close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Додаток 30
до Порядку роботи пункту проведення
зовнішнього незалежного оцінювання
в 2015 році
(підпункт 18 пункту 5 розділу ІIІ)
ВІДОМІСТЬ
реєстрації громадських спостерігачів у пункті проведення зовнішнього незалежного
оцінювання
_______________________
(назва предмета)
________________________________________
(дата проведення зовнішнього незалежного
оцінювання)
_____________________________________________________________
(найменування пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання)
№
з/п
Прізвище,
ім’я, по
батькові
1
2
Документ, Посвідчення Конфлікт інтересів з будьІз правами та
що
громадського
якою особою з числа
обов’язками
посвідчує спостерігача
учасників зовнішнього
громадського
особу
незалежного оцінювання або
спостерігача
осіб, які проводять зовнішнє ознайомлений(а)
незалежне оцінювання, в
(підпис)
цьому пункті проведення
зовнішнього незалежного
оцінювання відсутній
(підпис)
3
4
5
6
Відповідальний за пункт
проведення
зовнішнього незалежного
оцінювання
Уповноважена особа
Українського
центру оцінювання якості
освіти
_________
(підпис)
________________________
(ініціали, прізвище)
_________
(підпис)
________________________
(ініціали, прізвище)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа