close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
В-170
Текущее расписание на 14.04.2015 Вт. , Верхняя неделя
В-269
В-368
В-466
В-467
1. Математ.. 205
1. Осн.прогр.. 18(лекц)
1. Опер.сист.. 63(вц)
1. Методика п.о.. 47(вц)
2. Общ.знан.. 71(вц)
3. Инф.и ИКТ. 47(вц)
72(вц)
2. Техн.ср.инф.. 7,35(вц)
2. Осн.инф.без.58(вц)
2. Теор.осн.пед.. 34(вц)
1. Без.жизн.деят.. 111
2. Методика п.о..
47(вц)
3. Эл.мат.лог.. 209(вц)
3. Опер.сист.. 63(вц)
3. Теор.осн.пед.. 34(вц)
3. Эк.осн.прир.. 48
Вт-109
Вт-207
Вт-306
Вт-404
Д-129
4. Без.жизн.деят.. 111
5. Альт.ср.прог..
70(лекц)
3. Без.жизн.деят.. 111
5. Математ.. 209(вц)
4. Публ.мул.инф.. 13
79(вц)
5. Публ.мул.инф.. 13
79(вц)
6. Русс-яз. 207
6. Эл.высш.мат.. 23
6. Осн.эконом.. 204
5. Осн.эконом.. 7(вц)
4. Ин.язык. 55 39
5. Дек.оф.раб.. 113
х/м5
6. Дек.оф.раб.. 113
х/м5
Д-130
Д-227
Д-325
ИБ-103
ИБ-202
4. Русс-яз. 207
3. Физкультура.
4. Материал.. 16(вц)
1. Общ.знан.. 71(вц)
5. Литерат.. 207
4. Жив.. 104 106
5. Материал.. 16(вц)
2. Биология. 48
6. Общ.знан.. 71(вц)
5. Жив.. 104 106
6. Жив.. 104 106
3. Общ.знан.. 71(вц)
1. Без.жизн.деят.. 206
2. Экс.ком.сет..
63,76(вц)
3. Осн.инф.без..
58(вц)
ИБ-301
Кт-104
Кт-203
ОД-102
ОД-201
3. Бух.учет. 39
4. Математ.. 209(вц)
4. Прав.обеспеч.. 202
1. Базы дан.. 7(лекц)
1. Математ.. 9
1. Физкультура.
4. Инф.и ИКТ. 47(вц)
74(вц)
2. Физкультура.
2. ОБЖ. 206
2. Теор.осн.кон.. 96 23
5. Введ.в спец.. 204
4. Оц.рент.сис.. 204
3. Прав.обеспеч.. 202
3. Литерат.. 102
3. Обр.одежд.. 94 23
6. Математ.. 205
5. Философия. 206
ПИ-105
ПИ-106
ПИ-203
ПИ-204
ПИ-301
1. Право. 202
1. Русс-яз. 102
1. (2гр)Стрижка. 41
4. (1,2гр)Стрижка. 48
1. Тех.пост.работ. 45
2. Право. 202
3. Инф.и ИКТ. 35(вц)
74(вц)
2. Литерат.. 102
1. (1гр)Фант.пр. 46
5. (1,2гр)Стрижка. 41
2. Тех.пост.работ. 45
3. Ист.из.иск.. х/м5
2. (2гр)Стрижка. 41
3. Тех.пост.работ. 45
2. (1гр)Фант.пр. 46
4. Тех.пост.работ. 45
3. (1гр)Стрижка. 41
3. (2гр)Фант.пр. 46
4. (1гр)Стрижка. 41
4. (2гр)Фант.пр. 46
Р-114
Р-213
Р-312
4. История. 30(вц)
3. (1гр)Инф.техн.. 7(вц)
5. Общ.знан.. 71(вц)
4. (1гр)Инф.техн.. 7(вц)
4. Тех.рекл.фото.
34(вц)
5. Тех.рекл.фото.
34(вц)
6. Ин.язык. 202 39
5. Без.жизн.деят.. 111
6. Пр.граф.. 7(вц)
С-331
С-430
2. Без.жизн.деят.. 111
1. Педагогика. 34(вц)
3. Эк.осн.прир.. 206
2. Техн.св.раб.. 212
3. Техн.св.раб.. 212
6. Осн.бух.уч.. 55
Ст-106
Ст-205
Ст-304
Т-426
Тт-103
4. Общ.знан.. 71(вц)
4. Инж.гр.. 60(вц) 213(вц)
4. Техн.св.раб.. 212
1. Педагогика. 34(вц)
1. Биология. 48
5. Математ.. 9
5. Электротех.. 23
5. Расч.св.конст.. 215
2. Инф.и ИКТ. 74(вц)
2. Математ.. 205
6. Математ.. 9
6. Тех.мех.. 15
6. Расч.св.конст.. 215
3. Псих.общ.. 204
3. История. 30(вц)
Тт-202
Тт-301
Ш-239
Ш-338
Ш-437
1. (1гр)Тех.обр.. ток.цех
1. Тех.проц.. 213(вц)
3. Математ.. 9
4. Спецрис.. 113
3. (КП1)Мет.мод.. 96
2. (1гр)Тех.обр.. ток.цех
2. Формообр.. 214
5. Обр.одежд.. 48
4. (КП1)Мет.мод.. 96
3. Тех.мех.. 15
3. Тех.обор.. 214
4. Обр.одежд.. 94 23
5. Инж.гр.. 60(вц)
213(вц)
6. Обр.одежд.. 48
5. (КП2)Мет.мод.. 96
4. (2гр)Тех.обр.. ток.цех
5. (2гр)Тех.обр.. ток.цех
6. (КП2)Мет.мод.. 96
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа