close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Y8: UNED 2: CORDIAU
Pa un sy’n wahanol a pham?
Lesson 1: ST: Odd one out
Gwers 1
Y8: UNED 2: CORDIAU
• Yn ystod yr uned hon byddwch yn..
Dysgu sut i chwarae cordiau syml ar y Gitâr
Dysgu sut i chwarae cordiau ar yr allweddellau
Dysgu sut i chwarae llinell fas
Dysgu sut i chwarae curiadau roc syml ar y
drymiau
– Perfformio fel band
–
–
–
–
Y8: UNED 2: CORDIAU
Beth yw cord?
The AXIS OF AWESOME
Dilyniant o gordiau:
Bar 1
Bar 2
Bar 3
Bar 4
C fwyaf
G fwyaf
A leiaf
F fwyaf
1&2&3&4&
1&2&3&4&
1&2&3&4&
1&2&3&4&
Sawl cân allwch chi ei henwi?
GITÂR A GITÂR FAS
Gitâr: Dysgwch sut i chwarae’r pedwar cord:
C fwyaf / G fwyaf / A leiaf / F fwyaf
Bas: Dysgwch sut i chwarae’r pedwar nodyn:
C /G/A/F
Adnoddau:
Taflen Gyfarwyddiadau
Lluniau o gordiau
Gitârau
DRYMIAU
Dysgwch sut i chwarae:
Patrwm Drwm syml
Adnoddau:
Taflenni Cyfarwyddiadau
5X set o ffyn drwm
1 cit llawn
YR ALLWEDDELLAU
Dysgwch sut i chwarae’r pedwar cord:
C fwyaf / G fwyaf / A leiaf / F fwyaf
Adnoddau:
Taflen Gyfarwyddiadau
Cardiau Nodyn
Allweddellau
Y8: UNED 2:
CORDIAU
• Er mwyn i hyn weithio rhaid i chi…
– Ddilyn rheolau arferol yr ystafell
ddosbarth
– Helpu eich gilydd
– Defnyddio’r adnoddau sydd ar gael i
chi
– Rhannu’r offerynnau’n deg
– Parhau i weithio – gwnewch dasgau
estynedig unwaith y byddwch wedi
meistroli'r hanfodion
A
GRWPIAU
8N groups
B
C
Gitâr
Allweddellau
Drymiau
Heddiw
A
B
C
Gwers nesaf hanner 1af
C
A
B
Gwers nesaf 2il hanner
B
C
A
Y8: UNED 2:
Lesson
2
ST
CORDIAU
1. Beth yw cord?
2. Beth oedd y dilyniant o gordiau a
ddysgon ni?
3. Enwch gymaint o ganeuon ag y
gallwch a ddefnyddiodd y dilyniant
yma o gordiau
Gwers 2
Geiriau
Jason Mraz: I’m Yours
Well, you done done me and you bet I felt it
I tried to be chill but your so hot that I melted
I fell right through the cracks, now I'm tryin to get back
before the cool done run out I'll be givin it my best test
and nothin's gonna stop me but divine intervention
I reckon it's again my turn
to win some or learn some
But I won't hesitate no more,no more,
it cannot wait
I'm yours
Lenka – The Show
Journey – Don’t Stop
Just a small town girl
Livin' in a lonely world
She took the midnight train goin' anywhere
Just a city boy
Born and raised in south Detroit
He took the midnight train goin' anywhere
I'm just a little bit caught in the middle
Life is a maze and love is a riddle
I don't know where to go I can't do it alone I've tried
And I don't know why
Don't stop believin'
Hold on to that feelin'
Streetlight people
Beyonce – If I Were a Boy
If I were a boy even just for a day
I'd roll out of bed in the morning
And throw on what I wanted
And go drink beer with the guys
Geiriau
And chase after girls
I'd kick it with who I wanted
And I'd never get confronted for it
'Cause they stick up for me
Jay-Z
Forever young
I wanna be
Forever young
Do you really want to live forever,
forever, and ever? (Uhh)
Forever young (Young)
I wanna be (Aye, may the best of your todays...
Forever young (Be the worst of your tomorrows...
Do you really want to live forever, (But we ain't even
thinkin that far...Ya kna what i mean?)
Forever, forever young
Lady Gaga – Paparazzi
I'm your biggest fan
I'll follow you until you love me
Papa-Paparazzi
Baby there's no other superstar
You know that I'll be yourPapa-Paparazzi
Geiriau
The Beatles – Let it Be
When I find myself in times of trouble, mother Mary
comes to me,
speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness she is standing right in front
of me,
speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be, let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be
Geiriau
The Calling – Wherever You Will Go
Who will be there to take my place
When I'm gone, you'll need love
To light the shadows on your face
If a great wave should fall
RHCP: Under the Bridge
It would fall upon us all
And between the sand and stone
Could you make it on your own Sometimes I feel like I don’t have a partner
If I could, then I would
I'll go wherever you will go
Way up high or down low
I'll go wherever you will go
Sometimes I feel like my only friend,
Is the city I live in, the city of angels.
Lonely as I am, together we cry
Parwch y cordiau hyn…
Lesson 3 starter
C Fwyaf
G
D
B
G Fwyaf
C
G
E
A Leiaf
F
A
C
F Fwyaf
A
Gwers 3
C
E
Y8: UNED 2:
CORDIAU
• Yn ystod y ddwy wers nesaf byddwch yn..
– Creu band
– Dewis un o’r darnau sy’n dilyn y dilyniant hwn o
gordiau a’i ymarfer
– Perfformio fel band
Caneuon sy’n
defnyddio’r dilyniant
hwn o gordiau…
Jason M’Raz: I’m Yours
Journey: Don’t Stop
Beatles: Let It Be
Jaz Z: Forever Young
Lenka: The Show
Beyonce: If I were a Boy
Lady GaGa: Paparazzi
U2: With or without you
The Calling: Wherever
you will go
Sut i lwyddo…
• Dewiswch gân yn ddoeth
• Helpwch eich gilydd gyda’r offerynnau
• Defnyddiwch yr amser ymarfer yn
ddoeth
• Gweithiwch fel tîm
Enwch y cordiau hyn a’u
rhoi mewn trefn
Lesson 5 starter
4
a
b
3
F
A
C
A
2
c
Gwers 4
E
d
1
G
1. C Fwyaf
C
B
D
2. G Fwyaf
C
E
3. A Leiaf
G
4. F Fwyaf
Ysgrifennu Cân
Yn ystod y wers heddiw byddwch yn
•Cyfansoddi cân mewn grwpiau
Thema
Gall caneuon fod am
unrhyw beth…..
Jay-Z:
“Forever
Young”
Forever young
I wanna be
Forever young
Jason
M’Raz: “I’m
Yours”
Adele:
“Someone
like You”
But I won't
hesitate no
more,
no more,
it cannot wait
I'm yours
I heard
that you’re
settled down,
That you
found a girl
and you’re
married now
Cyfeiliant
= Y gerddoriaeth gefndir
“Forever
Young”
Cordiau
Bloc
“I’m
Yours”
“Someone
like You”
Um-cha
Cordiau
Toredig
+ llawer
mwy!
TASG: Dewiswch thema a phatrwm
cyfeiliant ar gyfer eich cân
Alaw
= Y brif alaw
The Beatles:
”Let it Be”
Journey:
“Don’t Stop”
The Calling:
“Wherever
You Will Go”
Let it be, let it be,
If I could,
Don't
stop
let it be, let it be.
then I would
believin'
Whisper words of Hold on to that feelin'
I'll go wherever
wisdom, let it be Streetlight people
you will go
Alaw
Beth sy’n gwneud alaw dda?
Peidiwch â phoeni am y geiriau
Ailadroddwch
Gwnewch yn siwr ei bod yn gofiadwy
Gwnewch ym siwr ei bod yn cyd-fynd
â’r cyfeiliant
Alaw
= Y brif alaw
Geiriau yn gyntaf
Geiriau yn ail
Dwedwch y geiriau
mewn rhythm dros y
cordiau
Ailadroddwch y cordiau a
gweithiwch yn fyrfyfyr
gan ddefnyddio’r nodau
gwyn
TASG: Ysgrifennwch alaw i gyd-fynd
â’ch cyfeiliant
Blwyddyn
8
Parwch y geiriau
allweddol hyn
Gwers 5
Alaw
Cerddoriaeth
Background gefndir
music
Cyfeiliant
Geiriau
Words
of acân
song
Geiriau
More than one
Mwy nag un nodyn
note
Cord
Y brif
The
mainalaw
tune
Ysgrifennu Cân
Awgrymiadau i lwyddo
Alaw Gofiadwy
Patrwm clir (cyflwyniad, pennill,
corws)
Sgiliau Ensemble a Pherfformio
Y8: UNED 2:
CORDIAU
Beth sy’n gwneud
perfformiad da?
Gwers 6
UNED
CORDIAU
GAIR
Cord
Mwy nag 1 nodyn
Keywords
Cyfeiliant
Mwyaf
Lleiaf
DIFFINIAD
yn cael ei chwarae
ar yr un pryd
Cerddoriaeth
gefndir
Cord â sŵn hapus
Cord â sŵn trist
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа