close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

;doc

код для вставкиСкачать
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення суверенітету та захисту територіальної
цілісності України
З метою забезпечення суверенітету, захисту територіальної цілісності України та її
економічної і політичної незалежності Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про основи національної безпеки України"
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 351; 2010 р., № 40, ст.
527; 2013 р., № 14, ст. 89, № 38, ст. 499; 2014 р., № 22, ст. 816):
1) в абзаці одинадцятому статті 6 слово "простір" замінити словами "та в
євроатлантичний безпековий простір";
2) абзац п'ятий частини другої статті 8 замінити абзацами такого змісту:
• "реалізація курсу на європейську інтеграцію з метою членства у
Європейському Союзі;
• забезпечення національної безпеки України через взаємодію із
системою колективної безпеки, інтеграція в Організацію
Північноатлантичного договору і набуття членства в ній;".
У зв'язку з цим абзаци шостий — шістдесят дев'ятий вважати відповідно
абзацами сьомим — сімдесятим.
2. У статті 11 Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої
політики" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 40, ст. 527):
1) у частині першій слово "позаблокова" виключити;
2) у частині другій: абзац восьмий виключити;
3) абзац тринадцятий викласти у такій редакції: "забезпечення інтеграції
України в європейський політичний, економічний, правовий та
євроатлантичний безпековий простір з метою набуття членства в
Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору. У
зв'язку з цим забороняється участь України у будь-яких міжнародних або
наднаціональних об'єднаннях, членство в яких суперечить політичній та
економічній інтеграції України до Європейського Союзу;".
II. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
1) у місячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність
із цим Законом;
2) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових
актів, які суперечать цьому Закону.
Голова Верховної Ради
України
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа