close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...акты/ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле;docx

код для вставкиСкачать
ПИЛА ЛАНЦЮГОВА ЕЛЕКТРИЧНА
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію
перед експлуатацією даного пристрою
Модель ЭПБ-2440
1
ЗМІСТ
1. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ....................................................................................3
2. ОПИС .............................................................................................................................3
3. ВМІСТ ПАКУВАННЯ..................................................................................................3
4. УМОВНІ ПОЗНАЧКИ...................................................................................................4
5. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..........................................................................5
6. ВІДДАЧА........................................................................................................................8
7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ЛАНЦЮГОВОЇ ПИЛИ.......................................................9
8. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ...................................................................................................9
9. СКЛАДАННЯ................................................................................................................9
10. ЗАПУСК.....................................................................................................................13
11. ЕКСПЛУАТАЦІЯ – ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЛАНЦЮГОВОЇ
ПИЛИ................................................................................................................................14
12. ЧИСТКА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ...……….................................………………15
13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ...................................................................………………………15
14. ШУМ...…...........................………....................……………………………………15
15. ДІАГНОСТИКА ..................................................…………….........………………16
16. ЗБЕРІГАННЯ...…………………...............................………………………………16
17. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ…............………………………………………16
18. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ……...............................………………………18
19. ЗОБРАЖЕННЯ...........................................................................................................19
2
1. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Ці моделі призначені для нечастого користування у домашньому та присадибному
господарстві для таких областей використання, як розчищення заростей чагарнику,
обрізка гілок дерев, розпилювання дров і т.д. Вони не призначені для інтенсивної
експлуатації впродовж тривалого часу. Пристрій не призначений для комерційного
використання.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Задля вашої особистої безпеки ретельно
ознайомтеся з даним посібником і загальними вказівками
щодо техніки безпеки перед тим, як приступити до роботи з
інструментом. При передачі цього електричного інструмента для
користування іншим особам обов’язково додайте ці інструкції.
2. ОПИС (МАЛ. 1)
1. Задня ручка
2. Передня ручка
3. Передній захисний щиток для руки / ланцюгове гальмо
4. Пильний ланцюг
5. Система натягу та заміни ланцюга (SDS)
6. Кришка пильної шини
7. Пильна шина
8. Задня захисна скоба для руки
9. Кабель живлення
10. Зубчастий упор
11. Запобіжна блокувальна кнопка
12. Гак для кабелю
13. Вимикач ВКЛ/ВИКЛ
14. Кришка масляного баку
15. Маслопокажчик
16. Зірочка
17. Напрямний болт
3. ВМІСТ ПАКУВАННЯ
• Видаліть всі пакувальні матеріали.
• Видаліть залишки пакування та рекламні аркуші-вкладиші (якщо є).
• Перевірте повноту комплекту поставки.
• Перевірте апарат, силовий кабель, штепсель і все приладдя на предмет ушкоджень
при транспортуванні.
• Зберігайте пакувальні матеріали по можливості до закінчення гарантійного строку.
3
Після цього позбудьтеся них, використовуючи місцеву систему утилізації побутових
відходів.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Пакувальні матеріали – це не іграшки! Не
дозволяйте дітям грати із пластиковими пакетами! Є небезпека
задушення!
Комплектація:
1 ланцюгова електропила
1 посібник з експлуатації
1 ланцюг
1 пильна шина
1 чохол для пильної шини
1 резервуар для масла
Якщо деталі відсутні або ушкоджені, зверніться до свого дилера.
4. УМОВНІ ПОЗНАЧКИ
У даному посібнику та/або на самій машині використовуються наступні символи:
Позначає ризик отримання
травми або ушкодження
інструмента.
Завжди надягайте засоби
захисту органів слуху.
Прочитайте посібник перед
використанням.
Завжди надягайте захисні
окуляри.
Ніколи не працюйте з
інструментом під дощем або
в сирих чи вологих умовах.
Волога викликає небезпеку
враження електричним
струмом.
Не підпускайте близько
сторонніх осіб.
У разі ушкодження чи обриву
кабелю негайно від’єднайте
штепсельну вилку від
мережевої розетки.
Перед виконанням будь-яких
робіт на ланцюговій пилі
виймайте мережеву вилку з
розетки.
Клас ІІ – Апарат має подвійну
ізоляцію. Використання
заземлюючого провідника не
потрібно.
Відповідність основним
стандартам безпеки,
викладеним в Європейських
директивах.
4
5. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
При роботі з ланцюговою пилою необхідно дотримуватися інструкцій з техніки
безпеки. Для вашої безпеки та безпеки оточуючих перед використанням ланцюгової
пили уважно прочитайте цю інструкцію та зберігайте її в безпечному місці для
наступного використання. Використовуйте ланцюгову пилу тільки для пиляння
деревини або виробів, виготовлених з деревини. Будь-яке інше використання
здійснюється на ваш власний ризик і може бути небезпечним. Виробник не несе
відповідальності за ушкодження, викликане неналежним або неправильним
використанням інструмента.
5.1 Інструкції з техніки безпеки та запобігання нещасних випадків
Щоб уникнути неправильного поводження з ланцюговою пилою, перед першим
використанням пили повністю прочитайте дану інструкцію з експлуатації. Вся
інформація, що стосується використання ланцюгової пили, призначена для вашої
особистої безпеки. Зверніться до професіонала, щоб він показав вам, як користуватися
ланцюговою пилою!
• Перед включенням, перевірте вилку та кабель на предмет ушкодження. У разі
виявлення ушкодження, негайно зверніться до фахівця для виконання ремонту.
• Ніколи не використовуйте ушкоджений кабель, подовжувач, штепсельну вилку або
силовий кабель, які не відповідають вимогам безпеки. Якщо кабель ушкоджений або
порушена ізоляція, негайно відключіть пилу.
• Виключіть ланцюгову пилу перед деактивацією ланцюгового гальма.
• При роботі з ланцюговою пилою завжди надягайте захисні окуляри та рукавички.
• Для запобігання травм надягайте одяг, що щільно облягає, та спеціальне робоче
взуття.
• Для запобігання ушкодження органів слуху надягайте спеціальні навушники.
Віддавайте перевагу захисним каскам з козирком.
• При роботі з ланцюговою пилою стежте за збереженням стійкого положення.
• Підтримуйте порядок на робочому місці.
• Для запобігання враження електричним струмом уникайте контакту із заземленими
частинами.
• Перед виконанням будь-яких робіт на ланцюговій пилі завжди виймайте мережеву
вилку з розетки.
• Вставляйте вилку в розетку тільки при виключеній ланцюговій пилі.
• Одночасно ланцюговою пилою має користуватися тільки одна людина. Всі сторонні
особи повинні перебувати на відстані від зони роботи ланцюгової пили. Особливо
діти та тварини завжди повинні знаходитися на достатньому віддаленні.
• Забороняється торкатися пильним працюючим ланцюгом сторонніх предметів.
• При роботі з ланцюговою пилою міцно тримайте її обома руками.
• Забороняється працювати з ланцюговою пилою дітям і молодим людям. Виняток
становлять тільки молоді люди старше 16 років, які можуть користуватися
5
ланцюговою пилою під наглядом в процесі їхнього навчання. Давайте пилу в
тимчасове користування тільки тим особам, які знайомі з даним типом ланцюгової
пили та знають, як з нею поводитися. Завжди передавайте разом з ланцюговою
пилою посібник з експлуатації.
• Зберігайте ланцюгову пилу в недоступному для дітей місці.
• Працювати з ланцюговою пилою дозволяється тільки особам, які відпочили та
мають гарне здоров’я, тобто перебувають у гарному фізичному стані. Якщо ви
починаєте втомлюватися, зробіть тимчасову перерву. Забороняється користуватися
ланцюговою пилою після вживання алкоголю.
• Не працюйте з ланцюговою пилою у дощ та при поганих погодних умовах.
Переконайтеся, що є достатнє освітлення на робочому місці. Не використовуйте
електроінструменти поблизу легкозаймистих рідин або газів.
• Якщо ланцюгова пила не використовується впродовж деякого часу, її необхідно
помістити в безпечне місце, щоб не наражати на небезпеку оточуючих.
• Перед кожним пилянням необхідно завжди встановити зубчастий упор і тільки
після цього розпочинати пиляння.
• Виймайте ланцюгову пилу з деревини тільки при пильному ланцюзі, що обертається.
Той, хто виконує пиляння без упору, може бути виштовхнутий уперед.
• Ніколи не користуйтеся ланцюговою пилою, стоячи на сходах, на дереві або в
інших нестійких місцях. Не виконуйте пиляння однією рукою.
• Кабель живлення повинен завжди знаходитися за оператором пили.
• Кабель живлення повинен завжди відводитися від задньої частини ланцюгової
пили.
• Використовуйте тільки оригінальне приладдя.
• При використанні ланцюгової пили поза приміщеннями її варто підключити до
джерела живлення через автоматичний вимикач із функцією захисту при витоку на
землю.
• Не перевантажуйте ваші електроінструменти. Вони працюють краще та безпечніше
в заданому діапазоні потужності.
• Завжди використовуйте правильно підібраний електроінструмент. Не
використовуйте ланцюгові пили малої потужності для виконання важких робіт.
• Використовуйте кабель тільки відповідно до його призначення. Ніколи не
переносіть електроінструмент за його кабель. Не тягніть за кабель, від’єднуючи
штепсельну вилку від розетки. Бережіть кабель від джерел тепла, нафтопродуктів і
гострих кромок.
• Використовуйте подовжувальні кабелі поза приміщеннями.
• Використовуйте поза приміщеннями тільки схвалені подовжувальні кабелі з
відповідним маркуванням.
• При пилянні лісоматеріалів і тонких гілок варто використовувати стійку підставку
(пильні козли, Мал. 7b). Лісоматеріал забороняється укладати в штабель, а також не
можна, щоб інша людина або сам оператор притримувала частину дерева.
• Стовбури повинні кріпитися в потрібному положенні.
6
• При роботі на схилі оператор повинен завжди знаходитися вище по схилу.
• При поперечному пилянні необхідно завжди встановлювати зубчастий упор на
лісоматеріал, що розпилюється (див. Мал. 7b).
• Перед виконанням поперечного пиляння завжди встановлюйте зубчастий
упор. Тільки після цього включіть ланцюгову пилу та почніть розпил деревини.
Переміщайте ланцюгову пилу за задню ручку вгору та спрямовуйте передньою
ручкою. Використовуйте зубчастий упор як центр обертання. Щоб змінити положення
для подальшого пиляння, призупиніть процес пиляння та злегка натисніть на
передню ручку. Трохи відведіть пилу назад, помістіть глибше в пропил зубчастий
упор і підніміть задню ручку (див. Мал. 7a).
• Витягайте пилу з деревини тільки тоді, коли пильний ланцюг обертається.
• При виконанні декількох пропилів, відключайте ланцюгову пилу в проміжках.
• Робочі операції, що складаються з розпилювання будівельного лісу та поздовжнього
пиляння, можуть виконувати тільки фахівці (підвищена небезпека віддачі, див. Мал.
8).
• Поздовжнє пиляння варто виконувати під найменшим можливим кутом. При
цьому потрібна особлива обережність, тому що в цьому випадку немає можливості
використання зубчастого упору.
• У випадку заклинювання ланцюга при пилянні верхньою стороною шини, пила
може бути відкинута в напрямку оператора. Із цієї причини треба по можливості
пиляти нижньою стороною шини, щоб у випадку заклинювання ланцюга, ланцюгова
пила відкидалася від оператора убік деревини, що розпилюється (див. Мал. 9 і 10).
• Дотримуйтесь особливої обережності при пилянні розщеплених шматків деревини.
Частини відрізаного дерева можуть викидатися в будь-якому напрямку (ризик
травми!).
• Не використовуйте ланцюгову пилу для видалення цвяхів або подібних предметів.
• При обрізанні суків ланцюгову пилу треба по можливості обпирати об стовбур. Не
пиляйте кінцем пильної шини (ризик віддачі, див. Мал. 8).
• Роботу з обрізання суків дерев повинен виконувати спеціально навчений персонал!
Ризик травми!
• Звертайте особливу увагу на гілки, що знаходяться у натягнутому стані. Гілки, які
вільно висять, не слід перерізати знизу.
• Не можна виконувати обрізання суків, стоячи на стовбурі.
• Ланцюгову пилу не можна використовувати для робіт у лісі, тобто для валки та
обрізання суків дерев. Мобільність та безпека оператора пили, необхідні для такого
роду роботи, не можуть бути гарантовані через наявність сполучного кабелю!
• Завжди вставайте на сторону дерева, що звалюється.
• При валці дерева остерігайтеся падаючих гілок при відступі назад.
• При роботі на схилі оператор пили має знаходитися вище або з лівої або із правої
сторони від оброблюваного стовбура або лежачого дерева і ніколи не повинен стояти
знизу.
• Остерігайтеся стовбурів, що скачуються. Віддача!
7
• Електропила може відскочити, якщо оператор випадково торкнеться кінцем
пильної шини (особливо першою чвертю шини) дерева або будь-яких інших твердих
предметів. У цьому випадку пила може відкинути оператора в непередбаченому
напрямку з дуже великою силою (ризик травми!).
• При роботі з ланцюговою пилою необхідно надягати захисні рукавички, прийнятне
взуття, засоби для захисту ніг, органів зору й слуху.
• Якщо при роботі є ризик травми голови, необхідно надягати захисну каску при
спилюванні дерев, а також відпилюванні та обрізці гілок спиляних або повалених
дерев. Крім того, необхідно надягати засоби захисту обличчя.
• Перед спробою перевірки або регулювання ланцюга або усунення деяких
несправностей, а також при будь-якому переміщенні з одного робочого місця на
інше завжди витягайте вилку з мережевої розетки.
• Ніколи не включайте ланцюгову пилу, якщо інструмент не тримається міцно в
руках, не надіте захисне взуття, та якщо ви не впевнені, що пильна шина та пильний
ланцюг не торкаються ніяких предметів.
• Завжди тримайте пилу обома руками (правою рукою за задню ручку, а лівою рукою
за ручку (2)).
• Ніколи не пиляйте вище рівня плечей, стоячи на сходах або знаходячись на дереві
чи в будь-якому іншому ненадійному положенні.
• При пилянні розколотої деревини дотримуйтесь особливої обережності, щоб
невеликі шматки деревини не відламувалися та не відкидалися пильним ланцюгом.
• Під час перерв пилу необхідно укладати таким чином, щоб ніхто не піддавався
ризику травми від пильного ланцюга.
• Ланцюгова пила ніколи не повинна віддаватися в тимчасове користування або
потрапляти до рук осіб, які не ознайомилися з експлуатацією подібного інструмента.
Разом з пилою мають передаватися інструкції для експлуатації.
6. ВІДДАЧА
Для запобігання віддачі, дотримуйтеся цих інструкцій з безпеки:
• Ніколи не розпочинайте пиляння кінцем пильної шини!
• Постійно стежте за кінцем пильної шини! Будьте обережні при продовженні вже
початих пропилів!
• Завжди починайте пиляння вже обертовим пильним ланцюгом!
• Завжди перевіряйте правильність заточення пильного ланцюга.
• Ніколи не розпилюйте кілька гілок водночас! При обрізанні суків стежте за тим,
щоб не торкатися пилою інших гілок.
• При поперечному пилянні звертайте увагу на стовбури, що близько прилягають. По
можливості, використовуйте пильні козли.
8
7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ЛАНЦЮГОВОЇ ПИЛИ
Перед транспортуванням ланцюгової пили завжди витягуйте вилку з мережевої
розетки та надягайте на напрямну шину і ланцюг пильний чохол. При виконанні
ланцюговою пилою декількох розпилів пилу варто виключати між розпилами.
8. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ
• Напруга та струм у мережі повинні відповідати номінальним параметрам,
зазначеним на типовій табличці інструмента.
• Перед початком роботи завжди перевіряйте правильність і безпеку роботи
ланцюгової пили.
• Перевірте також змащення ланцюга та рівень масла за маслопокажчиком (див.
Мал. 4). Якщо рівень масла нижче відмітки приблизно на 5 мм, необхідно долити
масло до необхідного рівня. Якщо рівень масла вище відмітки, ви можете спокійно
продовжувати роботу.
• Включіть ланцюгову пилу й утримуйте її над рівнем землі. Будьте обережні, щоб
не торкатися пильним ланцюгом землі. Задля безпеки найкраще тримати пилу на
відстані не менш 20 см від будь-яких поверхонь. Якщо ви бачите сліди масла на
ланцюзі, то система змащення ланцюга працює нормально. Якщо зовсім немає слідів
масла на ланцюзі, спробуйте прочистити масловипускний отвір (Мал. 2, C), верхній
отвір для натягу ланцюга (E) та канал подачі масла або зверніться в сервісний центр.
(Уважно прочитайте пункт інструкції «Заправлення масла та змащення ланцюга»).
• Перевірте натяг і кріплення ланцюга за необхідності (див. пункт інструкції «Натяг
пильного ланцюга»).
• Переконайтеся, що ланцюгове гальмо працює правильно (див. також пункт
інструкції «Деактивація ланцюгового гальма»).
9. СКЛАДАННЯ
9.1 Установка пильної шини та ланцюга (Мал. 1, 2, 3)
Якщо ланцюгова пила вже підключена до джерела живлення,
витягніть вилку з мережевої розетки. При виконанні будь-яких
робіт на ланцюговій пилі надягайте захисні рукавички.
Увага: Передній захисний щиток для руки (3) повинен завжди перебувати у верхньому
(вертикальному) положенні (Мал. 5). Пильна шина та ланцюг поставляються окремо.
Для складання спочатку відкрутіть стопорну гайку (5) та зніміть кришку пильної
шини (6). Напрямний болт (17) має знаходитися по центру прорізу напрямної шини.
При необхідності відрегулюйте натяг ланцюга за допомогою зірочки (16).
9
Для запобігання травм від гострих ріжучих кромок завжди
надягайте спеціальні рукавички при монтажі, натягненні та
перевірці ланцюга.
Перед монтажем пильної шини з пильним ланцюгом перевірте напрямок ріжучих
зубів ланцюга! Напрямок руху ланцюга позначено стрілкою на кришці (6) (Мал.
3, G). Для того, щоб визначити напрямок пиляння, може знадобитися перевернути
пильний ланцюг (4). Тримайте пильну шину (7) вертикально, кінцем шини вгору,
надягніть пильний ланцюг (4), починаючи з наконечника шини. Потім змонтуйте
пильну шину з пильним ланцюгом у такий спосіб:
- Установіть пильну шину з пильним ланцюгом на зірочку (16) і напрямний болт (17).
- Надягніть пильний ланцюг на зірочку (16) і переконайтеся, що вона встановлена
правильно (див. Мал. 1, A).
- Надягніть кришку (6) зверху та обережно затягніть стопорною гайкою (5). Тепер
пильний ланцюг має бути натягнутий правильно.
9.2 Натяг пильного ланцюга
Перед виконанням будь-яких робіт на ланцюговій пилі завжди
виймайте мережеву вилку з розетки!
Надягайте захисні рукавички!
Переконайтеся, що пильний ланцюг (4) знаходиться в напрямному пазу пильної
шини (7) (Мал. 1 a)! Поверніть зовнішню ручку за годинниковою стрілкою доти,
поки пильний ланцюг не буде правильно натягнутий, потім поверніть внутрішню
ручку (5) для фіксації пильної шини в цьому положенні.
Під час затягування внутрішньої ручки пильну шину необхідно тримати,
спрямовуючи її вгору. Знову перевірте натяг ланцюга (див. Мал. 3). Не натягайте
ланцюг занадто туго. У холодну погоду має бути можливість підйому ланцюга
посередині пильної шини приблизно на 5 мм. Надійно затягніть стопорну гайку (5).
У теплу погоду пильний ланцюг буде розтягуватися та послаблятися, а також існує
небезпека його зіскакування з пильної шини. Підтягніть ланцюг за необхідності.
Якщо пильний ланцюг підтягувався в теплу погоду, то по закінченні робіт його варто
знову послабити. В іншому випадку, при охолодженні може виникнути надмірний
натяг ланцюга. Новий пильний ланцюг вимагає обкатування впродовж приблизно
5 хвилин. На цьому етапі дуже важливе змащування ланцюга. Після обкатування
перевірте натяг ланцюга та знову його натягніть за необхідності.
10
9.3 Заправлення масла (Мал. 4)
Щоб запобігти потраплянню бруду в бак, протріть кришку масляного бака (14)
перед відкриттям. Стежте за рівнем масла в масляному баку в процесі пиляння за
маслопокажчиком (15). Щільно закрутіть кришку масляного бака та витріть пролите
масло.
9.4 Кріплення подовжувального кабелю (Мал. 6)
Використовуйте тільки подовжувальні кабелі, призначені для використання поза
приміщеннями. Поперечний переріз кабелю (макс. довжина подовжувального
кабелю: 75 м) має бути не менше 1,5 мм2. Приєднайте мережний шнур ланцюгової
пили до подовжувального кабелю, вставивши подовжувальний кабель у гак на
корпусі для розвантаження від натягу. Подовжувальні кабелі довжиною понад 30 м
будуть знижувати робочі характеристики ланцюгової пили.
9.5 Змащування ланцюга
Для запобігання надмірного зношування пильний ланцюг і пильну шину необхідно
рівномірно змащувати під час роботи. Змащування відбувається автоматично.
Ніколи не працюйте пилою за відсутності змащування ланцюга. При роботі пили
без змащення весь ріжучий механізм дуже швидко отримає серйозне ушкодження.
Тому дуже важливо після кожного використання перевіряти змащення ланцюга та
рівень масла за маслопокажчиком (Мал. 4). Ніколи не використовуйте пилу, якщо
рівень масла знаходиться нижче відмітки «Мін».
- Відмітка «Мін.»: Коли на нижньому рівні маслопокажчика (15) видно тільки
близько 5 мм масла, необхідно долити масло в масляний бак.
- Відмітка «Макс.»: Долийте масло, поки вікно не буде заповнено.
9.6 Перевірка автоматичного змащування
Перед початком роботи перевірте автоматичне змащування ланцюга та рівень масла
за маслопокажчиком. Включіть ланцюгову пилу й утримуйте її над рівнем землі.
Будьте обережні, не торкайтеся пильним ланцюгом землі. Задля безпеки найкраще
тримати пилу на відстані не менше 20 см від будь-яких поверхонь. Якщо ви бачите
сліди масла на ланцюзі, то система змащення ланцюга працює нормально. Якщо
зовсім немає слідів масла на ланцюзі, спробуйте прочистити масловипускний отвір
(Мал. 2, C), верхній отвір для натягу ланцюга (E) та канал подачі масла або зверніться
в сервісний центр.
9.7 Мастильні матеріали ланцюга
Термін служби пильних ланцюгів і пильних шин у значній мірі залежить від
якості мастильних матеріалів, які використовуються. Не можна використовувати
відпрацьоване масло! Використовуйте тільки екологічно нешкідливі мастильні
матеріали. Зберігайте мастильні матеріали тільки в контейнерах, що відповідають
приписам.
11
9.8 Пильна шина
Пильна шина (7) піддається особливо серйозному зношуванню на носку та біля
основини. Щоб уникнути однобічного зношування, перевертайте пильну шину
щораз, коли ви заточуєте ланцюг.
9.9 Зірочка
Зірочка (16) піддається особливо високому зношуванню. Якщо ви помітили сліди
глибокого зношування на зубцях, зірочку необхідно замінити. Зношена зірочка
скорочує термін служби пильного ланцюга. Для заміни зірочки зверніться до вашого
спеціалізованого дилера або в сервісний центр.
9.10 Захисний чохол ланцюга
Захисний чохол повинен надіватися на напрямну шину та ланцюг щоразу по
закінченні пильних робіт і при транспортуванні ланцюгової пили.
9.11 Ланцюгове гальмо
У випадку віддачі, ланцюгове гальмо (3) буде приводитися в дію шляхом натискання
на передній захисний щиток для руки. Передній захисний щиток для руки висувається
вперед тильною стороною руки, і це змушує ланцюгове гальмо зупиняти ланцюгову
пилу, точніше кажучи, двигун, впродовж 0,15 с (Мал. 5, I).
9.12 Деактивація ланцюгового гальма (Мал. 5)
Для того, щоб можна було знову користуватися ланцюговою пилою, необхідно
розблокувати пильний ланцюг. Спочатку відключіть ланцюгову пилу. Потім потягніть
на себе передній захисний щиток для руки (3), повернувши його у вертикальне
положення, поки він не зафіксується на місці (Мал. 5, H). Тепер ланцюгове гальмо
знову повністю функціональне.
9.13 Заточення пильного ланцюга
З питань швидкого та правильного заточення пильного ланцюга ви можете
звернутися до вашого спеціалізованого дилера, у якого ви можете також придбати
устаткування для заточення ланцюга, що дозволить вам заточувати ланцюг
самостійно. Дотримуйтесь відповідних інструкцій з експлуатації. Піклуйтеся про
ваші інструменти. Для забезпечення нормальної та надійної роботи утримуйте ваші
інструменти гострими та чистими. При заміні інструментів дотримуйтесь правил й
інструкцій з технічного обслуговування.
12
10. ЗАПУСК
Завжди надягайте захисні окуляри, навушники для захисту від
шуму, захисні рукавиці та спецодяг для важкої та брудної роботи!
Використовуйте пилу тільки із придатними подовжувальними кабелями з
передбаченою ізоляцією та з’єднаннями, які призначені для роботи поза
приміщеннями (схвалені екрановані кабелі з гумовою ізоляцією) та підходять під
вилку ланцюгової пили. Ланцюгова пила має два запобіжні вимикачі, які вимагають
використання обох рук. Ланцюгова пила працює тільки в тому випадку, коли одна
рука знаходиться на передній ручці (2), а іншою рукою приводиться в дію вимикач на
задній ручці (1). Якщо ланцюгова пила не працює, потрібно деактивувати ланцюгове
гальмо на передньому захисному щитку для руки (3). Уважно прочитайте пункти
інструкції «Ланцюгове гальмо» та «Деактивація ланцюгового гальма». Після
включення ланцюгова пила негайно почне працювати на високій швидкості.
10.1 Вимикання
Відпустіть або вимикач ВКЛ/ВИКЛ (13) на задній ручці, або інший вимикач (2) на
передній ручці. Відпускання вимикача ВКЛ/ВИКЛ призведе до зупинки ланцюгової
пили впродовж 1 сек і до сильного іскріння. Це є нормальним і безпечним для
правильної роботи ланцюгової пили. Після роботи з ланцюговою пилою завжди
необхідно: очистити пильний ланцюг і пильну шину та поставити на місце захисний
чохол ланцюга.
10.2 Захист ланцюгової пили
Ніколи не працюйте з ланцюговою пилою під дощем і в сирих або
вологих умовах.
Якщо ушкоджено подовжувальний кабель, негайно від’єднайте
мережеву вилку від розетки. Ніколи не працюйте з ушкодженим
кабелем.
• Перевіряйте ланцюгову пилу на предмет ушкодження. Перед повторним
використанням вашого інструмента перевірте захисні пристрої або деталі з
незначними ушкодженнями, щоб переконатися, що вони знаходяться у задовільному
стані.
• Переконайтеся, що нормально працюють рухомі частини.
• Всі деталі мають бути правильно змонтовані та повинні задовольняти всім умовам,
13
необхідним для забезпечення правильної роботи ланцюгової пили.
• Будь-які ушкоджені захисні пристрої та деталі повинні бути належним чином
відремонтовані або негайно замінені в спеціалізованій сервісній майстерні, якщо
інше не зазначене в даному посібнику з експлуатації.
10.3 Зауваження щодо робочої практики
Віддача (Мал. 8)
Можна уникнути нещасних випадків, якщо не виконувати пиляння кінцем пильної
шини, тому що це може призвести до раптового відкидання пили назад і вгору.
При роботі з ланцюговою пилою завжди використовуйте повний комплект засобів
індивідуального захисту та захисний одяг. Віддача – це відкидання пильної шини
вгору та/або назад, що може відбутися, якщо пильний ланцюг на кінці пильної
шини зіштовхується з перешкодою. Переконайтеся, що заготовка міцно закріплена.
Використовуйте затискачі для запобігання зсуву оброблюваної заготовки. Це
також полегшує роботу з ланцюговою пилою двома руками. Віддача викликає
неконтрольоване поводження пили та, отже, призведе до провисання або затуплення
ланцюга. Погано заточена пила підвищує ризик віддачі. Ніколи не пиляйте вище
рівня плечей.
11. ЕКСПЛУАТАЦІЯ - ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЛАНЦЮГОВОЇ
ПИЛИ
11.1 Розпилювання деревини (Мал. 7a, 7b)
При розпилюванні деревини дотримуйтесь правил техніки безпеки та дійте у такий
спосіб:
- Переконайтеся, що розпилюється нерухома деревина.
- Перед пилянням затисніть короткі шматки деревини в необхідному положенні.
- Розпилюйте тільки деревину або вироби з деревини.
- При пилянні переконайтеся, що не зачіпаються камені або цвяхи, тому що ці
предмети можуть відкидатися та викликати ушкодження ланцюгової пили.
- Уникайте контакту пильного ланцюга, що обертається, з дротовими огорожами або
ґрунтом.
- При обрізанні суків підтримуйте ланцюгову пилу якнайдалі та не виконуйте
пиляння кінцем пильної шини.
- Остерігайтеся таких перешкод, як пні, коріння, канави та пагорби, тому що вони
можуть стати причиною вашого падіння.
Пам’ятайте!
Ланцюг пили має обертатися перед тим, як він ввійде в контакт із деревиною.
11.2 Включення
Натисніть запобіжну блокувальну кнопку (11) та вимикач ВКЛ/ВИКЛ (13). Помістіть
14
пилу на деревину самим нижнім зубчастим упором (Мал. 4, J). Підніміть ланцюгову
пилу за задню ручку (1) та введіть пильний ланцюг у деревину. Трохи відтягніть
ланцюгову пилу назад і переведіть зубчастий упор глибше. Будьте обережні при
пилянні розщеплених шматків деревини, тому що шматки деревини можуть
відриватися.
12. ЧИСТКА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Перед виконанням будь-яких робіт на ланцюговій пилі завжди
виймайте мережеву вилку з розетки!
• Завжди тримайте охолоджуючі отвори на корпусі двигуна чистими та незасміченими.
• Можна виконувати тільки ті роботи з технічного обслуговування, які описані
в даному посібнику з експлуатації. Будь-які інші роботи з обслуговування мають
виконуватися в нашому сервісному центрі.
• Не модифікуйте пилу жодним чином, тому що це може загрожувати її безпеці.
• Якщо, незважаючи на наші ретельні процедури з виробництва та контролю,
ланцюгова пила перестає працювати, зверніться в авторизований сервісний центр
для виконання ремонту.
13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Потужність двигуна, кВт
Довжина шини, мм
Напруга, В
Частота, Гц
Швидкість ланцюга, м/с
Об'єм резервуару для масла, мл
Вага нетто, кг
2,4
400
220
50
13,6
150
5
14. ШУМ
Значення рівня шуму, що вимірюються згідно з відповідним стандартом (K=3)
Рівень звукового тиску LpA
Рівень звукової потужності LwA
97 дБ(A)
108 дБ(A)
УВАГА! Рівень звукового тиску може перевищувати 85 дб(А). У
цьому випадку необхідно використовувати індивідуальні засоби
захисту органів слуху.
15
15. ДІАГНОСТИКА НЕСПРАВНОСТЕЙ
НЕСПРАВНІСТЬ
Електродвигун не
запускається
Пильний ланцюг не
рухається
Низька
продуктивність
пиляння
Пила працює важко
Ланцюг зіскакує з
шини
Ланцюг дуже
нагрівається
ПРИЧИНИ
Немає електрики
Увімкнено
ланцюгове гальмо
Зносилися вугільні
щітки
Увімкнено
ланцюгове гальмо
Затуплений ланцюг
СПОСОБИ УСУНЕННЯ
Перевірити розетку, кабель і
штепсельну вилку.
Ушкоджено кабель: Звернутися
в сервісний центр для ремонту.
Забороняється обмотувати кабель
ізоляційною стрічкою.
Замінити ушкоджені вимикачі в
сервісній майстерні.
Див. розділи «Ланцюгове гальмо» та
«Деактивація ланцюгового гальма»
Замінити вугільні щітки, звернутися
до сервісної майстерні.
Перевірити ланцюгове гальмо, за
необхідності – деактивувати.
Заточити ланцюг.
Натяг ланцюга
Перевірити
правильність
установки ланцюга
Натяг ланцюга
Ланцюг встановлений неправильно.
Перевірити натяг ланцюга.
Недостатнє
змащення ланцюга
Перевірити рівень масла.
Перевірити натяг ланцюга.
16. ЗБЕРІГАННЯ
Зберігайте ланцюгову пилу в безпечному місці. Ланцюгова пила, що не
використовується, повинна зберігатися в чистоті, на рівній поверхні та в сухому
місці, недоступному для дітей.
17. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Шановний покупцю!
Перед початком експлуатації виробу уважно вивчіть умови гарантійного
обслуговування, вказані в гарантійному талоні і даному керівництві. Гарантія
надається на термін не менше 12 (дванадцять) місяців з дня продажу виробу
і поширюється на матеріальні дефекти, події з вини Виробника при виконанні
16
наступних умов:
1. Гарантія поширюється на виріб, на який при продажі було належним
чином оформлено гарантійний талон встановленого зразка. Гарантійний талон має
бути заповнений повністю і розбірливо. Ваші вимоги по гарантійному ремонту
приймаються при пред’явленні касового чека, справжнього гарантійного талону,
оформленого належним чином, керівництва з експлуатації, виробу в чистому вигляді
і повному комплекті.
2. покупець протягом терміну експлуатації повністю дотримував правила
експлуатації вироби, описані в керівництві по експлуатації, що входить в комплект
постачання виробу.
Увага!!! Простежте за правильністю заповнення гарантійного талону (мають
бути вказані: виробник, торгівельна організація, дата продажу, штамп торгівельної
організації, а також ВАШ ОСОБИСТИЙ ПІДПИС). Протягом гарантійного терміну
Ви маєте право безкоштовно усувати заводські дефекти, виявлені вами при
експлуатації вказаного в гарантійному талоні виробу. Виключенням є випадок, коли:
- Дефект є результатом природного зносу виробу
- Дефект (поломка) викликаний сильним забрудненням, як внутрішнім, так і
зовнішнім;
- Несправності або поломка сталися в результаті механічних пошкоджень або
недбалої експлуатації;
- Виріб експлуатувався з порушенням правил керівництва з експлуатації, що
додається до даного виробу;
- Побутовий виріб експлуатувався як професійний;
- Виріб обслуговувався, поза гарантійною майстернею, очевидні спроби самостійного
розбору інструменту (пошкоджені шліци гвинтів, пломби, захисні стікери та інші);
- Гарантійний талон втрачений або в його тексті внесені зміни.
Увага!!! При покупці складних технічних виробів і наявності в комплекті
складових частину у вигляді змінного приладдя, гарантія надається лише на
основний виріб в зборі.
Негарантійні випадки:
Щоб уникнути непорозуміння, яке може виникнути між продавцем і
покупцем, наведемо деякі приклади неправильній експлуатації, яка призводить до
виникнення негарантійних випадків:
- Ремонт з використанням запасних частин, що не є оригінальними частинами;
- Недотримання правил зберігання, транспортування, установки і експлуатації,
встановлених справжнім паспортом;
- Непред’явлення оригіналу гарантійного талону, підтверджуючий факт продажу;
- Ремонт виробу не уповноваженими на те особами і організаціями, його розбирання
17
та інші, не передбачені даним керівництвом втручання;
- Механічні пошкодження, сліди хімічних речовин і попадання всередину чужорідних
предметів;
- Збиток унаслідок непереборної сили (стихії, пожежі, блискавки, нещасних випадків
і тому подібне);
- Використання виробу не за призначенням.
При виникненні несправностей або скрути в роботі виробу необхідно
проконсультуватися у продавця. Гарантія знімається за наявності слідів втручання
у виріб (шліци гвинтів пошкоджені, неправильна збірка агрегату). Гарантія не
поширюється на дефекти, викликані природним зносом.
3. Термін служби електропили – 5 років. Після закінчення терміну служби необхідно
зробити технічне обслуговування виробу в ремонтних майстернях за рахунок
власника, з видаленням продуктів зношування й пилу. Використання виробу після
закінчення терміну служби допускається тільки у випадку її відповідності вимогам
безпеки, перерахованим у розділі 1 даного керівництва.
Увага: Інструкції, зазначені в даному керівництві, не відносяться
до абсолютно всіх ситуацій, які можуть виникнути. Оператор повинен
усвідомлювати, що контроль над практичною експлуатацією й дотримання всіх
вимог входять до його безпосередніх обов’язків.
18. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Якщо Ваш апарат вимагає заміни після тривалого використання,
не викидайте його разом з домашнім сміттям, а використовуйте
екологічно безпечний спосіб для його утилізації. З відходами
електричних машин не можна поводитися так само, як зі звичайними
домашніми відходами. Подбайте про утилізацію там, де для цього є
відповідні настанови. Проконсультуйтеся в місцевих органах влади
або у продавця про можливість утилізації.
18
19. ЗОБРАЖЕННЯ
19
20
21
22
23
ТОВ «КТ Україна», Україна, 62849, Харківська обл., Харківський р-н., смт.Безлюдівка, вул.Піщана, 7.
www.kt.ua, тел.: 0 800 200 700.
Адреса потужностей виробництва вказана в супровідних документах.
24
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа