close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук.
«Жити – значить мати
проблеми, а розв’язувати їх
значить зростати інтелектуально»
Дж.Гілфорд.
Мета:систематизувати та узагальнити знання учнів про склад, назви,
класифікацію неорганічних речовин;виявити взаємозв’язок хімічних
властивостей основних класів неорганічних сполук; формувати поняття про
генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук та генетичні ланцюги
між класами неорганічних сполук та формувати вміння складати відповідні
рівняння хімічних реакцій;простежити взаємозв’язок процесів утворення та
взаємоперетворення неорганічних сполук; виховувати в учнів інтерес до
знань, самостійність у навчанні, працьовитість і сумлінність.
Обладнання й матеріали :мультимедійний проектор, інтерактивна дошка,
роздатковий матеріал, диск з презентацією.
Тип уроку: комбінований.
Формироботи: бесіда, робота в групах, робота біля дошки, індивідуальна
робота
Структура уроку
Орг. момент……………………………………………………….1-2хв
Актуалізація знань……………………………………………….5-8 хв
Мотивація навчальної діяльності……………………….1-2 хв
Перевірка домашнього завдання………………………..5-6 хв
Вивчення матеріалу……………………………………………..8-хв
Закріплення матеріалу…………………………………………10-хв
Підсумок уроку………………………………………………………2хв
Домашне завдання……………………………………………….1-2хв
Завдання уроку:
1. Закріпити знання про класи складних неорганічних речовин.
2. Удосконалити навички складання рівнянь хімічних реакцій різних
типів.
3. Виконувати ланцюжки хімічних перетворень.
І. Організаційний етап
Із щирим привітом ,
Із лагідним словом,
Я вас привітати
У класі готова!
В народі кажуть, що добрий гість – дому радість.Сподіваюсь, що ви як і я раді
нашим гостям. Давайте їх привітаємо ласкавими усмішками.
Всі сідайте тихо діти,
Домовляймось не шуміти,
Гарно руки підіймати
На уроці не дрімати!
І так, наближається до закінчення вивчення теми основних класів
неорганічних сполук і на цьому уроці ми будемо пожинати плоди, які
зростили у цьому семестрі.(2 слайд (навчальні задачі)
(3 слайд (чому ми навчимося? Очікувані результати.)
ІІ.Актуалізація опорних знань.
Я маю для оцінювання ваших відповідей фішки- колби, які я буду вам
вручати за правильні відповіді. Одна така фішка дорівнює двом балам, ви
розумієте, що чим більше правильних відповідей – тим вище бал за урок,
тому бажаю вам успіхів!
Розглянемо схему «Країна хімії» про різноманітність класів неорганічних
речовин.( 4 слайд схема)
Я пропоную повторити нам їх через поетичні рядки
Вірш «Оксиди»
Познайомтесь, ми – оксиди,
Складні важливі речовини,
Без оксидів вам не жити
Вам без нас води не пити,
По пісочку не ходити
І багаття не палити.
Родичів багато маєм,
Радо ми їх всіх вітаєм,
Ой чи живі чи здорові,
Родичі оксидові?
Адже знаєш, що кислоти –
Оксидові дяді й тьоті,
Вони з оксидів утворились,
Як водиці ті напились.
І основи теж нам рідні,
Всі нащадки то оксидні,
Солі – внуки оксидові,
Речовини вам знайомі.
Про які неорганічні сполуки йшлося у вірші?
Давайте пригадаємо які сполуки називають оксидами.
Оксиди – бінарні сполукибудь- якого хімічного елемента з Оксигеном.
5 слайд з визначенням
Як класифікуються оксиди? Наведіть приклади.
Показати картки з формулами, класифікувати й дати їм назви.
Вірш «Кислоти»
Ми кислоти, нас не люблять,
Боїмо ми все підряд:
Очі, руки, штани, сукні,
Якщо нам не догодять.
Батечко наш – хлороводень,
Мати – чистая вода,
Сестер маєм ми багато,
От и вся наша рідня
Нас, кислот, запам’ятай,
«Аш» спочатку, так і знай,
Яквпізнаєш, то це ми,
Руки й одяг бережи.
Про які сполуки іде мова у вірші?
Дайте визначення кислотам
Кислоти- це складні речовини, що містять атоми Гідрогену, здатні
заміщуватися на метал та кислотний залишок
6 слійд визначення.
Як класифікують кислоти? Наведіть приклади.
Показати картки з формулами кислот,класифікувати й дати назви.
вірш «Основи»
Ми - основи, це не нове,
Нас зустрінеш повсякчас.
Формулу складну ми маєм,
У кінці стоїть –ОН.
Ми всі дуже знамениті,
Гідроксиди імениті.
Маєм різні кольори,
Ми безпечні до пори.
Лугом ще нас називають
(Як у воді розчиняють)
Небезпечні ми, луги,Очі й руки бережи.
А буваєм й нерозчинні,
Для води ми недоступні,
Та коли нагрієш нас
Знов одержиш ти оксид.
Мова іде про….
Що ж називають основами? Наведіть приклади.
Основи – складні речовини, утворені металічним елементом та
гідроксильними групами.
Як класифікуються основи?
Показати картки з формулами,дати їм назви.
7 слайд (визначення основ)
вірш «Солі»
Щось ви дуже розхвалились,
Дуже ви вже загордились,
Ви окремо дуже важні,
І шипучі, і відважні.
А якщо вас разом злити,
То зникаєте в той час –
Ми ж виходимо із вас.
Людям ми вже всі відомі,
Ми і в полі і в городі,
І в печені, і в смажені,
І в дівчатках , і в хлоп’ятках,
І на кожному столі.
Про які речовини йдеться у вірші?
Дайте визначення солей.
Солі –складні речовини, утворені атомами металів і кислотними
залишками.
Показати картки з формулами, дати їм назви.
8 слайд (визначення солей)
Повинна вам сказати:
Старались ви не марно,
Із завданням ви впорались гарно!
Так, ми повторили основні класи неорганічних сполук: оксиди, кислоти, солі,
основи.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
У початкових класах ви створювали своє родове дерево, де вказували
імена прадідів і прабабусь, потім дідусів і бабусь, наших батьків, далі свої
імена, тобто отримували генеалогічне дерево; відшукували ту ниточку, що
зв’язувала всіх наших пращурів і нащадків єдиною особливістю чи
властивістю. І саме зараз нам з вами треба дізнатися:
Проблемне питання:а чи існує зв'язок між класами неорганічних сполук?
9 слайд (проблемне питання) І сьогодні наше завдання – знайти
взаємозв’язок між простими і складними речовинами, між оксидами,
основами, солями, кислотами; скласти схему перетворень, яка буде
відображати цей взаємозв’язок. Згадаємо закон вічності матерії «Жоден вид
матерії не може утворитися з нічого й не може перетворитися на ніщо».
Речовини одного класу взаємодіють з іншими речовинами. При цьому
утворюються сполуки інших класів. Тобто шляхом хімічних перетворень
сполуки одного класу перетворюються на інші. Ми говоримо про генетичний
зв'язок неорганічних сполук.
ІІІ. Повідомлення теми, мети уроку. (10 слайд тема та план уроку)
ІV.Вивчення нового матеріалу.
Розглядаючи хімічні властивості сполук різних класів, можна простежити, як
вони пов’язані за походженням, тобто скласти генетичні ряди, в яких
простежується споріднений зв'язок між класами неорганічних речовин.
Відкрийте зошити, запишіть число та тему сьогоднішнього уроку.
Генетичний зв'язок – це зв'язок між речовинами різних класів, що ґрунтується
на взаємоперетворенні речовин і показує походження одних речовин від
інших. (запис у зошити) У перекладі з грецької «генетичний» - такий,що
стосується походження, вивчає розвиток чого-небудь. . 11слайд (ген звязок)
Знання генетичних зв’язків пояснює різноманітність класів неорганічних
сполук і речовин у природі та відкриває перспективи створення нових
речовин.
(12 слайд перетворення купрумуВіртуалка)
Розглянемо схему генетичного зв’язку металічного елементу Купруму При
прожарюванні простої речовини міді утворюється складна речовина –
купрум(ІІ) оксид .( ДЕМОНСТРАЦІЯ). Увага на екран!
В результаті хімічних перетворень речовини одного класу перетворились на
речовини іншого: утворилась ціла низка переходів одних сполук в інші, тобто
генетичний зв'язок між ними. Отже, з вищесказаного: Купрум при згорянні
на повітрі утворює оксид, який при взаємодії з сульфатною кислотою утворює
– сіль, прореагувавши з лугом отримали основу( блакитний осад) і при
взаємодії з кислотою отримали іншу сіль.
Метал – основний оксид – сіль – основа – інша сіль.
Кожну стрілочку нумеруємо, тобто вказуємо послідовність рівнянь реакції.
(Скільки стрілочок, стільки рівнянь реакції)
Записую на дошці.
Си -СиО–СиSO4 -Си(ОН)2-СиСl2
1)2Си +О2 = 2СиО
2)СиО + Н2SO4 =CuSO4 +H2O
3) CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4
4) Cu (OH)2 +2 HCl = CuCl2 + 2H2O
В результаті хімічних перетворень речовини одного класу перетворились на
речовини іншого: утворилась ціла низка переходів одних сполук в інші, тобто
генетичний зв'язок між ними. Отже, з вищесказаного: Купрум при згорянні
на повітрі утворює оксид, який при взаємодії з сульфатною кислотою утворює
– сіль, прореагувавши з лугом отримали основу( блакитний осад) і при
взаємодії з кислотою отримали іншу сіль.
Генетичний ряд неметалів.(13 слайд перетв вуглецю Віртуалка) ????
Генетичний ряд неметалів вибудовується за тим самим принципом, що й
металів, лише гідрат в ньому не основа, а кислота.
Неметал – кислотний оксид – кислота – сіль.
С – СО2 – Н2СО3- СаСО3
1)C +O2 = CO2
2)CO2 + H2O = H2CO3
3)H2CO3 + Ca(OH)2 = CaCO3 + 2 H2O
При горінні вуглецю утворився оксид СО2, що реагує з водою з утворенням
слабкої кислоти Н2СО3, а при взаємодії кислоти та основи утворюється сіль.
Як у біології називають носія спадкової інформації? (ген)
Як ви гадаєте, який елемент є геном для кожного ланцюжка? (Купрум та
Карбон). Тобто в схемах це метал або неметал. Тому ці ряди чи ланцюжки і є
генетичними.
V. Закріплення отриманих знань
Час настав вам закріпляти
Й вам завдання показати
На картках у кожного з вас є завдання по варіантах.
Складіть рівняння реакцій перетворень. Перший варіант запише ланцюжок
перетворень металу, а другий – ланцюжок перетворень неметалу.
І- В Са – СаО – Са(ОН)2 – СаСl2
ІІ- В P – P2O5 –H3PO4 –Na3PO4
Перетворення складаються з трьох рівнянь.Ті учні, які оберуть завдання на
зворотній стороні з перетвореннями з 4 –х рівнянь (де що складніші) і
виконають їх, отримають додаткову фішку.
Взаємоперевірка. Учні за однією партою, які закінчили виконувати завдання
обмінюються картками і перевіряють один одного.
14 слайд:Перевіримо картки.
Підніміть руки у кого виконані всі завдання правильно, у кого - одна
помилка, у кого – дві, а у кого три і більше? Учні отримують фішки.
2Cu + O2 = 2CuO
CuO + H2O = Cu(OH)2
Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O
4P +5 O2= 2P2O5
P2O5 +3 H2O = 2H3PO4
2H3PO4 + 3Na2O = 2Na3PO4 +3H2O
S + O2 =SO2
SO2 +H2O =H2SO4
H2SO4 + K2O = K2SO4 + H2O
2Ca + O2 =2 CaO
CaO + H2O = Ca(OH)2
Ca(OH)2 + 2HCl =CaCl2 +2H2O
Картки
І –В Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна
здійснити наступні перетворення:
Cu – CuO – Cu (OH)2 – CuCl2
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Веселі завдання «Третій зайвий» (15 слайд)
Необхідно знайти речовину, зайву в горизонтальному рядку, і пояснити,
чому саме вона зайва.
MgO
CO2
SO3
Na2SO4
HCl
HNO3
Fe(OH)2
NaOH
KOH
H2S
KCl
MgSO4
Вправа (фронтально) (16 слайд)
1.Розташуйте запропоновані речовини в порядку, що характеризують
генетичний зв'язок класів речовин :
а)барій гідроксид, барій оксид, барій карбонат,барій;
б) купрум (ІІ) оксид, мідь, купрум (ІІ) гідроксид, купрум (ІІ) сульфат;
в)натрій оксид, натрій, натрій хлорид, натрій гідроксид.
2. Визначте відсутні ланки ланцюжка, що характеризують генетичний зв'язок
речовин.
а) S – ? - H2SO3 – CaSO3;
б)Mg - MgO - ?;
VI. Підсумок уроку
Вже пора урок кінчати треба все підсумувати!
1. Які класи складних неорганічних речовин ви знаєте?
2.Чи існує зв'язок між класами неорганічних сполук і як він називається?
3 А що називають генетичним зв’язком?
4. Яке ключове слово у цьому визначенні?
4.Що означає термін «генетичний»?
5.Що найбільш цікавим було на уроці?
6.Що в цій темі вам дається найважче?
7.Чи виконали ми поставлені на початку уроку завдання і які саме?(Учні
коментують завдання уроку і чи досягли їх). Роблять висновки.
Таки чином
Висновки:(17 слайд)
1.Закріпили знання про класи складних неорганічних речовин.
2.Дізнались, що між класами неорганічних речовин існує генетичний зв’язок,
що ґрунтується на одержанні одних речовин з інших;
в основі генетичних зв’язків лежить перехід хімічних елементів з одних
речовин в інші.
3.Навчились виконувати ланцюжки хімічних перетворень,складати
відповідні рівняння реакцій.
4.Генетичні зв’язки між класами речовин, є ще одним підтвердженням
основних законів природи.
Разом ми здатні подолати усі проблеми!
VII. Домашнє завдання
Розберемо впр. 3,
П 22, ВПРАВА 3,4 СТ 105.
(18 слайд Навчальні завдання на наступний урок)
Учитель підраховує кількість балів (1 колба = 2 бали, та роздає заохочувальні
смайлики: за творчість, за старанність, за наполегливість.
VII. Домашнє завдання
Розберемо впр. 3,
П 22, ВПРАВА 3,4 СТ 105.
Дякую за увагу , бажаю вам всього найкращого!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа