close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

ПОЛОЖЕНИЕ;doc

код для вставкиСкачать
1
Офіційні правила фотоконкурсу «Котики-патріотики»
1.
Основні положення
1.1. Офіційними Правилами фотоконкурсу «Котики-патріотики» (далі – Правила)
визначається порядок та умови проведення фотоконкурсу «Котики-патріотики» (далі –
Конкурс).
1.2. Організатором Конкурсу є публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк
України» (далі – Банк). Адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.
1.3. Партнером Конкурсу є ТзОВ «Кормотех» (далі – Партнер). Адреса: 79071, Україна, м.
Львів, вул. Володимира Великого, 113.
1.4. Для проведення Конкурсу Банк та Партнер мають право залучати третіх осіб.
1.5. Конкурс проходить у двох номінація:
серед відвідувачів офіційної сторінки Банку у Facebook (далі – Номінація 1);
серед працівників Банку – відвідувачів офіційної сторінки Банку у Facebook (далі –
Номінація 2).
2. Період проведення Конкурсу
2.1. Термін проведення Конкурсу з 17:01 26 вересня 2014 року до 17:00 10 листопада 2014
року.
2.2. На наступний день після завершення Конкурсу буде визначено переможців.
Результати Конкурсу будуть оприлюднені на сторінці АТ «Ощадбанк» у Facebook
https://www.facebook.com/oschadbank.
2.3. Період отримання подарунків – 15 робочих днів з моменту оприлюднення результатів
Конкурсу.
3. Загальні умови проведення та участі в Конкурсі
3.1. Учасниками Конкурсу можуть стати будь-які фізичні особи – громадяни України,
резиденти, яким виповнилося 18 років.
3.2. Не можуть брати участь у Конкурсі особи, які не відповідають вимогам п. 3.1 Правил.
3.3. Працівники Банку не можуть брати участь у Номінації 1.
3.4. Відвідувачі сторінки АТ «Ощадбанк» у Facebook https://www.facebook.com/oschadbank
(не працівники Банку) не можуть брати участь у Номінації 2.
2
3.5. Для участі в Конкурсі будь-якій особі, яка відповідає вимогам Розділу 3 цих Правил,
необхідно протягом терміну проведення Конкурсу (п. 2.1) дотримуватись наступних
обов’язкових умов:
3.5.1 Ознайомитись з Офіційними правилами участі в Конкурсі.
3.5.2 Бути користувачем Facebook, який приєднався до сторінки АТ «Ощадбанк».
3.5.3 Завантажити на веб-сайт https://www.facebook.com/oschadbank фото патріотичної
тематики з власним котом .
3.5.4 Заповнити реєстраційну форму для участі в Конкурсі та поділитись зображенням,
завантаженим відповідно до пп. 3.5.3, серед друзів у Facebook, підписавши її наступним
текстом із хеш-тегом: Конкурс від Ощадбанку "Котики-патріотики". Проголосуй за мого
кота! #котики_патріотики.
3.6
Для участі в Конкурсу учасник може завантажити тільки одне фото.
3.7
Фото, на яких будуть виявлені ознаки жорстокого поводження з тваринами до
конкурсу не приймаються.
3.8
Учасник гарантує, що йому належать авторські права на завантажене ним фото для
участі в Конкурсі.
3.9
Учасник, завантажуючи фото для участі в Конкурсі, надає Банку право
використовувати його в своїй рекламно-презентаційній продукції та вчиняти щодо даного
фото без обмеження строку та території наступні дії: розмножувати (модифікувати,
розширювати або в будь-який іншій спосіб змінювати фото учасника), передавати іншим
фізичним чи юридичним особам, розповсюджувати, репродукувати, демонструвати публічно
або в інший спосіб надавати третім особам копії даного фото.
3.10 Організатор Конкурсу має право дискваліфікувати Учасника Конкурсу та припинити
участь опублікованій ним фотографії у випадку підозри використання останнім нечесних
методів голосування (використання ботів, участь у спільнотах «призоловів» тощо).
4. Подарунки від Партнера Конкурсу
4.1
Подарунки переможцям Конкурсу надаються Партнером. Під отриманням Подарунку
розуміється можливість придбання Подарунку за 1 гривню.
4.2
Нагороди переможцям Конкурсу від Банку не передбачені.
4.3
Подарунки для Номінації 1:
- місце 1 – річний запас корму ТМ «Мяу» (40 кг сухого корму та 80 кг вологого
корму);
4.4
-
місце 2 – піврічний запас корму ТМ «Мяу» (20 кг сухого корму та 40 кг вологого
корму);
-
місце 3 – квартальний запас корму ТМ «Мяу» (10 кг сухого корму та 20 кг
вологого корму).
Подарунки для Номінації 2:
3
-
місце 1 – річний запас корму ТМ
корму);
Мяу» (40 кгсухого корму та 80 кг вологого
-
місце 2 – піврічний запас корму ТМ «Мяу» (20 кг сухого корму та 40 кг вологого
корму);
-
місце 3 – квартальний запас корму ТМ «Мяу» (10 кг сухого корму та 20 кг
вологого корму) (далі – Подарунок або Подарунки).
5 Порядок визначення Переможців та вручення Подарунків
5.1
Переможці Конкурсу (далі – Переможці) будуть визначені серед усіх учасників
Конкурсу.
5.2
Переможці будуть визначені за найбільшою кількістю голосів («лайків»), отриманих
завантаженими фотографіями.
5.3
Переможці отримують Подарунки, визначені в розділі 4, від Партнера Конкурсу.
5.4
Загальна кількість Переможців – 3 для Номінації 1 та 3 для Номінації 2.
5.5
Список Переможців фіксується Банком і відображається у протоколі результатів
Конкурсу,
опублікованому
на
сторінці
АТ
«Ощадбанк»
у
Facebook
https://www.facebook.com/oschadbank.
5.6
Результати Конкурсу, зафіксовані Банком у протоколі, є остаточними і не можуть бути
змінені, не підлягають оскарженню та перегляду.
5.7
Переможці Конкурсу будуть повідомлені про вручення Подарунків шляхом отримання
особистого повідомлення на його електронну пошту, адреса якої була вказана при реєстрації
участі в Конкурсі, або іншими засобами зв’язку, що стали відомі Партнеру, де буде
повідомлено інформацію про те, як і коли можна отримати Подарунки.
5.8
Для отримання Подарунків, визначених у розділі 4 Переможцям необхідно буде
надати (надіслати) копію паспорта та ідентифікаційного коду Партнеру протягом 3 (трьох)
днів після отримання повідомлення від Партнера або в іншому порядку, узгодженому у
відповідному повідомленні.
5.9
Усі Подарунки в рамках Конкурсу можуть бути отримані Переможцями лише на
умовах цих Правил.
5.10 Переможець автоматично втрачає набуте ним право на отримання Подарунків у таких
випадках:
- якщо Партнер не зможе зв’язатися з Переможцем засобами зв’язку з незалежних від
Партнера причин протягом 5 (п’яти) днів;
- якщо Учасник на час початку проведення Конкурсу не був повнолітнім громадянином
України;
- якщо Переможець, який здобув право на отримання Подарунка, з причин, незалежних від
Банку, не має можливості одержати Подарунок;
- якщо Переможець порушив Правила.
4
5.11 У випадку втрати права на отримання Подарунків Переможець не має права на
отримання будь-якої компенсації від Банку, Партнера або третіх осіб, залучених Банком,
Партнером до проведення Конкурсу.
5.12 Якщо при перевірці даних Переможця виявиться, що він порушив Правила або
вручити йому приз неможливо через причини, що не залежать від Банку, Партнера, то приз
залишається в розпорядженні Партнера.
5.13 Якщо Переможець з будь-яких причин не може отримати Подарунок особисто, це
може зробити уповноважений представник Переможця на підставі відповідної довіреності,
виданої Переможцем.
5.14 Партнер та Банк звільняються від будь-якої відповідальності щодо Подарунків
Конкурсу з моменту їх одержання Переможцем.
5.15 Переможець має право відмовитись від отримання Подарунка.
5.16 Подарунок не може бути виданий в грошовому еквіваленті або замінений іншим.
6
Інші умови Конкурсу
6.1
Банк має право використовувати завантажені для участі в Конкурсі фото в своїй
рекламно-презентаційній продукції.
6.2
Банк не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов Конкурсу
учасниками Конкурсу.
6.3
Своєю участю в Конкурсу всі учасники Конкурсу підтверджують, що їм є зрозумілими
умови участі в Конкурсі, і вони повністю погоджуються з Правилами та зобов’язуються їх
виконувати.
6.4
У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне трактування Правил, будьяких спірних питань та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення
приймає Банк. Рішення Банку не підлягає оскарженню.
6.5
Банк не несе відповідальності за неможливість отримання/використання Подарунка
Переможцем, який виконав усі вимоги відповідно до Правил, з будь-яких причин
(включаючи форс-мажорні обставини, особисті причини учасника Конкурсу, які не залежать
від Банку та Партнера). У такому випадку Банк не виплачує такому учаснику Конкурсу
жодної компенсації.
6.6
Учасники Конкурсу несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними
інформації.
6.7
Правила
розміщено
на
сторінці
АТ
«Ощадбанк»
у
Facebook
https://www.facebook.com/oschadbank.
6.8
Правила можуть бути змінені протягом періоду проведення Конкурсу. Про зміни буде
офіційно
повідомлено
на
сторінці
АТ
«Ощадбанк»
у
Facebook
https://www.facebook.com/oschadbank.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа