close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

-30 kg

код для вставкиСкачать
EUROPEAN JUDO UNION
1
17
9
IDS ESEDULLAYEV, Kamal
BRD ZIYADOV, Ilqar
10
0
2
3
21
29
SOK MEMMEDYAROV, Elgun Aga
3
BRK BALAOGLANOV, Tanriverdi
19
0
10
10
0
5
6
BTH ABDULLAYEV, Teyyub
7
ZRS ALIYEV, Davud
10
0
7
U13 MIRZEYEV, Emin
15
SYU MEMMEDOV, Rafiq
31
UG2 HACIYEV, Sexavet Ibadet
2
ATB BEYLEROV, Tuqay
18
10
26
6
22
14
30
4
20
12
28
8
24
16
32
SBR BABIYEV, Aga
BTH ASURBEYLI, Riyad
10
0
10
0
MEMMEDLI, Resad
ISMAYILOV, Firuz
10
ISMAYILOV, Firuz
NIFTELIYEV, Ferid Ilqar
0
Tehsil-RIMSF
0
Xacmaz
Xacmaz
MEMMEDYAROV, Elgun Aga 0
Sumqayit O.I.K.
AGAZADE, Nicad Famil
10
AGAZADE, Nicad Famil
10
Bakl-Tehsil
20
8
MIRZEYEV, Emin
0
0
UGIM-2 Sumq.
10
26
ABDULLAYEV, Teyyub
AGAZADE, Nicad Famil
UGIM-2 Sumq.
UGIM-2 Sumq.
ABDULLAYEV, Teyyub
AGAZADE, Nicad Famil
10
UGIM-2 Sumq.
0
Bakl-Tehsil
UGIM-13
35
9
HACIYEV, Sexavet Ibadet
10
UGIM-2 Sumq.
SES TAGIYEV, Emil Rustem
TMS NURUSZADE, Elikram
SYU EMIRQULIYEV, Xalid
AGC ELIYEV, Ruzi
10
EMIRQULIYEV, Xalid
0 12 Siyezen UGIM
SYU SULTANOV, Atabala
IDS YUSUBOV, Ruslan
10
SULTANOV, Atabala
0 13 Siyezen UGIM
10
CAVADOV, Revan
0 14
SYU SEYIDOV, Ehmed
U11 MEMMEDOV, Azer
0
Kano-PCIK
0
ASURBEYLI, Riyad
10 10 Bakl-Tehsil
0
NURUSZADE, Elikram
10 11 Tehsil-RIMSF
XCZ CAVADOV, Revan
DNS ISGENDEROV, Revan
10
(29 competitors)
10
Tehsil-RIMSF
Tehsil-RIMSF
19
10
0
23
NIFTELIYEV, Ferid Ilqar
NIFTELIYEV, Ferid Ilqar
31
UG2 AGAZADE, Nicad Famil
11
QRMRESULOV, Anar
27
IOEUGIM-Sumq.
18
4
-30 kg
Sunday, 7 December 2014
Weight category: men -30 kg
0
25
KPK MEMMEDLI, Resad
SYU ISAYEV, Asif
13
XCZ ISMAYILOV, Firuz
ESEDULLAYEV, Kamal
17
TMS NIFTELIYEV, Ferid Ilqar
25
5
1
H.Aliyev anim gunu hesr olun IIIRes tur(2001-2003)
21
0
HACIYEV, Sexavet Ibadet
10
27
22
NURUSZADE, Elikram
0
32
23
SULTANOV, Atabala
16
VELIZADE, Mehman
MEMMEDOV, Azer
MEMMEDOV, Azer
1
2
3
3
5
5
7
7
0
Baki-UGIM-11
10
Baki-UGIM-11
Yevlax
25
ISMAYILOV, Firuz
0
26
ABDULLAYEV, Teyyub
0
Bakl-Tehsil
10
33
NURUSZADE, Elikram
MEMMEDOV, Azer
MEMMEDOV, Azer
Baki-UGIM-11
10
Baki-UGIM-11
7
Tehsil-RIMSF
30
28
ABDULLAYEV, Teyyub
Bakl-Tehsil
32
27
HACIYEV, Sexavet Ibadet
AGAZADE, Nicad Famil
MEMMEDOV, Azer
NIFTELIYEV, Ferid Ilqar
ABDULLAYEV, Teyyub
NURUSZADE, Elikram
ISMAYILOV, Firuz
SULTANOV, Atabala
Xacmaz
29
SULTANOV, Atabala
NURUSZADE, Elikram
0
Tehsil-RIMSF
0
34
Siyezen UGIM
31
Printed at 08-12-2014, 14:3 by asus-pc
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
10
UGIM-2 Sumq.
RESULTS
28
0
HACIYEV, Sexavet Ibadet
0
Siyezen UGIM
10
24
YLX VELIZADE, Mehman
10
UGIM-2 Sumq.
Tehsil-RIMSF
Xacmaz
0
MEMMEDOV, Azer
10 15 Baki-UGIM-11
HACIYEV, Sexavet Ibadet
10
0
UGIM-2 Sumq.
UGIM-2 Sumq.
10
0
HACIYEV, Sexavet Ibadet
NIFTELIYEV, Ferid Ilqar
Tehsil-RIMSF
5
NIFTELIYEV, Ferid Ilqar
Tehsil-RIMSF
UG2
UG2
U11
TMS
BTH
TMS
XCZ
SYU
EUROPEAN JUDO UNION
U13 HUSEYNOV, Zaur
10
1
BRK NIFTELIYEV, Ferid Qafqaz
0
33
QUS ELIMEHEMMEDOV, Elimehemmed
17
49
9
41
25
57
5
37
21
53
13
45
29
61
3
35
19
51
11
43
27
59
7
39
23
55
15
47
31
63
2
34
18
50
10
42
26
58
6
38
22
54
14
46
30
62
4
36
20
52
12
44
28
60
8
40
24
56
16
48
32
64
1
2
SBR IBRAHIMOV, Seymur
3
DNS SULEYMANOV, Kamran
4
SYU ISAZADE, Tural
5
KTT VELIZADE, Qasim
6
BTH TEHMEZZADE, Mehemmed
7
AZR PIRVERDIYEV, Qerib Hafiz
8
SES ISMAYILOV, Eltac
9
SRV KERIMOV, Emrah
10
SMX QEDIMOV, Saleh Taleh
11
IDS SADIQOV, Elnur
12
UG2 ISGENDEROV, Mirze Sahin
13
SYU QULIYEV, Turan
QRMNECEFOV, Kenan
U11 BAGIROV, Elvin
TMS KERIMOV, Tamerlan
QUS ELIMEHEMMEDOV, E.
SBR IBRAHIMOV, Seymur
SYU ORUCOV, Oruc
17
SOK ZEYNALOV, Abdulla
18
DNS SADIQOV, Alxan
19
YLX NADIROV, Yusif
20
IDS HESRETLI, Ferid
21
AZR NEZEROV, Ibrahim Yaver
22
U11 QASIMOV, Hacali
23
KTT SHIRINOV, Nicat
24
KPK HUMBETOV, Elmir
25
UG2 MEMMEDOV, Nurlan Azer
26
TMS SIRELIYEV, Sirin
27
XCZ SIRINOV, Subhan
SYU ISAZADE, Tural
0
31
SBR QULIYEV, Perviz
32
TEHMEZZADE, Mehemmed
50 Bakl-Tehsil
BTH TEHMEZZADE, Mehemmed 10
SES ISMAYILOV, Eltac
TEHMEZZADE, Mehemmed
10
ISMAYILOV, Eltac
10
36 Bakl-Tehsil
0
HUSEYNOV, Zaur
63 UGIM-13
0 37 Serhedci-Sumq.
SMX QEDIMOV, Saleh Taleh
0
IDS SADIQOV, Elnur
ISMAYILOV, Eltac
51 Serhedci-Sumq.
SADIQOV, Elnur
0
ISGENDEROV, Mirze Sahin
0
10 38 IOEUGIM-Sumq.
BAGIROV, Elvin
58 Baki-UGIM-11
SYU ORUCOV, Oruc
0 39 UGIM-2 Sumq.
BAGIROV, Elvin
52 Baki-UGIM-11
10
0
BAGIROV, Elvin
10
ORUCOV, Oruc
0
40 Baki-UGIM-11
10
SIRELIYEV, Sirin
67 Tehsil-RIMSF
0 41 Siyezen UGIM
DNS SADIQOV, Alxan
0
IDS HESRETLI, Ferid
0
10
SOK ZEYNALOV, Abdulla
YLX NADIROV, Yusif
0
0
UG2 ISGENDEROV, Mirze Sahin 10
TMS KERIMOV, Tamerlan
10
10
SRV KERIMOV, Emrah
NADIROV, Yusif
53 Yevlax
NADIROV, Yusif
10 42 Yevlax
0
10
QASIMOV, Hacali
59 Baki-UGIM-11
0
NEZEROV, Ibrahim Yaver
AZR NEZEROV, Ibrahim Yaver
10 43 AZERI-ISM
U11 QASIMOV, Hacali
10
QASIMOV, Hacali
0 44 Baki-UGIM-11
KPK HUMBETOV, Elmir
0
10
10
SIRELIYEV, Sirin
64 Tehsil-RIMSF
MEMMEDOV, Nurlan Azer
UG2 MEMMEDOV, Nurlan Azer
10 45 UGIM-2 Sumq.
TMS SIRELIYEV, Sirin
10
0
10
0
SIRELIYEV, Sirin
60 Tehsil-RIMSF
SES YARALIYEV, Huseyn
0
SBR QULIYEV, Perviz
5
47 Bakl-Tehsil
10
7
ELIYEV, Eli
56 Bakl-Tehsil
QULIYEV, Perviz
48 Shabran
1
2
3
3
5
5
7
7
10
5
ELIYEV, Eli
0
0
57
58
TEHMEZZADE, Mehemmed
ISMAYILOV, Eltac
59
0
TEHMEZZADE, Mehemmed
61 Bakl-Tehsil
Serhedci-Sumq.
60
NADIROV, Yusif
0
Yevlax
ELIYEV, Eli
7
QASIMOV, Hacali
63
10
0
TEHMEZZADE, Mehemmed
65 Bakl-Tehsil
Baki-UGIM-11
ELIYEV, Eli
62 Bakl-Tehsil
Bakl-Tehsil
Printed at 08-12-2014, 14:3 by asus-pc
SIRELIYEV, Sirin
HUSEYNOV, Zaur
TEHMEZZADE, Mehemmed
ELIYEV, Eli
QASIMOV, Hacali
BAGIROV, Elvin
ISMAYILOV, Eltac
NADIROV, Yusif
7
Bakl-Tehsil
64
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
10
RESULTS
SIRELIYEV, Sirin
55 Tehsil-RIMSF
SIRELIYEV, Sirin
0 46 Tehsil-RIMSF
SYU MEMMEDOV, Emiraga
0
0
QASIMOV, Hacali
54 Baki-UGIM-11
KTT SHIRINOV, Nicat
28
0
BTH ELIYEV, Eli
5 29
30
HUSEYNOV, Zaur
57 UGIM-13
0
10 35 Kanokan-TT
0
(35 competitors)
10
0
VELIZADE, Qasim
AZR PIRVERDIYEV, Qerib Hafiz
Weight category: men -34 kg
HUSEYNOV, Zaur
49 UGIM-13
10
IBRAHIMOV, Seymur
0 34 Shabran
XCZ SIRINOV, Subhan
SES YARALIYEV, Huseyn
10
33 UGIM-13
0
DNS SULEYMANOV, Kamran
KTT VELIZADE, Qasim
-34 kg
Sunday, 7 December 2014
10
HUSEYNOV, Zaur
SYU QULIYEV, Turan
14
0
U11 BAGIROV, Elvin
10 15
16
ZRS ELIYEV, Vuqar Vidadi
BTH ELIYEV, Eli
SYU MEMMEDOV, Emiraga
U13 HUSEYNOV, Zaur
H.Aliyev anim gunu hesr olun IIIRes tur(2001-2003)
BAGIROV, Elvin
Baki-UGIM-11
5
0
ELIYEV, Eli
66 Bakl-Tehsil
TMS
U13
BTH
BTH
U11
U11
SES
YLX
EUROPEAN JUDO UNION
1
33
17
49
9
41
25
57
5
37
21
53
13
45
29
61
3
35
19
51
11
43
27
59
7
39
23
55
15
47
31
63
2
34
18
50
10
42
26
58
6
38
22
54
14
46
30
62
4
36
20
52
12
44
28
60
8
40
24
56
16
48
32
64
MNG ELIYEV, Elmir
UG2 ABISOV, Sehram Vuqar
XCZ ZAHIROV, Feqan
SYU ELYEV, Kamal
YLX HUSEYNOV, Esqin Elvin
10
MNG ELIYEV, Elmir
0 1
10
XCZ ZAHIROV, Feqan
0 2
3
U13 MECIDLI, Seymur
4
DNS QULIYEV, Turqut
5
KTT BESIRLI, Vaqif
RKB ISAMAYILOV, Nahid
ZRS BAGIROV, Ilkin
NCS EZIMZADE, Rehim
QRMALLAHVERDIYEV, Fuad
AGC MEHRALIYEV, Cavid
KPK YUSUBOV, Eli
SBR ISAYEV, Memmedeli
QUS AGAMURADOV, Agamurad
SES ISMAYILOV, Sebuhi
SOK MEMMEDOV, Ziya Ilham
0
10 6
0
10 7
10
0 8
7
0 9
10
0 10
11
IDS RUSTEMOV, Cavid
TMS MEMMEDOV, Seid
SYU ADIGOZELLI, Nihad
BTH QARAYEV, Allahverdi
BRK MIRZEYEV, Ilkin
ROL PENAHLI, Ramin
XCZ HUSEYNOV, Abdulla
17
ROL RZAYEV, Rovsen
18
SBR SOVLETOV, Rufet
19
QRMHACIYEV, Kenan
20
NCS SEFERLI, Kamran
TMS HACIYEV, Miraga
SMX CELALOV, Sadiq
ZAHIROV, Feqan
MECIDLI, Seymur
10 34 UGIM-13
ZAHIROV, Feqan
57 Xacmaz
ISAMAYILOV, Nahid
7
EZIMZADE, Rehim
0
AGAMURADOV, Agamurad
0
ISAMAYILOV, Nahid
50 Baki-RKIM
7
36 Neqsi-Cahan-Sumq.
7 37 Qusar
SOK MEMMEDOV, Ziya Ilham
0
MEMMEDOV, Seid
51 Tehsil-RIMSF
MEMMEDOV, Seid
10 38 Tehsil-RIMSF
0 39 Siyezen UGIM
0
XCZ HUSEYNOV, Abdulla
0
QARAYEV, Allahverdi
52 Bakl-Tehsil
40 Bakl-Tehsil
ROL RZAYEV, Rovsen
7 41 Baki-ROIL
SBR SOVLETOV, Rufet
7
QRMHACIYEV, Kenan
SOVLETOV, Rufet
0 42 Shabran
0
10
0
SOVLETOV, Rufet
53 Shabran
SABANOV, Rafiq
0 46 MINGECEVIR
7
10
SOVLETOV, Rufet
59 Shabran
MEHEMMEDCANOV, Idrak
54 IOEUGIM-Sumq.
0
10
HACIYEV, Miraga
64 Tehsil-RIMSF
7
7
RZAYEV, Cavid Ravid
56 UGIM-2 Sumq.
MEMMEDOV, Mirsahin
48 Agcabedi
5
5
5
0
1
2
3
3
5
5
7
7
0
HACIYEV, Miraga
60 Tehsil-RIMSF
47 UGIM-2 Sumq.
0
0
57
58
ISAMAYILOV, Nahid
QARAYEV, Allahverdi
59
5
QARAYEV, Allahverdi
61 Bakl-Tehsil
0
SOVLETOV, Rufet
5
Bakl-Tehsil
60
MEHEMMEDCANOV, Idrak
7
IOEUGIM-Sumq.
RZAYEV, Cavid Ravid
0
63
SOVLETOV, Rufet
65 Shabran
Shabran
MEHEMMEDCANOV, Idrak
62 IOEUGIM-Sumq.
UGIM-2 Sumq.
Printed at 08-12-2014, 14:3 by asus-pc
HACIYEV, Miraga
MEMMEDOV, Seid
SOVLETOV, Rufet
MEHEMMEDCANOV, Idrak
QARAYEV, Allahverdi
ZAHIROV, Feqan
ISAMAYILOV, Nahid
RZAYEV, Cavid Ravid
0
Baki-RKIM
64
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
7
RESULTS
HACIYEV, Miraga
55 Tehsil-RIMSF
0
RZAYEV, Cavid Ravid
0
0
10
5
7
HACIYEV, Miraga
67 Tehsil-RIMSF
RZAYEV, Rovsen
0
YLX EHMEDOV, Soltan Etibar
5 32
7
0
7
QARAYEV, Allahverdi
0
10
MEMMEDOV, Seid
58 Tehsil-RIMSF
ADIGOZELLI, Nihad
AGC MEMMEDOV, Mirsahin
0
5
ROL PENAHLI, Ramin
0
MEMMEDOV, Seid
63 Tehsil-RIMSF
QUS AGAMURADOV, Agamurad
0
UG2 RZAYEV, Cavid Ravid
5 30
0
10 35 Baki-RKIM
0
(48 competitors)
7
0
KPK YUSUBOV, Eli
U13 IBRAHIMOV, Allahverdi
Weight category: men -38 kg
ZAHIROV, Feqan
49 Xacmaz
0
0
SYU ADIGOZELLI, Nihad
10
33 Xacmaz
10
QRMALLAHVERDIYEV, Fuad
27
10
DNS HESENELIYEV, Umud
0 28
31
SES CEFERLI, Omer
YLX EHMEDOV, Soltan Etibar
NCS EZIMZADE, Rehim
MNG SABANOV, Rafiq
29
BTH QASIMOV, Kamran
UG2 RZAYEV, Cavid Ravid
AGC MEMMEDOV, Mirsahin
RKB ISAMAYILOV, Nahid
Sunday, 7 December 2014
0
0
KTT BAYRAMLI, Kerem
0
10 21
MEMMEDOV, Resad
0
QUS MEMMEDOV, Resad
7 43 Qusar
10 22
10
IDS MEHEMMEDCANOV, Idrak 10
0 23
MEHEMMEDCANOV, Idrak
SRV ABBASOV, Anar
0 44 IOEUGIM-Sumq.
24
0
TMS HACIYEV, Miraga
7
10 25
HACIYEV, Miraga
SMX CELALOV, Sadiq
0 45 Tehsil-RIMSF
26
MNG SABANOV, Rafiq
DNS HESENELIYEV, Umud
SYU ELIRZAYEV, Saiq
U13 IBRAHIMOV, Allahverdi
DNS QULIYEV, Turqut
U10 SADIQOV, Heyder
14
10
BTH QARAYEV, Allahverdi
0 15
16
SYU HUSEYNOV, Miraga
KTT BAYRAMLI, Kerem
KPK HUSEYNLI, Revan
QUS MEMMEDOV, Resad
IDS MEHEMMEDCANOV, Idrak
U10 MEMMEDOV, Ferid
SRV ABBASOV, Anar
U13 MECIDLI, Seymur
0
TMS MEMMEDOV, Seid
10 12
13
U10 SADIQOV, Heyder
YLX HUSEYNOV, Esqin Elvin
-38 kg
H.Aliyev anim gunu hesr olun IIIRes tur(2001-2003)
ZAHIROV, Feqan
Xacmaz
7
0
MEHEMMEDCANOV, Idrak
66 IOEUGIM-Sumq.
TMS
TMS
SBR
IDS
BTH
XCZ
RKB
UG2
EUROPEAN JUDO UNION
1
33
17
49
9
41
25
57
5
37
21
53
13
45
29
61
3
35
19
51
11
43
27
59
7
39
23
55
15
47
31
63
2
34
18
50
10
42
26
58
6
38
22
54
14
46
30
62
4
36
20
52
12
44
28
60
8
40
24
56
16
48
32
64
TMS CAVADLI, Orxan
1
AGD XELILLI, Elgiz
IDS ORUCOV, Resid
SOK HUSEYNLI, Huseyn
0
10
2
3
DNS SEFIXANOV, Yusif
4
SES FERZIYEV, Ferid Fexreddin
5
MNG KERIMOV, Selim
ROL RZAYEV, Elirza
NCS SUKURLU, Ehmed
0
10
6
7
QRMMAHMUDZADE, Xosrov
8
AZR EYUBOV, Vusal Sahin
9
ATB EHEDLI, Resad
10
ZRS ELIYEV, Kamran
11
BRK CEFEROV, Melik
U10 SEFEROV, Sabir
QUS EYYUBOV, Aksin
BTH SEFIYEV, Elcan
SYU MEMMEDOV, Murad
UG2 MEMMEDOV, Sahin Elsen
18
19
MNG MEMMEDZADE, Huseyn
22
BTH RZAZADE, Metin
23
SYU VAHABOV, Orxan
24
SES ABBASOV, Resid
25
ZRS QOCELIYEV, Nadir Ilham
26
IDS DADASOV, Seid
31
KPK ABBASOV, Bakir Ehtiram
32
SEFIXANOV, Yusif
10 34 DIN-ICS
10 35 Baki-ROIL
NCS SUKURLU, Ehmed
10
0
QRMMAHMUDZADE, Xosrov
AZR EYUBOV, Vusal Sahin
0
36 Neqsi-Cahan-Sumq.
CAVADLI, Orxan
63 Tehsil-RIMSF
ATB EHEDLI, Resad
0 37 AZERI-ISM
ZRS ELIYEV, Kamran
0
10 38 Bakl-UGIM-10
MEMMEDOV, Sahin Elsen
58 UGIM-2 Sumq.
10
MEMMEDOV, Sahin Elsen
52 UGIM-2 Sumq.
MEMMEDOV, Sahin Elsen
10
SAHSUVARLI, Sehriyar
10
40 UGIM-2 Sumq.
RZAZADE, Metin
67 Bakl-Tehsil
XCZ AGAYEV, Abgul
0
SAHSUVARLI, Sehriyar
53 ATTILA-I.K.
HUSEYNOV, Samil
10 42 Tehsil-RIMSF
0
RZAZADE, Metin
59 Bakl-Tehsil
0 43 Baki-ROIL
RZAZADE, Metin
54 Bakl-Tehsil
RZAZADE, Metin
0 44 Bakl-Tehsil
SES ABBASOV, Resid
0
10
10
RZAZADE, Metin
64 Bakl-Tehsil
QOCELIYEV, Nadir Ilham
10 45 ZIRVE-Sumqayit
0
SELIMOV, Ebdul
10 46 Bakl-UGIM-10
10
5
SELIMOV, Ebdul
60 Bakl-UGIM-10
AZR SALMANOV, Ismayil
0
KPK ABBASOV, Bakir Ehtiram
5
47 Kanokan-TT
0
5
QULIYEV, Subhan
56 Kanokan-TT
ABBASOV, Bakir Ehtiram
48 Kano-PCIK
1
2
3
3
5
5
7
7
10
0
QULIYEV, Subhan
0
0
57
58
SUKURLU, Ehmed
SEFEROV, Sabir
59
7
SEFEROV, Sabir
61 Bakl-UGIM-10
0
SELIMOV, Ebdul
5
Bakl-UGIM-10
60
SAHSUVARLI, Sehriyar
0
ATTILA-I.K.
QULIYEV, Subhan
5
63
SELIMOV, Ebdul
65 Bakl-UGIM-10
Bakl-UGIM-10
QULIYEV, Subhan
62 Kanokan-TT
Kanokan-TT
Printed at 08-12-2014, 14:3 by asus-pc
RZAZADE, Metin
CAVADLI, Orxan
SELIMOV, Ebdul
MEMMEDOV, Sahin Elsen
SEFEROV, Sabir
QULIYEV, Subhan
SUKURLU, Ehmed
SAHSUVARLI, Sehriyar
0
Neqsi-Cahan-Sumq.
64
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
10
RESULTS
SELIMOV, Ebdul
55 Bakl-UGIM-10
0
KTT QULIYEV, Subhan
10
0
10
SYU VAHABOV, Orxan
ZRS QOCELIYEV, Nadir Ilham
0
10
SADIQOV, Xeyal
BTH RZAZADE, Metin
10
10
0 41 ATTILA-I.K.
MNG MEMMEDZADE, Huseyn
0
0
0
YLX BEHMANOV, Sedi
ROL SADIQOV, Xeyal
0
10
0
10 39 Kanokan-TT
0
0
SEFEROV, Sabir
51 Bakl-UGIM-10
SEFEROV, Sabir
UMUDLI, Cingiz
UG2 MEMMEDOV, Sahin Elsen
0
10
10
EYUBOV, Vusal Sahin
QUS EYYUBOV, Aksin
10
0
SUKURLU, Ehmed
50 Neqsi-Cahan-Sumq.
SUKURLU, Ehmed
(40 competitors)
10
CAVADLI, Orxan
57 Tehsil-RIMSF
ROL RZAYEV, Elirza
27
0
U10 SELIMOV, Ebdul
10 28
0
AGD YAQUBOV, Nicat
5 29
30
Weight category: men -42 kg
CAVADLI, Orxan
49 Tehsil-RIMSF
RZAYEV, Elirza
IDS DADASOV, Seid
AZR SALMANOV, Ismayil
10
SES FERZIYEV, Ferid Fexreddin 0
0
TMS HUSEYNOV, Samil
7 20
21
U13 ELIYEV, Bayram
U10 SELIMOV, Ebdul
SYU SEMEDOV, Namiq
AGD YAQUBOV, Nicat
KTT QULIYEV, Subhan
0
10
ATB SAHSUVARLI, Sehriyar
0 17
XCZ AGAYEV, Abgul
QRMMELIKZADE, Qadr
TMS HUSEYNOV, Samil
ROL SADIQOV, Xeyal
SOK HUSEYNLI, Huseyn
KTT UMUDLI, Cingiz
14
10
BTH SEFIYEV, Elcan
0 15
16
ATB SAHSUVARLI, Sehriyar
UG2 RUSTEMLI, Mehemmed Elxan
YLX BEHMANOV, Sedi
IDS ORUCOV, Resid
33 Tehsil-RIMSF
0
DNS SEFIXANOV, Yusif
-42 kg
Sunday, 7 December 2014
10
CAVADLI, Orxan
0
U10 SEFEROV, Sabir
10 12
13
KTT UMUDLI, Cingiz
TMS CAVADLI, Orxan
H.Aliyev anim gunu hesr olun IIIRes tur(2001-2003)
MEMMEDOV, Sahin Elsen
UGIM-2 Sumq.
0
5
MEMMEDOV, Sahin Elsen
66 UGIM-2 Sumq.
BTH
TMS
U10
UG2
U10
KTT
NCS
ATB
EUROPEAN JUDO UNION
1
17
9
UG2 ELIYEV, Imran Vuqar
TMS FERZELIYEV, Huseyn
10
0
2
3
21
29
3
10
0
5
19
10
0
6
BTH HACIYEV, Elcan
7
SRV MEMXIYEV, Huseyn
0
10
7
15
2
10
26
6
22
14
30
4
20
12
28
8
9
32
ORUCOV, Vusal
ISMAYILZADE, Sedi
XELILOV, Rauf
10
MINGECEVIR
10
IOEUGIM-Sumq.
EMIROV, Kenan
0
ISMAYILZADE, Sedi
MEMXIYEV, Huseyn
KERIMLI, Sahil Elsen
10
0
MINGECEVIR
0
0
SIRVAN
XELILOV, Rauf
IOEUGIM-Sumq.
Yevlax
KERIMLI, Sahil Elsen
KERIMLI, Sahil Elsen
0
AZERI-ISM
10
AZERI-ISM
AZERI-ISM
NESIBOV, Tahir
10
Tehsil-RIMSF
UG2 RUSTEMLI, Isa Allahverdi
IDS RESULOV, Aslan
SYU QASIMOV, Kamran
YLX QASIMZAADE, Evez
10
QASIMOV, Kamran
0 12 Siyezen UGIM
BTH ELIZADE, Murad
MNGMEHYEDDINOV, Elnur
10
ELIZADE, Murad
0 13 Bakl-Tehsil
0
ELIYEV, Cavansir
10 14
U10 ASURELIYEV, Necefqulu
ROL ELIYEV, Cavansir
0
10
MINGECEVIR
Bakl-UGIM-10
10
DAMADAYEV, Ziya
0 10 Kano-PCIK
10
RUSTEMLI, Isa Allahverdi
0 11 UGIM-2 Sumq.
21
0
NESIBOV, Tahir
27
22
RUSTEMLI, Isa Allahverdi
HUSEYNLI, Zaur
0
32
23
ELIZADE, Murad
16
ABBASZADE, Adil
10
ABBASZADE, Adil
10
Tehsil-RIMSF
RESULTS
ELIZADE, Murad
1
2
3
3
5
5
7
7
0
Bakl-Tehsil
0
SIRVAN
SIRVAN
25
ELIYEV, Imran Vuqar
0
26
ISMAYILZADE, Sedi
TMS
MNG
BTH
UG2
IDS
AZR
UG2
SRV
0
IOEUGIM-Sumq.
10
33
RUSTEMLI, Isa Allahverdi
ELIZADE, Murad
ELIZADE, Murad
Bakl-Tehsil
10
Bakl-Tehsil
10
UGIM-2 Sumq.
30
28
ISMAYILZADE, Sedi
IOEUGIM-Sumq.
32
27
NESIBOV, Tahir
XELILOV, Rauf
ELIZADE, Murad
RUSTEMLI, Isa Allahverdi
ISMAYILZADE, Sedi
KERIMLI, Sahil Elsen
ELIYEV, Imran Vuqar
ABBASZADE, Adil
UGIM-2 Sumq.
29
ABBASZADE, Adil
RUSTEMLI, Isa Allahverdi
10
UGIM-2 Sumq.
0
34
SIRVAN
31
Printed at 08-12-2014, 14:3 by asus-pc
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
NESIBOV, Tahir
10
Bakl-Tehsil
0
Serhedci-Sumq.
24
SRV ABBASZADE, Adil
10
Tehsil-RIMSF
UGIM-2 Sumq.
28
15
NESIBOV, Tahir
10
0
Tehsil-RIMSF
10
10
0
NESIBOV, Tahir
Tehsil-RIMSF
Baki-ROIL
SES HUSEYNLI, Zaur
24
16
MINGECEVIR
XELILOV, Rauf
35
TMS NESIBOV, Tahir
KPK DAMADAYEV, Ziya
BRD QASIMZADE, Evez
10
20
8
18
XELILOV, Rauf
26
AZR KERIMLI, Sahil Elsen
31
0
(25 competitors)
0
UGIM-2 Sumq.
Berkusad
19
YLX EMIROV, Kenan
11
SES XELILLI, Efqan Vuqar
23
SULEYMANOV, Ayxan
ELIYEV, Imran Vuqar
31
IDS ISMAYILZADE, Sedi
27
UGIM-2 Sumq.
18
4
-46 kg
Sunday, 7 December 2014
Weight category: men -46 kg
10
25
MNGXELILOV, Rauf
U10 ORUCOV, Vusal
13
KPK PASA, Zefer
ELIYEV, Imran Vuqar
17
BRK SULEYMANOV, Ayxan
25
5
1
H.Aliyev anim gunu hesr olun IIIRes tur(2001-2003)
KERIMLI, Sahil Elsen
AZERI-ISM
0
RUSTEMLI, Isa Allahverdi
UGIM-2 Sumq.
EUROPEAN JUDO UNION
1
TMS MEMMEDOV, Senan
1
17
9
25
5
SYU ZEYNALOV, Elmir
QUS AZIYEV, Emil
0
10
3
21
29
3
0
10
7
AZIYEV, Emil
7
4
5
10
0
AGAZADE, Kamran Elman
0
UGIM-2 Sumq.
RZAYEV, Osman
10
6
23
8
31
6
TARVERDIYEV, Vaqif
12
BRD HESENLI, Elcin Mayil
TMS PASAYEV, Kamran
UGIM-13
NECEFOV, Huseyn
0
8
24
ABBASLI, Qalib
16
32
ESGEROV, Elnur
0
0
Qusar
10
10
Sumqayit O.I.K.
AZIYEV, Emil
UGIM-13
Bakl-Tehsil
ABBASLI, Qalib
TARVERDIYEV, Vaqif
0
UGIM-13
0
Sumqayit O.I.K.
Yevlax
ELIZADE, Elsen
0
Serhedci-Sumq.
MAHMUDOV, Huzeyir
10
MAHMUDOV, Huzeyir
QADIYEV, David
0
PASAYEV, Kamran
10 13 Tehsil-RIMSF
22
0
10
32
0
PASAYEV, Kamran
UGIM-2 Sumq.
RESULTS
0
28
POLADOV, Zameddin Elsen 10
POLADOV, Zameddin Elsen 10
Tehsil-RIMSF
0
24
16
0
Qusar
Qusar
Kano-PCIK
0
IBRAHIMOV, Qadir
10 15 Bakl-Tehsil
UG2 POLADOV, Zameddin Elsen
QADIYEV, David
QADIYEV, David
10
23
SEFEROV, Nazim
UGIM-2 Sumq.
0
10
Qusar
POLADOV, Zameddin Elsen
Baki-ROIL
Baki-ROIL
10
YUSIFLI, Isif
0 12 Berkusad
14
AZR RUSTEMOV, Memmedsah
BTH IBRAHIMOV, Qadir
TARVERDIYEV, Vaqif
27
KPK SEFEROV, Nazim
28
0
Shabran
10
21
11
30
20
9
10
BRK YUSIFLI, Isif
14
U13 BAYRAMOV, Asif
10
Qusar
35
QUS QADIYEV, David
22
4
10
0
ROL MAHMUDOV, Huzeyir
26
AZIYEV, Emil
Shabran
20
15
10
RZAYEV, Osman
26
7
18
(22 competitors)
10
Qusar
Qusar
19
SOK ABBASLI, Qalib
SES ELIZADE, Elsen
2
SBR MOVSUMOV, Orxan
AZIYEV, Emil
31
19
27
Tehsil-RIMSF
18
U13 TARVERDIYEV, Vaqif
BTH NECEFOV, Huseyn
11
SES QULIYEV, Senan
Sunday, 7 December 2014
Weight category: men -50 kg
0
25
UG2 AGAZADE, Kamran Elman
AGD QULIYEV, Tural Mahir
13
SBR RZAYEV, Osman
MEMMEDOV, Senan
17
2
-50 kg
H.Aliyev anim gunu hesr olun IIIRes tur(2001-2003)
1
2
3
3
5
5
7
7
POLADOV, Zameddin Elsen 10
UGIM-2 Sumq.
POLADOV, Zameddin Elsen 10
UGIM-2 Sumq.
UGIM-2 Sumq.
25
RZAYEV, Osman
10
Shabran
29
26
ABBASLI, Qalib
33
MAHMUDOV, Huzeyir
QADIYEV, David
RZAYEV, Osman
Shabran
0
Qusar
5
Baki-ROIL
PASAYEV, Kamran
MAHMUDOV, Huzeyir
0
Baki-ROIL
0
34
Tehsil-RIMSF
31
Printed at 08-12-2014, 14:3 by asus-pc
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
10
Shabran
0
30
28
RZAYEV, Osman
Sumqayit O.I.K.
32
27
POLADOV, Zameddin Elsen
AZIYEV, Emil
RZAYEV, Osman
TARVERDIYEV, Vaqif
QADIYEV, David
MAHMUDOV, Huzeyir
ABBASLI, Qalib
PASAYEV, Kamran
TARVERDIYEV, Vaqif
UGIM-13
7
TARVERDIYEV, Vaqif
UGIM-13
UG2
QUS
SBR
U13
QUS
ROL
SOK
TMS
EUROPEAN JUDO UNION
1
DNS ZULFUQAROV, Eli
1
17
9
25
5
BTH HUSEYNOV, Celal
BRK TEYMUROV, Elcin
0
10
3
21
29
3
0
10
4
5
6
U13 MIRZEYEV, Emil
15
YLX EBDULZADE, Senan
31
10
IBRAHIMOV, Fuad
10
Kano-PCIK
ELDAROV, Eldar Anar
0
(23 competitors)
0
Berkusad
Berkusad
IBRAHIMOV, Fuad
IBRAHIMOV, Fuad
10
Kano-PCIK
7
Kano-PCIK
SAMAXI
SIXELIYEV, Resad
10
Qaradag-Mobil
19
27
23
TEYMUROV, Elcin
TEYMUROV, Elcin
31
ATB REHIMOV, Cavad
TMS BAYRAMZADE, Revan
7
IDS ABBASOV, Pervin Servan
DIN-ICS
18
QRMSIXELIYEV, Resad
19
11
Sunday, 7 December 2014
Weight category: men -55 kg
0
25
KPK IBRAHIMOV, Fuad
UG2 SELIMLI, Raul Elsen
13
SMX ELDAROV, Eldar Anar
ZULFUQAROV, Eli
17
2
10
0
0
10
REHIMOV, Cavad
0
SIXELIYEV, Resad
0
Tehsil-RIMSF
20
8
EBDULZADE, Senan
10
0
Kano-PCIK
10
ATTILA-I.K.
BAYRAMZADE, Revan
IBRAHIMOV, Fuad
Qaradag-Mobil
26
7
-55 kg
H.Aliyev anim gunu hesr olun IIIRes tur(2001-2003)
EBDULZADE, Senan
SIXELIYEV, Resad
0
Qaradag-Mobil
0
Yevlax
Yevlax
35
2
10
KPK MEMMEDOV, Orduxan
6
QUS ELIMEHEMMEDOV, Adil
22
30
4
IDS QASIMZADE, Vefadar Ilqar
YLX KERIMOV, Semistan
28
16
32
ZIRVE-Sumqayit
27
0
22
10
EBILOV, Samir Telman
QASIMZADE, Vefadar Ilqar
QASIMZADE, Vefadar Ilqar
0
IOEUGIM-Sumq.
10
IOEUGIM-Sumq.
0
UGIM-2 Sumq.
23
0
BEDIROV, Nurlan
10 14 Tehsil-RIMSF
10
ISMAYILOV, Celal
10
BEDIROV, Nurlan
Bakl-Tehsil
10
EMIRZADE, Vusal
0 16 Bakl-UGIM-10
24
0
BEDIROV, Nurlan
ISMAYILOV, Celal
RESULTS
10
BEDIROV, Nurlan
1
2
3
3
5
5
7
7
10
Tehsil-RIMSF
0
Bakl-Tehsil
25
TEYMUROV, Elcin
0
26
EBDULZADE, Senan
TMS
KPK
IDS
BTH
YLX
QRM
BRK
ZRS
0
Yevlax
10
33
ELIYEV, Rafael
QASIMZADE, Vefadar Ilqar
QASIMZADE, Vefadar Ilqar
IOEUGIM-Sumq.
5
IOEUGIM-Sumq.
0
ZIRVE-Sumqayit
30
28
EBDULZADE, Senan
Yevlax
32
27
BEDIROV, Nurlan
IBRAHIMOV, Fuad
QASIMZADE, Vefadar Ilqar
ISMAYILOV, Celal
EBDULZADE, Senan
SIXELIYEV, Resad
TEYMUROV, Elcin
ELIYEV, Rafael
Berkusad
29
ISMAYILOV, Celal
ISMAYILOV, Celal
7
Bakl-Tehsil
7
34
Bakl-Tehsil
31
Printed at 08-12-2014, 14:3 by asus-pc
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
10
Tehsil-RIMSF
Tehsil-RIMSF
28
15
U10 EMIRZADE, Vusal
NCS ALLAHVERDIYEV, Tural
0
ZIRVE-Sumqayit
32
BTH ISMAYILOV, Celal
24
ELIYEV, Rafael
IOEUGIM-Sumq.
13
SES BAHADUROV, Bahadur
12
TMS BEDIROV, Nurlan
ELIYEV, Rafael
10
MEMMEDOV, Orduxan
0 11 Kano-PCIK
10
QASIMZADE, Vefadar Ilqar
0 12
UG2 EBILOV, Samir Telman
20
8
21
ZRS ELIYEV, Rafael
26
14
Tehsil-RIMSF
9
18
10
BEDIROV, Nurlan
SIXELIYEV, Resad
Qaradag-Mobil
0
ISMAYILOV, Celal
Bakl-Tehsil
1
9
5
13
3
UG2 NOVRUZOV, Kamran Ilqar
10
ROL DAVUDOV, Elsen
0
IDS MIRQASIMOV, Senan Vidadi
0
KPK MANSUROV, Nahid
10
1
2
15
2
10
6
TMS MIRZELIYEV, Ilkin
8
Kano-PCIK
DNS SEFIXANOV, Ruslan
TMS ELISTANOV, Omer Cabbar
SES IZZAYEV, Novruz Nazim
QASIMLI, Aqil
0
4
BTH ELIYEV, Soltan
UGIM-2 Sumq.
Siyezen UGIM
MIRZELIYEV, Ilkin
MIRZELIYEV, Ilkin
0
Tehsil-RIMSF
10
Tehsil-RIMSF
19
10
0
5
MEHERREMLI, Tofiq
ELISTANOV, Omer Cabbar 10
Tehsil-RIMSF
0
IOEUGIM-Sumq.
16
0
7
UGIM-2 Sumq.
Tehsil-RIMSF
11
10
NOVRUZOV, Kamran Ilqar
ELISTANOV, Omer Cabbar 10
IDS MEHERREMLI, Tofiq
UG2 HUSEYNLI, Musa
NOVRUZOV, Kamran Ilqar 10
0
10
ELIYEV, Soltan
ELISTANOV, Omer Cabbar
0
Tehsil-RIMSF
10
RESULTS
Bakl-Tehsil
12
BRK MUSTAFAYEV, Emil
8
16
UGIM-2 Sumq.
0
10
14
12
MANSUROV, Nahid
NOVRUZOV, Kamran Ilqar 10
15
6
4
UGIM-2 Sumq.
SYU QASIMLI, Aqil
11
(13 competitors)
NOVRUZOV, Kamran Ilqar 10
9
3
7
-60 kg
H.Aliyev anim gunu hesr olun IIIRes tur(2001-2003)
Sunday, 7 December 2014
Weight category: men -60 kg
EUROPEAN JUDO UNION
MUSTAFAYEV, Emil
ELIYEV, Soltan
1
2
3
3
5
5
7
7
0
Bakl-Tehsil
0
Berkusad
9
MANSUROV, Nahid
10
Kano-PCIK
13
10
QASIMLI, Aqil
0
17
MEHERREMLI, Tofiq
ELIYEV, Soltan
Bakl-Tehsil
5
Bakl-Tehsil
IOEUGIM-Sumq.
MUSTAFAYEV, Emil
MUSTAFAYEV, Emil
0
Berkusad
7
18
Berkusad
15
MIRZELIYEV, Ilkin
Tehsil-RIMSF
Printed at 08-12-2014, 14:3 by asus-pc
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
ELIYEV, Soltan
0
14
12
0
Kano-PCIK
Siyezen UGIM
16
11
MANSUROV, Nahid
NOVRUZOV, Kamran Ilqar
ELISTANOV, Omer Cabbar
ELIYEV, Soltan
MIRZELIYEV, Ilkin
MANSUROV, Nahid
MUSTAFAYEV, Emil
QASIMLI, Aqil
MEHERREMLI, Tofiq
7
MIRZELIYEV, Ilkin
Tehsil-RIMSF
UG2
TMS
BTH
TMS
KPK
BRK
SYU
IDS
1
XCZ BALAYEV, Cavad
1
9
5
13
3
UG2 YUNISOV, Elcan Adil
0
U13 HESENOV, Ulvu Bekir
10
2
2
10
6
KPK RZAYEV, Camaleddin
8
0
TMS IMANOV, Emrah
10
BRK ALMEMMEDOV, Fexreddin
0
4
10
UGIM-13
10
MEMMEDOV, Zaur
U13 QOCAYEV, Qudret
10
RZAYEV, Camaleddin
MEMMEDOV, Zaur
0
Tehsil-RIMSF
0
Kano-PCIK
5
IMANOV, Emrah
UGIM-13
Tehsil-RIMSF
ISGENDEROV, Rovsen
IMANOV, Emrah
10
Tehsil-RIMSF
0
MINGECEVIR
16
10
7
HESENOV, Ulvu Bekir
10
11
0
10
UGIM-13
Tehsil-RIMSF
MNG ISGENDEROV, Rovsen
BTH OMEROV, Elcan
HESENOV, Ulvu Bekir
19
OMEROV, Elcan
IMANOV, Emrah
0
Tehsil-RIMSF
10
RESULTS
Bakl-Tehsil
12
UG2 RUSTEMOV, Senan Hemze
8
16
HESENOV, Ulvu Bekir
UGIM-13
10
6
12
HESENOV, Ulvu Bekir
10
14
4
Xacmaz
15
IDS HESENOV, Umud
(12 competitors)
0
TMS MEMMEDOV, Zaur
3
15
BALAYEV, Cavad
9
11
7
-66 kg
H.Aliyev anim gunu hesr olun IIIRes tur(2001-2003)
Sunday, 7 December 2014
Weight category: men -66 kg
EUROPEAN JUDO UNION
OMEROV, Elcan
1
2
3
3
5
5
7
7
0
Bakl-Tehsil
RUSTEMOV, Senan Hemze 0
UGIM-2 Sumq.
9
BALAYEV, Cavad
0
Xacmaz
13
10
RZAYEV, Camaleddin
10
17
ISGENDEROV, Rovsen
OMEROV, Elcan
Bakl-Tehsil
10
Bakl-Tehsil
MINGECEVIR
ISGENDEROV, Rovsen
0
MINGECEVIR
RUSTEMOV, Senan Hemze 0
18
UGIM-2 Sumq.
15
MEMMEDOV, Zaur
Tehsil-RIMSF
Printed at 08-12-2014, 14:3 by asus-pc
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
OMEROV, Elcan
10
14
12
0
Kano-PCIK
Kano-PCIK
16
11
RZAYEV, Camaleddin
HESENOV, Ulvu Bekir
IMANOV, Emrah
OMEROV, Elcan
MEMMEDOV, Zaur
RZAYEV, Camaleddin
ISGENDEROV, Rovsen
BALAYEV, Cavad
RUSTEMOV, Senan Hemze
7
MEMMEDOV, Zaur
Tehsil-RIMSF
U13
TMS
BTH
TMS
KPK
MNG
XCZ
UG2
1
9
5
13
3
11
7
15
2
10
6
14
4
12
8
16
IDS
CABBAROV, Isa Cingiz
10
SES ALISZADE, Ikram
0
AZR ISMAYILZADE, Qulam Rufet
0
UG2 MURADZADE, Orxan
10
SRV UMUDOV, Huseynaga
10
ZRS QASIMOV, Rauf Ramazan
KTT MEMMEDOV, Huseyn
TMS SAHHUSEYNOV, Nahid
DNS ESEDZADE, Eli
0
0
U10 ISMAYILZADE, Yaqub
0
TMS SALMANOV, Togrul
10
UG2 SADIQOV, Elsever
10
ATB ZAMANOV, Tural
BRK BEDELOV, Ugurcan
CABBAROV, Isa Cingiz
IOEUGIM-Sumq.
9
2
MURADZADE, Orxan
CABBAROV, Isa Cingiz
0
IOEUGIM-Sumq.
0
UGIM-2 Sumq.
15
3
UMUDOV, Huseynaga
MEMMEDOV, Huseyn
0
Kanokan-TT
0
SIRVAN
10
4
MEMMEDOV, Huseyn
MEMMEDOV, Huseyn
10
Kanokan-TT
10
Kanokan-TT
19
0
5
ESEDZADE, Eli
SALMANOV, Togrul
SALMANOV, Togrul
10
Tehsil-RIMSF
10
Tehsil-RIMSF
SADIQOV, Elsever
10
Tehsil-RIMSF
0
RESULTS
12
8
SALMANOV, Togrul
UGIM-2 Sumq.
10
0
Tehsil-RIMSF
DIN-ICS
16
7
SALMANOV, Togrul
0
11
6
(16 competitors)
10
10
YLX ESGEROV, Elnur
U11 ABDULLAYEV, Orxan
1
10
0
+66 kg
H.Aliyev anim gunu hesr olun IIIRes tur(2001-2003)
Sunday, 7 December 2014
Weight category: men +66 kg
EUROPEAN JUDO UNION
ZAMANOV, Tural
ZAMANOV, Tural
1
2
3
3
5
5
7
7
0
ATTILA-I.K.
10
ATTILA-I.K.
9
MURADZADE, Orxan
0
UGIM-2 Sumq.
13
10
UMUDOV, Huseynaga
10
17
ESEDZADE, Eli
ZAMANOV, Tural
ATTILA-I.K.
10
ATTILA-I.K.
DIN-ICS
SADIQOV, Elsever
SADIQOV, Elsever
0
UGIM-2 Sumq.
10
18
UGIM-2 Sumq.
15
CABBAROV, Isa Cingiz
IOEUGIM-Sumq.
Printed at 08-12-2014, 14:3 by asus-pc
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
ZAMANOV, Tural
0
14
12
0
SIRVAN
SIRVAN
16
11
UMUDOV, Huseynaga
SALMANOV, Togrul
MEMMEDOV, Huseyn
ZAMANOV, Tural
CABBAROV, Isa Cingiz
UMUDOV, Huseynaga
SADIQOV, Elsever
MURADZADE, Orxan
ESEDZADE, Eli
10
CABBAROV, Isa Cingiz
IOEUGIM-Sumq.
TMS
KTT
ATB
IDS
SRV
UG2
UG2
DNS
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа