close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Руководство пользователя;pdf

код для вставкиСкачать
HYDRINTENSE
Ы
В А
ЩИХ
В
2007- 2017
1 Hydrintense presentation 12/2013 | www.soliance.com
В
е е ко –
оо е ео
кто её
д .
д т
ко
ет о л т
о т ,
о т д
ло , елу т
л т
елу
е п т
о е о
- т е
,
- е т
ое л
- пе еп д те пе
ко
2 Hydrintense presentation 12/2013 | www.soliance.com
к .
:
е ул т
олето
ту ко т е т л
О т о т п о е о е о
л
о о по о
елк е о
л
Х
де
• те
• т
• по
Х
Х
л ое у л
до о о о к
лу е
кл
по о
ед т
т
ко е о т
о
т
од
И
Ы
КО
ИЧ КО
Гл е
Г лу о о
к лот
к л
Э те – Ester glycérol
л ко - Diméthicone (silicone)
- Maltose
Tоко е ол - (Вит и E), Соевое
ло
М л ло к к о,
ло к ите
Эк т кт
те
– Vaccinium myrtillus seed oil
PCA Пи олидо -к
ок илов я ки лот
ол ол : М
ит (polyol)
3 Hydrintense presentation 12/2013 | www.soliance.com
Ы К
Х
ЩИ И
Х
Л Ж
Х
кт одо о ле
CHANEL - PRECISION
кт
к окул
К е дл ук
у л
е е
4 Hydrintense presentation 12/2013 | www.soliance.com
Concentrated serum
е д т
ко
CHANEL - SUBLIMAGE
ее е
ко
RevitaLift® Deep-Set Wrinkle
От о
Х
Х
Algae extract – Эк т
Plancton extract
Avon Anew
Lifting Cream
DIOR - Multi-Perfection
Plancton extract
Repair wear Laser Focus
т - д
INSTANT PUR Deep
Cleansing Masque
5 Hydrintense presentation 12/2013 | www.soliance.com
о л - Porphyridium Cruentum
Х
Х
LANCÔME
Hydra Intense
Х
к о одо
LIERAC - Ultra Hydratant
у л
е е
Hydra-Sorbet
Iod - Christian Dior
6 Hydrintense presentation 12/2013 | www.soliance.com
Hydra-Chrono
Creme Confort
л
е
ет к -
о о
ок
к - 2007 - 2017
Х
Х
О
ко
2012 - 2017 CAGR 7.1% = 5 Md€
Mass Facial Moisturisers
Premium Facial Moisturisers
кет
е
у -
28.6 Md€
кет
26.9 Md€
Facial Moisturisers
21.6 Md€
18.7 Md€
15.5 Md€
15.9 Md€
22.9 Md€
Х
25.4 Md€
24.0 Md€
19.4 Md€
17.7 Md€
16.7 Md€
13.1 Md€
11.3 Md€
11.8 Md€
14.0 Md€
14.8 Md€
15.7 Md€
16.6 Md€
9.2 Md€
9.6 Md€
10.0 Md€
9.7 Md€
10.9 Md€
7.7 Md€
8.5 Md€
10.3 Md€
7.4 Md€
9.3 Md€
6.4 Md€
6.7 Md€
8.9 Md€
6.3 Md€
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Source : Euromonitor : Market Sizes | Historic/Forecast | Retail Value RSP | € Md | Current Prices | Year| on| Year Exchange Rates
7 Hydrintense presentation 12/2013 | www.soliance.com
ко
ет к – о
к
ок
О е
к 2007-2017
2012 - 2017 CAGR 3,9%
кет
-
Mass Facial Moisturisers
е
Premium Facial Moisturisers
од
Х
л
у -
0.91 Md€
кет
0.84 Md€
Facial Moisturisers
0.78 Md€
0.72 Md€
0.57 Md€
0.55 Md€
0,61 Md€
0.49 Md€
Х
0.50 Md€
0.57 Md€
0.65 Md€
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Source : Euromonitor (données 2012), CAGR = croissance annuelle moyenne
BPC incluant : Parfums, skin care, sun care, hair care, baby care, oral care, make up, hygiène corps (bain/douche, déodorants), rasage/épilation, set/kit.
World - Market Sizes| Retail Value RSP | € md | Current Prices | Year| on| Year Exchange Rates
8 Hydrintense presentation 12/2013 | www.soliance.com
2017
•
•
•
У л
т
щ ко ет к
о т
е олее
кту л о
ок о д ет о о
о т
то екто е
(> 3,9 % од
Г
у л
щ
кт о
о ко о п о о де
ке ко ет к пок е
до т то о
ок
•
ло п ед т ле
у л
е кт
о о е
к о одо о ле
Soliance, к пе т о л т
о к
оте оло ,
от л о
пе
л
кт , по о
те
о
у л
т ко у.
9 Hydrintense presentation 12/2013 | www.soliance.com
т
о
поп д т
у ло
:
у
ет о .
п
Что
е т
екото е
от л
пе
т ....
10 Hydrintense presentation 12/2013 | www.soliance.com
к о одо о л
л о
е е ...
к т е л
е
т под ол е
о е о
,
к о одо о л
л у
те у
Introduction
Ко д
е
Porphyridium cruentum
те ует
ое
клето о
те к
о ко
д,
кото
ет
ео
от
.
Soliance,
к пе т
о л т
о к
оте оло , е л
пол о т
т
у к л
е
о т
к о одо о л
Porphyridium
Cruentum
ол о л к опол
д
о д л
у к л
кт ,
по о
те
оу л
т
ко у 24
: Hydrintense
11 Hydrintense presentation 12/2013 | www.soliance.com
Introduction
к,
п
п едел
к опол
о е о
HYDRINTENSE
в
в
в
Х
12 Hydrintense presentation 12/2013 | www.soliance.com
Х
Х
Х
•
Х
Кол
о е кто
HYDRINTENSE
Х
Х
Х
К
Х
Фото
Х
Б
е
етод о ко
13 Hydrintense presentation 12/2013 | www.soliance.com
к о
одо о
л
оте оло
Х
от Soliance
Cул
т о
к опол
т о
М
М
е
1
•
д
о ко
оде
е
л
•Ф л
•
л
ое
ект
от о о п л тел
о о одул у
к у о е
е епту е
е
е3,
о т
2
…
ко т : ле ок
о т *
е ол
К л
о т
о *
Х
е >2
М лл о Д л то
%
%
л кто
0,03
32
0,10
л ко
15
К л
0,03
К ло
34
т
1,00
пе
1:
л ку о о
е к
к опол
к лот
19
д
Isolation and characterization of poly- and oligosaccharides from the red microalga Porphyridium sp. ; Carbohydrate Research, Vol. 344, Issue 3, Feb 2009, p. 343 -349 S. Geresh & al
Sulfated polysaccharides from red microalgae have anti-inflammatory properties in vitro and in vivo; Applied biochemistry and biotechnology Vol.104 (2003) ; Matsui & al.
3: Immunomodulation and antitumor activities of different molecular-weight polysaccharides from Porphyridium cruentum ; Carbohydrates Polymers 87 (2012) 183-189 ; Sun & al.
2:
*: Indicative composition
14 Hydrintense presentation 12/2013 | www.soliance.com
е, ко т
т
Ко
т о т
о л ле о ,
у ел
ет
т
п де
л
поте
л .
Ко
Ко
15 Hydrintense presentation 12/2013 | www.soliance.com
т
е
у ко у.
олее
о е о
ет
те ет т укту у
Х
ете , ол
те пе ту
о е о
HYDRINTENSE
лу е е
к о- ел е
е
е Э
кол
ел е е
е т
од
И кл
тел
еу л
о т
о к
пект о коп
• е т ex–vivo
• е т in-vivo
лу
е
е
:
ко
от оп
M
• Tе т in-vivo :
к о ел е
е
И те
ое у л
16 Hydrintense presentation 12/2013 | www.soliance.com
е
е улу
е
е
к о ел е
ко
Х
О
т е пект о
о ле
е е
До
Д
а есе ия
ле
е
ед е о
л пект
stratum corneum
17 Hydrintense presentation 12/2013 | www.soliance.com
Intensité (u.a.)
П сле а есе ия
Peau ou
explants
л
Х
те
те
о т
поло
νOр: 3100-3600 cm-1
коле
10 µm à -30 µm
ко д е 2 - 3µm
ко е .
оде
од
Х
етод
е у
• е
•И пол
• ет
,
• о о
е т
К
К О КО И
ледо
о о
оде т
е ду ото
л е
е т
етод :
о т , е
у ет те
л, е
пол о
ке о
ует
те т in vivo, ex vivo in vitro
еде
о т укту е
олекул
о
о т е те т оуе о о
елк , од , ...)
о т
е е
де т
кт о
п де
е
че к п отокол те т :
е
отокол (Tе т ex vivo)
+114%*
100
*
80
60
Hydrintense 5%
Water
40
* p<0.05 (Tе т Student)
-38%*
И те
20
0
0 T0
Hydrintense
1:
е т дел
Hydrintense е п оп
деол
18 Hydrintense presentation 12/2013 | www.soliance.com
тел
8h
о у ел
ко е
ет оде
е од
Х
о т поло vOH : 3100-3600 cm-1
Эк пл т ко
( е
к к ко о т п 38 лет) о
т
т 200 кл 5% Hydrintense1, те
ку
у т те е е 8 . п 32 ° . о е у л
е
, к к до, т к по ле
е е
о е
ет
по о
о ко пект о коп .
пло д поло
νOр е ду 3100-3600 -1,
по о л ет
е т оде
е од
о о о лое (SC). олее под о
о
- п отоколе
+61%***
+42%***
40
Х
о т поло vOH: 3100-3600 cm-1
отокол (Tе т in vivo)
упп
24 до о ол е
о т 100 л од л Hydrintense 1 до о к 5%)
п едпле е.
о е
у л
е
пе ед п
е е е
е е 8 .
24 о е
ет
пект о коп е
ко
о оо
е
ет .
пло д поло
νOр е ду 3100-3600 1 по о л ет
е т оде
е од
о о о лое (SC). олее под о
о
п отоколе
30
20
10
И те
Hydrintense 5%
Water
*** p<0.001 vs T0 &
water (Tе т Student )
0 0
-4
0
4
8
12
16
20
Hydrintense о
ет у л
24 по ле п
1:
е т дел
Hydrintense е п оп
деол
19 Hydrintense presentation 12/2013 | www.soliance.com
24 ч о
е е
е
о т
до
е ко
о о ел е
е
о о ел е
е о
7
-1%
л
12%
До
10%
8%
к о ел е
2%
+1% ns
0%
Crème Hydrintense 5%
+39%
До
4%
лу е е
к о ел е
*p<0,05 vs J0 (Tе т Student)
Hydrintense
те т Hydrintense е п оп
д ол
21 Hydrintense presentation 12/2013 | www.soliance.com
о оле 8
6%
Hydrintense
% d'amélioration du microrelief
+13%*
Crème Placebo
1:
ко
0
*
14%
е е
Х
е е
тел
о улу
ет
к о ел е ко
Х
И
т in vivo)
е
( о
т от 20 до 60 лет)
у о
о е
у о ко е ,
о т 5% к е
л пл е о
о ,2
де . И дек
от оп
е ет
0
7.
е
к о ел е ко
т
ет
дек
от оп .
о оле 33
отокол (Tе
упп
40
Hydrintense1
о е улу
INCI : Sea water (and) Propanediol (and)
Porphyridium Cruentum Extract
Aspect : е
До
Ко е
ет
дко т
е
п
о к : > 5%
т : ет
Ecocert : п о е е
е е е : л
тел ,
у л
п оло
о
п от о о
т
ко
22 Hydrintense presentation 12/2013 | www.soliance.com
ек е
ко
ет к ...
дл л
ет к
де т е ,
л
кт
о ко о п о о де
•
И кл
тел
е
у л
е о т
•
лу е е ел е ко
23 Hydrintense presentation 12/2013 | www.soliance.com
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа