close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
21.08.2014
№ 948
Про затвердження змін до розподілу обсягів
державного замовлення на підготовку
фахівців, науково-педагогічних та робітничих
кадрів, на підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів у вищих навчальних
закладах, підпорядкованих МОН, для державних
потреб у 2014 році
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014
року № 212 “Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових,
науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів для державних потреб у 2014 році”, на підставі рішення
Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців
державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науковопедагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку
кадрів від 20 серпня 2014 року, протокол № 5
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зміни до розподілу обсягу державного замовлення у 2014
році на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними
рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра, науковопедагогічних кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у
вищих навчальних закладах, підпорядкованих МОН, що додаються.
2. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності міністра
(патронатна служба) (Загоруйко Ю. А.) оприлюднити на офіційному веб-сайті
МОН обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, науковопедагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів у вищих навальних закладах, підпорядкованих МОН, для
державних потреб у 2014 році.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника
Міністра Совсун І. Р.
Міністр
С. М. Квіт
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа