close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
З метою реалізації завдань освітньої і професійної підготовки, що визначені
в освітньо-кваліфікаційній характеристиці зі спеціальності 5.02010401 „Народна
художня творчість” спеціалізації „Народне інструментальне мистецтво” до
відбору вступників у вищий навчальний заклад ставляться відповідні вимоги
щодо належного рівня їх базової загальноосвітньої підготовки або повної
загальноосвітньої підготовки, беруться до уваги наявність попередньої профільної
підготовки, інформація про участь у культурно-масовій роботі, дані про наявність
організаторських здібностей. Враховуються здібності (слух, ритм, музична
пам’ять), фізіологічні дані та наявність музично-теоретичних знань, володіння
грою на одному або декількох народних (духових, естрадних) інструментах, що
відповідають рівню випускника дитячої музичної школи, студії, чи інших закладів
мистецького спрямування.
Складові компоненти вступного творчого випробування:
- виконати на інструменті ( баян, акордеон, бандура, гітара, цимбали,
скрипка,
домра, труба, тромбон, ударні інструменти, електрогітара,
синтезатор, фортепіано, кларнет, саксофон, флейта) програму, яка
складається з трьох творів різного характеру і технічного матеріалу;
- продемонструвати елементарне володіння музичним інструментом (для
вступників, які не мають початкової спеціалізованої мистецької освіти),
- співбесіда (для вступників без початкової спеціалізованої мистецької освіти,
з початковою спеціалізованою мистецькою освітою).
Для вступників, що мають базову загальну середню освіту, знання, уміння і
навички оцінюються за 12-бальною шкалою.
Для вступників із загальною середньою освітою, які мають право брати
участь у вступному випробуванні на вакантні місця другого курсу (з нормативним
терміном навчання) та на заочну форму навчання, знання, уміння і навички
оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
Відповідно до Правил прийому до ОКЗ «Харківське училище культури» у
2015 році (додаток № 5) мінімальна кількість балів для допуску до участі в
конкурсі становить 4 бали за 12-бальною шкалою і 124 за шкалою від 100 до 200
балів.
Критерії оцінювання знань, умінь та навичок вступників
зі спеціальності 5.02010401 „Народна художня творчість”,
спеціалізації „Народне інструментальне мистецтво”
ОКЗ „Харківське училище культури”
Рівні
виконавських
вмінь і навичок
100 -200 бальна
шкала
12-бальна
шкала)
Загальні критерії оцінювання вмінь та навичок
вступників
ПОЧАТКОВИ
Й
106 –
111,4
1
112 –
117,4
2
118 –
123,4
3
Вступник виконує музичні твори на
низькому початковому рівні, має
недостатньо розвинений виконавський
апарат. Небагатослівно відповідає на
питання співбесіди.
Вступник має слабо сформований рівень
сприйняття музичних творів, елементарні
вміння та навички володіння інструментом
та посередньо розвинений виконавський
апарат.
При виконанні програми допускає значні
професійні помилки, не здатний виконати
програму в повному обсязі. Допускає значні
помилки у відповідях.
Вступник здатний виконати певні
фрагменти музичних творів з конкретним
образно-творчим змістом, знає незначну
частину музичного матеріалу, припускає
значну кількість помилок при виконанні
програми. Володіє елементарними
виконавськими навичками.
Програму виконує частково. Здатний
відтворити незначну частину теоретичного
матеріалу, допускає значну кількість
помилок при відповідях.
Вступник володіє певною частиною
практичних навичок, але допускає значну
кількість помилок. Володіє спеціальною
музичною термінологією на початковому
рівні.
СЕРЕДНІЙ
124
4
прохідний
прохідний
бал
–
132,6
бал
ДОСТАТНІЙ
133,5 –
142,1
5
143 –
151,9
6
152,5 –
161,1
7
162 –
170,5
8
171,5 –
180
9
Вступник виконує програму в повному
обсязі, може проаналізувати структуру
музичного твору, але не завжди вміє
досконало інтерпретувати музичні твори, які
потребують абстрактного художнього
мислення. Недостатньо володіє спеціальною
музичною термінологією.
Вступник виконує програму в повному
обсязі, але не завжди вміє самостійно
зробити аналіз-інтерпретацію музичного
твору, порівняння, висновок щодо
виконаного музичного твору. Має достатньо
сформований виконавський апарат. Володіє
основними навичками пізнання образної
сфери в процесі виконання музичних творів.
Відтворює значну частину засвоєного
теоретичного матеріалу, але демонструє
недостатнє володіння спеціальною
музичною термінологією, припускається
помилок при відповідях.
Вступник має основну професійну базу.
Досить вільно володіє виконавським
апаратом. У процесі виконання програми
виявляє елементи самостійного художнього
мислення, але робить це недостатньо
переконливо.
Вільно володіє музично-теоретичним
матеріалом. У процесі співбесіди виявляє
елементи самостійного аналізу матеріалу,
але робить це недостатньо переконливо.
Вступник має добре розвинений
виконавський апарат. У процесі виконання
програми демонструє володіння формою
музичного твору, досить повно аналізує
його структуру та художньо-образний зміст,
але має стандартне мислення, йому бракує
власних висновків, асоціацій, узагальнень.
Має добре підготовлену професійну базу
та розвинене мислення, але йому бракує
здатності до повного осмислення
теоретичного матеріалу.
Вступник має досить розвинене музичне
мислення. У процесі виконання програми
демонструє володіння усіма елементами
фактури музичного твору, але не завжди
самостійно систематизує та узагальнює
музичний матеріал.
При виконанні програми абітурієнтові
бракує артистизму.
ВИСОКИЙ
181 –
189,5
10
190,5 –
199
11
200
12
Вступник вільно володіє виконавським
апаратом. Виконує твори значної
складності. Має розвинене власне
художньо-образне мислення. У процесі
виконання програми демонструє елементи
артистизму, але при виконанні складних
технічних елементів твору йому не вистачає
стабільності.
Має міцні, ґрунтовні знання, але,
аналізуючи музичні твори, допускає
неточності у формулюваннях та спеціальній
музичній термінології, не завжди
обґрунтовано може довести свою думку
щодо музичних явищ. Вказані неточності
може виправляти самостійно.
Вступник демонструє розвинене
особистісне музичне мислення, демонструє
уміння систематизувати, узагальнювати,
аналізувати, інтерпретувати музичні твори,
асоціювати їх з творами інших видів
мистецтв. Має власний творчий потенціал.
При виконанні програми виявляє певні
артистичні здібності.
Демонструє розвинене музичне
мислення, має знання спеціальної музичної
термінології, вміння систематизувати знання
та здатний проаналізувати викладений
матеріал в повному обсязі.
Вступник має ґрунтовні знання в галузі
музично-виконавського мистецтва, вільно та
свідомо використовує спеціальну музичну
термінологію у міркуваннях, висновках та
узагальненнях щодо виконаного твору.
Виконує складні твори на високому
художньо-виконавському рівні. Демонструє
самобутнє художнє мислення.
Має ґрунтовні музично-теоретичні
знання, вільно та осмислено використовує
спеціальну музичну термінологію,
демонструє переконливі міркування,
висновки та узагальнення.
НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ
Вимоги для вступників, які мають початкову спеціалізовану
мистецьку освіту
Виконати три різнохарактерні твори, один з яких може бути етюдом ( за
програмою початкових мистецьких закладів).
Орієнтовна програма для вступників, які мають початкову
спеціалізовану мистецьку освіту
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ДОМРА
Технічна підготовка (етюди, гами)
Гедіке А. Арабеска.
Гнесіна-Вітачек К. Етюд Соль-мажор.
Вольфард Ф.Етюд №1.
Вольфард Ф. Етюд №4.
Кайзер П.Етюд Соль-мажор.
Кузнєцов В.Етюд Ре-мажор.
Фесечко Г. Етюд Ре-мажор.
Яньшинов А. Етюд Соль-мажор.
Художня підготовка (твори)
1. Бакланов Н. Романс.
2. Гайдн Й. Пісенька
3. Жербін А. Прелюд.
4. Косенко В. Скерціно.
5. Леонтович М. За городом качки пливуть. Переклад В.Легутіна.
6. Луканюк С. Полька.
7. Ридінг Л. Концерт сі-мінор. Частина І.
8. „Вийшли в поле косарі”: Укр. нар. пісня (обробка Комаровського А.).
9. Шуберт Ф. Вальс.
10.Шуман Р. Перша втрата.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
СКРИПКА
Технічна підготовка.
Данкля Ш. Етюд Ля-мажор.
Дулов Г. Етюд Соль-мажор.
Вольфард Ф. Етюд до-мінор.
Кайзер Г. Етюд №8
Комаровський А. Етюд Соль-мажор.
Луканюк С. Етюд Соль-мажор.
Мазас С. Етюд №1. До-мажор.
Яньшинов А. Етюд До-мажор.
Художня підготовка.
1. Бах Й. Концерт ля-мінор. Частина І.
2. Данкля Ш. Концертне соло.
3. Дюран А. Вальс.
4. Косенко В. Колискова.
5. Лисенко М. Елегія.
6. Локателлі. П Соната соль-мінор. Частини І-ІІ.
7. Лятошинський Б. Мелодія.
8. Обер Ж. Престо.
9. Спецюн М. Болеро.
10.Чайковський П. Пісня без слів.
ГІТАРА (класична).
Технічна підготовка.
1. Винницький О. Етюд №5.
2. Джуліані М. Етюд мі-мінор.
3. Каркассі М. Етюд №7.
4. Каруллі Ф. Етюд ля-мінор.
5. Сагрерас Д. Етюд ля-мінор.
6. Сор Ф. Етюд Ре-мажор.
Художня підготовка.
1. Анідо М. Л Аргентинська народна мелодія.
2.Бах Й. Буре із сюїти для лютні № 1 мі мінор.
3. Бойко А. Прелюдія.
4. Винницький О. Сюрприз..
5. „Дівка в сінях стояла”: Укр. нар. пісня (обробка Іванова-Крамського О.)
6. Затинченко О. Мазурка.
7. Каркассі М. Рондо До мажор.
8. Паганіні Н. Соната До мажор.
9.Чеченя К. Лівий берег.
БАНДУРА
Технічна підготовка.
1. Герасименко О. Етюд Соль-мажор.
2. Дювернуа Д. Етюд До-мажор.
3. Джуліані О. Етюд Соль-мажор.
4. Лемуан О. Етюд До-мажор.
5. Петренко В. Етюд мі-мнор.
6. Черні К. Етюд Соль-мажор.
7. Черні К. Етюд Фа-мажор.
8. Черні К. Етюд До-мажор.
Художня підготовка.
1. Дремлюга М.. Лірична пісня.
2. “Дощик”: Укр. нар. пісня (обробка Таловиця Т.).
3. Єсипок В. Віночок танців.
4. Кухта О. Концертний Етюд.
5. Кухта О. Фантазія на укр. нар. теми.
6. “Ой з за гори кам’яної”: Укр. нар. Пісня(обробка Войта В.).
7. Скарлатті Д. Соната ля-мінор.
8. Шуман Р. Марш.
ЦИМБАЛИ.
Технічна підготовка.
1. Барток Б. Етюд. Ля-мінор.
2. Войт В. Етюд Ля-мінор.
3. Зубицький В. Етюд Мі-мінор.
4. Миський І. Етюд.Соль-мажор.
5. Попічук Д. Етюд. До-мажор.
6. Черні К. Етюд. Ля-мажор.
Художня підготовка.
1. Бах Й. Менует.
2. Брамс Й. Угорський танець.
3. Гайденко А. На святі Вербунк.
4. “Їхав козак за Дунай”: Укр. нар. пісня (обробка Незовибатька О.).
5. Косенко В. Вальс.
6. Миський І. Буковинський наспів.
7. Мусоргський М. Опера “Сорочинський ярмарок”. Гопак.
8. Мясков К. Веселий танець.
9. Рамо Ж. Тамбурін.
БАЯН
Технічна підготовка
1. Кухта С. Етюд ре мажор.
2. Лешгорн А. Етюд Соль мажор.
3. Нечипоренко А. Етюд ля мінор.
4. Черні К. Етюд До мажор.
Художня підготовка
1. Бах Й. Фугета Соль мажор.
2. Бах Й. Сарабанда з "Французької сюїти" №3.
3. Гендель Г.Ф. Соната До мажор.
4. Моцарт В.А. Соната ля мінор. Рондо "Турецький марш".
5. Клементі М. Сонатина Ре мажор. Частина І.
6. "Ой хмариться, дощ буде": Укр. нар.пісня (обробка Різоля М.).
7. Сібеліус Я. Миттєвості вальсу.
8. Штольц В. Вишукана мелодія.
Питання для співбесіди
Музично - теоретичні питання
1. Дати визначення трьох видів мінорного ладу.
2. Пояснити, що таке ритм в музиці.
3. Дати визначення метра, розміру, темпу.
4. Вміти побудувати мажорні, мінорні тризвуки та їх обернення.
5. Знати мажорні, мінорні гами до 5-ти знаків.
6. Розрізняти на слух прості інтервали.
7. Визначати D7 та його обернення.
8. Знати зб.4, зм.5 із розв’язаннями; вміти визначати їх на слух.
9. Розрізняти на слух септакорди VII-го ступеня (мVII7, змVII7).
10. Назвати видатних світових та українських композиторів та їх твори.
Питання з фаху
Домра
1. Охарактеризуйте будову музичного інструмента домра.
2. Охарактеризуйте посадку виконавця під час гри на домрі.
3. Назвіть прийоми звуковидобування та штрихи на домрі.
4. Назвіть робочий діапазон домри прими.
5. Назвіть оркестрові види домр.
6. Назвіть відомих вам виконавців-домристів.
Бандура
1. Охарактеризуйте посадку виконавця і положення інструмента під час гри на
бандурі.
2. Назвіть основні прийоми звуковидобування на бандурі.
3. Які типи бандур ви знаєте?
4. Розкажіть про харківський спосіб гри на бандурі.
5. Що вам відомо про життя та творчу діяльність Хоткевича Г.М.
Скрипка
1. Схарактеризуйте будову музичного інструмента скрипки.
2.Назвіть способи звуковидобування та штрихи на скрипці.
3.Назвіть відомих вам скрипалів-виконавців.
4.Назвіть сфери застосування цього інструмента.
Баян
1.Охарактеризуйте основні положення посадки за інструментом.
2.За допомогою чого видобувається звук на баяні?
3.Назвіть основні штрихи на баяні.
4.Як оптимально підібрати довжину ременів для виконавця на баяні?
5.Яких можливостей надає сучасний інструмент баян виконавцю?
6.Як в нотах позначають зміну напрямку руху міха?
7.Яких відомих виконавців на баяні ви знаєте?
Цимбали
1.Які способи звуковидобування на цимбалах ви знаєте?
2.Як в нотах позначають гру лівої чи правої руки?
3.Які положення демпфера ви знаєте?
4.Розкажіть про посадку цимбаліста під час гри.
5.Яких відомих виконавців на цимбалах ви знаєте?
Гітара
1. Назвіть стрій шестиструнної гітари.
2. В яких музичних стилях і напрямках застосовується гітара?
3. В якому з музичних стилів виконавці-гітаристи використовують підставку для
ноги?
4. Назвіть композиторів, які писали твори для гітари.
5. Які прийоми гри на гітарі вам відомі?
ЕСТРАДНІ ІНСТРУМЕНТИ
Вимоги до вступників, які мають початкову спеціалізовану мистецьку освіту
Виконати три різнохарактерні твори, один з яких може бути етюдом.
Орієнтовна програма для вступників з початковою спеціалізованою
мистецькою освітою
Труба
Технічна підготовка (етюди, гами)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Етюди.
Гами до трьох знаків
Барток Б. Етюд ля-мінор.
Войт В. Етюд ля-мінор.
Жинович І. Етюд Соль-мажор.
Зубицький В. Етюд мі-мінор.
Миський І. Етюд Соль-мажор.
8. Незовибатько О. Етюд Соль-мажор.
9. Незовибатько О. Етюд до-мінор.
10.Попічук Д. Етюд До-мажор.
11.Полєвой В. Етюд Ре-мажор.
12.Черні К. Етюд Ля-мажор.
Художня підготовка (твори)
1. „Дивлюсь я на небо”: Укр. нар. пісня (обробка Заремби В.).
2. „Дощик”: Укр. нар. пісня ( обробка. Лисенка М.).
3. „На вулиці скрипка грає”: Укр. нар. пісня (обробка Кучерова В.).
4. Косенко В. Скерцино (обробка Бердиєва М.).
5. Щелоков В. Пионерская сюита. (уривок „Проводы в лагерь”).
Тромбон
Технічна підготовка (етюди, гами)
1.Гами до трьох знаків.
Художня підготовка (твори)
1. Аренский А. Журавель.
2. Гедіке Г. Сонатина.
3. Гендель Г. Арія Ріналдо.
4
4. Заремба В. Дивлюсь я на небо.
5. Чайковський П. Французька пісенька.
6. Косенко В. Скерцино.
Кларнет
Технічна підготовка (етюди, гами)
1.Гами до трьох знаків.
2. Два етюди (за вибором).
Художня підготовка (твори)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Аренський А. Зозуля.
Мендель Г. Ларго.
Глиер Р. Прелюдія. Вальс. Романс.
Глінка М. Північна зірка.
Григ Е. Лірична пісня.
Мендельсон Ф. Пісня без слів.
Розанов С. Школа гри на кларнеті.
Чайковський П. Листок з альбому.
Шуман Р. Мисливець.
Малий барабан, ксилофон
Технічна підготовка (етюди, гами)
1.Вправи на малому барабані.
2.Гами до трьох знаків (для ксилофону).
Художня підготовка (твори)
1. „Ой джиґуне, джиґуне”: Українська народна пісня.
2. Чайковський П. Руська пісня.
3. Шуман Р. Веселий селянин.
Електрогітара
Технічна підготовка (етюди, гами)
Етюди
1. Гами до трьох знаків.
2. Пухоль Е. Етюд №1 С-dur.
3. Пухоль Е. Етюд №6 a-moll.
1.
2.
3.
4.
Художня підготовка (твори)
Джазові стандарти (за вибором вступника).
Роджерс Р. Голубая луна (обробка Альмейди Л).
Уебер Е. Тень твоей улыбки (обробка Альмейди Л).
Чеченя К. Левый берег.
Фортепіано
Технічна підготовка (етюди, гами)
1. Гами до трьох знаків.
Художня підготовка (твори)
1. Дворжак М. Джазові етюди для фортепіано. Зошит 1.
2. Популярні мелодії / Зб. перекл. для фортепіано.
3. Шмітц М. Джазовий Парнас: Етюди та п’єси. Т.І.
Синтезатор
Технічна підготовка (етюди, гами)
1.Гами до трьох знаків.
Художня підготовка (твори)
Адаптовані теми народних пісень:
„Реве та стогне Дніпр широкий”
„Взяв би я бандуру”
„За світ встали козаченьки”
„Розпрягайте, хлопці, коні”
„Ой, на горі та женці жнуть”.
Саксофон
Технічна підготовка (етюди, гами)
1.Гами до трьох знаків.
2. Два етюди (за вибором).
Художня підготовка (твори)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Глієр Р. Два романси.
Гречанінов А. Дві мініатюри („Пам’ять про далекого друга Примара”).
Мусоргський М. Старий замок.
Рахманінов С. Романс.
Ривчун О. Три п’єси для саксофона-альта и фортепіано.
Чайковський П. Сентиментальний вальс.
Флейта
Технічна підготовка (етюди, гами)
1.Гами до трьох знаків.
2. Два етюди (за вибором).
Художня підготовка (твори)
1.
2.
3.
4.
Балакірєв М. Протяжна.
Бетховен Л.В. «Алегрето» із сонати для ф-но A-dur.
Шуман Р. Мелодія.
Моцарт В.А. Арія з опери « Дон Жуан».
Питання для співбесіди
Музично - теоретичні питання для вступників
з початковою мистецькою освітою
Примітка: Вступників без початкової мистецької освіти питання, подані
нижче, не стосуються.
1. Дати визначення трьох видів мінорного ладу.
2. Пояснити, що таке ритм в музиці.
3. Дати визначення метра, розміру, темпу.
4. Вміти побудувати мажорні, мінорні тризвуки та їх обернення.
5. Знати мажорні, мінорні гами до 5-ти знаків.
6. Розрізняти на слух прості інтервали.
7.Визначати D7 та його обернення.
8.Знати зб.4, зм.5 із розв’язаннями; вміти визначати їх на слух.
9.Розрізняти на слух септакорди VII-го ступеня (мVII7, змVII7).
10. Назвати видатних світових та українських композиторів та їх твори.
Питання з фаху
Труба
1. Історія виникнення та розвитку інструмента.
2. Постанова корпуса, ніг та голови при грі на трубі.
3. Роль труби в естрадному оркестрі.
4. Прийоми звуковидобування на трубі.
5. Охарактеризуйте функції правої та лівої рук при виконанні на
інструменті.
6. Відомі Вам штрихи при виконанні на трубі.
7. Джерело звуку на духовому інструменті.
8. Роль мундштука для труби.
9. Як правильно та за допомогою чого можна настроїти трубу.
10. Назвіть стрій інструмента та визначте транспонуючий він чи ні?
Тромбон
1. Історія виникнення та розвитку інструмента.
2. Постанова корпуса, ніг та голови при грі на тромбоні.
3. Роль тромбона в естрадному оркестрі.
4. Прийоми звуковидобування на тромбоні.
5. Функції правої та лівої рук при виконавстві на інструменті.
6. Які штрихи при виконанні на тромбоні Вам відомі.
7. Джерело звуку на духовому інструменті.
8. Роль мундштука для тромбону.
9. Як правильно та за допомогою чого можна настроїти тромбон?
10. Назвіть стрій інструмента та визначте транспонуючий він чи ні?
Ударні інструменти (ксилофон)
1. Історія виникнення та розвитку інструмента.
2. Постанова корпуса, ніг та голови при грі на ударних інструментах
(ксилофоні).
3. Роль ударних інструментів (ксилофона) в естрадному оркестрі.
4. Прийоми звуковидобування на ударних інструментах (ксилофоні)
Вам відомі.
5. Функції правої та лівої рук при виконанні на інструменті.
6. Відомі Вам штрихи при виконанні на ударних інструментах (ксилофоні).
Електрогітара
1. Історія виникнення та розвитку інструмента.
2. Постанова корпуса, ніг та голови при грі на електрогітарі.
3. Роль електрогітари в естрадному оркестрі.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Відомі Вам звуковидобування на електрогітарі.
Функції правої та лівої рук при виконанні на інструменті.
Відомі Вам штрихи при виконанні на електрогітарі.
Роль медіатора для електрогітари.
Як правильно та за допомогою чого можна настроїти електрогітару?
Назвіть стрій інструмента та визначте транспонуючий він чи ні?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Фортепіано
Історія виникнення та розвитку інструмента.
Постанова корпуса, ніг та голови при грі на фортепіано.
Визначте роль фортепіано в естрадному оркестрі.
Функції правої та лівої рук при виконанні на інструменті.
Відомі Вам штрихи при виконанні на фортепіано.
Використання педалі на фортепіано.
Характеристика конструкції фортепіано.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Синтезатор
Історія виникнення та розвитку інструмента.
Постанова корпуса, ніг та голови при грі на синтезаторі.
Роль синтезатора в естрадному оркестрі.
Функції правої та лівої рук при виконанні на інструменті.
Використання педалі на синтезаторі.
Функціональні особливості синтезатора.
Використання функції автоакомпанементу та банків запису на
синтезаторі.
Кларнет
Історія виникнення та розвитку інструмента.
Постанова корпуса, ніг та голови при грі на кларнеті.
Роль кларнета в естрадному оркестрі.
Відомі Вам прийоми звуковидобування на кларнеті.
Функції правої та лівої рук при виконавстві на інструменті.
Відомі Вам штрихи при виконанні на кларнеті.
Джерело звуку на духовому інструменті.
Як правильно та за допомогою чого можна настроїти кларнет?
Назвіть стрій інструмента та визначте транспонуючий він чи ні?
Саксофон
1.Історія виникнення та розвитку інструмента.
2.Постанова корпуса, ніг та голови при грі на саксофоні.
3. Роль саксофона в естрадному оркестрі.
4. Відомі Вам прийоми звуковидобування на саксофоні.
5. Функції правої та лівої рук при виконанні на інструменті.
6. Відомі Вам штрихи при виконанні на саксофоні.
7. Джерело звуку на духовому інструменті.
8. Як правильно та за допомогою чого можна настроїти саксофон?
9. Назвіть стрій інструмента та визначте транспонуючий він чи ні?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Флейта
Історія виникнення та розвитку інструмента.
Постанова корпуса, ніг та голови при грі на флейті.
Визначте роль флейти в естрадному оркестрі.
Функції правої та лівої рук при виконавстві на інструменті.
Відомі Вам штрихи при виконанні на флейті.
Джерело звуку на духовому інструменті.
Як правильно та за допомогою чого можна настроїти флейту?
Питання для співбесіди
зі вступниками без початкової спеціалізованої мистецької освіти
1. Перевірка у вступників музичного слуху, музичної пам’яті, ритму.
2. Питання з предмета «Музика» загальноосвітньої школи та
загальномистецького напряму:
естрадні інструменти
1. Назвати найвидатніших світових та українських композиторів.
2. Назвати відомі українські та світові естрадні оркестри.
3. Назвати відомі Вам клавішні, струнні, духові інструменти.
4. Назвати відомі сучасні зарубіжні та українські інструментальні або
вокально-інструментальні ансамблі.
5. Назвати відомих сучасних світових та українських виконавців на
профільному музичному інструменті.
6. Назвати відомі Вам класичні музичні твори; українські народні пісні.
7. Розрізняти на слух послідовність звуків вгору, вниз; низькі і високі
звуки.
8. Розрізняти за тембром на слух інструменти естрадного оркестру.
народні інструменти
1. Назвати найвидатніших світових та українських композиторів.
2. Назвати відомі українські народні оркестри.
3. Назвати відомі Вам українські народні інструменти.
4. Назвати відомі Вам ансамблі народних інструментів.
5. Назвати відомих сучасних світових та українських виконавців на
профільному музичному інструменті.
6. Назвати відомі вам класичні музичні твори; українські народні пісні.
7. Розрізняти на слух послідовність звуків вгору, вниз; низькі і високі звуки.
8. Розрізняти за тембром на слух інструменти народного оркестру.
РЕКОМЕНДОВАНА НОТНА ЛІТЕРАТУРА
1. Басурманов А. Самоучитель игры на баяне. - М., 1988.
2. Лушпиков В. Школа игры на аккордеоне. – М., 1990.
3. Лушпиков В. Самоучитель игры на аккордеоне. – М., 1991.
4. Баян. ДМШ. 3 клас. – К., 1988.
5. Баян. ДМШ. 4 клас. – К., 1988.
6. Педагогический репертуар аккордеониста: Для ДМШ. / Сост.
М. Двилянский – М., 1967 - 1969.
7. Хрестоматия баяниста. ДМШ. 3-4 классы. – М., 1984.
8. Хрестоматия аккордеониста. Педагогический репертуар. ДМШ. 5-й класс
/ Сост. Лушпиков В. – М., 1990.
9. Агафомин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1987.
10.Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М.,1986.
11.Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М.,1986.
12.Пухоль Є. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1977.
13.Етюди для шестиструнної гітари на різні види техніки /Уклад.
В.Славський. – К., 1981.
14.П.Вещицкий. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. - М., 1970.
15.Гризодуб В., Міхеліс В. Школа гри на чотирьохструнній домрі. - К., 1973.
16.Етюди для домри на різні види техніки / Упоряд.: М.Белоконєв,
М.Шелест. - К.,1982.
17.Домра. 2 клас. Учбовий репертуар ДМШ. - К., 1988.
18.Хрестоматія педагогічного репертуару для скрипки і фортепіано. Вип. 1. К., 1961.
19.Етюди для скрипки на різні види техніки. П клас ДМШ.- К., 1975.
20.Хрестоматия педагогического репертуара для скрипки и фортепиано.
Вып. П. - М., 1963.
21.Педагогічний репертуар для скрипки. ДМШ. ІV клас. Вип І. - К., 1962.
22.Шрадик Г. Школа скрипичной техники. - М., 1946.
23.Скрипка. 2 клас. Учбовий репертуар ДМШ. - К., 1987.
24.Збірка сучасних творів „Юний бандурист”. Вип. 1. – Х., 2003.
25.Збірка сучасних творів „Юний бандурист”. Вип. 2..- Х., 2005.
26.Альбом бандуриста. Вип. 1. – К., 1987.
27.Альбом бандуриста. Вип. 2. – К., 1991.
28.Твори для бандури. /. Упор. М.Гвоздь. - Дніпропетровськ, 1997.
29.Твори для бандури / Упор. В.Єсипок. - Луцьк, 2003.
30.Цимбали: 1-3 класи дитячої музичної школи / Упор. Д. Попічук.. – К.,
1984.
31.Цимбали: 4-5 класи дитячої музичної школи / Упор. Д. Попічук.. – К.,
1985.
32. Незовибатько О. Школа гри на українських цимбалах. – К., 1966.
33. Альбом учня тромбоніста. – К., 1998.
34. Сборник классических пьес / Перелож. А. Ривчуна. - М., 1963.
35. Ривчун А.Школа игры на саксофоне. - М., 1961.
36. В.А.Молотков
Джазовая
импровизация
на
гитаре.-К.,Музична Україна,1983.
37. Н.И.Платонов Школа игры на флейте М.,Москва, 1984.
шестиструнной
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа