close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Звіт
про роботу Головного територіального управління юстиції у Полтавській
області щодо державної реєстрації нормативно-правових актів за І квартал
2015 року у порівнянні з І кварталом 2014 року
Державною реєстрацією нормативно-правових актів в Головному
територіальному управлінні юстиції у Полтавській області займається відділ
реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти.
Відділ очолює Давиденко Олена Михайлівна (тел. 0532-56-92-93).
Безпосередньо здійснюють роботу з державної реєстрації нормативноправових актів головні спеціалісти Іванова Ірина В’ячеславівна та Неймет
Оксана Анатоліївна (тел. 0532-56-92-93).
Положення про відділ та посадові обов’язки працівників затверджені в
установленому порядку. Робота проводиться відповідно до річного, піврічного
(управління) та щомісячних (відділу) планів роботи, які також затверджуються
в установленому порядку.
Протягом І кварталу 2015 року Головним територіальним управлінням
юстиції здійснено ряд організаційних заходів з метою покращення роботи з
державної реєстрації нормативно-правових актів, а саме:
1. Питання державної реєстрації протягом І кварталу 2015 року
розглядались на 2 засіданнях колегій (за І квартал 2014 року - на 2 засіданнях
колегій):
29.01.2015 (постанова колегії № 3 «Про роботу Головного та територіальних
управлінь юстиції з державної реєстрації нормативно-правових актів протягом
2014 року»);
16.02.2015 (постанова колегії № 4 «Про підсумки роботи органів юстиції
Полтавської області у 2014 році та завдання щодо підвищення ефективності їх
діяльності у 2015 році» - розширене засідання).
Стан роботи Головного територіального та районних, міськрайонних
управлінь юстиції з питань державної реєстрації нормативно-правових актів
розглядався на 1 апаратній нараді Головного територіального управління
юстиції (протягом І кварталу 2014 року - 1):
21.03.2015 розглядалося питання «Про результати комплексної перевірки
роботи Машівського районного управління юстиції».
3. Головним територіальним управлінням юстиції проведено 2
семінари (протягом І кварталу 2014 року – 3), на яких розглядалися
питання державної реєстрації нормативно-правових актів:
2 «кущових семінари» в органах виконавчої влади з питань
дотримання законодавства про державну реєстрацію нормативноправових актів та відповідності розпорядчих документів суб’єктів
1
нормотворення Конституції та чинному законодавству України (за І
квартал 2014 року – 2):
24.02.2015 в Машівській районній державній адміністрації;
25.03.2015 в Карлівській районній державній адміністрації
на яких висвітлювалися питання щодо державної реєстрації нормативноправових актів, а також було наголошено на окремі недоліки та порушення, які
є в цій роботі, основні вимоги Порядку подання нормативно-правових актів на
державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у
Полтавській області та його територіальних органів, проведення їх державної
реєстрації, затвердженого наказом Головного управління
юстиції у
Полтавській області 10 липня 2013 року № 253/4, зареєстрованого в Головному
управлінні юстиції у Полтавській області 10 липня 2013 року за 3 48/1984,
Типової інструкції з діловодства, правил нормотворчої техніки та надано
роз’яснення щодо усунення причин, які породжують недоліки в роботі.
4. З питань державної реєстрації проведено 4 стажування працівників
районних, міськрайонних управлінь юстиції (за І квартал 2014 рік - 5), із них
2 начальників та 2 спеціалістів районних, міськрайонних управлінь
юстиції.
5. Проведено стажування 5 юрисконсультів суб’єктів нормотворення
та осіб, відповідальних за підготовку та подання на державну реєстрацію
нормативно-правових актів, з питань державної реєстрації нормативноправових актів (за І квартал 2014 року - 8).
6. Підготовлено 6 листів - роз’яснень з питань державної реєстрації
нормативно-правових актів (за І квартал 2014 року – 6).
Про проведену роботу Головне управління юстиції один раз на півріччя
інформує обласну державну адміністрацію, в т.ч. з питань виконання в області
законодавства про державну реєстрацію нормативних актів. Так, за звітний
період на адресу обласної державної адміністрації направлена інформація про
стан виконання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових
актів в області за 2014 рік (31.01.2015 № 09-03/475).
Протягом І кварталу 2015 року на державну реєстрацію до Головного
територіального управління юстиції подано 43 нормативно-правових
акти, із них 10 розпоряджень голови обласної державної адміністрації (за І
квартал 2014 року було подано 35 нормативно-правових актів, із них 7
розпоряджень голови облдержадміністрації). Із 43 поданих на державну
реєстрацію нормативно-правових актів Головним територіальним
управлінням юстиції зареєстровано 41, у тому числі 9 розпоряджень голови
Полтавської обласної державної адміністрації (за І квартал 2014 року
відповідно 35/7).
2
За звітний період Головним територіальним управлінням юстиції
рішення про відмову в державній реєстрації (протягом І кварталу 2014 року
- 0), про повернення актів без державної реєстрації, як таких, що їй не
підлягають, не приймалися (протягом І кварталу 2014 року - 0).
Протягом І кварталу 2015 року повернуто 2 акта без державної
реєстрації для доопрацювання (за І квартал 2014 року – 0). Після
доопрацювання 1 акт подано на державну реєстрацію повторно та
зареєстровано, 1 акт залишаться на контролі, а саме:
1) розпорядження голови Полтавської обласної державної
адміністрації від 19 лютого 2015 року № 50 «Про організацію громадських
робіт в 2015 році», оскільки відповідно до пункту 15 розділу II Порядку
подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного
територіального управління юстиції у Полтавській області та його
територіальних органів, проведення їх державної реєстрації, затвердженого
наказом Головного управління юстиції у Полтавській області від 10 липня 2013
року № 283/5, зареєстрованого Головним управлінням юстиції у Полтавській
області 10 липня 2013 року за № 4875/1984 (із змінами) (далі - Порядок подання
нормативно-правових актів на державну реєстрацію), у разі відсилання до
закону зазначається тільки його заголовок, дата та номер не вказуються. Проте,
у преамбулі розпорядження голови Полтавської обласної державної
адміністрації від 19.02.2015 № 50 «Про організацію громадських робіт в 2015
році» (далі - розпорядження) здійснено посилання на Закон України „Про
затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію»” і
зазначено дату його прийняття.
Крім того, преамбула розпорядження підготовлена з порушенням правил
нормопроектувальної техніки, оскільки при посиланні на нормативно-правові
акти різної юридичної сили необхідно зазначати спочатку акти, які мають вищу
юридичну силу, а потім - нижчу, при цьому акти однакової юридичної сили
розташовуються у хронологічному порядку – від найдавнішого. Проте
преамбула розпорядження містить посилання спочатку на Закон України “Про
місцеві державні адміністрації”, потім на Закон України “Про зайнятість
населення”, потім на Порядок організації громадських та інших робіт
тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2013 року № 175, а потім знову на Закон України “Про
затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію»”.
У преамбулі розпорядження здійснено посилання на Закон України „Про
затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію»”, проте
необхідно посилатися на Указ Президента від 14 січня 2015 року № 15 “Про
часткову мобілізацію”, оскільки відповідно до вимог пункту 6 розділу II
Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію
преамбула – вступна частина, яка має посилання на відповідну структурну
одиницю компетенційного нормативно-правового акта, дає стислу інформацію
про необхідність та мету прийняття цього акта і підлягає врахуванню при
роз’ясненні та застосуванні нормативно-правового акта.
3
Відповідно до пункту 12 розділу II Порядку подання нормативноправових актів на державну реєстрацію структурні одиниці, які дублюють один
одного у нормативно-правовому акті, не допускаються, проте пункт 1, 3, та 4
розпорядження частково дублюють один одного щодо переліку видів
громадських робіт.
Відповідно до вимог пункту 15 Порядку подання нормативно-правових
актів на державну реєстрацію вказівка на нормативно-правовий акт або його
окремі положення в цьому самому акті застосовується з використанням
указівного займенника “цей”, проте у пункті 2 розпорядження не дотримана ця
вимога при здійсненні посилання на види громадських робіт, визначених у
пункті 1 цього розпорядження.
Відповідно до вимог пункту 58 Типового регламенту місцевої державної
адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11
грудня 1999 року № 2263 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
31 жовтня 2007 року № 1270), проекти розпоряджень підлягають обов'язковому
погодженню із заінтересованими структурними підрозділами місцевої
держадміністрації, а у разі потреби з іншими органами, проте відсутнє
погодження з Полтавським обласним військовим комісаріатом.
Зазначений нормативно-правовий акт після доопрацювання
повторно поданий на державну реєстрацію та зареєстрований Головним
територіальним управлінням юстиції у Полтавській області;
2) наказ управління Міністерства внутрішніх справ України в
Полтавській області від 18 березня 2015 року № 242 ДСК «Про
затвердження Інструкції з організації охорони та пропускного режиму на
об’єктах УМВС», оскільки відповідно до пункту 5 розділу II Порядку подання
нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного
територіального управління юстиції у Полтавській області та його
територіальних органів, проведення їх державної реєстрації, затвердженого
наказом Головного управління юстиції у Полтавській області від 10 липня 2013
року № 283/5, зареєстрованого Головним управлінням юстиції у Полтавській
області 10 липня 2013 року за № 4875/1984 (із змінами) (далі - Порядок подання
нормативно-правових актів на державну реєстрацію), заголовок розпорядчого
документа повинен бути лаконічним, указувати на предмет правового
регулювання. Проте назва наказу управління Міністерства внутрішніх справ
України в Полтавській області від 18.03.2015 № 242/ДСК «Про затвердження
Інструкції з організації охорони та пропускного режиму на об’єктах УМВС»
(далі – наказ) не розкриває зміст правового регулювання, оскільки Інструкція
регулює порядок організації охорони та пропускного режиму не тільки на
об’єктах Управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській
області, а також у підрозділах, що діють при Управлінні Міністерства
внутрішніх справ України в Полтавській області, та у міськрайорганів
Управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області.
4
Крім того, назва наказу підготовлена з порушенням принципу юридичної
визначеності, встановленого Конвенцією про захист прав людини і
основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини,
оскільки не визначено яке саме управління Міністерства внутрішніх справ
України.
У назві наказу здійснено посилання на абревіатуру УМВС, у пункті 1
розділу II Інструкції – на абревіатуру УМЗ УМВС, у абзаці четвертому
підпункту 3 пункту 1 – на абревіатуру МВС, у пункті 2 розділу III Інструкції –
на абревіатуру КПП, у пункті 5 розділу III – на абревіатуру ВЗГ УМВС, у
пункті 8 розділу III – на абревіатуру ВРСДЗ УМВС, проте відповідно до вимог
пункту 13 розділу II Порядку подання нормативно-правових актів на державну
реєстрацію абревіатури допускаються тільки після наведення повних назв
(найменувань) чи відповідних пояснень.
Відповідно до пункту 10 розділу II Порядку подання нормативноправових актів на державну реєстрацію заголовок нормативно-правового акта,
затвердженого розпорядчим документом, повинен указувати на предмет
правового регулювання і відповідати заголовку, сформульованому у
відповідній структурній одиниці розпорядчого документа, що його затверджує,
проте заголовок Інструкції не відповідає пункту 1 наказу. Крім того, заголовок
Інструкції не розкриває зміст самої Інструкції, оскільки Інструкція регулює
порядок організації охорони та пропускного режиму не тільки на об’єктах
Управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області, а і у
підрозділах, що діють при Управлінні Міністерства внутрішніх справ України в
Полтавській області, та у міськрайоргінів Управління Міністерства внутрішніх
справ України в Полтавській області.
Відповідно до вимог пункту 3 розділу II Порядку подання нормативноправових актів на державну реєстрацію розпорядчий документ повинен містити
положення про набрання чинності, проте у наказі такий пункт відсутній.
Відповідно до вимог пункту 18 розділу II Порядку подання нормативноправових актів на державну реєстрацію у грифі затвердження дата прийняття
розпорядчого документа зазначається словесно-цифровим способом (18 березня
2015 року), а не цифровим (18.03.2015). Крім того, після грифа затвердження
необхідно залишити вільне місце для проставлення відмітки про державну
реєстрацію нормативно-правового акта (60 х 100 міліметрів), проте не
залишено місце для штампу.
Абзац третій підпункту 1 пункту 1 розділу III Інструкції не узгоджується
з підпунктом 5 пункту 1 розділу III Інструкції щодо визначення документа,
який дає право входу (виходу) на територію УМВС прокурорам та працівникам
органів прокуратури.
Відповідно до вимог абзацу третього пункту 19 розділу II Порядку
подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію на додатках до
нормативно-правового акта, затвердженого розпорядчим документом, робиться
відмітка у верхньому правому куті, яка включає номер додатка, заголовок
нормативно-правового акта та посилання на відповідну структурну одиницю.
5
Проте відмітки додатків до Інструкції не містять посилання на відповідну
структурну одиницю.
Відповідно до вимог пункту абзацу п’ятого пункту 19 розділу II Порядку
подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію додатки до
нормативно-правового акта, затвердженого розпорядчим документом,
візуються у порядку, встановленому пунктом 50 розділу II Типової інструкції з
діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011
року № 1242 (із змінами). Проте додатки підготовлені з порушенням вказаних
вимог.
Відповідно до вимог пункту 8 розділу III Порядку подання нормативноправових актів на державну реєстрацію додатки до нормативно-правового акта
повинні бути оформленні з використанням шрифту розміром 14 друкарських
пунктів. Проте додатки до Інструкції оформленні з використанням шрифту
розміром 12 друкарських пунктів.
Норми Інструкції не визначають порядок організації охорони та
пропускного режиму на об’єктах підрозділів, що діють при Управлінні
Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області та
міськрайорганів Управління Міністерства внутрішніх справ України в
Полтавській області, що є порушенням принципу юридичної визначеності,
встановленого Конвенцією про захист прав людини і основоположних
свобод та практиці Європейського суду з прав людини.
Зазначений нормативно-правовий акт перебуває на контролі.
Головним територіальним управлінням юстиції протягом звітного
періоду рішення про скасування державної реєстрації нормативноправових актів, занесених до державного реєстру, не приймались (протягом
І кварталу 2014 року - 0), нормативно-правові акти, зареєстровані Головним
територіальним управлінням юстиції, до суду не оскаржувалися, заходи
прокурорського реагування не застосовувалися. Скарги на зареєстровані
нормативно-правові акти за звітний період не надходили.
Головним
територіальним
управлінням
юстиції
систематично
здійснюється аналіз чинного законодавства з метою належного визначення
переліку органів, акти яких підлягають державній реєстрації в Головному
територіальному управлінні юстиції, та постійно проводиться моніторинг кола
цих органів. Станом на 01.04.2015 кількість суб’єктів нормотворення – 22.
Відповідно до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану
додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових
актів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 19.01.2012 № 93/5,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2012 за №67/20380
(далі - Порядок проведення органами юстиції перевірок), Головним
територіальним управлінням юстиції у Полтавській області проведено 66
6
виїзних (протягом І кварталу 2014 року - 67), 66 безвиїзних (протягом І
кварталу 2014 року - 67) перевірок.
Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від
28.12.92 №731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із
змінами) та Порядку проведення органами юстиції перевірок Головним
територіальним управлінням юстиції щомісяця проводяться безвиїзні
перевірки суб’єктів нормотворення щодо стану додержання законодавства про
державну реєстрацію нормативно-правових актів шляхом перегляду
надісланих переліків актів з основної діяльності, прийнятих протягом місяця,
крім актів персонального характеру, а у разі потреби та на вимогу Головного
територіального управління юстиції - завірених в установленому
законодавством порядку копій зазначених актів.
Протягом звітного періоду Головним територіальним управлінням
юстиції проведено 66 безвиїзних перевірок, в ході яких було переглянуто 1640
актів з основної діяльності (по перелікам), прийнятих 22 суб’єктами
нормотворення протягом І кварталу 2015 року (протягом І кварталу 2014
року - 1396). Для додаткового вивчення акти не витребовувалися
(протягом І кварталу 2014 року 24).
РЕЗУЛЬТАТИ БЕЗВИЇЗНИХ ПЕРЕВІРОК СУБ'ЄКТІВ НОРМОТВОРЕННЯ
місяць
Кількість
виданих
актів
січень
Кіль
кість
суб'є
ктів
норм
отво
ренн
я/
кільк
ість
пере
віро
к
1
22
лютий
22
480
березень
ВСЬОГ
О
22
66
555
1640
2
605
Кількість
актів,
витребува
них для
додатк.
вивчення
3
результати
додаткового
вивчення
акти НЕ
акти
підлягають підляга
держ.
ють
реєстрації
держ.
реєстра
ції
4
5
Кількість
складених
протоколів
6
7
Результат
розгляду
справи про
адміністрати
вне
правопоруш
ення
9
8
Крім того, Головне територіальне управління юстиції у Полтавській
області продовжує здійснювати контроль за нормотворчою діяльністю 23
територіальних органів центральних органів виконавчої влади, які на
сьогодні не являються суб’єктами нормотворення.
7
Так, протягом І кварталу 2015 року проведено 69 (за І квартал 2014
року - 57) безвиїзних перевірок не суб’єктів нормотворення, в ході яких
переглянуто 797 (за І квартал 2014 року - 706) наказів. Для додаткового
вивчення витребувано та проаналізовано 22 накази (протягом І кварталу
2014 року - 23) За результатами проведеного аналізу наказів підготовлених
з порушенням чинного законодавства не виявлено.
РЕЗУЛЬТАТИ БЕЗВИЇЗНИХ ПЕРЕВІРОК НЕ СУБ'ЄКТІВ НОРМОТВОРЕННЯ
ГУЮ
Кількі
сть
не
суб’єк
тів
нормо
творе
ння
1
Кількість
виданих
актів
2
за
місяць
Не
суб΄єкт
и
нормот
воренн
я
23
Кількість
актів,
витребува
них для
додатк.
Вивчення
Результати додаткового
вивчення
Без
З
зауважень
порушенням
чинного
законодавст
ва
3
з
поч.
року
214 797
4
Направлен
о листів
про
усунення
недоліків
5
за
міся
ць
з
поч.
року
за
міся
ць
з
поч.
року
6
22
6
22
за
міся
ць
Приведено
у
відповідніст
ь
6
з поч.
року
за
місяц
ь
На
контролі
7
з
поч.
року
за
місяц
ь
8
з
поч.
року
за
міся
ць
з
поч.
року
Відповідно до розділу ІІІ Порядку проведення органами юстиції
перевірок та враховуючи результати проведення безвиїзних перевірок суб’єктів
нормотворення, Головне територіальне управління юстиції щомісячно
здійснює виїзні планові перевірки актів, прийнятих цими суб’єктами, щодо
додержання ними законодавства про державну реєстрацію нормативноправових актів. Виїзні планові перевірки проводяться за місцезнаходженням
суб’єкта нормотворення згідно із затвердженим та доведеним до відома
суб’єктів нормотворення річним планом-графіком проведення виїзних та
безвиїзних перевірок.
Спеціалісти Головного територіального управління юстиції за три дні до
проведення виїзної перевірки суб’єкта нормотворення усно повідомляють
керівника юридичної служби цього суб’єкта або особу, яка виконує його
обов’язки, про дату початку проведення такої перевірки та її строк.
Протягом І кварталу 2015 року проведено 66 виїзних планових
перевірок, під час яких переглядалося листування, в якому вказівок,
роз’яснень у будь-якій формі, що встановлюють правові норми, не
виявлено. Також не виявлено нормативно-правових актів, які підлягали б
державній реєстрації, але на реєстрацію не подавалися, за результатами
перегляду 1638 розпорядчих документів.
Працівниками Головного територіального управління юстиції протягом І
кварталу 2015 року здійснено 2 перевірки районних управлінь юстиції щодо
організації роботи з державної реєстрації нормативно-правових актів (протягом
8
І кварталу 2014 року – 3). Зокрема, проведено 2 комплексні перевірки у
Машівському та Карлівському районних управліннях юстиції.
За результатами та в ході перевірок надавалась методична та практична
допомога із зазначеного питання.
Відповідно до завдань Міністерства юстиції України Головним
територіальним управлінням юстиції щомісячно аналізуються зареєстровані
нормативно-правові акти районними, міськрайонними управліннями юстиції, а
також нормативно-правові акти, в державній реєстрації яких відмовлено
управліннями юстиції, при цьому основна увага постійно звертається на якість
правової експертизи нормативно-правових актів. Результати цих аналізів
щомісячно направляються до районних, міськрайонних управлінь юстиції для
усунення виявлених недоліків і порушень.
Також за результатами щомісячних оглядів начальникам та спеціалістам
управлінь юстиції, відповідальним за здійснення державної реєстрації
нормативно-правових актів, які зареєстрували нормативно-правові акти, що
були підготовлені з порушенням правил нормотворчої техніки, Типової
інструкції з діловодства або чинного законодавства, з метою покращення
якості проведення правової експертизи НПА дається доручення підготувати
реферати, методичні рекомендації з різних тематик або проекти розпоряджень з
різних напрямків діяльності. Так, протягом І кварталу 2015 року районними,
міськрайонними управліннями юстиції підготовлено 4 методичні рекомендації
з питань державної реєстрації нормативно-правових актів (за І квартал 2014
року – 1 методичну рекомендацію та 1 буклет).
Питання оприлюднення зареєстрованих нормативно-правових актів в
цілому по області вирішено. Опублікування нормативно-правових актів,
занесених до державного реєстру, здійснюється органами, які видали ці
документи. Нормативно-правові акти або їх витяги доводяться до відома
населення через засоби масової інформації. В необхідних випадках, коли
нормативно-правові акти є складними в застосуванні, поряд публікуються
коментарі фахівців.
Обласною державною адміністрацією вживаються безпосередньо заходи
щодо оприлюднення зареєстрованих Головним територіальним управлінням
юстиції нормативно-правових актів. На адресу редакції Всеукраїнської
громадсько-політичної газети «Зоря Полтавщини» направляється повідомлення
про проведення державної реєстрації нормативно-правового акта та текст
документа.
Крім того, Головним територіальним управлінням юстиції наступного
дня після державної реєстрації нормативно-правових актів до органів, що їх
видали, направляється повідомлення про те, що відповідно до пункту 15
Положення про державну реєстрацію, міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади повинні направляти для виконання нормативно-правові акти
лише після їх державної реєстрації та офіційного опублікування. У разі
порушення зазначених вимог нормативно-правові акти вважаються такими, що
не набрали чинності, і не можуть бути застосовані.
9
Головним територіальним управлінням юстиції інформація про державну
реєстрацію нормативно-правових актів розміщується в інформаційній мережі
Інтернет на офіційному веб-сайті Головного територіального управління
юстиції (www.just.gov.ua).
Сайт Головного територіального управління юстиції у Полтавській області www.just.gov.ua
Головне територіальне управління юстиції є засновником щомісячної
газети юридично-просвітницького спрямування «Правовий вісник», в якому
публікуються тексти власних нормативно-правових актів та переліки
нормативно-правових актів, які зареєстровані в Головному територіальному
управлінні юстиції.
Також щоквартально переліки зареєстрованих нормативно-правових актів
направляються судам області, правоохоронним та контролюючим органам.
На постійному контролі Головного територіального управління юстиції
залишається питання перегляду нормативно-правових актів, занесених до
державного реєстру, на їх відповідність Конституції та законодавству України.
За звітній період Головним територіальним управлінням юстиції
переглянуто 132 (протягом І кварталу 2014 року - 203) нормативноправових акти, занесених до державного реєстру, із них 4 акти підлягали
приведенню у відповідність до чинного законодавства (протягом І кварталу
2014 року - 1). За результатами проведеної роботи 1 акт визнано таким, що
втратив чинність (протягом І кварталу 2014 року - 1), до 3 актів внесено зміни.
Проте, не дивлячись на кількісні показники, цю роботу потрібно
продовжувати з метою усунення множинності та застарілих нормативноправових актів, а також актів, які не відповідають чинному законодавству.
На виконання наказів Міністерства юстиції України від 22.07.2000
№ 133/7 та від 02.12.2002 № 974/7 Головним територіальним управлінням
10
юстиції ведеться довідкова система “Регіональний реєстр”, до якої за звітній
період внесено інформацію щодо 41 нормативно-правового акта,
зареєстрованого Головним територіальним управлінням юстиції, та 25
переліків нормативно-правових актів, зареєстрованих районними,
міськрайонними управліннями юстиції, що становить 61 нормативноправовий акт.
Робота районних, міськрайонних управлінь юстиції
щодо державної реєстрації нормативно-правових актів
за I квартал 2015 року у порівнянні з I кварталом 2014 року
У Полтавській області створено 23 районних та 2 міськрайонних
управлінь юстиції, якими на сьогодні здійснюється державна реєстрація
нормативних актів.
Державною реєстрацією нормативно-правових актів у районних,
міськрайонних управліннях юстиції займаються начальники та спеціалісти.
Станом на 01 квітня 2015 року вакантні посади 9 начальників у
Великобагачанському,
Диканському,
Зіньківському,
Котелевському,
Лохвицькому, Новосанжарському, Полтавському, Чутівському районних та
Лубенському міськрайонному управліннях юстиції та 4 провідних спеціалістів,
відповідальних за напрямок державної реєстрації нормативно-правових актів, у
Великобагачанському, Полтавському, Лохвицькому та Хорольському районних
управліннях юстиції.
З метою забезпечення належної і повної реалізації верховенства права на
рівні міст і регіонів області здійснюється методичне керівництво діяльності
районних, міськрайонних управлінь юстиції шляхом організації та проведення
на базі Головного територіального управління юстиції стажувань начальників
та спеціалістів управлінь юстиції. За I квартал 2015 року проведено
стажування 4 працівників (із них 2 начальників та 2 спеціаліста) районних
управлінь юстиції з організації роботи щодо державної реєстрації нормативноправових актів, порядку оформлення та подання нормативно-правових актів на
державну реєстрацію, порядку проведення правової експертизи нормативноправових актів, скасування рішень про державну реєстрацію нормативноправових актів, занесених до державного реєстру, а також з інших питань (за I
квартал 2014 року – 5 стажувань).
Першочергово на базі Головного територіального управління юстиції
проводяться стажування новопризначених працівників та працівників
райміськуправлінь, яким рекомендовано пройти стажування за результатами
перевірок, проведених відділом правової роботи, правової освіти та державної
реєстрації нормативно-правових актів.
Протягом I кварталу 2015 року надана практична допомога на
районних управліннях юстиції щодо здійснення державної
нормативно-правових актів. Стан виконання законодавства про
реєстрацію нормативно-правових актів 2 рази протягом I кварталу
місцях в 2
реєстрації
державну
2015 року
11
(29.01.2015, 16.02.2015) розглядався на засіданнях колегії Головного
територіального управління юстиції за участю начальників районних,
міськрайонних управлінь юстиції, 1 раз - на апаратній нараді Головного
територіального управління юстиції (23.03.2015).
Головне територіальне управління юстиції один раз на півріччя інформує
обласну державну адміністрацію про стан виконання чинного законодавства з
питань державної реєстрації нормативно-правових актів.
Важливу роль в наданні методичної та практичної допомоги займають
семінари-наради, лекції, «круглі столи», під час проведення яких не тільки
розглядаються важливі питання з державної реєстрації нормативно-правових
актів, також організовуються практичні заняття щодо проведення правової
експертизи нормативно-правових актів та складання висновків за результатами
її проведення.
Протягом I кварталу 2015 року проведено 2 «кущових семінари» в
органах виконавчої влади з питань дотримання законодавства про
державну реєстрацію нормативно-правових актів та відповідності
розпорядчих документів суб’єктів нормотворення Конституції та чинному
законодавству України (за І квартал 2014 року – 2):
24.02.2015 в Машівській районній державній адміністрації;
25.03.2015 в Карлівській районній державній адміністрації;
на яких висвітлювалися питання щодо державної реєстрації нормативноправових актів, а також було наголошено на окремі недоліки та порушення, які
є в цій роботі, основні вимоги Порядку подання нормативно-правових актів на
державну реєстрацію, Типової інструкції з діловодства, правил нормотворчої
техніки та надано роз’яснення щодо усунення причин, які породжують
недоліки в роботі.
З метою контролю та надання практичної і методичної допомоги
працівниками Головного територіального управління юстиції протягом I
кварталу 2015 року здійснено 2 перевірки районних управлінь юстиції
(протягом I кварталу 2014 року - 3) щодо стану роботи з державної реєстрації
нормативно-правових актів в Машівському та Карлівському районних
управліннях юстиції. За результатами та в ході перевірок надавалась методична
та практична допомога із зазначеного питання та направлені відповідні
рекомендації.
Відповідно до завдань Міністерства юстиції України Головним
територіальним управлінням юстиції щомісячно аналізуються зареєстровані
нормативно-правові акти районними, міськрайонними управліннями юстиції, а
також нормативно-правові акти, в державній реєстрації яких відмовлено
управліннями юстиції. При цьому основна увага постійно звертається на якість
правової експертизи нормативно-правових актів. Результати цих аналізів
щомісячно направляються до районних, міськрайонних управлінь юстиції для
усунення виявлених недоліків і порушень.
12
Районними та міськрайонними управліннями юстиції Полтавської області
здійснено ряд організаційних заходів з метою покращання роботи з державної
реєстрації нормативно-правових актів:
питання державної реєстрації нормативно-правових актів розглядались
на 90 оперативних нарадах районних, міськрайонних управлінь юстиції
(протягом I кварталу 2014 року - 89). Активно проводиться робота в цьому
напрямку Лубенським (7) міськрайонним, Пирятинським (6), Зіньківським (6)
районними управліннями юстиції;
проведено 41 семінар, лекції, «круглі столи» для працівників
райдержадміністрацій, їх управлінь, відділів та інших структурних підрозділів з
питань державної реєстрації нормативно-правових актів (протягом I кварталу
2014 року - 36). Найкраще організована практична та методична допомога
Зіньківським (4) та Кобеляцьким (4) районними управліннями юстиції;
проведено стажування 76 спеціалістів суб’єктів нормотворення,
відповідальних за підготовку та подання на державну реєстрацію нормативноправових актів (протягом I кварталу 2014 року – 26). Належна увага
приділяється організації і проходженню стажування в Зіньківському (6)
районному та Миргородському (6) міськрайонному управліннях юстиції;
розроблено та надано для використання в роботі відповідним районним
державним адміністраціям 4 методичні рекомендацій державної реєстрації
нормативно-правових актів.
Начальниками районних, міськрайонних управлінь юстиції взято участь
в 23 апаратних нарадах райдержадміністрацій, на яких розглядалися питання
з державної реєстрації нормативно-правових актів (протягом I кварталу 2014
року - 16).
Питання оприлюднення зареєстрованих нормативно-правових актів в
цілому по районах вирішено: переліки зареєстрованих нормативно-правових
актів щоквартально публікуються районними, міськрайонними управліннями
юстиції у місцевій пресі та оголошуються по радіо, а тексти зареєстрованих
нормативно-правових актів публікуються у місцевій пресі органами, що їх
видали.
До районних, міськрайонних управлінь юстиції протягом I кварталу 2015
року на державну реєстрацію подано та зареєстровано 61 нормативноправовий акт, із них 55 розпоряджень (за I кварталу 2014 рік – 112/69).
Районними, міськрайонними управліннями юстиції рішення про
відмову у державній реєстрації нормативно-правових актів (протягом I
кварталу 2014 року - 0), про повернення на доопрацювання (протягом I
кварталу 2014 року – 0), про повернення нормативно-правових актів без
державної реєстрації, як таких, що їй не підлягають (протягом I кварталу 2014
року – 0) та про скасування державної реєстрації нормативно-правових актів,
зареєстрованих районними, міськрайонними управліннями юстиції, (протягом I
кварталу 2014 року - 0) не приймалися.
13
Кількісні показники роботи районних, міськрайонних управлінь юстиції у
Полтавській області щодо державної реєстрації нормативно-правових актів
протягом I кварталу 2015 року свідчать про те, що в середньому на одне
районне, міськрайонне управління юстиції припадає 2 поданих на державну
реєстрацію нормативно-правових актів.
Разом з цим, слід відмітити, що кількісні показники протягом I кварталу
2015 року від найвищого до найнижчого коливаються в середньому в межах 5
одиниць (найбільше актів подано на державну реєстрацію до Чорнухинського
(5), Хорольського (5), Оржицького (5) районних та Лубенського (5)
міськрайонного управлінь юстиції, не подавалися – до Зіньківського (0),
Котелевського (0), Новосанжарського (0), Полтавського (0), Шишацького (0)
районних управлінь юстиції).
№
з/п
Назва районного, міськрайонного
управління юстиції
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Великобагачанське
Гадяцьке
Глобинське
Гребінківське
Диканське
Зіньківське
Карлівське
Кобеляцьке
Козельщинське
Котелевське
Кременчуцьке
Лохвицьке
Лубенське
Машівське
Миргородське
Новосанжарське
Оржицьке
Пирятинське
Полтавське
Решетилівське
Семенівське
Хорольське
Чорнухинське
Чутівське
Шишацьке
Всього
4
Кількість документів,
які підлягають
державній реєстрації
4
1
1
1
1
4
4
2
2
1
1
2
2
2
2
3
3
2
2
5
5
1
1
4
4
5
5
4
4
3
3
3
3
5
5
5
5
4
4
61
61
Зареєстровано
НПА
Зареєстровано документів, які
державній реєстрації не підлягають
Під час проведення перевірок працівники районних, міськрайонних
управлінь юстиції керуються Порядком проведення органами юстиції перевірок
стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативноправових актів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України 19 січня
2012 року № 93/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012
року за № 67/20380 (із змінами) (далі – Порядок проведення перевірок).
14
Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28
грудня 1992 року №731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади» (із змінами) та Порядку проведення перевірок районними,
міськрайонними управліннями юстиції щомісячно проводяться безвиїзні та
виїзні перевірки суб’єктів нормотворення щодо стану додержання
законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів шляхом
перегляду надісланих переліків актів з основної діяльності, прийнятих
протягом місяця, крім актів персонального характеру, а у разі потреби та на
вимогу управління юстиції – завірених в установленому законодавством
порядку копій зазначених актів.
За звітний період районними, міськрайонними управліннями юстиції
проведено 1294 виїзних та безвиїзних перевірок (протягом I кварталу 2015
року – 1278), в результаті яких нормативно-правових актів, які б підлягали
державній реєстрації, але на державну реєстрацію не подавалися, не виявлено
(протягом I кварталу 2014 року – 0).
У ході проведення безвиїзних перевірок районними, міськрайонними
управліннями юстиції переглянуто 5803 акти з основної діяльності, прийнятих
215 суб’єктами нормотворення протягом I кварталу 2015 року. Для
додаткового вивчення було витребувано та проаналізовано 135 актів. За
результатами додаткового вивчення було встановлено, що вони не
підлягають державній реєстрації.
Інформація до органів прокуратури
управліннями юстиції не надсилалась.
районними,
міськрайонними
Якісний
аналіз
зареєстрованих
районними,
міськрайонними
управліннями юстиції нормативно-правових актів свідчить про те, що районні,
міськрайонні управління юстиції реєструють нормативно-правові акти, які
підлягають державній реєстрації та в основному відповідають чинному
законодавству України.
Слід зазначити, що якість здійснення правової експертизи нормативноправових актів у районних, міськрайонних управліннях юстиції покращилася.
При проведенні державної реєстрації нормативно-правових актів районні,
міськрайонні управління юстиції в переважній більшості дотримуються вимог
законодавства з державної реєстрації нормативно-правових актів. Проте, в
окремих районах все ще має місце подання на державну реєстрацію до
районних, міськрайонних управлінь юстиції нормативно-правових актів, які
підготовлені з порушенням правил нормотворчої техніки, Типової інструкції з
діловодства та Порядку подання нормативно-правових актів на державну
реєстрацію.
Головним територіальним управлінням юстиції у Полтавській області
спеціалістам районних, міськрайонних управлінь юстиції, відповідальним за
державну реєстрацію нормативно-правових актів, наголошено на необхідність
15
покращання якості проведення правової експертизи нормативно-правових
актів, поданих на державну реєстрацію.
Начальниками районних, міськрайонних управлінь юстиції разом з
юридичними відділами районних державних адміністрацій проводиться робота
по приведенню нормативних актів у відповідність до Конституції України та
чинного законодавства.
Так, протягом I кварталу 2015 року переглянуто 186 нормативноправових актів, занесених до державного реєстру (протягом I кварталу 2014
року переглянуто 232 акти), з яких 1 акт підлягав приведенню у відповідність
до вимог чинного законодавства. За результатами проведеної роботи до 1 акту
внесено зміни.
В усіх районних державних адміністраціях створені комісії по перегляду
нормативно-правових актів на їх відповідність Конституції, законам України та
іншим актам законодавства, до складу яких входять працівники районних,
міськрайонних управлінь юстиції.
Інформація Головного територіального управління юстиції у
Полтавській області, районних та міськрайонних управлінь юстиції
Полтавської області щодо методичних рекомендацій та НПА, виданих
органами місцевого самоврядування
За результатами перевірок, проведених Головним, районними та
міськрайонними управліннями юстиції протягом I кварталу 2015 року,
методичні рекомендації, які містять нові правові норми, що зачіпають права,
свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, не
виявлялись.
Протягом I кварталу 2015 року органами місцевого самоврядування та їх
посадовими особами Полтавської області видано 79 нормативно-правових актів
(1 обласна рада; 25 районних рад; 5 міських рад міст обласного значення; 10
міських рад районного значення; 467 сільських, 21 селищних рад).
Начальник управління
І.С. Пашко
Іванова
Неймет
56-92-93
16
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа