close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Гнездилов Юрий Юрьевич. Специфика социальной работы в пенитенциарных учреждениях по профилактике ВИЧ-инфекции

код для вставки
85
,
,
,
.
:
,
,
,
-
,
(
-
:
.
-
/
.
:
/
.
.
:
/
.
:
–
.
:
1.
-
;
).
2.
«
»
;
,
3.
/
«
».
-
:
,
,
,
,
;
,
/
.
.
............................................................................................................. 7
I.
-
.......................... 11
1.1.
............................................................................................................. 11
1.2.
................................................................................................................... 36
II.
-
2.1.
.......................................................... 50
«
-
» ............................................ 50
-
............................... 61
2.2.
................................................................................................... 74
................................................................................. 78
................................................................................................... 85
7
,
I
,
.
(
(
)
),
.
,
.
.
,
,
,
.
,
.
,
.
,
,
,
.
.
,
-
,
,
,
,
.[3]
.
,
,
,
,
.
-
"
"
-
(
8
).
-
,
.
,
-
.
.
,
.
-
,
1
572 390
2017
,
. [47]
,
.
/
,
,
,
.
,
,
,
.
,
,
,
,
.
,
,
.
.
.
,
,
.
:
,
,
.
9
-
.
.
,
,
.
,
«
,
».
/
.
:
.
/
.
.
:
/
.
:
1.
-
;
10
2.
«
»
;
,
3.
/
«
».
-
«
,
,
»
№5
.
,
№6
.
.
:
,
,
,
,
;
,
/
.
.
11
I.
1.1.
«
»
( poenitentia) ,
,
,
.
«
»(
-
).
,
.
(
)
,
.
,
,
-
,
.[46]
:
,
,
;
12
,
—«
»;
,
,
.
1787
.
II.
:
1)
;
2)
,
;
,
3)
,
-
. [44]
60-
I
. -
1862
1879
. -
.
-
,
(
-
,
)
-
.
1879 .
.
,
, -
.
(
)
.
13
,
XIX
,
I
.
.
.
1863
.
,
.
1869 .
.
,
,
.
,
.
.[26]
I
.
,
.
(
),
.
1895 .
,
.
.
,
,
,
.
,
-
,
.
14
,
,
,
-
,
,
,
,
,
IX – XX
.
.
,
,
,
.
.
1896
,
,
,
.
.
,
.
XX
–
,
(
).
,
,
:
,
;
,
,
.
,
.[5,8]
.
1881
)
.
,
( 1871
15
,
,
1881
,
.
1883
:«
».
,
,
,
XIX-XX
.[19]
XXI
,
.
1999
-
,
.
. .
. .
,
[22].
,
,
,
,
,
,
.
,
,
16
,
,
,
,
,
,
«
.
»
-
,
2000
(
)
–
:
,
.
,
:
;
;
;
;
,
(
–
),
(
)
.
,
.
(
)
.
,
.
,
,
(
)
,
.
17
(
)
,
,
,
,
.
,
,
,
.
.
,
,
,
,
,
,
. 119
. 2
.
:
,
,
,
,
,
;
,
,
;
-
,
«
»,
;
;
,
,
,
,
;
18
,
,
inteopa
,
,
;
,
,
;
,
,
-
-
;
,
.[1].
,
«
».
,
,
,
,
,
«
».
,
,
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
3-
(
,
,
.
),
,
19
,
,
,
,
,
,
,
,
.
,
–
,
«
».
,
,
,
,
,
.
,
,
,
.
,
,
2000
,
,
(
,
),
(
).
–
.
:
,
,
,
,
.
,
,
.
,
20
.
«
»
,
,
.
,
(
,
,
,
),
«
».
,
«
»
,
,
.
.
(
№ 69 – 2003 .).
,
.
,
,
,
.
-6
«
»,
.
,
,
-
,
,
21
,
,
.
,
,
,
,
,
.
,
–
,
–
.
,
.
«
,
»
(
,
-
,
,
,
,
).
:
,
,
,
,
,
,
,
.
:
22
,
,
.
50
,
,
.
,
,
.
,
.
,
,
,
(
,
,
,
,
,
;
,
,
,
),
.
,
,
,
.
,
(
),
.
,
,
,
,
,
.
-
23
,
.
.
№ 14
,
2004
,
.
». [13,52]
2020
,
,
,
-
.
.
.
:
1.
-
;
2.
-
;
3.
.
-
,
.
,
,
,
,
,
,
24
. .
,
.
,
,
,
,
,
,
,
.
,
.
-
,
.
,
,
,
,
,
. [23]
,
,
,
.
,
.
.
,
,
.
"
".
25
.
,
,
,
.
,
,
,
,
.
,
,
,
,
.
-
,
,
,
.[9]
.
,
,
–
(
,
–
–
.
.
:
,
,
,
,
,
,
,
.
,
.
26
,
,
:
,
.
.
.
.2
.
15
:
,
"
,
,
".
,
,
.
.
10
,
,
.
,
:
,
,
;
-
,
,
,
.
,
.
,
,
,
,
,
. [18]
27
,
.
-
,
.
,
,
: "
,
" ( .2).
.2
.21
,
,"
,
".
.7
: "
".
.
"
".
,
.
,
30-
-
. XX
50-
,
,
.
,
"
"
.
.
-
,
,
,
,
,
,
28
,
.
,
,
"
"
,
.
,
,
.
.
.
,
,
.
:

;

;

;
.

:
.
29
,
.
.
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
. . .,
.
,
,
,
.
-
.
.
,
,
,
/
.
.[40]
,
.
-
,
,
,
30
.
,
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
.
,
.
15
,
%
,
, %
.
,
5-8
.
,
.
.
-
,
.
,
1992 .
.
.
,
.
-
,
31
,
,
.
,
,
.
.
,
,
.
-
,
-
,
,
,
.
.[60]
:

";
"

;
,
32

;

.
.
.
.
,
,
.
,
.
,
,
,
,
.
,
,
,
.
.
,
,
33
.
,
,
,
,
,
.
,
,
,
.
.
.
,
,
,
.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,"
"
.
,
,
(
,
).
,
-
,
,
,
,
.
,
34
"
".
( .
).
.
:
,

,
,
,
;

;

;
;


,
,
,
,
;

.
.
,
,
,
,
,
.
.
,
35
.
,
.
,
:

;
.

,
,
.
"
"
,
-
.
:
:

;

;

;

.
36
,
,
,
.
1.2.
(
-
)
.
,
.
.
,
,
-
,
,
,
,
.
,
,
,
.
(
,
)
.
,
.
,
"
,
,
-
.
",
37
"
"
,
.
,
,
,
.[2]
.
,
,
,
.
,
(
)
.
-
,
.[49]
,
-
,
.
,
:
,
.
"
,
-
"
:
,
,
.
38
,
-
.
,
,
.
.
,
.
-
1997 .,
.[28]
,
.
,
.
.
,
.
.
,
,
,
,
,
( ,
,
)
,
1995 .
9
2001
. "
,
,
"
-
-
"
".
-
-
.
39
.
-
.
,
.
"
"
.
,
.
(
)
,
,
.
"
,
,
". [12]
,
,
-
.
,
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
40
,
,
-
.
,
,
.
,
,
,
.
,
,
,
,
,
,
.
,
. .
.
,
,
.
.
90%
-
".[36]
,
:
-
,
-
,
,
,
.
41
,
№ 4
(
.
).
246
.
,
"
-
",
,
,
,
,
-
,
,
,
.
,
inteopa
,
.[46]
,
14%
,
.
"
" (
).
,
"
"
2000 .
,
.
,
.
:
10%
,
: -
( . .
)
2%
,
( . .
,
1%
)
,
42
;
- 9,5%
,
,
,
,
.
8,2%,
20%.
-
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
.
,
-
,
.
,
,
.
.
.
,
,
,
,
.
-
43
(
).
,
,
.
-
.
,
,
-
.
"
,"
":
".
,
.
,
:
-
;
-
,
,
.
.
;
,
,
"
,
,
-
,
,
",
,
;
,
,
;
44
,
,
,
,
;
-
;
-
,
,
,
,
. .
;
,
-
;
.
,
,
.
.
(
"
")
(
"
").
.
.[11]
100
,
,
,
. .,
).
.
(
,
45
,
"
"
-
,
)
"
,"
"(
-
"(
).
,
.
-
,
.
.
,
,
,
(
,
70%
,
).
,
,
,
,
15%
,
-
.
,
,
.
,
"
.[53]
10
(
"
" -
)
,
.
,
,
",
46
,
"
(USAID).
" (PRI)
,
(
,
)
/
,
.
,
.
,
,
.
,
,
.
.
,
.
.
-
,
,
,
.
-
-
-
,
,
.
,
,
,
.
47
,
.
,
,
,
,
- -
(
,
,
,
,
,
,
,
)
(
,
,
,
).
,
(
,
,
).
«
»,
2016
1690
( 2015
-
,
1568).
677
(
).
20
-
, 600
, 2500
-
, 10
.
,
01.07.2015 .
824706
,
1
; 80%
–
-
.
,
14
–
15
29
.
:
40%
.
;
51,5
;
57,3%
.[20]
48
01.07.2015 .
5935
-
,
4185
,
:
10%,
2006 .
2014 . – 3%,
2015 . – 2%
.
.
01. 07. 2015 .
,
2011
36,1%
,
.
993
49,4%.
,
:
(15
),
),
,
(16
),
(11
).
(30
– 1018
(50,6%).
01.07.2015 .
1987
–
320
–
, 96
.
,
.
,
,
:
-
.
,
-
,
.
49
,
,
:
-
, -
-
,
/
-
,
,
,
,
,
-
.
,
,
,
.
50
II.
2.1.
«
»
2016
2017
«
».
,
.
:
.
:
•
/
". (
"
)
,
;
•
,
-
,
-
;
•
,
(
:
■
■
■
■
(
,
-
-
)-
).
51
■
(
)
:
•
;
•
,
•
(
,
),
;
•
;
•
,
:
,
,
,
,
,
,
,
;
•
;
•
;
•
,
;
•
,
,
,
;
,
52
•
;
•
,
,
;
•
;
•
,
(
•
);
;
•
,
.
№6
–
№3
.
:
/
,
.
:

;

-
;

(
.

-
);
;
53
,

/
,
/
.
:
•
-
•
:
.
(
1,2)
(
).
25
. [15]
:
,
,
.
,
,
16
65
.
.
19-35
,
,
,
,
-
,
6
,
,
.
:
,
,
,
,
(84,53%)
,
.
(86,67%),
,
.[62]
,
-
,
(89,07%),
(73,87%).
(65,07%))
54
:
(61,07%)
(55,20%)).
1/5
,
,
.
(9,87%>),
(7,47%),
(6,4%).
,
.
,
,
/
.
-
-
.
.
,
.
:

(84,27%);
(82,93%);


(77,87%).
:
•
:
(31,38%);
•
.
,
,
,
,
,
55
.
.
,
-
.
/
.
,
-
,
,
.
,
,
,
,
,
.
.
,
,
,
.
,
,
,
.
,
,
,
,
,
.
,
,
.
,
,
/
.(53,60%)
(75%)
(65,48%).
,
,
,
56
.
.
,
,
-
,
29,87%
).
(1/2
,
-
,
,
.
,
,
,
,
,
.
:
.
,
,
.
.
-
,
/
.
,
,
.
,
.(
.1)
57
1.
.
,
%
,
30,67
30,93
56,80
64,00
.
-
,
.
-
.
,
/
,
.
.
,
,
.[41]
.
,
,
-
,
.
.
,
-
1/2
/
(
).
58
,
,
.
,
.
,
,
.
,
,
(24%
25,87%
).
,
62,5%
,
.
,
,
,
.
.
.
,
,
.
,
,
(37,21%)
,
.
.[42,43]
,
59
,
:

(52,53%);
,

/

(41,6%);
(36,27).
-
:

(65,49%);

(65,49%);

(61,95%).
,
,
,
.
,
,
,
,
.
,
,
:

;

;

;

.
60
-6
,
. .
.
,
.
«
».
.
-
-
«
-
-
.
№ 6.
: «
-
»; «
»; «
»; «
».
:
»; «
,
,
,
. .
.(
1)
.
«

»
.
- 50,5%,

- 27,5%,
«

»- 11 % ,

- 11%. 100%
: «
?»
-
: «
» - 25%, «
» - 25%,«
» - 17,5%,
61
» - 17,5%,
«
.
«
» - 15%
«
16,6%
»,16,6% - «
-
»,8,3% - «
»
,
.
8,3%
, 33,3% -
58,5%
,
,58,4%
.
,
,
,
.
.
,
.
,
.
,
,
.
2.2.
-
,
,
-
.
,
,
,
,
.
,
.
,
.
,
62
,
,
,
,
.[12]
,
,
.
:

;
етп

еп
о
д
т
;
ео
л

ел
;
о
уе

-
;
о
етк
;

.

етл
о
у
л
к
о
п
уп
о
те
,
те
л
уп
ет
уп
о
л
тел
ек
о
п
д
,
ео
,
ектп
.
еуто
ко
ко
те
.
д
е
:
ко
етл
те
о
е
л
е
70%
еп
т
п
ед
о
тк
уп
е
о
т
т
о
о
ткп
д
ед
п
,
,
ел
д
тк
63
,
,
о
те
л
ео
т
.
о
т
о
п
ктел
о
п
д
т
д
е
п
,
е
,
д
о
.
еп
д
о
2017
ео
.
о
ет
п
о
п
д
к
о
е
л
о
кт
,
п
ед
д
е
-
еко
уед
т
о
п
е
л
,
кл
-
о
,
о
етул
:
л
д
,
-34, 20%
ко
д
-27.72%.
ел
-
ко
т
о
п
ет
етл
о
ео
ту
-13, 47%.
,
ео
п
д
11,71%
ел
о
ел
т
,
.
е
етп
,
ео
л
те
о
тд
ел
п
уе
л
о
о
ткп
д
еп
д
о
.
д
о
еу
е
о
п
е
л
,
д
ет
т
ко
,
о
тк
о
еу
-
:
,
,
ет
,
уед
о
»
о
е
л
о
л
д
т
-
д
е
.[31]
о
те
,
п
ет
д
о
е
«
,
о
е
,
п
ет
о
те
о
л
етко
кп
л
е
п
уе
е
ео
т
,
.
л
ет
у
ето
л
к
о
д
к
о
п
д
тк
то
о
л
к
п
ут
ето
екп
т
еп
д
л
о
о
ел
/
т
.
о
,
е
о
д
е
ео
о
т
64
•
,
:
,
,
,
;
•
,
,
,
;
•
;
•
,
;
•
,
;
,
,
,
,
;
,
.
.
.
:
•
;
•
;
•
,
65
;
•
;
•
,
,
;
•
,
,
-
,
-
,
;
.
,
,
.
,
,
,
,
,
(
.
,
,
),
. [12]
-
,
,
, «
»,
«
»,
«
»
,
.
», «
.
,
66
«
-
».
73
,
54
100%
.
,
/
.
-86%
.
,
/
.
:

;
,
;

,

,
;

,
,
.
-
(86,67%),
(89,07%),
(84,53%)
(73,87%).
(65,07%)
:
(61,07%)
(55,20%).
1/5
,
,
.
(9,87%),
(7,47%),
-
67
(6,4%).
,
.
,
,
/
.[41]
,
.
:

(84,27%);

(82,93%);

(77,87%).
/
,
- 45%,
34%,
- 21%
68
(
.1)
21%
Лек
34%
Т е
Бе ед
45%
1.
.
,
.
,
-
. 23,5%
,
,
, 76,5%
,
.
. [43]
«
,
,
,
,
83%
,(
.2)
3%
,
»
,
14%
69
2.
.
,
,
,

:
- 0%;

- 35%;

-
- 34%;

- 21 %;

-8%;

- 2%.
;
,
2,7%
97,3%
.
,
,
.
,
-
.
,
/
,
.
80%
70
«
»
:
,
.
,
83%
inteopa
,
97,3%
.
,
,
,
.
.
.
,
). 94,7%
(95%
,
,
-
,
.
).
(
:«
?»
2%
,
(
,
). 14%
,
, 9%
,
«
»
,
,
65%
,(
. 75%
,
-
. 3).
,
71
л
и
-
щ
"
и
"
3.
.
«
»
-
:
,
84,6%
,
. 15,4%
,
.
,
,
,
,
.
,
.
,
,
72
,
,
,
,
.
,
,
.(
4.
.4).
.
,
/
,
,
,
.
,
,
«
»
.
,
-
,
73
,
-
,
.
«
-
».
,
«
»
.
74
,
/
.
,
,
.
,
,
,
.
,
(
),
,
,
.
.
,
.
,
.
,
,
.
,
.
«
».
,
-
,
.
XX
,
.
-
75
.
,
(
,
)
.
.
,
,
,
,
,
.
.
,
,
.
,
.
,
,
,
.
,
,
,
,
,
,
,
.
,
,
.
.
.
/
.
,
-
,
,
.
-
,
76
/
,
.
,
,
,
.
,
:
,
.
,
,
,
.
,
,
,
,
,
.
,
,
.
,
,
,
,
,
:
,
,
;
,
;
,
,
,
.
,
.
77
:

,
,
;

,
.
,
,
.
85
И
И
1
«
Ц
З
ИЧ»
:
.
:
чи:
•
,
•
;
-
,
;
•
,
–
;
•
,
П
: 90
и
Н
х
и
.
.
и
,
:
,
,
,
,
«
,
(
»,
,
),
,
.
Э
>
>
,
10
.
>
20
.
>
30
.
>
20
.
>
10
.
>
>
,
86
I.
.
:
,
,
,
.
.
.
:
«
III.
».
-
:
,
,
.
,
.
-
.
IV.
:
.
.
«
».
:
,
:
.
.
,
,
.
.
:
.
,
. .
.
.
,
,
.
.
V.
«
».
:
.
,
VI.
.
+.
:
.
1
.
,
,
,
,
. .
87
.
2
,
,
,
.
,
,
,
.
,
,
.
.
,
,
,
,
,
,
,
.
,
«
.
».
:
.
:
,
,
,
.
,
,
,
:
«
.
»,
.
.
3
.
(
)
,
,.
"
,
"
,
.
88
,
.
,
,
.
.
,
.
,
.
:
•
.
,
,
,
, -
.
4
.
•
,
.
,
,
.
"
"
"
"
,
.
•
,
.
,
,
,
.
•
"
"
.
,
,
.
,
,
,
,
,
,
200
/
.
2-3
.
89
4
.
.
-
,
.
,
.
.
,
,
,
—
,
!
,
,
,
.
.
—
.
.
(
!)
.
,
.
(
)
.
,
.
.
,
,
,
.
,
.
(
)
.
90
.
VII.
.
:
.
,
-
. .,
.
«
».
4
«
»
«
«
»
»:
,
. .
,
.
«
»,
.
:
1.
,
.
2.
,
:❖
.(
);
.
,
,
.
♦♦♦
<♦
,
....
.............
:
■
?
■
?
■
?
■
■
?
?
VIII.
.
,
,
,
.
91
«
»:
.
«
ИЧ»
.
Ц
:
З
чи:
:
•
,
.
-
•
,
.
П
: 90
и
Н
х
и
и
,
,
,
3
.
,
:
,
-
,
(
,
,
,
,
-
,
,
),
.
Э
10
.
20
.
•
30
.
•
20
.
•
•
•
•
•
10
.
92
.
I.
:
,
,
.
.
II.
«
,
:
+
.
».
-
,
«
III.
?»
:
,
,
.
,
,
.
.
IV.
:
.
.
«
,
,
,
».
:
.
,
:«
,
».
,
,
-
.
,
V.
.
:
,
.
1
.
(
2- ). 1-
,
,
.
.
«
».
:
.
,
.
.
. 2-
93
VI.
.
:
,(
«
.1
).
».
.
.
.
«
»
,
,
,
.
.
1)
,
-
,
.
—
,
,
-
,
,
2)
.
,
.
,
.
,
.
,
,
,
3)
,
.
,
,
.
,
(
4)
,
,
,
).
,
,
,
,
.
,
.
,
94
5)
,
,
,
—
,
,
—
,
.
,
. .,
.
,
,
,
-
.
6)
,
—
:
,
,
,
.
,
,
.
.
,
,
.
,
.
,
,
"
,
".
,
,
,
.
,
,
.
,
,
: "
".
,
"
:"
?"
,
,
:
".
,
.
"
,
"-
95
.
,
,
:"
.
,
:"
,
".
.
,
,
".
4
1995 . N 877 "
,
,
,
,
"
-
:
)
,
,
,
,
,
,
,
,
-
,
,
)
;
,
(
),
,
,
;
)
,
,
,
(
)
,
96
,
.
,
.
,
,
.
«
».
,
,
.
VII.
.
:
.
:
,
. .
.
.
(4
)
,
+
,
.
.
:
М
(
) ВИЧ+. Д
.И
,
В
(
)
, М
.
.П
.К
(
)
,
(
)
М
,
.
.
:
>
,
?
?
>
>
?
>
?
97
VIII.
.
,
,
,
.
,
«
.
»:
.
98
2
,
.
.
,
.
1.
ИЧ/
И
?
)
)
)
2.
)
ИЧ-
)
? )
)
)
)
)
,
)
,
)
)
,
)
,
)
-
,
3.
ИЧ/
)
И
? )
)
) /
)
)
,
4.
ИЧ?
)
)
5.
?
)
,
6.
) 1-2 ) 3-4 ) 5
)
)
)
?
99
7.
: )
)
)
8.
: )
)
)
9.
ИЧ-
?
)
)
)
10. Х
ИЧ)
?
)
-
)
-
-
11.
ИЧ?
)
)
,
12.
ИЧ13.
ИЧ-
? )
,
)
,
?
)
-
)
)
14.
15.
________________________________________________
:
/
: )
)
)
-
)
16.
_____
!
,
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа