close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Додаток до листа Мінприроди
від _______________ № ________________
Звіт про стан виконання у 2014 заходів Національного плану дій
з охорони навколишнього природного середовища на 2011—2015 роки
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
6. Підготовка та подання на розгляд Мінприроди
Кабінету Міністрів України проекту
Концепції створення Національної
інформаційної системи охорони
навколишнього природного
середовища на базі
загальнодержавної автоматизованої
інформаційно-аналітичної системи
забезпечення доступу до екологічної
інформації, національних кадастрів
та реєстрів викидів і перенесення
забруднюючих речовин
Мінприроди
9. Надання регіональним
інформаційним центрам
приміщення, обладнання,
відповідного програмного
забезпечення, здійснення добору
кадрів
12. Виконання Програми підтримки
проектів громадських екологічних
організацій
Мінприроди,
місцеві органи
виконавчої влади
Строк
виконання
січень 2013
р.
—
грудень
2015 р.
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
Ціль 1. Підвищення рівня екологічної свідомості
державний бюджет У 2014 році виконання заходу не здійснювалось
січень 2013
р. —
грудень
2014 р.
місцеві фонди
охорони
навколишнього
природного
середовища
-
-
У 2014 році виконання заходу не здійснювалось
січень 2012
р. —
грудень
2015 р.
Державний фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища
-
-
Волинська облдержадміністрація
Створено фільм «Природні перлини Волині»,
поліграфічної продукції на екологічну тематику.
забезпечено
видання
Миколаївська облдержадміністрація
Введено в постійну практику проведення добровільних громадських акцій
по висадженню дерев, очищенню від сміття парків, берегів, рік тощо з
проведенням пропаганди таких заходів у ЗМІ та навчальних закладах –
проведено громадську акцію «Чисте узбережжя» до Міжнародного дня
водних ресурсів та Міжнародного дня Чорного моря.
Тернопільська облдержадміністрація
Налагоджено співпрацю з навчальними закладами та освітніми установами,
дитячими природоохоронними громадськими організаціями щодо пошуку
та заповідання нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду,
участі їх у розробці проектів створення заповідних об’єктів.
Забезпечено розроблення проектів створення 8 нових територій та об’єктів
природно-заповідного фонду загальною площею 176,8 га.
2
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
Харківська облдержадміністрація
У листопаді 2014 року Харківською міською громадською організацією
«Енергія миру» проведено конкурс творчих робіт з природо-,
енергозбереження і енергоефективності серед учнівської та студентської
молоді.
При цьому, спеціалістами обласної державної адміністрації взято участь у
роботі експертної комісії для визначення переможців даного конкурсу.
Чернігівська облдержадміністрація
Постійно проводиться підтримка громадських екологічних організацій по
проведенню засідань круглих столів, консультацій та зустрічей з
громадськістю. Здійснюється професійна, інформаційна та методична
підтримка громадських ініціатив.
Протягом року проведено засідання круглих столів на теми:
- «Особливості оформлення документів для отримання дозволу на
розміщення відходів та затвердження лімітів на утворення та розміщення
відходів»;
- «Збереження біорізноманіття Чернігівської області»;
- «Щодо розвитку заповідної справи Чернігівської області»;
- «Шляхи збереження дикої природи Чернігівщини».
При
Чернігівській
обласній
державній
адміністрації
утворено
консультативно-дорадчий орган – Громадську раду, метою якої є створення в
місцевих органах виконавчої влади сприятливих умов для покращення та
активізації участі інститутів громадянського суспільства, зацікавленої
громадськості в процесі прийняття рішень, що стосуються життєдіяльності
регіону. Членами ради є 90 представників інститутів громадянського
суспільства Чернігівщини.
Протягом
2014
року
на
засіданнях
Громадської
ради
при
облдержадміністрації розглянуті такі питання:
- підвищення природоохоронного статусу міському урочищу Ялівщина у
форматі регіонально-ландшафтного парку;
- практичні кроки з озеленення обласного центру та перспективи збереження
новостворених насаджень та об’єктів природно-заповідного фонду Чернігова
(алеї вікових дубів та лип);
- гострі екологічні проблеми області;
- розробка програми гуманного поводження з безпритульними тваринами.
Громадськістю
обговорювалась
подальша
взаємодія
громадських
екологічних організацій з державними службами в системі підходів до
збереження довкілля чарівної Чернігівщини.
Сумська облдержадміністрація
На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 19.03.2014
№ 105-ОД «Про проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте
довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів області» заходи
здійснювалися разом з громадськістю. Підтримано ініціативу обласної
організації Українського товариства охорони природи по проведенню акцій
«Сумська весна» та «Чиста Україна – чиста Земля».
3
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
-
Стан (результат) виконання
13. Сприяння здійсненню
громадського контролю за
виконанням Програми підтримки
проектів громадських екологічних
організацій
Мінприроди за
участю неурядових
екологічних
організацій
постійно
Державний фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища
15. Підготовка та подання на розгляд
Кабінету Міністрів України проекту
акта щодо затвердження
Національного плану дій з реалізації
Стратегії екологічної освіти для
сталого розвитку
МОНмолодьспорт,
Мінприроди, інші
центральні органи
виконавчої влади
січень —
грудень
2014 р.
державний бюджет
-
-
Не виконано
16.Утворення та забезпечення
функціонування Національного
координаційного центру з
екологічної освіти для сталого
розвитку
МОНмолодьспорт,
Мінприроди, інші
центральні органи
виконавчої влади
січень 2013
р.
—
грудень
2015 р.
державний бюджет
100
-
Не виконано
січень 2012
р. —
грудень
2014 р.
державний бюджет
200
-
Міністерство екології та природних ресурсів
Включено до навчального плану підвищення кваліфікації державних
службовців,
посадових
осіб
органів
місцевого
самоврядування
спеціалізованого короткострокового курсу «Основи сталого розвитку та
охорона навколишнього природного середовища», крім того вищезазначений
курс включено до середньострокового курсу «Реалізація державної
екологічної політики» як окремий модуль, тему «Основи сталого розвитку та
основні засади (Стратегія) державної екологічної політики України на період
до 2020 року» включено до всіх курсів підвищення кваліфікації.
Головдержслужба,
17. Підготовка та впровадження у
Мінприроди
систему професійного навчання
державних службовців та посадових
осіб органів місцевого
самоврядування спеціалізованого
короткострокового курсу “Основи
сталого розвитку та охорона
навколишнього природного
середовища”
У зв’язку з відсутністю Програми підтримки проектів громадських
екологічних організацій, а також через потребу внесення змін у нормативноправові акти вищих органів виконавчої влади, тобто для забезпечення
фінансування такої Програми громадський контроль не здійснювався.
Національне агентство України з питань державної служби
У 2014 році питання сталого розвитку та охорони навколишнього
природного середовища включено до професійних програм, програм
тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів обласних та
регіональних центрів перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників
державних підприємств, установ та організацій за темами:
- «Актуальні питання природоохоронної діяльності в регіоні»;
- Інноваційна діяльність як фактор забезпечення регіонального економічного
розвитку»;
- «Земельне та екологічне законодавство»;
- «Законодавче забезпечення здійснення державного контролю за
використанням та охороною земель»;
- «Зміни в земельному законодавстві»;
- «Нові санітарні та фітосанітарні норми України, питання охорони
навколишнього середовища»;
- «Актуальні питання розвитку агропромислового комплексу області та
вимоги СОТ»;
- «Використання твердих побутових відходів у житлово-комунальному
господарстві»;
- «Основи стратегічного планування сталого розвитку територій: розробка та
управління проектами».
4
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
18 Утворення:
регіональних екологічнопросвітницьких центрів на базі
навчальних закладів, неурядових
екологічних організацій, об’єктів і
територій природно-заповідного
фонду, підпорядкованих місцевим
органам виконавчої влади
екологічних літніх таборів
шкільних екологічних гуртків
Відповідальні за
виконання
місцеві органи
виконавчої влади,
Мінприроди,
МОНмолодьспорт
Строк
виконання
січень 2012
р. —
грудень
2015 р.
Джерела
фінансування
інші джерела
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
-
-
59,7
Впродовж 2014 року підвищили кваліфікацію з питання сталого розвитку та
охорони навколишнього природного середовища 1643 державні службовці
та посадові особи місцевого самоврядування
Міністерство екології та природних ресурсів
Протягом 2014 року:
- сформовано партнерську мережу навчальних закладів, неурядових
екологічних організацій, об’єктів і територій природно-заповідного фонду,
підпорядкованих місцевим органам виконавчої влади, на базі яких
планується утворення регіональних екологічно-просвітницьких центрів за
участю Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління;
- підготовлено пропозиції щодо створення літнього табору на базі
Карпатського біосферного заповідника, розроблено програму стажування для
студентів вищих навчальних закладів на території об’єктів природнозаповідного фонду та апробовано на базі Національного парку
«Голосіївський»;
- започатковано діяльність «зелених класів» в 4-х загальноосвітніх
навчальних закладах (у гімназії «Апогей» в м. Києві, спеціалізованій
загальноосвітній школі № 5 в м. Буча, Ірпінській загальноосвітній школі
№ 5 м. Ворзель Київської області, Закарпатській загальноосвітній школі № 6
м. Ужгород).
Міністерство освіти і науки
Майже при кожному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді
створено просвітницький центр на добровільних засадах
Вінницька облдержадміністрація
Оснащено регіональні еколого-просвітницькі центри оргтехнікою. У
загальноосвітніх навчальних закладах функціонують еколого-просвітницькі
центри.
Дніпропетровська облдержадміністрація
При Дніпропетровській обласній організації Українського товариства
охорони природи, яка входить до
комітету Громадської ради при
Дніпропетровській облдержадміністрації з питань екології, аграрної
політики та ефективного землекористування створено та працює Орхуський
інформаційний центр в Дніпропетровській області (далі – Центр). У 2014
році Центр сприяв організації і проведенню конференцій, семінарів, нарад та
«круглих столів» з метою підвищення екологічної обізнаності громадськості.
Запорізька облдержадміністрація
У кожній школі Запорізького району працюють аматорські колективи «За
здоровий спосіб життя та чисте довкілля».
У м. Мелітополь та м. Бердянськ – більшість шкіл мають аматорські
просвітницькі екологічні колективи – всього 28 колективів, які протягом
року ведуть систематичні виступи з пропаганди екологічної культури та
залучають молодь до участі в природоохоронних акціях.
В закладах освіти м. Енергодар, в школах Василівського, Приморського,
Приазовського, Пологівського, Мелітопольського, Новомиколаївського,
5
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
Якимівського районів з 05 квітня по 05 травня проходять щорічні «місячники
охорони природи», під час яких проходять трудові десанти з озеленення та
виступи агітбригад з пропаганди екологічних знань.
Всього в області у 2014 році учнями висаджено біля 5 тисяч дерев, 3 тисячі
кущів, 13 тисяч розсади квітів, засіяно біля 30 га квітів, розчищено біля 108
га берегів річок.
З метою організації змістовного відпочинку, оздоровлення та науковопізнавальної роботи підлітків під час літніх канікул у червні 2014 року на
узбережжі Азовського моря (смт. Кирилівка Якимівського району, коса
Пересип) Мелітопольським центром еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді була організована робота еколого-краєзнавчого
наметового табору «Простір» в якому 45 юннатів мали можливість
проводити моніторингові спостереження, аналізувати стан навколишнього
природного середовища, знайомитись з біотопами заказника «Степанівська
коса».
Також, у червні-липні 2014 року на базі Мелітопольського центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді працював літній профільний
оздоровчий табір «ЮННАТ», в якому відпочило та оздоровилось 75
вихованців молодшого та середнього віку з різних гуртків природничого
профілю.
На базі Бердянської станції юних натуралістів працював дитячий
екологічний майданчик. Вихованці проводили фенологічні спостереження та
екологічні десанти в міському парку та на Бердянській косі, виконували
практичні роботи в рамках акцій «Дослідницький марафон» та «Юний
дослідник».
79,074
Миколаївська облдержадміністрація
На території Миколаївської області вже 20 років діє Миколаївський обласний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Центр координує
діяльність Миколаївської, Первомайської міських станцій юних натуралістів,
Новоодеської районної станції юних натуралістів та натуралістичних відділів
комплексних позашкільних закладів області.
В м. Миколаєві діє міський центр екологічної інформації та культури.
Міський центр виступив ініціатором щорічних сьомих екологічних читань
«Збережемо для нащадків».
Одеська облдержадміністрація
На протязі 2014 року у закладах освіти Одеської області працювали 239
профільних творчих об’єднань екологічного напрямку, які охопили
позашкільною роботою 3 974 учнів.
У 2014 році учнівську молодь Одещини було залучено до таких
всеукраїнських проектів:
- Моніторингу стану оточуючого середовища по програмі GLOBE;
- Всеукраїнського конкурсу-огляду «Географічний майданчик в дії»;
- Походу «Біощит»;
- «Пташиного дивосвіту» («Птах року», «Зимуючі птахи», «Осінній,
6
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
зимовий, весняний обліки птахів», «Пташина їдальня», «Побудуємо птахам
дім», «День зустрічі птахів», «Весна прийшла»);
- «Флора України – компас у зеленому світі» («Зелена аптека», «Рослини
рятівники від радіації», «Лишайники – індикатори стану атмосферного
повітря»).
Однією з ефективних форм екологічної освіти та виховання школярів є
проведення екологічних експедицій школярів, які вперше в Україні почали
проводитися Одеською обласною станцією юних натуралістів з 1984 року.
В області працює 180 екологічних клубів, які об’єднують громадською
екологічною роботою 3974 школярів області. Основними формами роботи
клубів є організація та проведення природоохоронних акцій та компаній,
пропаганда шанобливого та відповідального ставлення до природи рідного
краю, пропаганда природоохоронних знань, дослідницька робота школярів
по вивченню екологічного стану навколишнього природного середовища.
Рівненська облдержадміністрація
На базі закладів освіти, неурядових природоохоронних організацій області
функціонують екологічно-просвітницькі центри:
- при еколого-просвітницькому центрі Станції юних натуралістів працює 137
творчих учнівських об’єднань екологічного спрямування з них 26 гуртків
юних екологів, 12 експедиційних загонів, 22 гуртки юних друзів природи, 17
груп раннього розвитку «Я пізнаю світ», 13 гуртків юних лісівників,
функціонують агітбригади, у співпраці з Рівненським зоологічним парком
загальнодержавного значення працює клуб «Зоолог»;
- на базі Екологічного центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді
Рівненської міської ради діє ресурсний центр з екологічної освіти та
виховання, функціонує сезонний екологічний табір у Карпатах;
- у національному природному парку «Дермансько-Острозький» створено
еколого-етнографічний музей-кімнату, функціонує гурток «Ботаніка та
зоологія», проводяться лекційні і практичні заняття, функціонує
етнографічний гурток з виготовлення народної іграшки.
Рівненським природним заповідником надано пропозиції до проекту Плану
реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на 2015-17 роки щодо
включення заходу «Створення мережі еколого-просвітницьких центрів на
території населених пунктів, що межують з Рівненським природним
заповідником».
Тернопільська облдержадміністрація
В області функціонують 6 закладів еколого-натуралістичного профілю:
- Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді;
- Бережанський районний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді;
- Зборівський районний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді;
- Лановецька районна станція юних натуралістів;
Козівський дитячий парк «Лісова пісня»;
7
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
- Скала-Подільський дитячий парк Борщівський район.
12,0
Харківська облдержадміністрація
Координаторами роботи з еколого-краєзнавчого напряму позашкільної освіти
в області є:
- Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів»
Харківської обласної ради (9 гуртків);
- Комунальний заклад «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості» (36 гуртків).
На територіях та об’єктах природно-заповідного фонду області
проводиться робота щодо запровадження еколого-натуралістичної
позашкільної освіти шляхом проведення екскурсій екологічними
маршрутами та стежками, організації літніх екологічних таборів, залучається
учнівська молодь до практичної природоохоронної роботи. З метою
залучення підростаючого покоління до охорони довкілля протягом 2014
року проведено 146 еколого-освітніх заходів, з них: 13 екологічних акцій, 48
ознайомчих екскурсій, 4 екологічні волонтерські табори та інші.
У Харківському зоологічному парку загальнодержавного значення
постійно проводяться екскурсії та лекції, заходи та акції з природоохоронної
тематики, працює гурток юних біологів зоопарку.
Фахівцями ботанічного саду загальнодержавного значення Харківського
національного університету ім. В.Н. Каразіна проводяться групові екскурсії
в оранжереях та територією саду.
Херсонська облдержадміністрація
В школах області створені літні табори, в навчально-виховному процесі у
всіх використовувались заходи екологічного напрямку.
Одним із виховних завдань у роботі таборів є виховання екологічної
культури школярів, бережливе ставлення до природи. Під час відпочинкової
кампанії проводились екскурсії до природоохоронних територій України,
походи у природу.
На базі загальноосвітніх навчальних закладів створені волонтерські загони,
які займаються реалізацією екологічних проектів. Результати впровадження
екологічних проектів направлені для участі у Всеукраїнському конкурсі
«Моральний вчинок», «Збережемо легені міста», «Екологія природи –
екологія душі».
Чернігівська облдержадміністрація
В рамках еколого-освітньої діяльності проведено акції:
- з впорядкування водойм і прилеглих територій та висадження вічнозелених
рослин; конкурси;
- День відкритих дверей;
- виставка сміття, експозиція якої розширила знання учнів про загрозу
засмічення навколишнього середовища;
- майстер-класи для школярів;
- походи на еколого-освітні стежки;
8
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
- екскурсії на Покошицьку водно-балансову станцію.
З метою поширення інформації щодо природоохоронних, еколого-виховних
та рекреаційних заходів, випускається квартальний вісник «Мезинський
край».
Мезинський національний природний парк виступив партнером
міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить Землю» з метою поповнення
інтернет-проектів, що підтримуються Wikimedia Foundation Inc.
фотографіями пам’яток природи і об’єктів природно-заповідного фонду, що
знаходяться на території України та ще понад 10 країн.
Відкрита для відвідувачів екологічна стежка «Забілена криниця»,
протяжністю 3 км. Користуються попитом у відвідувачів національних
природних парків і 2 автомобільні еколого-краєзнавчі маршрути:
- «Дивосвіт природи де ходили мамонти»;
- «Від історії до сьогодення».
З метою популяризації територій природно-заповідного фонду, зокрема
рекреаційних можливостей постійно оновлюється інформація на офіційному
сайті Мезинського парку за такою адресою: mezinpark.com.ua, а також на
сторінці в соціальній мережі Facebook а з травня 2014 року ще й у соцмережі
Googl+.
Ічнянським національним природним парком на базі колишнього табору
відпочинку школярів створено еколого-освітній центр та укомплектовано
зелений клас для проведення екологічних занять з учнями шкіл.
Ведеться офіційний сайт Ічнянського національного природного парку - ichnpark.in.ua
У 2014 році проведено лісопатологічні обстеження на предмет визначення
особливостей розвитку весняно - літнього комплексу шкідників та збудників
хвороб лісостанів парку з метою визначення загрози від них в 2015 році,
продовжено впорядкування гербарних зборів виконаних під час польової
практики студентів Ніжинського державного університету ім. Миколи
Гоголя, виконано 46 геоботанічних описів ділянок на території яких
зафіксовані раритетні флорокомпоненти, передусім види занесені до
Червоної книги України, продовжено пошук, попереднє вивчення сучасного
стану та виділення в натурі созологічно значимих територій в урочищах
Коропець, Малинкове, Кам’янка, Кути, Гречанівщина, Луги, Ведмедвщина,
Цибановка, продовжено роботу над фауністичними списками тваринного
світу та розпочато створення фітоценотеки (збірки геоботанічних описів)
рослинності Ічнянського національного природного парку.
На території Будянсько-Сезьківського природоохоронного науководослідного відділення проведено День рибалки.
Постійно проводились екскурсійні заняття на еколого-пізнавальних стежках.
Розробляються веломаршрути різної категорії складності. На території парку
облаштовано 28 місць для короткострокового відпочинку.
З нагоди 10-річчя створення Ічнянського національного природного парку
відбулися урочисті збори колективу та виставка малюнків учнів
Дружбинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Природа рідного
краю» з краєвидами та мальовничими куточками парку.
При Чернігівській обласній благодійній організації «Аратта» щороку
9
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
проводиться екологічна школа для підлітків. Школа працює по екологічній
програмі, в яку входять інформаційні та практичні акції - тренінги, ігри,
вікторини. Проводяться прес-тури для журналістів до Тростянецького
дендропарку.
Івано-Франківська облдержадміністрація
В області створено Дністровський інженерно-екологічний полігон для
розробки протипаводкових заходів та підвищення екологічної безпеки
території Івано-Франківської області. У створеному інженерно-екологічному
центрі науковці займаються прогнозуванням розвитку паводкових явищ і
можливих пов’язаних з ними екологічних проблем.
В м. Івано-Франківську діє Івано-Франківська міська дитяча екологічна
станція.
Сумська облдержадміністрація
У 2014 році в навчальних закладах області було організовано роботу 161
гуртка юних екологів, юних друзів природи, юних охоронців природи та
інших творчих учнівських об’єднань екологічного спрямування.
Змістовно впродовж року працювали екологічні клуби «Ромашка»
(Білопільський районний центр дитячої та юнацької творчості), «Захисники
зеленої скарбниці» (Сумський міський центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді); екологічні лялькові театри «Екос»
(Шосткинська міська станція юних натуралістів) та «Екола» (Ямпільська
районна станція юних натуралістів); заочний екологічний університет
«Природа», шкільні екологічні центри (Ямпільська районна станція юних
натуралістів); міський екологічний штаб (Конотопська міська станція юних
натуралістів); міжшкільний екологічний парламент (Шосткинська міська
станція юних натуралістів).
На Шосткинській міській станції юних натуралістів працював міжшкільний
екологічний парламент. Згідно з рішеннями екопарламенту в школах міста
було організовано низку змістовних заходів еколого-натуралістичного
спрямування - виховні години, виставки екоплакатів, екологічні брейнринги, тематичні вечори, зустрічі в клубі КВК, практичні природоохоронні
акції, учнівські конференції «Збагачення видового складу декоративних
дерев парків і скверів міста інтродуцентами», «Екологічний стан природних
водних об’єктів м. Шостка та Шосткинського району» тощо.
Активісти міського екологічного штабу, що діяв на Конотопській міській
станції юних натуралістів, упродовж року опікувалися питаннями вивчення
екологічних проблем міста, пошуку шляхів їх вирішення. Спільно з
представниками
дитячого
юннатівського самоврядування
«Зелена
федерація», державної екологічної служби вони координували діяльність
екологічних загонів «Зелені патрулі», узагальнювали зібрану інформацію для
випуску бюлетенів «Зелений патруль діє», телепередач на дитячій ТРК
«Контакт».
Київська міська державна адміністрація
В закладах освіти значна увага приділяється роз'яснювально-виховній роботі
10
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
з учнями щодо популяризації екологічних знань та наукового підходу до
проблем екології, формування екологічної культури та почуття обов'язку і
відповідальності перед майбутнім поколінням за навколишнє природне
середовище.
У 2013-2014 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах
функціонували 179 гуртків еколого-натуралістичного напряму, що
відвідували 34 295 учнів.
місцеві органи
19. Розроблення і впровадження
механізму залучення громадськості виконавчої влади,
до процесу екологічної освіти, освіти Мінприроди
для сталого розвитку, екологічної
просвіти та виховання
січень 2012
р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
-
98,386
Черкаська облдержадміністрація
В системі позашкільної освіти області діють 4 позашкільні навчальні заклади
еколого-натуралістичного спрямування: Уманський міський екологонатуралістичний центр, Черкаська і Шполянська районні станції юних
натуралістів та комунальний заклад «Черкаський обласний Центр роботи
з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» (далі – Центр). Екологічна
освіта в інших районах області реалізується через діяльність екологічних
відділів, що функціонують при районних Центрах дитячої та юнацької
творчості.
У загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах області
функціонують 340 гуртки екологічного спрямування. На базі Центру
діє 130 екологічних гуртків.
У період літніх канікул у 2014 році з метою гармонійного поєднання
оздоровлення дітей, організації змістовного довкілля та екологічного
виховання учнівської молоді на базі позашкільних навчальних закладів
працювали профільні, екологічні табори.
В обласному Центрі працює оздоровчий дитячий табір «Мальва»
з цілодобовим перебуванням для юних екологів, переможців Всеукраїнський
та обласних масових природоохоронних заходів.
На базі Уманського міського Центру еколого-натуралістичної творчості
влітку 2014 року працював оздоровчий профільний табір «Лісовички».
На виконання плану роботи благодійної організації «Вчителі за демократію
та партнерство» (Україна) та «Глобальний план дій» (Швеція) за підтримки
Агенції з питань розвитку співпраці SIDA (Міністерства закордонних справ
Швеції) у 2014-2015 навчальному році у 57 загальноосвітніх навчальних
закладах області викладається курс «Освіта для сталого розвитку», метою
якого є формування в учнів сталого екологічного стилю повсякденного
життя у домашньому господарстві, школі та місцевій громаді.
У рамках міжнародного проекту «Освіта для сталого розвитку в дії»
впродовж 2014 року проведено Всеукраїнський огляд-конкурс «Школа
сталого розвитку 2013-2014» (далі – огляд-конкурс). Переможцями оглядуконкурсу стали 4 загальноосвітні навчальні заклади Смілянського,
Тальнівського. Черкаського районів та м. Сміли.
Миколаївська облдержадміністрація
Проведено VII Миколаївські міські екологічні читання «Збережемо для
нащадків», виставку акваріумістів, виготовлено листівки та постери на
білборди та сітілайти «Амброзія», «Чисте місто», «Стерилізація домашніх
тварин», «Реєстрація домашніх тварин», «Заборона спалювання листя».
11
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
Волинська облдержадміністрація
Розроблено цифрову векторну карту району, укладено угоду з проектною
організацією ПрАТ «Інститут «Волиньводпроект» для розроблення «Схеми
районного планування Старовижівського адміністративного району», надано
вихідні дані для виготовлення цієї схеми.
Дніпропетровська облдержадміністрація
У 2014 році розпорядженням голови обласної державної адміністрації від
25.04.2014 № Р-244/0/3-14 створено Громадську екологічну раду при
Дніпропетровській облдержадміністрації. Громадська екологічна рада є
постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом,
утвореним для забезпечення участі інститутів громадянського суспільства в
управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за
діяльністю органів виконавчої влади на території області, налагодження
ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час
формування та реалізації державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища, відтворення і охорони природних
ресурсів тощо. Проводиться плідна робота з Громадською екологічною
радою щодо взаємодії та проведення заходів за участю громадських
екологічних організацій, у тому числі з питань екологічної просвіти.
Запорізька облдержадміністрація
На сьогоднішній день на території області діють більше 40 громадських
організацій природоохоронного спрямування, які співпрацюють між собою
та органами влади у рамках дорадчих та консультативних органів.
Активно діє сайт громадських екологічних організацій Запорізької області за
адресою http://npo.vo.uz, який включає в себе електронний довідник
громадських організацій екологічного спрямування області з повною
інформацією про діяльність кожної з них.
Київська обласна державна адміністрація
Протягом 2014 року було проведено такі екологічні акції:
- «Посади своє дерево»;
- «Прибери планету»;
- «Чиста вода».
1,342
Рівненська облдержадміністрація
Національним природним парком «Дермансько-Острозький» проведено 65
еколого-освітніх заходів (уроки, лекції, засідання гуртків, екологічні
семінари, екскурсії, акції), до яких залучено 1667 осіб.
Наймасовішими були:
- «Збережемо ялинку – відродимо традиції українського народу»;
- Міжнародний день мігруючих птахів;
- Міжнародна ніч кажанів;
- вікторина «Заповідними стежками», приурочена до 5 річниці створення
парку.
Станцією юних натуралістів у позашкільних навчальних закладах еколого-
12
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
натуралістичного профілю проведено оздоровчі заходи, проведено обласний
фестиваль екологічної творчості молоді «Свіжий вітер», у навчальних
закладах міста щорічно проводяться тематичні тижні до Дня Землі, Дня
Води, місячник енергозбереження, конференції, круглі столи з
використанням краєзнавчого матеріалу.
Черкаська облдержадміністрація
Протягом 2014 року було проведені заходи щодо пропаганди охорони
навколишнього природного середовища м. Умань (видання поліграфічної
продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек).
Також було організовано та проведено науково-практичні конференції,
семінари, виставок та інші заходи з питань охорони навколишнього
природного середовища.
Тернопільська облдержадміністрація
У 2014 році проводилась робота щодо розроблення і впровадження
механізму залучення громадськості до процесу екологічної освіти, освіти для
сталого розвитку, екологічної просвіти та виховання молоді.
Установами природо-заповідного фонду (НПП «Кременецькі гори»,
«Дністровський каньйон», ПЗ «Медобори», Кременецький ботанічний сад)
широко залучається громадськість до проведення природоохоронних та
еколого-освітніх заходів.
Крім того екологічна освіта та виховання здійснюється через позашкільні
заклади, які підпорядковані департаменту освіти та науки Тернопільської
облдержадміністрації.
Харківська облдержадміністрація
При Харківській облдержадміністрації працює Громадська рада, основним
завданням якої є підвищення рівня екологічної культури та освіти громадян,
обмін екологічною інформацією між обласною державною адміністрацією та
громадськістю Харківщини.
Протягом 2014 року на круглих столах, семінарах, конференціях спільно з
громадськими організаціями обговорювалися актуальні екологічні проблеми
області та заходи з охорони довкілля. Діяльність організацій екологічного
напрямку висвітлювалася в засобах масової інформації.
Було організовано заходи щодо підтримки проведення щорічної
всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою 12 квітня 2014
року на територіях населених пунктів області та м. Харків із залученням
учнівської та студентської молоді.
Учасники акції були задіяні в роботах з упорядкування парків й скверів, у
наведенні порядку на дитячих, спортивних та господарських майданчиках. За
час дії акції було висаджено 17086 дерев, 6354 кущів, упорядковано 501,2
тис. кв. м газонів і квітників.
На честь п’ятиріччя національних природних парків «Дворічанський» та
«Слобожанський» 11 грудня 2014 року було проведено нараду в рамках
«круглого столу» щодо здобутків та перспектив національних парків
Харківщини.
13
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
Протягом 2014 року організовано 3 автобусні навчально-тематичні екскурсії
до національного природного парку «Гомільшанські ліси».
70,0
Чернігівська облдержадміністрація
Постійно проводиться розроблення, друк та розповсюдження поліграфічної
продукції
презентаційного,
екологічно-роз’яснювального
характеру:
буклети, календарі на екологічну тематику, книжкова продукція, Доповіді
про стан довкілля Чернігівщини, екологічні паспорти.
Сумська облдержадміністрація
З метою активізації екологічного руху в області, вивчення стану
навколишнього природного середовища і пошуку шляхів його поліпшення,
формування екологічної культури учнівської молоді, привернення уваги
місцевої влади, державних та громадських організацій до локальних
екологічних проблем, у травні 2014 року на базі Сумського національного
аграрного університету відбувся обласний екологічний конгрес «Нащадкам –
квітучу планету!». Було організовано роботу секцій «Екологія рослин»,
«Екологія тварин», «Екологічні стежки», «Природоохоронні території» у
форматі «круглого столу» з теми «Методичний супровід екологічної та
природоохоронної діяльності творчих учнівських об’єднань: сучасний стан
та перспективи розвитку».
Тематика представлених дослідницьких робіт охоплювала питання щодо
вивчення та збереження біорізноманіття своєї місцевості, впровадження
безпечних агротехнологій, охорони біоценозів, використання природних
угрупувань з метою еколого-просвітницької діяльності тощо. Під час роботи
цього засідання порушувалися питання науково-методичного, програмнометодичного, матеріально-технічного забезпечення функціонування творчих
учнівських об’єднань екологічного спрямування, проведення дослідницької
та експериментальної роботи, залучення учнівської молоді до участі у
всеукраїнських і міжнародних екомоніторингових заходах.
Київська міська державна адміністрація
За участю учнівської, педагогічної та батьківської громадськості у
навчальних закладах міста Києва проведено систему заходів екологічного
спрямування, а саме:
- День довкілля;
- міжнародний День Землі;
- весняна екологічна акція «Зелений паросток майбутнього»;
- благодійна акціїя щодо збору макулатури тощо.
МОНмолодьспорт,
20.Розроблення та впровадження в
Мінприроди
програми навчальних закладів
системи загальної середньої освіти та
вищих навчальних закладів окремого
навчального курсу “Екологічна
етика”
січень 2012
р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
-
-
Міністерство екології та природних ресурсів
Розроблено та впроваджено в навчальний план Державної екологічної
академії післядипломної освіти та управління Мінприроди підготовки
магістра та перепідготовки спеціаліста за спеціальностями «Екологія та
охорона навколишнього середовища», «Землеустрій та кадастр» дисципліну
«Екологічна етика».
Міністерство освіти і науки
14
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
Питання екологічної етики включені до програми «Юні охоронці природи»
для позашкільних навчальних закладів
21. Розміщення на офіційному вебсайті органів виконавчої влади, у
засобах масової інформації
матеріалів про діяльність у сфері
охорони навколишнього природного
середовища та їх щотижневе
оновлення
Мінприроди,
центральні та
місцеві органи
виконавчої влади
постійно
державний бюджет
-
-
Міністерство екології та природних ресурсів
Забезпечено висвітлення у засобах масової інформації щодо:
- діяльності Мінприроди і Міністра екології та природних ресурсів України;
- проведення роз’яснювальної роботи щодо реалізації міністерством заходів з
вирішення питань охорони навколишнього природного середовища;
- підвищення рівня поінформованості населення стосовно екологічної
ситуації в Україні.
Здійснювалось адміністрування та змістове наповнення офіційного веб-сайту
Мінприроди. Вдосконалено інформаційне наповнення сайту. Забезпечено
систематичність та оперативність оприлюднення інформації про проведення
природоохоронних заходів. За 2014 рік у рубриці «Новини» розміщено 789
інформаційних повідомлень.
Проводився щоденний моніторинг та аналіз повідомлень, оприлюднених у
засобах
масової
інформації,
стосовно
діяльності
міністерства,
забезпечувалося відповідне реагування на критичні публікації.
Державне агентство водних ресурсів
На постійній основі здійснюється інформування широких верств населення
про діяльність водогосподарсько-меліоративного комплексу України.
Інформація розміщується на офіційних веб-сайтах Держводагентства,
водогосподарських організацій, Урядовому порталі, Мінприроди, у журналі
«Водне господарство України», періодичних регіональних друкованих
виданнях водогосподарських організацій та ін.
Вінницька облдержадміністрація
У 2014 році в засобах масової інформації оприлюднено 64 інформаційних
повідомлення щодо стану навколишнього природного середовища та
реалізації
державної
екологічної
політики.
На
веб-сайтах
облдержадміністрації, обласної ради розміщено 92 інформаційних
повідомлення, що стосуються охорони довкілля та раціонального
використання природних ресурсів, проведення екологічних форумів та
виставок.
Волинська облдержадміністрація
Постійно розміщується на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та у
засобах масової інформації матеріали про діяльність у сфері охорон и
навколишнього природного середовища.
Дніпропетровська облдержадміністрація
Протягом 2014 року відбувалось постійне розміщення та оновлення
актуальної та всебічної інформації довідкового характеру та прес-релізів в
засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Дніпропетровської
облдержадміністрації стосовно діяльності департаменту екології та
природних ресурсів облдержадміністрації, стану довкілля області тощо.
15
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
Запорізька облдержадміністрація
Для забезпечення широкого доступу до екологічної інформації на території
області створений сайт департаменту екології та природних ресурсів
облдержадміністрації: http://www.zdn.gov.ua. Інформація на сайті постійно
оновлюється
Івано-Франківська облдержадміністрація
З метою висвітлення актуальних екологічних проблем області, екологічного
інформування громадськості та пропаганди екологічних знань, департамент
екології та природних ресурсів облдержадміністрації співпрацює із засобами
масової інформації області та регіональними представниками всеукраїнських
ЗМІ. Матеріали розміщуються на офіційному сайті облдержадміністрації та
обласної ради.
Київська міська державна адміністрація
На сайті Київської міськдержадміністрації забезпечено розміщення
інформації для керівників підприємств, установ, організацій та мешканців
м. Києва щодо:
- дотримання вимог у сфері охорони навколишнього природного середовища;
забезпечення
пожежної
безпеки
під
час
весняно-літнього
пожежонебезпечного періоду;
- відпочинку населення та правила поведінки біля водойм;
- недопущення загибелі риби на водоймах.
Київська облдержадміністрація
Постійно
розміщуються
на
офіційному
веб-сайті
Київської
облдержадміністрації і департаменту екології та природних ресурсів
облдержадміністрації матеріали про діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища
Кіровоградська облдержадміністрація
Матеріали природоохоронного напрямку постійно висвітлюються на
Кіровоградській обласній державній телерадіокомпанії, на офіційних сайтах:
Кіровоградської обласної державної адміністрації, департаменту екології та
природних ресурсів облдержадміністрації, Орхуського центру екологічної
інформації, на електронних засобах масової інформації:
- «Новини Кіровоградщини» (http://novosti.kr.ua/);
- «Інформаційний портал Гречка» (http://gre4ka.info/);
- «Свіжі новини Кіровоградщини» (https://www.ukr.net/).
В обласних друкованих засобах масової інформації:
- «Кіровоградська правда»;
- «Україна-центр»;
- «Народне слово»;
- «Кіровоград вечірній».
В районних друкованих засобах масової інформації:
- «Колос»;
16
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
- «Трудова слава»;
- «Вісті Голованівщини»;
- «Новгородківські вісті» та ін.
Львівська облдержадміністрація
У 2014 році підготовлено та розміщено 257 публікацій природоохоронного
спрямування у друкованих та електронних засобах масової інформації, 124 пресрелізи про діяльність Департаменту екології та природних ресурсів
облдержадміністрації.
З метою підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян,
формування нового природоохоронного менталітету громадськості постійно
оновлюються матеріали на сайті облдержадміністрації, в яких відображена
об'єктивна аналітична інформація про екологічний стан області, що є
необхідним для вирішення екологічних проблем регіону.
Миколаївська облдержадміністрація
Проводилась трансляція ряду сюжетів екологічного змісту та роликів
соціальної реклами в рамках медіапроекту «Екологічний патруль» в ефірі
ТРК «МАРТ», щоквартально оновлювалась інформація про стан
навколишнього природного середовища міста на офіційному сайті
Миколаївської міської ради.
На сайті облдержадміністрації здійснюється щомісячне оновлення
інформації про стан навколишнього природного середовища в розділі «Стан
довкілля»
Одеська облдержадміністрація
Протягом 2014 року провідними друкованими засобами масової інформації
області за тематикою діяльності у сфері охорони навколишнього природного
середовища було висвітлено 39 статті.
На офіційному веб-сайті Одеської облдержадміністрації у рубриці «Новини»
розміщено матеріали:
- «Одеська область приєдналась до планів адаптації екологічного
законодавства Європейського Союзу в Україні»;
- Екологічна акція «Здай батарейку»;
- «Влада і громадськість діють в тандемі»;
- «Красноокнянський районний фестиваль природоохоронної пропаганди
«Екологічний ярмарок - 2014»;
- «Порт «Южний» став учасником робочого проекту EcoPorts»;
- «На рятування Куяльницького лиману виділено додаткові кошти»,
«Щедрість рідної землі».
Також питання охорони навколишнього природного середовища
транслюються в телепередачах «Екологія», «Під кутом зору», «Людям на
добро» Одеської обласної державної телерадіокомпанії.
Полтавська облдержадміністрація
Постійно здійснюється діяльність щодо інформування населення про
екологічний стан довкілля, оновлюється аналітична інформація щодо
17
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
діяльності структурних підрозділів Департаменту з питань нафтогазового
комплексу, екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації
та стану довкілля в області, яка розміщена на сайті облдержадміністрації.
Рівненська облдержадміністрація
На сайті Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації
(www.ecorivne.gov.ua) щотижня оновлюється інформація про проведені
державні екологічні експертизи, місячні та квартальні огляди стану довкілля
в області, дозвільна діяльність департаменту, запити на інформацію, новини,
виставкова діяльність, огляд ЗМІ, знаходяться Доповіді про стан довкілля
області за останні п’ять років. Всього у 2014 році представниками
департаменту проведено 21 виступ в обласних та місцевих засобах масової
інформації.
Сумська облдержадміністрація
На офіційному веб-сайті облдержадміністрації розміщено 40 матеріалів
екологічного спрямування, на сайті Департаменту екології, паливноенергетичного
комплексу
та
природних
ресурсів
Сумської
облдержадміністрації – 194, у комунальних друкованих ЗМІ –
115
публікацій, в ефірі місцевих телерадіокомпаній – 32 сюжети.
Тернопільська облдержадміністрація
На офіційному веб-сайті департаменту екології та природних ресурсів
облдержадміністрації та засобах масової інформації забезпечено регулярне
розміщення матеріалів на екологічну тематику. Забезпечено розміщення на
сайті щорічної регіональної доповіді, екологічного паспорту області,
узагальнених щомісячних звітів моніторингу довкілля тощо.
У поточному році організовано 9 виступів працівників департаменту на
телебаченні та радіо. У місцевих друкованих засобах масової інформації
розміщено 16 публікацій.
Харківська облдержадміністрація
На веб-сайті облдержадміністрації та Департаменту екології та природних
ресурсів постійно висвітлюється інформація стосовно стану навколишнього
природного середовища та діяльності у сфері екології та природних ресурсів
в м. Харків і Харківській області.
За 2014 рік в засобах масової інформації розміщувались матеріали про
діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища в газетах
«Краєвид», «Вісті Дергачівщини», «Слобідський край», «Вести», «Голос
Лозівщини». Харківською обласною державною телерадіокомпанією
протягом року проведено 19 телепередач.
Черкаська облдержадміністрація
Для забезпечення широкого доступу до екологічної інформації та
висвітлення діяльності Департаменту екології та природних ресурсів
облдержадміністрації постійно оновлюється веб-сайт (http://eco.ck.ua). За
18
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
2014 рік здійснено 25 виступів на телебаченні, розміщено 77 оперативних
інформацій на веб-сайті Департаменту екології та природних ресурсів та 16 –
на веб-сайті облдержадміністрації.
На офіційному веб-сайті Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
постійно розміщується інформація про проведення у навчальних закладах
області акцій, виховних заходів, конкурсів тощо, у т. ч. стосовно охорони
навколишнього середовища.
Мінприроди
24. Забезпечення видання в
електронній формі щорічного звіту
про реалізацію Національної
екологічної політики з обов’язковим
розділом щодо дотримання вимог
Орхуської конвенції, зокрема:
видання, у тому числі в електронній
формі, щорічної доповіді неурядових
екологічних організацій щодо
проведення громадської оцінки
державної екологічної політики із
зазначенням кількісних та якісних
показників доступу до екологічної
інформації
Мінприроди, інші
25. Створення системи обліку
центральні органи
інформації, розпорядником якої є
Мінприроди, з метою її реєстрації та виконавчої влади
оприлюднення
щороку до
31 березня
кошти, що
виділяються в
рамках
секторальної
бюджетної
підтримки
Європейського
Союзу
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
-
-
Чернігівська облдержадміністрація
Матеріали про діяльність у сфері охорони навколишнього природного
середовища розміщуються на сайті Департаменту екології та природних
ресурсів облдержадміністрації (http://eco23.gov.ua)».
Регулярно проводиться інформаційна, просвітницька компанія щодо
природоохоронної діяльності. У 2014 році Департаментом здійснено 1321
виступ в регіональних засобах масової інформації, в тому числі в друкованих
засобах масової інформації, на радіо, по телебаченню, в інтернет-виданнях.
Держекоінспекцією у Чернігівській області на офіційному веб-сайті постійно
висвітлюються проблемні питання щодо екологічної ситуації в області, які
піднімаються та вирішуються в процесі проведення державного контролю в
галузі охорони навколишнього природного середовища.
За підтримки проекту «Додаткова підтримка Міністерства екології та
природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної
підтримки» громадськими неурядовими організаціями підготовлено
«Щорічну доповідь неурядових екологічних організацій щодо проведення
громадської оцінки державної екологічної політики за 2013 рік», яка
розміщена на офіційному веб-сайті Мінприроди.
У зв’язку із перерозподіленням коштів секторальної бюджетної підтримки
ЄС у 2014 році щорічний звіт про реалізацію Національної екологічної
політики з обов’язковим розділом щодо дотримання вимог Орхуської
конвенції не підготовлено
Міністерство екології та природних ресурсів
У Мінприроди здійснюється реєстрація всіх документів у системі
електронного документообігу, запроваджені реквізити яких відповідають
реквізитам, визначеним Законом «Про доступ до публічної інформації».
Закон України «Про доступ до публічної інформації» не визначає
обов’язкової форми ведення системи обліку інформації. Проте відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 № 1277 створено
спеціальний реєстр (базу даних), в якому централізовано ведеться облік
документів, що є в розпорядженні структурних підрозділів, на основі наданої
ними інформації та відповідно до наявних технічних умов.
З впровадженням у Мінприроди України електронного безпаперового
документообігу на основі нового програмного забезпечення ця система буде
вдосконалена і приведена у відповідність до вимог, передбачених Типовим
19
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
положенням про систему обліку публічної інформації, затвердженим
вищезазначеною постановою Кабінету Міністрів України № 1277.
30. Проведення громадського
обговорення результатів оцінки
ефективності реалізації державної
екологічної політики
35. Проведення навчальнопросвітницьких акцій, спрямованих
на впровадження моделей
невиснажливого господарювання та
екологічно дружніх технологій
Мінприроди за
участю неурядових
громадських
екологічних
організацій
Мінприроди,
місцеві органи
виконавчої влади
Мінприроди, інші
36. Утворення на місцевому рівні
інформаційно-експериментальних та центральні органи
демонстраційно-навчальних центрів виконавчої влади
для популяризації впровадження і
поширення моделей невиснажливого
господарювання та екологічно
дружніх технологій
37. Підготовка пропозицій щодо
надання підтримки для застосування
енерго- та ресурсозберігаючих
технологій у житловому будівництві
населених пунктів (насамперед
сільських)
Мінрегіон,
Держенергоефекти
вності, інші
центральні органи
виконавчої влади
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
В Орхуському інформаційно-аналітичному центрі
обговорення результатів оцінки ефективності
екологічної політики
січень 2012
р. —
грудень
2015 р.
місцеві фонди
охорони
навколишнього
природного
середовища
-
-
У квітні 2014 року відбувся Міжнародний форум «Довкілля для України», у
рамках якого проведено круглі столи, конференції, а також Всеукраїнську
весняну акцію «День довкілля».
січень 2013
р.
—
грудень
2015 р.
державний бюджет
-
-
У 2014 році із-за відсутності фінансування захід не виконувався
-
-
У рамках реалізації Галузевої програми підвищення енергоефективності у
будівництві на 2010-2014 роки у квітні 2014 року в Мінрегіоні відбулася
робоча зустріч з представниками Європейського банку реконструкції та
розвитку щодо координації співпраці з питань формування спеціалізованої
законодавчої бази у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель,
зокрема щодо подовження співпраці з реалізації положень Директиви
2010/31/ЄС, яка визначає загальні засади методики обчислення енергетичної
ефективності будівель, встановлює мінімальні вимоги до енергетичної
ефективності нових будівель, а також існуючих будівель, що підлягають
реконструкції або капітальному ремонту, проведення енергетичної
паспортизації будівель.
Завданням на найближчу перспективу учасники засідання визначили
формування переліку діючих нормативно-правових актів, які потребують
імплементації положень Директиви та відповідних нових проектів актів.
Зокрема, у 2014 році Мінрегіоном затверджені та введені в дію національні
стандарти:
– ДСТУ Б ENISO 13790:2011 «Енергетична ефективність будівель.
Розрахунок енергоспоживання на опалення та охолодження
(ENISO
13790:2008, IDT)»;
– ДСТУ Б EN 15217:2013 «Енергетична ефективність будівель.
Методи представлення енергетичних характеристик та енергетичної
сертифікації будівель (EN 15217:2007, IDT)»;
– ДСТУ Б EN 15603:2013 «Енергетична ефективність будівель.
Загальне енергоспоживання та проведення енергетичної оцінки
(EN
15603:2008, IDT)»;
– ДСТУ Б EN 15459:201X «Енергетична ефективність будівель.
червень 2011 інші джерела
р. — грудень
2015 р.
проведено громадське
реалізації державної
20
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
Процедура економічної оцінки енергетичних систем будівель
(EN
15459:2007, IDT)».
Також опрацьовуються проекти наступних стандартів:
– ДСТУ-Н Б А.2.2-ХХХ:201Х «Енергетична ефективність будівель.
Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції,
освітленні та гарячому водопостачанні»;
– ДСТУ-Н Б А.2.2-ХХХ:201Х «Енергетична ефективність будівель.
Настанова щодо застосування методу проведення енергетичної оцінки та
енергетичної сертифікації будівель».
Ціль 2. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки
50. Сприяння розробленню та
здійсненню заходів щодо зменшення
негативного впливу автомобільного
транспорту на навколишнє природне
середовище, врахування
транспортної складової під час
формування та реалізації
містобудівної політики (шляхом
будівництва транспортних розв’язок,
реконструкції автомобільних доріг,
створення автоматизованих систем
управління транспортними
потоками)
місцеві органи
виконавчої влади,
Мінрегіон,
Мінінфраструктур
и, Мінприроди,
Мінекономрозвитк
у
червень 2011 місцеві бюджети
р. — грудень
2015 р.
-
-
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства
Одним із заходів зменшення негативного впливу автомобільного транспорту
на навколишнє природне середовище є оптимізація його руху відповідно до
схем вулично-дорожньої мережі міського (сільського) і зовнішнього
транспорту, які є обов’язковою складовою генеральних планів населених
пунктів згідно з пунктом 5.5.7 ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст
генерального плану населеного пункту».
У період 2011-2014 років розроблено та затверджено 480 генеральних планів
населених пунктів, з них:
- міст – обласних центрів – 8;
- міст обласного значення – 34;
- міст районного значення – 8;
- селищ – 56;
- сіл – 374.
Харківська облдержадміністрація
Рішенням ІІІ сесії VI скликання Харківської обласної ради від 23.12.2010
№ 30-VI розроблена та затверджена «Схема планування території
Харківської області», яка є основним містобудівним документом
регіонального рівня для розвитку Харківської області. У складі Схеми
розроблено розділ «Природно-ресурсний потенціал, стан та охорона
навколишнього середовища, транспорт, інженерна підготовка та захист
територій, інженерна інфраструктура».
Черкаська облдержадміністрація
У 2014 році проведено лише поточні та капітальні ремонти доріг
комунальної власності.
У проекті Стратегії регіонального розвитку Черкаської області на період
до 2020 року, розробленому у 2014 році, передбачені заходи, спрямовані на
розвиток логістично-транспортного потенціалу, які включають в себе
будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонти
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.
Сумська облдержадміністрація
Розроблено Стратегію розвитку пасажирського автомобільного транспорту у
21
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
Сумській області на період до 2020 року, основними завданнями якої є
оптимізація маршрутної мережі пасажирського автомобільного транспорту,
скорочення зайвих відправлень на окремих напрямках руху автобусів,
підвищення ефективності роботи автомобільного транспорту та
конкурентоспроможності перевізників, забезпечення комплексної безпеки
пасажирських перевезень (дорожньо-транспортної, екологічної, соціальної,
захисту здоров’я пасажирів), підвищення ефективності пасажирських
перевезень. Упровадження нової маршрутної мережі здійснюється по мірі
проведення конкурсів по визначенню перевізників на автобусних маршрутах
загального користування, що не виходять за межі території області.
Волинська облдержадміністрація
Проведено капітальний ремонт доріг комунальної власності 3,062 км та
поточний ремонт доріг комунальної власності 5386 кв. м.
Дніпропетровська облдержадміністрація
Продовжено роботи із будівництва Південного обходу м. Дніпропетровська у
складі автомобільної дороги загального користування державного значення
Знам’янка – Луганськ – Ізварине, що дасть змогу вивести за межі міста більш
ніж 25 000 одиниць транзитного автотранспорту на добу.
Будівництво здійснюється окремими чергами. Перша черга протяжністю 18
км побудована та введена в експлуатацію у 2011 році. У 2014 році роботи не
проводились через відсутність фінансування. У пропозиціях плану доріжних
робіт на 2015 рік заплановано завершення робіт другої черги з введенням в
дію 7 км.
Запорізька облдержадміністрація
Програмою розвитку автомобільного транспорту в Запорізької області на
2013-2017 роки, передбачено заходи зі зменшення екологічного
навантаження на навколишнє середовище.
З метою зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на
навколишнє середовище у м. Запоріжжі здійснюється будівництво
автомагістралі через р. Дніпро.
На сьогодні виконано близько 65 % від обсягу будівельно-монтажних робіт
будівництва першої черг магістралі. Будівництво автомагістралі через
р. Дніпро затягується через незадовільне фінансування з державного
бюджету.
Івано-Франківська облдержадміністрація
Спільно з німецькими компаніями «DREBERIS», «PTV» та німецьким
товариством
міжнародного
співробітництва
(GIZ),
Національним
університетом «Львівська Політехніка» розпочато розробку стійкої
транспортної концепції для м. Івано-Франківська.
Передбачається зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря
автомобільним транспортом та реалізацію інших заходів міської екологічної
програми з охорони атмосферного повітря, збільшення парку та кількості
ліній громадського електротранспорту, створення інфраструктури для
розвитку велосипедного транспорту.
22
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
51. Підготовка та подання на розгляд Міненерговугілля,
Кабінету Міністрів України проектів Мінприроди
актів щодо:
встановлення знижених нормативів
вмісту сірки в мазуті та дизельному
пальному, заборони з 2016 року їх
використання за умови вмісту сірки
вище, ніж установлені порогові
значення
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
Мінінфраструктур
и, Мінприроди,
Мінекономрозвитк
у
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
МОЗ, Мінприроди,
установлення порогових значень
летких органічних сполук для фарб і Агентство
держмайна
лаків з метою забезпечення
належного маркування товарів щодо
їх вмісту
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
Мінекономрозвитк
у,
Агентство
держмайна,
Держекоінвестаген
тство, Мінприроди,
інші центральні
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
поетапного запровадження
екологічних норм для певних
категорій колісних транспортних
засобів, що вперше реєструються в
Україні:
- “Євро-3” — з 1 січня 2012 р.
- “Євро-4” — з 1 січня 2014 р.
затвердження технологічних
нормативів викидів забруднюючих
речовин та питомих викидів
парникових газів для основного
технологічного обладнання і
технологічних процесів за видами
економічної діяльності
Стан (результат) виконання
Рівненська облдержадміністрація
З метою зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на
навколишнє природне середовище в області, в ході капітального ремонту
автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп, побудовано транспортні розв’язки у
двох рівнях на км 322+500 (комбінований лист конюшини, км 339+800 (по
типу труби) та виконано реконструкцію автомобільної дороги Н-22 УстилугЛуцьк-Рівне на ділянці км 130+000- км 133+000.
Захід виконано у 2013 році
Міністерство енергетики та вугільної промисловості
Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 затверджено
Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного,
суднових та котельних палив». Реалізація зазначеної постанови дасть
можливість врегулювати питання здійснення державного ринкового нагляду
щодо автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив,
запобігатиме реалізації на внутрішньому ринку неякісних палив, забезпечить
установлення єдиних обов’язкових для застосування і виконання вимог з
безпеки палив.
Захід виконано у 2013 році
Міністерство інфраструктури
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації
транспортних засобів» щодо колісних транспортних засобів» від 06.07.2012
№ 5177-VI (далі – Закон), розробленим Міністерством інфраструктури
спільно з Державним підприємством «ДержавтотрансНДІпроект», в Україні
запроваджені екологічні норми рівня «Євро-3» з 1 січня 2013 року та «Євро4» з 1 січна 2014 року як обов’язкові для колісних транспортних засобів, що
вперше реєструються в Україні.
Технічним регламентом щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного,
суднових та котельних палив, розробленим Міністерством енергетики та
вугільної промисловості та затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 01.08.2013 № 927, встановлено вимоги до автомобільних
бензинів, дизельного палива, екологічних класів Євро3 – Євро5. Наявність
таких моторних палив на українському ринку є необхідною умовою для
запровадження відповідних екологічних норм для колісних транспортних
засобів згідно із Законом.
Підготовлено План імплементації Директиви 2004/42/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летючих
органічних сполук шляхом використання органічних розчинників у
первинних фарбах і лаках та продукції полірування транспортних засобів та
внесення змін і доповнень до Директиви 1999/13/ЄС, який подано на розгляд
до Кабінету Міністрів України
У 2014 році розроблено та затверджено наказ Мінприроди від 30 травня
2014 року № 187 «Про внесення змін до Технологічних нормативів
допустимих викидів забруднюючих речовин від коксових печей », який
зареєстровано Мін’юстом 19 червня 2014 року за № 662/25439
23
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
стимулювання збільшення обсягів
виробництва і використання
велосипедів, гібридних видів
автомобільних транспортних засобів
та електромобілів, зокрема шляхом
запровадження диференційованого
екологічного податку на транспортні
засоби залежно від обсягів
використання палива
Відповідальні за
виконання
органи виконавчої
влади
Мінприроди
Мінприроди, інші
56. Приведення методології
центральні органи
інвентаризації джерел та обсягів
виконавчої влади
викидів забруднюючих речовин у
відповідність з вимогами спільної
програми спостереження та оцінки
поширення забруднювачів повітря на
великі відстані у Європі (Конвенція
про транскордонне забруднення
повітря на великі відстані)
Мінприроди
58. Забезпечення проведення
науково-практичних досліджень
щодо вразливості екологічних та
соціально-економічних систем до
зміни клімату
59. Підготовка та подання на розгляд
Кабінету Міністрів України проекту
акта Президента України щодо
затвердження Національної
кліматичної доктрини
Мінприроди,
Держекоінвестаген
тство, інші
центральні органи
виконавчої влади
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
у 2014 році виконання заходу не здійснювалось через відсутність
фінансування
січень 2013
р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
-
-
У 2014 році виконання заходу не здійснювалось
січень 2012
р. —
грудень
2014 р.
Державний фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища
200
-
січень —
грудень
2014 р.
державний бюджет
-
-
Протягом 2012 – 2013 років Держекоінвестагентством було організовано і
забезпечено виконання 11 науково-дослідних робіт спрямованих, в т. ч., на
ви вивчення вразливості екологічних та соціально-економічних систем до
зміни клімату.
У 2014 році із-за відсутності фінансування продовження дослідження
зазначеного спрямування були припинені.
Міжвідомча комісія із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про
зміну клімату на засіданні, що відбулося 2013 року, вирішила продовжити
підготовку проекту акта щодо затвердження основних засад державної
політики у сфері зміни клімату та підтримала пропозицію
Держекоінвестагентства щодо розроблення стратегії адаптації до зміни
клімату в Україні, як складової основних засад державної політики у сфері
зміни клімату.
В свою чергу, наказом Держекоінвестагентства від 20.03.2014 № 28 створено
робочу групу з питань розвитку і вдосконалення державної політики у сфері
зміни клімату при Держекоінвестагентстві.
Метою робочої групи було розроблення проекту Закону України «Про
основні засади (стратегію) державної політики у сфері зміни клімату».
Основними складовими діяльності робочої групи були:
- державна кліматична політика у сфері запобігання негативному
антропогенному впливу на клімат;
- система моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;
- національна система оцінка антропогенних викидів та поглинання
парникових газів;
- адаптація до зміни клімату;
- освіта та підготовка кадрів;
- міжнародне співробітництво.
Оскільки постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 422 «Про
оптимізацію
системи
центральних
органів
виконавчої
влади»
24
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Мінприроди,
60. Підготовка та подання на розгляд
Держекоінвестаген
Кабінету Міністрів України проектів
тство, інші
актів щодо забезпечення
функціонування системи державного центральні органи
виконавчої влади
обліку, моніторингу, звітності та
проведення перевірок достовірності
даних стосовно антропогенних
викидів парникових газів, а також
щодо створення національної
системи обігу та торгівлі
вуглецевими одиницями відповідно
до законодавства та їх адаптації до
вимог екологічного законодавства
Європейського Союзу в рамках
Угоди про асоціацію між Україною
та Європейським Союзом
62. Розроблення та затвердження
спеціальним уповноваженим
органом виконавчої влади з питань
стандартизації проектів
національних стандартів щодо
регулювання обсягів викидів
парникових газів шляхом
гармонізації з міжнародними
стандартами (ISO)
Мінприроди,
Мінекономрозвитк
у, інші центральні
органи виконавчої
влади
Мінприроди
66. Розроблення наукового
обґрунтування доцільності створення
єдиної системи платежів за
спеціальне водокористування та
сплати екологічного податку (за
скидання забруднюючих речовин у
водні об’єкти) з метою виконання
планів управління басейнами річок
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
січень 2012
р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
90
-
січень 2013
р. —
грудень
2015 р.
Державний фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища
200
-
Держекоінвестагентство було ліквідовано з покладенням функцій на
Мінприроди, діяльність робочої групи було зупинено.
19 жовтня 2012 року було підписано Угоду про Грант Мультидонорського
траст-фонду № TF012455 «Партнерство задля створення вуглецевих ринків
(Partnership for Market Readiness – PMR)» між Міжнародним банком
реконструкції та розвитку та Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України, а також Договір про надання повноважень на впровадження Гранту
між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та
Держекоінвестагентством.
У рамках проекту за зазначеним Грантом передбачається створення
підґрунтя, зокрема, для запровадження національної системи обігу та
торгівлі вуглецевими одиницями.
За результатами спільної роботи Держекоінвестагентства та команди
експертів, а також за підтримки Світового банку, у вересні 2014 року на
розгляд Асамблеї Партнерства було представлено Пропозицію щодо
ринкової готовності на створення національного ринку обмеження викидів і
торгівлі вуглецю в Україні та прийнято рішення щодо виділення Україні
гранту у розмірі 3 млн. доларів США на впровадження наступного етапу
Партнерства, який передбачає створення в Україні системи моніторингу,
звітності та верифікації.
Відповідно до пункту 259 Плану заходів з імплементації Угоди про
асоціацію між Україною на 2014 – 2017 роки, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року №
847-р, Мінприроди, Державіаслужбі та Держекоінвестагентству доручено до
серпня 2016 року розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів
України проекти нормативно-правових актів з метою імплементації
положень Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13
жовтня 2003 року про встановлення схеми торгівлі викидами парникових
газів у рамках Ради 96/61/ЄС із змінами і доповненнями, внесеними
Директивою 2004/101/ЄС.
У 2014 році захід не виконувався із-за відсутності коштів на виконання
науково-дослідної роботи
У зв’язку з відсутністю фінансування захід у 2014 році не виконувався
25
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
75. Підготовка та подання на розгляд
Кабінету Міністрів України проекту
акта щодо внесення змін до
державних цільових програм з
будівництва (реконструкції) об’єктів
та мереж водовідведення, в тому
числі систем стічних вод, у
населених пунктах, заміни аварійних
каналізаційних мереж та зношеного
обладнання очисних станцій
Відповідальні за
виконання
Мінрегіон,
центральні та
місцеві органи
виконавчої влади
Строк
виконання
Джерела
фінансування
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
-
Стан (результат) виконання
Мінрегіоном України розпочато роботу над проектом Закону України «Про
внесення змін до Загальнодержавної програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» (далі – Програма).
Цим законопроектом передбачається внесення відповідних змін
та
доповнень у частині уточнення строків дії Програми, коригування обсягів та
джерел фінансування, необхідних та достатніх для виконання завдань і
заходів Програми, з урахуванням ефективного використання коштів та
результатів виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 22.08.2011 № 1004 «Про схвалення Концепції
Загальнодержавної програми розвитку та реконструкції централізованих
систем водовідведення населених пунктів України на 2012-2020 роки» щодо
реалізації основних напрямів державної політики, спрямованих на
удосконалення правових відносин та створення сприятливих умов для
сталого розвитку систем водовідведення та очищення стічних вод у містах та
селищах України, сприяння розв’язанню екологічних та соціальних проблем
села, розвитку високоефективного каналізаційного господарства, збереження
природних ресурсів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65
«Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» роботу
над законопроектом було призупинено.
Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 26.05.2014
№ 18218/1/1-14 Мінрегіоном продовжено роботу над підготовкою таких змін.
Мінрегіон,
76. Проведення наукових та
Мінприроди
інноваційних досліджень щодо
розроблення компактних локальних
очисних споруд (установок), що
можуть бути використані у харчовій
та м’ясо-молочній промисловості
січень 2012
р.
—
грудень
2015 р.
державний бюджет
78. Оцінка впливу джерел
забруднення на стан Азовського та
Чорного морів
Мінприроди
державний бюджет
-
-
79. Проведення оцінки виконання
Україною Стратегічного плану дій
для захисту та відновлення Чорного
моря на 2006—2010 роки
Мінприроди
січень 2012
р.
—
грудень
2015 р.
січень 2012
р. —
грудень
2015 р.
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства
Державним бюджетом України на 2014 рік Мінрегіону не передбачалися
видатки на фінансування інноваційних досліджень щодо розроблення
компактних локальних очисних споруд (установок), які можуть бути
використані у харчовій та м’ясомолочній промисловості. Враховуючи
вищезазначене, захід у 2014 році не виконувався.
У зв’язку з відсутністю фінансування захід у 2014 році не виконувався
державний бюджет
-
-
У зв’язку з відсутністю фінансування захід у 2014 році не виконувався
80. Розроблення та здійснення
заходів щодо зниження рівня
забруднення внутрішніх морських
вод і територіального моря з метою
запобігання посиленню
антропогенного впливу на
Мінприроди,
центральні та
місцеві органи
виконавчої влади
державний бюджет
-
-
Розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
затвердження плану заходів щодо зниження рівня забруднення довкілля
Азовського і Чорного морів». У зв’язку із зміною складу Уряду проект
розпорядження потребує перепогодження із заінтересованими центральними
і місцевими органами виконавчої влади.
січень 2014
р. —
грудень
2015 р.
1000
-
26
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
навколишнє природне середовище та
відновлення екосистем Чорного і
Азовського морів
81. Виконання робіт з консервації
деградованих, малопродуктивних та
техногенно забруднених земель,
рекультивації порушених земель
місцеві органи
виконавчої влади,
Мінагрополітики,
Держземагентство,
Мінприроди
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
Стан (результат) виконання
-
-
Одеська облдержадміністрація
У другому півріччі 2014 року в сфері охорони і використання вод та
відтворення водних ресурсів здійснено 586 перевірки дотримання вимог
природоохоронного законодавства України, за матеріалами яких до
адмінвідповідальності притягнуто 714 осіб на суму 170,612 тис. грн..
(стягнуто 210,636 тис. грн.), наступні постанови по яким скінчився термін
добровільної сплати передано до органів ДВС для примусового стягнення.
Також, Держекоінспекцією здійснено 212 розрахунків збитків на суму
12899,696 тис. грн. та пред’явлено 62 претензію на суму 3346,18 тис. грн.,
сплачено 74 претензій на суму 1191,338 тис. грн., наступні претензії по яким
вичерпано строк добровільної сплати передано до судових органів для
прийняття рішення щодо примусового стягнення.
Державним бюджетом України на 2014 рік на здійснення заходів з охорони
земель, в тому числі на консервацію та рекультивацію земель,
Держземагентству України в межах доведеного граничного обсягу видатків
кошти не передбачено.
За оперативною інформацією територіальних органів Держземагентства
України протягом 2014 року здійснено консервацію 147,0 га деградованих,
малопродуктивних і техногенно забруднених земель, з них шляхом
заліснення – 106,8 га та залуження – 40,2 гектара. Протягом 2014 року
рекультивовано 136,6 га порушених земель, з них більше 78% становлять
сільськогосподарські угіддя.
Волинська облдержадміністрація
Здійснено рекультивацію виробничих площ 11,85 га в урочищі «Сойне» та
7,2 га в урочищі «Засвіття-ситнелюк».
Запорізька облдержадміністрація
У стадії рекультивації перебуває 23,8399 га земель на території Бердянського
та Пологівського районах Запорізької області
Кіровоградська облдержадміністрація
Здійснена засипка порушених земель кар’єра закладочним матеріалом
(538,8 тис. м. куб.).
Також підприємствами Кіровоградського обласного лісового та
мисливського господарства протягом 2014 року було створено 605,0 га
захисних лісонасаджень (шляхом консервації земель).
1000,0
Львівська облдержадміністрація
Рекультивація порушених гірничими роботами земель в зоні діяльності
Роздільського ДГХП «Сірка» та земель, забруднених сірчаним
виробництвом Яворівського ДГХП «Сірка»
Миколаївська облдержадміністрація
Станом на 01.01.2015 в області налічується 3051,7415 га під відкритими
розробками, кар’єрами, шахтами та відповідними спорудами у тому числі:
1806,6818 га під відкритими розробками та шахтами, які експлуатуються;
27
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
1245,0597 га інших (під відпрацьованими розробками та кар’єрами;
закритими шахтами; відвалами; териконами, які не експлуатують).
Протягом 2014 року роботи з консервації деградованих, малопродуктивних і
техногенно забруднених земель та рекультивація порушених земель не
проводились
Рівненська облдержадміністрація
Головним управлінням Держземагенства у Рівненській області виготовлено 7
робочих проектів землеустрою щодо рекультивації порушених земель.
В Гощанському районі проведено заліснення на площі 15 га
86. Підготовка та подання на розгляд
Кабінету Міністрів України проекту
акта, спрямованого на
удосконалення системи державного
обліку, звітності та контролю за
додержанням вимог екологічної
безпеки, екологічного законодавства
у сфері використання земельних
ресурсів
Мінагрополітики,
Держземагентство,
Мінприроди,
місцеві органи
виконавчої влади
січень 2012
р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
-
-
88. Виконання робіт з реабілітації
територій, забруднених унаслідок
військової діяльності
Міноборони,
Мінприроди, інші
центральні органи
виконавчої влади
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
Харківська облдержадміністрація
Відповідно до заходів, передбачених районними програмами з охорони
земель, на території Харківської області здійснено консервацію земель
(починаючи з 2002 року) на площі 118,1 га.
В рамках обласної Програми раціонального використання та охорони земель
в Харківській області на 2011-2015 роки, яка затверджена рішенням
Харківської обласної ради від 21.04.2011 № 117-VI, проведено
рекультивацію 0,2 тис. га, або 0,006 % до загальної площі території земель.
Площа порушених земель становить 2,3613 тис. га, що складає 0,075 % до
загальної площі території.
Міністерство аграрної політики та продовольства
Відповідно до підпункту 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2012 року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення
Державного земельного кадастру» облік кількості та якості земель ведеться
до 2015 року в порядку та за формами, що діють на день набрання чинності
цією постановою.
Міністерство оборони
З 01 січня по 15 травня 2014 року проводились роботи з очистки територій
забруднених нафтопродуктами у військових частинах, а саме:
- А3840 (м. Мелітополь);
- А1356 (м. Миргород);
- А4245 (м. Прилуки);
- А4104 (м. Охтирка);
- А1840 (м. Канатове);
- А4245 (м. Бориспіль);
- А1100 (м. Саки);
- А2673 (м. Кривий Ріг);
- А2540 (м. Дніпропетровськ).
Відповідно до рішення від 15.05.2014 № 9840/3 виконання природо
відновлювальних робіт на об’єктах Збройних Сил України припинено через
суспільно-політичну обстановку в державі.
28
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
89. Проведення моніторингу ґрунтів місцеві органи
виконавчої влади,
на територіях, прилеглих до
колишніх складських приміщень для Мінагрополітики
зберігання хімічних засобів захисту
рослин, розроблення та
впровадження технології їх
очищення
Строк
виконання
червень
2011 р. —
грудень
2015 р.
Джерела
фінансування
державний бюджет
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
-
99,6
Стан (результат) виконання
Рівненська облдержадміністрація
Рівненською філією ДУ «Держгрунтохорона» проведено обстеження
територій, прилеглих до колишніх складських приміщень для зберігання
хімічних засобів захисту рослин Березнівського, Рокитнівського та
Сарненського районів Рівненської області. Було відібрано 78 шт. ґрунтових
зразків, зокрема: у Березнівському – 27 шт.; Рокитнівському – 24 та
Сарненському районах –27 шт. зразків. Лабораторні дослідження не
проводяться через відсутність фінансування.
Харківська облдержадміністрація
Харківський регіональний центр з гідрометеорології відповідальний за відбір
проб ґрунту згідно з затвердженою Центральною геофізичною обсерваторією
у м. Києві Програмою спостережень за забрудненням ґрунтів токсикантами
промислового походження (важкими металами). Відбір проб проводиться раз
на 5 років. За планом наступний відбір проб ґрунту має здійснюватись у 2015
році.
У 2014 році проведено роботу щодо моніторингу стану ґрунтів, поверхневих
та підземних вод в районі розташування колишніх складських приміщень для
зберігання хімічних засобів захисту рослин.
Об’єктами проведених досліджень були території поблизу складських
приміщень у Дворічанському, Нововодолазькому, Краснокутському та
Чугуївському районах.
В ході проведених досліджень дана оцінка забрудненості ґрунтів,
поверхневих та підземних вод в районі розташування об’єктів підвищеної
екологічної небезпеки, надано природоохоронні рекомендації.
За інформацією ДУ Харківського обласного державного проектнотехнологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції
«Облдержродючість» проаналізовано 12405 проб ґрунтів. Перевищень ГДК
забруднюючих речовин не встановлено.
Чернігівська облдержадміністрація
Станом на 01.01.2015 року в області зберігається 282,5 тонни непридатних
хімічних засобів захисту рослин, які зберігаються на 55 складах в 10 районах.
Моніторинг ґрунтів на територіях, прилеглих до колишніх складських
приміщень для зберігання хімічних засобів захисту рослин, розроблення та
впровадження технології їх очищення не здійснювався.
90. Удосконалення методів
Мінагрополітики,
червень
державний бюджет
-
-
Івано-Франківська облдержадміністрація
Івано-Франківська філія ДП «Інститут охорони ґрунтів» постійно проводить
моніторинг сільськогосподарських ґрунтів області, в тому числі на
територіях, прилеглих до колишніх складських приміщень для зберігання
хімічних засобів захисту рослин.
Для припинення прояву деградаційних процесів та стабільного
29
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
управління агроландшафтами для
відновлення навколишнього
природного середовища, підвищення
природно-ресурсного потенціалу
території, збереження біологічного
та ландшафтного різноманіття з
урахуванням необхідності розвитку
екологічної мережі
Відповідальні за
виконання
Держземагентство,
Держлісагентство,
Мінприроди,
місцеві органи
виконавчої влади
Строк
виконання
2011 р. —
грудень
2015 р.
Джерела
фінансування
місцеві бюджети
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
-
Стан (результат) виконання
функціонування агроландшафтів необхідно забезпечити виведення з обороту
деградованих земель, розроблення та впровадження сівозмін з урахуванням
ґрунтозахисної здатності рослин, передбачення ґрунтозахисних та
ресурсозберігаючих технологій, створення нових лісів та захисних лісових
насаджень, розвиток заповідних територій та земель природоохоронного
призначення.
За даними державної статистичної звітності (форма № 6-зем) протягом
2013 року площа сільськогосподарських земель зменшилася на 11,5 тис. га,
площа ріллі збільшилася на 7,1 тис. га, а площі перелогів і пасовищ
зменшилися відповідно на 2,3 тис. і 12,8 тис. гектарів. Лісів та лісовкритих
площ збільшилося на 3,0 тис. гектарів, а земель природно-заповідного та
природоохоронного призначення – на 9,8 тис. га (державна статистична
звітність станом на 01 січня 2015 року буде сформована у квітні 2015 року).
За оперативною інформацією територіальних органів Держземагентства
України протягом 2014 року здійснено консервацію 147,0 га деградованих,
малопродуктивних і техногенно забруднених земель, з них шляхом
заліснення – 106,8 га та залуження – 40,2 гектара.
За інформацією Держлісагентства України для забезпечення розвитку
екологічної мережі шляхом збільшення площі лісів підпорядковані державні
лісогосподарські підприємства прийняли 62 тис. га земель придатних для
лісорозведення, заліснення яких буде здійснюватися у наступних роках,
після оформлення речових прав на земельні ділянки.
З метою забезпечення охорони родючості ґрунтів та зменшення фінансового
навантаження
на
товарних
сільськогосподарських
виробників
Держземагентством України розробляється проект Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання
земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва», яким пропонується зобов’язати
землевласників та землекористувачів під час використання земельних
ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
дотримуватися
нормативів
оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природносільськогосподарських регіонах, які встановлені постановою Кабінету
Міністрів України від 11 лютого 2010 року № 164 «Про затвердження
нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних
природно-сільськогосподарських регіонах».
Запропоновані законопроектом положення фактично дадуть можливість
самим товаровиробникам розробляти відповідні сівозміни із визначенням
основної культури у сівозміні залежно від напряму сільськогосподарського
виробництва без додаткових фінансових витрат та забезпечать дотримання
обґрунтованих сівозмін під час використання земель.
У разі прийняття законопроекту розроблення проектів землеустрою, що
забезпечують
еколого-економічне
обґрунтування
сівозміни
та
впорядкування угідь, не буде обов’язковою умовою для використання
земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва.
30
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
91. Удосконалення землеустрою і
схем планування території на
регіональному рівні з метою
розроблення регіональних програм
сталого землекористування
Відповідальні за
виконання
місцеві органи
виконавчої влади
Строк
виконання
Джерела
фінансування
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
січень —
грудень
2012 р.
місцеві бюджети
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
57
-
Стан (результат) виконання
Волинська облдержадміністрація
Розроблено цифрову векторну карту району, укладену угоду з проектною
організацією ПрАТ «Інститут «Волиньводпроект» для розроблення «Схеми
районного планування Старовижівського адміністративного району», надано
вихідні дані для виготовлення цієї схеми.
Розроблено схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування
використання та охорони земель по 11 сільських радах.
Розроблено схему землеустрою і техніко-економічне обґрунтування
використання та охорони земель Любешівського району Волинської області
Запорізька облдержадміністрація
Протягом 2014 року розпорядженнями голови Запорізької обласної
державної адміністрації затверджено 10 проектів землеустрою з організації
та встановлення в натурі (на місцевості ) меж територій та об’єктів
природно-заповідного фонду
715,46
Кіровоградська облдержадміністрація
Державне підприємство «Кіровоградський науково-дослідний та проектний
інститут землеустрою» здійснює розробку схем землеустрою і технікоекономічного обґрунтування та охорони земель Гайворонського,
Кіровоградського, Петрівського та Новоархангельського
районів
Кіровоградської області.
Також в області діє Програма розвитку земельних відносин на 2007-2015
роки (зі змінами), затверджена рішенням сесії обласної ради від 14 лютого
2007 року № 161.
Миколаївська облдержадміністрація
Схеми планування території 19 районів розроблені до 2006 року. Схему
планування території Миколаївської області затверджено рішенням
Миколаївської обласної ради від 21 листопада 2008 року № 21 «Про
затвердження схеми планування території Миколаївської області». Рішенням
Миколаївської обласної ради від 23 березня 2012 року № 30 «Про
коригування показників схеми планування території Миколаївської області»
внесені зміни до схеми планування території Миколаївської області.
1683,650
Рівненська облдержадміністрація
Головним
управлінням
Держземагенства
у
Рівненській
області
розробляються схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування
використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць з
метою визначення перспективи щодо використання та охорони земель,
для підготовки обґрунтованих пропозицій у галузі земельних відносин,
організації раціонального використання та охорони земель, перерозподілу
земель з урахуванням потреби сільського, лісового та водного господарств,
розвитку сіл, селищ, міст, територій оздоровчого, рекреаційного, історикокультурного
призначення, природно-заповідного
фонду
та іншого
природоохоронного призначення тощо.
31
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
Всього на території Рівненської області виготовлено 95 схем землеустрою і
техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель. З них у
2014 році 38 схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань на
території Березнівського (2), Володимирецького (16), Гощанського (3),
Дубенського (2), Млинівського (2), Рівненського (12), Сарненського (1)
районів.
180,2
Харківська облдержадміністрація
В Харківській області вживаються заходи щодо організації робіт з розробки у
регіонах схем землеустрою та техніко-економічного обґрунтування
використання і охорони земель. Основною причиною стримування
виконання даного виду робіт є відсутність достатніх обсягів коштів на
рахунках місцевих рад.
У 2014 році відповідно до вимог ст. 186-1 Земельного кодексу України
розглянуто 69, з них надано 16 висновків по проектам землеустрою щодо
відведення земельних ділянок.
Закінчуються роботи по розробці схеми планування території Чугуївського
району, розпочато роботи по розробці Схем планування території
Краснокутського, Нововодолазького, Барвінківського, Харківського,
Великобурлуцького та Первомайського районів. У складі схем районного
планування передбачається розроблення схем планування сільських рад, на
підставі яких розробляється план земельно-господарського устрою.
93. Розроблення та затвердження
національних стандартів у сфері
управління лісами та
лісокористуванням на засадах
сталого і відновлюваного
використання природних ресурсів,
гармонізованих з міжнародною
системою FSC
Мінагрополітики,
Держлісагентство,
Мінприроди
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
94. Розроблення та видання
методичних рекомендацій для
суб’єктів господарювання з
впровадження систем управління
лісами та лісокористуванням на
засадах сталого і відновлюваного
використання природних ресурсів
Мінагрополітики,
Держлісагентство,
Мінприроди
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2014 р.
-
-
Сумська облдержадміністрація
Програмою використання та охорони земель Сумської області на
2007-2015 роки передбачено проведення на території області схем
землеустрою та техніко-економічного використання і охорони земель. З
метою раціонального використання земельного фонду області у
господарствах регіону розробляються проекти землеустрою, що
забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін.
Для узгодження питань лісової сертифікації в системі Держлісагентства у
складі Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та
агролісомеліорації (УкрНДІЛГА) утворена лабораторія моніторингу і
сертифікації лісів.
Стандарти FSC щодо ведення лісового господарства, є самодостатніми і
можуть використовуватися в Україні незалежно від наявності або ж
відсутності власних стандартів щодо сталого ведення лісового господарства.
Національною ініціативою FSC в Україні, утворена робоча група з розробки
стандартів в Україні, яка забезпечувала гармонізацію тимчасових стандартів
та підготовила проект єдиного стандарту лісоуправління.
Українським науково-дослідним інститутом лісового господарства та
агролісомеліорації розроблені документи:
- Рекомендації щодо створення лісових культур на великих згарищах;
- Методика визначення придатності ґрунтів для лісорозведення;
- Рекомендації щодо підвищення стійкості лісових насаджень на староорних
землях до патогенних чинників;
- Нова редакція «Настанов з лісового насінництва»;
32
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
- Методичні рекомендації з оцінювання різноманіття лісової рослинності для
визначення охоронного статусу лісових територій;
- Нова редакція рекомендацій з ведення лісового господарства в умовах
радіоактивного забруднення.
95. Здійснення інформаційнопросвітницьких заходів,
спрямованих на популяризацію
основних принципів управління
лісами та лісокористуванням на
засадах сталого розвитку
Мінагрополітики,
Держлісагентство,
Мінприроди
Мінагрополітики,
96. Збільшення площі заліснення
Держлісагентство
території держави в результаті
відновлення лісів та лісорозведення на
земельних ділянках лісового фонду,
створення захисних лісових
насаджень на землях
несільськогосподарського
призначення і землях, відведених для
заліснення, відновлення та створення
нових полезахисних лісових смуг,
крім природних степових ділянок
Мінприроди,
97. Забезпечення виконання
Держгеонадра
Загальнодержавної програми
розвитку мінерально-сировинної
бази України на період до 2030 року,
затвердженої Законом України від 21
квітня 2011 р.
січень 2012
р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
-
Для ознайомлення громадськості з діяльністю лісової галузі, збільшення
довіри та розширення шляхів порозуміння з суспільством в 2014 році в галузі
організовано майже 1,5 тис. заходів за участю громадськості, проведено
понад 1 тис. акцій з благоустрою, біля 300 регіональних та місцевих акцій,
понад 300 дитячо-юнацьких конкурсів.
В цілому по галузі було проведено 193 громадських слухання, 167
конференцій, форумів, 127 круглих столів, дебатів, 853 зустрічі з
громадськістю. Участь в цих заходах взяли 55 тис. чоловік.
Державне агентство лісових ресурсів
В рамках виконання Державної програми «Ліси України» на 2010 – 2015
роки у 2014 році здійснювались заходи щодо створення захисних лісових
насаджень та полезахисних смуг.
-
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
червень
2011 р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
500 000
90357,0
Підприємствами
геологічної
галузі
у
2014
році
виконано
геологорозвідувальних роботи за напрямами:
Паливно-енергетичні ресурси;
Металічні корисні копалини;
Нематалічні корисні копалини;
Геологічні та еколого-геологічні дослідження території України з метою
нарощування мінерально-сировинної бази;
Інші дослідження території України, супроводження та забезпечення робіт,
спрямованих на розбудову мінерально-сировинної бази.
За результатами проведених робіт виконано геологічне вивчення територій, у
тому числі:
гідрогеологічне довивчення площ масштабу 1:200 000 на території 100 кв. км
(100% від запланованого).
Підготовлено геофізичних основ під ГДП-200 і ГДП-50 на території
1 060 кв. км (100%) та видано 5 друкованих аркушів Державної геологічної
карти масштабу 1:200 000 (100%).
Підготовлено та передано для глибокого буріння 1 перспективний
нафтогазоносний об’єкт (100%) з прогнозними ресурсами 1 млн. тонн
умовного палива (100%). Вивчена площа перспективних нафтогазових
об’єктів складає 6 кв. км (100% до річного плану).
Прирощено:
- 13,676 млн. тонн запасів і ресурсів кам’яного вугілля (152%);
33
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
98. Доведення до 2015 року площі
рекультивації земель, порушених
внаслідок провадження
антропогенної діяльності, не менш
як до 2,5 тис. гектарів
Міненерговугілля,
інші центральні
органи виконавчої
влади
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
100. Розроблення комплексу заходів
із запобігання та контролю за
забрудненням у місцях розробки
родовищ у межах акваторії АзовоЧорноморського шельфу
Мінприроди,
Держгеонадра,
інші центральні
органи виконавчої
влади
січень 2013
р. —
грудень
2014 р.
державний бюджет
-
-
101. Сприяння розробленню та
впровадженню екологічно безпечних
технологій видобутку та переробки
(для збагачення) мінеральної
сировини з метою зменшення обсягів
утворення токсичних відходів
Мінприроди,
Держгеонадра,
інші центральні
органи виконавчої
влади
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
103. Ведення державного обліку та
здійснення тампонажу не придатних
до експлуатації артезіанських
свердловин
місцеві органи
виконавчої влади,
Мінрегіон,
Мінприроди,
Держгеонадра
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
січень 2012
р.
—
грудень
2015 р.
-
-
місцеві бюджети
Стан (результат) виконання
-
-
- 100,3 тис. тонн циркону (100,3%);
- 1,35 ум. од. запасів урану (112,5%);
1 700 кг. бурштину (170%);
- 152 куб. метрів запасів закам’янілої сировини (101,3%);
- 275,867 тис. куб. метрів на рік запасів підземних питних вод (122,6%).
Державна служба геології та надр
Робота з контролю сфери надрокористування проводиться постійно згідно із
затвердженими планами перевірок
За результатами перевірок виявлено низку недоліків і порушень норм та
правил геологічного вивчення надр, направлено підприємствам приписи і
рекомендації стосовно усунення недоліків під час проведення
геологорозвідувальних робіт з метою покращення їх ефективності та якості.
Захід виконано у 2013 році
Розроблено та затверджено наказом НАК «Нафтогаз України» СОУ
09.1.20077720.057:2013 «Нафтова і газова промисловість». Охорона
морського середовища під час розвідки, облаштування та розробки родовищ
нафти і газу. Загальні вимоги». Цей стандарт встановлює основні правила та
вимоги щодо збереження та зниження рівня забруднення морського
середовища під час розвідки, облаштування та розробки родовищ нафти і
газу у межах континентального шельфу, внутрішніх морських вод,
територіального моря та виключної (морської) економічної зони України.
Український державний геологорозвідувальний інститут здійснює науковий
супровід геологорозвідувальних робіт, який включає розробки нових
технологій збагачення та переробки мінеральної сировини, у тому числі й
біотехнології, та враховує принципи екологічної безпеки, ресурсозбереження
і енергозбереження
Мінрегіоном розроблено Порядок державного обліку артезіанських
свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих
підземних вод, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 08 жовтня 2012 року № 963 «Про затвердження Порядку державного
обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання
об'єму видобутих підземних вод».
Державна служба геології та надр
Ліквідація пошукових та розвідувальних гідрогеологічних свердловин
здійснюється державними підприємствами, установами та організаціями, які
відносяться до сфери управління Держгеонадр України та ПАТ «НАК
«Надра України», відповідно до затверджених Держгеонадрами України та
погоджених Мінприроди України пооб’єктних планів. З 2011 року зазначені
роботи знаходяться на консервації у зв’язку з недостатніми обсягами
фінансування. Здійснення тампонажу не придатних до експлуатації
артезіанських свердловин здійснюється відповідно до статті 105 Водного
кодексу України.
У разі неможливості встановити власника покинутих свердловин і виробок їх
ліквідація здійснюється за рішенням місцевих рад центральним органом
34
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного
вивчення та раціонального використання надр.
Геологорозвідувальні роботи з виявлення недіючих свердловин на воду і
вжиття заходів щодо їх ліквідації або ремонту і подальшого використання,
державний облік та тампонаж не придатних до використання артезіанських
свердловин не здійснюються у зв’язку з майже повністю відсутнім
фінансуванням всіх напрямків геологорозвідувальних робіт у 2013-2014
роках за рахунок коштів державного бюджету, запланованих
Загальнодержавною програмою розвитку мінерально-сировинної бази
України на період до 2030 року, затвердженою Законом України
від 21 квітня 2011року № 3268. Після відновлення стабільного рівня
фінансування згаданої Загальнодержавної програми, Держгеонадра України
планують здійснювати вищезазначені види геологорозвідувальних робіт.
Запорізька облдержадміністрація
Обласною комплексною програмою охорони довкілля, раціонального
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки,
затвердженою рішенням Запорізької обласної ради від 28 березня 2013 року
№ 29, за напрямком «Запобігання забрудненню підземних вод» заплановано
реалізацію заходів з проведення санітарно-ліквідаційного тампонажу
безгосподарних свердловин. За рахунок місцевих бюджетів, у тому числі
місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища на
території області здійснено тампонаж 254 свердловин, непридатних для
експлуатації
76,48
Черкаська облдержадміністрація
В області проводиться робота щодо обстеження законсервованих
свердловин, збір даних щодо наявних на території районів непридатних
до експлуатації свердловин та їх власників.
У 2014 році проведено заходи з ліквідаційного тампонажу або переведення
на врегульований режим роботи самовиливних артезіанських свердловин.
Сумська облдержадміністрація
На виконання доручення голови Сумської обласної державної адміністрації
від 23 січня 2014 року № 1-ОД «Про стан підземних водозаборів області та
поводження з безгосподарськими свердловинами як складової частини
проблеми забруднення підземних вод» протягом року проведена робота по
виявленню безгосподарних водозабірних свердловин, забезпечення їх
подальшого належного утримання чи тампонажу, та заходи щодо
забезпечення належного обслуговування та експлуатації наявних
артезіанських свердловин. Виконкомами сільських рад проведено
обстеження безгосподарських артсвердловин, визначено їх координати.
Станом на 01 січня 2015 року у 146 сільських та селищних рад області
налічується 537 безгосподарних свердловин, 251 з яких потребують
тампонування. На виконання ст. 105 Водного кодексу України до Державної
служби геології та надр України направлено 114 пакетів документів для
проведення робіт з ліквідаційного тампонажу
35
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
104. Забезпечення державного
екологічного контролю за
оснащенням артезіанських
свердловин засобами вимірювання
обсягів видобутої води
105. Удосконалення державної
системи координації діяльності
органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування із
запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій природного
та техногенного характеру,
підвищення оперативності
реагування на них, у тому числі в
рамках транскордонного
співробітництва
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Держекоінспекція
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
МНС, інші
центральні органи
виконавчої влади
червень
2011 р. —
грудень
2015 р.
січень 2012
р.
—
грудень
2015 р.
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
-
державний бюджет
-
-
місцеві бюджети
-
-
Стан (результат) виконання
Держекоінспекція України у межах повноважень постійно здійснює
державний нагляд (контроль). Відповідно до вимог ст. 31 Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на
2014 рік»», починаючи з серпня і до кінця 2014 року перевірки проводились
за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, залучались також
спеціалісти Держекоінспекцій до перевірок за рішенням суду, на вимогу
службових осіб у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним
кодексом України.
Міністерство енергетики та вугільної промисловості
Для забезпечення готовності органів управління об’єктів НАК «Нафтогаз
України», сил та засобів об’єктових невоєнізованих формувань цивільного
захисту до оперативного реагування на надзвичайні ситуації, виконання
рятувальних та відновлювальних робіт із захисту об’єктів та персоналу, на
підприємствах Компанії розроблені Плани реагування на загрозу та
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, які
погоджені з територіальними управліннями Державної служби з
надзвичайних ситуацій України. Плани евакуації працівників на особливий
період та у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру,
Плани з локалізації та ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС), які погоджені у
встановленому порядку.
З метою підвищення рівня техногенно-екологічної безпеки, попередження
аварій, пожеж та своєчасного реагування на надзвичайні ситуації, об’єкти
підприємств НАК «Нафтогаз України» обслуговують воєнізовані
газорятувальні проти фонтанні формування, аварійно-відновлювальні та
ремонтні бригади, лінійно-експлуатаційні служби, інші протиаварійні
формування, що входять до структурних одиниць підприємств.
Відповідно до Кодексу Цивільного захисту України на підприємствах
Компанії створені та функціонують невоєнізовані формування цивільного
захисту.
Протягом 2014 року підприємствами та компаніями міністерства взято
участь у виконанні Галузевого плану основних заходів цивільного захисту у
паливно-енергетичному комплексі Міністерства енергетики та вугільної
промисловості
України
на
2014
рік,
затвердженого
наказом
Міненерговугілля від 07 березня 2014 року № 236, Плану основних
організаційно-технічних заходів з пожежної безпеки на 2014 рік,
затвердженого наказом Міненерговугілля від 28 травня 2014 року № 379.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України)
З метою реалізації вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня
2014 року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему
цивільного захисту» ДСНС України розроблено та 07 лютого 2014 року
затверджено План реалізації зазначеної постанови (далі – План). Планом
передбачено розроблення ряду нормативно-правових актів, що дозволить
забезпечити належний рівень реалізації завдань цивільного захисту в мирний
час та особливий період, а також встановити основні завдання єдиної
державної системи цивільного захисту (далі – ЄДС ЦЗ) для відповідних
режимів її функціонування, що забезпечить належний рівень реалізації
36
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
заходів цивільного захисту.
Протягом 2014 року здійснювався супровід у центральних органах
виконавчої влади та Секретаріаті Кабінету Міністрів України проектів
постанов Кабінету Міністрів України:
- «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну
підсистеми ЄДС ЦЗ»;
- «Про затвердження положення про спеціалізовані служби цивільного
захисту»;
- «Про порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного
захисту та ведення його обліку»;
- «Про затвердження Положення з організації оповіщення про загрозу або
виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у сфері цивільного
захисту»;
- «Про затвердження Типового договору оренди захисних споруд цивільного
захисту».
Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України:
- «Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій» (постанову затверджено на засіданні Уряду 26 січня
2015 року за № 18);
- «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву
комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій».
Також згідно з Планом проведено збори:
- посадових осіб органів державної влади, відповідальних за планування та
здійснення заходів цивільного захисту (м. Рівне, 15-16 жовтня 2014 року);
- керівників підрозділів з питань цивільного захисту центральних органів
виконавчої влади та інших органів державної влади щодо організації та
здійснення заходів цивільного захисту (18 листопада 2014 року, Інститут
державного управління у сфері цивільного захисту).
У 2014 році ДСНС України розроблено та практично реалізовано плани з
організації реагування на надзвичайні ситуації (далі – Плани реагування),
основними з яких були:
- План протидії загрозам і реагування на надзвичайні ситуації осінньозимового періоду 2013/2014 року;
- План протидії загрозам і реагування на надзвичайні ситуації під час
сходження криги і пропуску повені у 2014 році;
- План протидії загрозам та реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з
пожежами в природних екосистемах у 2014 році;
- План протидії загрозам і реагування на надзвичайні ситуації осінньозимового періоду 2014/2015 року;
- План виконання заходів з розвідки і розмінування місцевості у регіонах.
Основними завданнями Планів реагування є:
- визначення характерних загроз виникнення надзвичайних ситуацій для
сезонних змін оперативної обстановки;
- організація заходів із запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;
- визначення системи організації управління та порядку дій органів і формувань
при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації, зокрема розгортання
міжвідомчих оперативних штабів та відповідних регіональних штабів;
37
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
108. Реалізація проектів з реабілітації ДАЗВ
територій, що зазнали
радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської
катастрофи або з інших причин, з
метою відновлення на них безпечної
життєдіяльності
109. Здійснення радіоекологічних і
соціально-економічних заходів на
територіях, що зазнали
Строк
виконання
Джерела
фінансування
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
січень 2012
місцеві бюджети
р. —
грудень
2015 р.
ДАЗВ
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
-
287,524
-
-
- налагодження взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування;
- утворення міжвідомчого угруповання сил і засобів для реагування на
надзвичайні ситуації зі складу формувань ДСНС, Мінерговугілля,
Мінінфраструктури, Збройних Сил України, МВС, Держводагентства,
Держлісагентства, Укравтодору та комунальних служб, визначення їх
районів зосередження, максимально наближених до прогнозованих місць
виконання завдань.
У рамках транскордонного співробітництва розроблено та затверджено:
- «Порядок взаємодії підрозділів протипожежної охорони Республіки
Польща та Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час
надання взаємної допомоги з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх
наслідків» (16 жовтня 2014 року, м. Арламов, Республіка Польща), який
визначає діяльність аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС України, а
також підрозділів протипожежної охорони Республіки Польща під час
спільних дій на території держав-сторін Угоди у разі виникнення катастроф,
стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій і пожеж та ліквідації їх
наслідків;
- Перспективний план основних заходів на 2014-2015 роки щодо створення
гірського пошуково-рятувального підрозділу на горі Піп Іван у
Верховинському районі Івано-Франківської області в рамках реалізації
проекту між Варшавським університетом «Universitatis Varsoviensis» та
Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника по
відновленню метеоролого-астрономічної обсерваторії (8 грудня 2014 року).
Також ДСНС України розглянуто концептуальну записку спільної
операційної програми Україна-Румунія на 2014-2020 роки та підтримано
передбачені Програмою заходи, зокрема щодо зміцнення транскордонного
співробітництва у сфері реагування на надзвичайні ситуації, запровадження
загального стандарту для виконання спільних рятувальних операцій на
суміжних територіях та підвищення рівня професійної підготовки гірських
рятувальників.
Забезпечується додержання вимог природоохоронного законодавства,
виконання програм по догляду відновленню та подальшому використанні
земель, координація діяльності в зоні обов’язкового відселення.
Спеціалістами Житомирського обласного центру радіологічного контролю та
виконанню заходів по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС протягом 2014
року проводилися роботи з організації радіологічного контролю
сільськогосподарської та лісової продукції. За 2014 рік було відібрано і
перевірено 10213 проб у 172 населених пунктах, з яких 243 проби, або 2,4%
мали перевищення допустимих рівнів забруднення цезієм-137. В тому числі:
молоко – 1,4%, м’ясо – 2,4%.
Перевищення виявлено в 50 населених пунктах.
Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення з метою радіологічного захисту та екологічного оздоровлення
територій, що зазнали негативного впливу внаслідок Чорнобильської
катастрофи у 2014 році організовано роботу з дослідження продуктів
38
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Строк
виконання
Джерела
фінансування
радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської
катастрофи, з метою проведення
оцінки доз опромінення населення,
яке проживає на таких територіях
січень 2012
р. —
грудень
2015 р.
місцеві бюджети
110. Реалізація проектів ефективного МНС, інші
центральні органи
використання лісових ресурсів на
виконавчої влади
територіях, що зазнали
радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської
катастрофи, насамперед із
запобігання виникненню лісових
пожеж та утилізації сухостійних,
усихаючих, сильно ослаблених лісів
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
січень 2012
місцеві бюджети
р. — грудень
2015 р.
-
-
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
МНС, інші
111. Проведення постійного
центральні органи
радіоекологічного моніторингу та
виконавчої влади
реалізація проектів з реабілітації
територій, що зазнали
радіоактивного забруднення
внаслідок виробничої діяльності
промислових підприємств, зокрема з
видобування і переробки уранових
руд
Мінприроди, МОЗ,
112. Удосконалення систем
Держстат
класифікації відходів
січень 2012
р. —
грудень
2015 р.
інші джерела
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
-
-
-
-
-
Стан (результат) виконання
харчування місцевого виробництва, дарів лісу, проведено дослідження
2469 проби зразків сільськогосподарської та лісової продукції. В 224 пробах
виявлено перевищення допустимих рівнів вмісту радіонуклідів 137Cs
(радіоактивного цезію 137). Населенню із контрольованих районів області
надано роз’яснення щодо використання продукції, якість якої не відповідає
встановленим нормам.
Державна служба України з надзвичайних ситуація України на виконання
доручень Кабінету Міністрів України щодо забезпечення безумовного
виконання правил пожежної безпеки та посиленого контролю за станом
пожежної безпеки на територіях лісового фонду спільно з Мінагрополітики,
Мінприроди, МВС, Держлісагентством відповідно до компетенції здійснено
заходи, спрямовані на запобігання виникненню пожеж та оперативне
реагування на них, в тому числі й на територіях, що зазнали радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, усихаючих та сильно
ослаблених лісів.
З метою забезпечення протидії пожежам у лісах, торф’яниках і
сільгоспугіддях під час весняно-літнього пожежонебезпечного періоду
2014 року органами державного нагляду у сфері пожежної та техногенної
безпеки ДСНС України через засоби масової інформації проводилася
попереджувально-профілактична робота, спрямована на формування у
населення бережливого ставлення до лісів та недопущення у них пожеж.
У друкованих виданнях опубліковано понад 51,1 тис. матеріалів про стан
пожежної безпеки в лісах, організовано показ по телебаченню 886 сюжетів і
радіотрансляцію більше 2,6 тис. програм на протипожежну тематику.
Спільно із представниками територіальних підрозділів Державного агентства
лісових ресурсів України, міністерств та установ, місцевих органів
виконавчої влади, засобів масової інформації проведено 2 722 рейдових
перевірок готовності лісових пожежних станцій та стану протипожежного
захисту лісових масивів.
У лісах, підпорядкованих Держлісагентству України, влаштовано 39 392 км
мінералізованих смуг. За результатами перевірок встановлено, що додаткова
необхідність у влаштуванні таких смуг становить понад 24283,5 тис. км.
Питання щодо забезпечення протипожежного захисту на територіях лісового
фонду та протидії пожежам знаходяться на контролі.
У 2014 році виконання заходу не здійснювалось через відсутність
фінансування.
Виконання заходу «Розроблення та супроводження ДСТУ «Охорона
природи. Поводження з відходами. Класифікатор відходів» передбачено
проектом Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми
39
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
червень
2011 р. —
грудень
2015 р.
місцеві бюджети
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
-
Мінприроди,
115. Створення інфраструктури із
збирання, захоронення та переробки місцеві органи
небезпечних відходів, зокрема ламп, виконавчої влади
що містять ртуть, інформування
громадян із зазначених питань
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
січень 2012
місцеві бюджети
р. — грудень
2013 р.
-
-
-
-
Мінприроди,
116. Підготовка пропозицій щодо
Мінекономрозвитк
стимулювання та підтримки
у
впровадження більш чистого
виробництва суб’єктами
господарювання з метою зменшення
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
Стан (результат) виконання
поводження з відходами на 2013 - 2020 роки».
19 березня 2014 року на засідання Кабінету Міністрів України прийнято
рішення про скасування рішення Уряду від 02 жовтня 2013 року про
схвалення законопроекту.
Мінприроди направлено до Кабінету Міністрів України доопрацьований
проект Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми
поводження з відходами на 2013 - 2020 роки».
Відповідно до п. 16 Заходів щодо економного та раціонального використання
державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та
інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств,
установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014
року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат
бюджету» розроблення підготовка проектів нових державних цільових
програм або внесення змін до затверджених цільових програм, що
потребують додаткового фінансування з державного бюджету, та підготовка
в місячний строк проектів про внесення змін до державних цільових програм
щодо уточнення строків, обсягів і джерел фінансування, інших показників
виконання програм відповідно до реальних можливостей державного
бюджету та з урахуванням результативності їх виконання у минулі роки
припиняється.
Таким чином, заходи, передбачені проектом Загальнодержавної програми
поводження з відходами на 2013 - 2020 роки, можуть бути виконані за умови
її прийняття.
Виконання завдань здійснюватиметься при реалізації заходів, передбачених
проектом Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2014 —
2021 роки, яким передбачено виконання ряду завдань щодо створення
потужностей для утилізації та знешкодження відповідних небезпечних
відходів, а також встановлення вимог до них з урахуванням науковотехнологічної, екологічної, економічної та інвестиційної складових.
Мінприроди направлено на розгляд Уряду доопрацьований проект Закону
України «Про затвердження Загальнодержавної програми поводження з
відходами на 2014 – 2021 роки».
Відповідно до п. 16 Заходів щодо економного та раціонального використання
державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та
інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств,
установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014
року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат
бюджету», розроблення проекту Закону України «Про затвердження
Загальнодержавної програми поводження з відходами в Україні на 2014-2021
роки» призупинено.
у 2014 році виконання заходу не здійснювалось
40
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
питомих показників утворення
відходів, зокрема небезпечних
Мінприроди
117. Забезпечення розвитку
інфраструктури для збільшення у 1,5
раза обсягу заготівлі, утилізації та
використання відходів як вторинної
сировини
Мінприроди
118. Підготовка та подання на
червень
2011 р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
-
-
У 2014 році виконання заходу не здійснювалось через відсутність
фінансування.
червень
2011 р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
-
-
У 2014 році виконання заходу не здійснювалось через відсутність
фінансування.
Мінприроди,
центральні та
місцеві органи
виконавчої влади
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
Мінприроди,
збирання, видалення, знешкодження центральні та
та утилізації відпрацьованих мастил місцеві органи
виконавчої влади
(олив)
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
З метою забезпечення екологічної безпеки, запобігання негативному впливу
відходів упаковки на здоров’я людини і навколишнє природне середовище та
адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
Мінприроди розроблено проект Закону України «Про упаковку та відходи
упаковки». Погоджений з заінтересованими центральними органами
виконавчої влади, законопроект подано на розгляд Уряду.
Відповідно до вимог п. 2 параграфу 40 Регламенту Кабінету Міністрів
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18.07.2007 № 950, законопроект повернуто для погодження його
новопризначеними керівниками заінтересованих центральних органів
виконавчої влади.
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 року
№ 1221 «Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації
відпрацьованих мастил (олив)»
Мінприроди,
центральні та
збирання, заготівлі та утилізації
місцеві органи
зношених шин, резинотехнічних
виробів та відходів резинотехнічного виконавчої влади
виробництва
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 року
№ 1136 «Деякі питання збирання, заготівлі та утилізації зношених шин»
Мінприроди,
центральні та
місцеві органи
виконавчої влади
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2012 року
№ 843 «Деякі питання заготівлі та утилізації відходів, що утворюються
внаслідок втрати транспортними засобами своїх споживчих властивостей».
9 квітня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо відміни екологічного
розгляд Кабінету Міністрів України
проекту акта, спрямованого на
оподаткування використання
первинної сировини і виробництва
продукції, внаслідок яких
утворюються значні обсяги відходів,
та ресурсо-енергоємних виробничих
процесів
119. Розроблення і впровадження
систем:
поводження з пакувальними
матеріалами і тарою, зокрема
поліетиленовою;
утилізації не придатних до
використання транспортних засобів
41
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
Мінприроди,
центральні та
місцеві органи
виконавчої влади
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
поводження з медичними відходами Мінприроди,
центральні та
місцеві органи
виконавчої влади
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
збирання та утилізації електричного і
електронного обладнання (в тому
числі трансформаторів,
стабілізаторів та акумуляторів)
Стан (результат) виконання
податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та
оподаткування акцизним податком операцій з переобладнання ввезеного на
митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий
автомобіль».
Розроблено наказ Мінприроди від 15 серпня 2013 року № 350 «Про
затвердження Порядку формування та ведення Державного реєстру суб’єктів
господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних
засобів, що утилізуються», зареєстрований в Мінюсті України 29 серпня 2013
року за № 1482/24014.
З метою приведення у відповідність Порядку виконання вимог до пунктів
розбирання транспортних засобів в частині впровадження системи
екологічного менеджменту, сертифікованого за стандартами Міжнародної
асоціації із стандартизації (ISO) серії 1400 або за аналогічними
національними стандартами розроблено наказ Мінприроди від 24 лютого
2014 року № 49 «Про внесення зміни до Порядку формування та ведення
Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання
та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються», зареєстрований
у Міністерстві юстиції 28 березня 2014 року за № 372/25149.
На виконання пункту 31 Плану заходів щодо виконання у 2013 році
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2012 № року 157-р, розроблено
проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Технічного регламенту з поводження з відходами електронного та
електричного обладнання».
Зазначений проект постанови було надіслано до Мінекономрозвитку для
подання на розгляд Кабінету Міністрів України. Протоколом № 1 від
09 січня 2014 року проект постанов знято з розгляду за пропозицією
Мінекономрозвитку.
З метою врегулювання питань поводження з медичними відходами
розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання
збирання, видалення, знешкодження та утилізації відходів, що утворюються
у процесі надання послуг з охорони здоров'я людей, ветеринарних послуг,
пов'язаних з цим дослідних робіт, а також відходи лікарських засобів» та
проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану
заходів щодо поводження з медичними відходами». Однак, заінтересовані
центральні органи виконавчої влади не погодили зазначені проекти актів
Уряду, прийняття яких може призвести до підвищення цін у соціально
значущих сферах.
Мінприроди опрацювало та надало Міністерству охорони здоров’я
пропозиції та зауваження до:
- проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін
до правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів»;
- Державних санітарних норм і правил «Санітарно-епідеміологічні вимоги до
поводження з медичними відходами».
42
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
120. Підготовка та подання на
розгляд Кабінету Міністрів України
проекту Концепції Державної
цільової програми регулювання
використання хімічних речовин
відповідно до міжнародних вимог
Відповідальні за
виконання
Мінприроди
Строк
виконання
червень
2011 р. —
грудень
2015 р.
Мінприроди
121.3. Забезпечення екологічного
збирання, перевезення, зберігання,
оброблення та знешкодження:
відходів гексахлорбензолу і тари від
них
червень 2011
р. — грудень
2015 р.
Мінприроди
122. Розроблення та здійснення
заходів із заміни особливо
небезпечних хімічних речовин, що
утворюються і використовуються в
процесі виробничої діяльності в
основних секторах економіки, на
екологічно безпечні, забезпечення їх
безпечного вилучення (заміни),
транспортування та зберігання
червень
2011 р. —
грудень
2015 р.
Стан (результат) виконання
Джерела
фінансування
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
державний бюджет -
Державний фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища
державний бюджет
115 000
-
-
-
01 червня 2007 року набрав чинності Регламент Європейського Парламенту
та Ради ЄС від 18 грудня 2006 року № 1907/2006 щодо запровадження нової
системи регулювання виробництва та використання хімічної продукції
REACH (реєстрація, оцінка та авторизація хімічних речовин).
Відповідно до п. 36 Плану заходів щодо виконання у 2010 році
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 року № 1196-р та п.21 Плану
заходів щодо виконання у 2011 році Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 серпня
2011 року № 790-р, Мінпромполітики МОЗ, Мінекономрозвитку, МНС,
Держгірпромнагляд визначені відповідальними з питань адаптації
Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 18 грудня 2006 року
№ 2006/121/ЄС про внесення змін до Директиви Ради 67/548/ЄЕС про
наближення законів та підзаконних актів про класифікацію, пакування та
маркування небезпечних речовин з метою її адаптації до Регламенту (ЄС)
№ 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних
речовин та препаратів (REACH) та заснування Європейського агентства з
хімічних речовин та препаратів.
Захід виконано у 2013 році.
У 2013 році за рахунок бюджетної програми Державного фонду охорони
навколишнього природного середовища КПКВ 2401270 Державного фонду
охорони навколишнього природного середовища у 2013 році виконано
природоохоронний захід «Проведення невідкладних природоохоронних
заходів з видалення, перевезення та утилізації небезпечних відходів
гексахлорбензолу, що перебувають на полігоні твердих токсичних відходів в
Калуському районі Івано-Франківської області» на суму 280000,0 тис.
гривень. В результаті проведення робіт було вивезено на знешкодження за
межі країни 8000, 926 тонн відходів гексахлорбензолу.
У 2014 році виконання заходу не здійснювалось через відсутність
фінансування.
43
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
-
125. Підготовка та подання на
розгляд Кабінету Міністрів України
проектів актів, спрямованих на
створення правової та організаційної
основи державного регулювання і
контролю у сфері поводження з
генетично модифікованими
організмами та генетичноінженерної діяльності, в тому числі з
метою врахування вимог
Картахенського протоколу про
біобезпеку до Конвенції про охорону
біологічного різноманіття та інших
міжнародних документів
Мінприроди,
Мінагрополітики,
МОЗ,
МОНмолодьспорт,
Держветфітослужб
а
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
126. Розроблення та затвердження
національних стандартів з
визначення, випробування та оцінки
відповідності у сфері поводження з
генетично модифікованими
організмами
Мінагрополітики,
Мінприроди, МОЗ,
інші центральні
органи виконавчої
влади
червень
2011 р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
-
-
127. Сприяння розвитку
лабораторної бази для проведення
випробувань продукції щодо
відповідності вмісту генетично
модифікованих організмів
Мінагрополітики,
МОЗ, інші
центральні органи
виконавчої влади
червень
2011 р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
-
-
Стан (результат) виконання
Підготовлено проект Плану імплементації
Директиви № 2001/18/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 року про умисне
вивільнення у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів
та про скасування Директиви Ради № 90/220/ЄЕС зі змінами і доповненнями,
внесеними Рішеннями № 2002/623/ЄС та № 2002/811/ЄС, Регламентами (ЄС)
№ 1829/2003 та (ЄС) № 1830/2003 та Директивою № 2008/27/ЄС, Регламенту
Європейського Парламенту та Ради № 1946/2003 від 15 липня 2003 року про
транскордонне переміщення генетично модифікованих організмів.
На виконання Протоколу про приєднання України до Договору про
заснування Енергетичного Співтовариства, ратифікованого Законом України
від 15 грудня 2010 року № 2787-VI, наказу Мінприроди від 05 серпня 2014
року № 250, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом, наказом Мінприроди від 17 жовтня 2014 року № 327
утворена робоча група з питань поводження з генетично модифікованими
організмами та проведено два її засідання
На замовлення Мінагрополітики було розроблено та передано для
подальшого прийняття уповноваженій установі Мінекономрозвитку
(Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний
центр проблем стандартизації, сертифікації та якості») ряд проектів
національних стандартів у сфері біотехнологій, які гармонізовані з
європейськими стандартами шляхом ідентичного перекладу, зокрема:
- ДСТУ ЕN 12460 «Біотехнологія. Велико серійна технологія та вироблення.
Настанови щодо вибирання та встановлення устаткування відповідно до
біологічного ризику»;
- ДСТУ ЕN 12128 «Біотехнологія. Лабораторії, що проводять дослідження,
розроблення та аналізування. Коефіцієнт заповнення мікробіологічних
лабораторій, зони ризику, місце розташування та вимоги фізичної безпеки»;
- ДСТУ ЕN 12741 «Біотехнології. Лабораторії, що проводять дослідження,
розроблення та аналізування. Настанови щодо діяльності біотехнологічних
лабораторій»;
- ДСТУ ЕN 12739 «Біотехнологія. Лабораторії, що проводять дослідження,
розроблення та аналізування.. Звіт стосовно вибирання установки для
біотехнологічних лабораторій залежно від ступення не безпеки»;
- ДСТУ ЕN 12468 «Біотехнологія. Змінені організми для використовування в
довкіллі. Настанови щодо стратегії поточного контролювання навмисного
розповсюдження генетично змінених рослин»;
- ДСТУ ЕN 13441 «Біотехнологія. Лабораторії, що проводять дослідження,
розроблення та аналізування. Настанови щодо стимулювання поширення
генетично змінених рослин».
У зв’язку з прийняттям Закону України від 05 червня 2014 року № 1315-VІІ
«Про стандартизацію» зазначені проекти стандартів наразі готуються до
прийняття в установленому порядку.
44
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
128. Впровадження систем
екологічного управління, зокрема з
питань зберігання, перевезення,
використання, знищення,
знешкодження і захоронення
мікроорганізмів, інших біологічно
активних речовин та продуктів
біотехнологій
Мінприроди
червень
2011 р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
-
129. Створення системи
інформування населення щодо
поводження з генетично
модифікованими організмами та
провадження генетично-інженерної
діяльності
Мінприроди,
МОНмолодьспорт,
інші центральні
органи виконавчої
влади
червень
2011 р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
-
-
Поширення інформації про генетично модифікованими організми
здійснювалося на сторінках журналу «Паросток», під час семінарів з
педагогами природничих дисциплін та на Всеукраїнських курсах підвищення
кваліфікації
130. Впровадження в освітні
програми окремого курсу щодо
поводження з генетично
модифікованими організмами та
основних принципів генетичноінженерної діяльності
Мінприроди,
МОНмолодьспорт,
інші центральні
органи виконавчої
влади
червень
2011 р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
-
-
Розроблено курс «Біологічна безпека», який включено до блоку дисциплін
вільного вибору студентів навчального плану підготовки магістрів за
спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» Державної
екологічної академії післядипломної освіти та управління. Підготовлено до
друку посібник «Біологічна безпека»
131. Здійснення під час створення,
дослідження та практичного
використання генетично
модифікованих організмів у
відкритій системі державного
нагляду і контролю за дотриманням
вимог біологічної і генетичної
безпеки щодо:
Мінприроди
МОЗ
Мінагрополітики
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
У 2014 році виконання заходу не здійснювалось
Міністерство освіти і науки
До програм «Юні екологи» та «Юні охоронці природи» для позашкільних
навчальних закладів включені теми щодо поводження генетично
модифікованими організмами
До навчальної програми «Біологія. 10-11 класи» включені теми:
- «Пріони»;
- «Генетично модифіковані організми»;
- «Зміна властивостей організмів внаслідок змін навколишнього
середовища».
До навчальної програми «Хімія. 11 клас» включені теми:
- «Харчові добавки, Е-числа»;
- «Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на довкілля»;
- «Охорона довкілля від забруднень при переробці вуглеводної сировини та
використанні продуктів переробки»;
- «Охорона довкілля від промислових відходів, що містять фенол».
До навчальної програми «Основи здоров’я. 5-9 класи» включено теми:
- «Безпека в побуті і в навколишньому середовищі. Безпечне довкілля»;
- «Навколишнє середовище і здоров’я. Проживання у промисловій зоні».
Фахівцями Державної санітарно-епідеміологічної служби України постійно
проводиться державний нагляд і контроль за дотриманням заходів
біологічної і генетичної безпеки стосовно людини під час створення,
дослідження та практичного використання генетично модифікованих
організмів у відкритій системі.
45
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
біологічних об’єктів навколишнього
природного середовища
здоров’я людини
сільськогосподарських рослин і
тварин на підприємствах, в
установах та організаціях
агропромислового комплексу
незалежно від їх підпорядкування і
форми власності
133. Удосконалення державного
контролю у галузі охорони
навколишнього природного
середовища, зокрема:
технічна модернізація системи
державного контролю у галузі
охорони навколишнього природного
середовища
Ціль 3. Досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного середовища
Мінприроди,
червень 2011 Державний фонд
1000
Кошти на виконання заходу у 2014 році не виділялись
Держекоінспекція
р. — грудень охорони
2015 р.
навколишнього
природного
середовища
Мінприроди,
Держекоінспекція
червень
2011 р. —
грудень
2015 р.
Державний фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища
-
-
Кошти на виконання заходу у 2014 році не виділялись
посилення державного екологічного Мінприроди, МОЗ,
та санітарно-гігієнічного контролю Мінагрополітики
за вмістом сполук, до складу яких
входять азот і фосфор, та інших
забруднюючих речовин у ґрунтових
водах
Мінприроди
138. Створення системи навчання
січень 2013
р. —
грудень
2015 р.
Державний фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища
-
-
Кошти на виконання заходу у 2014 році не виділялись
січень 2012
р. —
грудень
2015 р.
міжнародна
технічна допомога
-
-
25 вересня 2014 року проведено нараду із представниками Міністерства
аграрної політики та продовольства України щодо проведення у 2015 році
курсів підвищення кваліфікації на постійній основі для виробників
сільськогосподарської продукції з урахуванням позитивного досвіду
провадження
сільськогосподарської
діяльності
із
залученням
сільськогосподарських дорадчих служб.
139. Розроблення та впровадження Мінприроди, МОЗ
національних цільових показників до
Протоколу про воду та здоров’я до
Конвенції про охорону та
використання транскордонних
водотоків та міжнародних озер
січень —
грудень
2014 р.
Державний фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища
державний бюджет
50
-
Наказом Мінприроди від 14 вересня 2011 року № 324 затверджені
Національні цільові показники до Протоколу про воду та здоров’я
-
-
державний бюджет
-
-
забезпечення обґрунтованості
встановлення лімітів та запобігання
понадлімітному використанню
природних ресурсів шляхом
належного технічного оснащення
контролюючих органів
виробників сільськогосподарської
продукції з урахуванням
позитивного досвіду провадження
сільськогосподарської діяльності із
залученням сільськогосподарських
дорадчих служб
140. Розроблення та впровадження
механізму стимулювання розвитку
Мінприроди, МОЗ
січень —
грудень
2015 р.
січень —
грудень
Захід не виконано
46
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
систем централізованого питного
водопостачання, побутового
водовідведення та автономної
каналізації на селі
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
2014 р.
МОЗ, Мінприроди,
МНС
січень 2014
р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
-
-
Дія Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу
навколишнього природного середовища закінчилась
Мінприроди, інші
149. Підготовка законопроекту
центральні органи
стосовно посилення цивільної та
виконавчої влади
кримінальної відповідальності за
порушення вимог
природоохоронного законодавства у
процесі розміщення, будівництва,
експлуатації нових і реконструкції
існуючих промислових підприємств
та інших екологічно небезпечних
об’єктів
Мінприроди, МОЗ,
151. Підготовка та подання на
розгляд Кабінету Міністрів України інші центральні
органи виконавчої
законопроекту щодо внесення змін
влади
до Закону України “Про
січень 2014
р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
-
-
У 2014 році законопроект не розроблявся
січень 2014
р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
-
-
У 2014 році захід не виконувався
Мінприроди, МОЗ,
152. Підготовка та подання на
інші центральні
розгляд Кабінету Міністрів України
органи виконавчої
проекту акта щодо компенсації
влади
шкоди, заподіяної здоров’ю людини
внаслідок дії негативних екологічних
чинників
Мінприроди
154. Удосконалення державної
системи моніторингу навколишнього
січень 2014
р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
-
-
У 2014 році захід не виконувався
червень
2011 р.—
Державний фонд
охорони
130
-
Забезпечено функціонування Інформаційно-аналітичного центру державної
системи моніторингу довкілля, ведення банків даних про стан
144. Підготовка та подання на
розгляд Кабінету Міністрів України
проекту акта щодо внесення змін до
пункту 6 додатка 2 Державної
цільової екологічної програми
проведення моніторингу
навколишнього природного
середовища, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів
України
від 5 грудня 2007 р. № 1376,
стосовно розроблення та
затвердження методик оцінки якості
атмосферного повітря, води
(включаючи підземні води) та
ґрунтів на основі оцінки ризиків
страхування” в частині
впровадження механізму компенсації
шкоди, заподіяної здоров’ю людини
внаслідок дії негативних екологічних
чинників
47
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
природного середовища шляхом
інтеграції відомчих мереж
моніторингу, в тому числі:
забезпечення функціонування
міжвідомчого інформаційноаналітичного центру моніторингу
навколишнього природного
середовища
157. Підготовка інформаційноаналітичних оглядів про стан
навколишнього природного
середовища в Україні
167. Підготовка і проведення
конференцій «Довкілля для
України»
168. Запровадження процесу
“Довкілля для України” на
регіональному рівні
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
грудень
2015 р.
Мінприроди
Джерела
фінансування
навколишнього
природного
середовища
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
навколишнього природного середовища.
червень 2011
р. — грудень
2015 р.
Державний фонд
400
охорони
навколишнього
природного
середовища
Ціль 4. Інтеграція екологічної політики та удосконалення системи інтегрованого екологічного управління
Мінприроди, інші червень 2011 інші джерела
У Міжнародному виставковому центрі 23-25 квітня 2014 року проведено
центральні органи р. — грудень
екологічний форум «Довкілля для України».
виконавчої влади
2015 р.
У рамках Форуму відбулася VІІ Міжнародна виставка «Довкілля 2014», у
якій взяли участь 37 представників провідних промислових підприємств,
навчальних закладів, громадських організацій. Також, складовими Форуму
були конференції, семінари, круглі столи, що проводились за напрямами:
- стан та перспективи розвитку екологічної політики в Україні;
- зелена енергетика та перспективи її розвитку в Україні;
- екологічна освітньо-виховна робота в установах природно-заповідного
фонду;
- європейські підходи до збереження видів тварин і рослин та середовищ їх
існування;
- проблеми поводження з відходами виробництва та споживання;
- безперервна екологічна освіта, як інструмент формування суспільної
екологічної свідомості;
- моніторинг навколишнього середовища;
- екологічний аудит, екологічна експертиза, оцінка впливу на навколишнє
середовище: сьогодення та перспективи розвитку;
- правові та еколого-економічні проблеми землекористування територій та
об’єктів природо-заповідного фонду;
- стратегічне партнерство громадського, державного та комерційного
секторів для сталого розвитку.
місцеві органи
січень 2014
місцеві бюджети
Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про
виконавчої влади
р. —
запровадження на постійній основі процесу «Довкілля для України», який в
грудень
установленому порядку погоджено з заінтересованими центральними
2015 р.
органами виконавчої влади та отримано висновок Мін´юсту за результатами
правової експертизи (від 05 вересня 2014 року).
У зв’язку з обранням 02 грудня 2014 року нового складу Уряду, відповідно
до вимог п. 2 параграфу 40 Регламенту Кабінету Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007
№ 950, проект постанови повторно надано заінтересованим центральним
органам виконавчої влади для погодження новопризначеними керівниками.
48
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
Рівненська облдержадміністрація
В рамках форуму «Довкілля для України» 23-25 квітня 2014 року ПАТ
«Волинь – цемент» забезпечило презентацію Рівненської області у VІI
Міжнародній виставці «Довкілля 2014» за напрямком «Природоохоронна
діяльність підприємства» для чого замовлено обладнану виставкову площу 4
м2, де були представлені експозиційні матеріали (виставкові стенди,
фотоматеріали, роздаткові та інші матеріали) до зазначеного заходу.
До роботи круглих столів в рамках форуму «Екологічна освітньо-виховна
діяльність в установах природно-заповідного фонду», «Європейські підходи
до збереження видів тварин і рослин та середовищ їх існування» були
залучені представники Рівненського природного заповідника та
Національного природного парку «Дермансько–Острозький».
Чернігівська облдержадміністрація
На території області запроваджено весняні та осінні «місячники» з очищення
та благоустрою територій в яких беруть участь держслужбовці, організації,
підприємства, студентська та шкільна молодь та широкі кола громадськості.
175. Підготовка та подання на
Мінприроди
січень 2014
державний бюджет
-
-
Київська міська державна адміністрація
В рамках Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» 12 квітня 2014 року
проведено акцію «День Довкілля – 2014», в рамках якого:
- вивезено побутові відходи, які зібранні на несанкціонованих
сміттєзвалищах 11425 м3;
- ліквідовано несанкціоновані сміттєзвалища – 63 од.;
- висаджено дерева - 2,077 тис. од.;
- висаджено кущі – 3,98 ти. од.;
- упорядковано газони, квітники – 318,72;
- прибрано території парків, скверів.
Також проводилися заходи з благоустрою, озеленення та поліпшення
санітарного стану м. Києва відповідно до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 24.03.2014 № 289 «Про проведення весняного
двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану
міста у 2014 році» та розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 19.09.2014 № 1036 «Про проведення осіннього місячника з
благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста у 2014
році».
Взято участь у Міжнародному екологічному форумі «Довкілля для України»
(далі – Форум), який проходив 23-25 квітня 2014 року. Однією з основних
подій Форуму - була VIІ Міжнародна виставка «Довкілля 2014». Експозиція
міста
Києва
представлена
доробком
комунальних
підприємств
підпорядкованих
Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища: КП «Київська міська лікарня ветеринарної
медицини», КП «Центр ідентифікації тварин», Київський зоологічний парк
загальнодержавного значення, КП «Київський міський будинок природи»
ознайомила відвідувачів з діяльністю підприємств.
У 2014 році законопроект не розроблявся
49
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
розгляд Кабінету Міністрів України
законопроекту щодо застосування
методології визначення ступеня
екологічного ризику
р. — січень
2015 р.
Мінприроди
176. Надання методичноконсультативної підтримки з питань
ведення екологічного обліку та
звітності
Мінприроди, інші
182. Забезпечення участі технічних
центральні
органи
комітетів із стандартизації (ТК 82 і
виконавчої влади
ТК 93) в діяльності технічного
січень 2014
р. — січень
2015 р.
Джерела
фінансування
інші джерела
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
-
-
-
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
Члени підкомітету ТК 82 «Оцінка життєвого циклу» приймають участь в
роботі міжнародного технічного комітету стандартизації ISO/TC 207 з
перегляду міжнародних стандартів серії «Системи екологічного управління»
ISO 14021:1999, ISO 14024:1998 та розроблення нових міжнародних
екологічних стандартів:
- ISO 14045 Environmental management -- Eco-efficiency assessment of product
systems -- Principles, requirements and guidelines (упроваджений в 2012 році);
- ISO/DIS 14046 Environmental management -- Water footprint -- Principles,
requirements and guidelines (на даний час знаходиться у стадії розроблення);
- ISO 14051 Environmental management -- Material flow cost accounting General framework (упроваджений в 2011 році).
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення
Концепції впровадження в Україні більш чистого виробництва» надіслано на
погодження новопризначеним керівникам заінтересованих центральних
органів виконавчої влади відповідно до вимог п. 2 параграфу 40 Регламенту
Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18.07.2007 № 950.
Після прийняття вищезазначеного проекту розпорядження буде розроблено
Національний план дій з впровадження в Україні більш чистого виробництва
комітету (ТК 207) Міжнародної
організації стандартизації
186. Підготовка та подання на
розгляд Кабінету Міністрів України
проекту Національного плану дій з
впровадження в Україні більш
чистого виробництва
Мінприроди, інші
центральні органи
виконавчої влади
січень 2013
р. —
грудень
2014 р.
державний бюджет
-
-
187. Установлення протишумових
споруд (екранів) у населених
пунктах, розташованих поблизу
автомагістралей, з кількістю
населення не менш як 500 тис. осіб
місцеві органи
виконавчої влади,
Мінінфраструктур
и
січень 2012
р. —
грудень
2015 р.
січень 2012
р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
-
-
Міністерство інфраструктури
На автомобільних дорогах загального
47958 пог. метрів протишумових екранів
місцеві бюджети
-
-
користування
влаштовано
Рівненська облдержадміністрація
Для вирішення проблеми шумового перевантаження у населених пунктах,
розташованих поблизу великих автомагістралей, запроваджується встановлення протишумових споруд (екранів). Під час капітального ремонту автомобільної дороги Київ-Чоп біля населених пунктів області були встановлені шумозахисні екрани загальною протяжністю 6,314 км в населених
пунктах Жадківка (151 м), Користь (70 м), Бранів (125 м), Федорівка (760 м),
Гоща (1765 м), Горбаків (137 м), Дорогобуж (160 м), Антопіль (2095 м), Біла
Криниця (658 м).
Тернопільська облдержадміністрація
На території Тернопільської області відсутні населені пункти з населенням
більш як 500 тис. осіб, у зв'язку з чим установлення протишумових споруд
(екранів) не здійснювалося.
50
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
Харківська облдержадміністрація
При розгляді планів забудови та розвитку території м. Харків розглядається
можливість встановлення протишумових споруд (екранів), розташованих
поблизу автомобільних доріг і магістралей.
192. Проведення агітаційної кампанії Мінприроди, інші
центральні органи
із залученням засобів масової
виконавчої влади
інформації щодо стимулювання
підвищення рівня енерго- та
ресурсозбереження в
багатоквартирних будинках
193. Розроблення механізму
стимулювання енергозбереження на
підприємствах, в установах та
організаціях бюджетної сфери
Держенергоефекти
вності
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
червень
2011 р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
-
-
-
-
Чернігівська облдержадміністрація
На території Чернігівської області відсутні населені пункти з кількістю
населення не менш як 500 тис. осіб.
Міністерство екології та природних ресурсів
У 2014 році за участю Мінприроди проводилась агітаційна кампанія
«Розумне енергозберігання».
Міністерство регіонального розвитку та житлово-комунального господарства
З метою популяризації нових проектів для розвитку регіонів Мінрегіоном
готується інформація щодо кращих практик, які розміщуються на офіційному
веб-сайті (рубрика: кращі практики з енергозбереження та заміщення
природного газу).
Наразі налагоджено співпрацю з різними міжнародними фінансовими
організаціями та проектами міжнародної технічної допомоги, які здійснюють
методичне забезпечення галузі.
За результатами спільного проекту Мінрегіону та ЄБРР «Технічна підтримка
підвищення енергоефективності у житлових будинках» було виконано
завдання щодо проектування, побудови, запуску, маркетингу, фінансування
та технічного обслуговування інформаційної платформи на базі web.
Завдяки роботі проекту функціонує електронний інформаційний веб-сайт
«Теплий дім»: http://www.teplydim.com.ua/uk.
В рамках проекту USAID «Реформа міського тепло-забезпечення в Україні»
надруковано:
- практичні посібники «Енергоефективний будинок – крок за кроком»: книга
1. «Крок перший: створення ОСББ», книга 2. «Крок другий: організація
роботи ОСББ», книга 3. «Крок третій: капітальний ремонт і модернізація
будинку»;
- посібник та збірник задач для студентів вищих закладів освіти
«Енергозбереження в університетських містечках».
В рамках проекту INOGETE «Ініціатива енергозбереження в будівлях в
країнах Західної Європи та Центральної Азії» надруковано брошуру
«Енергозбереження в будівлях, що вам слід про це знати».
Відповідно до п.2 Плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих
програм підвищення енергоефективності, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 24.06.13 № 669-р, Івано-Франківська,
Волинська,
Кіровоградська,
Черкаська,
Закарпатська,
Полтавська,
Житомирська, Одеська, Київська та Луганська, Харківська, Миколаївська,
Тернопільська Запорізька та Херсонська облдержадміністрації розробили
додаткові заходи на 2014 рік до відповідних регіональних програм
підвищення енергоефективності в частині доповнення їх заходами, що
передбачають:
- стимулювання населення до здійснення енергоощадних заходів;
51
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
Держенергоефекти
194. Підготовка пропозицій щодо
вності
удосконалення системи ведення
обліку споживання енергоресурсів та
оприлюднення даних за його
результатами
червень
2011 р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
-
-
Мінагрополітики,
196. Надання консультативної
підтримки суб’єктам господарювання Мінприроди
з питань органічного
сільськогосподарського виробництва
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
200. Проведення інвентаризації
земель військово-оборонної галузі з
метою створення (оголошення) на
них територій та об’єктів природнозаповідного фонду
Міноборони
Стан (результат) виконання
- економію бюджетними установами традиційних паливно-енергетичних
ресурсів за рахунок зменшення обсягу їх споживання та використання
відновлюваних джерел енергії;
- залучення органами місцевого самоврядування інвестицій та кредитних
коштів для реалізації енергоефективих проектів.
Підготовлено узагальнену інформаційну довідку щодо стану виконання
регіональних та галузевих програм підвищення енергоефективності та
програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами,
яку подано листом від 21.08.14 № 292-02/13/1-14 до Кабінету Міністрів
України.
Окрім того, Агентством спільно з НКРЕКП розроблено проект Закону
України «Про комерційний облік у сферах теплопостачання,
централізованого водопостачання та водовідведення, надання комунальних
послуг», яким запроваджується обов’язковий комерційний теплової енергії,
послуг з централізованого водопостачання, централізованого опалення,
централізованого постачання холодної води, централізованого постачання
гарячої води шляхом визначення:
- строків та умов запровадження комерційного обліку;
- джерел фінансування робіт із встановлення, обслуговування та заміни
вузлів обліку;
- рівня відповідальності за порушення законодавства у сфері комерційного
обліку.
Прийнято Закон України від 03 вересня 2013 року № 425-VІІ «Про
виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та
сировини», яким визначені засади правового регулювання суспільних
відносин, що виникають в процесі виробництва, сертифікації, зберігання,
переробки, транспортування і продажу екологічно чистої і повноцінної
продукції для дитячого, лікувального і профілактичного харчування,
реалізації її в Україні і для експорту за кордон, та повноваження державних
органів в сфері органічного сільського господарства і спрямований на
забезпечення здоров’я людей, екологічної безпеки навколишнього
середовища та захист суспільних інтересів.
Мінагрополітиуи України постійно проводить роботу (наради, засідання) із
громадськими організаціями та суб’єктами господарювання, які здійснюють
сертифікацію, виробництво, перевезення зберігання та реалізацію органічної
продукції (сировини).
У зв’язку з анексією АР Крим розформовано науково-дослідний центр
Збройних сил України «Державний океанаріум», який здійснював роботу з
виконання науково-дослідної роботи (далі НДР) на тему «Критерії
попереднього вибору територій та об’єктів на землях військово-оборонної
території галузі з метою віднесення її до складу природно-заповідного фонду
України», результати якої було знищено. Проведена відповідна робота з
визначення виконавця для проведення зазначеної НДР.
На сьогодні виконавцем НДР є факультет військової підготовки
Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут».
Ціль 5. Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі
52
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
204. Розроблення наукових методів
та відповідної нормативної бази
щодо запобігання та контролю за
розповсюдженням чужорідних та
інвазійних видів відповідно до
Конвенції про охорону біологічного
різноманіття
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Мінприроди та
інші центральні
органи виконавчої
влади
січень 2013
р. —
грудень
2014 р.
Державний фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища
Державний
бюджет
Мінприроди,
206. Посилення контролю за
Держекоінспекція,
торгівлею представниками видів
МВС
дикої флори і фауни, що
перебувають під загрозою зникнення
209. Розроблення методик оцінки та Мінприроди
класифікації типів екосистемних
послуг
210. Створення нових, розширення
існуючих територій та об’єктів
природно-заповідного фонду,
розташованих на суходолі і в
морській акваторії
Мінприроди
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
-
Стан (результат) виконання
Мінприроди за участю представників Держводгоспу України, Інституту
ботаніки, Київського національного університету, ВГО «Національний
екологічний центр України» проведено нараду з розгляду питання щодо
екологічного стану р. Сіверський Донець: з метою глибокого вивчення
питання стосовно виявлення факторів і шляхів міграції інвазійних судинних
водних макрофітів в Україні, з'ясування їх негативного впливу на водні
екосистеми тощо.
У зв’язку з відсутністю фінансування захід не виконувався
-
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
-
-
січень 2014
р. —
грудень
2015 р.
-
-
У 2014 проводились консультації щодо
рекомендацій.
Реалізація заходу буде завершено у 2015 році.
650
-
Видано Указ Президента України від 01.05.2014 № 446/2014 «Про зміну меж
національного природного парку «Голосіївський» (розширено територію
парку на 6462,62 га).
Подано на розгляд заінтересованих центральних органів виконавчої влади
проекти указів Президента України про створення територій та об’єктів
природно-заповідного фонду загальною площею близько 237 тис. га:
- «Про створення Чорнобильського біосферного заповідника», загальною
площею 227,3 тис. га;
- «Про розширення природного заповідника «Єланецький степ» (розширення
території заповідника в Миколаївській області на 1335 га);
- створення нових/розширення існуючих територій та об’єктів природнозаповідного фонду у Волинській, Луганській, Івано-Франківській,
Тернопільській,
Черкаській, Хмельницькій, Херсонській областях,
загальною площею 7883,75 га.
Протягом 2014 року здійснювалась робота щодо створення національних
природних парків («Нижньодніпровський», площею 90075,88 га,
«Нобельський» – 19730,4 га, «Великий бір» – 10822,7 га, «Самарський бір» –
9270,0 га, «Дніпровсько-Деснянське міжріччя» – 90 тис. га, «ДніпровськоТетерівський» – 30401,0 га, «Соколині гори» – 10885,0 га, «Верхнє
Побужжя» – 8175,4 га, «Західне Побужжя» – 17423,4 га); та розширення
національних природних парків («Бузький Гард», «Олешківські піски»,
«Нижньосульський», «Кременецькі гори», «Черемоський», «Дністровський
каньйон»,
«Верховинський»,
«Вижницький»,
«Дворічанський»,
«Ужанський».
У цілому робота із заповідання охоплювала близько 600 тис. га особливо
цінних земель та акваторій.
Здійснювались організаційні заходи щодо встановлення в натурі (на
місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду
Державний фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища
Державний
бюджет
червень 2011
Державний
р. — грудень
бюджет
2015 р.
Державний фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища
розроблення
методичних
53
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
212. Проведення інформаційнопросвітницьких заходів,
спрямованих на підтримку
населенням створення і розширення
територій та об’єктів природнозаповідного фонду
Мінприроди
червень 2011 Державний фонд
р. — грудень охорони
навколишнього
2015 р.
природного
середовища
2200
-
213. Доведення площі національної
екологічної мережі до 41 відсотка
загальної території країни
місцеві органи
виконавчої влади,
Мінприроди
Мінагрополітики,
Держземагентство,
Держводагентство,
Держлісагентство
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
червень
місцеві бюджети
2011 р. —
грудень
2015 р.
-
-
-
-
місцеві органи
виконавчої влади,
Мінприроди,
Мінагрополітики,
Держземагентство,
Держлісагентство,
Держводагентство
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2014 р.
-
-
214. Визначення територій, на яких
планується створення до 2020 року
репрезентативних і поєднаних між
собою природоохоронних територій,
площею не менш як 15 відсотків
суходолу і внутрішніх вод та 10
відсотків прибережних і морських
територій
Стан (результат) виконання
загальнодержавного та місцевого значення.
З метою підтримки населенням створення і розширення територій та об’єктів
природно-заповідного фонду висвічується на постійній основі інформація на
сайті Мінприроди установ природно-заповідного фонду, організовуються
наради, зустрічі, круглі столи тощо за участю місцевого населення,
видаються плакати, інформаційні листівки, календарі тощо. Висвітлюється
інформація щодо розвитку мережі природно-заповідного фонду в засобах
масової інформації, створюються і працюють робочі групи при
облдержадміністраціях.
Установами
природно-заповідного
фонду
організовуються фестивалі, акції, конкурси, вікторини.
В установах природно-заповідного фонду діють 37 екоосвітніх центрів,
музеїв та музейних кімнат, які є осередками проведення екологічнопросвітницької роботи; 150 обладнаних екологічних стежок; організовано 57
шкільних та студентських екологічних гуртків.
Протягом 2014 року установами проведено 450 екоосвітніх акцій, понад 800
лекцій, уроків, бесід приурочених до різноманітних екологічних дат. На сайті
Мінприроди розміщено більше 500 новин.
Підготовлено та видано 45 томів Літопису природи, в яких узагальнено
результати наукових досліджень заповідників та національних природних
парків.
Статистична інформація за 2014 рік відсутня.
За даними державної статистичної звітності (форма № 6-зем) протягом
2013 року площа сільськогосподарських земель зменшилася на 11,5 тис. га,
причому, площа ріллі збільшилася на 7,1 тис. га, а от площі перелогів і
пасовищ зменшилися відповідно на 2,3 тис. га і 12,8 тис. гектарів. Лісів та
лісовкритих площ збільшилося на 3,0 тис. гектарів, а земель природнозаповідного та природоохоронного призначення – на 9,8 тис. га.
Станом на 01.01.2014 площа земель екомережі становить 23029,3 тис га або
38,15% (державна статистична звітність станом на 01.01.2015 року буде
сформована у квітні ц.р.).
Мінприроди брало участь у створені національної екологічної мережі
шляхом розвитку мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Розвиток мережі природно-заповідного фонду здійснюється відповідно до
існуючих програм та указів Президента України від 27 серпня 2008 року
№ 774 та від 01 грудня 2008 року № 1129.
Підготовлено список національних природних парків і заповідників, що
пропонується створити, та показники розвитку природно-заповідного фонду
в регіонах. Протягом 2014 року здійснювалася робота щодо створення
природно-заповідного фонду з облдержадміністраціями.
Держземагентство України та його територіальні органи в межах
повноважень беруть участь у реалізації зазначеного заходу, зокрема, у
підготовці матеріалів для прийняття рішень щодо створення нових та
розширення існуючих об’єктів та територій природно-заповідного фонду
України, а також у виконанні цих рішень та відповідних Указів Президента
України.
Для забезпечення розвитку екологічної мережі шляхом збільшення площі
лісів державні лісогосподарські підприємства Держлісагентства прийняли 63
54
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
тис. га земель придатних для лісорозведення. Залісення їх буде
здійснюватись у наступні роки, після оформлення речових прав на земельні
ділянки.
215. Підготовка проекту акта щодо
затвердження зведеної схеми
формування екологічної мережі
Мінприроди, інші
центральні органи
виконавчої влади
219. Створення національної та
регіональної баз даних екологічної
мережі
Мінприроди, інші
центральні органи
виконавчої влади
220. Удосконалення механізму збору Мінприроди
інформації про види тваринного
світу, занесені до Червоної книги
України, включаючи дослідження
стану видів та їх збереження в
природному середовищі
Мінприроди
221. Проведення таксономічних,
популяційних, еколого-ценотичних
та ареалогічних досліджень видів
рослинного світу, занесених до
Червоної книги України,
з метою їх збереження в природному
середовищі
222. Проведення популяційновидового моніторингу тваринного
світу
Мінприроди
223. Забезпечення ведення Зеленої
книги України
Мінприроди
224. Забезпечення ведення
Державного кадастру тваринного
світу
Мінприроди
225. Забезпечення ведення
Мінприроди
січень 2013
р. —
грудень
2015 р.
Державний фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища
січень 2012
Державний фонд
р. —
охорони
грудень
навколишнього
2015 р.
природного
середовища
червень 2011 Державний фонд
р. — грудень охорони
2015 р.
навколишнього
природного
середовища
1000
-
Із-за відсутності фінансування захід у 2014 році не виконувався
400
-
Із-за відсутності фінансування захід у 2014 році не виконувався
1000
-
Із-за відсутності фінансування захід у 2014 році не виконувався
Державний фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища
1000
-
Державний фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища
січень 2013
Державний фонд
р. —
охорони
грудень
навколишнього
2015 р.
природного
середовища
червень 2011 Державний фонд
р. — грудень охорони
2015 р.
навколишнього
природного
середовища
червень
Державний фонд
1400
-
На 2014 рік до проекту Плану природоохоронних заходів за бюджетною
програмою ДФОНПС 2401270 були подані такі пропозиції з фінансування
виконання заходів:
- «Таксономічні, популяційні, еколого-ценотичні та ареологічні дослідження
видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України (рослинний
світ) з метою їх збереження в природному середовищі (четвертий етап)»;
- «Підготовка пропозицій щодо регулювання щільності популяції водяного
горіха плаваючого у водосховищах України з метою покращення стану
водних екосистем».
Зазначені заходи у 2014 році не виконувались із-за відсутності фінансування.
Взято участь у формуванні плану роботи Національної комісії з питань
Червоної книги України на 2014 рік
На території Рівненського природного заповідника проводився моніторинг
популяції лелеки чорного на території області, моніторинг стану денних
хижих птахів і сов.
300
-
Захід не було включено до плану природоохоронних заходів на 2014 рік
800
-
Захід не було включено до плану природоохоронних заходів на 2014 рік
800
-
Захід не було включено до плану природоохоронних заходів на 2014 рік
червень
2011 р. —
грудень
2015 р.
січень 2012
р. —
грудень
2015 р.
55
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Державного кадастру рослинного
світу
227. Забезпечення відтворення
популяції зубра на території
національного природного парку
“Вижницький”
Джерела
фінансування
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
2011 р. —
грудень
2015 р.
Мінприроди
233. Створення генетичного банку
видів рослинного світу, занесених до
Червоної книги України
—“—
235. Забезпечення виконання
положень Рамкової конвенції про
охорону та сталий розвиток Карпат і
протоколів до неї
—“—
237. Складення і ведення переліків
територій та об’єктів екологічної
мережі
Строк
виконання
Стан (результат) виконання
Мінприроди,
місцеві органи
виконавчої влади,
Держземагентство,
Мін’юст
охорони
навколишнього
природного
середовища
січень —
Державний фонд
грудень
охорони
2014 р.
навколишнього
природного
середовища
січень 2012
Державний фонд
р. —
охорони
грудень
навколишнього
2015 р.
природного
середовища
червень 2011 Державний фонд
р. охорони
грудень 2015
навколишнього
р.
природного
середовища
січень 2013
р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
250
-
Здійснено роботи щодо перевезення та утримання 2 зубрів, споруджено
вольєр на території національного природного парку «Вижницький»
1000
-
Планом природоохоронних заходів на 2014 рік не було передбачено
виконання зазначеного заходу
450
-
Планом природоохоронних заходів на 2014 рік не було передбачено
виконання зазначеного заходу.
Разом з тим, протягом року забезпечено виконання положень Карпатської
конвенції, зокрема:
- забезпечено опрацювання і підготовку документів та участь української
делегації у Четвертій нараді Конференції Сторін Карпатської конвенції
(КС-4) (23-26 вересня 2014 року м. Мікулов, Чеська Республіка);
- забезпечено координацію діяльності заінтересованих центральних органів
виконавчої влади, у т.ч. у рамках підготовки документів до КС-4;
- забезпечено опрацювання інститутами Національної академії наук України
проектів Червоних списків видів та середовищ існування Карпат та списків
інвазивних видів.
Взято участь у:
- П’ятому засіданні Впроваджувального комітету Карпатської конвенції
(18-20 лютого 2014 року, м. Прага, Чеська Республіка);
- семінарі «Розвиток Карпатського регіону в рамках Стратегії ЄС для
Дунайського регіону» (27 червня 2014 року, м. Відень, Австрія);
-
-
- засіданні Робочої групи з питань просторового планування та збереження і
сталого використання біорізноманіття (22 – 24 жовтня 2014 року, м.
Клюшкоці, Польща).
Міністерство екології та природних ресурсів
Урядом 29 грудня 2013 року схвалено проект постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку включення територій та об’єктів до
переліків територій та об’єктів екологічної мережі». У зв’язку зі зміною
Уряду у 2014 році повернуто для перепогодження.
Дніпропетровська облдержадміністрація
Перелік природно-заповідного фонду області складається з
176 об’єктів, із них:
- загальнодержавного значення – 30;
- місцевого значення – 146.
Миколаївська облдержадміністрація
56
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
За станом на 01.01.2015 на території Миколаївської області налічується 141
територія та об’єкт природно-заповідного фонду. Відповідно до обласної
Цільової програми розвитку екологічної мережі на період до 2015 року
додатково заплановано створення ключових територій (природних ядер)
екологічної мережі у кількості 52 одиниці.
Одеська облдержадміністрація
Природно-заповідний фонд підприємств Одеського обласного управління
лісового та мисливського господарства налічує 49 територій та об’єктів,
загальною площею 46433,4 га. Із загальної кількості 7 територій та об’єктів
природно заповідного фонду – загальнодержавного значення площею
25782,5 га і 42 території – місцевого значення площею 20650,9 га. Площа
територій та об’єктів природно – заповідного фонду становить 33,75% від
загальної площі земель лісового фонду державних лісогосподарських
підприємств області.
Державні лісогосподарські підприємства на територіях та об’єктах природнозаповідного фонду проводять роботи по:
- збереженню у природному стані цінних лісонасаджень, що мають значне
ґрунтозахисне, кліматорегулююче значення; збереженню ділянок з
природними комплексами;
- збереженню місць мешкання видів тварин і рослин, занесених до Червоної
книги України;
- підтриманню загального екологічного балансу в регіоні, поширенню
екологічних знань, тощо.
Протягом 2014 року в області проводився комплекс заходів у сфері охорони,
збереження і розвитку природно-заповідного фонду та формування
екологічної мережі. Для охорони і збереження існуючих територій та
об’єктів природно-заповідного фонду в області проводилась робота по
виготовленню проектів землеустрою з організації та встановлення меж для
2-х національних природних парків: Нижньодністровського і «Тузловські
лимани», регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», 3-х парківпам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення у м. Одесі.
Проводились роботи по виготовленню проектів організації території та
охорони природних комплексів національних природних парків
Нижньодністровський і «Тузловські лимани» та проекту утримання та
реконструкції парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого
значення «Дністер» у м. Біляївка.
Рівненська облдержадміністрація
В Рівненській області до переліку територій та об’єктів природнозаповідного фонду станом на 01 січня 2015 року включено 310 територій і
об’єктів загальною площею 181,5 тис. га, що складає 9,05 % від загальної
площі області, в тому числі 27 об’єктів загальнодержавного значення
площею 64,9 тис. га та 283 об’єктів місцевого значення площею 116,6 тис. га.
Тернопільська облдержадміністрація
У 2014 році оновлено Перелік територій та об’єктів природно-заповідного
фонду області, переглянуто переліки видів флори та фауни Тернопільської
57
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
області, яким загрожує небезпека. Перелік територій та об’єктів екомережі
області не вівся у зв’язку з відсутністю Порядку ведення Переліків територій
та об’єктів екомережі, порядку державного обліку територій та об’єктів
екомережі та відповідних нормативно-правових документів про їх
затвердження.
238. Розроблення комплексу заходів
щодо збереження, невиснажливого
використання та відтворення
мігруючих видів диких тварин і
середовища їх існування
Мінприроди,
Мінагрополітики,
інші центральні
органи виконавчої
влади
239. Збереження видів дикої флори і
фауни відповідно до рішень
конференції сторін Конвенції про
охорону біологічного різноманіття
Мінприроди,
МОНмолодьспорт,
інші центральні
органи виконавчої
влади
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
червень
2011 р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
-
-
-
-
Житомирська облдержадміністрація
В області протягом 2014 року проведена інвентаризація матеріалів, які
містять топографо-геодезичні дані, в тому числі графічних матеріалів з
нанесеними межами об'єктів природно-заповідного фонду, для внесення
даних до Державного земельного кадастру. За результатами інвентаризації
сформовані звіти, які передані для узагальнення Держземагентству України
Розроблено, затверджено і зареєстровано в Мін'юсті наказ Мінприроди від 06
грудня 2012 року № 622 «Про затвердження Правил і норм утримання
дельфінів в умовах неволі».
З метою використання у практичній роботі здійснено переклад українською
мовою міжнародних документів з питань збереження мігруючих видів
птахів:
- Керівні принципи щодо протоколу моніторингу водно-болотних птахів;
- Керівні принципи стосовно розвитку екотуризму на водно-болотних
угіддях;
- Міжнародний план дій щодо прудкої очеретянки Acrocephalus paludicola.
Міністерство екології та природних ресурсів
З метою впровадження Стратегічного плану з біорізноманіття на 2011-2020
роки і Цільових завдань Айті щодо біорізноманіття, прийнятих Десятою
нарадою Конференції Сторін Конвенції про біорізноманіття (Рішення Х/2),
підготовлено пропозиції щодо внесення змін до Стратегії державної
екологічної політики України на період до 2020 року, затвердженої Законом
України від 21грудня 2010 року № 2818-VІ.
Міністерство освіти і науки
Проведено Четвертий етап Всеукраїнського конкурсу школярів та учнівської
молоді «Вчимося заповідувати», метою якого є втілення в життя Конвенції
про охорону біологічного різноманіття.
Житомирська облдержадміністрація
З метою деталізації інвентаризаційного списку флори і фауни наукові
співробітники заповідника спільно з науковцями Житомирського
національного агроекологічного університету, з яким укладено угоду про
наукове кураторство і співробітництво, закладено наукові полігони. Це
зокрема біологічні пробні площі поблизу с. Ганнівка, для вивчення динаміки
заростання перелогів бувших у сільськогосподарському користуванні та
дослідження особливостей рослинного покриву торфоболотного масиву
«Карасьове болото».
Інспекторами проводиться робота по виявленню, а також паспортизація
рідкісних і червонокнижних представників флори і фауни на маршрутах
58
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Мінприроди
240. Розроблення та здійснення
комплексу заходів із збереження
видів рослинного та тваринного
світу, що занесені до Червоної книги
України чи охороняються відповідно
до міжнародних зобов’язань України
Строк
виконання
Січень 2012
– грудень
2015
Джерела
фінансування
Державний фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
300
-
Народицького,
Мотійківського,
Сухарівського
та
Розсохівського
природоохоронних науково-дослідних відділень.
Також, відбувся науково-практичний семінар на тему: «Збереження
біологічного різноманіття природного заповідника «Древлянський», в якому
взяли участь науковці Житомирського національного агроекологічного
університету, Інституту агроекології і природокористування НААН України,
Навчально-наукового Інституту екологічної безпеки та управління
Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління
Мінприроди України. Відділом державної охорони природно-заповідного
фонду власними силами було виготовлено та встановлено 50 солонців,
розселено та огороджено 50 мурашників.
Видано наказ Мінприроди від 08 липня 2013 року № 304 «Про міжвідомчу
робочу групу при Міністерстві екології та природних ресурсів щодо
збереження хижих тварин».
У 2014 році за результатами засідань міжвідомчої робочої групи
напрацьовані пропозиції щодо змін до нормативно-правових актів з питань
збереження хижих ссавців
625
-
До плану природоохоронних заходів на 2014 рік відповідний захід не було
включено.
-
державний бюджет
-
-
-
Державний фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища
700
-
-
-
У 2014 році вивчався польський досвід щодо розведення глухаря в неволі.
Карпатським національним природним парком здійснюються заходи щодо
поліпшення умов існування глухаря на території парку. Розроблена та
здійснюються програма відтворення популяції глушця на території
національного природного парку «Вижницький» та Карпатського
національного природного парку на 2014 – 2018 роки
У новій редакції Санітарних правил в лісах України, з метою збереження
цілісності екосистем, врегульовано питання залишення в лісі окремих
повалених і сухостійних дерев та дерев з дуплами, які є середовищем
існування та захисту інших об’єктів живої природи (наказ Мінагрополітики
України від 21 березня 2012 року № 136 «Про затвердження Санітарних
центральні органи
виконавчої влади,
яким
підпорядковані
установи природнозаповідного фонду
січень 2012
р. —
грудень
2015 р.
Державний фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища
242. Підготовка та подання на
розгляд Кабінету Міністрів України
законопроекту щодо внесення змін
до Податкового кодексу України в
частині надання податкових пільг
підприємствам, установам,
організаціям та громадянам, на
землях яких розміщуються об’єкти
природно-заповідного фонду або
об’єкти екологічної мережі
Мінприроди, інші
центральні органи
виконавчої влади
січень 2013
р. —
грудень
2015 р.
243. Забезпечення відтворення
популяції глухаря на території
Карпатського національного
природного парку
Мінприроди, інші
центральні органи
виконавчої влади
січень —
грудень
2014 р.
244. Здійснення заходів із
запобігання вилученню повалених
дерев у лісах з метою збереження
цілісності екосистем
Мінприроди,
Держлісагентство
червень 2011 державний бюджет
р. — грудень
2015 р.
241. Впровадження системи
управління територіями та об’єктами
природно-заповідного фонду з
урахуванням вимог міжнародних
стандартів ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18000 та міжнародного
досвіду
Стан (результат) виконання
59
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Мінприроди, інші
245. Утворення центрів штучного
центральні органи
розведення, реакліматизації
виконавчої влади
рідкісних видів рослин і тварин та
таких, що перебувають під загрозою
зникнення
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
правил в лісах України», зареєстровано в Мін’юсті України 06 квітня 2012
року за № 505/20818).
Опрацьовуються питання створення центру розведення глухаря на базі
одного з об’єктів природно-заповідного фонду
246. Розроблення механізму
сприяння збереженню біо- та
ландшафтного різноманіття,
формування екологічної мережі на
землях усіх форм власності
Мінприроди,
Мінекономрозвитк
у, Мінфін,
Мінагрополітики
червень
2011 р. —
грудень
2015 р.
червень
2011 р. —
грудень
2015 р.
січень 2014
р. —
грудень
2015 р.
251. Проведення оцінки впливу на
національну економіку заборони
виробництва та продажу
електричних ламп розжарювання
потужністю 100 Вт і більше
починаючи з 2014 року, 75 Вт
починаючи з 2015 року
Агентство
держмайна, інші
центральні органи
виконавчої влади
Ціль 6. Забезпечення екологічно збалансованого природокористування
січень 2012
державний бюджет р. —
грудень
2014 р.
Мінприроди
252. Реформування системи видачі
дозволів шляхом застосування
науково обґрунтованих обмежень на
використання природних ресурсів
-
-
Державний фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища
150
-
міжнародна
технічна допомога
Державний фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища
Мінприроди, інші
центральні органи
виконавчої влади
січень 2013
р. —
грудень
2014 р.
254. Розроблення методики
застосування рентного регулювання
природокористування
Мінприроди, інші
центральні органи
виконавчої влади
січень —
грудень
2014 р.
256. Підготовка та подання на
розгляд Кабінету Міністрів України
законопроекту щодо запровадження
пільгового оподаткування для
суб’єктів господарювання, що
Мінприроди,
Міненерговугілля,
Держенергоефекти
вності, інші
центральні органи
виконавчої влади
січень —
грудень
2014 р.
-
місцеві бюджети
січень 2012
р. —
грудень
2015 р.
253. Розроблення фінансовоекономічного обґрунтування ставок
екологічного податку, зокрема:
підготовка та подання на розгляд
Кабінету Міністрів України
законопроекту щодо розширення
бази оподаткування виробництва
екологічно небезпечної продукції
-
державний бюджет
Державний фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища
державний бюджет
Захід до Плану природоохоронних заходів на 2014 рік не включено.
У частині використання ресурсів тваринного світу (водні біоресурси,
мисливські та
немисливські види тварин) та рослинного світу
забезпечується
дотримання
встановлення
відповідних
науково
обґрунтованих обмежень шляхом лімітування (квотування) використання
окремих видів.
В рамках виконання програми ОЕСР «ЕаР GREEN» виконувався пілотний
проект «Екологічні інструменти поводження з екологічно шкідливою
продукцією. Підготовлено рекомендації.
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
60
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
258. Підготовка та подання на
розгляд Кабінету Міністрів України
законопроекту щодо реформування
фондів охорони навколишнього
природного середовища
Мінприроди, інші
центральні органи
виконавчої влади
січень 2012
р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
262. Розроблення та затвердження
місцевих планів дій з охорони
навколишнього природного
середовища із залученням усіх
заінтересованих сторін
Мінприроди,
місцеві органи
виконавчої влади
січень 2013
р. —
грудень
2015 р.
Найменування заходу
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
використовують відновлювані і
альтернативні джерела енергії
-
-
У листопаді 2014 року проект технічної допомоги «Додаткова підтримка
Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні
Секторальної
бюджетної
підтримки»,
за
сприяння
екологічних
департаментів обласних державних адміністрацій, розробив проект
пропозиції щодо реформування системи фондів охорони навколишнього
природного середовища з метою залучення фінансових ресурсів на
національному рівні та регіональному рівнях
Ціль 7. Удосконалення регіональної екологічної політики
місцеві фонди
За звітний період розроблялися місцеві плани дій з охорони навколишнього
охорони
природного середовища. Інформація розміщена на офіційному веб-сайті
навколишнього
Мінприроди
природного
середовища
Мінприроди
263. Забезпечення щорічного
оновлення інформації про наявність
місцевих планів дій з охорони
навколишнього природного
середовища на офіційному веб-сайті
Мінприроди
січень 2013
р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
місцеві органи
266. Розроблення та реалізація
стратегій з охорони навколишнього виконавчої влади,
Мінприроди
природного середовища міст,
виконання відповідних планів
заходів за участю суб’єктів
господарювання, представників
громадських екологічних організацій
і територіальних громад
січень 2012
р. —
грудень
2015 р.
місцеві бюджети
-
-
-
З метою оновлення інформації про наявність місцевих планів дій з охорони
навколишнього природного середовища, проведено аналіз матеріалів,
наданих місцевими органами виконавчої влади.
Узагальнена інформація щодо розроблення та затвердження місцевих планів
дій з охорони навколишнього природного середовища розміщена на
офіційному веб-сайті Мінприроди у рубриці «Діяльність – Екологічна
політика»
Дніпропетровська облдержадміністрація
З метою розвитку сталого економічного потенціалу регіону, забезпечення
екологічної безпеки та гідного рівня життя мешканців Дніпропетровщини
розроблено Стратегію розвитку Дніпропетровської області на період до
2020 року (далі – Стратегія).
Стратегію розроблено за технічного сприяння з боку проектів міжнародної
технічної допомоги «Місцевий економічний розвиток міст України» (проект
МЕРМ) та «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого
планування розвитку областей і міст України» (проект РЕОП), які
впроваджуються
Федерацією
канадських
муніципалітетів
та
Конференційною радою Канади відповідно, за фінансової підтримки Уряду
Канади.
Екологічна безпека та збереження клімату визначена Стратегією як один із
ключових пріоритетів розвитку області.
Тернопільська облдержадміністрація
З метою охорони, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень,
їх гармонійного поєднання з урболандшафтом м. Тернополя, утримання у
здоровому
впорядкованому
стані,
створення
та
формування
високодекоративних, стійких до несприятливих умов навколишнього
природного середовища насаджень, що забезпечить збалансований розвиток
міської зеленої зони та виконання нею екологічних, соціально-економічних
та урбаністично-планувальних функцій Тернопільською міською радою
затверджено Концепцію комплексного озеленення м. Тернополя.
61
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
Харківська облдержадміністрація
У 2014 році в рамках Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06
серпня 2014 року № 385, проводилась робота по підготовці проекту
відповідної Стратегії розвитку Харківської області до 2020 року.
Чернігівська облдержадміністрація
Діяльність органів міського самоврядування з охорони довкілля і вирішення
екологічних проблем міст Чернігівщини спрямовується на підвищення якості
навколишнього середовища через підготовку і реалізацію цільових проектів з
метою забезпечення сприятливих екологічних умов для проживання, праці і
відпочинку людей, а також формування системи контролю за станом
навколишнього середовища.
Чернігівська міська рада затверджує спеціальні (цільові) програми
екологічного розвитку міста і його територій, які включають екологічні
розділи до комплексних програмах міського розвитку.
Здійснюється сприяння в створенні на підвідомчих територіях нових
об’єктів природно-заповідного фонду та утриманні в належному стані вже
існуючих,
активізація
роботи
щодо
проведення
інвентаризації
природоохоронних об‘єктів, винесення в натурі у містах та інших населених
пунктах області меж ділянок існуючих об’єктів благоустрою зеленого
господарства
Івано-Франківська облдержадміністрація
Розроблено та затверджено Стратегію економічного та соціального розвитку
території області до 2015 року, в яку включено стратегічний напрямок
«Охорона навколишнього природного середовища і екологічна безпека».
Для забезпечення реалізації стратегії з охорони навколишнього природного
середовища міст у містах обласного значення розроблені Програми охорони
навколишнього природного середовища за участю суб'єктів господарювання,
представників громадських екологічних організацій і територіальних громад.
393,9
268. Розроблення законопроекту
щодо визначення основних засад
екологічного, економічного і
соціального планування
Мінприроди,
Мінекономрозвитк
у, Мінрегіон, інші
центральні органи
січень 2013
р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
-
-
Житомирська облдержадміністрація
Протягом 2014 року проводились роботи по благоустрою та озеленення
населених пунктів районів області.
Сумська облдержадміністрація
За підтримки Проекту Європейського Союзу «Підтримка політики
регіонального розвитку в Україні» розроблено Стратегію регіонального
розвитку Сумської області на період до 2020 року, яка визначила основні
напрямки розвитку області та поєднала економічні, соціальні та екологічні
складові, передбачила довгострокове прогнозування на регіональному рівні
розвитку економіки та можливостей раціонального використання природних
ресурсів.
Згідно пункту 3 статті 16 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності» порядок розроблення та оновлення містобудівної документації на
місцевому рівні визначаються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.
62
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
регіонального та місцевого розвитку виконавчої влади
Національна
269. Розроблення наукового
обґрунтування визначення еколого- академія наук (за
згодою),
економічних макрорегіонів з
урахуванням міжнародної практики Мінприроди, інші
центральні органи
виконавчої влади
271. Розроблення проекту програми Мінрегіон, місцеві
органи виконавчої
територіального планування
влади
Карпатського регіону (щодо
розвитку прикордонних територій)
272. Підтримка реалізації
громадських ініціатив з очищення
малих річок у рамках підготовки до
проведення міжрегіональних
екологічних фестивалів, виставок,
свят, інших масових заходів
місцеві органи
виконавчої влади,
Мінприроди
Стан (результат) виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
січень 2013
р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
300
-
Підготовка методичних рекомендацій наукового обґрунтування визначення
еколого-економічних макрорегіонів з урахуванням міжнародної практики
планувалася у рамках виконання науково-дослідної роботи. Проте,
фінансування наукових робіт за бюджетною програмою КПКВК 2401040 на
2014 рік не було передбачено
січень 2013
р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
-
-
Інститутом регіональних досліджень підготовлено проект концепції
Державної програми сталого розвитку Українських Карпат як складової
частини програми Європейського Союзу «Карпатський простір».
-
-
На веб-сайті Мінприроди постійно оприлюднювалися
матеріали (анонси, новини) щодо масових заходів.
червень 2011 місцеві бюджети
р. — грудень
2015 р.
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
інформаційні
Запорізька облдержадміністрація
З нагоди Дня довкілля та в рамках Всеукраїнської акції «Зробимо Україну
чистою» в підтримку Всеукраїнської громадської організації «Зроби Україну
чистою!» - учасника загальносвітового руху «Let’s do it, world», у Запоріжжі
та області 12 квітня 2014 року відбулася низка суботників. Керівництво
області взяли участь у прибиранні Парку Трудової Слави м. Запоріжжя.
Учасники заходів прибрали сміття, виконали роботи з благоустрою та
озеленення міста.
Київська обласна державна адміністрація
В Київській області реалізуються заходи з очищення малих річок відповідно
до Обласної цільової програми розвитку водного господарства та
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року.
42,636
14,500
903,64
Миколаївська облдержадміністрація
Введено в постійну практику проведення добровільних громадських акцій по
висадженню дерев, очищенню від сміття парків, берегів, рік тощо з
проведенням пропаганди таких заходів у ЗМІ та навчальних закладах –
проведено громадську акцію «Чисте узбережжя» до Міжнародного дня
водних ресурсів.
Полтавська облдержадміністрація
Проведено заходи обласного дитячого еколого-краєзнавчий конкурс «Малі
ріки Полтавщини» на базі дитячо-юнацького оздоровчого табору «Еколог»
Рівненська облдержадміністрація
За період проведення «Дня довкілля» та Всеукраїнської акції «За чисте
довкілля» в Рівненській області очищено 378,5 км берегів річок, розчищено
та упорядковано 189 джерел, посаджено 1571,2 га лісових насаджень,
упорядковано 499,21 га територій парків, скверів та алей, посаджено близько
392 тис. саджанців дерев, 21,5 тис. кущів, створено 155 га нових газонів та
квітників, ліквідовано 619 стихійних сміттєзвалищ та 326 упорядковано. У
заходах всього взяло участь близько 129 тис. осіб.
Тернопільська облдержадміністрація
63
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
У 2014 році проведено природоохоронні акції:
- «До чистих джерел» (виявлено 35 нових, та очищено 78 джерел);
- «Малим рікам чисту воду» (очищено 53 км. русел річок);
Харківська облдержадміністрація
В Харківській області діє Програма збереження малих річок Харківської
області на період до 2016 року. Метою Програми є перетворення басейнів
малих річок у стабільні ландшафти, на яких буде забезпечено дотримання
екологічних нормативів, передбачених Водним кодексом України. Програма
сприяє:
- посиленню контролю органів місцевого самоврядування та виконавчої
влади за збереженням та відтворенням водних ресурсів малих річок та
струмків;
- забезпеченню виконання природоохоронного законодавства;
- поліпшенню стану поверхневих вод малих річок та їх збереженню;
- підвищенню дренажної та пропускної спроможності річок;
- зменшенню концентрації забруднюючих речовин у поверхневих водах;
- відновленню ландшафту та благоустрою водозбірних територій;
- підтримці реалізації громадських ініціатив з очищення малих річок у
рамках підготовки до проведення міжрегіональних екологічних фестивалів,
виставок, свят, інших масових заходів.
В рамках проведення щорічної акції «За чисте довкілля» сільськими,
селищними радами районів було організовано проведення робіт з
благоустрою
русел річок, ставків, джерел, які розташовані на
підпорядкованій їм території.
Черкаська облдержадміністрація
Проведено заходи з відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного
стану водних об'єктів області.
Навчально-науковим центром «Інститут біології"» (м. Канів) 04 липня 2014
року проведено екологічну акцію «Чистий берег» до якої були залучені
волонтери, громадські організації, працівники міськвиконкому, школярі,
студенти та свідомі громадяни міста.
В Маньківському районі у 2014 році в рамках Всеукраїнського конкурсу
«До чистих джерел» працівниками райдержадміністрації спільно з
сільськими мешканцями було проведено благоустрій території Буцького
каньйону р. Гірський Тікач та розчищено два джерела.
79,80
Чернігівська облдержадміністрація
У рамках проведення Всеукраїнських та регіональних екологічних заходів,
надається підтримка реалізації місцевих громадських ініціатив з очищення
малих річок, відродження природних водних джерел та витоків річок.
Протягом 2014 року завдяки спільним зусиллям водогосподарників та
громадськості на території Чернігівської області було відроджено та
облаштовано 5 джерел та 2 витоки.
За підтримки комунальних господарств області проведено очищення від
сміття ділянок берегів річки Десни та малих річок.
64
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
Івано-Франківська облдержадміністрація
В рамках проведення «Дня довкілля» та підготовки до Великодніх свят
обласною державною адміністрацією підтримується реалізація громадських
ініціатив з очищення малих річок.
273. Підтримка реалізації
екологічних ініціатив у рамках
партнерства
“громадськість — влада — бізнес”
місцеві органи
виконавчої влади,
Мінприроди
червень
2011 р. —
грудень
2015 р.
місцеві бюджети
-
-
Сумська облдержадміністрація
В навчальних закладах проходив обласний етап Всеукраїнського конкурсу
«До чистих джерел», в якому взяли участь учнівські та педагогічні колективи
14 загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів міст Лебедин, Суми,
Шостка, Білопільського, Глухівського, Кролевецького, Путивльського,
Тростянецького районів. Юннати області досліджували екологічний стан
водних об’єктів у межах області, розробляли та впроваджували плани дій
щодо їх оздоровлення, упорядковували й доглядали прибережні захисні
смуги річок, джерела тощо. Практичні природоохоронні заходи
поєднувалися з еколого-просвітницькими, а саме: конкурсами стіннівок,
плакатів, годинами спілкування, святами, публікаціями в місцевих засобах
масової інформації тощо.
Відбулись зустрічі Міністра екології та природних ресурсів України з
представниками Європейської Бізнес Асоціації (08 квітня 2014 року та 26
червня 2014 року), у рамках яких обговорювались питання про:
- збір за утилізацію тари і пакувальних матеріалів;
- збір за утилізацію відпрацьованих мастил (олив);
- штрафні санкції сільськогосподарським виробникам за видобуток води без
дозволу на спец водокористування;
- шляхи вдосконалення законодавства у природоохоронній галузі в контексті
усунення перешкод для ведення цивілізованого бізнесу в Україні.
У рамках зустрічі з представниками Асоціації турецьких та українських
бізнесменів, яка відбулася 15 липня 2014 року обговорювались питання
інвестиційного клімату в Україні та співробітництва
Дніпропетровська облдержадміністрація
У 2014 році відбувались робочі наради та консультації з питань підписання
Меморандуму про співпрацю у сфері охорони навколишнього природного
середовища між Дніпропетровською облдержадміністрацією, Громадською
екологічною радою при Дніпропетровській облдержадміністрації та
підприємством ДТЕК Придніпровська ТЕС. Це один із важливих кроків у
налагодженні діалогу між владою, бізнесом та громадськістю. За умовами
Меморандуму ДТЕК Придніпровська ТЕС бере на себе фінансові
зобов’язання та впродовж 2015 – 2016 років гарантує реалізацію
природоохоронних заходів на загальну суму більш 46 мільйонів гривень,
виконання яких забезпечить нормалізацію екологічного стану та зменшення
негативного впливу на довкілля області від діяльності підприємства.
Харківська облдержадміністрація
Протягом квітня-червня 2014 року проведено 9 засідань профільної робочої
65
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
групи з питань екології та природних ресурсів Харківського регіонального
Комітету економічних реформ з наступних питань:
- вивчення стану роботи очисних споруд з очистки стічних вод на території
області;
- про хід проведення в області щорічної всеукраїнської акції з благоустрою
«За чисте довкілля»;
- екологічний стан м. Харкова та Харківської області (розглядалося тричі);
- збереження малих річок Харківської області на період до 2016 року;
- проблеми безпритульних тварин та шляхи їх вирішення;
- про стан отримання суб’єктами господарювання області дозвільнопогоджувальної документації у сфері поводження з відходами;
- стан реалізації «Комплексної програми охорони навколишнього природного
середовища в Харківській області на 2009-2013 роки та на перспективу до
2020 року».
З метою обговорення пріоритетів урядової політики та ходу реалізації рішень
Уряду України, прийнято участь у експертній зустрічі в форматі відеоконференції з Міністерством екології та природних ресурсів України на тему
«Вдосконалення державного управління у сфері організації охорони та
відтворення природно-заповідного фонду України», організатором якої
виступав Секретаріат Кабінету Міністрів України. Для отримання відповідей
на хвилюючі актуальні питання, на зазначену відео-конференцію було
запрошено представників Харківської обласної організації Всеукраїнської
екологічної ліги, Харківської обласної громадської організації Українського
товариства охорони природи, представників національних природних парків,
науковців НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних
проблем» та Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.
Для забезпечення взаємодії з громадськими організаціями Харківщини, на
офіційному веб-сайті Департаменту екології та природних ресурсів
щомісячно розміщується інформація щодо екологічного стану на території
м. Харкова та Харківської області.
Сумська облдержадміністрація
Сумським обласним управлінням водних ресурсів та підпорядкованими йому
міжрайонними управліннями водного господарства разом з громадськістю
До «Дня довкілля» була проведена акція «За чисте довкілля» та організовані
«місячники» по благоустрою території, в результаті чог:
- прибрано 36,1 га території;
- очищено від сміття 39 км берегів річок;
- ліквідовано 2 несанкціонованих сміттєзвалища;
- упорядковано 3,08 га газонів;
- висаджено 1185 дерев та 110 кущів, з метою попередження зсувів берегів
річок.
В рамках щорічної Всеукраїнської акції «До чистих джерел» відновлено та
упорядковано 17 джерел та 9 витоків річок.
Виконано ремонт гідротехнічних споруд та благоустрій прибережної
захисної смуги на ставках у с. Павлівка та с. Новоандріївка, ремонт шлюзу
гідротехнічної споруди на ставку с. Цимбалівка, влаштування
66
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
274. Сприяння розвиткові
міжрегіонального і міжнародного
співробітництва шляхом виконання
спільних програм і реалізації
проектів, спрямованих на
покращення стану навколишнього
природного середовища
Відповідальні за
виконання
місцеві органи
виконавчої влади,
Мінприроди
Строк
виконання
червень
2011 р. —
грудень
2015 р.
Джерела
фінансування
місцеві бюджети
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
водопровідного каналу поблизу Улянівського водосховища
Дніпропетровська облдержадміністрація
Виконано
стратегічну
екологічну
оцінку
Стратегії
розвитку
Дніпропетровської області на період до 2020 року з метою недопущення у
майбутньому негативного впливу від реалізації Стратегії на стан довкілля та
здоров’я населення. За результатами оцінювання складено Звіт про
стратегічну екологічну оцінку регіону.
-
2,4
Рівненська облдержадміністрація
Область співпрацює з Республікою Польща, з Брестською областю Республіки
Білорусь та Меджимурською жупанією Республіки Хорватія. Представники
області беруть участь у міжнародних виставково-ярмаркових заходах та
конференціях, спрямованих на поглиблення співпраці у сфері екології.
Рівненською облдержадміністрацією спільно з Маршалківським урядом
Вармінсько-Мазурського воєводства опрацьовується проектна пропозиція у
сфері охорони навколишнього природного середовища у рамках програми
«Польська допомога розвитку 2015». Завданнями проекту є:
- представлення заходів у сфері використання відновлювальних джерел
енергії;
- системи управління водостічними відходами;
- представлення інноваційних природних технологій.
Потенційними реципієнтами готуються проектні заявки, в тому числі
спрямовані на охорону навколишнього природного середовища, що будуть
подані на конкурс заявок у рамках Програми територіального співробітництва
Україна-Білорусь проекту підтримки регіонального співробітництва країн
Східного Партнерства.
Відповідно до плану заходів Українсько-Білоруської робочої групи спільного
використання водних ресурсів, проектування будівництва і експлуатації
водогосподарських об’єктів, у рамках виконання Міжурядової УкраїнськоБілоруської угоди про спільне використання і охорону транскордонних вод та
згідно плану заходів Держводагенства України у сфері зовнішніх зносин на
2014 рік з 11 по 13 листопада 2014 року відбулось засідання зазначеної групи
у м. Брест (Республіка Білорусь).
Харківська облдержадміністрація
В рамках Програми розвитку транскордонного співробітництва Харківської
області на 2011-2016 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради
від 16 червня 2011 року № 174-УІ (із змінами), проводилась відповідна
робота щодо оздоровлення басейну р. Сіверський Донець.
У 2014 році проводилася робота щодо розробки ТЕО «Поліпшення
гідрологічного режиму та покращення екологічного стану р. Сіверський
Донець в Харківській, Донецькій та Луганській областях».
Також, продовжується робота з виконання проектів транскордонного
співробітництва «Комплексний план оздоровлення басейну річки Лопань» та
створення транскордонного регіонального ландшафтного парку «Верхнє
Придонцов’я» в рамках Єврорегіону «Слобожанщина», які є невід’ємною
частиною виконання вищезазначеної програми у Харківському регіоні.
67
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
275. Запровадження обов’язкового
включення до генеральних планів
розвитку міст та селищ міського
типу положень щодо створення
парків і зелених зон
Відповідальні за
виконання
місцеві органи
виконавчої влади
Строк
виконання
червень
2011 р. —
грудень
2015 р.
Джерела
фінансування
місцеві бюджети
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
Сумська облдержадміністрація
На базі національного природного парку «Деснянсько-Старогутський»
організовано український оргкомітет Міжнародного конкурсу «Природа.
Человек, Страна», підтримувались постійні робочі контакти з
представниками адміністрації заповідника «Брянский лес», некомерційного
партнерства «Птахи і люди» (РФ). Франкфуртським зоологічним
товариством (Німеччина).
Миколаївська облдержадміністрація
З метою полiпшення екологiчного стану територiй населених пунктів до
Генеральних планів міст та селищ міського типу обов’язково включаються
розрахунки площ територій зелених насаджень згідно з ДБН Б.1-3-97 «Склад,
зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження Генеральних
планів міських населених пунктів» та ДБН Б.1.1-9-2009 «Склад, зміст,
порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів
сільських населених пунктів».
Також, рішенням Миколаївської міської ради від 24 липня 2014 року № 42/8
«Про внесення доповнень до рішення міської ради від 04 квітня 2013 року
№ 27/16 «Про затвердження переліку об’єктів зеленого господарства,
віднесених до територій рекреаційного призначення в м. Миколаєві» з
метою збереження, відновлення та розвитку зелених зон у м. Миколаєві
внесено доповнення до переліку об’єктів зеленого господарства, віднесених
до територій рекреаційного призначення в м. Миколаєві.
-
3347,19
Рівненська облдержадміністрація
В області завершено розроблення схем планування Здолбунівського та
Костопільського районів. Продовжується розроблення схем планування
територій Березнівського, Рокитнівського, Острозького, Радивилівського
районів.
Тернопільська облдержадміністрація
Вимоги щодо озеленення територій населених пунктів (створення парків,
садів, скверів, бульварів) враховуються архітектурно - містобудівною радою,
створеною згідно розпорядження голови Тернопільської обласної державної
адміністрації від 16 жовтня 2014 року № 434-од, при розгляді генеральних
планів населених пунктів, зокрема у 2014 році - при розгляді проектів
генеральних планів сіл Біла, Підгороднє та Великі Гаї Тернопільського
району.
944,5
Харківська облдержадміністрація
При наданні Державних вимог щодо забезпечення державних інтересів під
час розробки містобудівної документації – генеральних планів населених
пунктів, рекомендується створення парків і зелених зон.
У 2013-2014 роках розпочато роботи з розроблення генеральних планів
м. Балаклея, м. Ізюм, м. Люботин, м. Вовчанськ, м. Валки, м. Мерефа,
смт. Пісочин,
смт. Краснокутськ,
смт. Чкаловське,
с.
Березівка,
смт. Новопокровка.
68
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
Черкаська облдержадміністрація
Відповідно до вимог ст.ст. 16 - 18 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» при виконанні робіт з планування територій на
місцевому рівні, яке здійснюється шляхом розроблення та затвердження
генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і
детальних планів території, проводиться узгодження меж зон містобудування
з межами територій природних комплексів, охоронних та інших
зон обмеженого використання земель з урахуванням даних державного
земельного кадастру.
Чернігівська облдержадміністрація
Згідно державних будівельних норм України при розробці генеральних
планів враховується створення парків і зелених зон.
1398,1
Мінрегіон, інші
276. Приведення показників
озеленення у містах у відповідність з центральні органи
виконавчої влади
ДБН 360-92
січень 2012
р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
150
-
4295,6
Сумська облдержадміністрація
При розробленні містобудівної документації обов’язково враховується
збереження та розвиток зелених зон населених пунктів
Приведення показників у містах у відповідність з ДБН 360-92 «Планування і
забудова міських і сільських населених пунктів» реалізується шляхом їх
відображення у проектах містобудівної документації, вимоги якої є
обов’язковими до виконання всіма суб’єктами містобудування.
У період 2011-2014 років розроблено та затверджено 50 нових генеральних
планів міст.
За підсумками 2014 року загальна площа зелених насаджень всіх видів в
межах територій міст та інших населених пунктів України становить
667 тис. га, при цьому площа зелених насаджень загального користування
становить 182 тис. га.
На одну тисячу мешканців України припадає в середньому 14, 5 га зелених
насаджень, з них зелених насаджень загального користування – 4,0 га.
Площа парків культури та відпочинку становить 17 тис. га, набережних та
бульварів – майже 5 тис. га.
Аналіз сфери стану зеленого господарства та квітниково-декоративного
насінництва та розсадництва свідчить, що в більшості областей України стан
зелених насаджень за останній рік поліпшився
Рівненська облдержадміністрація
Розробляється і перебуває на різних стадіях розроблення містобудівна
документація 133 населених пунктів.
В 2014 році завершено розроблення 32 генеральних планів населених
пунктів, затверджено – 16, крім того розроблено 25 планів зонувань та 11
детальних планів територій, де передбачаються зелені зони та парки у
відповідності до показників Державних будівельних норм «Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень» (ДБН 360-92).
Підвищено рівень благоустрою та озеленення об’єктів зеленого господарства
населених пунктів на площі 47,9 га, проведено підживлення та висаджено
69
Обсяг фінансування на 2014
рік, тис. гривень
Найменування заходу
Відповідальні за
виконання
Строк
виконання
Джерела
фінансування
Стан (результат) виконання
Передбачено Фактично
НПД
профінансова
но
декоративних зелених насаджень на площі 96,54 га.
277. Підготовка та подання на
розгляд Кабінету Міністрів України
проекту акта щодо удосконалення
порядку планування територіальної
структури міст з метою винесення
промислових об’єктів за межі
населених пунктів
278. Підготовка та подання на
розгляд Кабінету Міністрів України
проекту акта щодо удосконалення та
подальшого розвитку до 2020 року
транспортної інфраструктури
населених пунктів
Мінприроди,
центральні та
місцеві органи
виконавчої влади
Мінінфраструктур
и, Мінприроди,
центральні та
місцеві органи
виконавчої влади
січень 2014
р. —
грудень
2015 р.
січень 2014
р. —
грудень
2015 р.
державний бюджет
державний бюджет
-
-
2350,8
-
-
Запорізька облдержадміністрація
Протягом року в населених пунктах області здійснювалися заходи з
озеленення. Висаджена значна кількість дерев, кущів, квітів, засіяні газони.
Таким чином, показник озеленена збільшився на 13,5 %.
Винесення промислових об’єктів за межі населених пунктів стосується
генеральних планів і відноситься до компетенції місцевих органів виконавчої
влади та здійснюється відповідно до «Порядку проведення містобудівної
документації», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 року «548 і «Порядку затвердження проектів будівництва і
проведення їх експертизи», затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 травня 2011 року № 560.
Харківська облдержадміністрація
Вимоги санітарно-екологічного законодавства враховуються при розробленні
містобудівної документації.
У 2014 році пропозиції від органів місцевого самоврядування не надходили.
Рішенням Київради від 16 червня 2005 року № 433/3009 затверджено
Комплексну схему транспорту міста Києва на період до 2020 року. На вимогу
Мінінфраструктури України Департаментом транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) надавались пропозиції щодо подальшого розвитку
транспортної інфраструктури міста.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа