close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Сумська міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від
2014 року
№
Про внесення на розгляд Сумської
міської ради питання щодо внесення
змін до рішення Сумської міської ради
від 13 січня 2015 року № 3936–МР
«Про Програму економічного і
соціального розвитку м. Суми на
2015 рік та основні напрями розвитку
на 2016-2017 роки» (зі змінами)
У зв’язку з внесенням змін до міського бюджету на 2015 рік, керуючись
підпунктом 1 пункту «а» статті 27, підпунктами 1, 2 частини другої статті 52
Закону
України
«Про
місцеве
самоврядування
в
Україні»,
виконавчий комітет Сумської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести на розгляд Сумської міської ради питання щодо внесення змін
до рішення Сумської міської ради від 13 січня 2015 року № 3936–МР «Про
Програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2015 рік та основні
напрями розвитку на 2016-2017 роки» (зі змінами), а саме:
1.1. Доповнити завдання 2 розділу «10.1. Охорона навколишнього
природного середовища» додатку 1 «Заходи щодо реалізації Програми
економічного і соціального розвитку м. Суми на 2015 рік» до Програми
пунктом 6 наступного змісту:
№
з/п
Заходи
Термін
виконання
Відповідальний
виконавець
Джерела та обсяги
фінансування, тис. гривень
обласний
бюджет
міський
бюджет
інші
джерела
Очікувані
результати
виконання
заходу
Завдання 2. Охорона, утримання і розвиток природно – заповідного фонду, зелених зон і зелених
насаджень міста
6. Створення квітковоПротягом Департамент
400,7
Висадження
декоративних
року
інфраструктури міста
26,7 тис. од.
композицій
Сумської міської ради
квіток
1.2. Викласти в новій редакції:
2
1.2.1. Назву завдання 2 напряму «Містобудування та житлова політика»
розділу «6.3. Інвестиційна діяльність (зовнішні відносини), містобудування та
житлова політика» додатку 1 «Заходи щодо реалізації Програми економічного і
соціального розвитку м. Суми на 2015 рік» та доповнити дане завдання
пунктом 6 наступного змісту:
№
з/п
6.
Заходи
Термін
виконання
Відповідальний
виконавець
Джерела та обсяги
фінансування, тис. гривень
обласний міський
інші
бюджет бюджет джерела
Завдання 2. Регулювання містобудівної діяльності
Розробка
Протягом Департамент
150,0
Генерального
року
містобудування та
плану с. Піщане
земельних відносин
Сумської міської ради
Очікувані
результати
виконання заходу
Впорядкування
містобудівної
діяльності в
с. Піщане
1.2.2. Підпункт 2.2 пункту 2 завдання 7 розділу «8.5. Житловокомунальне господарство та тарифна політика» додатку 1 «Заходи щодо
реалізації Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2015 рік»
до Програми:
№
з/п
Заходи
Термін
виконання
Відповідальний
виконавець
Джерела та обсяги
Очікувані
фінансування, тис. гривень результати
виконання
обласний міський
інші
заходу
бюджет бюджет джерела
Завдання 7. Створення сприятливих умов проживання населення та забезпечення надання життєво
необхідних послуг
2.2. Передача субвенції з
Протягом Управління
2392,2
Забезпечення
міського бюджету
року
капітального
захоронень
Краснопільському
будівництва та
твердих
районному бюджету
дорожнього
побутових
для В.Бобрицького
господарства Сумської
відходів
сільського бюджету на
міської ради,
виконання угоди про
департамент фінансів,
соціально-економічне
економіки та
співробітництво
бюджетних відносин
Сумської міської ради
в частині
міжбюджетних
трансфертів
1.2.3.
Пункт 4 завдання 1 розділу «8.5. Житлово-комунальне
господарство та тарифна політика» додатку 1 «Заходи щодо реалізації
Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2015 рік» до
Програми:
№
з/п
4.
Заходи
Термін
виконання
Відповідальний
виконавець
Джерела та обсяги
фінансування, тис. гривень
обласний міський
інші
бюджет бюджет джерела
Очікувані
результати
виконання
заходу
Завдання 1. Покращення стану та розвиток транспортної інфраструктури міста
Будівництво та
Протягом Управління
31400,0
Поліпшення та
реконструкція доріг,
року
капітального
розвиток
шляхопроводів, проїздів,
будівництва та
транспортної
внутрішньоквартальних
дорожнього
інфраструктури
доріг
господарства
міста
Сумської міської
(74,8 тис. кв. м.
ради
орієнтовно).
3
1.2.4. Пункт 3 завдання 2 розділу « 10.1. Охорона навколишнього
природного середовища» додатку 1 «Заходи щодо реалізації Програми
економічного і соціального розвитку м. Суми на 2015 рік» до Програми:
№
з/п
3.
Заходи
Термін
виконання
Відповідальний
виконавець
Джерела та обсяги
фінансування, тис. гривень
обласний міський
інші
бюджет бюджет джерела
Очікувані
результати
виконання
заходу
Завдання 2. Охорона, утримання і розвиток природно – заповідного фонду, зелених зон і зелених
насаджень міста
Проведення
Протягом Департамент
463,0
Збереження
спеціальних заходів,
року
інфраструктури
об’єктів ПЗФ
спрямованих на
міста Сумської
запобігання знищенню
міської ради
чи пошкодженню
природних комплексів
територій та об’єктів
природно-заповідного
фонду на території
міста Суми: санітарне
утримання та догляд
парку-пам’ятки садовопаркового мистецтва
місцевого значення
«Басівський», догляд за
пам’ятками природи
«Липові насадження»,
«Дуби» на вулицях
Антонова, Герасима
Кондратьєва,
Петропавлівська,
виготовлення та
розміщення
інформаційноохоронних знаків на
вищевказаних об’єктах
1.2.5. Додаток 8 до Програми «Перелік об'єктів, видатки на які у
2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку та інших
коштів міського бюджету» (додаток до даного рішення).
2. Департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської
міської ради (Липова С.А.) підготувати відповідний проект рішення Сумської
міської ради на розгляд Сумської міської ради.
3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника
міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Волонтирця В.М.
Міський голова
О.М. Лисенко
Липова 700 399
Розіслати: департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин, відділу з
організації діяльності ради
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа