close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"Талсинский район" (2008) - Talsu tūrisma informācijas centrs

код для вставкиСкачать
Tūrisma ceļvedis / Туристический путеводитель
Talsu rajons
Талсинский район
Ориентироваться в Талсинской окрестности Тебе помогут семь маршрутных карт.
Получай карты в туристических информационных центрах! Выбирай конечную цель!
Семь дней гости в Талсинской окрестности!
В Талсинской окрестности
saza¬o
зелено
1 день
Талси и парк
природы „Талсинская
холмистая местность”
2 день
Мыс Колка и национальный
парк Слитере
sidrabo
серебрено
ro åjies
украшено
3 день
Природный парк „Лаумас”
4 день
Природный парк „Озеро Енгурес”
5 день
Вино в Сабиле и природный
парк „Абавская долина”
6 день
Активный отдых у озера Усмас
7 день
Природные тропы, история
культуры и угощение в Ройской
окрестности!
Sa urs
Содержание
Talsu pilsēta ...........................................2-3
Slīteres nacionālais parks ..........................4
Laumu dabas parks ...................................5
Dabas parks „Talsu pauguraine” ................6
Dabas parks „Abavas senleja”.....................7
Dabas parks „Engures ezers”......................8
Dabas takas Rojas un Lubes pusē ..............9
Muižas un pilis .........................................10
Muzeji un kolekcijas .............................11-14
Amatnieki ................................................15
Dievnami .............................................16-17
Talsu rajona karte ................................18-19
Našķi un gardumi ............................... 20-21
Dārzi un daiļdārzi ............................... 22-23
Dzīvnieki lauku sētā ................................ 24
Ievērojamas vietas .................................. 25
Aktīvā atpūta ..................................... 26-27
Naktsmītnes ......................................28-33
Semināru telpas ......................................34
Pirtis .......................................................35
Город Талси .........................................................2-3
Национальный парк Слитере ................................4
Природный парк „Лаумас”.....................................5
Природный парк „Талсинская холмистая местность” ... 6
Природный парк „Древняя долина Абавы”...........7
Природный парк „Озеро Энгурес” ........................8
Природные тропы в Рое и Лубе ............................9
Помещичьи усадьбы ............................................ 1
0
Музеи и коллекции ...........................................11-14
Ремесленники .......................................................15
Храмы ...............................................................16-17
Карта Талсинского района ...............................18-19
Лакомства ....................................................... 20-21
Сады ................................................................22-23
Усадьбы ................................................................ 2
4
Объекты природы ...............................................25
Активный отдых .............................................26-27
Ночлег ............................................................. 2
8-33
Помещения для семинаров ................................. 3
4
Бани ......................................................................35
Содержание / Saturs
Maršrutu kartes
Туристический путеводитель /
Tpusé
alsu
Orientēties Talsu pusē Tev palīdzēs septiņas maršrutu kartes.
Saņem tās tūrisma informācijas centros! Izvēlies galamērķi!
Septiņas dienas ciemojies Talsu pusē!
Iepazīsti Talsus!
Pilsētas karte
un informācija
ceļotājiem
Talsu ģerbonis
– viesmīlības
un draudzības
simbols
„Soda priedes”
piemiņas vieta
Apzīmējumi:
Ievērojamu vietu
apskates ceļš
Leču kalns un
piemineklis 1905.-1907.
gada revolūcijas dalībniekiem
(O.Nigule)
Veikalu komplekss „Talsu Centrs”
Gardēžu pulcēšanās vieta – kafejnīca
„Martinelli” (21.lpp)
Узнай город Талси!
Карта города и информация
для путешественников
Герб города – символ
гостеприимства и дружбы
Место памяти „Сосны наказания”
Гора Лечу и памятник участникам
революции 1905-1907 гг. (О.Нигуле)
Комплекс магазинов
„Талсу Центрс”
Место для гурманов – кафе
„Мартинелли” (21 стр.)
Часовня Хейнса-Купфера –
архитектурный памятник
государственной важности
Народный дом и площадь Пилсетас
Heinca-Kupfera kapliča – valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis
Talsu tautas nams un Pilsētas laukums
Talsu rajona TIC
Talsu traģēdijas piemiņas
vieta „Dzīvības aplis, nāves ēna”
(O.Feldbergs)
ТИЦ Талсинского района
Ta l s u p il s ē t a
Талси
Население 11 800
Площадь 7,84 км²
Талсинская городская дума
Ул. Карейвью 7, Талси, LV-3201
T. 632-32110, 26398234
[email protected]
www.talsi.lv
Город Талси /
Город Талси /
Ta l s u p il s ē t a
Talsi
Iedzīvotāji 11 800
Platība 7,84 km2
Talsu pilsētas dome
Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201
T.632-32110, 26398234
[email protected]
www.talsi.lv
Место памяти Талсинской
трагедии „Круг жизни, тень смерти”
(О.Фелдбергс)
Гора Дзирнавкалнс
Гора Кенинкалнс и памятник „Коклетайс” – борцам
за свободу Латвии (К.Земдега, В.Титанс)
Dzirnavkalns
Эстрада под открытым небом Саулескалнс
Ķēniņkalns un piemineklis
„Koklētājs” – Latvijas brīvības
cīnītajiem (K.Zemdega, V.Titāns)
Sauleskalna Brīvdabas estrāde
Tiguļkalns un Talsu
dendroloģiskais parks
Гора Тигулькалнс и Талсинский
дендрологический парк
Музей Талсинского края (11 стр.)
Талсинская католическая церковь (16 стр.)
Талсинское городище
2
Talsu novada muzejs (11.lpp.)
Talsu katoļu baznīca (16.lpp.)
Talsu pilskalns
Baznīckalns un Talsu evaņģēliski luteriskā baznīca
(16.lpp.)
Vilkmuižas kalns un ezers – seno kuršu
apbedījumu vieta
Sklandraušu degustācijas vieta – kafejnīca
„Bazil-x” ( 20.lpp.)
Гора Базницкалнс и Талсинская евангелическилютеранская церковь (16 стр.)
Гора и озеро Вилкмуйжас – место
похоронения древних куршев
Место дегустации блюда
„скландрауши”– кафе „Bazili-x” (20
стр.)
Талсинская баптистская церковь на
улице К.Валдемара 32
Гора Криеврагкалнс и православие
Talsu baptistu baznīca
K.Valdemāra ielā 32
Krievragkalns un pareizticība
Talsu administratīvais centrs – Talsu
pilsētas dome, Talsu rajona padome,
Sporta nams, viesnīca
Latvijas Lauksaimniecības muzejs
(11.lpp.)
Maršrutu grāmata
nesteidzīgajiem „Talsu pilsēta –
pa deviņ’” – Talsu rajona tūrisma
informācijas centrā,
Lielā ielā 19/21!
T. 632-24165, 26469057
Талсинский административный
центр – Талсинская городская
дума, Талсинский районный
совет, Дом спорта, гостиница
Сельскохозяйственный музей
Латвии (10 стр.)
Маршрутная книга для
неторопливых – „Город
Талси – по девять” –
в туристическом
информационном
центре
Талсинского
района, по адресу:
ул. Лиела 19/21!
T. 632-24165,
26469057
3
Mazjūra (Rīgas jūras līcis), tas ir Kurzemes
pussalas un SNP galējais ziemeļu punkts.
Slavena putnu vērošanas vieta.
12 Slīteres bāka celta 1849. gadā, tā ir
otrā vecākā navigācijas būve Latvijā. Bākas
augstums virs jūras līmeņa ir 102 metri. No
tās paveras lielisks skats uz Slīteres nacionālā
parka mežiem un jūru līdz pat Sāremā
(Saaremaa) salai Igaunijā.
12 Slīteres dabas taka (1,2 km) atrodas pie
Slīteres bākas. Taka šķērso Zilo kalnu krauju
ar mazskartiem platlapju mežiem, tās pakājē
augošos pārmitros skujkoku mežus, kā arī zāļu
purvu uz kaļķainām augsnēm.
2 Kolkas priežu dabas taka
(1,2 km) atrodas Baltijas jūras
krastā aptuveni 1 km no Kolkasraga. Dabas takā var iepazīties ar
kāpu pārmaiņām laika gaitā.
10 Pēterezera dabas taka
(3,4 km) atrodas Dundagas–
Mazirbes ceļa malā. Taka ved
pār kangariem un vigām. Tās
ir garas, vaļņveida ar priežu
mežu apaugušas kāpas (kangari)
un šauras, pārpurvotas vai ezeriņu piepildītas
ieplakas (vigas). Īpatnējais reljefs radies pirms
aptuveni 6000 gadiem pēcleduslaikmetā Baltijas
jūras veidošanās gaitā.
9 Ēvažu dabas taka (0,3 km) atrodas Rīgas–
Kolkas šosejas malā pie Slīteres nacionālā parka
robežas. Šeit apskatāms Rīgas jūras līča Ēvažu
stāvkrasts, kurš ir aptuveni 8–15 metrus augsts.
Slīteres velomaršruts (30 km) ir marķēts ceļš
cauri lībiešu zvejniekciemiem un kāpu mežiem
no Kolkasraga līdz Sīkragam. Atceļā var doties
pa liedagu.
Slīteres dabas taka (tikai gida
pavadībā!) un Slīteres bāka atvērta
no 1.maija līdz 15.oktobrim!
Citas dabas takas pieejamas visu
gadu bez ierobežojumiem!
Slīteres NP administrācija
Dakterlejas 3
Dundaga, LV-3270, Talsu rajons
T.632-91066, 632-00855 (bāka)
[email protected]
www.slitere.gov.lv
Kolkasraga apmeklētāju
informācijas centrs
”Brigas”, Kolka, Kolkas pagasts, LV-3275
T. 29149105
[email protected]
www.kolka.lv
www.kolka.info
1 У мыса Колка встречаются Большое море
(Балтийское море) и Маленькое море (Рижский залив),
мыс – это крайняя севера точка Курземского
полуострова и НПС. Известное место для
наблюдения птиц.
12 Слитерский маяк построен в
1849 году, он является второй старшей
навигационной стройкой в Латвии. Высота
маяка над уровнем моря – 102 метра. С
маяка открывается замечательный вид на
леса Национального парка Слитере и на
море до самого острова
Сарема (Сааремаа) в Эстонии.
12 Слитерская природная тропа (1,2 км)
находится у Слитерского маяка. Тропа пересекает
холм Зилайс калнс („Синяя гора”) и нетронутые
широколиственные леса, растущие у подножия холм
а влажные хвойные леса, а также травяное болото
на известковых почвах.
2 Природная тропа Колкских сосен (1,2
км) находится на берегу Балтийского моря,
приблизительно 1 км от мыса Колка. Идя по
природной тропе, можно ознакомиться с
переменами дюн в течение времени.
10 Природная тропа „Петерезерс” (3,4
км) находится у дороги Дундага–Мазирбе.
Тропа ведет через кангари и виги. Это обросшие
сосновым лесом длинные, валообразные дюны
(кангари) и узкие, заболоченные или
наполненные небольшими озерками
впадины (виги). Своеобразный рельеф
появился в послеледниковом периоде
приблизительно 6000 лет тому назад в
ходе образования Балтийского моря.
9 Природная тропа Эважи (0,3 км)
находится у шоссе Рига–Колка на границе
Национального парка Слитере. Тут
можно осмотреть Эважский обрывной
берег Рижского залива, высотой
приблизительно 8–15 метров.
Слитерский велосипедный маршрут (30 км) –
маркированная дорога через ливские рыбачьи
селения и дюнные леса от мыса Колка до Сикрагса.
На обратном пути можно отправиться по пляжу.
Слитерская природная тропа (только в
сопровождении гида!) и Слитерский маяк открыты
посетителям с 1 мая до 15 октября!
Остальные природные тропы доступны круглый
год без ограничений!
Администрация НП Слитере
Дактерлеяс 3
Дундага, LV-3270, Талсинский район
T. 632-91066, 632-00855 (маяк)
[email protected]
www.slitere.gov.lv
Информационный центр Колкасрагс
”Brigas”, Kolka, LV-3275
T. 29149105
[email protected]
www.kolka.lv
www.kolka.info
39 Laumu dabas parks
Bišu taka – interesanta
iepazīšanās ar brīnumainiem un
pārsteidzošiem noslēpumiem
bišu saimes dzīvē.
Vasaras siltajās dienās katram
takas apmeklētājam ir iespēja
ietērpties speciālos aizsargtērpos
un pieredzējuša bitenieka vadībā
iepazīties ar dzīvas bišu saimes smaržu,
darbošanos, un kļūt par krustvecāku tikko
dzimušai bitītei.
Augu taka – augu mīļotājiem. Sākot
ar pumpuru plaukšanas brīdi, pirmo
gājputnu dziesmām un beidzot ar rudens
krāsu piesātināto toņu dziļumu, šeit var
papriecāties par cilvēka kultivēto dekoratīvo
augu un vienkāršo lauku puķu jauko sadzīvi.
Putnu taka – ar spārnoto draugu pasauli
no tālās pagātnes līdz mūsdienām jūs
iepazīstinās zinošs gids.
Meža takā (2,3 km) ir iespēja izbaudīt
dabas klusumu un mieru. Informācija
par sūnām, skudrām un vējslotām.
Sporta taka – iespēja pārbaudīt
savu līdzsvara izjūtu, veiklību, lēkšanas
prasmi, izveicību un grāciju.
„ROBĒRI” minigolfa taka – 18 minigolfa celiņi
gaidīs jūs un jūsu ceļabiedrus.
Apvidus slēpošana – parkā ir ierīkota trase
apvidus slēpošanai ar distanču slēpēm.
Sporta laukums un batuts
Svinības
Laumu dabas parks ir lieliska vieta svinību –
kāzu, jubileju un sanāksmju rīkošanai jebkurā
gada laikā viesu nama „Laumas” kamīnzālē,
atpūtas mājā ar pirtiņu vai ugunskura
namiņā!
Rotaļlaukumu izgatavošana –
pēc pasūtījuma izgatavojam bērnu
rotaļlaukumus, informācijas stendus, dārza
mēbeles.
Piedāvājam:
ceļojumus „Laumu” dabas parka izziņu takās
gida pavadībā vasaras sezonā,
izklaides un rotaļas kopā ar „Laumu” rūķi
ziemas sezonā,
jaunlaulātajiem – sirsnīgu
kāzu programmu;
vasaras kafejnīcā un ugunskura
namiņā – rūķu tēju un laumiņu
sarūpētus gardumus!
Adrese: “Laumas”, Īves pagasts
T. 26403240 (Inga), 29477731 (Roberts).
[email protected]
www.laumas.lv
39 Природный парк Лаумас
Пчелиная тропа – интересное ознакомление с
чудесными и поразительными секретами жизни
пчелиного семейства. В теплые летние дни у
каждого посетителя тропы есть возможность
надеть специальную защитную одежду и под
руководством опытного пчеловода почувствовать
запах живого пчелиного семейства, ознакомиться
с его деятельностью и стать крестным родителем
едва родившейся пчелки.
Растительная тропа – для
любителей растений. Начиная с
момента, когда раскрываются почки
и слышны песни первых перелетных
птиц, до появления насыщенных
красок осени тут можно любоваться,
как уживаются культивированные
человеком декоративные растения и
полевые цветы.
Тропа птиц – знающий гид ознакомит вас с миром
крылатых друзей с времен далекого
прошлого до наших дней.
L a u m u d a b a s p a r ks
1 Kolkasragā satiekas Dižjūra (Baltijas jūra) un
Национальный парк Слитере (НПС) –
особенно защищаемая природная территория
на севере Курземского полуострова. Эту
территорию называют музеем геологической
истории Балтийского моря. Своеобразный
рельеф, различная влажность и почвы, а также
приморский климат создают среду для огромного
разнообразия флоры и фауны.
Природный парк Лаумас /
Slīteres nacionālais parks
Национальный парк Слитере /
4
Slīteres nacionālais parks (SNP) ir
īpaši aizsargājama dabas teritorija
Kurzemes pussalas ziemeļos. Šo
teritoriju mēdz dēvēt par Baltijas
jūras ģeoloģiskās vēstures muzeju.
Īpatnējais reljefs, dažādie mitruma
un augsnes apstākļi, kā arī piejūras
klimats radījuši vidi lielai floras un
faunas daudzveidībai.
Лесная тропа (2,3 км) – возможность изведать
тишину природы и мир. Информация о мхах,
муравьях и ведьминых метлах.
Тропа спорта – возможность проверить свое
чувство равновесия, ловкость, умение прыгать,
ловкость и грацию.
Тропа минигольфа “РОБЕРИ” – 18
дорожек минигольфа ожидают вас и
ваших спутников.
Катание на лыжах – в парке устроена
трасса для катания на спортивнобеговых лыжах.
Спортивная площадка и батут
Празднества
Природный парк „Лаумас” –
замечательное место для торжества
– для устраивания свадьбы, юбилея или
собрания в любое время года в доме для
гостей, в каминном зале, в доме отдыха с баней
или в домике с костром!
Изготовление игровых площадок
– по заказу изготовляем детские
игровые площадки, информационные
стенды, садовую мебель.
Предлагаем:
прогулки по тропам познания
природного парка „Лаумас” в
сопровождении гида в летнем сезоне,
развлечения и игры вместе с гномиком парка
„Лаумас” в зимнем сезоне,
для новобрачных – красивую, душевную
свадьбу; в летнем кафе и в домике с костром
– приготовленный гномиками чай и
лакомства, приготовленные феями!
Adrese: “Laumas”, Īves pagasts
T. 26403240 (Inga), 29477731 (Roberts).
[email protected], www.laumas.lv
5
mājām ir dabas taka augu valsts iepazīšanai.
Taka ved cauri mežam, purvam, mitrai un
sausai pļavai, tā iepazīstina ar dažādu augteņu
augiem. Ceļotājs paņem līdz zināšanas par takā
sastapto augu dziednieciskajam īpašībām un
veido savu zāļu tējas buķetīti.
Adrese: “Krovalki”, Laidzes pagasts
www.talsurajons.lv
Ieejas maksa: ziedojumi.
72 „Eiropas birzs” ir Eiropas Savienības
dalībvalstis pārstāvošs koku stādījums – veltījums
Eiropas vienotībai. Tas izveidots Talsu rajonā, Meža pētīšanas
stacijas Šķēdes meža novadā, 2004.gada 1.maijā, kad Latvija
kļuva par pilntiesīgu ES dalībvalsti. „Eiropas birzī” katrai
dalībvalstij ir veltīts viens tai raksturīgs koks.
Latvijas koks ir pīlādzis, Austrijas – Eiropas
lapegle, Čehijas – ogu īve utt.
Adrese: Šķēdes meža novads,
Laucienes pagasts
www.talsurajons.lv
70 Skaņu takas 71 Talsu
6
Mācītājmuižas apkārtnē ļauj iepazīt
floristiski bagātas vietas Mācītājmuižas,
Sirds ezera un Baložu ezera krastos.
Savdabīgie J.Jansona veidotie „Pļavu
un mežu arhitektūras” elementi – Lidonis,
Spēka aka, Zvanu tornis – papildina pauguru
un meža ezeru ainavas.
Adrese: “Mācītājmuiža”, Laidzes pagasts
T.632-23135
Darba laiks: 10-18 (maijs-oktobris) Pārējā laikā
apmeklējumu pieteikt.
Ieejas maksa: Ls 0.50 – 1.00
75 Folkloras taka “Jāņkalni” iepazīstina ar
senču ornamentiku, folkloras zīmju maģiku,
latviešu tautas godiem, tautas dainām.
Sportiskākie savu veiklību var pārbaudīt
Latvijas kartē – labirintā! Var izbaudīt
dziedniecības rituālu pirtiņā, brīvdabas kāzu
rituālu senlatviešu stilā,
nobaudīt senču ēdienus.
Adrese: “Jāņkalni”, Lībagu pagasts, T.26096415
[email protected];
www.janukalni.lv
Ieejas maksa: Ls 1.00 – 2.00
73 Kamparkalnu (174,8 m) –
Ziemeļkursas augstienes virsotni
klāj vecas bērzu un egļu audzes.
Te ierīkota pastaigu taka, liels
sporta laukums vasaras sporta
spēlem un no skatu torņa
redzama jūra! Ziemā darbojas divas
slēpošanas trases.
Viesu nams „Kamparkalns”.
Adrese: „Dziļlejas”, Lībagu pagasts,T.29518415
[email protected]
www.kamparkalns.viss.lv
Ieejas maksa: Ls 0.50-1.00
Vanagkalns ir sena senču svētvieta. No
tā skatam paveras Kamparu māju ieleja
un pārējo kalnu – Ozolkana, Jāņkalna,
Dāvidkalna un Kamparkalna – mežainās
muguras.
61 Ботаническая тропа и Бобровая тропа
у усадьбы Кровалку – природная тропа для
познания растительности. Тропа ведет через
лес, болото, влажный и сухой луг, там вы
познакомитесь с растениями самых разных
местообитаний. Путешественник возьмет с
собой знания о целебных свойствах растений
и соберет своей букетик из
лекарственных трав.
Адрес: “Кровалки”, волость Лайдзе
www.talsurajons.lv
Плата за вход: пожертвования.
72 “Европейская березовая роща” – это
древонасаждение, представляющее государства
Европейского Союза, посвященное единству Европы.
Он создан в Талсинском районе, в Шкедских лесах
Станции исследования леса 1 мая 2004 года,
когда Латвия стала полноправным государством
ЕС. В “Европейской березовой роще” каждому
государству посвящено одно ему характерное
дерево. Дерево Латвии – рябина, Австрии –
европейская лиственница,
Чехии – ягодный тис и т.д.
Адрес: “Шкедес межа новадс”, волость Лауциене
www.talsurajons.lv
70 Тропа звуков в окрестностях
71 Талсинского пастората дают возможность
ознакомиться с местами, где богатая флора, у озера
Мацитаймуйжас, Сирдс и Баложу. Своеобразные
“Архитектурные элементы лугов и лесов” Ю.Янсонса
– Летун, Колодец силы, Колокольня – дополняют
пейзажи холмов и лесов.
Адрес: “Мацитаймуйжа”,
волость Лайдзе T. 632-23135
Время работы: 10-18 (май-октябрь)
В остальное время о посещении сообщить
заранее. Плата за вход: 0.50 – 1.00 Лс
75 Фольклорная тропа “Янькални” ознакомит
с орнаментами предков, магией фольклорных
знаков, празднествами латышского народа,
латышскими народными песнями. Более
спортивные могут проверить свою ловкость в карте
Латвии – в лабиринте! Можно поведать ритуал лечения
в бане, ритуал свадьбы в древнелатышском стиле под
открытым небом, отведать блюда предков.
Адрес: “Янькални”, волость Либагу, T. 26096415
[email protected]; www.janukalni.lv
Плата за вход: 1.00 – 2.00 Лс
73 Гора Кампаркалнс (174,8 м) – вершина
Северокурземской возвышенности –обросшая
старыми насаждениями берез и елей. Здесь устроена
тропа для прогулок, большая спортивная площадка
для летних спортивных игр и со смотровой башни
видно море! Зимой действуют две трассы для катания
на лыжах. (27 стр.) Дом для гостей “Кампаркалнс”.
Адрес: „Дзильлеяс”, волость Либагу, T. 29518415
[email protected]; www.kamparkalns.viss.lv
Плата за вход: 0.50-1.00 Лс
Гора Ванагкалнс – старинное священное
место предков. Оттуда видна долина у
усадьбы „Кампари” и лесистые спины
остальных гор – Озолкалнс, Янькалнс,
Давидкалнс и Кампаркалнс.
Dabas parkā „Abavas senleja” ir izteiktas
upes ielejas, pļavu un nogāžu ainavas, kurās
aug vairāk kā 50 aizsargājamo augu sugas.
Kandavas novadā dabas taka ved cauri
krūmu čužu audzei. Ceļotājus saista
arī parka teritorijā esošie ģeoloģiskie
objekti: Abavas rumba, Māras kambari,
Īvandes ūdenskritumi, Velnala un
Velnakmens.
96 Sabiles Vīnakalns ir Sabiles
simbols, tas attēlots arī Sabiles ģerbonī.
Sabiles Vīnakalns ir unikāls ar to, ka tas
ir ierakstīts Ginesa rekordu grāmatā kā vistālāk
uz ziemeļiem esošais vīna dārzs, kur brīvā dabā
audzē vīnogas. Par godu Sabiles Vīnakalnam katru
gadu tiek rīkoti Vīna svētki. Tie notiek jūlija pēdējā
nedēļas nogalē. Šajos svētkos notiek tradicionālās
Jautrās vīna spēles, vīnkopju un vīndaru saiets,
koncerti, vietējo vīndaru vīnu degustācijas un
ugunsskulptūras aizdegšana.
Adrese: Pilskalna iela 6, Sabile
T. 632-52344
[email protected]
www.sabile.lv
92 Abavas senlejas labajā krastā atrodas
smilšakmens alas – Māras kambari. Māras
dienas rītā pirms saullēkta pie
Abavas dzirdama velēšana – Māra savā
vārdadienas rītā nākot veļu mazgāt. Te
iekārtota 2,5 km gara pastaigu taka.
93 Abavas rumba
Abava ir Ventas labā krasta pieteka un ir
septītā garākā upe Latvijā . Ar savu 129
km tecējumu ir garāka par Lielupi un
Aivieksti. Senos laikos Abavas ūdeņos
kristīja bērnus, jo šī upe uzskatīta par
svētupi. Katru gadu, pavasarī, no Abavas
rumbas sākas laivu sacensības – Kursa pavasarī.
Šeit ir iespējams izbaudīt ārstniecisko mālu peldi,
izīrēt katamarānus un laivas.
100 Botānikas taka “Drubazas” atrodas RīgasKuldīgas šosejas malā. Saimniecība specializējusies
vides aizsardzības projektu īstenošanā. Tūristiem
tiek piedāvāta: laivu noma braucieniem pa Abavu,
vizināšanās pa trošu ceļiem pāri Abavai,
telšu laukumi un vieta
sportiskām aktivitātēm.
Īpašs piedāvājums ir pastaiga gida
pavadībā pa 2 km garo “Drubazu”
botānikas taku, kas izveidota Latvijas
Dabas fonda un Nīderlandes
karalistes sadarbības projekta
ietvaros. Lai saimniekiem atvieglotu
ganību apsaimniekošanu, Latvijas
Dabas fonds kopā ar Nīderlandes
partneriem palīdzējuši arī uzbūvēt
savvaļas lopu aplokus. Adrese: ”Drubazas” , Sabiles novads
T. 26473783
www.drubazas.viss.lv
Ieejas maksa: Ls 1.50/1.00 Ls
101 Spēļu taka ”Pasaku mežs”
pie viesu nama ”Imulas”
Kandavas – Sabiles šosejas malā,
pašā upes krastā uzbūvēta guļbaļķu
celtne – viesu nams “Imulas”. Tā
teritorijā atrodas sešus hektārus plašs
meža nostūris, kur ir izveidots Pasaku
mežs ar aizraujošām spēlēm lieliem un
maziem apmeklētājiem. Adrese: „Imulas”, Sabiles novads
T. 63123647, 29196494
[email protected]
www.imulas.lv
В природном парке “Древняя долина
Абавы” – ярко выраженные долины реки,
пейзажи лугов и склонов, на которых растут
более 50 видов защищаемых растений. В
Кандавском крае природная тропа ведет
через заросли кустарникового курильского
чая. Путешественников привлекают также
находящиеся на территории парка геологические
объекты: водопад реки Абава, пещеры Мары (“Марас
камбари”), водопады реки Иванде,
Чертов камень и Чертова пещера.
96 Гора Винакалнс – Сабилский символ, он отображено
в Сабилском гербе. Гора Винакалнс уникальна тем, что
занесена в книгу рекордов Гиннеса как
самый северный виноградник, где
выращивают виноград под открытым
небом. В честь горе Винакалнс каждый
год проводиться Праздник вина. Он
происходит на викенде последней
недели июля. На этом празднике
происходят традиционные Веселые
игры вина, сбор виноградарей и
виноделов, концерты, дегустации вин
местных виноделов и
зажигается скульптура огня.
Адрес: Улица Пилскална 6, Сабиле
T. 632-52344, [email protected], www.sabile.lv
92 На правом берегу древней долины Абавы
находятся песчаниковые пещеры Мары – “Марас
камбари”. Утром дня Мары перед восходом
солнца у Абавы слышно, как Мара утром своих
именин стирает белье. Здесь устроена тропа
прогулок длиной 2,5 км.
93 Водопад реки Абава
Абава является притоком правого берега реки
Вента, а также является седьмой рекой в Латвии
по длине. Своим течением длиной 129 км она
длиннее рек Лиелупе и Айвиексте. В старинные
времена в водах Абавы крестили детей,
потому что эта река считалась священной.
Каждый год весной у водопада Абавы
начинается соревнование лодок –
“Курса весной”. Тут возможно изведать
лечебную глину плаваешь, сдать
катамараны и лодки.
Ботаническая тропа “Друбазас”
находится у шоссе Рига-Кулдига.
Хозяйство специализируется в
осуществлении проектов защиты
среды. Туристам предлагается: аренда
лодок для катания по Абаве, катание по тросовому
пути через Абаву, площадки для палаток и места
для спортивной активности. Особое предложение –
прогулка в сопровождении гида по ботанической тропе
“Друбазас” длиной 2 км, которая создана в рамках
проекта сотрудничества Королевства Нидерландов и
Фонда природы Латвии. В рамках проекта также были
построены загоны для
неприрученных скотов. Адрес: “Друбазас”, Сабилский край
T. 26473783, www.drubazas.viss.lv
Плата за вход: 1.50/1.00 Лс
100
Тропа игр “Сказочный лес”
у дома для гостей “Имулас”
У шоссе Кандава–Сабиле, на самом берегу реки
построено лежневое здание – дом для гостей
“Имулас”. На его территории находится просторный
участок леса площадью шесть гектаров, на котором
создан Сказочный лес с увлекательными
играми для больших и
маленьких посетителей. Адрес: “Имулас”, Сабилский край
T. 63123647, 29196494
[email protected], www.imulas.lv
101
Dabas parks Abavas senleja
61 Botānikas taka un Bebru taka pie Krovalku
Природный парк “Талсинская холмистая
местность” – часть Северокурземской
возвышенности, которой характерны несравненные
пейзажи и которая особенно подходит для
велотуристов и пешеходов. Самые значительные
ценности природы – пейзаж типа мозаики,
выразительный рельеф, мало преобразованные
насаждения дубов и елей, лесонасаждения
интродуцированных видов – буков, пихт и дугазий. Места
для купания – у озера Чумалу, Сирдс и Абелю.
Природный парк
Древняя долина Абавы
Dabas parks Talsu pauguraine
Природный парк Талсинская
холмистая местность
Dabas parks „Talsu pauguraine”
ir ainaviski izcila Ziemeļkurzemes
augstienes daļa, īpaši piemērota
velotūristiem un kājāmgājējiem.
Nozīmīgākās dabas vērtības –
mozaīktipa ainava, izteiksmīgs reljefs,
maz pārveidotas ozolu un egļu audzes,
introducēto sugu – dižskābaržu, baltegļu
un duglāziju – mežaudzes. Peldvietas pie
Čumalu, Sirds un Ābeļu ezeriem.
7
56 Orhideju taka. Engures ezera
dabas parka palieņu pļavas, zāļu
purvi un mitrie meži var lepoties
ar lielu orhideju dzimtas sugu
daudzveidību – Engures apkaimē
aug 22 no Latvijā sastopamajām
32 orhideju dzimtas sugām. Te
apskatāma ļoti reta orhideja
- mušu ofrīda, tā sastopama
tikai Kurzemē, un reta stāvlapu
dzegužpirkstītes pasuga –
iedzeltenā dzegužpirkstīte.
Kopējais takas garums ir 3.5
km, tā sākas netālu no Engures
Ornitoloģisko pētījumu centra, caur
kalcifilajiem purviem un mežam līkumo putnu
novērošanas torņa virzienā un aizvijas tālāk gar
atjaunoto ezera piekrastes pļavu, kurā mīt
govis un zirgi.
8
58 Pļavu atjaunošanas procesu veicināšanai
ierīkoti aploki vairāk kā 100 ha platībā. Krievragā,
Ķūļciema pagastā, ganās Latvijās brūnās,
Hailandes, Šarolē un Herefordas šķirnes liellopi.
Pie LU Ornitoloģisko pētījumu centra Engures
pagastā ganās gan iepriekšminēto šķirņu liellopi,
gan ‘Polski Conic’ šķirnes zirgi. Piejūras pļavās
Mērsragā ganās Latvijas zilās šķirnes liellopi.
57 Putnu novērošanas
torņi. Lai ezerā mītošie
putni un skaistā ainava
būtu labāk apskatāmi dabas
parka apmeklētājiem, pie
Engures ezera ir uzcelti trīs
putnu novērošanas torņi: pie
LU Ornitoloģisko pētījumu
centra, laivu bāzē “Bebri” un
laivu bāzē “Mazsaliņas”. Tajos
izvietotas informācijas zīmes par
dabas parkā biežāk sastopamajām un
interesantākajām putnu sugām.
www.eedp.lv; www.mammadaba.lv;
www.mersrags.lv; kulciems.lv
T.29474420, 26842413
56 Тропа орхидей. Пойменные луга
природного парка озера Энгурес, травяные
болота и влажные леса могут гордиться самым
большим разнообразием видов рода орхидеей
– в окрестности Энгуре растут 22 вида из
растущих в Латвии 32 видов рода орхидей.
Здесь можно осмотреть очень редкую орхидею
Ophrys insectifera, которая встречается только
в Курземе, и редкую разновидность Dactylorhiza incarnata. Общая длина тропы – 3,5
км, она начинается недалеко от Энгурского
центра орнитологических исследований, через
болота и лес ведет в направлении башни для
наблюдения птиц и извиваясь дальше
уходит мимо восстановленного луга на
побережье озера, где обитают
коровы и кони.
58 Для способствования процессов
восстановления лугов устроены загоны
площадью более 100 га. В Криеврагсе,
в волости Кюлциемса, пасется крупный
рогатый скот сортов Латвийская коричневая,
Хайланде, Шароле и Херефорд.
У центра орнитологических
исследований ЛУ в Энгурской волости
пасется и крупный рогатый скот
вышеупомянутых сортов, и кони
сорта Polski Conic. В приморских лугах
Мерсрагса пасется крупный рогатый
скот синего сорта Латвии.
57 Башни для наблюдения птиц. Для
того, чтобы посетители природного парка
могли лучше осмотреть обитающие на озере
птицы и красивый пейзаж, у озера Энгурес
построены три башни для наблюдения
птиц: у центра орнитологических
исследований ЛУ, у лодочной
базы “Бебры” и лодочной базы
“Мазсалинас”. Там размещена
информация о более часто
встречаемых и более интересных
видах птиц в природном парке.
www.eedp.lv; www.mammadaba.lv;
www.mersrags.lv Т. 29474420, 26842413
26 Kaltenes daba taka ar putnu
vērošanas torni. Takas posmā ir divas
skatu platformas un tornis putnu
vērošanai visa gada garumā, tajos
ir izvietoti putnu ”ceļveži”. Pavasaris
un vasaras otrā puse ir labākais laiks
putnu vērošanai, taču to ir vērts darīt
arī ziemā, ja vien jūra nav aizsalusi.
www.roja.lv
26 Калтенская природная тропа с башней
для наблюдения птиц. На тропе находятся
две смотровые платформы и башня для
наблюдения птиц в протяжении всего года,
там размещены и “проводники” птиц. Весна
и вторая половина лета – более подходящее
время для наблюдения птиц, но это стоит
делать и зимой, если море не замерзло.
www.roja.lv
27 Природная тропа “Калтенские
27 Dabas taka “Kaltenes kalvas” ierīkota
ģeomorfoloģiskā dabas objekta apskatei 2006.
gadā. Kalvas, vaļņveidīgie akmeņu krāvumi
veidojušies pirms vairākiem tūkstošiem gadu,
atkāpjoties Baltijas ledus ezeram, tagad apauguši
ar mežu. Līdzīgi veidojumi nevienā citā
Latvijas piekrastē nav sastopami.
Ceļotāji var izvēlēties īsāku – 800 m
vai garāku – 1500 m pastaigas maršrutu
unikālā dabas objekta iepazīšanai.
www.roja.lv;
www.mammadaba.lv
14 Dabas taka Pūrciema Baltā kāpa
izveidota gar Pilsupītes krastiem.
Arheoloģiskie pētījumi liecina, ka
plašo kāpu grēdu, kas atrodas
300 – 600 m attālumā no jūras, par
savu dzīvesvietu pirms aptuveni 6000
gadiem izmantojuši akmens laikmeta
zvejnieki. Apmetnē atrastas mazas cilvēku
māla figūriņas – elku tēli, kas saistāmi ar senču
kultu. Izejot taku, iespējams iepazīties ar to, kā
veidojusies smilšu strēle un kā daba
mainījusies laika un cilvēku ietekmē.
Takas garums ir 900 metri.
www.roja.lv
www.mammadaba.lv
www.talsurajons.lv
калвы” устроена в 2006 году для
осмотра геоморфологического
объекта природы. Калвы –
валовидные кладки камней, которые
образовались несколько тысяч лет
назад, когда отступило Балтийское
ледяное озеро, а теперь обросли
лесом. Подобные образования в ни
одном ином побережье Латвии не
встречаются. Путешественники могут
выбрать более короткий – 800 м или
более длинный – 1500 м маршрут прогулок
для осмотра уникального объекта природы.
www.roja.lv
www.mammadaba.lv
14 Природная тропа Белая дюна в
Пурциемсе создана у берегов реки
Пилсупите. Археологические исследования
свидетельствуют, что гряду дюн, которая
находится в расстоянии 300–600 м от моря,
своим местожительством приблизительно
6000 лет тому назад выбрали рыбаки
каменного века. В поселении найдены
маленькие глинобитные человеческие
фигурки – образы идолов, которые связаны
с культом предков. Пройдя по тропе, можно
узнать, как образовалась песчаная полоса и
как природа менялась во влиянии времени и
человеческой деятельности.
Длина тропы – 900 метров.
www.roja.lv,
www.mammadaba.lv,
www.talsurajons.lv
29 На берегу реки Роя находится один из
29 Rojas upes krastā atrodas viens no Latvijā
slavenākajiem vēstures pieminekļiem, Bīlavu
„velna laiva”, Ziemeļeiropas bronzas laikmeta
(1500.-500.g.pr.Kristus) laivveida akmens
krāvumi - seno skandināvu ieceļotāju
apbedījuma vieta.
www.lube.lv
www.mammadaba.lv
www.talsurajons.lv
28 Tūristu taka sākas Mārkciemā un ļauj
iepazīt Lūrmaņu smilšakmens klinšu
atsegumus – 400 m garas un 5-6 m augstas
pelēcīgi sarkanīgas smilšakmens klintis Rojas
upes abos krastos, Dižkalnu, dižozolus un
avotiņu. Nogurušiem ceļotājiem ir iespēja
atpūsties Melderlejā, kur ir
iekārtota atpūtas vieta.
www.lube.lv
более знаменитых в Латвии памятников
истории, Билавская “чертова лодка”,
кладки камня Североевропейской
бронзовой эпохи в форме лодки –
похоронения переселенцев древних
скандинавов (1500–500 гг. до н. э.).
www.lube.lv,
www.mammadaba.lv,
www.talsurajons.lv
28 Туристическая тропа начинается в
Маркциемсе и дают возможность увидеть
обнажения Лурманского песчаника –
серовато красноватые скалы песчаника 400
м длиной и 5-6 м высотой на обоих берегах
реки Роя, а также гору Дижкалнс,
большие дубы и родничок. У уставших
путешественников есть возможность
отдохнуть в Мелдерлеи, где устроено
место отдыха.
www.lube.lv
Dabas takas Rojas un Lubes pusē
Природный парк “Озеро Энгурес” в виде
орнитологического заказника основан в 1957
году и со временем стал центром исследований
Биологического института Латвийского
университета (ЛУ). Озеро Энгурес является
самым большим приморским озером в Латвии и
одним из трех природных территорий, которые
включены в списки Рамсарской конвенции (за
жизненную среду водоплавающих птиц).
В природный парк включены и берега
озера, где расстилаются известковые
травяные болота с необыкновенным
разнообразием видов больших
орхидей, и мокрые леса. Парк
включает в себя также и сосновые
леса между озером и морем, дюны,
приморские луга Мерсрагса и воды
Рижского залива до глубины 10 метров.
Природные тропы в Рое и Лубе /
Dabas parks Engures ezers
Природный парк Озеро Энгурес /
Dabas parks „Engures ezers”
kā ornitoloģiskais liegums
dibināts 1957.gadā un gadu
gaitā kļuvis par LU Bioloģijas
institūta pētījumu centru.
Engures ezers ir lielākais
Latvijas piejūras ezers un viena
no trim dabas teritorijām, kas
iekļautas Ramsāres konvencijas
(par ūdensputnu dzīves vidi)
sarakstos. Dabas parkā iekļauti arī
Engures ezera krasti, kur plešas kaļķaini
zāļu purvi ar neparasti lielu orhideju sugu
daudzveidību, un slapjie meži. Parks
ietver arī priežu mežus starp ezeru un
jūru, kāpas, jūrmalas pļavas Mērsragā un
Rīgas jūras līča ūdeņus līdz
10 metru dziļumam.
9
87 Spāres muiža
Spāres muižas pils celta ap 1790. gadu. Vieni no
pēdējiem īpašniekiem — Grothusi, kuri šeit dzīvoja līdz
1939. gadam. 20. gadsimta 60. gados telpas piemēroja
skolas vajadzībām. Spāres skola šajā ēkā atrodas kopš
1940. gada. Skolas ēkā iekārtotā novadpētniecības
kolekcija stāsta par skolas un Spāres ciema vēsturi.
Adrese: Spāre, Ģibuļu pagasts
T.632-36616, 29285654
www.gibuli.lv, www.talsurajons.lv
Ieejas maksa: ziedojums
10
85 Strazdes muiža
Kaut arī Strazde nav liela, tai ir, ar ko lepoties.
Pagātnes daudzajām liecībām — muižas
kungu mājai, kaltei, spirta brūzim (1886),
kalpu mājām, saimniecības ēkām, vecajai
klētij - pievienojies tagad labi koptais ainavu
parks (veidots 19. gadsimta otrajā pusē)
ar vērtīgām introducēto koku sugām un
lapegļu audzi. Muižas centrālā ēka ir stipri
pārbūvēta, piemērojot Strazdes pamatskolas
(no 1922) vajadzībām.
Adrese: Strazdes pagasts
T.632-93740, www.talsurajons.lv
Ieejas maksa: ziedojums.
71 Talsu mācītājmuiža
Tās apbūvi veido mācītājmāja, klēts, kūts, ratnīca,
kalpu māja. Mācītāja dzīvojamā māja celta 1809.
gadā. Pieejamās vēsturiskās ziņas vairāk saistās ar
Karla Ferdinanda Amendas (1771—1836) vārdu.
Viņš bija vijolnieks, komponista van Bēthovena
tuvs draugs, dzīvoja mācītājmuižā, būdams Talsu
mācītājs no 1802. līdz 1836. gadam. Mācītājmājā
ierīkota piemiņas istaba, netālu no mācītājmuižas
nelielā uzkalniņā ir K. Amendas kapa vieta.
Adrese: Mācītājmuiža, Laidzes pagasts.
T.632-23135, www.talsurajons.lv
Ieejas maksa: ziedojums.
31 Tiņģeres muiža
Tiņģeres muižas kungu ēku cēla 1805. gadā Pēterburgas
baņķieris Johans Bahs. No kādreizējās greznības palikušas tikai
dažas ievērojamas pēdas: krāsnis, izeja no zāles uz vasaras
dārzu un parks ar nelielu dīķu spogulīšiem,
grotām un Mīlestības saliņu.
Šobrīd pils ēkā darbojas Tiņģeres pamatskola (no 1927) un
Ķurbes evaņģēliski luteriskā draudze (no 1997).
Adrese: Tiņģeres pamatskola, Tiņģere, Īves pag.
T.632-71636, 29172760, www.talsurajons.lv
Ieejas maksa: ziedojums.
78 Дворец Нурмуйжа
Теперешний Нурмуйжский дворец был
построен с конца 16-ого столетия до
начала 17-ого столетия. Нурмуйжа было
имуществом рода курземских Фирксов
почти 400 лет. Помещения Нурмуйжского
дворца считаются одним из самых
эффектных образцов интерьера неоклассицизма
во дворцах Латвии. В данный момент проводится
комплексное восстановление дворца.
Адрес: Нурмуйжа, волость Лаусиене.
87 Помещичья усадьба Спаре
Усадьба построена около 1790-ого
года. Одни из последних владельцев
– Гротхусы, которые тут жили до
1939-ого года. Школа в этом здании
находится с 1940 года. В здании
школы краеведческая коллекция
рассказывает о истории
школы и деревни.
Адрес: Спаре, волость Гибули
T. 632-36616, 29285654, www.gibuli.lv
Плата за вход: пожертвования
85 Помещичья усадьба Стразде
Хотя и Стразде небольшая волость, ее
жителям есть чем гордиться. О прошлом
свидетельствует господский дом усадьбы,
сушилка, спиртной завод (1886), дом
для прислуги, хозяйственные
строения, старый амбар.
Адрес: Волость Стразде
T. 632-93740, www.talsurajons.lv
Плата за вход: пожертвования.
71 Талсинский пасторат
Ее застройку составляет жилой дом
священника, амбар, хлев, каретный сарай, которые
отражают и перемены архитектурной моды, и традиции
строительства. Доступные исторические
сведения в большей степени связаны
с именем Карла Фердинанда Аменда
(1771–1836). Он был скрипач, близкий
друг композитора ван Бетховена, жил в
пасторате, будучи священником в Талсах с
1802 до 1836 года. Недалеко от пастората в
небольшой полугорке находится
могила K.Аменды.
Адрес: Пасторат, волость Лайдзе.
T. 632-23135, www.talsurajons.lv
Плата за вход: пожертвования.
31 Помещичья усадьба Тингере
Теперешнее здание помещичьей усадьбы в 1805 году
построил петербургский банкир Йохан Бах. Сейчас в
здании замка действует Тингерская начальная школа (с
1927 года) и евангелическилютеранский приход
Курбе (с 1997 года).
Адрес: Тингерская начальная школа
T. 632-71636, 29172760,
www.talsurajons.lv
Плата за вход: пожертвования.
62 Talsu novada muzejs
Cienīga un stalta Tiguļkalnā stāv 19. gadsimtā
neoklasicisma stilā būvētā Oktes barona Firksa
pilsētas māja. 1923. gadā K. Mīlenbaha ielā 19,
toreizējās Talsu Valsts vidusskolas telpās skolotāja
Teodora Dzintarkalna vadībā šeit tika nodibināts
kultūrvēsturiskais muzejs. No 1996. gada ēkā mīt
Talsu novada muzejs, kurā darbojas krājuma, vēstures,
mākslas un dabas nodaļas. Ar Talsu novada mākslas
dzīvi iepazīstina ekspozīcija „Meistars un mācekļi”, kurā
eksponēti mākslas darbi no trīs Talsu mākslas dzīves
uzplaukuma periodiem 20.gadsimtā. Kolekcijā
skatāmi gleznotāju-vecmeistaru – F.Fībiga,
Ž.Sūniņa un J.Sprinģa darbi, kā arī pašreiz
aktīvi strādājošu mākslinieku, t.s. „Krūmu
mākslas” grupas dalībnieku (G.Millersone,
A.Biezbārdis, M.Sapuns, A.Vītols u.c.) darbi.
Ēkas pakājē rotājas simboliskā paklājdobe
„Talsu saulīte”, bet apkārtni ieskauj jau
barona laikā iekārtotais dendroloģiskais
parks ar 270 kokaugu sugām.
Adrese: K.Mīlenbaha iela 19
T.632-32213; 29102628
[email protected], www.muzeji.lv
Darba laiks: 11-17
Ieejas maksa Ls 0.50-1.50
63 Latvijas Lauksaimniecības muzejs
Muzejs apmeklētājus iepazīstina ar 19.-20.
gadsimta sadzīves darbarīkiem,
lauksaimniecības tehniku - tvaika lokomobilēm,
traktoriem, dzinējiem, mašīnām, iekārtām,
meliorācijas vēsturi. Apskatāmas izstādes “No
grauda līdz maizei” un “Lauku tirgus svari
un mēri”. Latvijas Lauksaimniecības
muzejs iepazīstina ar lauksaimniecības
nozaru attīstību, saimniekošanu un dzīvi
Latvijas laukos no 19. gs. beigām
līdz mūsdienām.
Adrese: Celtnieku iela 11
T. 632-91343, 29403183, 29142543
[email protected], www.kaleji.et.lv
Darba laiks: darba dienās 9 - 17; no
01.05.-01.10. arī sestd. un svētd. 10 - 15
Ieejas maksa: Ls 0.50-1.00
95 Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs
Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeja
veidošanu 1991.gadā uzsāka tēlnieks Ojārs
Feldbergs. Koncepcija ir dabas ainavas,
kultūrvēsturiskā mantojuma un mākslas
integrācija vienotā vidē. Firkspedvāles un
Briņķpedvāles muižu ēkās un apkārtējā
vidē, kas ir valsts nozīmes kultūras
piemineklis, ir apskatāmi vides mākslas
objekti, skulptūras un gleznu, grafiku,
fotogrāfiju izstādes, kas radīti simpoziju,
plenēru un darbnīcu laikā. Māksliniekiem
un apmeklētājiem tiek piedāvāta
apmešanās Pedvāles viesu mājā, sauna,
krodziņš, konferenču zāle un
vietas piknikiem.
Adrese: Pedvāle, Sabiles novads
T.632-52249
[email protected], www.pedvale.lv
Darba laiks: 9-18 no 01.05.-01.11.9 – 18
62 Музей Талсинского края
Достойный и статный на горе
Тигулькалнс стоит построенный в 19 веке
в стиле неоклассицизма городской дом
барона Октес – Фиркса. В 1923 году по
адресу K.Миленбаха 19, в помещениях
тогдашней Талсинской Государственной
средней школы, под руководством учителя
Теодора Дзинтаркалнса тут был основан
культурно-исторический музей. С 1996
года в здании Музей Талсинского края,
в котором действуют отделы коллекции,
истории, природы и художественный отдел.
С художественной жизнью Талсинского края
вас ознакомит экспозиция „Мастер и ученики”,
в которой экспонированы произведения трех
периодов процветания искусства в Талсах в
20-ом веке. В коллекции имеются произведения
художников Ф.Фобигса, Ж.Сунина и
Е.Спрингиса, а также и сейчас активно творящих
художников так называемой группы „Исскуство
зарослей” („Круму максла”) – Г.Миллерсоне,
М.Сапунс, А.Витолс и др. У подножия здания
символическая клумба „Талсинское солнышко”,
а рядом – уже во время барона созданный
дендрологический парк с 270 видами
древесных растений.
Адрес: ул. K.Миленбаха 19
T. 632-32213; 29102628
[email protected], www.muzeji.lv
Время работы: 11-17
Плата за вход: 0.50-1.50 Лс
Muzeji un kolekcijas
78 Nurmuižas pils
Tagadējā Nurmuižas pils celta no 16. gadsimta
beigās. Pils būvēta ne stratēģiskos nolūkos,
bet tādēļ, lai vadītu vietējās lauksaimniecības
attīstību. Nurmuiža, bija Kurzemes Firksu
dzimtas īpašums gandrīz 400 gadu.
Nurmuižas pils telpas uzskatāmas par vienu
no efektīgākajiem neoklasicisma interjeru
paraugiem Latvijas pilīs. Muižas apbūves kompleksu
veido vairākas 18. — 19. gadsimtā celtas ēkas (tās diemžēl ir
avārijas stāvoklī), to papildina ainavu parks. Pašreiz notiek
pils kompleksa atjaunošana.
Adrese: Nurmuiža, Laucienes pagasts.
16 Дворец Дундага
Основатель дворца – капитул Риги (начало
13-ого века). С 1711 года до аграрной реформы
в 1920 году дворец принадлежал роду ОстенСакенсов. Данный облик дворец приобрел
в начале 20-ого века. Владелец дворца –
самоуправление волости Дундага – формирует
его центром культуры, отдыха и туризма волости и
предлагает: помещения для семинаров, банкетов
культурные предприятия, свадебные торжества,
экскурсии по дворцу и Северной Курземе ночевку.
Адрес: Ул. Пилс, „Дворец Дундага”
T. 632-37860, 632-32293, 29444395
[email protected], [email protected]
www.dundaga.lv, www.ziemelkurzeme.lv
Плата за вход: 0.50 – 1.00 Лс
Музеи и коллекции /
Muižas un pilis
Помещичьи усадьбы /
16 Dundagas pils
Pils dibinātājs — Rīgas domkapituls (13. gs.
sākums). No 1711. gada līdz agrārajai reformai
1920. gadā pils piederēja Osten-Sakenu
dzimtai. Pašreizējo izskatu pils ieguva 20.gs.
sākumā. Brouc šurp un pasrouges, ko dar
Zaļe jumprav Dundags pile, paklouses cik
jouk dundžiņ mēl skan, kā mēž žūže un kā
baznic torņes zvān dunge. Pasveican krokodill,
nosnoužes dižozol paēne un uzkāp Šlīters bāke! Nosmeķe
pūtel un dižroušs, uzrouj kād lustig danc Dundags svētkes.
Adrese: Pils iela, „Dundagas pils”, Dundaga, LV-3270
T. 632-37860, 632-32293, 29444395
[email protected], [email protected]
www.dundaga.lv, www.ziemelkurzeme.lv
Ieejas maksa: Ls 0.50 – 1.00
63 Сельскохозяйственный
музей Латвии
Музей ознакомит посетителей с бытовым
орудием труда 19–20 века, техникой
сельского хозяйства – паровые локомобили,
тракторы, двигатели, машины, устройства,
историю мелиорации. Можно осмотреть выставки
„От зерна до хлеба” и „Весы и меры сельского
рынка”. Сельскохозяйственный музей Латвии
ознакомит с развитием отраслей сельского
хозяйства, ведением хозяйства и жизнью в деревне
Латвии с конца 19-ого века до наших дней.
Адрес: ул. Целтниеку 11
T. 632-91343, 29403183, 29142543
[email protected]
Время работы: в рабочие дни 9 - 17;
с 01.05.-01.10 субб. и воскр. 10 - 15 .
Плата за вход: 0.50-1.00 Лс
95 Педвалский художественный музей
под открытым небом В 1991 году создание
Педвалского художественного музея
под открытым небом начал скульптор
Ояр Фелдбергс. Концепция – интеграция
природного пейзажа, культурно-исторического
наследства и искусства в единой среде. В
зданиях господских усадеб Фиркспедвале
и Бринкпедвале и в окрестной среде, что
является памятником культуры государственной
важности, можно осмотреть художественные
объекты среды, скульптуры и картины,
графики, выставки фотографий, созданные во
время симпозиумов, пленеров и мастерских.
Художники и посетители могут остановиться в
Педвалском доме для гостей, там им предлагается
сауна, кабачок, конференцзал и
места для пикников.
Адрес: Педвале, Сабилский край
T. 632-52249
[email protected], www.pedvale.lv
Время работы: 9-18 с 01.05.-01.11.9 – 18
11
45 Valdemārpils meža muzejs
Muzejā apskatāmi meža izmantošanas un
atjaunošanas darba rīki no 20. gs. sākuma. Aļņu
un briežu ragu kolekcija. Emmas Darbinieces augu
un ķērpju glezniņas. Mudītes Metuzāles stāsts par
mūža garumā piedzīvoto un novēroto meža darbos.
Muzeja ēku ieskauj Jāņa Metuzāla vārdā nosauktais
dendroloģiskais stādījums.
Adrese: „Dižozoli”, Valdemārpils lauku teritorija
T.632-00491,www.valdemarpils.lv, www.ziemelkurzeme.lv
Darba laiks: 9-19 no 01.05.-01.11.
Ieejas maksa: Ls 0.50 – 1.00
48 Viļa Veldres piemiņas istaba
12
Vandzenes pagasta “Kalējos” 1988.gadā
ierīkota rakstnieka Viļa Veldres ( Jānis
Trimda, īstajā vārdā Fricis Gulbis) memoriālā
piemiņas istaba, kur var iepazīties ar
rakstnieka dzīves gājumu un
literārajiem darbiem.
Adrese: “Kalēji”, Vandzenes pagasts
T.632-00103, 632-99721
Apmeklējumu pieteikt.
Ieejas maksa: ziedojumi
Музей находится в бывшей господской
усадьбе Валгале, 6 км от Сабиле. Во втором
этаже здания можно осмотреть зал в стиле
национального романтизма, который
украшает живопись Талсинского художника
Жаниса Суниньша по мотивам латышских
народных сказок. В музее собраны старинные
предметы, свидетельства о жизни в городе Сабиле и в
Абавской волости.
Адрес: Пагастмая, Сабилский край
T. 632-00840, www.sabile.lv, www.talsurajons.lv
Время работы: 1-3-5 10-17
Плата за вход: 0.30 Лс
45 Валдемарпилсский лесной музей
В музее можно осмотреть инструменты
использования и восстановления
леса начала 20-ого века. Коллекция
рогов лосей и оленей. Произведения
Эммы Дарбиниеце – картинки из
растений и лишайника. История Мудите
Метузале о пережитом и увиденном
во время лесных работ. Вокруг здание
музея – дендрологические насаждения,
названные именем Яниса Метузалса.
Адрес: „Дижозолы”, сельская
территория Валдемарпилса
T. 632-00491, www.valdemarpils.lv, www.ziemelkurzeme.lv
Время работы: 9-19 из 01.05.-01.11.
Плата за вход: 0.50 – 1.00 Лс
48 Комната памяти Вилиса Велдре
В волости Вандзене, в усадьбе “Калеи”, в 1988
году была устроена мемориальная комната
в память писателя Вилиса Велдре (Янис
Тримда, настоящее имя Фрицис Гулбис), в
которой можно ознакомиться с жизненным
путем писателя и его литературными
произведениями.
Адрес: “Калеи”, волость Вандзене
T. 632-00103, 632-99721
Посещение объявить.
Плата за вход: пожертвования
8 Līvu tautas nams
Mazirbē 1923. gadā tika nodibināta lībiešu
sabiedriskā organizācija Līvu savienība, ar kuras
pūliņiem un radu tautu igauņu, somu, ungāru
atbalstu 1938.- 1939. gadā uzcelts Lībiešu tautas
nams - lībiešu kopā pulcēšanās vieta svētkos,
priekšlasījumos un pārrunās. Mūsdienās nams
saglabājis savu nozīmi – pulcināt kopā lībiešus.
Katru gadu augusta pirmajā sestdienā pie
Lībiešu tautas nama tiek svinēti Lībiešu svētki.
Te apskatāma piekrastes ļaužu saimniecības
priekšmetu kolekcija „Rāndalist”.
Adrese: Līvu tautas nams, Mazirbe
www.kolka.lv, www.ziemelkurzeme.lv
7 Ragu kolekcija Vaidē
Apskatāma mežsarga Edgara Hausmaņa savāktā
meža dzīvnieku ragu kolekcija, dzīvnieku ādas,
putnu izbāzeņi, meža izmantošanas darba rīki,
koku veidojumi – vējslotas, čagas u.c. Iespēja
pasēdēt krēslos, kuri veidoti no
briežu un alņu ragiem!
Adrese: „Purvziedi”, Vaide, Kolkas pagasts
T.632-00179, 29395624
www.kolka.lv, www.ziemelkurzeme.lv
Darba laiks: 9-19 01.04.-01.11.
Ieejas maksa: Ls 0.50-1.00
3 Kolkas Līvu centrs
Apskatāma seno Kolkas iedzīvotāju – lībiešu –
sadzīves priekšmetu kolekcija. Dzirdama lībiešu
valoda gida stāstījumā, videofilmās par lībiešiem,
lībiešu valodas ierakstos. Kokgriezēja Viestura
Ķierpes suvenīri.
Adrese: „Zītari”, Kolkas pagasts
T. 632-00140, 29198596
www.kolka.info
www.ziemelkurzeme.lv
Apmeklējumu pieteikt.
Ieejas maksa: ziedojums
усилиями которой и с помощью
эстонского, финского, венгерского
народа в 1938–1939 году был построен
Народный дом ливов – место сбора
ливов на праздники, доклады и
переговоры. В наши дни дом сохранил
свое значение – собирать вместе ливов.
Каждый год в первую субботу августа
у Народного дома ливов происходит Праздник
ливов. Здесь также можно осмотреть
коллекцию хозяйственных предметов
жителей побережья „Рандалист”.
Адрес: Народный дом ливов, Мазирбе
www.kolka.lv, www.ziemelkurzeme.lv
7 Коллекция рогов в Вайде
Здесь можно осмотреть коллекцию рогов
лесных животных, собранную лесником Эдгаром
Хаусманисом, кожи животных, чучелы птиц,
инструменты для разработки леса, деревянные
образования – ведьмины метлы и пр.
Возможность посидеть на стульях, которые
сделаны из рогов оленей и лосей!
Адрес: „Пурвзиеди”, Вайде, волость Колка
T. 632-00179, 29395624 www.kolka.lv,
www.ziemelkurzeme.lv
Время работы: 9-19 01.04.-01.11.
Плата за вход: 0.50-1.00 Лс
3 Колкский центр ливов
Здесь можно осмотреть коллекцию
предметов быта древних жителей Колки
– ливов. Слышна речь ливов в рассказе
гида, в видеофильмах о ливах, в записях
ливской речи. Сувениры резчика по
дереву Виестура Киерпе.
Адрес: „Зитары”, волость Колка
T. 632-00140, 29198596
www.kolka.info, www.ziemelkurzeme.lv
О посещении сообщить заранее.
Плата за вход: пожертвования
13
40 Музей начальной школы Пуню
40 Pūņu pamatskolas muzejs
Muzejs iepazīstina ar Pūņu skolas un apkārtnes vēsturi.
Muzeja kolekcijā kā unikāli objekti minami dažādi
pirmās Latvijas Republikas laika mācību
palīglīdzekļi, piemēram, K.Ulmaņa dāvinātā
minerālu paraugu kolekcija.
Adrese: Pūņu pamatskola, Valdgales pagasts
Darba laiks: 1-5 9-15, no 01.09.-01.06.
T.632-22935, 26488315, www.valdgale.lv
Bez maksas
20 Kubalu skola-muzejs
Kubalu skolas nams uzcelts 1842. gadā.
Kurzemē tas ir senākais līdz mūsdienām
saglabājies guļbūves konstrukcijā veidotais
skolas nams. 1972. gadā te atklāj muzeju
skolotājam, rakstniekam un tulkotājam Ernestam
Dinsbergam. Te mācījies Krišjānis Barons.
Adrese: Kubalu skola, Sausteres ciems, Dundagas pagasts
T.632-54335, 26514118
[email protected], www.dundaga.lv/ksm
Darba laiks: 1-5 9-18; no 01.05. – 01.11.
Ieejas maksa: Ls 0.30 – 0.50
Музей ознакомит вас с историей
школы Пуню и окрестности. В
коллекции музея имеются такие
как уникальные объекты как
разные вспомогательные учебные
средства времен первой Латвийской
Республики, например, подаренная
К.Улманисом коллекция минералов.
Адрес: начальная школа Пуну,
волость Валдгале
Время работы: 1-5 9-15, из 01.09.-01.06.
T. 632-95755, 26806842, www.valdgale.lv
Безплатно
20 Школа-музей Кубалу
Здание школы построено в 1842 году. В Курземе
это самое древнее сохранившейся до наших дней
здание школы в виде лежневой конструкции.
В 1972 году здесь был открыт музей учителю,
писателю и переводчику Ернесту Динсбергису.
Здесь учился Кришянис Баронс.
Адрес: Школа Кубалу, село Саустере,
волость Дундага
T. 632-54335, 26514118
[email protected], www.dundaga.lv/ksm
Время работы: 1-5 9-18; из 01.05 – 01.11
Плата за вход: 0.30 – 0.50 Лс
8 Народный дом ливов
В Мазирбе в 1923 году была
основана общественная
организация ливов – „Ливу
савиениба” („Ливский союз”),
22 Rojas Jūras zvejniecības muzejs
Muzejā uzzināsiet par Rojas vārda izcelsmi,
pagasta veidošanos, par Ziemeļkurzemes
piekrastes zvejnieku dzīvi un darbu, par to, kā
reiz šeit būvēja varenus buriniekus. Dzirdēsiet
nostāstus par jūras laupītāja Trommeļa gaitām
un „kājgriežiem”. Iemācīties lāpīt tīklus, aust
lupatdeķus, siet jūrnieku mezglus un runāt
tāmnieku valodā - palīdzēs vēstures mīļotājas:
Mildiņa, Anna Petrovna un Pauliņ’ kundze.
Viņas labprāt sniedz savas dzīves gudrības arī
jaunlaulātajiem. “Nu ta ko,
laipn’ lūgt’ iekš to muzej!”
Adrese: Selgas iela 33, Roja
T.632-69594 www.roja.lv
Darba laiks: 2-6 10-18 no 01.05.-01.10.
svētdienās 10-15
Ieejas maksa: Ls 0.40-0.80
22 Ройский музей морского рыболовства
В музее узнаете о происхождении названия Роя,
об образовании волости, о жизни и труде рыбаков
северокурземского побережья и о том, как здесь
когда-то строили могучие парусники.
Научитесь латать сети, ткать из лоскутков,
связать морской узел и говорить на языке
„тамниеку” – вам помогут любители
истории: Милдиня, Анна Петровна
и госпожа Паулинь’. Они также
охотно делятся своими жизненными
мудростями с новобрачными.
Адрес: ул. Селгас 33, Роя
T. 632-69594 www.roja.lv
Время работы: 2-6 10-18 из 01.05.-01.10 в
воскресенья 10-15
Плата за вход: 0.40-0.80 Лс
51 Коллекция противопожарных
51 Ugunsdzēsības materiālu kolekcija
Vandzenē, viesnīcas „Rezidence” telpās, apskatāmi materiāli
un priekšmeti, kuri stāsta par ugunsdzēsības vēsturi Latvijā
19.-20. gadsimtā.
Adrese: viesnīca “Rezidence”,
Vandzenes pagasts
T.632-91170, www.hotelrezidence.lv
Darba laiks: 10-18
Ieejas maksa: ziedojumi
Muzeji un kolekcijas
Muzejs Atrodas bijušajā Valgales muižā, 6
km no Sabiles. Ēkas otrajā stāvā ir apskatāma
nacionālā romantisma stilā veidota zāle, kuru
rotā Talsu mākslinieka Žaņa Sūniņa
gleznojumi pēc latviešu tautas pasaku
motīviem. Muzejā ir savākti senlaicīgi
priekšmeti, liecības par dzīvi Sabiles pilsētā un
Abavas pagastā laikmetu griežos.
Adrese: Pagastmāja, Sabiles novads
T.632-00840,www.sabile.lv, www.talsurajons.lv
Darba laiks: 1-3-5 10-17
Ieejas maksa: Ls 0.30
94 Музей Сабилского края
Музеи и коллекции /
Музеи и коллекции /
Muzeji un kolekcijas
94 Sabiles novada muzejs
материалов
В Вандзене, в помещениях
гостиницы „Резиденце”, можно
осмотреть материалы и предметы,
которые рассказывают об истории
пожаротушения в Латвии в 19–20 веке.
Адрес: гостиница “Резиденце”,
волость Вандзене
T. 632-91170, www.hotelrezidence.lv
Время работы: 10-18
Плата за вход: пожертвования
55 Ežu kolekcija un pastaigu taka Mērsragā
Apskatāmas vairāk kā 30 dažādas ežu figūras, tās
izgatavotas no koka, metāla, dzintara, keramikas.
Stāstījums par ežu un putnu dzīvi. Iespēja izgatavot
katram savas eža adatas!
Adrese: Ezeru iela 20, „Mālderi”, Mērsrags
T. 632-35420, 29115127
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa: ziedojums
59 Ķūļciema novadpētniecības
centrs iepazīstina ar Engures ezera
apkārtnes vēsturi, te apskatāma sadzīves
priekšmetu – zvejas piederumu, pirts
lietu, maizes cepšanas
piederumu – kolekcija.
Adrese: Ķūļciema pagasta tautas nams,
“Nīči” T.632-54426, 26868599
[email protected], www.kulciems.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa: ziedojums
54 Музей „Саиета намс” в Мерсрагсе
В 200-летнем здании „Саиета намс” узнавать
историю волости Мерсрагса помогают
старинные предметы и рассказ хозяина
Гунара Озолса. Здесь собрана просторная
коллекция знаков имущества (магических
знаков) – инструменты, предметы быта,
текстиль. В сельской усадьбе история
входит в сегодняшний день, потому что
рядом со старым зданием статно стоит
новое здание „Саиета намс”.
Адрес: ул. Рожу 16, „Приедес”, Мерсрагс
T. 632-35995, www.mersrags.lv
Время работы: 10-18
Плата за вход: пожертвования
55 Коллекция ежей и тропа
прогулок в Мерсраге
Можно осмотреть более 30 разных
фигурок ежей, они изготовлены из дерева,
металла, янтаря, керамики. Рассказ
о жизни ежей и птиц. Возможность
изготовить каждому свои ежовые иглы!
Адрес: Ул. Эзеру 20, „Малдеры”, Мерсрагс
T. 632-35420, 29115127
О посещении сообщить заранее.
Плата за вход: пожертвование
59 Центр краеведения Кюлциемса
ознакомит с историей окрестности озера
Энгурес, здесь можно осмотреть предметы
быта – принадлежности рыбной ловли,
принадлежности для бани, принадлежности для
выпечки хлеба – коллекция.
Адрес: Народный дом волости
Кюлциемса , “Ничи”
T. 632-54426, www.kulciems.lv
О посещении сообщить заранее.
Плата за вход: пожертвования
14
79 Laucienes skolas muzejs
Muzeja veidotājs ir Gunārs Zēbergs, ilggadējais
skolas direktors. Savāktie materiāli stāsta par dzīvi
pagasta centrā un notikumiem skolā gadsimta
garumā. Skolas pagalmu rotā
„Staburags miniatūrā”.
Adrese: Laucienes pamatskola
T. 63291469, 63291459
Apmeklējumu pieteikt.
Ieejas maksa: ziedojums
99 „Zeķu krogs” – Bērnu pasaule
Saimnieks piedāva apskatei senu darbarīku un
retro motociklu kolekciju. Jauno paaudzi iepriecē
rotaļlietu istaba, kaklasaišu paklāji un vairāk kā
2000 dažādas zeķes. Savukārt pieaugušos saista
anekdošu krājums, magnetofona lenšu ierakstu
kolekcija un „Alfona mājas vīna” degustācija.
Adrese: Blaumaņa iela 4, Sabile
T.632-52789, www.sabile.lv
Darba laiks: 8-22 no 01.05.-01.11.
Ieejas maksa: ziedojums
79 Музей школы Лауциене
Создатель музея – Гунар Зебергс,
долголетний директор школы.
Собранные материалы рассказывают
о жизни в центре волости и о
событиях в школе в длине столетия.
Двор школы украшает
миниатюра „Стабурагс”.
Адрес: Начальная школа Лауциене
T. 63291469, 63291459
T. О посещении сообщить заранее.
Плата за вход: пожертвования.
99 „Зекю крогс” – Детский мир
Хозяин предлагает осмотру старинное
орудие труда и коллекцию ретро
мотоциклов. Молодое поколение
порадуется комната игрушек, ковер из галстуков и более
2000 разных чулков. А взрослых заинтересует запас
анекдотов, коллекция записей
магнитофонных лент и дегустация
„Домашнего вина Алфона”.
Адрес: Ул. Блауманя 4, Сабиле
T. 632-52789, www.sabile.lv
Время работы: 8-22 из 01.05.-01.11.
Плата за вход: пожертвования
98 Sabiles novada amatnieku centrs
Izstāžu zālē var iepazīties ar novada
amatnieku darbiem dažādās tehnikās.
Te apskatāmi izšuvumi, adījumi,
tamborējumi, tekstilmozaīkas un austi
tērpi. Konsultē rokdarbu gatavošanā.
Vadītāja Ina Valtere
Adrese: Talsu iela 4, Sabile
T.26152461, 632-52344, www.sabile.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
38 Igurda Baņķa darbnīca „Zeļļi”
Latvijas Amatniecības kameras meistara Igurda
Baņķa darbnīca “Zeļļi” iepazīstina ar kokgriezēju
darbu, piedāvā dažādus koka suvenīrus,
apmāca jauniešus galdnieka amatā,
izgatavo mēbeles. Darbnīca
atrodas vēsturiskā ēkā Ārlavas pagasta
lauksaimniecības biedrības namā, kurā
apskatāma K. Valdemāra piemiņas zāle. Tās
interjeru izstrādājis un sienu panno “Latvji,
brauciet jūriņā...” gleznojis
mākslinieks K. Freimanis.
Adrese: Lielā iela 27, Valdemārpils
T. 29430282 www.talsurajons.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
39 Kokgriezumi
Kokamatmeistara Ģirta Freiberga
kokgriezumi apskatāmi Laumu
dabas parkā.
Adrese: Laumas, Īves pagasts
T.26403240, 29477731
www.laumas.lv
34 Sveču liešana
Saimniecība „I.R.Stars” gaida Tevi ciemos, ja vēlies
iemācīties no bišu saražota vaska rituļa izveidot
smaržīgas un veselīgas vaska sveces un izliet dažāda
izmēra figūras. Sveču liešanas prasmi palīdzēs apgūt
Inga un Raimonds Zviedriņi.
Adrese: „Bandenieki”, Valdgales pagasts
T.29129832, www.valdgale.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
18 Keramikas darbnīca „Slūžu namiņš”
„Slūžu namiņā” apskatāma neliela
ekspozīcija par Dundagas podnieku darbu
pagājušā gadsimta otrajā pusē. Vasaras
mēnešos iespējams vērot podu tapšanu uz
podnieka ripas keramiķes
Velgas Eizenbergas izpildījumā.
Keramikas izstrādājumu iegāde.
Adrese: „Slūžu namiņš”, Dundaga
T. 22449145,
www.dundaga.lv,
www.ziemelkurzeme.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
98 Центр ремесленников
Сабилcкого края
В зале выставок показаны работы
ремесленников, выполненные в разных
техниках. Здесь можно осмотреть
вышивки, работы, вязанные спицами и
крючком, текстильные мозаики и тканую
одежду. Консультируют по вопросам
рукоделия. Руководитель Ина Валтере.
Адрес: ул. Талсу 4, Сабиле
Т: 26152461, 632-52344, www.sabile.lv
О посещении сообщить заранее.
38 Мастерская Игурда
Банкиса “Зелли”
В мастерской мастера Камеры
ремесленничества Латвии Игурда
Банкиса “Зелли” вы ознакомитесь с
резьбой по дереву, здесь предлагают
разные деревянные сувениры, обучают
юношей столярами, изготовляют мебель.
Мастерская находится в историческом здании
в доме общества сельского хозяйства волости
Арлава, в котором можно осмотреть зал памяти
K.Валдемарса. Его интерьер разработал и
настенное панно “Латыши, идите в море...” написал
художник K.Фрейманис.
Адрес: ул. Лиела 27, Валдемарпилс
Т: 29430282 www.talsurajons.lv
О посещении сообщить заранее.
39 Резьба по дереву
Работы мастера Гирта Фрейбергса
можно осмотреть в природном
парке „Лаумас”.
Адрес: Лаумас, волость Ивес
Т: 26403240, 29477731
www.laumas.lv
34 Изготовление свеч
Хозяйство “И.Р.Старс” ждет Тебя в
гости, если ты желаешь научиться из
пчелиного воска изготовить ароматные
восковые свечи и фигуркы разных
размеров. Освоить это умение Вам
поможет Инга и Раимонд Звиедрини.
Адрес: “Бандениеки”,
волость Валдгале
Т: 29129832, www.valdgale.lv
О посещении сообщить заранее.
18 Керамическая мастерская
“Служу наминьш”
Здесь можно осмотреть небольшую экспозицию
работ Дундагских гончаров от второй половины
прошлого века. В летние месяцы можно наблюдать
изготовление керамических изделий на гончарном
круге в исполнении керамика Велги Ейзенберги.
Продажа изделий керамики.
Адрес: “Служу наминьш”, Дундага
Талр.: 22449145, www.dundaga.lv,
www.ziemelkurzeme.lv
О посещении сообщить заранее.
Ремесленники / Amatnieki
Muzeji un kolekcijas
Музеи и коллекции /
54 Muzejs „Saieta nams” Mērsragā
200 gadus senajā namā „Saieta nams” Mērsraga
pagasta vēsturi palīdz iepazīt senās lietas un
saimnieka Gunāra Ozola stāstījums. Savākta
plaša īpašumu zīmju (maģisko zīmju) kolekcija –
darba rīki, sadzīves priekšmeti, tekstilijas. Lauku
sētā vēsture ienāk šodienā, jo blakus vecajai celtnei
stalti stāv jaunais „Saieta nams”.
Adrese: Rožu iela 16, „Priedes”, Mērsrags
T.632-35995, www.mersrags.lv
Darba laiks: 10-18
Ieejas maksa: ziedojums
15
65 Талсинская римско65 Talsu Romas katoļu baznīca
19. gs. beigās muižniece Antoņina Dzedule
dāvināja draudzei zemi un divas ēkas, lai Talsos
iekārtotu patstāvīgu katoļu lūgšanu kapelu.
Pēc rekonstrukcijas (sākta 1999. gadā, arhitekts
V.Liepa) baznīcai piebūvētas grēksūdzes un jaunavas
Marijas kapelas un zvanu tornis ar 3 zvaniem,
kas mūs ik dienas uzrunā.
Adrese: Ruģēna iela 6
T.632-22752, www.talsurajons.lv
Atvērta katru dienu
53 Iģenes luterāņu baznīca
16
Viena no interesentu biežāk
apciemotajām ir Iģenes baznīca,
kuru 1757. gadā cēlis Iģenes muižas
īpašnieks Aleksandrs fon Brinkens.
Tā ir viena no piecām vecākajām
sakrālajām koka būvēm Baltijā;
guļbūve ar dēļu apšuvumu, sarkanu
dakstiņu jumtu un koka tornī sēdošu
vējagaili. Baznīcas unikalitāte slēpjas tās vēsturē.
Baznīcas apjoma forma, plānojums un proporcijas
ir arhaiskas, kas liecina par senu koka amatniecības
tradīciju saglabāšanos. Tās valdzinājums ir baroka laika
iekārta. Baznīcas restaurācija sākās 1996. gadā.
Interjerā atsegtie gleznojumi ļauj spriest, ka
kancele un altāris ir vecāki par pašu baznīcu un ir
datējami jau ar 17. gadsimtu.
Adrese: Vandzenes pagasts
T.632-00373, 26435630, www.talsurajons.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
80 Nurmes luterāņu baznīca
Pateicoties dibinātāja Georga Firksa un viņa
pēcnācēju rūpēm, Nurmuižas baznīca (1594)
visā Ziemeļkurzemē skaitāma par izcilāko.
Monumentālā celtne 1674.- 1687. gadā ieguvusi
greznu, kokā grieztu iekārtu, ko
papildina daudzi gleznojumi. Altāris
un kancele uzrāda kāda nezināma
autora pilnīgi oriģinālu rokrakstu,
kas Latvijā sastopams
vienīgi šajā objektā.
Adrese: Laucienes pagasts
T.632-38207, www.talsurajons.lv
Atvērta 10-16 (maijs –septembris),
pārējā laikā apmeklējumu
pieteikt iepriekš.
католическая церковь
В конце 19-ого века помещица
Антонина Дзедуле подарила приходу
землю и два здания с целью устроить
постоянную капеллу молитв для
католиков. После реконструкции (была
начата в 1999 году, архитектор В.Лиепа) к церкви
были пристроены капелла для исповедей и капелла
девы Марии, а также колокольня с 3 колоколами,
которые слышны каждый день.
Адрес: Ул. Ругена 6
T. 632-22752, www.talsurajons.lv
Открыто каждый день
53 Лютеранская церковь в Игене
Один из храмов, который посещают чаще
всего и который построил в 1757 году
владелец Игенской господской усадьбы
Александр fon Бринкенс. Эта церковь –
одно из пяти самых старших деревянных
сакральных строений в Балтии: лежневое
строение облицовано досками, крыша
покрыта красной черепицей, а на
деревянной башне сидит петух.
Уникальность церкви – в ее истории. Форма церковного
объема, планировка и пропорции – архаические, что
свидетельствует о сохранении старинных традиций
деревянного ремесленничества.
Ее обаяние – устройство эпохи барокко.
Реставрация церкви началась в 1996 году.
Открытая в интерьере роспись позволяет
сделать вывод, что кафедра и алтарь
старше самой церкви
и относится к 17 столетию.
Адрес: Волость Вандзене
T. 632-00373, 26435630, www.talsurajons.lv
О посещении сообщить заранее.
80 Лютеранская церковь в Нурме
Благодаря заботе ее основателя Георга
Фиркса и его потомства, церковь (1594)
в Нурмуйже во всей Северной Курземе
считается самой выдающийся. Монументальная
постройка в 1674–1687 в году приобрела роскошное,
выполненное резьбой по дереву устройство,
которое дополняют многие росписи.
Алтарь и кафедра представляют собой
совершенно оригинальный почерк какогото неизвестного автора, который в Латвии
виден лишь в этом объекте.
Адрес: Волость Лауциене
T. 632-38207, www.talsurajons.lv
Открыто 10-16 (май – сентябрь),
в остальное время о посещении с
ообщить заранее.
84 Strazdes luterāņu baznīca
Strazdes baznīca 1727. gada Mihaēlisa baznīcu
sarakstā nosaukta par Balto baznīcu, tā ir īsts
baznīcu arhitektūras šedervs. Uz viena no baznīcas
zvaniem ir uzraksts ar gadskaitli 1591. Iespējams, ka
šis arī ir baznīcas celšanas gads.
Adrese: Strazdes pagasts
T.29100925, www.talsurajons.lv
Atvērta 10-17 (jūnijs – augusts),
pārējā laikā apmeklējumu pieteikt iepriekš.
97 Sabiles luterāņu baznīca
Baznīcas celtne savu tagadējo veidolu
ieguvusi 1876. gadā, celta romāņu stilā.
Kancele saglabājusies no sākotnējās baznīcas
iekārtas (16.gs.beigas, 1676.g.) un reprezentē
manierisma stila paraugu. Neparasts liktenis
ir bijis vācu meistara F. Volfa darinātajai
altārgleznai „Kristus pie krusta” (1860.). Unikāls ir
baznīcā saglabātais 1450. gadā lietais zvans, kura skaņas
vēl šodien aicina uz ik svētdienas dievkalpojumu.
Adrese: Ventspils iela 4/6, Sabile
T.632-52767
www.sabile.lv
Atvērta 10-17 (jūnijs – augusts),
pārējā laikā apmeklējumu pieteikt iepriekš.
35 Ārlavas luterāņu baznīca
Ārlavas baznīcu pamatoti var uzskatīt par
Ziemeļkurzemes lepnumu. Tā ir lielākā lauku
baznīca, kuras pirmsvēsture meklējama jau
1383. gadā. Tagadējo mūra baznīcu cēla 1793.
gadā, bet pašreizējo izskatu ar neogotisko
dekoru tā ieguva 1862./63. gada pārbūvē.
Te kristīts un iesvētīts Krišjānis Valdemārs.
Adrese: Valdemārpils lauku teritorija
T.632-91381, www.arlavasbaznica.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
17 Dundagas luterāņu baznīca
Baznīca būvēta 1766. gadā kā rokoko
stila ansamblis ar 550 sēdvietām, un tās
labvēlis ir Dundagas barons Karls fon der
Osten- Sakens. Skanīgās ērģeles 1859. gadā
būvējis Ansis Dinsberģis – vienkāršs latviešu
zemnieks. 18. gadsimta beigās radīto altāri
grezno Jaņa Rozentāla altārglezna
“Lieldienu rīts”.
Adrese: Dundagas pagasts
T.29444395, 29489101, www.dundaga.lv
Atvērta 12-16 (jūnijs – augusts),
pārējā laikā apmeklējumu pieteikt iepriekš.
4 Kolkas luterāņu baznīca
Tagadējai mūra baznīcai, celtai 1886. gadā, pamatus un
vēstījumu nākamajām paaudzēm baznīcas torņa apaļajā
bumbā lika Dundagas muižas īpašnieks Kārlis OstenSakens. Dokuments, ko atrada 1992. gadā restaurējot
baznīcu, skaidroja, ka baznīca līdz 1833.gadam trīs
reizes mainījusi savu atrašanās vietu.
Modernā stilā gleznoto altārgleznu 1993. gadā
dāvinājusi māksliniece Helēna Heinrihsone.
Adrese: Kolkas pagasts
T.26424076, 29414118, www.kolka.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
84 Лютеранская церковь в Стразде
В 1727 году эта церковь в церковном списке
Михаелиса названа Белой церковью, она
является настоящим шедевром церковной
архитектуры. На одном из церковных
колоколов стоит – 1591. Возможно, это год,
когда церковь была построена.
Адрес: Волость Стразде
T. 29100925, www.talsurajons.lv
Открыто 10-17 (июнь – август), в остальное время о
посещении сообщить заранее.
97 Лютеранская церковь в Сабиле
Свой теперешний облик здание церкви
приобрело в 1876 году, оно
создано в романском стиле.
Кафедра сохранилась от первоначального
устройства церкви (конец 16-ого века, 1676-ый г.)
и представляет собой образец стиля манерности.
Необыкновенная участь постигла алтарную
картину немецкого мастера Ф.Волфа
„Христос у креста” (1860).
Уникальным является сохранившийся литый в 1450 году
колокол, звук которого еще сегодня каждое воскресенье
призывает на богослужение.
Адрес: Ул. Вентспилс 4/6, Сабиле
T. 632-52767, www.sabile.lv
Открыто 10-17 (июнь – август), в
остальное время о посещении
сообщить заранее.
35 Лютеранская церковь в Арлаве
Арлавскую церковь вполне обоснованно
можно считать гордостью Северной
Курземе. Это самая большая деревенская
церковь, история которой начинается
уже в 1383 году. Теперешнюю каменную
церковь построили в 1793 году, а
данный вид с неоготическим декором она
приобрела во время перестройки в 1862–1863 году.
Здесь крестили и освятили Кришяниса Валдемарса.
Адрес: Сельская территория Валдемарпилс
T. 632-91381, www.arlavasbaznica.lv
О посещении сообщить заранее.
17 Лютеранская церковь в Дундаге
Церковь была построена в 1766 году как
ансамбль стиля рококо с 550 сидячими
местами, ее доброжелатель – барон Дундаги
Карл fon Остен-Сакенс. Звонкий орган в 1859
году построил Ансис Динсбергис – простой
латышский крестьянин. Созданный в конце
18-ого столетия алтарь украшает алтарная
картина Яна Розенталса “Пасхальное утро”.
Адрес: Волость Дундага
T. 29444395, 29489101, www.dundaga.lv
Открыто 12-16 (июнь – август), в остальное
время о посещении сообщить заранее.
4 Лютеранская церковь в Колке
Фундамент теперешней каменной церкви,
построенной в 1886 году, и послание
следующим поколениям в круглом шаре
церковной башни положил владелец
Дундагской господской усадьбы Карлис
Остен-Сакенс. Документ, который нашли в
1992 году при реставрации церкви, объяснил, что
церковь до 1833 года три раза меняла
свое место нахождения. Написанную в модном
стиле алтарную картину 1993 году подарила
художник Хелена Хейнрихсоне.
Адрес: Волость Колка
T. 26424076, 29414118, www.kolka.lv
О посещении сообщить заранее.
Dievnami
64 Талсинская лютеранская церковь
На крутой горе Базнискалнс белыми стенами
возвышается построенная в 1567 году
Талсинская церковь – доминанта старого
города Талси и самая старшая постройка.
Последние ремонтные работы проводились
в 2005 году, был вложен новый пол, откопали
своды под церковью, встроили место для
хора. Церковь украшена алтарной картина
C.Шенхерта “Вознесение Христа”.
В церкви служили многие выдающиеся священники.
Карлис Фердинандс Аменда самый известный, потому
что с ним связано имя музыканта, композитора Лудвига
ван Бетховена. В приходе действует центр развития
семьи и детей „Бринуминьш” и Талсинский кризисный
центр для женщин и детей.
Адрес: Площадь Базницас 4
T. 632-24251, 632-91776
[email protected], www.talsurajons.lv
Открыто 10-18 (май – сентябрь), в
остальное время о посещении
сообщить заранее.
Храмы /
Dievnami
Храмы /
64 Talsu luterāņu baznīca
Stāvajā Baznīckalnā baltos mūros
mīt 1567.gadā celtā Talsu baznīca
- vecpilsētas dominante un
vecākā celtne. Gadu gaitā baznīca
tikusi vairākkārt pārbūvēta.
Pēdējie remontdarbi veikti 2005.
gadā, ielikta jauna grīda, atraktas
velves zem baznīcas, iebūvēta
vieta korim. Baznīcu rotā C.Šēnherta
altārglezna “Kristus debesbraukšana.”
Baznīcā kalpojuši daudzi izcili mācītāji. Kārlis Ferdinands
Amenda ir pazīstamākais, jo ar to saistās mūziķa,
komponista Ludviga van Bēthovena vārds.
Draudzes paspārnē darbojas ģimeņu un bērnu attīstības
centrs „Brīnumiņš” un Talsu sieviešu un
bērnu krīžu centrs.
Adrese: Baznīcas laukums 4
T. 632-24251, 632-91776
[email protected], www.talsurajons.lv
Atvērta 10-18 (maijs – septembris), pārējā laikā
apmeklējumu pieteikt iepriekš.
17
89
17-19
90-91
21
25
23
20
87-88
10
7
10
33
22
13
12
29-30
9
92
32
16-19
8, 11-14
11
8
26-28
20
42
7
94
40-41
34
31
31
95
93
38
16
24 39
15
44
43
80
75
72,76
86
36
35
18
1-4
100-101
73,74
96-99
73-74
40-45
62-69
61
35
81
29
49
77
76
72
88
85
81
48
47
30
28
66
54
79 46
55
39 75
78
70-71
45
14-15
56,59
82-83
37-38
58
9
32-33
1-6
83-84
36
50
77-80
52
82
53
22-25
87 51
85
21
5-6
27
53,57,60-65,71
26
37
67-70
86,89
Карта Талсинского района /
60
47, 51,84
34
59
58
57
1
1
52
58
57
48-50 54 58
46 57
55
Naktsmītnes
Apskates objekti
Apzīmējumi:
Talsu rajona karte
6 Lībiešu ēdieni
Lauku mājas “Ūši” saimniece Dženeta Marinska
savā sētā piedāvā ceļotāju grupām sagatavot
un nogaršot lībiešu tradicionālos ēdienus–
bukstiņbiezputru (vārīta no kartupeļiem un
grūbām) un žograušus (sklandraušus, dižraušus),
pagatavoti no rudzu miltu mīklas, kartupeļu
biezputras, vārītiem burkāniem un krējuma.
Adrese: “Ūši”, Kolka
T. 632-76507, 29475692, www.kolka.info
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
67 Sklandrauši kafejnīcā ”Bazil-x”
SIA ”Jaunimanta-2” piedāvā nogaršot kūciņas un
smalkmaizītes, paēst sātīgas pusdienas un izcept
savu sklandrausi.
Adrese: K.Valdemāra ielā 90, Talsi
ieeja no Dundagas ielas
T. 632-24429, 29109043
Grupam apmeklējumu pieteikt iepriekš.
20
49 Lielogu dzērvenes
Zemnieku saimniecība “Piesaule” Sārāju kūdras
purvā audzē lielogu dzērvenes, kuras kopš
neatminamiem laikiem lieto ziemeļaustrumu
Amerikas indiāņu ciltis, saucot tās par Augstā
Gara sūtītām ogām. Saimniecībā var lasīt ogas,
degustēt iecienītākos lielogu dzērveņu produktus – svaigu sulu, rīvētas dzērvenes, kompotu,
ievārījumu un kaltētas dzērvenes, iegādāties
stādus un saņemt informāciju par audzēšanu.
Adrese: „Piesaule”, Vandzenes pagasts
T. 26211064, 26440154
[email protected]
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa: Ls 1.00
41 Kafija un saldumi
Vasarā SIA ”Belgrade 1” piedāvā grupām
nogaršot kūciņas, cepumus, smalkmaizītes.
Adrese: Belgrades,
Valdgales pagasts
T. 632-22922
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
86 No graudiem gatavotu produktu
degustācija – Valsts Stendes graudaugu
selekcijas institūtā!
Adrese: Zinātnes māja, Dižstende, Lībagu
pag. T. 632-91288, 29265347
[email protected],
www.stendeselekcija.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa: Ls 1.00
В гостинице „Роя” – мероприятие
„Угощение в рыболовецкой усадьбе”
приглашает группы познать работу
рыбаков и отведать дары моря. Выезд в
море на лодках, в рыболовецкой усадьбе
– угощение (на костре вареный рыбный
суп, черный хлеб, масло, копченая рыба,
пиво или квас, „жограуши”), песни,
пляски и возможность мериться
силами вместе с рыбаками.
Адрес: гостиница “Роя”, ул. Юрас 6, Ройа
T. 29477602 www.roja.lv
6 Блюда ливов
Хозяйка усадьбы “Уши” Дженета
Маринска предлагает группам
путешественников приготовить
и попробовать традиционную
еду ливов – „букстиньбиезпутра”
(вареная из картошек и перловой
крупы) и „жограуши” („скландрауши”,
„дижрауши”), которые
изготавливаются из теста из ржаной
муки, картофельного пюре,
вареной морковки и сметаны.
Адрес: “Уши”, Колка
T. 632-76505, 29475692, www.kolka.info
О посещении сообщить заранее.
67 „Скландрауши” в кафе ”Bazil-x”
ООО ”Яуниманта-2” предлагает
попробовать пирожные и булочки, поесть
сытный обед и испечь свой „скландраусис”.
Адрес: ул. К.Валдемара 90, Талси
T. 632-24429, 29109043
Группам о посещении сообщить заранее.
49 Крупноплодная клюква
Крестьянское хозяйство “Пиесауле”
в торфяном болоте Сараю
выращивает крупноплодную
клюкву, которой с незапамятных
времен пользуются индейцы
северо-восточных племен
Америки,, называя ее ягодами,
посланными им Высшим Духом.
В хозяйстве можно собирать
ягоды, дегустировать продукты
крупноплодной клюквы – свежий сок,
тертую клюкву, компот, варение и сушеную
клюкву, купить растения и получить
информацию о выращивании.
Адрес: „Пиесауле”, волость Вандзене
T. 26211064, 26440154
[email protected]
О посещении сообщить заранее.
Вход плата: 1.00 Лс
41 Кофе и сладости
Летом ООО ”Белграде 1” предлагает
группам попробовать пирожные,
печенье, булочки.
Адрес: Белградес,
волость Валдгале T. 632-95674
О посещении сообщить заранее.
86 Дегустация продукт из зере
н – в государственном институте зерновой
селекции Стенде!
Адрес: „Зинатнес мая”,
Дижстенде, волость Либагу
T. 632-91288, 29265347
[email protected]
www.stendeselekcija.lv
О посещении сообщить заранее.
Вход плата: 1.00 Лс
96 Sabiles vīns
Katru gadu jūlija pēdējās nedēļas nogalē tiek rīkoti
Vīna svētki. Svētkos notiek tradicionālās Jautrās vīna
spēles, vīnkopju un vīndaru saiets un vietējo vīnu
degustācijas. Vīna degustācija Sabiles vīna kalnā!
Adrese: Sabiles TIC, Pilskalna iela 6
T. 632-52344, [email protected], www.sabile.lv
Darba laiks: 01.05.-01.10. 10-17
Ieejas maksa: 2.00
99 Zeķu krogs Saules dārzā aicina uz
Alfona vīna degustāciju.
Padomi mājas vīna raudzēšanā!
Adrese: Blaumaņa iela 4, Sabile
T.632-52789, www.sabile.lv
Darba laiks: 8-22 no 01.05.-01.11.
Ieejas maksa: ziedojums
66 Kafejnīca „Martinelli” – vīna draugiem,
latviskās virtuves cienītājiem un delikatešu
mīļotājiem! Specializēts vīna un kafijas veikals
Adrese: Lielā iela 7, Talsi
T. 632-91340, 29403911
[email protected], www.martinelli.lv
Grupām apmeklējumu pieteikt iepriekš.
19 Sieru degustācija
Piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvā sabiedrība „Dundaga” Dundagas pilī
piedāvā grupām nogaršot produktus – biezpienu,
krējumu, skābpiena dzērienu, knapsieriņus,
sieru „Taizelis”. Produkti
gatavoti bez konservantiem, realizācijas
laika paildzinātājiem.
Adrese: E.Dinsberga iela 1, Dundaga
T. 632-91652, 26544294
Grupām apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa: Ls 2.00
52 Kazas siers
Z/S „Bērzi” audzē kazas un saviem klientiem
piedāvā nogaršot septiņus
dažādus kazas sierus.
Adrese: „Bērzi”, Vandzenes pagasts
T. 632-25204, 29136187
saimniece Kristīne Piliena
[email protected]
Apmeklējumu pieteikt 2 nedēļas iepriekš!!!
Ieejas maksa: Ls 2.00 -1.00
39 Laumu dabas parka našķi
Pēc pastaigas Laumu dabas parkā iespējams
nobaudīt pankūkas ar medu, dzert tēju un
vitamīnu vietā nobaudīt ziedputekšņus un
bišu maizi. Grupām piedāvājums –
Ugunskura namiņā nogaršot karstu zupu,
siltas pankūkas, rūķu tēju un laumiņu
sarūpētus gardumus –
pīrādziņus, plātsmaizes…
Adrese: “Laumas”, Īves pagasts
T. 26403240 (Inga), 29477731 (Roberts).
[email protected], www.laumas.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
60 Bišu produktu degustācija
Brīvdienu mājā „Apsīši” grupām piedāvā liepziedu
tēju ar medu, ziedputekšņiem un bišu maizi!
Adrese: Ķūļi, Ķūļciema pagasts
T. 632-34539, 29421081 www.apsisi.hortus.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa: Ls 1.50-2.00
96 Сабилское вино
Каждый год на исходе последний недели
июля происходит Праздник вина. На
празднике происходят традиционные
Веселые игры вина, сбор виноградарей и
виноделов и дегустация местных вин.
Дегустация вин в Сабиле!
Адрес: Сабилский ТИЦ, ул. Пилскална 6
T. 632-52344, [email protected], www.sabile.lv
Рабочее время: 01.05.-01.10 10-17
Плата за вход: 2.00
99 „Зекю крогс” в саду Саулес приглашает
на дегустацию Альфоного вина. Советы по
изготовлению домашнего вина!
Адрес: ул. Блауманя 4, Сабиле
T. 632-52789 www.sabile.lv
Рабочее время: 8-22 из 01.05.-01.11.
Плата за вход: пожертвование
un gardumi
23 Угощение в рыболовецкой усадьбе
Лакомства / Našķi
un gardumi
Лакомства / Našķi
23 Mielasts zvejnieku sētā
Viesnīca „Roja” pasākumā „Mielasts zvejnieku
sētā” aicina interesentu grupas iepazīt
zvejnieku darbu un nobaudīt jūras veltes.
Izbrauciens jūrā ar zvejnieku laivām, mielasts
zvejnieku sētā (uz ugunskura vārīta zivju
zupa, rupjmaize, sviests, kūpinātas zivis, alus
vai kvass, žograuši), ziņģēšana, dancošana un
mērošanās spēkiem kopā ar zvejniekiem.
Adrese: viesnīca “Roja”, Jūras iela 6, Roja
T. 29477602 www.roja.lv
66 Кафе „Мартинелли” – почитателям
вина, латышской кухни и деликатесов!
Специализированный магазин вина и кофе
Адрес: ул. Лиела 7, Талси
T. 632-91340, 29403911
[email protected], www.martinelli.lv
Группам о посещении сообщить заранее.
19 Дегустация сыра
Кооперативное общество „Дундага” в Дундагском
дворце предлагает группам попробовать
продукты – творог, сметану, кисломолочный
напиток, “кнапсиерини”, сыр „Тайзелис”.
Продукты изготовлены без консервантов,
продлителей срока реализации.
Адрес: ул. Э.Динсберга 1, Дундага
T. 632-91652, 26544294
Группам о посещении сообщить заранее.
Плата за вход: 2.00 Лс
21
52 Козий сыр
Крестьянское хозяйство „Берзы” разводит коз и
своим клиентам предлагает попробовать семь
сортов козьего сыра.
Адрес: „Берзы”, волость Вандзене
T. 632-25204, 29136187,
хозяйка Кристине Пилиена
[email protected]
О посещении сообщить 2 недели заранее!!!
Плата за вход: 2.00 -1.00 Лс
39 Лакомства в природном
парке „Лаумас”
После прогулки в природном парке „Лаумас” есть
возможность отведать блины с медом, пить чай и
вместо витаминов отведать пыльцу и пчелиный
хлеб. Предложение группам – в домике костра
попробовать горячий суп, теплые блины, чай
гномиков и лакомства – пирожки, пирог, –
приготовленные феями.
Адрес: “Лаумас”, волость Ивес
T. 26403240 (Инга), 29477731 (Роберт).
[email protected], www.laumas.lv
Группам о посещении сообщить заранее!
60 Дегустация пчелиных продуктов
В „Апсиши” группам предлагают липовый чай с
медом, пыльцу и пчелиный хлеб!
Адрес: Кюли, волость Кюлциемс
T. 632-34539, 29421081 www.apsisi.hortus.lv
Группам о посещении сообщить заранее.
Плата за вход: 1.50-2.00 Лс
Selekcionāre Rita Bumbiere Nevejā izveidojusi
Dāliju dārzu, kurā mājvietu atradušas vairāk kā
1000 dāliju šķirnes, starp tām ir vairāki desmiti
pašas saimnieces radītu šķirņu. Konsultācijas
dāliju audzēšanā. Gumu iegāde.
Adrese: „Līdumiņi”, Neveja, Dundagas pagasts
T. 632-00849, 26487785, 27124724
www.ziemelkurzeme.lv
Darba laiks: no 1. augusta līdz salnām
oktobra sākumā.
Ieejas maksa: Ls 0.50
86 Valsts Stendes graudaugu selekcijas
institūts - laukkopības zinātnes centrs Kurzemē.
Piedāvājumā: uzņēmējiem – augstvērtīgas sēklas
un konsultācijas; interesentiem – kviešu, miežu
un auzu kolekcijas, pētījumi laboratorijās un uz
lauka; gardēžiem – ieteikumi graudu kā veselīgu
pārtikas produktu izmantošanā.
Adrese: Zinātnes māja,
Dižstende, Lībagu pagasts
T. 632-91288, 29265347
[email protected], www.stendeselekcija.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa: Ls 0.50
88 SIA „Spāre”
Dārzniecībā segtās platībās (2 ha)
pavasara un vasaras periodā audzē
gurķus un tomātus, bet ziemā
uzņēmums ir viens no lielākajiem
sīpolloku audzētājiem Latvijā.
Pavasarī un vasarā ekskursija pa
dārzniecību un produktu degustācija.
Adrese: „Dārzniecība”, Spāre,
Ģibuļu pagasts
T. 632-36520, 29136203, www.gibuli.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa: Ls 0.50
88 Spāres daiļdārzi
Daiļdārzos ikviens varēs priecāties par skaisti
iekoptu mājas apkārtni un
bagātīgām augu kolekcijām.
Adrese: Lauku iela 1, Spāre, T. 632-36690
“Cinovski”, Spāre, T. 63236696
13 Сад георгинов
Селекционер Рита Бумбиере в Невеи
создал сад георгинов, в котором растут
более 1000 сортов георгинов, между
ними есть несколько десятков сортов,
созданных самой хозяйкой. Консультации
по выращиванию георгинов.
Приобретение корней георгинов.
Адрес: „Лидумини”, Невея,
волость Дундага
T. 632-00849, 26487785, 27124724
www.ziemelkurzeme.lv
Время работы: с 1 августа до заморозков в
начале октября. Плата за вход: 0.50 Лс
68 ООО „Курземес секлас”
Предприятие хорошо известно в кругах
овощеводов и цветоводов в Латвии, Эстонии
и Литве. Главная активность предприятия
сейчас – снабжение садоводов семенами
и луковицами овощей, цветов, пряных
растений, медоносных растений, корма
и технических культур. Большую работу
специалисты предприятия „Курземес
секлас” вкладывают в информирование
и консультирование садоводов, участвуя в
семинарах и организовывая показательные поля сортов в
Талси и в садовой опытной станции в Пуре.
Адрес: ул. Еглю 2, Талси T. 632-22134, 632-91610
[email protected], www.kurzemesseklas.lv
О посещении сообщить заранее.
86 Государственный селекционный
институт зерновых Стенде – центр науки
полеводства в Курземе. Предлагает
предпринимателям – высококачественные
семена и консультации; заинтересованным
лицам – коллекции пшениц, ячменей и овса,
исследования в лабораториях и на поле;
гурманам – советы по использованию зерна
как в здорового продукта пищи.
Адрес: „Зинатнес мая”, Дижстенде,
волость Либагу T. 632-91288, 29265347
[email protected] , www.stendeselekcija.lv
О посещении сообщить заранее.
Плата за вход: 0.50 Лс
88 ООО „Спаре”
В садоводстве в крытых площадях (2 га) в периоде
весны и лета выращивают огурцы и помидоры,
а зимой предприятие является одним из самых
больших производителей зеленого лука в Латвии.
Весной и летом экскурсия по садоводству и
дегустация продуктов.
Адрес: „Дарзниециба”, Спаре, волость Гибули
T. 632-36520, 29136203, www.gibuli.lv
О посещении сообщить заранее.
Плата за вход: 0.50 Лс
88 Сады Спаре
В садах каждый сможет полюбоваться
красивой окрестностью дома и богатыми
коллекциями растений.
Адрес: Ул. Лауку 1, Спаре, T. 632-36690
“Циновски”, Спаре, T. 63236696
24 Daiļdārzs Rojā, Upes ielā
Dārzā aug skujeņi, dekoratīvie krūmi,
graudzāles, ziemcietes u.c. Interesanti
veidotas atpūtas zonas – tējas namiņš un
alus dārzs ar kamīnu.
Saimniece Maruta Frīdenberga.
Adrese: Upes iela 13, Roja
T. 632-69223, 29366025
[email protected]
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa: ziedojumi.
25 Koka skulptūras Rojā
Dabas veidotas koka skulptūras
Veidemaņu ģimenes dārzā!
Adrese: Peldu iela 17, Roja
T. 25560273, 29483552
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa: ziedojumi.
30 Informatīvais dārzs Lubē
Tēlnieces Ditas Kalvānes skulptūras lieliski
papildina daiļdārznieces Ilgas Pūsildes veidoto
„Lāču” mājas apkārtni. Liela garšaugu kolekcija.
Konsultācijas dārzu veidošanā.
Ditas Kalvānes gleznas.
Adrese: „Lāči”, Lubes pagasts
T. 26155430
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa: ziedojumi.
36 Lauku sēta „Kauliņi”
Lauku sēta “Kauliņi” 2001. gadā saņēma lielo
tencinājumu “Gudra ir lauku sēta”. Baņķu ģimene
labprāt gaida ciemiņus, lai dalītos pieredzē par
latviskas lauku sētas veidošanu.
Pirts un telšu vietas.
Adrese: „Kauliņi”, Valdemārpils lauku teritorija
T. 29430282
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa: Ls 0.50
50 Aveņu dārzs Vandzenē
Z/S „Mazkuģnieki 2” apskatāmas vairāk kā 20 dārza
aveņu šķirnes, sarkanogu bezērkšķu ērkšķogas
un lielogu jāņogas. Konsultācijas par
krūmogulājiem. Darbojas „pašvācēju
dārzs”, te interesenti var salasīt ogas
savām vajadzībām, un „augļu un ogu
galds” – produkcijas degustācija.
Adrese: „Mazkuģnieki”,
Vandzenes pagasts
T. 26160203, www.talsurajons.lv
Darba laiks: no 1.jūlija līdz pirmajām
salnām. Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa: Ls 0.50
81 Horoskopu dārzs „Pie Pūces”
Pie viesu nama „Pie Pūces” tiek veidots plašs
dekoratīvo koku un krūmu stādījums – Horoskopu
dārzs. Saimniecība audzē dekoratīvās egles (vācu
baltegles, Arizonas un Kanādas egles) un kārklus
Salix viminalis , kurus izmanto žogu veidošanai.
Stādu tirdzniecība.
Adrese: „Jaunčakši”, Laucienes pagasts
T. 29136334, 632-38227
www.piepuces.viss.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa: Ls 0.50
76 Lauku sēta „Vijas”
Sēta sākta veidot pirms 10 gadiem.
Saimnieki dalās sētas labiekārtošanas un
apzaļumošanas pieredzē.
Adrese: „Vijas”, Odre, Laucienes pagasts
T. 29473197
Darba laiks: no 01.05.-01.10 10-17
Ieejas maksa: Ls 0.50
24 Сад в Рое, на улице Упес
В саду растут хвойные растения, декоративные
кустарники, злаковые травы, зимостойкие
культуры и пр. Интересно сформированы
зоны отдыха – домик чаепития и пивной сад с
камином. Хозяйка Марута Фриденберга.
Адрес: ул. Упес 13, Роя
T. 632-69223, 29366025
О посещении сообщить заранее.
Плата за вход: пожертвования.
[email protected]
25 Деревянные скульптуры в Рое
Созданные природой деревянные скульптуры
в саду семьи Вейдеманисов!
Адрес: ул. Пелду 17, Роя
T. 25560273, 29483552
О посещении сообщить заранее.
Плата за вход: пожертвования.
30 Информационный сад в Лубе
Скульптуры скульптора Диты Калване
замечательно дополняют садовником Илгой
Пусилде оформленную окрестность усадьбы
„Лачи”. Большая коллекция пряных растений.
Консультации о формировании садов.
Картины Диты Калване.
Адрес: „Лачи”, волость Лубе T. 26155430
О посещении сообщить заранее.
Плата за вход: пожертвования.
un daiļdārzi
13 Dāliju dārzs
68 SIA „Kurzemes sēklas”
Uzņēmums ir labi pazīstams dārzeņu un
puķu audzētāju aprindās Latvijā, Igaunijā
un Lietuvā. Galvenās uzņēmuma aktivitātes
pašreiz ir dārzkopju apgāde ar dārzeņu,
puķu, garšaugu, nektāraugu, lopbarības un
tehnisko kultūru sēklām un sīpoliem. Lielu
darbu „Kurzemes sēklu” speciālisti iegulda
dārzkopju informēšanā un konsultēšanā,
piedaloties semināros un organizējot šķirņu
parauglaukus Talsos un Pūres DIS.
Adrese: Egļu iela 2, Talsi
T. 632-22134, 632-91610
[email protected], www.kurzemesseklas.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
22
77 Сад лилий
В саду лилий в июле и августе можно
осмотреть самую крупную в Восточной Европе
(более 1000 сортов) коллекцию лилий (Hemerocallis), которые главным образом созданы
в Латвии. Продажа растений. Консультирует
селекционер Варис Бангиерис.
Адрес: „Миеркалны”, волость Лауциене
T. 632-91301, 29457055
[email protected], www.daylilie.lv
Время работы: в июле и августе 6-7 10-17, в остальное
время о посещении сообщить заранее.
Плата за вход: 0.50 Лс
Сады / Dārzi
un daiļdārzi
Сады / Dārzi
77 Dienliliju dārzs
Dienliliju dārzā jūlijā un augustā apskatāma
Austrumeiropā lielākā (vairāk kā 1000 šķirņu)
galvenokārt Latvijā selekcionēto
dienliliju (Hemerocallis) kolekcija. Stādu
iegāde. Konsultē selekcionārs Varis Baņģieris.
Adrese: „Mierkalni”, Laucienes pagasts
T. 632-91301, 29457055
[email protected], www.daylilie.lv
Darba laiks: jūlijā un augustā 6-7 10-17,
pārējā laikā apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa: Ls 0.50
36 Усадьба „Каулини”
Усадьба “Каулини” в 2001 году получила титул “Умная
усадьба”. Семья Банки охотно встречают гостей и
делятся опытом о формировании латышской
усадьбы. Баня и места для палаток.
Адрес: „Каулини”, сельская территория
Валдемарпилс T. 29430282
О посещении сообщить заранее.
Плата за вход: 0.50 Лс
50 Малиновый сад в Вандзене
В крестьянском хозяйстве „Мазкугниеки
2” можно осмотреть более чем 20 сортов
садовой малины, красный крыжовник без
шипов и крупноплодную смородину. Консультации
о ягодных кустарниках. Здесь есть сад, где
заинтересованные путешественники могут собрать
ягоды для своих потребностей, и „стол плодов и
ягод” – дегустация продукции.
Адрес: „Мазкугниеки”, волость Вандзене
T. 26160203, www.talsurajons.lv
Время работы: с 1 июля до первых заморозков. О
посещении сообщить заранее.
Плата за вход: 0.50 Лс
81 Сад гороскопов „Пие Пуцес”
У дома для гостей „Пие Пуцес” создан просторный сад
декоративных деревьев и кустарников – сад
гороскопов. Здесь растут декоративные
ели (немецкая пихта, канадская ель и
аризонская ель) и ива Salix viminalis,
которую используют для живых заборов.
Продажа растений.
Адрес: „Яунчакши”, волость Лауциене
T. 29136334, 632-38227
www.piepuces.viss.lv
О посещении сообщить заранее.
Плата за вход: 0.50 Лс
76 Усадьба „Вияс”
Усадьбу начали формировать 10 лет тому назад.
Хозяева делятся опытом благоустройства
и озеленения усадьбы.
Адрес: „Вияс”, Одре, волость Лауциенес
T. 29473197, Время работы: с 01.05.-01.10 10-17
Плата за вход: 0.50 Лс
23
46 Adrese: viesu nams “Kalnmalas”,
Valdemārpils lauku teritorija
T. 26416010, 29491054,
saimniece Vizma Kārkliņa
[email protected], www.talsurajons.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa: Ls 0.50-1.00
43 Adrese: ”Upeskalni”, Valdemārpils lauku teritorija.
Saimniecība audzē gaļas govis, trušus un mājputnus.
T. 29154018, 632-00437, saimnieks Mārtiņš Treimanis
[email protected]
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa: Ls 0.80 -1.00
24
44 Lauku sēta ”Ciemiņi”
Bioloģiskā saimniecība, septiņu dažādu
šķirņu govju apskate, piena
produktu degustācija.
Adrese: Ciemiņi, Laidzes pagasts
T. 28385490, saimniece Ruta Ļutjanska
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa: Ls 0.50 -1.00
52 Kazu apskate
Sešu dažādu šķirņu kazu apskate, kazas siera un jogurta
degustācijas (piesakoties 2 nedēļas iepriekš).
Adrese: „Bērzi”, Vandzenes pagasts
T. 632-25204, 29136187, saimniece Kristīne Piliena
[email protected]
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa: Ls 0.50 -1.00
11 Vides veselības saimniecība “Jaunlīdumi”
Baltijas jūras senkrastā, Slīteres Zilo kalnu
tuvumā apskatāmi savvaļas zirgi Polski
Conic, liellopi un Latvijas zilās govis.
Adrese: “Jaunlīdumi”, Dundagas pagasts
T.29467556
www.jaunlidumi.viss.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa: Ls 0.50 -1.00
Питомники шиншилл
Самое дорогое в мире пушной зверь –
шиншилла – живет в Южной Америке, в
Андах. В Талсинском районе два хозяйства
предлагают экскурсантам осмотр этих
животных и возможность приобрести
шиншиллу как домашнего любимца.
46 Адрес: дом гостей “Калнмалас”, сельская
территория Валдемарпилс
T. 26416010, 29491054, хозяйка Визма Карклиня
[email protected], www.talsurajons.lv
О посещении сообщить заранее.
Плата за вход: 0.50-1.00 Лс
83 „Zaļā saule”
Rīgas – Ventspils šosejas labajā pusē
1996. gada 3. septembrī uzstādīta Viļņa
Titāna veidotā vides skulptūra “Zaļā saule”,
slavinājums novada zaļajiem mežiem,
dzīvībai, auglībai.
Adrese: Strazdes pagasts
82 Kaļkleju (Doru) svētavots
Kaļķleju svētavots - kulta vieta atrodas Balgales
pagastā, meža malā, pie Doru mājām. Tas iztek no 3
m dziļa padziļinājuma, veidojot dažus kvadrātmetrus
lielu izteku, kura tālāk kā neliels strautiņš ietek Oksles
upē. Dažādām kulta izdarībām izmantots jau sen. Adrese: „Doras”, Balgales pagasts
www.talsurajons.lv
47 Vandzenes Lielais (Tiguļu, Krauju)
akmens – ceturtais lielākais Latvijā
Netālu no akmens atrodas rakstnieka Viļa
Veldres dzimtās mājas „Kalēji”. Kā V.Veldre
raksta, senāk akmens atradies liepu birzs
vidū, tagad to ieskauj labības lauks.
Adrese: Vandzenes pagasts, ceļa Vandzene –
Valdemārpils labajā pusē
82 Родник Кальклею (Дору)
Родник Кальклею – место культовых обрядов
– находятся в волости Балгале, на краю леса,
у усадьбы Дорас. Он вытекает из углубления
глубиной 3 м, создавая исток площадью
несколько квадратных метров, который
дальше в виде небольшого ручья втекает
в реку Окслес. Для культовых обрядов
использовался уже давно. Адрес: „Дорас”, волость Балгале,
www.talsurajons.lv
47 Вандзенский Большой камень (камень
Тигулю, Краую) – четвертый по величине в Латвии
Недалеко от камня находится родной дом
писателя Вилиса Велдре „Калеи”. В.Велдре пишет,
что прежде камень находился в середине рощи
лип, теперь вокруг него простираются хлеба.
Адрес: Волость Вандзене, правая сторона дороги
Вандзене-Валдемарпилс
43 Адрес: ”Упескални”, сельская территория
Валдемарпилс. В хозяйстве выращиваются
коровы для мяса, кролики и домашние птицы.
T. 29154018, 632-00437,
хозяин Мартиньш Трейманис
[email protected]
О посещении сообщить заранее.
Плата за вход: 0.80 -1.00 Лс
44 Усадьба ”Циемини”
Биологическое хозяйство, осмотр коров семи
пород, дегустация молочных продуктов.
Адрес: Циемини, волость Лайдзе
T. 28385490, хозяйка Рута Лютянска
О посещении сообщить заранее.
Плата за вход: 0.50 -1.00 Лс
52 Осмотр коз
Осмотр коз шести пород, дегустации
козьего сыра и йогурта
(заявиться 2 недели заранее).
Адрес: „Берзы”, волость Вандзене
T. 632-25204, 29136187,
хозяйка Кристине Пилиена
[email protected]
О посещении сообщить заранее.
Плата за вход: 0.50 -1.00 Лс
11 Хозяйство здоровья среды “Яунлидуми”
На древнем берегу Балтийского моря, вблизи
Слитерских Синих гор (Зилие калны) можно
осмотреть диких коней Polski Conic, крупный
рогатый скот и коровы синей породы Латвии.
Адрес: “Яунлидуми”, волость Дундага
T. 29467556 , www.jaunlidumi.viss.lv
О посещении сообщить заранее.
Плата за вход: 0.50 -1.00 Лс
37 Sasmakas elku liepa – dabas piemineklis
Atrodas Valdemārpils Dižliepas ciemā pie bijušās Sasmakas
muižas kungu mājas. Liepas mūžs vērtējams ap 350-400
gadiem. Tās stumbra apkārtmērs ir 8,05 metri, bet
augstums ap 25 metriem. Ir pamats domāt, ka tā ir
vecākā un lielākā liepa ne tikai Latvijā, bet pat Baltijā.
Adrese: Valdemārpils
www.valdemarpils.lv
15 Усадьба ”Гипкас Личи” (у Белой дюны)
Можно осмотреть коровы, свиньи, козы, овцы,
коней, пони, кроликов, домашних птиц.
Адрес: Гипкас Личи”, Гипка, волость Роя
T. 26596103, www.talsurajons.lv
О посещении сообщить заранее.
Плата за вход: 0.50 -1.00 Лс
37 Сасмакская идолопоклонническая липа–
памятник природы. Находятся в Валдемарпилсе,
поселке Дижлиепас, у бывшего жилого дома
господской усадьбы Сасмака. Возраст липы –
около 350-400 лет. Окружность ствола – 8,05
метров, высота – около 25 метров. Есть
основание считать, что это самая старшая и
самая большая липа не только в
Латвии, а даже в Прибалтике.
Адрес: Валдемарпилс, www.valdemarpils.lv
42 Место жительства рода
42 Krišjāņa Valdemāra dzimtas mājvieta
Bijušo “Vecjunkuru” māju vietā 1975.gadā atklāts
piemiņas akmens tur dzimušajam Krišjānim Valdemāram
(1825-1891), tautsaimniekam un
publicistam, Krievijas un Latvijas jūras
kuģniecības veicinātājam, jūrskolu un kuģu
būvētavu dibinātājam.
Piemērota vieta atpūtai brīvā dabā. Soliņi,
ugunskura vieta, informācijas stends.
Adrese: Valdgales pagasts
www.valdgale.lv
32 Valpenes akmens krāvums
Šo 9 m augsto laukakmeņu krāvumu ar pamatnes
apkārtmēru 38 m pēc dzejnieka Imanta Ziedoņa ieceres
veidojis tēlnieks Vilnis Titāns. Tā akmeņos iekalti
Valpenes ciema mājvārdi un tas veidots par godu
Dainu tēvam Krišjānim Baronam, kura pamatskolas
gadi pagājuši šajā pusē.
Adrese: Valpene, Dundagas pagasts
www.ziemelkurzeme.lv
Кришяниса Валдемара
На месте, где стоял дом “Вецюнкури”, в
1975 году был открыт камень памяти тут
родившемуся Кришянису Валдемарсу (1825-1891),
экономисту и публицисту, который способствовал
развитие морского судоходства России и Латвии,
основателю морских училищей и судоверфей.
Подходящее место для отдыха под открытым
небом. Скамейки, место для костра,
информационный стенд.
Адрес: Волость Валдгале, www.valdgale.lv
32 Валпенская кладка камней
Эту кладку из валунов высотой 9 м и окружностью
у земли 38 м по замыслу поэта Иманта Зиедониса
создал скульптор Вилнис Титанс. На камнях
выдолблены названия усадеб поселка Валпене.
Эта кладка камней была создана в честь
Кришянису Баронсу, который здесь учился в
начальной школе.
Адрес: Валпене, волость Дундага
www.ziemelkurzeme.lv
33 Пещеры Лиепниеквалка (Пелдангас)
15 Lauku sēta ”Ģipkas Līči”
(pie Baltās kāpas)
Lauku sētā var apskatīt govis, cūkas, kazas,
aitas, zirgus, ponijus, trušus, mājputnus.
Adrese: ”Ģipkas Līči”, Ģipka, Rojas pagasts
T. 26596103
www.talsurajons.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa: Ls 0.50 -1.00
83 „Зеленое солнце”
На правой стороне шоссе Рига-Вентспилс 1996
года 3 сентября установлена скульптура среды
художника Вилниса Титанса “Зеленое солнце”,
прославление зеленых лесов, жизни, плодородия.
Адрес: Волость Стразде
Ievērojamas vietas
Šinšillu audzētavas
Pasaulē dārgākais kožokzvērs – šinšilla –
dzīvo Dienvidamerikā, Andu kalnos. Talsu
rajonā divas saimniecības ekskursantiem
piedāvā dzīvnieciņu apskati un iespēju
šinšillu iegādāties kā mīļdzīvnieciņu.
60 Мелкие домашние
животные в “Апсиши”
Хозяин усадьбы “Апсиши” Янис Григалис на
большой, особенно устроенной территории
создал сад, где вместе с домашними птицами
(фазанами, курицами, хохлатой чернетью,
гусями, павлинами, декоративными голубями и
пр.) свободно живут мелкие домашние
животные – кролики разных пород, которые
в земле и в насыпях песка вырыли себе норы. Адрес: Кюли, волость Кюльциемс
T. 632-34539, 29421081 www.apsisi.hortus.lv
О посещении сообщить заранее.
Плата за вход: 0.50-1.00 Лс
Достопримечательности /
Dzīvnieki lauku sētā
Животные в деревне /
60 Mazo mājdzīvnieku dārzs “Apsīšos”
Mazo mājdzīvnieku dārzā, kuru izveidojis
brīvdienu mājas “Apsīši” saimnieks Jānis
Grigalis, lielā, īpaši iekārtotā teritorijā kopā ar
mājputniem (fazāniem, vistām, cekulpīlēm,
zosīm, pāviem, fazāniem, dekoratīvajiem
baložiem u.c.) savā vaļā brīvi dzīvo dažādu
šķirņu truši, kas zemē un smilšu uzbērumos
iekārtojuši mājvietas. Adrese: Ķūļi, Ķūļciema pagasts
T. 632-54404, 29421081 www.apsisi.hortus.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa: Ls 0.50-1.00
33 Liepniekvalka (Peldangas) alas
Liepniekvalka alas ir smilšakmens ala un pazemes eju
sistēma, kas atsedzas 8 m augstā kraujā pie valka. Pazemes
labirintu 60 m garumā veido viena lielāka un
2 sazarotas telpas, kas savienotas ar šauriem
tuneļiem. Alas atraktas pirms 20 gadiem, bet
apskatāmas tikai no ārpuses.
Adrese: Dundagas pagasts
www.ziemelkurzeme.lv
Пещеры Лиепниеквалка – пещера
песчаника и система подземных проходов,
которая открывается в обрыве высотой 8
м. Подземный лабиринт длиной 60 м состоит
из одной большой и 2 разветвляющиеся помещений,
которые соединены узкими тоннелями. Пещеры
были разрыты 20 лет тому назад, их можно
осмотреть только снаружи.
Адрес: Волость Дундага
www.ziemelkurzeme.lv
25
91 Tūrisma un atpūtas komplekss
„Bukdangas” Usmas ezera krastā!
Vasaras sezonā sporta pasākumu un nometņu
organizēšanas vieta (līdz 300 personām).
Vizināšana ar motorlaivu, ūdensslēpošana,
veikbords, sporta laukumi.
Adrese: „Bukdangas”, Ģibuļu pagasts
T. 29256487
[email protected]
www.bukdangas.lv
21 Peintbols Rojas upes krastā!
T. 28627919
[email protected], www.roja.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa: Ls 8.00-15.00
21 Pļavu golfs „Rojas golfa kluba”
laukumā!
T. 28627919, [email protected], www.roja.lv
Darba laiks: 15.05.-01.11. 12-20
Ieejas maksa: Ls 4.00-6.00 (bērniem līdz 12 gadu
vecumam vecāku pavadībā ieeja brīva)
26
91 Комплекс туризма и отдыха
„Букдангас” на берегу озера Усмас!
В летный сезон место для предприятий
спорта и лагерей (до 300 персон).
Катание на моторной лодке, водные лыжи,
вейкборд, спортивные площадки.
Адрес: „Букдангас”, волость Гибулю
T. 29256487, [email protected]
www.bukdangas.lv
21 Пейнтбол на берегу реки Роя!
T. 28627919, [email protected], www.roja.lv
О посещении сообщить заранее.
Плата за вход: 8.00-15.00 Лс
21 Гольф на площадке
„Ройский клуб гольфа”!
T. 28627919, [email protected],
www.roja.lv Время работы:
15.05.-01.11 12-20. Плата за вход: 4.00-6.00
Лс (детям до возраста 12 лет в
сопровождении родителей бесплатно)
21 Речной маршрут Руде-Роя
21 Upes maršruts Rude-Roja
17 km garš laivu nobrauciens
pa Rojas upi (4-6 stundas).
Laivu noma SIA „NORANDS”
T. 28627919, [email protected], www.roja.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
4-vietīgas laivas noma Ls 15.00
69 Velosipēdu noma
Velosipēdi grupām līdz 45 personām. 20 un vairāk
velosipēdus piegādā Kurzemē pēc klienta norādījuma.
Velosipēdu, mopēdu, kvadraciklu, triciklu tirdzniecība.
Adrese: SIA „GRANDIOS”, Ziemeļu iela 28, Talsi
T. 29496512, [email protected], www.grandios.lv
25 Brauciens ar kuģi „Lasis”!
Rojas ostas pārvalde ar ostas velkoni „Lasis”
nodrošina pasažieru pārvadājumus uz Roņu
salu. Kuģis „Lasis” ir pārbūvēts mazais zvejas
traleris, ar kādiem latviešu vīri zvejoja un
turpina zvejot Rīgas jūras līcī. Brauciena laikā
gida pavadībā var apskatīt Roņu salas muzeju,
divas baznīcas, no kurām viena ir vecākā koka
celtne Igaunijā, navigācijas bāku.
Maksimālais pasažieru skaits: 12
Brauciena cena vienai personai: 25 Ls
(bērniem līdz 12 gadu vecumam, kuri
ceļo kopā ar ģimeni, 50% atlaide).
Atsevišķas vienojoties, iespējami braucieni uz divām vai vairāk dienām.
T. 26178372, www.rojaport.lv
Спуск лодками по реке Ройя
длиной 17 км (4-6 часов).
Аренда лодок ООО „НОРАНДС”
T. 28627919, [email protected], www.roja.lv
О посещении сообщить заранее.
Аренда 4-местной лодки 15.00 Лс
69 Аренда велосипедов
Велосипеды для групп до 45 персон. 20
и больше велосипедов доставляют в
Курземе по указанию клиента. Продажа
велосипедов, мопедов,
квадрациклов, трициклов.
Адрес: ООО „ГРАНДИОС”,
улица Зиемелю 28, Талси
T. 29496512, [email protected], www.
grandios.lv, www.talsurajons.lv
25 Поездка на кораблике „Ласис”!
Ройское управление порта обеспечивает
перевозки пассажиров на остров Роню.
Корабль „Ласис” – перестроенный маленький
тралер рыбной ловли продолжает ловить рыбу в Рижском
заливе. Во время поездки в сопровождении гида можно
осмотреть музей острова Роню, две церкви, одна из
которых – самая старшая деревянная постройка
в Эстонии, маяк. Максимальное количество
пассажиров: 12. Цена поездки для одной персоны:
25 Лс (детям до возраста 12 лет, которые
путешествуют вместе с семьей, скидка 50%). По
отдельной договоренности возможны поездки на
два или больше дня. T. 26178372, www.rojaport.lv
15 Zirga mugurā!
Izjādes ar zirgiem gar jūras krastu
vai aplokā atkarībā no klienta
sagatavotības pakāpes. Jauno
jātnieku apmācība. Piedāvājums
jaunlaulātajiem – vizināšana gar jūras
krastu un brauciens uz baznīcu.
Adrese: „Ģipkas Līči”
Rojas pagasts (pie Baltās kāpas)
T. 26596103 www.talsurajons.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Vienošanās cena.
Mazā aviācija
Piedāvājam lidojumus ar 2-vietīgu un 4-vietīgu
lidmašīnu ar iespēju iepazīt Talsu apkārtni
no putna lidojuma, nokļūt citā Latvijas
novadā, Igaunijā un Lietuvā. Piedāvājums
jaunlaulātajiem – kāzu ceļojums ar lidmašīnu!
Profesionāla pilota uzraudzībā iespēja
pārbaudīt savas spējas „gaisa kuģa” vadīšanā.
Adrese: biedrība „Challenge”
T. 29441416, [email protected]
Vienošanās cena.
Talsu Hokeja klubs
Piedāvā kolektīviem arēnas īri saviesīgiem
pasākumiem, sportiskai izklaidei un jautriem
atpūtas brīžiem no 01.11. – 01.04.
Adrese: Kalna iela10, Talsi
T. 29251004
www.thk.lv
73 Atpūtas bāze „Kamparkalns”
Vasarā lieliska vieta sporta pasākumu
organizēšanai līdz 1500 personām.
Ziemā darbojas 2 slēpošanas trases
(300 m un 500 m) un 2 pacēlāji. Inventāra
noma, kafejnīca, pirtiņa un naktsmājas.
Adrese: „Dziļlejas”, Mundigciems, Lībagu pagasts
T. 29518415, 29860075
[email protected],
www.kamparkalns.viss.lv
74 Atpūtas komplekss „Maķīškalns”
Vasarā – jauka vieta kāzu svinībām un sporta
spēlēm līdz 500 personām.
Ziemā – 2 slēpošanas trases,
nobraucieni ar kamerām. Svētkos –
kafejnīcā mūzikas vakari.
Adrese: „Maķīškalns”, Lībagu pagasts
T. 29151231, 22019068
www.makiskalns.lv
89 SPA Hotel Usma
SPA /Sanus Per Aqam/ - vesels caur ūdeni tā ir gadsimtiem pārbaudīta patiesība.
SPA mūsdienās ietver sevī ne tikai ūdens
procedūras, bet arī klientu nebeidzamu lutināšanu ar dažādu
pozitīvu emociju palīdzību. SPA mērķis ir labsajūta, relaksācija
un harmonija. SPA - tas nozīmē ļauties ūdens un aromātu
burvībai, pieskārienam, siltumam, krāsai un mūzikai.
Atliek vienīgi baudīt!
Adrese: „Priežkalni”, Usmas pagasts,
Ventspils rajons
T. 636- 73654, 26334500
[email protected] www.usma.lv
15 По коням!
Выезды верхом по берегу моря или в загоне в
зависимости от подготовки клиента. Обучение юных
наездников. Предложение для новобрачных – катание
по берегу моря и поездка на церковь.
Адрес: „Гипкас Личи”, волость
Рояс (у Белой дюны)
T. 26596103 www.talsurajons.lv
О посещении сообщить заранее.
Цена по соглашению.
Малая авиация
Предлагаем полеты на 2-местном или 4-местном
самолете, возможность узнать Талсинскую
окрестность с птичьего полета, попасть в иной
край Латвии, в Эстонию и Литву. Предложение
для новобрачных – свадебное путешествие на
самолете! Под руководством профессионального
пилота возможность проверить свои
способности вождения самолета.
Адрес: общество „Challenge”
T. 29441416, [email protected]
Цена по соглашению.
Aktīvā atpūta
90 База отдыха „Годельполс”
на берегу озера Усмас! Увлекательное
приключение на веревочной трассе
„Годельполс” (высокая трасса – 26 этапов с
препятствиями, низкая трасса – 9 этапов с
препятствиями, для детей с возраста 7 лет,
„Лифт джунглей”). Езда на квадрациклах по
„Трассе круга” для начинающих и „Трассе
леса” умелым. Веломаршрут (4 км) ведет
мимо самого большого из полуостровов
озера Усмас – мыс Кюнкя – линия берега, где
с берега можно разглядеть более известные
острова озера: Морицсала (старший природный
резерват в Латвии), Вискужа (самый большой в Латвии
остров озера), Лиелалксните, Мазалксните.
Аренда лодок и катамаранов. Место для
образования предприятий спорта.
Адрес: „Годельдангас”, волость Гибулю
T. 29289349, 29429748
[email protected], www.godelpols.lv
Активный отдых /
Aktīvā atpūta
Активный отдых /
90 Atpūtas bāze „Godeļpols”
Usmas ezera krastā!
Aizraujošs piedzīvojums virvju trasē
„Godeļpols” (augstajā trasē 26 šķēršļu posmi, zemajā trasē 9 šķēršļu posmi, bērniem
no 7 gadu vecuma, „Džungļu lifts”).
Braukšana ar kvadracikliem pa „Apļa trasi”
iesācējiem un „Meža trasi” prasmīgajiem.
Velomaršruts (4 km) ved gar Usmas ezera lielākās pussalas
– Kuņķa raga – krasta līniju, kur no krasta iespējams saskatīt pazīstamākās ezera salas: Moricsalu (vecāko Latvijas dabas
rezervātu), Viskūža salu (lielāko Latvijas ezeru salu), Lielalsnīti,
Mazalksnīti. Airu laivu un katamarānu noma.
Vieta sporta pasākumu organizēšanai.
Adrese: „Godeļdangas”, Ģibuļu pagasts
T. 29289349, 29429748
[email protected], www.godelpols.lv
Талсинский Клуб хоккея
Коллективам предлагается аренда арены
для званых предприятий, спортивного
развлечения и веселого
отдыха с 01.11. по 01.04.
Адрес: ул. Кална 10, Талси
T. 29251004
www.thk.lv
73 База отдыха „Кампаркалнс”
Летом – замечательное место для
проведения спортивных мероприятий до 1500
персон.
Зимой действуют 2 трассы для катания на
лыжах (300 м и 500 м) и 2 подъемника.
Аренда инвентаря, кафе, баня и ночлег.
Адрес: „Дзильлеяс”, Мундигциемс,
волость Либагу
T. 29518415, 29860075
[email protected],
www.kamparkalns.viss.lv
74 Комплекс отдыха „Макишкалнс”
Летом – хорошее место для свадьбы или
спортивных игр до 500 персон.
Зимой – 2 трассы катания на лыжах,
спуски на камерах.
В праздники – музыкальные вечера в кафе.
Адрес: „Макишкалнс”, волость Либагу
T. 29151231, 22019068
www.makiskalns.lv
89 СПА „Хотел Усма”
СПА /Sanus Порет Aqam/ – здоровье через воду –
это проверенная в столетия истина.
СПА в наши дни включает в себя не только водные
процедуры, а также бесконечное балование клиентов
с помощью всевозможных позитивных эмоций. СПА –
удовольствие, релаксация и гармония. СПА – это значит
отдаться воде и волшебству ароматов, прикосновениям,
теплу, краскам и музыке. Остается лишь
наслаждаться!
Адрес: „Приежкалны”, волость Усмас,
Вентспилский район
T. 636- 73654, 26334500
[email protected] www.usma.lv
27
Apzīmējumi
обозначения
Banketi
Konferences
Помещения для
вечеринок
Помещения для
конференций
TV
TV
Internets
Интернет
Pirts
Баня
Baseins
Бассейн
Peldvieta
Купальное место
Laivu noma
Прокат лодок
Makšķerēšana
Рыбалка
Sporta laukums
Velo noma
Прокат велосипедов
Спортивная площадка
Treileris
трейлер
SAULE*** – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: Saules iela 19, Talsi
T. 63232232, 29177071
[email protected]
www.saulehotel.lv
Vietu skaits – 14
Talsu ezera krastā, 3 minūšu gājienā no
Sauleskalna estrādes un barona Firksa
pils – muzeja.
TALSI*** – viesnīca / гостиница
Adrese / Адрес: Kareivju iela 16, Talsi
T. 63232020
[email protected]
www.hoteltalsi.lv
Vietu skaits – 120
Viesnīca pilsētas centrā!
2
Dundagas pag.
12
4
ZVIRGZDI – jauniešu mītne / гостиница
молодёжная
Adrese / Адрес: Zvirgzdi, Laidzes pagasts
T. 63223500
[email protected]
Vietu skaits – 14
17
100
7
8
ANNES – brīvdienu māja / дом отдыха
Adrese / Адрес: „Annes”, Pāce, Dundagas
pagasts
T. 29452512
[email protected]
www.annes.viss.lv
Vietu skaits – 10
Pāces un Baložezera krastā!
BUKDANGAS – tūrisma un atpūtas
komplekss / комплекс туризма и отдыха
Adrese / Адрес: „Bukdangas”, Ģibuļi
T. 29256487
[email protected]
www.bukdangas.lv
Vietu skaits – 80
Usmas ezera krastā! Atpūta un pasākumi
līdz 300 personām.
2
100
5
20
7
JAUNLĪDUMI – brīvdienu māja / дом
отдыха
Adrese / Адрес: ”Jaunlīdumi”, Vīdale,
Dundagas pagasts
T. 29467556
www.jaunlidumi.viss.lv
Vietu skaits – 10
Bioloģiskā saimniecība Slīteres Zilo kalnu
tuvumā.
KRŪZIŅI – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: Talsu iela, Dundaga
T. 63242104, 29174944
[email protected]
www.kruzini.viss.lv
Vietu skaits – 12
Ideāla vieta svinībām un garšīgi
pagatavota maltīte viesu nama kafejnīcā!
10
PŪPOLI**** – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: “Pūpoli”, Dundagas
pagasts
T. 26554001
[email protected]
www.dundaga.lv/pupoli
Vietu skaits – 8
Lieliska vieta atpūtai tīrā mežā.
2
SENĶI – lauku māja / селъский дом
Adrese / Адрес: „Seņķi”, Kaļķu ciems,
Dundagas pagasts
T. 22050900, 26234377
www.senki.viss.lv
Vietu skaits – 12
Vieta, kur jauki un netraucēti pavadīt
laiku kopā ar draugiem un bērniem.
15
Ģibuļu pag.
15
30
5
16
ALDARI – viesnīca / гостиница
Adrese / Адрес: Liepu iela 7, Pastende,
Ģibuļu pagasts
T. 63221253, 29446246
www.aldari.viss.lv
Vietu skaits – 18
Viesnīca atrodas muižas parka malā
blakus dzirnavdīķim.
60
24
VECCEPĻI – kempings / кемпинг
Adrese / Адрес: „Veccepļi”, Spāre, Ģibuļu
pagasts
T. 29256740
Vietu skaits – 50
Spāres ezera krastā!
50
USMA – kempigs / кемпинг
Adrese / Адрес: “Radziņi”, Ģibuļu pagasts
T. 29364154, 26441712
Vietu skaits – 40
Usmas ezera krastā!
50
23
PASAKU NAMIŅŠ – brīvdienu māja / дом
отдыха
Adrese / Адрес: ”Vecskrīveri”, Dundaga
T. 29177245
[email protected]
www.pasakunamins.viss.lv
Vietu skaits – 17
Kokgriezumi, bērnu gleznojumi,
interesanti dabas veidojumi.
100
14
40
12
2
22
Īves pag.
11
2
5
SPĀRE – tūrisma un rekreācijas centrs /
центр туризма и рекреации
Adrese / Адрес: „Dumbri”, Ģibuļu pagasts
T. 26669099
www.mammadaba.lv
Vietu skaits – 40
Ja vēlaties izrauties no pilsētas kņadas,
baudot patīkamu un ērtu atpūtu dabā, šī
ir īstā vieta.
2
28
9
KALVES – brīvdienu māja / дом отдыха
Adrese / Адрес: „Kalves”, Ģibuļu pagasts
T. 29446246
www.kalves.viss.lv
Vietu skaits – 9
Gleznainajā Kalvenes ezera krastā.
21
MADARAS – brīvdienu māja / дом отдыха
Adrese / Адрес: „Madaras”, Spāre, Ģibuļu
pagasts
T. 29446246
www.madaras.viss.lv
Vietu skaits – 8
Gleznainā vietā Usmas ezera krastā.
250
19
GODEĻI – atpūtas bāze / база отдыха
Adrese / Адрес: „Godeļdangas”, Ģibuļu
pagasts
T. 29289349, 29429748
[email protected]
www.godelpols.lv
Vietu skaits – 42
Usmas ezera krastā! Virvju trase
”Godeļpols” un kvadraciklu trase.
20
DUNDAGAS PILS JAUNIEŠU MĪTNE
гостиница молодёжная
Adrese / Адрес: Pils iela 14, Dundaga
T. 63237860
[email protected]
www.dundaga.lv
Vietu skaits – 43
Iespēja sastapt Zaļo jumpravu!
4
18
LAUMAS – viesu nams, kempings /
гостевой дом, кемпинг
Adrese / Адрес: “Laumas”, Īves pagasts
T. 26403240, 29477731
[email protected]
www.laumas.lv
Vietu skaits – 38
Laumu dabas parks ar pastaigu, izziņas
un aktīvās atpūtas takām.
27
KRŪMIŅI – brīvdienu māja / дом отдыха
Adrese / Адрес: „Krūmiņi”, Saunags,
Kolkas pagasts
T. 29452512
[email protected]
www.krumini.viss.lv
Vietu skaits – 13
Dižjūras krastā! Lauku sēta ar
eksotiskajiem putniem.
29
25
JAUNKLĀVI – lauku māja / гостевой дом
Adrese / Адрес: “Jaunklāvi”, Sīkrags,
Kolkas pagasts
T. 29469614
Vietu skaits – 6
Dižjūras krastā!
80
4
Naktsmītnes
MARTINELLI – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: Lielā iela 7, Talsi
T. 63291340
[email protected]
www.martnelli.lv
Vietu skaits – 4
Katrs klients ir īpašs!
3
Ночлег /
2
Kolkas pag.
1
Ночлег /
Naktsmītnes
Talsi
Ēdināšana
Питание
28
29
MAZIRBES KALĒJI – viesu nams, kempings /
гостевой дом, кемпинг
Adrese / Адрес: „Mazirbes Kalēji”, Mazirbe
T. 63248374, 29213412, 29467464
[email protected]
www.kaleji.viss.lv
Vietu skaits – 28
Dižjūras krastā, netālu no Līvu tautas
nama.
10
PĪTAGI – viesu nams, kempings / гостевой
дом, кемпинг
Adrese / Адрес: ”Pītagi”, Košrags
T. 29372728
[email protected]
www.pitagi.lv
Vietu skaits – 40
Te ir pareizais vilnis un vējš sērfošanai,
kaitošanai un bordošanai.
4
Помещения для
конференций
31
TV
TV
Internets
Интернет
30
PURVZIEDI – kempings / кемпинг
Adrese / Адрес: ”Purvziedi”, Vaide, Kolkas
pagasts
T. 29395624, 63200179
www.purvziedi.viss.lv
Vietu skaits – 10
Apskatāma Ragu kolekcija. Dižjūras
krastā!
5
Sporta laukums
Velo noma
Прокат велосипедов
84
Спортивная площадка
Treileris
трейлер
48
AUDAS – brīvdienu māja / дом отдыха
Adrese / Адрес: ”Audas”, Upesgrīva,
Mērsraga pagasts
T. 29285404, 26454363
[email protected]
www.audas.viss.lv
Vietu skaits – 10
800 m līdz Rīgas jūras līcim.
KĀPAS – kempings / кемпинг
Adrese / Адрес: “Kāpas”, Bākas iela 28,
Mērsrags
T. 26126205
Vietu skaits – 8
Rīgas jūras līča krastā!
15
KNAĢI – telšu vietas / места для палаток
Adrese / Адрес: „Knaģi”, Upesgrīva,
Mērsraga pagasts
T. 26842413
Klusā vietā jūras krastā.
51
52
STIERES – kempings / кемпинг
Adrese / Адрес: „Stieres”, Upesgrīva,
Mērsraga pagasts
T. 29408291, 26513692
www.stieres.lv
Vietu skaits – 40
Piedāvājam relaksējošu atpūtu 300 m no
jūras.
ZĀLĪTES – brīvdienu māja / дом отдыха
Adrese / Адрес: Ceriņu iela 43, Mērsrags
T. 29117207, 29421069
[email protected]
www.e-zalites.lv
Vietu skaits – 8
Aicinām iegriezties pie mums, lai kaut uz
brīdi ļautos mieram un harmonijai, kas ir
tik nepieciešami pilnvērtīgai atpūtai.
6
Rojas pag.
40
42
2
47
PIE PŪCES – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: „Jaunčakši”, Lauciene,
Laucienes pagasts
T. 29136334
www.piepuces.viss.lv
Vietu skaits – 12
Atpūta Horoskopu dārzā.
39
ALĪNAS PIRTS – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: „Alīnas pirts”, Dižstende,
Lībagu pagasts
T. 29173921
[email protected]
Vietu skaits – 10
Lieliska atpūta lauku un turku pirtī,
peldes baseinā un pikniks ezera krastā.
25
40
2
Makšķerēšana
Рыбалка
50
38
50
KAMPARKALNS – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: „Dziļlejas”, Lībagu pag.
T. 29518415, 29992933
[email protected]
www.kamparkalns.viss.lv
Vietu skaits – 12
Ziemā darbojas slēpošanas trase
“Kamparkalns”. Vasarā – ideāla vieta
nometnēm.
Laivu noma
Прокат лодок
Laucienes
APSĪŠI – brīvdienu māja / дом отдыха
Adrese / Адрес: „Apsīši”, Ķūļi, Ķūļciema
pagasts
T. 63254404, 29421081
www.apsisi.viss.lv
Vietu skaits – 12
Mazo mājdzīvnieku dārzs. Velotūristiem
atlaides.
Lībagu pag.
STRĒLNIEKI – lauku māja / селъский дом
Adrese / Адрес: „Strēlnieki”, Laucienes p.
T. 28618899, 26522615
[email protected]
www.strelnieki.viss.lv
Vietu skaits – 30
Ja neesat gulējuši ragavās, varam
piedāvāt šo iespēju, mājā ar senu vēsturi
un savu auru.
40
36
50
37
PIE ĀBELĪTES – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: “Pie Ābelītes”, Lībagu
pagasts
T. 28386425, 29175436
[email protected]
www.pieabelites.viss.lv
Vietu skaits – 14
Ābeļu ezera krastā! 1,5 km no Talsiem.
5
34
30
Peldvieta
Купальное место
44
ŪŠI – lauku māja / селъский дом
Adrese / Адрес: „Ūši”, Kolka
T. 29475692, 63276507
[email protected]
www.kolka.info
Vietu skaits – 5
Naktsmītne romantiskās istabiņās vai
telšu laukumā netālu no Kolkasraga.
2
ZĪTARI – viesnīca / гостиница
Adrese / Адрес: „Rūtas”, Kolka
T. 63277145
[email protected]
www.zitari.viss.lv
Vietu skaits – 20
Kolkas ciemā, 300 m no jūras.
Baseins
Бассейн
32
UPESKALNI – brīvdienu māja / дом отдыха
Adrese / Адрес: „Upeskalni”, Mazirbe,
Kolkas pagasts
T. 29259510
Vietu skaits – 10
Aicinām atpūsties skaistajā Kurzemes
jūrmalā un iepazīt Slīteres nacionālo
parku.
33
Pirts
Баня
Naktsmītnes
Konferences
Ночлег /
Banketi
Помещения для
вечеринок
Mērsraga pag.
Ēdināšana
Питание
Ķūļciems
Ночлег /
Naktsmītnes
Apzīmējumi
обозначения
JĀŅKALNI – lauku māja / селъский дом
Adrese / Адрес: „Jāņkalni”, Lībagu pagasts
T. 26096415
[email protected]
www.janukalni.lv
Vietu skaits – 18 (tikai vasarā)
Folkloras taka. Relaksācijai piedāvājam
pirts procedūras ar pērēju un ūdens
kublu.
45
20
53
DANA – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: Raudu iela 3, Roja
T. 29927556, 63260234
www.dana.viss.lv
Vietu skaits – 19
Mierīga atpūta viesu namā un pirtī.
54
VIZBULĪTES – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: „Vizbulītes”, Lībagu pag.
T. 29343692
www.vizbuliites.lv
Vietu skaits – 14
Viesu nams atrodas tuvu Talsiem, pie
gleznainā Lejaslāču ezera.
50
55
DZINTARKRASTS – atpūtas un sporta
komplekss / комплекс спорта и отдыха
Adrese / Адрес: „Dzintarkrasts”, Rojas pag.
T. 28600600, vietu skaits – 140
[email protected], www.dzintarkrasts.lv
Ideāla vieta uzņēmumiem sporta un
korporatīvo pasākumu organizēšanai.
70
20
2
MIKUS*** – motelis / мотель
Adrese / Адрес: Rīgas – Ventspils šosejas
114.km, Lībagu pagasts
T. 63220321, 29119855
[email protected]
www.mikus.viss.lv
Vietu skaits – 20
Tuvumā slēpošanas trases “Maķīškalns”
un “Kamparkalns”.
31
56
KURPNIEKI – lauku māja / селъский дом
Adrese / Адрес: „Kurpnieki”, Ģipka,
Rojas pagasts
T. 63267128, 26457340, 27075245
[email protected]
www.kurpnieki.rgu.lv
Vietu skaits – 14
Māja atrodas skaistā vietā, pašā jūras
krastā.
15
KLĒTNIEKI** – lauku māja / селъский дом
Adrese / Адрес: ”Klētnieki”, Ģipka, Rojas
pagasts
T. 63267185, 26414763
[email protected]
www.kletnieki.viss.lv
Vietu skaits – 20
Mazjūras krastā!
2
12
59
61
PLAUCAKI – kempings/ кемпинг
Adrese / Адрес: „Plaucaki”, Pūrciems,
Rojas pagasts
T. 63267138, 26445124
Vietu skaits – 25
Mazjūras krastā!
5
RĒDERI – viesnīca / гостиница
Adrese / Адрес: „Vējkalni”, Kaltene,
Rojas pagasts
T. 63220929
[email protected]lrederi.lv
www.hotelrederi.lv
Vietu skaits – 24
Kaltenes piekrastē. Komfortabli numuri,
īpaši ēdieni un labi vīni.
30
TV
TV
40
8
68
80
VECMUIŽAS – brīvdienu māja / дом отдыха
Adrese / Адрес: „Vecmuižas”, Rojas pag.
T. 29244537, 29488953
Vietu skaits – 12
Ja vēlies dzert rīta kafiju, vērojot
saullēktu jūrā, tad pie mums esi īstajā
vietā.
TĀTI – kempings / кемпинг
Adrese / Адрес: „Tāti”, Kaltene, Rojas pag.
T. 29385841
[email protected]
Vietu skaits – 22
Ja gribi nostiprināt veselību un brīvi
elpot – Tev jābūt „Tātos”!
Laivu noma
Прокат лодок
DRUBAZAS – telšu vietas / места для
палаток
Adrese / Адрес: “Drubazas”, Sabiles
novads. T. 63252351, 26473783
[email protected]
www.drubazas.viss.lv
Abavas upes krastā: botānikas taka,
savvaļas lopi, vizināšanās pa trosu ceļu
pāri Abavai.
Makšķerēšana
Рыбалка
Sporta laukums
Velo noma
Прокат велосипедов
79
KALNMALAS – lauku māja / селъский дом
Adrese / Адрес: „Kalnmalas“, Valdemārpils
lauku teritorija
T. 26416010
[email protected]
Vietu skaits – 5
Apskatei šinšillu audzētava, zīdvistiņas
un pāvbaloži.
Спортивная площадка
VIDI – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: „Vidi”, Valdemārpils
T. 29107578
[email protected]
www.vidi.viss.lv
Vietu skaits – 46
Lieliska vieta semināriem pie Sasmakas
ezera.
60
83
VĪTOLI – atpūtas bāze / recreation centre
Adrese / Адрес: ”Vītoli”, Valdemārpils
T. 26456179, 26333237, 28382843
www.vitoli.lv
Vietu skaits – 30
Sasmakas ezera krastā!
20
60
Treileris
трейлер
82
10
ZĪTARI – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: Selgas iela 57, Roja,
Rojas pagasts
T. 63269256
Vietu skaits – 10
500 m no jūras.
4
Peldvieta
Купальное место
73
71
2
15
Baseins
Бассейн
10
63
VANATURS – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: „Vanaturs”, Kaltene,
Rojas pagasts
T. 26441722, 63220202
[email protected]
www.vanaturs.viss.lv
Vietu skaits – 17
Omulīga mājvieta Kaltenes jūrmalā.
Pirts
Баня
67
ROJUPE – viesnīca / гостиница
Adrese / Адрес: Rude, Rojas pagasts
T. 63260272, 29441780
[email protected], www.rojupe.viss.lv
Vietu skaits – 42
Lieliskas konferenču un viesību telpas.
Relaksācijai – turku un somu pirts,
peldbaseins.
2
Internets
Интернет
85
ĒMUŽAS – lauku māja / селъский дом
Adrese / Адрес: „Ēmužas”, Vandzenes pag.
T. 29294318
[email protected]
www.ezerasonate.lv
Vietu skaits – 100
Organizē sporta spēles un svinības
ar mūziku, pasākuma vadītāju un
ēdināšanu latviešu nacionālajā stilā.
200
5
Naktsmītnes
Помещения для
конференций
66
ROJA – viesnīca / гостиница
Adrese / Адрес: Jūras iela 6, Roja
T. 63232226, 29477602
[email protected]
Vietu skaits – 35
Mielasts zvejnieku sētā ar dziesmām un
dejām.
Ночлег /
Konferences
Ночлег /
62
Banketi
Помещения для
вечеринок
Valdemārpils
Ēdināšana
Питание
Vandzenes pag.
Naktsmītnes
Apzīmējumi
обозначения
86
MĒNESNĪCAS – brīvdienu māja / дом отдыха
Adrese / Адрес: „Mēnesnīcas”,
Uguņciems, Vandzenes pagasts
T. 29285116, 26163956, 63254576
[email protected]
www.menesnicas.viss.lv
Vietu skaits – 20
Atrodas upes krastā, līdz jūrai ir 3 km.
30
32
33
70
58
ZIVTIŅI – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: „Zivtiņi”, Kaltene,
Rojas pagasts
T. 29231907
[email protected]
www.zivtini.viss.lv
Vietu skaits – 44
Pašā jūras krastā! Lieliska vieta atpūtai
un svinībām.
MELNSILS – kempings / кемпинг
Adrese / Адрес: Melnsils, Rojas pagasts
T. 28605606, 29555753
[email protected]
www.melnsilkrasts.lv
Jūras krastā! Aktīvai atpūtai un sporta
organizēšanai līdz 300 personām.
IMULAS – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: “Imulas”, Sabiles novads
T. 63123647, 29196494, 29150114
[email protected]
www.imulas.lv
Vietu skaits – 32
Pasaku mežs ar aizraujošām spēlēm
lieliem un maziem apmeklētājiem.
90
76
PEDVĀLE – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: „Pedvāle”, Sabile, Sabiles
novads
T. 63252248, 29133374
[email protected]
www.pedvale.lv
Vietu skaits – 16
Atrodas Pedvāles Brīvdabas mākslas
muzeja teritorijā.
60
RAMBULES – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: Raiņa iela 1, Sabile
T. 29244964
[email protected]
www.rambules.viss.lv
Vietu skaits – 12
Patīkama relaksācija un veselības
stiprināšana pirtī un baseinā.
45
Strazdes pag.
75
94
UGUŅCIEMA CEPLIS – telšu vietas / места
для палаток
Adrese / Адрес: Uguņi,
Vandzenes pagasts
T. 29496347
[email protected]
SĀRĀJI – lauku māja / селъский дом
Adrese / Адрес: “Sārāji”, Vandzenes
pagasts
T. 63200118, 29471349
Vietu skaits – 10
Lauku māja ar zivju dīķiem.
5. Rapas – telšu vietas / места для палаток.
T. 29383027, 29225028. „Rapas”, Balgales pagasts.
6. Snapji – telšu vietas / места для палаток.
T. 29350212, 63239183. „Snapji”, Balgales pagasts.
10. Kalēji Pācē – lauku māja / селъский дом.
T. 28354875. ”Kalēji”, Pāce, Dundagas pagasts.
13. PSA Ziemeļkurzemes pansija – jauniešu mītne /
гостиница молодёжная. T. 63242321, 26484108.
1905. gada iela 4, Dundaga.
26. Jauntilmači*** – lauku māja / селъский дом.
T. 29412974. „Jauntilmači”, Košrags, Kolkas pagasts.
35. Laidzes profesionālā vidusskola – jauniešu mītne
/ гостиница молодёжная. T. 63221761, 63221886.
Laidze, Laidzes pagasts.
43. Pie Kamparu ezera – telšu vietas / места для
палаток. T. 28706506, 63254646. Lībagu pagasts.
46. Bebri – atpūtas bāze / база отдыха. T. 29343402,
67500773. Ezera iela 45, Mērsrags.
49. Mālderi – telšu vietas / места для палаток.
T. 63235420, 29115126. Ezera iela 20, Mērsrags.
50. Mercenes – lauku māja / селъский дом.
T. 63235912, 26723451. Lielā iela 1, Mērsrags.
57. Mare – viesnīca / гостиница. T. 63269009,
28328599. Selgas iela 1c, Roja.
60. Priežu iela 13 – brīvdienu dzīvoklis / квартира.
T. 63269310, 29913881. Priežu iela 13, Roja.
64. Rojas mūzikas un mākslas skola – jauniešu mītne
/ гостиница молодёжная. T. 63291807, 29140791.
Strauta iela 2, Roja.
69. Vīnkalni – brīvdienu māja / дом отдыха.
T. 26596275. Kaltene, Rojas pagasts.
72. Avotu paradīze – brīvdienu māja / дом отдыха.
T. 26866040. Ventspils iela 36, Sabile.
78. Ezerkrasti*** – brīvdienu māja / дом отдыха.
T. 29133442. Valdemārpils l.t.
80. Kauliņi – telšu vietas / места для палаток.
T. 29430282. Valdemārpils l.t.
81. Tīrumi – telšu vietas / места для палаток.
T. 29177185. Valdemārpils l.t.
100
50
74
95
REZIDENCE*** – viesnīca / гостиница
Adrese / Адрес: “Rezidence”, Vandzenes
pagasts
T. 3291170, 9129645
[email protected]
www.hotelrezidence. lv
Vietu skaits – 22
Unikāla ugunsdzēsības lietu un materiālu
kolekcija.
ROJAS PĒRLE – viesnīca / гостиница
Adrese / Адрес: Selgas iela 4a, Roja
T. 63269562, 29295480, 26674867
[email protected]
www.rojasperle.lv
Vietu skaits – 30
Ja Jums ir svarīgs komforts un omulīga
atmosfēra, esat mīļi gaidīti pie mums!
70
Sabildes novads
87
65
77
ŪDENSDZIRNAVAS – viesu nams /
гостевой дом
Adrese / Адрес: “Ūdensdzirnavas”,
Strazdes pagasts
T. 29172252, 29940066
[email protected]
www.udens-dzirnavas.lv
Vietu skaits – 50
Atrodas atjaunotā Ūdensdzirnavu ēkā.
100
2
DUNDAGAS PILS
Adrese / Адрес: Pils iela 14, Dundaga
T. 63237860
[email protected]
www.dundaga.lv
LAUMAS – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: “Laumas”, Īves pagasts
T. 26403240, 29477731
[email protected]
www.laumas.lv
MAĶĪŠKALNS – atpūtas bāze / база отдыха
Adrese / Адрес: Maķīškalns, Lībagu pagasts
T. 29151231, www.makiskalns.lv
DZINTARKRASTS – atpūtas un sporta komplekss /
комплекс спорта и отдыха
Adrese / Адрес: „Dzintarkrasts”, Žocene, Rojas pagasts
T. 28600600
[email protected]
www.dzintarkrasts.lv
RĒDERI – viesnīca / гостиница
Adrese / Адрес: „Vējkalni”, Kaltene, Rojas pagasts
T. 63220929
[email protected]
www.hotelrederi.lv
ROJAS PĒRLE – viesnīca / гостиница
Adrese / Адрес: Selgas iela 4a, Roja
T. 63269562, 29295480, 26674867
[email protected]
www.rojasperle.lv
34
ROJUPE – viesnīca / гостиница
Adrese / Адрес: Rude, Rojas pagasts
T. 63260272, 29441780
[email protected]
www.rojupe.viss.lv
ZIVTIŅI – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: „Zivtiņi”, Kaltene, Rojas pagasts
T. 29231907
[email protected]
www.zivtini.viss.lv
IMULAS – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: “Imulas”, Sabiles novads
T. 63123647, 29196494, 29150114
[email protected]
www.imulas.lv
PEDVĀLE – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: „Pedvāle”, Sabile, Sabiles novads
T. 63252248, 29133374
[email protected]
www.pedvale.lv
ŪDENSDZIRNAVAS – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: “Ūdensdzirnavas”, Strazdes pagasts
T. 29172252, 29940066
[email protected]
www.udens-dzirnavas.lv
VIDI – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: „Vidi”, Valdemārpils
T. 29107578
[email protected]
www.vidi.viss.lv
REZIDENCE*** – viesnīca / гостиница
Adrese / Адрес: “Rezidence”, Vandzenes pagasts
T. 63291170, 29129645
[email protected]
www.hotelrezidence.lv
ROJA – viesnīca / гостиница
Adrese / Адрес: Jūras iela 6, Roja
T. 63232226, 29477602
[email protected]
STRĒLNIEKI – lauku māja / селъский дом
Adrese / Адрес: „Strēlnieki”, Laucienes pagasts
T. 28618899, 26522615
[email protected]
www.strelnieki.viss.lv
ROJAS PĒRLE – viesnīca / гостиница
Adrese / Адрес: Selgas iela 4a, Roja
T. 63269562, 29295480, 26674867
[email protected]
www.rojasperle.lv
JAUNLĪDUMI – brīvdienu māja / дом отдыха
Adrese / Адрес: ”Jaunlīdumi”, Vīdale, Dundagas pagasts
T. 29467556, www.jaunlidumi.viss.lv
ALĪNAS PIRTS – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: „Alīnas pirts”, Dižstende, Lībagu pagasts
T. 29173921
[email protected]
KRŪZIŅI – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: Talsu iela, Dundaga
T. 63242104, 29174944
[email protected]
www.kruzini.viss.lv
JĀŅKALNI – lauku māja / селъский дом
Adrese / Адрес: „Jāņkalni”, Lībagu pagasts
T. 26096415
[email protected]
www.janukalni.lv
ROJUPE – viesnīca / гостиница
Adrese / Адрес: Rude, Rojas pagasts
T. 63260272, 29441780
[email protected]
www.rojupe.viss.lv
PASAKU NAMIŅŠ – brīvdienu māja / дом отдыха
Adrese / Адрес: ”Vecskrīveri”, Dundagas pagasts
T. 29177245
[email protected]
www.pasakunamins.viss.lv
KAMPARKALNS – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: „Dziļlejas”, Lībagu pagasts
T. 29518415, 29992933
[email protected]
www.kamparkalns.viss.lv
PŪPOLI**** – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: “Pūpoli”, Dundagas pagasts
T. 26554001, [email protected]
www.dundaga.lv/pupoli
MIKUS*** – motelis / мотель
Adrese / Адрес: Rīgas – Ventspils šosejas 114.km, Lībagu
pagasts
T. 63220321, 29119855
[email protected]
www.mikus.viss.lv
SENĶI – lauku māja / селъский дом
Adrese / Адрес: „Seņķi”, Kaļķu ciems, Dundagas pagasts
T. 22050900, 26234377
www.senki.viss.lv
BUKDANGAS – tūrisma un atpūtas komplekss /
комплекс туризма и отдыха
Adrese / Адрес: „Bukdangas”, Ģibuļu pagasts
T. 29256487
[email protected]
www.bukdangas.lv
GODEĻI – atpūtas bāze / база отдыха
Adrese / Адрес: „Godeļdangas”, Ģibuļu pagasts
T. 29289349, 29429748
[email protected]
www.godelpols.lv
SPĀRE – tūrisma un rekreācijas centrs /
центр туризма и рекреации
Adrese / Адрес: „Dumbri”, Ģibuļu pagasts
T. 26669099, www.mammadaba.lv
VECCEPĻI – kempings / кемпинг
Adrese / Адрес: „Veccepļi”, Spāre, Ģibuļu pagasts
T. 29256740
LAUMAS – viesu nams, kempings / гостевой дом,
кемпинг
Adrese / Адрес: “Laumas”, Īves pagasts
T. 26403240, 29477731
[email protected]
www.laumas.lv
MAZIRBES KALĒJI – viesu nams, kempings /
гостевой дом, кемпинг
Adrese / Адрес: „Mazirbes Kalēji”, Mazirbe, Kolkas pagasts
T. 63248374, 29213412, 29467464
[email protected], www.kaleji.viss.lv
PĪTAGI – viesu nams, kempings / гостевой дом, кемпинг
Adrese / Адрес: ”Pītagi”, Košrags, Kolkas pagasts
T. 29372728
[email protected]
www.pitagi.lv
PURVZIEDI – kempings / кемпинг
Adrese / Адрес: ”Purvziedi”, Vaide, Kolkas pagasts
T. 29395624, 63200179
www.purvziedi.viss.lv
APSĪŠI – brīvdienu māja / дом отдыха
Adrese / Адрес: „Apsīši”, Ķūļi, Ķūļciema pagasts
T. 63254404, 29421081
www.apsisi.viss.lv
VIZBULĪTES – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: „Vizbulītes”, Lībagu pagasts
T. 29343692
www.vizbuliites.lv
PIE ĀBELĪTES – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: “Pie Ābelītes”, Lībagu pagasts
T. 28386425, 29175436
[email protected]
www.pieabelites.viss.lv
AUDAS – brīvdienu māja / дом отдыха
Adrese / Адрес: ”Audas”, Upesgrīva, Mērsraga pagasts
T. 29285404, 26454363
[email protected]
www.audas.viss.lv
ZĀLĪTES – brīvdienu māja / дом отдыха
Adrese / Адрес: Ceriņu iela 43, Mērsrags
T. 29117207, 29421069
[email protected]
www.e-zalites.lv
DANA – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: Raudu iela 3, Roja
T. 29927556, 63260234
www.dana.viss.lv
DZINTARKRASTS – atpūtas un sporta komplekss /
комплекс спорта и отдыха
Adrese / Адрес: „Dzintarkrasts”, Žocene, Rojas pagasts
T. 28600600
[email protected]
www.dzintarkrasts.lv
KLĒTNIEKI** – lauku māja / селъский дом
Adrese / Адрес: ”Klētnieki”, Ģipka, Rojas pagasts
T. 63267185, 26414763
[email protected]
www.kletnieki.viss.lv
PLAUCAKI – kempings/ кемпинг
Adrese / Адрес: „Plaucaki”, Pūrciems, Rojas pagasts
T. 63267138, 26445124
RĒDERI – viesnīca / гостиница
Adrese / Адрес: „Vējkalni”, Kaltene, Rojas pagasts
T. 63220929
[email protected]
www.hotelrederi.lv
VECMUIŽAS – brīvdienu māja / дом отдыха
Adrese / Адрес: „Vecmuižas”, Rojas pagasts
T. 29244537, 29488953
Pirtis
ANNES – brīvdienu māja / дом отдыха
Adrese / Адрес: „Annes”, Pāce, Dundagas pagasts
T. 29452512
[email protected]
www.annes.viss.lv
PIE PŪCES – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: „Jaunčakši”, Lauciene, Laucienes pagasts
T. 29136334
www.piepuces.viss.lv
Бани /
TALSI*** – viesnīca / гостиница
Adrese / Адрес: Kareivju iela 16, Talsi
T. 63232020
[email protected]
www.hoteltalsi.lv
Pirtis
TALSI*** – viesnīca / гостиница
Adrese / Адрес: Kareivju iela 16, Talsi
T. 63232020
[email protected]
www.hoteltalsi.lv
Бани /
Semināru telpas
Помещения для семинаров /
TALSU NOVADA MUZEJS
Adrese / Адрес: K.Mīlenbaha iela 19, Talsi
T. 63232213, 29102628
[email protected]
www.muzeji.lv
ZIVTIŅI – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: „Zivtiņi”, Kaltene, Rojas pagasts
T. 29231907
[email protected]
www.zivtini.viss.lv
IMULAS – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: “Imulas”, Sabiles novads
T. 63123647, 29196494, 29150114
[email protected]
www.imulas.lv
PEDVĀLE – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: „Pedvāle”, Sabile, Sabiles novads
T. 63252248, 29133374
[email protected]
www.pedvale.lv
RAMBULES – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: Raiņa iela 1, Sabile
T. 29244964
[email protected]
www.rambules.viss.lv
ŪDENSDZIRNAVAS – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: “Ūdensdzirnavas”, Strazdes pagasts
T. 29172252, 29940066
[email protected]
www.udens-dzirnavas.lv
VIDI – viesu nams / гостевой дом
Adrese / Адрес: „Vidi”, Valdemārpils
T. 29107578
[email protected]
www.vidi.viss.lv
VĪTOLI – atpūtas bāze / база отдыха
Adrese / Адрес: ”Vītoli”, Valdemārpils
T. 26456179, 26333237, 28382843
www.vitoli.lv
ĒMUŽAS – lauku māja / селъский дом
Adrese / Адрес: „Ēmužas”, Vandzenes pagasts
T. 29294318
[email protected]
www.ezerasonate.lv
MĒNESNĪCAS – brīvdienu māja / дом отдыха
Adrese / Адрес: „Mēnesnīcas”, Uguņciems, Vandzenes pagasts
T. 29285116, 26163956, 63254576
[email protected]
www.menesnicas.viss.lv
REZIDENCE*** – viesnīca / гостиница
Adrese / Адрес: “Rezidence”, Vandzenes pagasts
T. 3291170, 9129645
[email protected]
www.hotelrezidence. lv
SĀRĀJI – lauku māja / селъский дом
Adrese / Адрес: “Sārāji”, Vandzenes pagasts
T. 63200118, 29471349
35
Neatliekamā medicīniskā palīdzība /
Неотложная медицинская помощь:
Slimnīca / Больница:
V.Ruģēna ielā 7, Talsi. T. 63223350.
Policija / Полиция:
Akmeņu iela 5, Talsi. T. 63202700.
Ugunsdzēsība un glābšana /
Пожарная охрана и служба спасателей:
Lai Tavs ceļojums
dabā būtu
pilnvērtīgs, izvēlies
par pavadoņiem
cilvēkus, kas ir šim
darbam apmācīti!
K.Valdemāra 94, Talsi. T. 112, 63291825.
Pasts / Почта:
Lielā iela 20, Lielā. T. 63222115.
Autoosta / Автовокзал:
Dundagas iela 15, Talsi. T. 63222105.
Par piemiņu
paņem
tikai jaukas
fotogrāfijas!
Taksometri – Talsu centrā
un pie autoostas/ Такси – в талсинский
центр и у автовокзала:
T. 26101001.
Auto noma /
Neatstāj
autogrāfus
atpūtas vietās
un koku
stumbros!
Аренда автомобилей:
“Talsu Autocentrs”
Raiņa iela 88, Talsi. T. 63291464, 29231171.
“Noma V.Z. AUTO”
Arāju iela 27, Talsi. T. 63232258, 29231900.
Interneta punkti / Интернет:
1. Talsu pilsētas dome /
Талсинская городская дума:
Izmanto
iemītās taciņas
un iebrauktos
ceļus!
Kareivju iela 7, Talsi.
2. Talsu tautas nams/
Талсинский народный дом:
Ierobežo videi
un cilvēka
veselībai
kaitīgu un
bīstamu vielu
lietošanu!
Lielā iela 19/21, Talsi.
Suvenīri / Сувениры:
1. Mākslas salons Talsu novada muzejā /
Художественный салон в Талсинский
краеведческий музей:
Mīlenbaha iela 19, Talsi. T. 29412573.
2. Grāmatnīca / Книжный магазин „Vanema”:
A. Pumpura iela 4, Talsi. T. 63291811.
3. Veikals / Магазин „Zaļā Krūze”:
Lielā iela 2, Talsi (2. stāvs/ 2-ой этаж).
Cieni vietējo
iedzīvotāju
tradīcijas un
paražas!
Pikniku rīko tikai
īpaši norādītās vietās,
un dodoties prom,
neaizmirsti nodzēst
ugunskuru un savākt
savus atkritumus!
практическaя информация / Praktiskā
informācija
T. 03, 63291392.
Talsu rajona tūrisma informācijas centri
Информационние центры
туризма Талсинского района
Talsu rajona tūrisma informācijas centrs
Туристический информационный центр
Талсинского района
Lielā iela 19/21, Talsi, LV-3201
T. 63224165
[email protected]
www.talsurajons.lv
www.talsi.lv
Dundagas tūrisma informācijas centrs
Дундагский информационный центр туризма
Dundagas pils, Pils iela 14, Dundaga, LV-3270
T. 63232293, 29444395
[email protected]
www.ziemelkurzeme.lv
www.dundaga.lv
Rojas tūrisma informācijas centrs
Ройский информационный центр туризма
Selgas iela 33, Roja, LV-3264
T. 63269594
[email protected]
www.roja.lv
Sabiles tūrisma informācijas centrs
Сабилский информационный центр туризма
Pilskalna iela 6, Sabile, LV-3294
T. 63252344
[email protected]
www.sabile.lv
Kolkasraga apmeklētāju informācijas centrs
Информационный центр Колкасрагс
”Brigas”, Kolka, Kolkas pagasts, LV-3275
T. 29149105
[email protected]
www.kolka.lv
www.kolka.info
Ķūļciema pagasta bibliotēka – informācijas punkts
Библиотека Кюльциемс – информационный пункт
Izdevējs: Talsu rajona tūrisma informācijas centrs
Sastādīja: Inese Roze, Sanda Poriņa un Bibija Millersone
Tulks: Laima Vincjūne
Ilustrācijas: Antra Auziņa
Mākslinieki: Māris Pelēķis un Mārtiņš Melāns
Vāka foto: Inga Poļevska
Foto: Uldis Balga, Dainis Kārkluvalks, Oskars Kļava, Anda Lase, Sandis Priede, Bibija Millersone,
Sanda Poriņa, Inga Priede, Roberts Riekstiņš, Mārtiņš Roze, Dairis Runcis,
Talsu rajona tūrisma uzņēmēji, Talsu rajona TIC arhīvs
© Dizains: Mēness upe dizaina studija
© Kartogrāfija: SIA Karšu izdevniecība Jāņu sēta
Druka: SIA Talsu Tipogrāfija
Tīrumi – 1, Ķūļi, Talsu rajons, LV-3283
T. 63254448, [email protected]
www.kulciems.lv
Liels paldies audējai Vijai Dovgalovai, AS „Latvijas valsts meži” Kurzemes sēklkopības iecirkņa
vadītājam Dainim Ābolam un uzņēmējam Igoram Krupņikam par atsaucību!
Bukleta izdošanu finansē Talsu rajona padome un tūrisma uzņēmēji
2008
Buklets iespiests uz videi draudzīga papīra Munken Lynx
w w w.talsurajons. lv
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа