close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Проект
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від
№
Київ
Про затвердження плану основних заходів
цивільного захисту України на 2015 рік
1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту України на
2015 рік (далі — план заходів), що додається.
2. Державній службі з надзвичайних ситуацій, іншим центральним
та місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим забезпечити виконання плану заходів у межах бюджетних
призначень, передбачених у державному і місцевих бюджетах на 2015 рік.
3. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим:
1) розробити до 15 квітня 2015 р. на основі плану заходів галузеві
та регіональні плани основних заходів цивільного захисту на 2015 рік
відповідно до своїх повноважень;
2) за участю органів місцевого самоврядування, підприємств, установ
та організацій організувати та провести у січні – лютому 2016 р. збори
керівного складу центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, підприємств, установ
та організацій щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту
у 2015 році та визначення основних завдань у зазначеній сфері на 2016 рік;
3) забезпечити подання Державній службі з надзвичайних ситуацій:
інформації про хід виконання плану заходів у першому півріччі —
до 10 липня 2015 р., за рік — до 10 січня 2016 р.;
пропозицій до проекту плану основних заходів цивільного захисту
України на 2016 рік — до 10 липня 2015 року.
4. Державній службі з надзвичайних ситуацій:
установити контроль за виконанням плану заходів та поінформувати
до 1 березня 2016 р. Кабінет Міністрів України про результати роботи;
подати до 10 грудня 2015 р. проект розпорядження Кабінету Міністрів
України щодо затвердження плану основних заходів цивільного захисту
України на 2016 рік.
Прем’єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від
2015 р. №
ПЛАН
основних заходів цивільного захисту України на 2015 рік
Найменування заходу
Відповідальні за виконання
Заходи щодо удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту
1. Здійснення організаційних заходів щодо впровадження системи ДСНС, МВС, МОЗ, Міненерговугілля,
екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, Мінрегіон, Держспецзв’язку, Рада міністрів
у тому числі організація та проведення засідань міжвідомчої робочої Автономної Республіки Крим, місцеві органи
групи з питань створення та впровадження системи екстреної допомоги виконавчої влади
населенню за єдиним телефонним номером 112, утвореної згідно
з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р.
№ 770 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань створення
та впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним
телефонним номером 112»
2. Вивчення стану організації та надання методичної допомоги у ДСНС, Мінрегіон, Фонд державного майна,
створенні, утриманні та реконструкції фонду захисних споруд Українська асоціація “Укртехінвентаризація”
цивільного захисту, ведення їх обліку у:
(за згодою), відповідні місцеві органи
виконавчої
влади,
органи
місцевого
самоврядування, регіональні та місцеві комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
Кіровоградській області
Хмельницькій області
Херсонської області
Тернопільській області
Строк виконання
до 15 грудня
травень
квітень
червень
вересень
2
Найменування заходу
Відповідальні за виконання
Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення
3. Забезпечення впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки заінтересовані центральні та місцеві органи
автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення виконавчої влади, Рада міністрів Автономної
надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у зонах можливого Республіки Крим за участю органів місцевого
ураження і персоналу таких об’єктів
самоврядування
4. Розроблення та здійснення комплексу організаційних і практичних
заходів щодо запобігання виникненню:
1) пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях протягом Держлісагентство, ДСНС, МВС, Міноборони,
пожежонебезпечного періоду
Мінагрополітики, інші центральні та місцеві
органи виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим
2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах
ДСНС, МВС, інші центральні та місцеві
органи виконавчої влади
3) надзвичайних ситуацій, пов’язаних з перевезенням небезпечних Мінінфраструктури, ДСНС, Рада міністрів
вантажів залізничним, повітряним, річковим та морським транспортом Автономної Республіки Крим, місцеві органи
виконавчої влади
4) надзвичайних ситуацій, пов’язаних з перевезенням небезпечних МВС, Мінінфраструктури, ДСНС, Рада
вантажів автомобільним транспортом
міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві органи виконавчої влади
5. Забезпечення та здійснення контролю за техногенною і пожежною Міноборони,
ДСНС,
Рада
міністрів
безпекою арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет, боєприпасів і Автономної Республіки Крим, місцеві органи
компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних виконавчої влади
об’єктів Збройних Сил, уточнення та подання місцевим органам
виконавчої влади розрахунків зон можливого ураження внаслідок
вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на зазначених
об’єктах
Строк виконання
до 15 грудня
квітень - жовтень
II квартал
до 15 грудня
—“—
—“—
3
Найменування заходу
Відповідальні за виконання
Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил
та засобів єдиної державної системи цивільного захисту
6. Організація та проведення командно-штабних навчань з органами
управління та силами цивільного захисту територіальних підсистем
єдиної державної системи цивільного захисту (з розгортанням
і проведенням тактичних навчань зведених загонів з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій і гасіння великих пожеж Оперативнорятувальної служби цивільного захисту ДСНС) у:
Чернівецькій області
ДСНС,
Міноборони,
МВС,
МОЗ,
Мінінфраструктури,
Держлісагентство,
відповідні місцеві органи виконавчої влади за
участю органів місцевого самоврядування
Полтавській області
—“—
Харківській області
—“—
7. Проведення:
1) спеціального навчання з органами управління та силами цивільного
облдержадміністрація
захисту (із залученням представників центральних органів виконавчої Чернігівська
Держлісагентство,
ДСНС,
МВС
інші
влади) щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої
лісовими пожежами, на базі Чернігівського обласного управління центральні та місцеві органи виконавчої влади
лісового та мисливського господарства
2) командно-штабних навчань з органами управління та силами
цивільного захисту ланок територіальних підсистем єдиної державної
системи цивільного захисту (із залученням органів з евакуації) щодо:
виконання завдань під час пропуску льодоходу, повені та паводків
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві органи виконавчої влади
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі виникнення аварії:
- на залізничному транспорті
—“—
- на хімічно небезпечному об’єкті
—“—
виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду
—“—
Строк виконання
травень
червень
липень
травень
лютий
ІI квартал
III квартал
жовтень
4
Найменування заходу
Відповідальні за виконання
переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи
—“—
цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим
функціонування в особливий період
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на арсеналах, базах Міноборони,
ДСНС,
Рада
міністрів
(складах) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного Автономної Республіки Крим, місцеві органи
палива, інших вибухопожежонебезпечних об’єктів Збройних Сил
виконавчої влади
3) спеціальних тренувань з аварійно-рятувальними службами та ДСНС, Рада міністрів Автономної Республіки
формуваннями щодо організації пошуку і рятування рибалок у зимово- Крим, місцеві органи виконавчої влади
весняний період на водоймах
8. Організація та проведення міжвідомчої наради з представниками ДСНС, Міноборони, МВС, Державіаслужба,
суб’єктів єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і Адміністрація Держприкордонслужби
рятування щодо підсумків роботи у 2015 році
Заходи щодо державного нагляду та контролю у сфері техногенної і пожежної безпеки
9. Проведення:
1) перевірки стану реалізації державної політики у сфері цивільного ДСНС, відповідні місцеві органи виконавчої
захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки, влади
зокрема:
комплексної перевірки у:
- Запорізькій області
- Миколаївській області
- Житомирській області
контрольної перевірки у:
- Одеській області
- м. Києві
2) перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану
готовності до:
місць масового відпочинку населення на водних об’єктах
ДСНС, інші центральні та місцеві органи
виконавчої влади, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим
Строк виконання
II квартал
за окремим планом
листопад
до 25 грудня
липень
серпень
листопад
вересень
жовтень
липень
5
Найменування заходу
Відповідальні за виконання
виконання завдань за призначенням у складних умовах осінньо- Мінрегіон,
ДСНС,
Мінінфраструктури,
зимового періоду
Міненерговугілля, МОЗ, Мінпромполітики,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві органи виконавчої влади
3) перевірки стану техногенної та пожежної безпеки хімічно ДСНС, інші центральні та місцеві органи
небезпечних, вибухопожежонебезпечних об’єктів
виконавчої влади, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим
4) перевірки стану готовності:
державних, комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і ДСНС, Рада міністрів Автономної Республіки
формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських Крим, місцеві органи виконавчої влади
об’єднань до дій за призначенням
підприємств, що належать до сфери управління центральних органів ДСНС, Держлісагентство, Мінагрополітики,
виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій, що Міноборони, Рада міністрів Автономної
мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до Республіки Крим, місцеві органи виконавчої
протипожежного захисту лісів і угідь у пожежонебезпечний період
влади
5) комплексної перевірки стану готовності систем централізованого ДСНС, Рада міністрів Автономної Республіки
оповіщення
(загальнодержавної,
спеціальної
“Сигнал-Д”
та Крим, місцеві органи виконавчої влади, ПАТ
територіальних) з доведенням до населення навчальної інформації у “Укртелеком” (за згодою)
сфері цивільного захисту через засоби масової інформації
6) цільових перевірок аеропортів (аеродромів) з питань організації ДСНС, Міноборони, Державіаслужба
пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден
державної та цивільної авіації:
аеродрому “Старокостянтинів” (військова частина А2502 Повітряних
Сил Збройних Сил)
ТОВ “Нью Системс АМ” “Міжнародний аеропорт “Харків”
10. Проведення перевірки
техногенної безпеки:
стану
протипожежного
захисту
Строк виконання
вересень — жовтень
за окремим планом
жовтень - листопад
квітень - червень
листопад
червень
вересень
та
об’єктів суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику від ДСНС, інші центральні органи виконавчої
провадження господарської діяльності
влади
за окремим планом
6
Найменування заходу
Відповідальні за виконання
Строк виконання
сільськогосподарських підприємств та господарств у місцях збирання, ДСНС, Мінагрополітики, інші центральні та
перероблення
і
зберігання
врожаю,
заготівлі
кормів, місцеві органи виконавчої влади, Рада
хлібоприймальних підприємств та їх готовності до прийняття і міністрів Автономної Республіки Крим
зберігання зернових культур урожаю 2015 року
липень - серпень
закладів освіти та їх готовності до 2015/16 навчального року
липень - серпень
ДСНС, МОН, інші центральні та місцеві
органи виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим
11. Проведення комплексної перевірки стану організації роботи з ДСНС
цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у:
Держстаті
липень
Мін’юсті
липень
Мінсоцполітики
серпень
Національній академії педагогічних наук
серпень
Мінфіні
вересень
АТ “Укрексімбанк”
вересень
ДРС
вересень
ПАТ “Укрсоцбанк”
жовтень
ТОВ “ТНК – ВР Комерс”
жовтень
ПАТ “Концерн Галнафтогаз”
жовтень
Укравтодорі
листопад
Казначействі
листопад
Держархбудінспекції
листопад
Держкомтелерадіо
грудень
ДП “НАЕК“Енергоатом”
грудень
7
Найменування заходу
Відповідальні за виконання
Строк виконання
Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана
з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій
12. Функціональне навчання керівного складу і фахівців центральних ДСНС, інші центральні та місцеві органи
за окремим планом
та місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих виконавчої влади, Рада міністрів Автономної
рад, підприємств, установ та організацій в Інституті державного Республіки Крим за участю органів місцевого
управління у сфері цивільного захисту, навчально-методичних центрах самоврядування
сфери цивільного захисту
13. Організація та проведення:
1) зборів щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту з
керівниками підрозділів (працівниками) з питань цивільного захисту:
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів ДСНС, Черкаська облдержадміністрація, Рада
жовтень
виконавчої влади
міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві органи виконавчої влади
центральних органів виконавчої влади та інших органів державної ДСНС, інші центральні органи виконавчої
листопад
влади
влади
2) семінару-практикуму для керівників навчально-методичних центрів ДСНС,
Львівська
облдержадміністрація,
серпень
сфери цивільного захисту
місцеві органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування (за згодою)
3) контролю та моніторингу якості підготовки з питань навчання діям МОН, ДСНС, відповідні місцеві органи
у надзвичайних ситуаціях у вищих навчальних закладах І-ІV рівня виконавчої влади
акредитації та навчально-методичних центрах сфери цивільного
захисту у:
Івано-Франківській області
квітень
Вінницькій області
4) показового спеціального навчання з питань цивільного захисту
(на базі одного з підприємств за рішенням облдержадміністрації) у:
Житомирській області
ДСНС,
Житомирська,
Волинська,
Вінницька,
облдержадміністрації
травень
Рівненська,
Хмельницька
травень
8
Найменування заходу
Івано-Франківській області
Кіровоградській області
Дніпропетровській області
5) у загальноосвітніх, професійно-технічних та дошкільних навчальних
закладах Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки
життєдіяльності, Тижня безпеки дитини
6) просвітницької роботи серед населення з питань запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними
інфекційними
захворюваннями,
масовими
неінфекційними
захворюваннями (отруєннями)
7) Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних
14. Створення і поширення зовнішньої та внутрішньої соціальної
реклами, створення спеціальних тематичних рубрик (сторінок)
у засобах масової інформації з основних напрямів безпеки
життєдіяльності, проведення акцій “Запобігти, врятувати, допомогти”,
“Герой-рятувальник року”
15. Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, сюжетів
соціальної реклами згідно з основними вимогами безпеки
життєдіяльності з урахуванням рівня підготовки аудиторії, на яку
розраховані такі програми
Відповідальні за виконання
Строк виконання
ДСНС,
Івано-Франківська,
Закарпатська,
Львівська,
Тернопільська,
Чернівецька
облдержадміністрації
ДСНС,
Кіровоградська,
Миколаївська,
Одеська, Херсонська облдержадміністрації
ДСНС,
Дніпропетровська,
Донецька,
Запорізька,
Луганська,
Харківська
облдержадміністрації
МОН, ДСНС, МОЗ, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеві органи виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування
(за згодою)
МОЗ, Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів, МОН, ДСНС, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, місцеві органи
виконавчої влади
ДСНС, МОН, Мінмолодьспорт, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, місцеві органи
виконавчої влади
серпень
ДСНС,
МОЗ,
МОН,
Мінмолодьспорт,
Мінрегіон,
Мінінфраструктури,
Держкомтелерадіо, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеві органи виконавчої
влади
ДСНС,
Держкомтелерадіо,
МОН,
Мінмолодьспорт, МОЗ, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, місцеві органи
виконавчої влади
жовтень
листопад
квітень – травень
жовтень - листопад
до 15 грудня
лютий - вересень
до 15 грудня
—“—
9
Найменування заходу
Відповідальні за виконання
16. Розроблення та виготовлення навчальних, навчально-наочних ДСНС, МОН, Мінмолодьспорту,
брошур, посібників, буклетів, пам’яток з питань безпеки органи виконавчої влади
життєдіяльності та цивільного захисту
Строк виконання
місцеві
до 15 грудня
Виставкові, суспільні та інші заходи у сфері цивільного захисту
17. Організація та проведення Міжнародного виставкового форуму ДСНС, інші центральні та місцеві органи
“Технології захисту — 2015”
виконавчої влади, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим
___________________________________________________________
вересень
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа