a energiei electrice:
11.1 Instrucţiuni privind folosirea Indicatorului de norme de deviz pentru lucrări
de construcţie la linii de transport a energiei electrice se completează cu punctul
3 cu următorul conținut:
„…3 Utilaje (Оборудование). Nomenclatura utilajelor este prezentată în
Anexa”
11.2 La sfîrșitul Indicatorului nr.33 se adaugă următoarea Anexă :
12
ANEXA
Nr. d/o
1
1
2
3
4
Nomenclatura utilajelor
Denumirea utilajelor
2
Substaţii de transformare
Трансформаторные подстанции
Paratrăsnet
Разрядки
Separatoare
Разъединители
Puncte de secţionare
Пункты секционирования
12 Modificările Indicatorului de norme de deviz nr. 34 pentru lucrări de
telecomunicaţii, radioficare şi televiziune. Cartea 2. Lucrări de
telecomunicaţii prin fir”:
Instrucţiuni privind folosirea Indicatorului de norme de deviz nr. 34
pentru lucrări de telecomunicaţii, radioficare şi televiziune. Cartea 2. Lucrări de
telecomunicaţii prin fir se completează cu punctul 4 cu următorul conținut:
„ …4 Materialele şi articolele cu destinaţie tehnică şi de producere,
necuprinse în normele de deviz şi neincluse în prezentele Instrucțiuni, trebuie
de raportat la utilaje.”
„…4 Материалы и изделия производственно-технического назначения, не
учтенные в сметных нормах и не отмеченные в настоящей инструкции,
следует относить к оборудованию.”
13 Indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de construcţii industriale
agrozootehnice, locuinţe şi social-culturale ,,C” se completează cu
următoarele norme de deviz:
Nr.
Simbol
normei
Denumirea normelor de deviz
1
2
3
Volumul I, Capitolul ,,CD” Închideri și compartimentări
1
СD73
Pereţi din panouri uşoare, din tablă profilată cu termoizilare, de
tip „ Săndwich” montate pe rigle metalice sau din beton armat
la înălţimi sub 12 m.
Стены из легких панелей, состоящих из профилированных
листов с термоизоляцией,
типа «Сэндвич» при высоте
монтажа до 12 м, монтируемыe на
металлические или
ж/бетонные ригели
13
1
2
3
СD73A
dispuse în fața riglelor
СD73B
dispuse între rigle
СD73A,
СD73B
Corecții :
1. La înălţime peste 12 m se adaugă la 1mm grosime
Volumul I, Capitolul ,,CE” Învelitori și șarpante din lemn
2
CE44
Învelitori din panouri uşoare din tablă profilată cu termoizolare,
de tip „Săndwich” montate pe rigle metalice
Кровли из легких панелей, состоящих из профилированных
листов с термоизоляцией, типа «Сэндвич» по
металлическим ригелям
Volumul II, Capitolul ,,CG” Pardoseli
3
CG56
Șapă din amestec de autonivelare „Nivelir”
Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси
CG56A
grosime 10mm
CG56B
grosime 20mm
CG56A,
Corecții :
CG56B 1. Se adaugă sau se scade la 1mm grosime
1
2
3
Volumul II, Capitolul ,,CL” Construcții și confecții metalice
4
CL31
Protecţia construcţiilor metalice cu vopsea expandată ignifugă
„Pirex-Metal”
Защита стальных конструкций огнезащитной вспучивающейся
краской „Pirex-Metal”
Textul integral al completărilor la Indicatorul de norme de deviz pentru lucrări
de construcţii industriale agrozootehnice, locuinţe şi social-culturale ,,C”
conform Anexei nr. 3 la prezenta Modificare.
14 Indicația : Tiparele arhitecturale mici confecționate pentru amenajarea
teritoriului, alăturat la obiectul de construcție, trebuie de raportat la utilaje care
nu necesită montaj.
Mалыe архитектурныe формы заводского изготовления для
благоустройства территории, прилегающей к строящемуся объекту,
следует относить к оборудованию, не требующему монтажа.
14
ANEXA nr. 1
la Modificarea nr. 25
la Indicatoarele de norme de deviz
„Ac”, „S”, „G”, „I”, „V”, nr.7, nr.8,
nr.10, nr.11, nr.20, nr.33, nr.34, „C”
Completările la Indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de instalații de alimentare cu apă și canalizare la
construcții edilitare, civile, industriale și social-culturale „Ac”
AcF 13
Încastrarea capetelor cu bitum şi cîlţi bituminați la tuburile de protecţie cu diametrele:
Заделка концов футляров битумом и смоляной прядью диаметром:
A – 150 mm ;
D – 400mm;
G - 700 mm;
J - 1000 mm;
B – 200 mm;
E - 500 mm;
H - 800 mm;
K – 1100 mm;
C – 300 mm;
F - 600 mm;
I - 900 mm;
L - 1300-1400 mm.
Cuprinde:
-
sudarea guseurilor de suport;
prepararea bitumului;
instalarea dopurilor de lemn;
astuparea cu cîlţi bituminați;
turnarea bitumului.
Se măsoară la un tub de protecţie
CANTITĂŢI
COD
DENUMIREA RESURSELOR
U.M.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2320322600195 Bitum pentru lucrările de construcţii
kg
4,69
6,25
9,32 12,50 15,63 18,75 21,88 25,00 28,40 32,00 39,20 46,90
3720107307056 Cîlţi bituminați
kg
1,84
2,45
3,67
4,90
6,13
7,35
8,58
9,80 11,20 12,60 15,20 18,80
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,12
0,14
1,51
2,01
3,02
4,02
5,03
6,03
7,04
8,04
9,38
9,38 11,00 12,40
Materiale:
Material mărunt (guseuri de suport,
dopuri de lemn)
%
0,16
0,18
Manoperă:
7134050013250 Izolator
h-om
Utilaje:
2952270004033 Topitor de bitum
h-ut
0,006 0,008 0,012 0,016 0,020 0,024 0,028 0,031 0,032 0,032 0,033 0,033
16
ANEXA nr. 2
la Modificarea nr. 25
la Indicatoarele de norme de deviz
„Ac”, „S”, „G”, „I”, „V”, nr.7, nr.8,
nr.10, nr.11, nr.20, nr.33, nr.34, „C”
La Indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de montare a instalaţiilor
electrotehnice nr.8
Capitolul 02 Canalizarea energiei electrice şi reţele electrice
Compartimentul 6. Reţele de instalaţii electrice în clădirii şi edificii
se adaugă normele de deviz:
08-02-390
Canale din masă plastică cu lăţime:
Короба пластмассовые шириной :
08-02-390-1 - pînă la 40 mm;
08-02-390-2 - pînă la 63 mm;
08-02-390-3 - pînă la 120 mm.
Cuprinde:
- marcarea locurilor de montare şi fixare; (разметка мест установки и креплений)
- montarea canalelor cu trasare; Установка короба с раскроем
- montarea elementelor de îmbinare (unghiuri curbei, intersecţii, ramificaţii); Установка
соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов)
- lansarea capacelor la canale şi elementelor de îmbinare; Надвижка крышек короба и
соединительных элементов.
Se măsoară la 100 m
CANTITĂŢI
COD
DENUMIREA RESURSELOR
1
2
U.M.
08-02390-1
08-02390-2
08-02390-3
4
5
6
1
200
1
300
1,4
400
P
P
P
h-om
16,29
18,39
20,33
h-ut
h-ut
6,08
6,08
6,88
6,88
7,63
7,63
3
Materiale:
101-1481
101-2202
110-0333
1
134041
331451
Şurub cu cap semirotund 4х40mm
Dibluri de distanţare din polietilenă
6х40 mm
Canale din masă plastică (complet)
Manoperă:
Muncitor
Utilaje:
Dispozitiv de înşurubare
Perforatoare electrice
Notă: P – cantitatea se determină după proiect
kg
buc
m
ANEXA nr. 3
la Modificarea nr. 25
la Indicatoarele de norme de deviz
„Ac”, „S”, „G”, „I”, „V”, nr.7, nr.8,
nr.10, nr.11, nr.20, nr.33, nr.34, „C”
Completările la Indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de construcţii
industriale agrozootehnice, locuinţe şi social-culturale ,,C”:
CD 73
Pereţi din panouri uşoare, din tablă profilată cu termoizilare, de tip
„ Săndwich” montate pe rigle metalice sau din beton armat
la înălţimi sub 12 m
Стены из легких панелей, состоящих из профилированных листов с
термоизоляцией, типа «Сэндвич» при высоте монтажа до 12 м, монтируемые
на металлические или ж/бетонные ригели
A – dispuse în faţa riglelor;
B – dispuse între rigle.
Cuprinde:
- astuparea îmbinărilor panourilor de pereți cu poliuretan;
- instalarea și fixarea profilului de finisare și umplere cu silicon
- rostuirea panourilor
Se măsoară la metru pătrat
CANTITĂŢI
COD
1
2416566101572
7214070021440
9310060019920
3410520001373
DENUMIRE RESURSELOR
2
Materiale:
Panouri „Săndwich” *
Proful de finisare (отделочный
профиль)
Şuruburi dimensiuni în mm 6,3x5,5x180
Şaiba etanșată cu garnitură de cauciuc
ЕРДМ
Spuma de poliuretan
Materiale mărunte (silicon, șuruburi
autofiletante, diblu de distanțare)
Manoperă:
Lăcătuş CM
Muncitor deservire
TOTAL
Utilaje:
Automacara 5 tf (см.норму СD 09 А)
18
U.M.
A
B
3
4
5
m2
kg
1,02
3,2
1,02
3,2
m3
buc
3,00
3,00
3,00
3,00
kg
%
0,175
3
0,175
3
h-om
h-om
h-om
1,25
0,12
1,37
0,90
0,06
0,96
h-ut
0,10
0,10
Notа: * marca şi tipul de etanşare a panourilor se determină conform proiectului.
Corecții
1. La înălţime peste 12 m se adaugă:
Se măsoară la metru pătrat
CANTITĂŢI
COD
DENUMIRE RESURSELOR
U.M.
A
B
1
2
3
4
5
7214240021810
3410520001373
Manoperă:
Lăcătuş CM
Utilaje:
Automacara 5 tf
19
h-om
0,06
0,06
h-ut
0,01
0,01
CЕ44
Învelitori din panouri uşoare din tablă profilată cu termoizolare, de tip
„Săndwich” montate pe rigle metalice
Кровли из легких панелей, состоящих из профилированных листов с
термоизоляцией, типа «Сэндвич» по металлическим ригелям
.
Cuprinde:
- astuparea îmbinărilor panourilor pentru învelitori cu poliuretan;
- îmbinare de coamă;
- instalație de racordare la perete, parapet;
- rostuirea panourilor;
- instalarea și fixarea profilului de finisare și umplere cu silicon
Nu cuprinde:
- sistem de scurgere a apei;
- racordare la felinar;
- jgheab de acoperiș
Se măsoară la metru pătrat
COD
DENUMIRE RESURSELOR
U.M.
CANTITĂŢI
1
2
3
4
Materiale:
2416566101572
7214210026800
9310060019920
2952160007200
Panouri „Săndwich” *
Proful de finisare (inclusiv îmbinare de coamă)
Şuruburi dimensiuni în mm 6,3x5,5x235
Şaiba etanșată cu garnitură de cauciuc ЕРДМ
Spuma de poliuretan
Materiale mărunte (silicon, șuruburi autofiletante)
Manoperă:
Montator construcţii metalice
Muncitor deservire CM
TOTAL
Utilaje:
Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj
m2
kg
buc
buc
kg
%
1,15
2,58
3,00
3,00
0,181
2
h-om
h-om
h-om
1,2
0,3
1,50
h-ut
0,05
Notа: * marca şi tipul de etanşare a panourilor se determină conform proiectului.
20
CG 56
Șapă din amestec de autonivelare „Nivelir”.
Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси „Nivelir”
A – grosime 10mm.
B – grosime 20 mm.
Cuprinde:
- curăţarea stratului de suport de praf, murdărie, pete de grăsime şi bitum;
- grunduirea stratului de suport;
- dezaerare.
Se măsoară la metru pătrat
CANTITĂŢI
COD
DENUMIREA RESURSELOR
U.M.
A
B
1
2
3
4
5
2653102100828
Amestec „Nivelir”*
kg
15,30
30,60
2430226101017
Grund "Tifengrund"
kg
0,09
0,09
4100126202818
Apă
m3
0,004
0,007
Material mărunt (polistiren expandat
pentru rosturi de deformaţie, cîrpe,
martori)
%
0,5
0,6
h-om
0,234
0,468
Materiale:
Manoperă:
7132030012600
Mozaicar
Utilaje:
2952240004021
Mixer electric
h-ut
0,042
0,084
2952160007200
Utilaj de ridicat
h-ut
0,010
0,020
Notа: * marca amestecului „Nivelir” se determină conform proiectului.
21
CG 56
Corecții
1. Se adaugă sau se scade la 1mm grosime:
Se măsoară la metru pătrat
CANTITĂŢI
COD
DENUMIREA RESURSELOR
U.M.
A
B
1
2
3
4
5
2653102100828
Amestec „Nivelir” *
kg
1,53
1,53
4100126202818
Apă
M3
0,001
0,001
Material mărunt (polistiren expandat
pentru rosturi de deformaţie, cîrpe,
martori)
%
0,5
0,6
h-om
0,023
0,023
Materiale:
Manoperă:
7132030012600
Mozaicar
Utilaje:
2952240004021
Mixer electric
h-ut
0,004
0,004
2952160007200
Utilaj de ridicat
h-ut
0,001
0,001
Notа: * marca amestecului „Nivelir” se determină conform proiectului.
22
CL31
Protecţia construcţiilor metalice cu vopsea expandată ignifugă „Pirex-Metal”
Защита стальных конструкций огнезащитной вспененной краской
„Pirex-Metal”
Cuprinde:
- curăţarea de murdărie;
- curăţarea de rugină;
- degresare;
- aplicarea unui strat de grund GF021 grosime 0,05 mm;
- aplicarea vopselei cu peria, cu rulouri, 3-5 straturi, grosime 1,15 mm ;
Nu cuprinde:
- schelă.
Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă desfăşurată
COD
DENUMIRE RESURSELOR
U.M.
CANTITĂŢI
1
2
3
4
Materiale:
2430226101026
Grund anticoroziv GF 021 ???
kg
0,135
1711317306661
Bumbac de șters
kg
0,051
2320166200676
White spirt
kg
0,15
buc
0,50
kg
2,09
26811260014721 Hîrtie pentru șlefuit
2681126001472
Hîrtie șlefuită uscată 23x30 gr 6 ?
2430126104976
Vopsea ignifugă „Pirex-Metal”
Manoperă:
7134050013250
Izolator
h-om
1,45
9310060019920
Muncitor deservire CM
h-om
0,20
TOTAL
h-om
1,65
23
Membrii Comitetului tehnic pentru normare tehnică şi standardizare în construcţii CT- C 015
“Economia Construcţiilor” care au acceptat proiectul documentului normativ;
Preşedinte
Ţurcanu Nicolae
Doctor în economie, UTM
Secretar
Duliţeva Larisa
Consultant superior, Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Construcţiilor
Membrii
Dubova Vera
Vicedirector pe
„Urbanproiect"
Belscaia Maria
Specialist devizier
Buznea Ala
Şef secţie, Serviciul de Stat privind Verificarea şi
Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor
Kupţova Ludmila
Specialist devizier
Vascan Grigore
Şef catedră, UTM
Perepeliuc Galina
„Linella Construct”
Țurcanu Tudor
Inspecția de Stat în construcții
Bînzaru Velerian
Șef, Direcția generală dezvoltare regională
probleme
economice,
INCP
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Reprezentantul
Ministerului
Bargan Carolina
Şef adjunct, Direcţia financiară, Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor
Rogov Svetlana
Şef, Direcția relații internaţionale și atragerea
investiţiilor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor
24
Utilizatorii documentului normativ sînt răspunzători de aplicarea corectă a acestuia.
Este important ca utilizatorii documentelor normative să se asigure că sînt în posesia ultimei
ediţii şi a tuturor amendamentelor.
Informaţiile referitoare la documentele normative (data aplicării, modificării, anulării etc.) sînt
publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, “Catalogul documentelor normative în
construcţii”, în publicaţii periodice ale organului central de specialitate al administraţiei publice
în domeniul construcţiilor, pe Portalul Naţional de Documente normative în construcţii
(www.ednc.gov.md), precum şi în alte publicaţii periodice specializate (numai după publicare în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu prezentarea referinţelor la acesta).
Amendamente după publicare:
Indicativul
amendamentului
Public
at
25
Punctele modificate
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа