close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Проект
ПОГОДЖУЮ
Голова районної
державної адміністрації
________________________О.В. Чорний
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
№______/А-2015
Про план роботи Миколаївської
районної державної адміністрації
на ІІ квартал 2015 року
Відповідно до п. 2.1 Регламенту Миколаївської районної державної
адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної
адміністрації від 15 грудня 2014 року №366/А-2014:
1. Затвердити план роботи Миколаївської районної державної
адміністрації на ІІ квартал 2015 року (додається).
2. Керівникам структурних підрозділів районної державної
адміністрації та підрозділів апарату районної державної адміністрації
забезпечити виконання плану роботи на ІІ квартал 2015 року та до 10 липня
2015 року інформувати відділ організаційно – кадрової роботи апарату
райдержадміністрації (Мальцев Д.І.) про виконання заходів за ІІ квартал
2015 року.
3. Відділу організаційно - кадрової роботи апарату районної державної
адміністрації (Мальцев Д.І.) узагальнювати надану інформацію та до 10
серпня 2015 року поінформувати районну державну адміністрацію про
виконання плану роботи районної державної адміністрації за ІІ квартал 2015
року.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників
голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу
обов'язків), керівника апарату районної державної адміністрації.
Т.в.о. голови районної
державної адміністрації
Ю.В. Топчій
Додаток
до розпорядження т.в.о. голови
районної державної адміністрації
від „____” ___________2015 року
№ ______ /А-2015
План роботи
Миколаївської районної державної адміністрації на ІІ квартал 2015 року
№
п/з
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Зміст заходу
Обґрунтування
Термін
необхідності здійснення виконання
заходу
І. Засідання колегії райдержадміністрації з розглядом питань
Про підсумки соціально – економічного та
ст.2 Закону України
Протягом
культурного розвитку Миколаївського району за І «Про місцеві державні
кварталу
квартал 2015 року
адміністрації»
Про виконання зведеного бюджету
ст.2 Закону України
Протягом
Миколаївського району за І квартал 2015 року
«Про місцеві державні
кварталу
адміністрації»
Про внесення змін та доповнень до районного
ст.2 Закону України
Протягом
бюджету Миколаївського району на 2015 рік
«Про місцеві державні
кварталу
адміністрації»
Про стан виконання надходжень по збору платежів З метою забезпечення
Протягом
до бюджетів усіх рівнів за І квартал 2015 року
безумовного виконання
кварталу
розпису Мінфіну
України в 2014 році
Про хід декларування доходів громадян за 2014 рік З метою забезпечення
Протягом
у розрізі сільських та селищної рад
вимог п.п. 49.18.4,п
кварталу
49.18, ст49 Податкового
Кодексу України
Відповідальні
виконавці
Флоріна З.Д.
Дяченко О.В.
Дяченко О.В.
Старник Л.М.
Старник Л.М.
Про підсумки роботи із зверненнями громадян, що
надійшли до виконкому Антонюківської, АІванівської, Петрівської сільських рад протягом І
кварталу 2015 року
1.6
1.7
Про стан виконавської
дисципліни та хід виконання актів і доручень
Президента України апаратом, структурними
підрозділами районної державної адміністрації та
територіальними підрозділами центральних
органів виконавчої влади у І кварталі 2015 року.
1.8
Про підготовку до оздоровлення та літнього
відпочинку дітей у 2015 році
1.9
Про здійснення виконавчим комітетом
Антонюківської, А-Іванівської, Петрівської
сільських рад делегованих повноважень органів
виконавчої влади за І квартал 2015 року
Закон України „Про
звернення громадян”,
Указ Президента
України від 07.02.2008
року №109/2008
Контроль за виконанням
постанови Кабінету
Міністрів України від18
травня 2011 року №522,
доручення голови ОДА
від 18.05.2011 р. №Д/0127,
розпоряджень голів ОДА
від 21.01.2015 р.
№25/А-2015 та від
26.02.2015 р. №37/А2015 р.
Закон України від
04.09.2008 року №375-VI
«Про оздоровлення та
відпочинок дітей» ,
рішень Одеської
обласної ради від
18.09.2013 р. №880-VІ
та від 21.02.2014 р.
№1025-VІ, рішення
Миколаївської районної
ради від 24.01.2014 р.
№180
Розпорядження голови
районної державної
адміністрації від
11.01.2013 року №6/А2013
Протягом
кварталу
Іванченко Т.В.
Тритишний С.Б.
Даценко О.Ю.
Протягом
кварталу
Буряченко Л.Л.
Верба В.О.
Травень
Пашкевич О.В.
Поштавнюк О.С.
Протягом
кварталу
Іванченко Т.В.
Тритишний С.Б.
Даценко О.Ю.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
ІІ. Апаратні наради в райдержадміністрації з розглядом питань
Про стан роботи із зверненнями громадян, які
Закон України «Про
Щотижнево
Буряченко Л.Л.
перебувають на контролі в апараті та структурних звернення громадян»
підрозділах райдержадміністрації, територіальних
підрозділах центральних органів виконавчої влади
Про стан виконання доходної частини районного
ст.2,18 Закону України
Щотижнево
Дяченко В.О.
та Державного бюджетів
«Про місцеві державні
Старник Л.М.
адміністрації», з метою
постійного аналізу
виконання завдань по
надходженню доходів
Про фінансування виплати пенсій та стан роботи
З метою постійного
Щомісяця
Кідготко О.М.
по призначенню і виплаті пенсій
аналізу виконання завдань
по фінансуванню,
призначенню та виплаті
пенсій
Про стан виконавської дисципліни та хід
Розпорядження голови
Щомісяця
Буряченко Л.Л.
виконання актів і доручень Президента України
районної державної
Верба В.О.
апаратом, структурними підрозділами
адміністрації від
райдержадміністрації та територіальними
26.02.2015 р.
підрозділами центральних органів виконавчої
№37/А-2015
влади
Про підсумки роботи із зверненнями громадян, що Закон України „Про
Квітень
Буряченко Л.Л.
надійшли до райдержадміністрації за І квартал
звернення громадян”,
2015 року
Указ Президента України
від 07.02.2008 року
№109/2008
Про підсумки роботи із зверненнями громадян, що Закон України „Про
Квітень
Пашкевич О.В.
надійшли до відділу освіти райдержадміністрації
звернення громадян”,
за І квартал 2015 року
Указ Президента України
від 07.02.2008 року
№109/2008
Про хід виконання заходів щодо розв’язання
Указ Президента України
Квітень
Мардаренко Н.В.
актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними від 19.05.2011 р. №588/А-
можливостями
2.8
Про вжиття невідкладних заходів щодо
покращення ситуації з наповнення та виконання
бюджету
2.9
Про питну воду та питне водопостачання у
Миколаївському районі
2.10
2.11
Про хід виконання Програми розвитку малого
підприємництва в Миколаївському районі
Про організацію навчання населення діям у
надзвичайних ситуаціях та запобігання
виникнення пожеж і загибелі людей
2.12
Про регулювання цін на основні продовольчі
товари
2011, розпорядження
голови
райдержадміністрації від
10.06.2011 р.
№262/А-2011
ст. 13,18 Закону України
Квітень
«Про місцеві державні
адміністрації»,
розпорядження голови
облдержадміністрації від
25.03.2014 р. №205/А2014, доручення голови
облдержадміністрації від
23.06.2014 р. №Д/01/0602/22
Розпорядження голови
Квітень
обласної державної
адміністрації від
01.07.2002 р. №479/А2002 та Регіональної
програми «Питна вода
Одеської області на 20102013 роки і період до 2020
року»
Рішення районної ради
Квітень
від 11.12.2012 р. №106
Доручення голови
Квітень
Одеської обласної
державної адміністрації
від 17.12.2014 р. №Д/01/06-02/40
Розпорядження голови
Квітень
облдержадміністрації від
27.01.2015р. №30/А-2015
Дяченко В.О.
Дубенко А.Е.
Флоріна З.Д.
Нікул О.А.
Флоріна З.Д.
2.13
Про стан призначення та виплати всіх видів
державних допомог пільг та компенсацій
2.14
Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці
Дня Перемоги у районі
2.15
Про стан ринку праці Миколаївського району за І
квартал 2015 року
Про удосконалення роботи з наповнення
офіційного
веб-сайту
районної
державної
адміністрації
2.16
2.17
Щодо забезпечення потреб у медичній допомозі
ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945
років,жертв нацистських переслідувань та сімей
загиблих воїнів та фінансування закладів охорони
здоров’я в яких надається їм медична допомога
2.18
Щодо проведення щорічної акції «За чисте
довкілля та дня благоустрою територій населених
пунктів району
Про стан призначення та виплати житлових
субсидій за спрощеним порядком
2.19
2.20
2.21
Про стан завершення посіву ярих зернових та
зернобобових культур та проведення посіву пізніх
культур врожаю 2015 року
Про стан забезпечення окремих категорій
Забезпечення реалізації
державних гарантій щодо
соціального захисту
громадян
Указ Президента України
від 24.03.2015 р.
№169/2015
Аналіз ринку праці
Миколаївського району
Розпорядження голів
обласної державної
адміністрації від
29.01.2014 р. №54/А-2014
та районної державної
адміністрації від
13.01.2015 р. №3/А-2015
Доручення голови
обласної державної
адміністрації від
11.03.2014 р. №Д/05/0602/8 та витягу з протоколу
№24 засідання КМУ від
02.04.2012 р.
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
22.03.2011 №120/А-2011
Постанови Кабінету
Міністрів України від
06.07.2011 року №728, від
06.07.2011 року №774
Забезпечення проведення
комплексу веснянопольових робіт 2015 року
Постанова Кабінету
Квітень
Мардаренко Н.В.
Квітень
Кудерська І.І.
Квітень
Борш Н.П.
Квітень
Палієнко С.М.
Квітень
Павловський М.М.
Травень
Дубенко А.Е.
Травень
Мардаренко Н.В.
Травень
Колібаба Н.А.
Травень
Мардаренко Н.В.
2.22
2.23
населення технічними та іншими засобами
реабілітації
Про
стан
пасажирських
перевезень
на
внутрішньорайонних та внутрішньо обласних
автобусних маршрутах в Миколаївському районі
Про відзначення Міжнародного дня захисту дітей
2.24
Про хід виконання заходів щодо реалізації
першочергових
завдань,
спрямованих
на
забезпечення розвитку системи освіти в області
2.25
Про хід виконання заходів щодо запобігання та
протидії корупції на 2013-2015 роки
2.26
Про забезпечення реалізації
Миколаївському районі
2.27
Про хід виконання районного плану заходів щодо
реалізації у 2015 році Стратегії державної політики
сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні
2.28
Щодо
надання
соціальних
Миколаївському районі
прав
дітей
послуг
у
у
Міністрів України від
05.04.2012 року №321
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
01.12.2014 №353/А-2014
Відзначення
Міжнародного дня
захисту дітей
Розпорядження
голови
облдержадміністрації від
15.03.2011 р. №155/А2011
Розпорядження голів
обласної державної
адміністрації від
27.11.2012 р. №276/А2012 та районної
державної адміністрації
від 12.12.2012 р. №542/А2012
Указ Президента України
від 16.12.2011 р.
№1163/А-2011
Указ Президента України
від 24.03.2012 р. №212,
Постанова
КМУ
від
25.12.2013
р.
№968
розпорядження
голови
районної
державної
адміністрації
від
12.02.2014 р. №70/А-2014
Розпорядження Кабінету
Міністрів України від
13.03.2013р. №208-р
Травень
Флоріна З.Д.
Травень
Ковальський С.В.
Травень
Пашкевич О.В.
Травень
Мазурик О.О.
Червень
Ковальський О.В.
Червень
Палієнко С.М.
Червень
Мардаренко Н.В.
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
Про стан харчування учнів протягом 2014-2015
навчального року
Про
вшанування
учасників
боротьби
за
незалежність України у ХХ столітті
Закон України «Про
освіту»
Указ Президента України
від 28.01.2010 р.
№75/2010
Про невідкладні заходи щодо прискорення
ст.12 Закону України
здійснення економічних реформ при наданні
«Про адміністративні
адміністративних послуг через центр надання
послуги» 2013 р., Указ
адміністративних послуг
Президента України від
12.06.2013 р. №327/А2013, розпоряджень
голови районної
державної адміністрації
від 12.02.2014 р. №69/А2014 та від 07.07.2014
року №230 /А-2014
Про стан нарахування та виплати одноразової
Закон України «Про
грошової допомоги до 5 травня
статус війни, гарантії їх
соціального захисту»
Про реалізацію спільного Проекту ЄС/ПРООН
Розпорядження голови
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ» районної державної
адміністрації від
30.06.2012 р. №46/А-2012
Щодо вжиття
невідкладних заходів по Доручення голови
наповненню та виконанню місцевих бюджетів обласної державної
Миколаївського району та вишуканню додаткових адміністрації від
джерел надходжень
02.03.2015 р. №Д/01/0114/5
Про проведення чергового призову громадян
Указ Президента України
України на строкову військову службу до
17.02.2015 р. №88/2015,
Збройних сил України та інших збройних
розпоряджень голів
формувань України
обласної державної
адміністрації від
26.02.2015 р. №94/А-2015
Червень
Пашкевич О.В.
Червень
Кудерська І.І.
Пашкевич О.В.
Червень
Чашук Л.А.
Червень
Мардаренко Н.В.
Червень
Флоріна З.Д.
Червень
Дяченко В.О.
Червень
Мазурик О.О.
2.36
2.37
2.38
2.39
та районної державної
адміністрації
від17.03.2015 р. №49/А2015
Про виконання заходів щодо часткової мобілізації Указ Президента України
від 14.01.2015 р.
№15/2015, розпорядження
голови обласної
державної адміністрації
від 22.01.2015 р. №28/А2015
Про виконання деяких заходів щодо поліпшення Указ Президента України
фінансового стану аграрного сектору економіки та від
29.05.2009
року
розвитку тваринництва
№378/2009,
розпорядження
голови
обласної
державної
адміністрації
від
01.07.2009 р. №474/А2009
Про виконання заходів щодо подолання дитячої
Розпорядження голови
безпритульності,бездоглядності та злочинності
облдержадміністрації від
11.05.2012 р. №447/А2012та голови
райдержадміністрації від
30.05.2012 року №252/А2012
Про проведення флюорографічних оглядів серед
Доручення голови
населення району та профілактичних медичних
облдержадміністрації від
оглядів учнів загальноосвітніх шкіл в районі
22.11.2006 р. №Д/01-81,
від 19.03.2013 №Д/01/0602/16
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Мазурик О.О.
Колібаба Н.А.
Ковальський О.В.
Павловський М.М.
ІІІ. Питання для розгляду в райдержадміністрації на рівні заступників голови та підготовки обґрунтувань щодо
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
доцільності видання розпоряджень
Підготовка проекту розпорядження голови
За дорученням голови
районної державної адміністрації «Про підсумки
районної державної
соціально – економічного та культурного розвитку адміністрації
Миколаївського району за І квартал 2015 року»
Підготовка проекту розпорядження голови
За дорученням голови
районної державної адміністрації «Про звіт щодо
районної державної
виконання зведеного бюджету Миколаївського
адміністрації
району за І квартал 2015 року»
Підготовка проекту розпорядження голови
Постанова Кабінету
Миколаївської районної державної адміністрації
Міністрів України від
«Про щорічне проведення обліку дітей і підлітків 12.04.2000 р. №646
шкільного віку»
Підготовка проекту розпорядження голови
Закон України «Про
Миколаївської районної державної адміністрації
дошкільну освіту» ст. 19
«Про проведення обліку дітей дошкільного віку
на території Миколаївського району»
Підготовка проекту розпорядження голови
Закон України від
Миколаївської районної державної адміністрації
04.09.2008 року №375-VI
«Про оздоровлення та відпочинок дітей»
«Про оздоровлення та
відпочинок дітей» ,
рішень Одеської
обласної ради від
18.09.2013 р. №880-VІ
та від 21.02.2014 р.
№1025-VІ, рішення
Миколаївської районної
ради від 24.01.2014 р.
№180
Підготовка проекту розпорядження голови
За дорученням голови
районної державної адміністрації «Про
районної державної
відзначення 19-ї річниці Конституції України»
адміністрації
Підготовка проекту розпорядження голови
За дорученням голови
районної державної адміністрації «Про
районної державної
Протягом
кварталу
Флоріна З.Д.
Протягом
кварталу
Дяченко О.В.
Протягом
кварталу
Пашкевич О.В.
Протягом
кварталу
Пашкевич О.В.
Травень
Поштавнюк О.С.
Протягом
кварталу
Мальцев Д.І.
Червень
Мальцев Д.І.
3.8
нагородження Почесною грамотою Миколаївської
районної державної адміністрації до Дня державної
служби»
Підготовка проекту розпорядження голови
районної державної адміністрації «Про
нагородження Почесною грамотою Миколаївської
районної державної адміністрації працівників
району» до Дня Конституції
адміністрації
За дорученням голови
районної державної
адміністрації
Підготовка проекту розпорядження голови Регламент роботи
Миколаївської районної державної адміністрації районної державної
«Про
план роботи Миколаївської районної адміністрації
державної адміністрації на ІІІ квартал 2015 року»
ІV. Організаційна робота
Забезпечення проведення апаратних нарад
П.8,9 Регламенту роботи
райдержадміністрації, засідань колегії районної
районної державної
державної адміністрації, нарад при голові
адміністрації
4.1 райдержадміністрації
Наради у заступників голови
П. 6.3 Регламенту
райдержадміністрації, керівника апарату
районної державної
райдержадміністрації з керівниками структурних
адміністрації
підрозділів, начальниками відділів, секторів
4.2 апарату райдержадміністрації
Проведення особистого прийому громадян
ст. 22 Закону України
керівництвом районної державної адміністрації
„Про звернення
громадян”, п.6 Указу
Президента України від
07.02.2008 року
№109/2008, Регламент
роботи районної
4.3
державної адміністрації
Організація роботи „гарячої телефонної лінії” з
Постанова Кабінету
4.4 актуальних питань державної політики, проблем
Міністрів України від 29
3.9
Червень
Мальцев Д.І.
Червень
Мальцев Д.І.
Протягом
кварталу
Будугай Л.Р.
Мальцев Д.І.
Щопонеділка
Заступники
голови районної
державної
адміністрації,
керівник апарату
Буряченко Л.Л.
Татаріна А.С.
Щотижнево
Щовівторка
Палієнко С.М.
соціально – економічного розвитку району за
участю керівників структурних підрозділів
райдержадміністрації та територіальних
підрозділів центральних органів виконавчої влади
Засідання районної комісії з питання погашення
заборгованості із виплати заробітної плати
4.5
Проведення засідання постійно діючої комісії з
питань розгляду звернень громадян
4.6
Проведення Дня контролю щодо здійснення
перевірок стану виконання доручень, наданих
органам місцевого самоврядування
4.7
Періодичне поновлення бази відомостей
Державного реєстру виборців
4.8
4.9
Засідання координаційної ради із забезпечення
надходжень до місцевих бюджетів району та
здійснення оперативного аналізу надходжень до
державного бюджету від Миколаївського району
Засідання комісії з питань захисту прав дитини
при районній державній адміністрації
4.10
4.11
Засідання районної комісії по легалізації робочої
сили та перевірки стану оплати праці на
серпня 2002 року №1302
Забезпечення реалізації
законодавства України
на право працюючих
своєчасно отримувати
заробітну плату
Закон України „Про
звернення громадян»,
Указ Президента
України від 07.02.2008
року №109/2008
Закон України „Про
звернення громадян»,
Указ Президента
України від 07.02.2008
року №109/2008
Закон України «Про
Державний реєстр
виборців», плану заходів
щодо введення в дію
реєстру виборців
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
29 травня 2006 року
№337/А-2006
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
25.03.2013 року № 75/ А2013
Здійснення контролю за
додержанням
Щоп’ятниці
Мардаренко Н.В.
Щомісяця
Буряченко Л.Л.
Татаріна А.С.
Щомісяця
Буряченко Л.Л.
Татаріна А.С.
Щомісяця
Каспарова Т.С.
Щомісяця
Дяченко В.О.
Щомісяця
Ковальський О.В.
Щомісяця
Мардаренко Н.В.
підприємствах, установах та організаціях району
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
Засідання координаційної ради з питань
соціального захисту малозабезпечених верств
населення по розгляду заяв громадян у наданні
всіх видів допомог у нетипових випадках
Організація роботи конкурсної комісії на
заміщення вакантних посад у
райдержадміністрації, призначення на які
здійснює голова районної державної адміністрації
Семінар-наради за участю голів виконкомів
сільських та селищної рад
Організація роботи „особистого виїзного прийому
громадян” керівництвом райдержадміністрації та
посадовими особами органів виконавчої влади у
виконкомі:
Стрюківської сільської ради
Шабельницької сільської ради
Левадівської сільської ради
Настасіївської сільської ради
Ульяновської сільської ради
Ісаївська сільська рада
Нарада з начальниками відділів та секторів
апарату райдержадміністрації, з керівниками
структурних підрозділів райдержадміністрації та
територіальних підрозділів центральних органів
виконавчої влади про стан виконання актів та
доручень Президента України (згідно переліку
законодавства про
оплату праці та
використання найманої
праці
Забезпечення реалізації
законодавства України
про державні допомоги
Порядок проведення
конкурсу на заміщення
вакантних посад
державних службовців у
Миколаївській районній
державній адміністрації
Закон України «Про
місцеві державні
адміністрації»
Згідно Закону України
„Про звернення
громадян”, п.6 Указу
Президента України від
07.02.2008 року
№109/2008 та
регламенту роботи
районної державної
адміністрації
Постанова Кабінету
Міністрів України від
18.05.2011р. №522,
Доручення голови
обласної державної
адміністрації від
Щомісяця
Мардаренко Н.В.
За потребою
Мальцев Д.І.
Логвінова Г.А.
Протягом
кварталу
Мальцев Д.І.
Буряченко Л.Л.
Татаріна А.С.
15.04.2015
29.04.2015
13.05.2015
27.05.2015
10.06.2015
24.06.2015
Квітень
Будугай Л.Р.
Буряченко Л.Л.
Верба В.О.
4.17
4.18
4.19
4.20
ОДА), які перебували на контролі
у
Миколаївській районній державній адміністрації у
І кварталі 2015 року та ознайомлення з переліком
актів
та
доручень
Президента
України,
розпоряджень та доручень голови ОДА, які
перебуватимуть на контролі у Миколаївській
районній державній адміністрації протягом ІІ
кварталу 2015 року
Засідання координаційної ради з питань безпеки
дорожнього руху при районній державній
адміністрації
Комплекс заходів щодо відзначення 107 річниці з
дня народження С.І.Олійника
Комплекс заходів до Великодня
Комплекс заходів до 29-ї річниці Чорнобильської
трагедії
28.05.2011 р. №Д/01-27
Закон України «Про
дорожній рух»
Квітень
Флоріна З.Д.
Відзначення свята
Квітень
Кудерська І.І.
Пашкевич О.В.
Кудерська І.І.
Кудерська І.І.
Мардаренко Н.В.
Пашкевич О.В.
Кудерська І.І.
Пашкевич О.В.
Смикавчук І.С.
Кудерська І.І.
Пашкевич О.В.
Смикавчук І.С.
Мальцев Д.І.
Кудерська І.І.
Смикавчук І.С.
Пашкевич О.В.
Мальцев Д.І.
Відзначення свята
Відзначення пам’ятних
дат, патріотичне
виховання
Відзначення свята
12 квітня
26 квітня
4.21
Комплекс заходів до Дня міжнародної
солідарності трудящих
1-2 травня
4.22
Комплекс заходів до Дня Перемоги
Відзначення свята,
патріотичне виховання
підростаючого покоління
9 травня
4.23
Комплекс заходів до Дня матері
Відзначення свята
10 травня
4.24
4.25
Відпрацювання звіту про виконання плану роботи
райдержадміністрації за І квартал 2015 року
Комплекс заходів до Міжнародного дня музеїв
4.26
Комплекс заходів до Дня Європи
Патріотичне виховання
молоді
Відзначення свята
4.27
Комплекс заходів до Дня перепоховання
Відзначення пам’ятних
До
15 травня
18 травня
21 травня
22 травня
Кудерська І.І.
Кудерська І.І.
Пашкевич О.В.
Кудерська І.І.
Т.Г.Шевченка
4.28
4.29
4.30
4.31
Комплекс заходів щодо відзначення 220-річчя
заснування Миколаївки
Комплекс заходів до Дня слов’янської писемності
та культури
Комплекс заходів до 70-річниці заснування
Миколаївського району
Підготовка проведення районного фестивалю
дитячої творчості «Таланти нового сторіччя –
2015» до Міжнародного дня захисту дітей
Комплекс заходів до Дня скорботи і вшанування
пам'яті жертв війни в Україні
Комплекс заходів до Дня державної служби
дат, патріотичне
виховання
Відзначення свята
22 травня
Відзначення свята
24 травня
Відзначення свята
25 травня
Виховання молоді
01 червня
22 червня
28 червня
4.34
Комплекс заходів до 19-ї річниці Конституції
України
Патріотичне виховання
підростаючого покоління
Відзначення
професійного свята
Відзначення державного
свята
4.35
Комплекс заходів до Дня молоді
Відзначення свята
4.36
Колегія відділу освіти райдержадміністрації
4.37
Підготовка плану роботи Миколаївської районної
державної адміністрації на ІІІ квартал 2015 року
4.38
Колегія відділу освіти райдержадміністрації
4.39
Засідання районної ради з питань безпечної
життєдіяльності населення
Засідання районної тристоронньої соціальноекономічної ради
Засідання спостережної комісії при
райдержадміністрації
Закон України „Про
освіту”
Регламенту роботи
Миколаївської
райдержадміністрації
Закон України „Про
освіту”
Положення про районну
раду
Положення про раду
4.32
4.33
4.40
4.41
Положення про
спостережну комісію
Пашкевич О.В.
Червень
Кудерська І.І.
Пашкевич О.В.
Кудерська І.І.
Пашкевич О.В.
Кудерська І.І.
Пашкевич О.В.
Кудерська І.І.
Пашкевич О.В.
Ковальський О.В.
Пашкевич О.В.
Кудерська І.І.
Кудерська І.І.
Мальцев Д.І.
Кудерська І.І.
Пашкевич О.В
Мальцев Д.І.
Кудерська І.І.
Поштавнюк О.С.
Пашкевич О.В.
Пашкевич О.В.
Червень
Мальцев Д.І.
Червень
Пашкевич О.В.
Червень
Мардаренко Н.В.
Червень
Мардаренко Н.В.
Протягом
кварталу
Мазурик О.О.
23 червня
28 червня
4.42
4.43
4.44
4.45
4.46
4.47
4.48
при районній державній
адміністрації
Аналіз розбіжностей при співставленні виборців
Закон України «Про
Державний реєстр
виборців»
Засідання районної комісії з питань техногенно –
Постанова Кабінету
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Міністрів України від
райдержадміністрації
16.02.1998 року №174
Забезпечення наповнення та оновлення розділів
Розпорядження голів
веб-сайту Миколаївської районної державної
обласної державної
адміністрації
адміністрації від
29.01.2014 р. №54/А2014 та районної
державної адміністрації
від 13.01.2015 р. №3/А2015
Засідання районної ради по роботі з кадрами
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
02.04.2007 року №180/А2007
Надання
методичних
рекомендацій
щодо Відповідно до
додержання «Правил роботи архівних підрозділів Положення про
органів
державної
влади,
місцевого районний архів
самоврядування,
підприємств,
установ
і
організацій» архівному підрозділу відділу освіти
районної державної адміністрації
Направлення
державних
службовців Закон України «Про
райдержадміністрації на курси підвищення державну службу»,
кваліфікації
Постанова Кабінету
Міністрів України від
07.07.2010 №564
Засідання Координаційної ради у справах дітей Розпорядження голови
при районній державній адміністрації
райдержадміністрації від
25.03.2013 року № 76/ А-
Протягом
кварталу
Каспарова Т.С.
Протягом
кварталу
Нікул О.А.
Протягом
кварталу
Будугай Л.Р.
Палієнко С.М.
Протягом
кварталу
Будугай Л.Р.
Мальцев Д.І.
Логвінова Г.А.
Протягом
кварталу
Чумак С.А.
Протягом
кварталу
Мальцев Д.І.
Логвінова Г.А.
Протягом
кварталу
Ковальський О.В.
2013
4.49 Засідання робочої групи по контролю за цільовим Забезпечення реалізації
Протягом
Мардаренко Н.В.
використанням допомоги при народженні дитини законодавства України
кварталу
про державні допомоги
4.50 Засідання постійно-діючої ради з питань охорони Положення про
Протягом
Мазурик О.О.
громадського порядку та боротьби зі злочинністю постійно-діючу раду
кварталу
4.51 Організація проведення весняно-польових робіт Положення про
Протягом
Колібаба Н.А.
по посіву ярих та пізніх зернових культур
управління
кварталу
агропромислового
розвитку районної
державної адміністрації
4.52 Обстеження посівів озимих культур урожаю 2015 Положення про
Протягом
Колібаба Н.А.
року на предмет їх загибелі
управління
кварталу
агропромислового
розвитку районної
державної адміністрації
4.53 Оформлення нагородних листів для присвоєння Лист обласної державної
Протягом
Поштавнюк О.С.
почесного звання «Мати-героїня»
адміністрації від
кварталу
27.10.2008 №13/01-43769/854
4.54 Видача посвідчень багатодітним сім’ям та дітям з Наказ Міністерства сім’ї,
Протягом
Поштавнюк О.С.
багатодітних сімей
молоді та спорту від
кварталу
16.07.2010 №1947
4.55 Організація та проведення змагань з різних видів Календарний план
Протягом
Смикавчук І.С.
спорту
спортивно – масових
кварталу
заходів
4.56 Організація роботи ведення Державного реєстру Закон України «Про
Протягом
Каспарова Т.С.
виборців та налагодження роботи з суб’єктами Державний реєстр
кварталу
подання відомостей щомісячного поновлення
виборців»
V. Контрольна робота
5.1 Перевірка виконання законів України, нормативно – правових актів Кабінету Міністрів України
5.1.1- Закону України “Про Національний архівний фонд Контроль за виконанням
Протягом
Чумак С.А.
та архівні установи” в Ісаївській сільській раді
зазначеного Закону
кварталу
України
5.1.2 Закону України «Про державний реєстр виборців» Контроль за виконанням
Протягом
щодо здійснення контролю за відомостями, які
зазначеного Закону
кварталу
подаються Миколаївським РС ГУ ДМС України в України
Одеській області, відділом РАЦС міжрайонного
Березівського управління юстиції в Одеській
області, територіальним центром соціального
обслуговування, головами виконкомів сільських та
селищної рад, районним судом
5.1.3 Закону України «Про охорону дитинства» на Закону України «Про
Протягом
території А-Іванівської, Ісаївської, Левадівської та охорону дитинства»
кварталу
Настасіївської сільських рад
5.1.4- Постанови Кабінету Міністрів України від Контроль за виконанням
Протягом
09.03.1999 року №339 «Про затвердження Порядку зазначеної Постанови
кварталу
контролю за здійсненням органами місцевого Кабінету Міністрів
самоврядування делегованих повноважень органів України
виконавчої влади» згідно графіку
5.2. Перевірка виконання Указів та Доручень Президента України
5.2.1 Закону України „Про звернення громадян”, Указу
Регламент роботи
Президента України від 07.02.2008 року
райдержадміністрації,
№109/2008 в:
Закон України „Про
- Стрюківській с/р
звернення громадян”,
15.04.2015
Указ Президента
- службі у справах дітей райдержадміністрації
22.04.2015
України
від
07.02.2008
- відділі містобудування, архітектури та житловороку №109/А-2008
комунального господарства райдержадміністрації
24.04.2015
- Шабельницькій с/р
29.04.2015
- Левадівській с/р
13.05.2015
- архівному відділі райдержадміністрації
20.05.2015
- Настасіївській с/р
27.05.2015
- Ульяновській с/р
10.06..2015
- відділі освіти райдержадміністрації
18.06.2015
- Ісаївській с/р
26.06.2015
5.2.2 Перевірка виконання п.5 Указу Президента
Контроль за виконанням Червень
України від 12.06.2013 р. №327/2013 «Про
п.5 зазначеного Указу
Каспарова Т.С.
Тищук І.П.
Ковальський О.В.
Будугай Л.Р.
Мальцев Д.І.
члени робочої
групи
Буряченко Л.Л.
Татаріна А.С.
Верба В.О.
невідкладні заходи щодо прискорення здійснення
Президента України
економічних реформ (щодо забезпечення за участю
органів місцевого самоврядування розроблення та
оновлення містобудівної документації на
місцевому рівні) у відділі містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства
райдержадміністрації
5.2.3 Указу Президента України від 24.06.2001 №476
Контроль за виконанням
Протягом
«Про почесні звання України»
зазначеного Указу
кварталу
Президента України
5.3. Перевірка виконання розпоряджень голови райдержадміністрації
5.3.1 від 16 жовтня 2007 року № 532/А-2007 «Про Контроль за виконанням
Протягом
утворення робочої групи для моніторингу цін на зазначеного
кварталу
основі продовольчі товари і районі»
розпорядження голови
райдержадміністрації
5.4. Перевірки з інших питань
5.4.1 Правова експертиза протоколів (рішень)
Відповідно
до
Протягом
виконкомів сільських та селищних рад району на
Регламенту
районної
кварталу
відповідність чинному законодавству.
державної адміністрації
5.4.2 Правова експертиза наказів управління
Відповідно
до
Протягом
соціального захисту населення районної державної Регламенту
районної
кварталу
адміністрації та відділів освіти, культури районної державної адміністрації
державної адміністрації
Керівник апарату районної державної адміністрації
Поштавнюк О.С.
Флоріна З.Д.
Спориш О.В.
Спориш О.В.
Л.Р. Будугай
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа