close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

https://www.donddt.ru/userfiles/pologeniy/Детство без границ_;doc

код для вставкиСкачать
WHP10-CNC
2014
‚ vodorovná vyvrtávačka desková
‚ горизонтально-расточный
станок плиточный
WHP10-CNC – základní provedení
Stručná charakteristika
Náhony os
Parametry stroje

souvisle řízená vodorovná vyvrtávačka desková

příčně přestavitelný stojan s vřeteníkem

3 lineární osy

výsuvné pracovní vřeteno

pro obrábění rozměrných obrobků

pro sériovou a malosériovou výrobu

vhodný pro hrubovací i dokončovací operace

digitální servomotory se servopohony

osa X – master/slave, planetové převodovky,
Průměr pracovního vřetena
Řízení a ovládání stroje

osa X, Y – valivá vedení

osa W – kluzné vedení, litina/ocel

HEIDENHAIN iTNC 530 HSCI

přenosný pomocný ovládací panele (ruční
kolečko)

ruční, poloautomatický a automatický režim

propojení s vnitropodnikovou sítí
Řízené osy

X – příčný pojezd saní stojanu po loži

Y – svislý pojezd vřeteníku po stojanu

W – výsuv pracovního vřetena

S – otáčení pracovního vřetena
Možnosti stroje

osy X, Y, W řízeny v interpolaci

lineární interpolace ve třech osách

kruhová interpolace dvou ze tří v interpolaci
řízených os

šroubová interpolace

prostorová interpolace – křivka v prostoru

interpolace os S a W – natočení vřetena v závislosti
na poloze osy W – umožňuje závitování bez použití
vyrovnávacího pouzdra
ozubený hřeben

osa Y – kuličkový šroub, přímý náhon z motoru

osa W – kuličkový šroub, ozubený řemen
Upínací kužel
Stopka nástroje
Upínací nástavec – šroub
Otáčky vřetena
Výkon hlavního motoru
Vedení skupin
Zpeňování

osa X, Y, W – nezpevněno – polohová vazba
Vřeteník

výsuvné pracovní vřeteno

vyfukování dutiny vřetena vzduchem během cyklu
výměny nástroje

pohon vřetena čtyřmi mechanickými řadami –
ozubená soukolí

hydraulické řazení jednotlivých otáčkových řad

příprava pro chlazení nástroje tryskami na čele
vřeteníku
Maximální moment vřetena
X...příčný pojezd stojanu
X…příčný pojezd stojanu – standard
Y...svislý pojezd vřeteníku
Minimální výška osy vřetena nad plochou upínací desky

digitální optické odměřování HEIDENHAIN

osy X, Y – absolutní pravítka

osa W – absolutní rotační snímač v motoru

osa S – inkrementální rotační snímač
CE – platí pro Evropskou unii

komplexní systém bezpečnostních prvků dle
platných právních předpisů a technických norem

zakrytovaná plošina pro obsluhu

oplocení pracovního prostoru stroje

další prvky vyplývající z rozboru rizik
50 ISO
2080 DIN
69872-A DIN
10 – 3000 ot / min
20 kW
2200 Nm
1800 – 12000 mm
6000 mm
2000 mm
... dle zákazníka mm
W...výsuv vřetena
710 mm
Vzdálenost čela vřetena od hrany upínací desky – bez příruby
180 mm
Vzdálenost čela vřetena od hrany upínací desky – s přírubou
Pracovní posuvy…X, Y, W…ruční režim
30 mm
4 – 500 mm / min
Pracovní posuvy…X…automatický režim
4 – 28000 mm / min
Pracovní posuvy…Y…automatický režim
4 – 24000 mm / min
Pracovní posuvy…W…automatický režim
4 – 6800 mm / min
Rychloposuv…X
28000 mm / min
Rychloposuv…Y
24000 mm / min
Rychloposuv…W
6800 mm / min
Instalovaný příkon - bez stolu RT05CNC
Instalovaný příkon - se stolem RT05CNC
Hmotnost stroje
Odměřování polohy
100 mm
65 kVA
82 kVA
8500 kg
Zástavbový prostor včetně CE – orientační
X = 6000mm + UD4C + UD4D
12000 x 6500 mm x mm
X = 6000mm + UD4 + RT05CNC
12000 x 7300 mm x mm
WHP10-CNC – volitelné provedení + příslušenství
Řídící systém
Otočný stůl RT05CNC
Parametry AVN

SIEMENS SIN 840D SL + ruční kolečko

motory a pohony SIEMENS

CNC otočný stůl jako alternativa resp. doplněk
Manipulační čas
20 s
Počet nástrojů v jednom zakladači
10 ks
AVN – výměna nástroje

regálový zakladač umístěný na upínací desce

možnost použití více zakladačů na různých místech

manipulaci s nástroji zajišťuje pracovní vřeteno
stroje
k upínací desce

doplňuje pojezdy stroje o osy Z, B

ovládání je plně integrováno do řídícího systému
stroje

rozšiřuje pracovní možnosti stroje

osy X, Y, Z, W, B řízeny v interpolaci

válcová interpolace s využitím otočného stolu

parametry viz. tabulka

parametry viz. tabulka
Seznam standardního příslušenství
CHZ – chlazení nástroje

trysky na čele vřeteníku

objem nádrže cca 1000 l

maximální tlak 4 bary / 32 l/min
CHOV-K – chlazení osou vřetena – kapalina

vodící podpěra – 170 mm

vytěrák kuželové dutiny VK-ISO50

upínací nástavce – 15 kusů

kotevní materiál KM

základní sada nářadí k obsluze a údržbě

základní sada náhradních dílů

průvodní technická dokumentace

maximální tlak 40 bar

objem nádrže 1000 l
Seznam zvláštního příslušenství
CHOV-V – chlazení osou vřetena – vzduch

vodící podpěra – 320 mm

vodící podpěra – 470 mm

frézovací přístroj FP40-10 (jen s RT05CNC)

univerzální frézovací přístroj UFP40-10 (jen

maximální tlak 5 bar
CHOV-M – chlazení osou vřetena – olejová mlha

samostatná programovatelná jednotka chlazení

maximální tlak 5 bar
s RT05CNC)

upínací kostka UK500

upínací úhelník UU800, UU950, UU1120, UU1450

sada náhradních dílů pro 3-letý provoz

tlaková filtrační jednotka HEIDENHAIN DA 400

3D dotyková obrobková sonda HEIDENHAIN TS
460 s radio-/infra-přenosem
CHM – chlazení olejovou mlhou

možno kdykoliv doplnit do konfigurace stroje

jednoduchá montáž

jednoduché použití
Maximální počet zakladačů
Rozteč úložných míst
6 ks
130 mm
Maximální průměr nástroje
125 mm
Maximální délka nástroje
500 mm
Maximální hmotnost nástroje
Hmotnost
15 kg
110 kg
Parametry upínací desky UD4C
Upínací plocha desky
1875 x 4020 mm x mm
Šířka upínacích drážek
36 H12 mm
Nosnost upínací desky – s garancí přesnosti
50000 kg
Nosnost upínací desky – bez garance přesnosti
80000 kg
Hmotnost upínací desky
Základní rozměry – šířka x délka x výška
8200 kg
1885 x 4020 x 400 mm
Parametry upínací desky UD4D
Upínací plocha desky
1875 x 2420 mm x mm
Šířka upínacích drážek
36 H12 mm
Nosnost upínací desky – maximum
45000 kg
Hmotnost upínací desky
Základní rozměry – šířka x délka x výška
5000 kg
1885 x 2420 x 400 mm
Parametry otočného stolu RT05CNC
Nosnost stolu – otáčení
5000 kg
Nosnost stolu – statická
8000 kg
Upínací plocha desky
1250 x 1250 mm x mm
Šířka upínacích drážek
Průměr středícího otvoru
Z...podélný pojezd stolu
Pracovní posuvy...Z
Pracovní posuvy...B
28 H8 mm
100 H7 mm
1000 mm
1 – 20000 mm / min
0 – 5 ot / min
Dopravník třísek
Rychloposuv...Z

stacionární dopravník uložený v betonovém
Hmotnost stolu
4000 kg
Základní rozměry – délka
2600 mm
Základní rozměry – šířka
1250 mm
Základní rozměry – výška
850 mm
základu pro stroj
Upínací deska

parametry viz. tabulka
Rychloposuv...B
20000 mm / min
10 ot / min
WHP10-CNC – исполнение станка
Основные характеристики
Приводы осей
Основные технические параметры станка

сплошно управляемый горизонтально-расточный
станок плиточный

поперечно передвижная стойка с шпиндельной
бабкой

3 линейные оси

выдвижной рабочий шпиндель

для обработки больших деталей

для штучного и малосерийного производства

подходящий для черновой и чистовой обработки

цифровые сервомоторы с сервоприводами

ось X - master/slave, планетарные коробки передачи,
зубчатая рейка

ось Y - передвижной шариковый винт, прямой
привод из мотора

ось W - передвижной шариковый винт, зубчатый
ремень
Диаметр рабочего шпинделя
Исполнение крепежного хвостовика инструмента

оси X, Y – направляющая качения

ось W – направляющая скольжения чугун/сталь
100 мм
50 ISO
2080 DIN
Наконечник инструмента
69872-A DIN
Диапазон оборотов рабочего шпинделя
10–3000 об / мин
Мощность основного двигателя – Heidenhain / Siemens
Максимальный крутящий момент на шпинделе
Направляющие груп
Система управления и управление станком
Конусная полоsть рабочего шпинделя
X…Поперечная перестановка стойки
X…Поперечная перестановка стойки – стандарт
Y…Вертикальная перестаnoвка шпиндельной головки
Минимальная высота оси шпинделя над поверхностей
зажимной доски
20 / 20 кВт
2200 Нм
1800–12000 мм
6000 мм
2000 мм
по требованию
мм
заказчика

HEIDENHAIN iTNC 530 HSCI

переносный вспомогательный пульт

ручное, полоавтоматическое и автоматическое
управление

соединение с заводской сетью
Крепление
W...Выдвиг рабочего шпинделя
710 мм

оси X, Y, W – связь по положению
Расстояние торца шпинделя от кромки зажимной доски
- без крепежного фланца
180 мм
Управляемые оси
Шпиндельная бабка
Расстояние торца шпинделя от кромки зажимной доски
- с крепежным фланцом
30 мм

X – поперечное передвижение салазки стойки по
станине

Y – вертикальное перемещение шпиндельной
бабки по стойке

W – выдвижение рабочего шпинделя

S – вращение рабочего шпинделя

выдвижной рабочий шпиндель

вздушное выдувание конусной полости шпинделя
во время цикла смены инструмента

привод шпинделя с помощью 4-ступенчатой
механической зубчатой передачи

гидравлическое переключение отдельных ступней
вращения

подготовка для охлаждения через форсунки на
торце шпиндельной бабки
Возможности станка

оси X, Y, W управляемые в интерполяции

линейная интерполяция в трех осях

круговая интерполяция двух из трех в
интерполяции управляемых осях

интерполяция по винтовой линии

интерполяция по пространственной кривой

Интерполяция осей S и W – поворот шпинделя
в зависимости на положении оси W – позволяет
резьбонарезание без использования
выравнивающей втулки
Измерение положения

цифровое оптическое измерение HEIDENHAIN

оси X, Y – абсолютные датчики линейных
перемещений

ось W – абсолютный датчик вращения мотора

ось S - инкрементальный датчик вращения
CE – действительно для Европейского союза

комплект предохранительных элементов для
действующих законоположений и технических норм

закрытая площадка для оператора

ограждение рабочего пространства станка

дальнейшие компоненты исходящие из анализа
рисков
Диапозон рабочих подач…X, Y, W…ручной режим
4–500 мм / мин
Диапозон рабочих подач…X…автоматический режим
4–28000 мм / мин
Диапозон рабочих подач…Y…автоматический режим
4–24000 мм / мин
Диапозон рабочих подач…W…автоматический режим
4–6800 мм / мин
Ускоренная подача…X
28000 мм / мин
Ускоренная подача…Y
24000 мм / мин
Ускоренная подача…W
6800 мм / мин
Общая установленная входная мощность станка
- без стола RT05CNC
65 кВА
Общая установленная входная мощность станка
- со столом RT05CNC
82 кВА
Общий вес станка
8500 кг
Застроенная площадка вклучае CE – ориентировочный
X = 6000мм + UD4C + UD4D
12000 x 6500 мм x мм
X = 6000мм + UD4 + RT05CNC
12000 x 7300 мм x мм
WHP10-CNC – вариантное исполнение + принадлежности
Система управления
Поворотный стол RT05CNC
Параметры автоматической смены инструмента

SIEMENS SIN 840D SL + переносной пульт управления

приводы и двигатели SIEMENS

CNC поворотный стол как альтернатива или
дополнение к зажимной доске

добавляет передвижение станка о оси Z, B

управление вполне встроено в систему управления
станка

расширает рабочие возможности станка

оси X, Y, Z, W, B управляемые в интерполяции

цилиндрическая интерполяция с использованием
поворотного стола

параметры - см. таблицу
Время смены
20 сек.
Количество гнезд в одной станции
10 шт.
AVN – автоматическя смена инструмента

Pick up станция закреплённая на зажимной доске

возможность использования более станций на
различных местах

манипуляцию инструментами обеспечает рабочий
шпиндель станка

параметры – см. таблицу
CHZ – охлаждение инструмента

форсунки на торце шпиндельной бабки

емкость 1000 литров

максимальное давление 4 бары / 32 л/мин
CHOV-K – охлаждение через ось шп. – жидкость

максимальное давление 40 баров

емкость 1000 литров
CHOV-V – охлаждение через ось шп. – воздух

максимальное давление 5 баров
CHOV-M – охлаждение через ось шп. – масляный
туман

самостаятельное программируемые устройство для
охлаждения

максимальное давление 5 баров
CHM – Охлаждение масляным туманом

возможно в любой момент добавить к станку

простая монтаж

простая эксплуатация
Список основных (стандартно поставляемых)
принадлежностей станка

направляющая опора шпинделя – 170 мм

шомпол конусной полости шпинделя VK-ISO50

наконечник для крепления инструмента – 15 штук

анкерный материал KM

набор инструментов для обслуживания и ухода

базовый комплект запчастей

сопроводительная техническая документация
Макс. количество станций
Шаг гнезд
Макс. диаметр инструмента
125 мм
Макс. длина инструмента
500 мм
Макс. вес инструмента
Вес

стационарный ковейер стружки встроенный
в бетонный фундамент станка
Зажимная доска

параметры - см. таблицу
15 кг
110 кг
Параметры зажимной доски UD4C
Размеры зажимной поверхности
Размер зажимных "T" пазов
1875 x 4020 мм x мм
36 H12 мм
Грузоподъёмность зажимной доски - с гарантией точности
50000 кг
Грузоподъёмность зажимной доски - без гарантии точности
80000 кг
Вес зажимной доски
Базовый размер - ширина x длина x высота
8200 кг
1885 x 4020 x 400 мм
Параметры зажимной доски UD4D
Список специальных принадлежностей станка

направляющая опора шпинделя – 320 мм

направляющая опора шпинделя – 470 мм

фрезерная головка FP40-10 (только с RT05CNC)

универсальная фрезерная головка UFP40-10
(только с RT05CNC)

крепежный кубик UK500

крепежные угольники UU800, UU950, UU1120,
UU1450

набор запасных частей для трехлетней
эксплуатации

устройство подготовки боздуха HEIDENHAIN DA 400

3D измерительный контактный зонд HEIDENHAIN
TS 460 с радио/инфракрасной связей
Размеры зажимной поверхности
1875 x 2420 мм x мм
Размер зажимных "T" пазов
36 H12 мм
Грузоподъёмность зажимной доски - максимум
45000 кг
Вес зажимной доски
Базовый размер - ширина x длина x высота
5000 кг
1885 x 2420 x 400 мм
Параметры поворотного стола RT05CNC
Грузоподъёмность стола – вращение
5000 кг
Грузоподъёмность стола – статически
8000 кг
Размеры зажимной поверхности стола
Размер зажимных "T" пазов
Диаметр центрирующего отверстия зажимной
поверхности стола
Z...Продольная перестановка стола
Диапозон рабочих подач...Z
Диапозон рабочих подач...B
Стружковый конвейер
6 шт.
130 мм
Ускоренная подача...Z
Ускоренная подача...B
1250 x 1250 мм x мм
28 H8 мм
100 H7 мм
1000 мм
1–20000 мм / мин
0–5 об / мин
20000 мм / мин
10 об / мин
Вес стола
4000 кг
Базовый размер – длина
2600 мм
Базовый размер – ширина
1250 мм
Базовый размер – высота
850 мм
W100B-CNC – základní provedení I исполнение станка
W100B-CNC – příslušenství I принадлежности
RT05
Vodící podpěra I опора шпинделя - 470 mm
FP40-10
UD4C, UD4D
UFP40-10
UU800, UU950, UU1120, UU1450
Vodící podpěra I опора шпинделя - 320 mm
AVN R04-10
HEIDENHAIN DA 400
HEIDENHAIN TS 460
UK500
500
ReTOS Varnsdorf s.r.o., Žitavská 913, 407 47 Varnsdorf
http://www.retos.cz, IČO: 62739204, DIČ: CZ-62739204
Čím se zabýváme
Firma zastřešuje komplexní portfolio služeb spojené s provozem horizontálních vyvrtávaček TOS Varnsdorf a.s. / RETOS VARNSDORF s.r.o. ve strojírenské výrobě. Od dodávky nového nebo repasovaného stroje, přes generální,
částečné nebo střední opravy, poradenství, servis až po dodávky náhradních dílů, příslušenství a průvodní dokumentace. Zaměřuje se především na
tuzemsko, západní Evropu a Rusko, výjimkou však nejsou ani dodávky
do Kanady, USA, Číny nebo Austrálie.
 ŘEDITEL SPOLEČNOSTI
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Ing. Jan Müller
tel.: +420 413 039 103
e-mail: [email protected]
 OBCHODNÍ ŘEDITELKA
ТОРГОВЫЙ ДИРЕКТОР
Ing. Irena Rumlenová
tel.: +420 413 039 105
fax: +420 412 372 409
e-mail: [email protected]
 VÝROBNÍ ŘEDITEL
ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВА
Petr Ramisch
tel.: +420 413 039 100
e-mail: [email protected]
 FINANČNÍ ŘEDITEL
ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ
Ing. Jaroslav Charvát
tel.: +420 413 039 106
e-mail: [email protected]
 TECHNICKÝ ŘEDITEL
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
Petr Litava
tel.: +420 413 039 124
e-mail: [email protected]
 VEDOUCÍ NÁKUPU
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЯ ЗАКУПОК
Václav Stehlíček ml.
tel.: +420 413 039 115
fax: +420 412 371 754
e-mail: [email protected]
 NÁHRADNÍ DÍLY
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Kateřina Kutová
tel.: +420 413 039 126
fax: +420 412 371 754
e-mail: [email protected]
 OBCHODNÍ MANAŽER PRO RUSKO
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ ДЛЯ РОССИИ
Pavel Hrabák
tel.: +420 604 294 332
e-mail: [email protected]
Výroba nových strojů:
 konvenční stroje - dlouhodobě úspěšný typ W100A převzatý
od mateřského výrobce TOS Varnsdorf a.s.
 CNC stroje - novinky vlastní konstrukce, stolová vyvrtávačka W100B-CNC
a desková vyvrtávačka střední velikosti WHP10CNC.
Generální opravy:
 portfolio strojů pokrývá výrobní program TOSu Varnsdorf a. s.
cca do roku 1995 a zahrnuje konvenční i NC resp. CNC stroje
 parametry a technologické možnosti CNC strojů po modernizaci
jsou srovnatelné s parametry nových strojů ve své kategorii
 kompletní generální opravy a modernizace jsou realizovány
výhradně ve výrobních prostorách RETOS ve Varnsdorfu
Částečné opravy:
 generální opravy vybraných uzlů stroje ve výrobních prostorách RETOS
 generální oprava mechanické části stroje ve výrobních prostorách RETOS
 modernizace elektrovýzbroje u zákazníka
Servis:
 záruční i pozáruční servis námi dodaných strojů
 servis starších strojů z produkce TOS Varnsdorf a.s.
 kontrola a optimalizace geometrie stroje klasickou metodou
(konvenční měřidla) nebo pomocí laserového interferometru
Náhradní díly a dokumentace:
 dodávky náhradních dílů pro stroje TOS Varnsdorf a.s
i RETOS VARNSDORF s.r.o.
 prodej průvodní dokumentace na všechny stroje RETOS a stroje
TOS starší 10 let
Чем мы занимаемся
Фирма предоставляет комплексное портфолио услуг, связанных
с эксплуатацией горизонтально-расточных станков TOS Varnsdorf
a.s / RETOS VARNSDORF s.r.o. в машиностроительном производстве.
Оно включает поставку нового или бывшего в употреблении станка,
капитальный, частичный или средний ремонт, консультирование,
сервис, а также обеспечение запасными частями, принадлежностями
и сопроводительной документацией. Ориентируемся прежде всего на
внутренний рынок, Западную Европу и Россию, однако не исключены
поставки и в Канаду, США, Китай или Австралию.
Производство новых станков
 обычные станки – пользующийся продолжительным успехом
тип W100A, заимствованный у материнского предприятия
TOS Varnsdorf a.s.
 станки с ЧПУ (CNC) – новинка собственной конструкции,
горизонтально-расточный станок с перевдвижным столом
W100B-CNC и плиточный горизонтально-расточный станок средних
размеров WHP10CNC.
Капитальный ремонт
 портфолио станков охватывает производственнуюпрограмму
TOS Varnsdorf a.s. примерно до 1995 года и включает станки
обычные и с ЧПУ (NC или CNC)
 параметры и технологические возможности модернизированных
станков с ЧПУ сравнимы с параметрами новых станков своей
категории
 полный капитальный ремонт и модернизация реализуются
исключительно в производственных помещениях RETOS
в Варнсдорфе
Частичный ремонт
 капитальный ремонт отдельных узлов станка в производственных
помещениях RETOS
 капитальный ремонт механической части станка в производственных
помещениях RETOS
 модернизация электрооборудования у заказчика
Сервис
 гарантийный и послегарантийный сервис поставленных нами станков
 сервис старых станков производства TOS Varnsdorf a.s.
 контроль и оптимизация геометрии станка классическим методом
(обычные измерительные приборы) или с помощью лазерного
интерферометра
Запасные части и документация
 поставки запасных частей к станкам TOS Varnsdorf a.s и RETOS
VARNSDORF s.r.o.
 продажа сопроводительной документации ко всем станкам RETOS
и станкам TOS старше 10 лет
www.sauneo.cz 9/2014 • změny vyhrazeny I производитель оставляет за собой право на внесение изменений в техпараметры
Kontakty | Контакты
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа