close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

ПРОТОКОЛ;doc

код для вставкиСкачать
Затверджено Наказом №803
від «31» грудня 2014 р
Зміни №1 до «Умов нарахування CashBack в
ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»
затверджених Наказом №740 від 09.12.2014 р.
1. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:
«3.2 Клієнти, отримуючи суму СashBack, розуміють та підтверджують, що отримують від Банку
дохід, у зв’язку з чим Банк має статус податкового агента та з суми СashBack утримує податок на
доходи фізичних осіб згідно п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України та військовий збір, в
розмірі, які встановлені чинним законодавством України, та відповідно до п. 176.2 ст. 176
Податкового кодексу України подає інформацію щодо таких доходів та утриманого податку/збору
до контролюючих державних органів. При цьому, якщо відповідно до норм чинного законодавства
України, ставка податку/збору, що застосовується до доходу, передбаченого Умовами СashBack,
буде збільшена або зменшена/введено новий податок/збір/скасовано діючий тощо, розмір доходу
що підлягає виплаті Клієнту змінюється відповідно до змін встановлених (прийнятих) щодо ставок
оподаткування.»
2. В Додатку 1 викласти в такій редакції пункт 2 і 3:
«2. для держателів Карток «Картка вболівальника»:
Розмір
Merchant Category
винагороди
Тип ТСП
Code
СashBack
(код категории ТСП)
Покупка білетів на сайті
Merchant ID =
10%
http://ufi.com.ua/
I0110031
На всі інші ТСП та MCC, за виключенням:
Переказ грошей
4829
Виплати готівкою
6010
Виплата грошових коштів
6011
0,5%
Квазі готівка
6050, 6051
Перерахування грошей всередині
6536
країни
Перерахування грошей за межі
країни
Перерахування грошей
Операції POI (виключаючи
Перерахування грошей)
Перерахування грошей та інші
операції
До 31.12.2014 66.27. грн., а з
01.01.2015 р. 70,06 грн.
Перша видаткова операція по
картці, здійснена після її активації
З 01.09.2014 р. по
31.12.2015 р.
6537
6538
6540
6012
-
3. для держателів Карток «Картка сучасних фінансових рішень»:
Розмір
винагороди
Тип
Виключення МСС
СashBack
До 31.12.2014 4829, 6051, 6536,
60.24. грн., а
Перша торгова операція по картці, 6537, 6538, 6540,
з 01.01.2015 р. здійснена після її активації
6010, 6011, 6012
63,69 грн.
Періоди
Календаря
вигідних покупок
Періоди
Календаря
вигідних покупок
З 01.10.2014 р. по
31.12.2015 р.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа