close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту
КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ
СЕРТИФІКАЦІЙНІ КУРСИ
для студентів ОКР
“Бакалавр”,“Спеціаліст”,“Магістр”
РІВНЕ – 2015
Шановні студенти !
Запрошуємо Вас
стати слухачами сертифікаційних курсів на базі кафедри маркетингу
Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту
Національного університету водного господарства
та природокористування
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Сертифікаційні курси призначені для студентів напрямів підготовки:
“Маркетинг”
“Міжнародна економіка”
“Туризм”
“Транспортні технології (автомобільний транспорт)”
“Економіка підприємства”
“Менеджмент”
“Облік і аудит”
“Управління персоналом та економіка праці”
“Фінанси та кредит”
Сертифікаційний курс
“Сучасний стан та розвиток інфраструктури
ринку непродовольчих товарів”
• Розглядаються ринки основних груп непродовольчих товарів господарюючих, культурно-побутових і товарів легкої
промисловості. Досліджуються особливості ринків
металопродукції, нафтохімічних, фармацевтичних і будівельних
матеріалів, сучасні напрями розвитку окремих цільових
сегментів ринку послуг, тенденції розвитку світового
вітчизняного ринків непродовольчих товарів.
• Особлива увага приділяється аналізу співвідношення структури
виробництва і споживання товарів вітчизняного і зарубіжного
походження, розвитку асортименту непродовольчих товарів,
забезпечення його структурно-економічної збалансованості.
Розглянуто особливості діяльності виробничих і торговельних
підприємств у сфері забезпечення якості та
конкурентоспроможності товарів і послуг.
Сертифікаційний курс
“Функціональні аспекти маркетингової діяльності”
• Для студентів у доступній формі розкривається суть
основних концепцій маркетингу в історичному аспекті
еволюції та здійснюється аналіз сучасного стану
концепції маркетингу. Вивчаються прикладні моделі
оцінювання конкурентоспроможності потенціалу
підприємства. Розглядаються особливості анкетування в
системі маркетингу, аромамаркетинг і маніпуляції
свідомістю в системі товаропросування.
• Широко подаються методи і моделі управління
логістичними товарами. Детально розглядаються
витрати запасів, транспортні витрати та логістичний
сервіс при формуванні логістичної концепції
підприємства
Сертифікаційний курс
“Теоретичні засади розвитку інфраструктури
товарного ринку”
• На системній основі розглядаються найважливіші
елементи інфраструктури ринку товарів і послуг як
передумови забезпечення ефективного функціонування
національної економіки.
• На основі досвіду розвитку інфраструктури західних
країн, висвітлено способи його адаптації до умов
транзитивної економіки України.
• Особливе місце під час викладання сертифікаційного
курсу відведено вивченню практичної діяльності
комерційних посередників, їхній ролі в інфраструктурі
товарного ринку, логістичним аспектам загальної
системи розподілу, зберігання та продажу товарів.
Викладачі курсу:
• Мальчик Мар’яна Василівна - доктор
економічних наук, професор кафедри
маркетингу НУВГП.
• Попко Олена Володимирівна - кандидат
економічних наук, доцент кафедри
маркетингу НУВГП.
• Толчанова Зоя Олексіївна - кандидат
економічних наук, доцент кафедри
маркетингу НУВГП.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа