close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Выводы;doc

код для вставкиСкачать
1. ВІДКРИТТЯ, ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ
Послуги та операції
1.
Відкриття поточних рахунків клієнтів :
2.
3.
- відкриття першого поточного рахунку
- за кожний наступний рахунок
Переоформлення поточних рахунків клієнтів
Закриття поточних рахунків клієнтів:
- закриття за заявою клієнта
- закриття рахунку за заявою ліквідатора чи за рішенням суду в зв’язку з ліквідацією
4.*
Тариф
100 грн.
50грн.
20 грн.
150 грн.
Безкоштовно
Присвоєння міжнародного банківського номера рахунку( IBAN):
- при відкритті валютного рахунку
Входить у вартість відкриття рахунку
- після відкриття валютного рахунку
50 грн.
*- Присвоєння міжнародного банківського номера рахунку (IBAN) клієнтам, рахунки яких були відкриті до 03.06.2013 – здійснюється
безкоштовно за заявою клієнта.
РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В
НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ
Послуги та операції
Тариф
1.
Розрахункове обслуговування:
1.1.
Надання дублікатів виписок з рахунків (в тому числі на паперовому носії і в електронному вигляді за кожний документ
за допомогою засобів електронного зв’язку, у голосовому режимі по телефонних каналах зв'язку) та
додатків до них:
- за період до 1 місяця
- з 1 місяця до 3 місяців
- з 3 місяців до 1 року
- від 1 року до 3 років
- більше 3 років
1.2.
Проведення платіжних документів через систему «клієнт-банк»
60 грн.
80 грн.
100 грн.
200 грн.
250 грн. + додатково 60 грн. за кожний
рік
2,20 грн.
Проведення платіжних документів на паперових носіях, за один документ:
- в межах фіксованої кількості - 30 платіжних документів в календарний
місяць
- від 31 платіжного документа в місяць
5 грн.
Проведення платіжних документів в межах ПАТ «Банк «Київська Русь» через систему
«Клієнт-банк»
безкоштовно
Безготівкові зарахування на рахунки клієнтів
безкоштовно
10 грн.
1.2.1. Договірне списання коштів з рахунку платника відповідно до договору банківського рахунку:
на рахунок в ПАТ «Банк «Київська Русь»
на рахунок в інший банк
5 грн.
10 грн.
1.2.2. Переказ коштів з Лоро-рахунків в національній валюті
5 грн.
1.3.
З'ясування платежів, які були направлені на адресу клієнта
50 грн.
1.4.
Відправлення повідомлень електронною поштою, що пов'язані з уточненням платіжних реквізитів,
повернення або відкликання розрахункового документа на підставі документа на відкликання
100 грн.
1.5.
Платіж в післяопераційний час через ЦРП, в т.ч. по системі “Клієнт-банк”
Вказана послуга діє після 16:00
0,1% від суми платежу,
min 50 грн, max 500 грн.
1.6.
Виконання операції із застосуванням дати валютування
60 грн. за кожну операцію
1.7.
Надання довідок власнику рахунку на вимогу, що стосуються розрахунково-касового
обслуговування клієнтів (на протязі двох операційних днів):
-
про відкриття (закриття) та наявність рахунків
50 грн.
-
про підтвердження сплати статутного фонду, підтвердження залишків коштів на
рахунках, обороти коштів за період
150 грн.
-
про стан розрахунків (виплату з/пл., чисті надходження та специфічні довідки, що не
ввійшли в попередні пункти)
150грн.
-
виготовлення термінових довідок на протязі операційного часу банку
250 грн.
1.8.
Переказ коштів в національній валюті, внесених клієнтом готівкою без відкриття рахунку (у межах
граничної суми розрахунків готівкою, в установленому законодавством порядку)
2% від суми платежу
min 10 грн.
1.9.
Надання довідок аудиторським компаніям на вимогу
500 грн. в т.ч. ПДВ
1.10.
Перерахування коштів у безготівковій формі за рахунок поточних надходжень у готівковій
формі та поточних надходжень з інших установ банків, що надійшли протягом операційного
дня, коли відбулося перерахування, за винятком розрахунків з ПАТ «Банк “Київська Русь”
0.1% від суми платежу
min 5 грн.
max 500 грн.
1.11.
Абонплата за обслуговування рахунку (береться у випадку наявності руху коштів по
поточному рахунку протягом місяця)
Надання виписок з рахунків (на паперовому носії та в електронному вигляді засобами
електронного зв’язку)
50 грн.
1.13.
Надання виписок з рахунків засобами мобільного зв’язку:
- надходження на користь Клієнта
- списання з рахунку Клієнта
0,50 грн. (за кожне надходження
чи списання)
2.
Тарифи на обслуговування по системі "Клієнт-Банк", „Інтернет-банкінг” (в
національній або/та іноземній валюті):
2.1.
2.3.
Встановлення системи "Клієнт-Банк", „Інтернет-банкінг”
- перший рахунок клієнта
- кожний наступний рахунок клієнта
Супроводження системи "Клієнт-Банк", „Інтернет-банкінг” у місяць
- перший рахунок клієнта
- кожний наступний рахунок клієнта
Повторне встановлення системи з вини клієнта
2.4.
3.
Підключення додаткового робочого місця
Касове обслуговування:
60 грн.
3.1.
3.2.
Прийом готівки
Видача готівки (за 1 день)
до 150 000,00 грн.
Безкоштовно
-
від 150 000,01 грн. до 300 000,00 грн.
0,9% від суми готівки
-
від 300 000,01 грн. і більше
0,8 % від суми готівки
1.12.
2.2.
Безкоштовно
60 грн.
35 грн.
60 грн.
35 грн.
250 грн.
1% від суми min 10 грн
3.2.1. Видача кредиту готівкою з поточного рахунку ФОП (за 1 день)
0,3% від суми
3.3.
оформлення чекової книжки для бюджетних організацій
5 грн.
- для інших організацій
- термінове оформлення чекової книжки
Розфасовка розмінної монети (за 1000 штук)
- 1-50 копійок
35 грн.
50 грн.
3.4.
3.5.
50 грн.
Обмін банкнот на монету в касі банку ( за 1000 штук)
- 1- 50 копійок
25 грн.
3.6.
Термінова підготовка готівки без попередньої заявки клієнта
0,3% від суми
3.7.
Попередня підготовка готівки у відповідних номіналах згідно заявки клієнта
0,2% від суми
3.8.
Видача дублікатів довідок за касовими операціями
- з архіву
Перевірка купюр національної валюти на платіжність
Перерахунок готівки
100 грн.
150 грн.
0,5% від суми
min 40 грн.
max 2 000 грн.
3.10.
Перерахунок інкасованої виручки
0,1% від суми
4.*
4.1.
Користування Банком коштами клієнта :
Щомісячне нарахування відсотків на середньоденні залишки на поточних рахунках
3.9.
- якщо середньоденні залишки менше 100 000,00 грн
не нараховується
- якщо середньоденні залишки більше 100 000,00 грн., але менше 500 000,00 грн
1% річних
- якщо середньоденні залишки більше 500 000,00 грн., але менше
1 000 000,00 грн
1,5% річних
- якщо середньоденні залишки більше 1 000 000,00 грн.
2% річних
*- крім юридичних осіб-нерезидентів та по рахункам для формування статутного фонду
господарського товариства
* Комісія не нараховується в період накладення арешту на кошти, що знаходяться на
рахунку Клієнта на підставі постанови державного виконавця або рішення суду
5.
5.1.
Інші операції:
Оформлення платіжних доручень клієнта
30 грн. за кожний документ
5.2.
Оформлення перепусток клієнтам
50 грн. в т.ч. ПДВ
5.3.
Надання завірених банком копій карток із зразками підписів та відбитком печатки на запит клієнта
50 грн. в т.ч. ПДВ
6.
Інкасація та перевезення коштів:
Надання послуг з інкасації коштів клієнтів Банку (з кожної торгової точки)
Тарифи вступають в дію з 02.02.2015 року
Min. 60 грн. (без ПДВ) за один
заїзд
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа