close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Полушкин Александр Владимирович.Конституционно-правовые основы правотворческой деятельности органов местного самоуправления

код для вставки
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
4
.......................................................................................................... 5
1.
.......................................................................... 10
1.1.
,
....................................................................................................... 10
1.2.
....................................................................................................... 20
2.
.
................................................................ 25
2.1.
................. 25
(
2.2.
)
.
................................................................................................................................... 36
3.
........................................................................................ 47
3.1.
......................................... 47
3.2.
..................................................................................................... 55
.................................................................................................... 64
............................................................... 70
................................................................................................... 76
5
А
.
,
,
.
,
.
,
:
.
1993
1
,
,
,
,
,
,
,
,
.
,
–
1
,
(
,
30.12.2008 N 7,
05.02.2014 N 2, 04.08.2014. N 31. . 4398.
,
12.12.1993)(
30.12.2008 N 621.07.2014 N 11)//
6
.
.
,
,
,
,
.
,
,
,
.
Ц
.
:
;
;
;
(
-
)
;
;
-
.
.
–
.
.
7
. .
,
. .
,
. .
.
,
. .
,
,
. .
,
. .
,
. .
,
.
.
,
,
,
,
,
-
.
:
—
1.
,
.
—
,
,
-
(
,
.
.).
(
)
6
131-
2003 . №
«
»,
.
,
,
«
»
,
.
8
,
,
,
.
.
2.
,
.
.
,
.2
3.
.
.3
,
.
. I
.2
«
» 2003
,
(
-
)
,
.
,
4.
.
,
.
,
,
,
,
.
9
.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
5.
,
,
.
,
,
.
,
,
,
-
,
.
.
,
.
,
:
,
10
1.
,
1.1.
«
»
,
,
.
,
,
.
,
,
,
«
«
», «
»,
,
»,
.
,
. .
«
»
:
,
«
,
.
»2.
. .
: «
(
)
»3.
,
,
–
:
,
;
–
;
–
лек ее . . О
Тео
кто о
Ек те
у .
2
3
л ч
тео
о уд т о о
. . .
.
-
кто о п
п
о о
:
т. .,
. Т. . .
ч т
// От ет т е
ед кто
. . Ко ел к
.
11
,
.
,
,
,
.
.
,
(
),
,
,
-
.
«
».
.
«
»,
,
.
. .
,
«
: «
».
—
»,
,
.
«
-
»
,
,
,
,
.
,
.
:
,
.
«
.
,
.2
.117
:«
,
(
»
),
12
,
»4.
.
,
,
. .
:
«
«
»»5.
80.
,
,
,
.
1991
6
,
1991 . N 1550-1 «
»(
№1550-1),
.
.1
.7
.
,
( .4
. 7
№1550-1.
. 9 . 2
,
,
,
).
,
.
4
5
д ет
кодек о
л ч
ет » от
о о о . . о
т
то е е т д е т
,
ко у к
еде
о
о от
л
.N
- З // « о
у т п едп
т
.N
-154.
л ч
де тел о т е т
о ето депут то т уд
п ле
о
о к д д т п едп
т
д че к
ук //
ко . 2015. .
,
к
//
13
,
,
,
. . ( . 7 . 4).
,
. 11
. 18
,
–
,
. 4
. 33.
,
,
.
C
12
1993 .
6
,
(
(
2
(
8)
3),
12),
.
,
,
.
. 19
28
1995 . N 154-
«
»
(
–
№154)
.
(
25).
,
.
.
( . 2
.8,
. 22, 24
Ко т ту
о
е е
З ко
N 2- КЗ. от . .
6
№154).
ко
еде
п
т
е
од
оло о
е
. .
учето поп ок,
о поп к к Ко т ту
от . .
N 6- КЗ, от . .
N - КЗ. от . .
N - КЗ // о
е ко од тел т
, . .
. N 31. т.
14
.
.
«
«
», «
»
».
,
. .
:
«
;
,
,
,
(
)» 7.
,
. .
3
:
;

;

,

8
.
,
. .
:
;

;


,
;
,

.
О
е
8
О
.
7
//
-204.
л ч
о к .
л ч
тео
. .
тео
.
кто о п
о о
кто о п
о о
о уд
т
под ед к
о о
е
е е
под ед к
. .
олк
е
е е
//
. .Л
о к .
.
15
,
. .
,
. .
. .
.
. .
:
«
,
,
,
,
».
,
. .
«
,
–
»
«
«
,
».
«
»,
.
–
,
.
,
,
.
,
.
,
,
,
,
.
.
,
»
16
.
,
. .
«
,
«
»,
:
1)
;
2)
,
«
»;
3)
.
,
,
,
».
,
.
.
,
17
06.10.2003 № 131-
«
»
(
–
№131)
.
.2
.
,
.
.
,
,
,
.
14.1, 15.1, 16.1,
, 29
2006
,
17
,
.
,
.
. .
,
.
,
,
,
.
,
.
,
.
,
.
,
.4
.8
№131
,
: «
,
,
,
.
,
.
».
.
,
,
«
,
,
18
,
,
» 9.
,
.
,
.
,
,
,
.
,
.
,
,
.
№131
.
,
,
1.
:
–
,
,
.
2.
:
)
,
;
)
;
)
,
,
.
3.
Т удо о
по леду
9
у к
о
кодек
екто
о
ко
е е
у к
еде
о екто // о
о
ко
о от
у к
дек
ете" от
.N
дек
- З
.N
.
19
.
,
.
.1
. 22, . 1
. 25
№ 131.
4.
.
,
,
( . 43
№ 131).
5.
,
.
(
)
.
,
,
.
,
–
,
,
,
.
,
,
(
–
).
,
:

;
/

;

,
,
;

.
20
1.2.
,
.
,
.
,
(
).
,
,
,
.
,
.
.
.
,
.
,
,
-
.
—
21
.
—
,
.
,
,
,
.
,
.
.
,
,
.
,
.
,
.
,
,
.
,
,
,
.
:«
.
:
1)
,
;
22
2)
,
;
3)
,
.
,
,
.»
,
,
.
,
(
,
,
,
,
. .).
,
.
,
,
.
,
.
. 1
№ 273 «
»
,
.4
»;
14-
5
,
16
«
№ 131 «
»
«
»
.
23
, ё
,
,
ё
,
. 1
,
.
№ 273«
»
,
(
.
)
ё (
(
)
)
?
(
,
).
,
.
,
,
.
«
»
,
,
.
,
.
–
70%
.
.
,
,
,
,
.
,
.
,
.
24
,
,
,
,
.
–
,
,
,
.
,
,
(
–
).
,
:

;
/

;

,
,
;

.
25
2. А
Ф
.
Ф
2.1.
«
»,
-
,
10
.
.
,
.
,
( . 5, 72, 73, 76).
5
,
,
,
,
,
,
,
.
.
,
6
.
1999
«
(
)
»
.
10
.
164.
. .
, 2016.
. 70;
//
. .
.
. 2017. N 6.
. 163 -
26
,
:
;
-
( . 6-8);
(
-
)
;
( . 26-28).
.
:
1)
;
2)
;
3)
,
;
4)
;
5)
.
,
.
,
,
.
06.10.1999 № 184 «
...»
(
«
)
,
(
),
27
.
(
)
,
(
,
,
)
,
»
139
: «
,
,
,
,
,
,
-
,
,
-
,
-
,
,
»11.
–
.
.
,
,
,
,
ё
.
,
:
05.06.2008. – URL:
http://www.krskstate.ru/about/kray/ustav.
11
28
.
,
,
.
,
,
.
,
.
,
.37
.
,
,
.
.
30
2009
2009
.
.
9
.
.
.37
.
,
,
,
,
,
.
,
.
/
,
.
.
29
.
.
.
.
,
.
,
,
.
,
,
.
,
/
.
. 7
...»
,
:
,
«1.
«
(
(
)
)
. 2.
,
.
(
3.
)
,
. 4.
(
)
.
,
(
)
»12.
12
(
, 04.08.2014, N 31,
. 4398.
12.12.1993) //
30
.
-
(
,
,
).
.
,
. 140
,
,
.
(
(
)
)
,
,
–
.
.
.
,
.
,
,
,
.
,
,
,
,
.
.
,
,
(
)
.
. 2
. 8
06.10.1999 «
,
...»
,
,
,
.
,
,
,
,
31
14-
.
( .
8
. 36
).
(
)
,
,
.
(
)
,
.
(
).
.
(
)
.
.
(
),
«
,
»
.
,
(
).
.37
15
2003
№319-
«
»
14
,
,
,
14
.
,
,
14
,
.
.
32
,
.
,
.
—
«
,
».
15
14
,
,
,
,
,
.
"
"
"
".
,
,
,
.
,
, .
,
:«
50
.
(
«
»,
1/3)
«
» 13.
,
,
,
.
,
(
,
)
,
,
,
,
13
//
. .
»
. 2017. N 6. . 163 - 165.
33
ё
«
»,
,
.
.
«
»
14
,
.
1999
6
1999
.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
,
.
:
1)
;
2)
,
,
.
,
,
,
,
,
.
14
.
, 2011. . 18.
.
,
.
,
,
34
(
)
(
);
3)
.
,
,
–
-
;
4)
;
,
,
«
».
,
.
(
,
,
),
,
15
.
,
,
,
.
,
,
,
.
,
,
.
,
15
. .
//
.
., 2015. . 47.
-
35
.
.
.
,
,
,
,
.
,
.
,
.
.
1
.
.
36
(
2.2.
(
)
Ф
)
.
–
,
.
16
.
.
,
.
,
.
,
ё
.
.
,
,
.
–
,
.
–
.
.
(
)
.
(
(
16
,
. .
. .
2012.
//
. 14 - 20;
//
)
).
:«
,
,
,
/
. .
:
,
. . .
. .
.
.
//
. .,
, 2013. .13;
(
(
)
., 2016. N 5. . 13 - 22.
).
,
37
.
.»
.
–
,
(
,
,
.),
.
.
,
,
.
,
,
,
,
.
.
.
:
1)
,
-
-
;
,
;
,
2)
;
3)
,
(
,
);
( . .
4)
,
;
);
,
5)
.
,
38
«
,
,
, . .
.
(
«
)
»
,
,
«
,
»
,
,
.
(
)
.
(
)
» –
. .
».
«
:
,
,
.
.
,
169
,
,
(
,
.
),
,
«
»
, 14
146
,
.
.
,
.
,
.
,
,
39
–
,
,
,
. .
.
«
»
: «
,
;
;
,
;
;
,
,
,
,
,
,
.»
,
.
,
,
,
.
.
,
,
.
,
:
(
).
,
.
:«
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
40
,
,
»17.
:
,
1)
;
;
2)
:
3)
.
,
,
–
.
:
1)
;
2)
;
3)
;
-
4)
;
5)
;
6)
.
,
(
(
)
)
.
,
,
.
;
1)
;
2)
3)
;
;
4)
;
5)
17
:
: N 72/753-
22
2005 . – URL: http://www.orelgorsovet.ru/p5.html.
41
,
,
.
(
)
,
.
«
»
.
,«
»
1)
1.1.
2)
1.2.
:
( . . 1-4)
( . . 5-7)
1.3.
3)
( . . 8-10)
1.4.
4)
( . . 11-13)
,
,
,
.
,
.1
.
.1
.2
,
«
,
»
,
.
.
.
-
;
;
;
;
.
;
,
.
-
;
.
,
42
,
,
.
.
.
,
,
-
,
– «
»;
2
,
–«
,
»;
«
»
–
.
,
(
.
.
,
,
)
,
,
,
,
,
,
.
,
,
.
,
,
,
;
; .
;
-
.
,
,
,
,
,
(
. 2
).
,
,
,
.
,
.,
,
43
–
,
.
.
,
III
–«
–«
»;
.3
»
(
.
)
,
,
;
;
;
;
;
;
;
.
,
,
,
,
: « . 8
– «
-
»».
–
«
».
:
. 3.1 – «
»;
. 3.2 – «
»;
. 3.3 – «
»;
. 3.4 – «
-
».
. 11 – «
».
.
,
44
(
)
.
,
,
( . 1,
. 6)
,
.
,
.
,
.
.
,
(
).
,
,
.2
».
«
.5
: «
(
,
)»,
-
. .
,
.
,
,
,
.
-
,
,
,
.
,
(
(
.V–«
. III – «
»)
»)
.
«
»,
,
-
.
45
,
.
(
)
.
.
,
;
,
.
.
,
(
)
,
.
,
.
,
.
(
)
.
.
,
.
.
,
.
,
.
.
,
.
ё
,
.
,
,
,
,
,
.
46
«
(
)
ё
,
,
.
,
,
,
,
,
.» -
«
,
. .
».
47
3.
3.1.
Ф
,
.
.
,
.
–
,
,
.
,
.
,
,
,
.
.
,
.
.
.
48
,
,
.
.
.
,
, . .
:
1)
(46,8%),
2)
(13,2%),
3)
(9,4%),
4)
(10,8%),
5)
(6,6%),
6)
(3,2%),
7)
(2,8%),
8)
(1,6%),
9)
(1,0%) 18.
,
,
,
,
.
.
,
,
,
,
,
,
. .
18
.
:
, 2016. . 23.
//
/
.
. .
49
.
,
,
.
,
,
.
,
,
,
,
.
,
,
,
,
.
.
,
.
.
,
,
,
.
–
.
.
,
.
–
,
,
,
.
(
,
,
.).
.
–
,
.
50
,
( .3
)
32
( . 33
).
,
,
. 25
28
1995 . «
»
(
N 154-
-
).
,
,
,
,
.
,
«
N 154».
,
,
2003
. N 131-
,
6
«
» (
«
-
»
N 131-
)
«
».
,
.
,
N 154-
.
,
,
.
,
.
,
51
,
.
N
.
131-
,
.
,
,
N 131-
,
,
,
,
,
.
N 154.
,
,
.
N 154-
,
,
,
N 131-
,
.
,
N 131-
–
.
,
.
,
12
;
.
52
. .
: «
.
»19.
,
,
.
,
,
,
,
:
,
,
,
;
,
.
20
.
,
. .
»
,
«
«
,
,
«
»
.
,
,
,
,
,
,
.
.
.
,
.
19
//
. .
. 2013. N 1. . 33.
20
http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/9303 (
:
(
. .)//
: 18.06.2018).
:
53
,
,
,
,
»21.
.
20
,
2011 . N 657
.
22
,
,
,
(
(
,
),
),
,
.
7
2012
. «
» 23
«
»,
15
4
2013 .
2013 .
«
,
»24.
.
21
.
. .
22
» //
23
07.05.2012 ., N 19,
//
20
2011 . N 657 «
. 2011. N 21. . 2930.
2012 . N 601 ( .
07.05.2012) «
»//
7
. 2338.
24
,
«
11.03. 2013 ., N 10, . 1019
. 2012. N 20/
4
2013 . N 183 (
.
(4805). 6
,
24.06.2014) «
»//
,
54
,
«
».
-
.
,
,
,
,
.
,
55
3.2.
Ф
.
12
2013
.25.
:
(
27
26
2014 . N 136-
«
.
«
(
)
»
«
»,
2014 .);
.
,
-
,
-
25
»//
12.12.2013 «
, N 1, 2014.
;
,
56
-
«
-
»
«
»
(
-
N 131-
«
»
);
:
-
,
.
,
;
.
,
,
,
.
.
,
15
1370
26
.
15
26
» //
1999 . N 1370 «
.1999,N 42.,
. 5011.
1999 . N
57
,
28
2008
. N 60727,
:
-
(
-
,
:
. .);
-
(
,
:
,
(
,
. .);
:
,
. .);
(
,
:
,
-
. .);
(
-
:
,
);
(
-
:
,
,
).
-
(
(
28
27
«
. 5815.
» //
2008 . N 607 (
, 2008, N 18,
.
);
14.10. 2012 .)
. 2003; 2012, N 43,
58
(
,
,
,
,
,
,
,
,
,
);
. 33
N 131).
.
.
,
,
,
.
,
:
.
.
,
-
,
.
«
.
2
»
06.10.2003 № 131 -
«
»
59
«
,
,
,
».
,
. 43
№ 131-
.
,
,
,
,
,
,
.
№ 131.
,
.
,
.
.
,
.
(
»28 (
)
-
29.11.2007 № 48 «
№ 48),
-
. 9
:
(
-
);
;
.
29.11.2007 N 48 (
28
»//
, N 1,
, 2008.
.
09.02.2012) «
60
,
,
.
(
)
30.07.2013 № 58 «
-
,
»29 (
№ 58).
-
,
(
),
,
,
,
.
,
,
,
,
.
,
.
,
,
:
?
,
,
,
?
,
,
,
.
06.06.2012 № 57- 12-2i
24.11.2009 № 6204 «
«
-
»
,
30.07.2013 № 58 «
29
,
»//
«
»
61
».
.
,
.
-
,
,
«
-
»
,
,
,
-
,
;
1
.
2009
.
.
,
,
,
,
.
,
(
,
,
. .
),
.
,
.
№
48
№ 58,
,
.
,
,
,
62
,
.
.
,
,
,
,
,
,
.
.
18.02.2009
№
69-
8-1330
.
-
05.02.2008 № 352 «
-
,
,
,
».
,
,
,
,
,
(
,
,
.
.
.),
,
.
.
.
28.08.2012 №
-11289/1231
.
,
,
,
,
(
)
25
30
N 69-
13-6//
«
31
«
»
»
28.08.2012 N
-9334/12
N
2013 .
40-69427/11-140-302 «
»//
63
,
,
,
,
,
,
.
.
№
147
,
.
04.02.2009 №44- 08-832.
,
,
.
,
,
.
,
.
,
:
(
,
33
34
)
.
2014 .
.
22
32
«
«
»
,
, 18.11.2002, N 46,
14.11.2002 N 138. 4532.
(
.
, 29.07.2002, N 30,
24.07.2002 N 95. 3012.
(
.
33
03.04.2018)//
34
28.12.2017)//
2008 . N 44- 08-5
»//
64
,
.
:
–
1.
,
:
,
,
,
,
.
1)
–
2)
;
,
,
3)
,
;
–
,
;
4)
–
5)
–
;
,
;
6)
–
,
(
);
7)
,
;
8)
,
,
,
.
2.
:
65
1)
;
2)
;
3)
(
,
,
);
4)
,
,
,
.
.
,
.
3.
,
.
(
,
,
),
,
35
.
,
,
,
.
,
,
,
.
35
. .
//
,
.
., 2015. . 47.
-
66
,
.
,
.
.
.
,
,
.
4.
(
)
,
-
.
,
.
,
.
.
5.
«
».
,
,
,
.
67
,
,
.
6.
,
;
-
«
-
«
»
»
(
-
N 131-
«
»
);
:
-
,
.
,
;
.
,
:
-
«
-
«
»
»
-
(
N 131-
«
»
);
,
68
.
,
,
;
-
-
.
,
:
-
-
-
,
(
)
,
;
- «
» -
,
,
.
.
-
-
69
(
(
-
);
(
,
,
,
,
,
,
,
,
,
);
. 33
N 131).
.
.
-
-
-
,
.
70
:
(
1.
12.12.1993)(
,
30.12.2008 N 6-
,
05.02.2014 N 204.08.2014, N 31,
21.07.2014 N 11-
,
30.12.2008 N 7-
,
)//
,
. 4398.
2.
14.11.2002 N 13818.11.2002, N 46,
(
.
03.04.2018)//
,
. 4532.
06.10.2003 № 131-
3.
«
//
. – 2013. – № 40. –
. 3822.
30
4.
//
2001 . N 197-
"
31
2001 . N
256.
5.
(
24.07.2002 N 9529.07.2002, N 30,
.
28.12.2017)//
,
. 3012.
30.11.1994 N 51-
6.
(
.
23.05.2018)//
, 05.12.1994, N 32,
31
7.
// «
»
12
»//
1998 . N 145-
1998 . N 153-154.
6
8.
. 3301.
2003 . (
.
, 06.10.2003, N 40,
18.04.2018) «
. 3822.
71
8
9.
2001 . N 129-
(
.
29.04.2018)
«
»//
, 13.08.2001 ., N 33 (
I),
. 3431.
17.12.1997 N 2-
10.
28.12.2016)
«
(
.
»//
, 22.12.1997, N 51,
. 5712.
10
11.
1994 . N 1185 «
»(
)//
«
»
2
12.
2005 . N 773 (
.
07.12.2016) «
»
, 2005, N 27,
//
. 2730.
28
13.
2007 . № 825 (
.
13.05.2010)
«
»//
«
20
14.
»
2011 . N 657 (
.
25.07.2014) «
»
. 2011. N 21.
. 2930.
7
15.
2012 . N 601 (
»//
.
07.05.2012) «
, 07.05.2012 ., N 19,
4
16.
//
2013 . N 183 (
.
. 2338.
24.06.2014) «
,
»//
«
, 11.03. 2013 ., N 10,
. 1019
72
28
17.
.
2008 . N 607 (
14.10.2012 .) «
» //
, 2008, N 18,
. 2003; 2012, N 43,
1
18.
22.07.2017)
. 5815.
2000 . N 94 (
.
«
»//
, 07.02.2000 ., N 6,
. 774.
26
19.
2010 . N 96 (
.
10.07.2017) «
» //
. 2010. 5
22
20.
2009
.
. N 754 (
.
17.10.2017) «
»
, 2009, N 39,
//
. 4614.
15
21.
2009 . N 478 (
.
16.06.2010) «
-
»
, 2009, N 25,
//
. 3061
25
22.
2009 . N 1088 (
.
27.11.2015) «
«
, 2010, N 1,
«
. 101.
18
23.
»//
«
» //
»
2005 . N 67-649
73
:
. .
1.
:
//
/
. . .
.
, 2016. . 23.
. .
2.
//
. .
/
.
. .
, 2013. .13
3.
. .
4.
. .
: 2 .
.,2016. . 1. . 311
//
//
,
2015, .5
(
5.
. .
)//
, 2015,
.203-204.
(
6.
. .
-
//
2) //
, 2014,
.75.
. .
7.
//
8.
. 2014. N 12. . 35 - 38.
. .,
. .
//
(
9.
).
. .
.
.
10.
, 2016. . 70
. .
:
//
. 2013. N 1. . 33.
. .
11.
//
. 13 - 22.
, 2012. . 14 – 20
(
:
)
.
., 2016. N 5.
74
. .,
12.
6
. .
2003 . «
»(
).
.:
-89, 2017. . 380.
,
13.
:
-
«
. .
».
.
.:
I/
.
, 2017. . 83
-
.
14.
,
,
15.
.
, 2011. . 18.
. .
N 20/ (4805). 6
//
. 2012.
.
. .
16.
//
.
., 2015. . 47.
. .
17.
//
. 2017. N
6. . 163 - 165.
18.
. .
/
. . .
.
., 2011. . 823.
19.
. .
.
.:
«
-
», 2016. .
78 – 91.
20.
. .
.
.:
-
, 2011.
. 29.
:
1.
09.02.2012) «
29.11.2007 N 48 (
.
75
»//
, N 1,
, 2008.
2.
30.07.2013 № 58 «
»//
,
«
»
05.06.2012 N 59- 12-5 «
3.
,
,
»//
«
»
28.08.2012 N
4.
-9334/12
N
40-
69427/11-140-302 «
»//
«
»
25
5.
2013 .
N 69-
13-6//
«
»
22
6.
2008 . N 44- 08-5 «
»//
,
«
».
-
:
//
7.
https://studfiles.net/preview/5269445/page:24/ (
:
: 18.06.2018).
8.
(
(
. .)//
: http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/9303
: 18.06.2018).
76
1
( . 104
)
( . 62
,
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
)
,
Scanned by CamScanner
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа