close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Сумська міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від
№
Про внесення пропозицій Сумській
міській раді щодо внесення змін та
доповнень до міського бюджету на
2015 рік
Враховуючи подання головних розпорядників бюджетних коштів,
керуючись пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести на розгляд Сумської міської ради питання щодо внесення змін
та доповнень до міського бюджету на 2015 рік, а саме:
1.1. Викласти в новій редакції підпункт 1.1 рішення Сумської міської
ради від 25 березня 2015 року № 4144 - МР «Про внесення змін та доповнень до
міського бюджету на 2015 рік»:
«1.1. Доходи міського бюджету у сумі 1424506,4 тис. грн., в тому числі
доходи загального фонду міського бюджету – 1379540,9 тис. грн., доходи
спеціального фонду міського бюджету – 44965,5 тис. грн., у тому числі
бюджету розвитку – 8822,1 тис. грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення».
1.2. Викласти в новій редакції підпункт 1.2 рішення Сумської міської
ради від 25 березня 2015 року № 4144 - МР «Про внесення змін та доповнень до
міського бюджету на 2015 рік»:
«1.2. Видатки міського бюджету у сумі 1490521,7 тис. грн., в тому числі
видатки загального фонду міського бюджету – 1224170,7 тис. грн., видатки
спеціального фонду міського бюджету – 266351,0 тис. грн. згідно з додатком
№ 3 до цього рішення».
1.3. Викласти в новій редакції підпункт 1.3 рішення Сумської міської
ради від 25 березня 2015 року № 4144 - МР «Про внесення змін та доповнень до
міського бюджету на 2015 рік»:
2
«1.3. Дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі
8811,8 тис. грн., джерелом покриття якого визначити направлення вільного
залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2015 та дефіцит спеціального
фонду міського бюджету в сумі 219388,4 тис. грн., джерелом покриття якого
визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку
(спеціального фонду), у сумі 163212,7 тис. грн. та направлення залишку
бюджетних коштів станом на 01.01.2015 в сумі 56175,7 тис. грн. згідно з
додатком № 2 до цього рішення».
1.4. Внести зміни в підпункт 1.4 рішення Сумської міської ради від
25 березня 2015 року № 4144 - МР «Про внесення змін та доповнень до
міського бюджету на 2015 рік», а саме цифри «9966,9» замінити на цифри
«9996,9».
1.5. Внести зміни в підпункт 1.5 рішення Сумської міської ради від
03 березня 2015 року № 4055 - МР «Про внесення змін та доповнень до
міського бюджету на 2015 рік», а саме цифри «308452,4» замінити на цифри
«317868,3» згідно з додатком 6 до цього рішення.
2. Викласти в новій редакції пункт 2 рішення Сумської міської ради від
25 березня 2015 року № 4144 - МР «Про внесення змін та доповнень до
міського бюджету на 2015 рік», а саме:
«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам
бюджетних коштів міського бюджету на 2015 рік у розрізі тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по
загальному фонду 1224170,7 тис. грн. та спеціальному фонду 266351,0 тис. грн.
згідно з додатком № 3 до цього рішення».
3. Направити на проведення видатків вільний залишок коштів
загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2015 в сумі
1038,7 тис. грн., головним розпорядникам бюджетних коштів, а саме:
- управлінню соціального захисту населення Сумської міської ради 34,6 тис. грн., з них по КТКВК 090416 «Інші видатки на соціальний захист
ветеранів війни та праці» - 14,6 тис. грн., по КТКВ 091204 «Територіальні
центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» 20,0 тис. грн.;
- виконавчому комітету Сумської міської ради – 489,4 тис. грн., з них по
КТКВК 130115 «Центри «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури» 4,5 тис. грн., по КТКВК 250404 «Інші видатки» - 400,0 тис. грн., по
КТКВК 120300 «Книговидання» - 83,2 тис. грн., по КТКВК 110502 «Інші
культурно-освітні заклади та заходи» - 1,7 тис. грн.;
- управлінню освіти і науки Сумської міської ради – 17,0 тис. грн. по
КТКВК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи з позашкільної роботи з
дітьми»;
3
- департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської
ради – 150,0 тис. грн. по КТКВК 150202 «Розробка схем та проектних рішень
масового застосування»;
- департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської
міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) –
347,7 тис. грн. по КТКВК 250380 «Інші субвенції».
4. Направити на проведення видатків залишки коштів спеціального
фонду міського бюджету станом на 01.01.2015 в сумі 8658,0 тис. грн., а саме:
4.1. Бюджету розвитку в сумі 7356,5 тис. грн., головним розпорядникам
бюджетних коштів, а саме:
- відділу охорони здоров’я Сумської міської ради - 792,0 тис. грн. по
КТКВК 080101 «Лікарні»;
- управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства
Сумської міської ради - 5500,0 тис. грн. по КТКВК 150101 «Капітальні
вкладення»;
- департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської
міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) –
1064,5 тис. грн. по КТКВК 250380 «Інші субвенції».
4.2. Коштів фонду охорони навколишнього природного середовища в
сумі 1301,5 тис. грн. головному розпоряднику бюджетних коштів департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, з них по
КТКВК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» –
582,4 тис. грн., по КТКВК 240602 «Утилізація відходів» – 400,0 тис. грн., по
КТКВК 240605 «Збереження природно - заповідного фонду» –
319,1 тис. гривень.
5. Кошти субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи
ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування з
Сумського районного бюджету направити головному розпоряднику бюджетних
коштів – виконавчому комітету Сумської міської ради по КТКВК 210110
«Заходи з організації рятування на водах» на утримання комунальної установи
«Сумська міська рятувально-водолазна служба», при цьому кошти, які були
передбачені на утримання вказаної установи за рахунок власних доходів
міського бюджету в сумі 30,0 тис. грн. направити на збільшення обсягу
резервного фонду.
Доповнити підпункт 20.2 пункту 20 рішення Сумської міської ради від
13 січня 2015 року № 3926-МР «Про міський бюджет на 2015 рік» (зі змінами)
після слів та цифр «Недригайлівського районного бюджету (договір від
03 березня 2015 р.),» записати слова та цифри «Сумського районного бюджету
(договір від 20 березня 2015 року)».
4
6. Викласти в новій редакції додатки №№ 1 – 7 до рішення Сумської
міської ради від 25 березня 2015 року № 4144 - МР «Про внесення змін та
доповнень до міського бюджету на 2015 рік» (додатки 1 – 6, 8 до цього
рішення) та додаток № 8 до рішення Сумської міської ради від 03 березня
2015 року № 4055 - МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету
на 2015 рік» (додаток 7 до цього рішення).
7. Департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської
міської ради (Липова С.А.) підготувати відповідний проект рішення на розгляд
Сумської міської ради.
8. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника
міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Волонтирця В.М.
Міський голова
Липова С.А.
700-399
Розіслати: згідно зі списком розсилки
О.М. Лисенко
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа