close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
І семестр 2014-2015 н.р.
 Усього –
 Атестовано –
Столбец1
І курс
176
35%
108
Столбец1
ІІІ курс
67
13%
І курс
Столбец1
ІІ курс
152
30%
ІІ курс
ІІІ курс
Спортивне відділення
Столбец
1
11-і
187…
9-і
Столбец
1
9-і
Столбец
89…
1
10-і
227…
10-і
11-і
Ліцею
Семестрового
оцінювання
Курсів
Суспільногуманітарного
циклу
Паралелей
Класів
Природничоматематичного
циклу
(за середнім балом)
Ліцей, С.б,
8.35
Ліцей, пм.ц, 8.15
Ліцей, сг.ц., 8.03
С.б
с-г.ц.
п-м.ц
(за якісним показником)
Series1,
Загальноліц.п
оказник, 82%
Series1, ПМЦ,
81%
Series1, СГЦ,
79%
ВисокийSeries1,
рівень
Середній
рівень, 63,
12.52%
Достатній рівень
Series1,
Середній
рівень
Початковий
рівень, 0,
0.00%
Series1,
Достатній
рівень, 374,
74.35%
Series1,рівень
Початковий
Високий
рівень, 66,
13.12%
Series1,
Високий рівень
Середній
рівень, 92,
18.29%
Series1,
Достатній
рівень
Середній рівень
Початковий
рівень, 0,
0.00%
Series1,
Початковий
рівень
Високий
рівень, 58,
11.53%
Series1,
Достатній
рівень, 353,
70.18%
Series1,Високий рівень
Середній
рівень, 116,
23.06%
Достатній
рівень
Series1,
Середній рівень
Початковий
рівень, 0,
0.00%
Початковий
рівень
Series1,
Високий
рівень, 54,
10.74%
Series1,
Достатній
рівень, 333,
66.20%
10-і9-і
кл.,кл.
Достатній10-і кл.
11-і кл., Достатній
рівень, 157
рівень, 153
11-і кл.
9-і кл., Достатній
рівень, 64
10-і кл., Середній
рівень, 49
11-і кл., Високий
рівень, 34
10-і кл., Високий
рівень, 21
9-і кл., Високий
рівень, 11
9-і кл., Середній
рівень, 14
11-і кл., Середній
9-і кл.,10-і
Початковий
кл.,
11-і Початковий
кл., Початковий
рівень, 0
рівень,рівень,
0 рівень,
0 0
9-і кл.
10-і кл.
11-і кл., Достатній рівень,
162
10-і кл., Достатній
рівень, 108
11-і кл.
10-і кл., Середній
рівень, 97
9-і кл., Достатній
рівень, 63
10-і кл.,
Високий
11-і кл.,
Високий рівень,
рівень, 2224
9-і кл., Високий
рівень, 8
9-і кл., Середній
рівень, 18
9-і кл.,
10-і кл.,
Початковий
Початковий
11-і кл., Початковий
11-і кл., Середній рівень, 1рівень,
рівень,
0 рівень,
0 0
9-і
кл.
10-і кл.
11-і кл., Достатній
11-і кл.
рівень, 158
10-і кл., Достатній
рівень, 135
10-і кл., Середній
рівень, 74
9-і кл., Достатній
рівень, 60
11-і кл., Високий
рівень, 28
10-і кл., Високий
9-і кл., Високий
рівень,рівень,
18
12
9-і кл., Середній
рівень, 17
11-і кл., Середній
9-і кл.,10-і
Початковий
кл.,
11-іПочатковий
кл., Початковий
рівень, 1
рівень,рівень,
0 рівень,
0
0
• Мельничук Максим – 11-Б клас
(середній бал – 11,3)
• Кобець Віталій – 10-Е клас
(середній бал – 5,6)
Середній бал навчальних досягнень
С.б., ІІ курс,
9.0
С.б., ІІІ курс,
8.0
С.б., І курс,
7.7
С.б.,
Спорт.відд.,
9.0
Середній бал за циклами
ІІ курс, 8.7
с.-г.ц., п.-м.ц.,
ІІ курс, 8.7
с.-г.ц., Спорт.відд.,
п.-м.ц.,
8.8
Спорт.відд., 8.8
курс, 8.0
с.-г.ц.,п.-м.ц.,
ІІІ курс,ІІІ
7.9
п.-м.ц., І курс, 7.4
с.-г.ц., І курс, 7.2
с.-г.ц.
п.-м.ц.
я.п., ІІ курс,
Якісний показник
навчальних досягнень
92%
я.п., І курс,
69%
я.п., ІІІ курс,
81%
я.п.,
Спорт.відд.,
92%
•
•
•
•
І курс – Мажула Роман – 10-Б (10,53)
ІІ курс – Мельничук Максим – 11-Б (11,3)
ІІІ курс – Гаврук Назар – 9-А (10,3)
Спорт. в. – Примачук Настя – 11-А (11,0)
• І курс – Кобець Віталій – 10-Е (5,6)
• ІІ курс – Шкурбатський Павло – 11-Г
(7,2)
• ІІІ курс – Турик Вадим – 9-В (5,9)
• Спорт. в. – Козак Анна – 10-А (6,6)
с.б., 11-і, 9.15
Середній бал навчальних досягнень
с.б., 9-і, 8.06
с.б., 10-і, 7.85
Середній бал навчальних досягнень за циклами
п.-м. ц., 11-і,
с.-г. ц., 11-і, 8.79
8.84
п.-м. ц., 9-і, 8.01
с.-г. ц., 9-і, 7.91
п.-м. ц., 10-і,
7.59
с.-г. ц., 10-і, 7.39
с.-г. ц.
п.-м. ц.
Якісний показник навчальних досягнень
я.п., 11-і, 93%
я.п., 9-і, 80%
я.п., 10-і, 73%
• 9-і – Возняк Ольга – 9-А (10,6)
• 10-і – Мажула Роман – 10-Б(10,5)
• 11-і – Мельничук Максим – 11-Б
(11,3)
• 9-і – Турик Вадим – 9-В (5,9)
• 10-і – Кобець Віталій – 10-Е (5,6)
• 11-і – Шкурбатський Павло – 11Г (7,2)
Середній бал навчальних досягнень
Series1, 9-а, 8.69
Series1,
10-а, 10-б,
8.50 8.49
Series1,
Series1,
9-б, 7.80
Series1,
9-в, 7.69
Series1, 11-а, 9.70
Series1, 11-е, 9.55
Series1,
Series1,
11-б,11-в,
9.20 9.27
Series1,
Series1,
11-є,11-ж,
8.90 8.9
Series1,
11-г, 11-д,
8.84
Series1,
8.78
Series1,
10-д,
Series1,
7.79
10-є,
7.79 10-з,
Series1,
10-е,
7.73
Series1,
Series1,
10-ж,
7.66 7.69
Series1,
Series1,
10-в, 10-г,
7.46 7.55
Середній бал навчальних
с.-г. ц.досягнень
п.-м. ц.класів за циклами
с.-г.
ц.,ц.,
9-а,
8.64
п.-м.
9-а,
8.54
п.-м.
11-а,
9.49
с.-г. ц., 11-е, 9.39
с.-г.
ц.,ц.,
11-а,
9.38
п.-м. ц., 11-е, 9.16
п.-м.
ц.,
11-в,
9.00
с.-г.
ц.,с.-г.
11-б,
ц.,8.93
11-в,
п.-м.
ц.,
11-б,
8.868.88
п.-м.
ц.,8.64
11-ж
п.-м. ц.,
11-є,
с.-г. ц., п.-м.
11-г, 8.55
ц.,8.38
11-д,
8.49с.-г. ц., 11-ж, 8
с.-г.
п.-м.с.-г.
ц., 11-г,
ц., 11-д,
8.31 ц., 11-є, 8.42
п.-м.
ц.,8.23
10-б, 8.26
с.-г.
ц.,ц.,
10-а,
8.25
п.-м.
10-а,
с.-г. ц., 10-б, 8.08
п.-м.
ц.,
9-в, 7.76
п.-м.
9-б,
7.75
с.-г.
ц.,ц.,
9-б,
7.69
п.-м. ц.,
10-д,
7.56
п.-м.
ц.,
10-е,
п.-м.
ц.,7.53
10-є,п.-м.
7.49 ц., 10-з, 7.44
с.-г. ц., 9-в, 7.40
ц.,с.-г.
10-е,
7.30
п.-м.
ц.,7.27
10-г,
7.29
с.-г.
ц.,с.-г.
10-д,
7.29
ц.,с.-г.
10-є,
7.27
п.-м. ц.,
10-в,
п.-м.
10-ж,
7.227.11
ц.,ц.,
10-ж,
с.-г.
ц.,7.21
10-з,
ц.,6.98
10-г, 7.04
с.-г. ц.,с.-г.
10-в,
Series1, 11-а, 97%
Series1,
Series1,
11-е,
11-є,
95%
95%
Якісний показник навчальних досягнень
класів
Series1,
Series1,
11-б,11-в,
93% 94%11-д, 92%
Series1,
Series1,
Series1, 11-г,
89% 11-ж, 90%
Series1, 9-а, 89%
Series1,
Series1,
10-а,10-б,
84% 85%
Series1, 9-б, 80%
Series1, 9-в, 72%
Series1, 10-е, 78%
Series1,
Series1, 10-д,
71%10-є, 72%
Series1,
Series1,
10-ж,10-з,
66% 68%
Series1, 10-в, 66%
Series1, 10-г, 63%
Навчальні досягненння 11-А класу (середній бал )
бал,
Настя
Суспільно - гуманітарний
Природничо
- Юлія
математичний
цикл
Середнійцикл
бал,Середній
Павзюк
Тетяна
,Середній
Середній
бал, Продай
бал, Пікуль
, Примачук
,
11.0
10.9
Анастасія , 10.9 Середній бал, Яковець Ольга,
10.9Лілія ,
Середній бал, Пащук
Середній бал, Шафарчук
10.6
Середній
бал, Демчук
ОксанаЮлія
, бал,, Захарчук
10.4
Середній
Середній
бал,
Шершун Олена ,
Середній
бал, Драган
Людмила
, 10.3
Середній
бал,Олександра,
Дука Діана
,10.1
10.2
10.1 10.0
Середній
бал,
Калашникова
Середній
бал, Ліщук
Вікторія
,
10.1
Середній
бал, Летошко
Тетяна
,
Аліна , 9.7
Середній
бал, Польшакова
9.6 9.7
Середній
бал, Покора
Марія ,
Середній бал, Степко Олена ,
Середній
бал,
Крижановська
Анна
, 9.3
Середній бал, Гринюк Анна ,
Середній бал, Ковальчук Лілія ,
9.3
Середній бал, Чеканюк Ляна ,
9.1
Аліна,
9.0
8.9
8.9
8.9
Середній бал, Бедик Аліна , 8.8
Середній бал, Мартинюк Марія
Середній бал, Яцків Тетяна , 8.7
Середній
бал, Мищак Діана, 8.4
, 8.4
Середній бал
Навчальні досягненння 11-А класу (якісний показник)
Series1,Series1,
Гринюк
Демчук
Series1,
Драган
Оксана
Анна
Series1,
,Дука
100%
Юлія
,Series1,
100%
Захарчук
Діана
, 100%
Калашникова
, 100%
Олександра,
Series1, Series1,
Крижановська
Аліна
Series1,
Летошко
, Ліщук
Аліна,
Тетяна
Вікторія
Series1,
, , 100%
Series1,
Павзюк
Series1,
Пащук
Тетяна
Series1,
Пікуль
Лілія
, 100%
Series1,
Покора
,Юлія
100%
Series1,
Польшакова
,Марія
100%
Series1,
Примачук
, 100%
Series1,
Продай
Анна
Series1,
Степко
Настя
, Анастасія
Series1,
Чеканюк
,Олена
Series1,
Series1,
Шафарчук
, ,Ляна
100%
Шершун
Яковець
, 100%
Людмила
Олена
Ольга,,, 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Series1, Бедик Аліна , 95%
Series1, Ковальчук Лілія , 95%
Series1, Яцків Тетяна , 95%
Series1, Мищак Діана, 79%
Series1, Мартинюк Марія ,
68%
• Примачук Настя – 11,0
• Мартинюк Марія – 8,4
Навчальні досягненння 11-Б класу (середній бал )
Середній бал
Суспільно - гуманітарний цикл
Природничо - математичний цикл
Середній бал, Мельничук Максим,
11.3
Середній бал, Семенюк Роман, 10.5
Середній бал, Шацька Юлія, 10.3
Середній бал, Нойніц Катерина,
Середній бал, Книш Ірина, 10.0
9.9
Середній бал, Наумчук Роман,
9.8 бал, Пальчук Лілія, 9.7
Середній
Середній бал, Садовий Валентин,
Середній бал, Луцан Василина, 9.6
Середній бал,
Ваврищук
Середній бал, Клезь Наталія,
9.2 бал, Левчук Павло, 9.2
Середній
Середній бал, Романчук9.3
Анна, 9.2
Середній бал, Селезньова Анна,
Владислав,
8.9
Середній
бал, Ревчук Павло, 8.8
Середній бал, Гац Неля, 8.8
Середній бал, Нагорнюк
8.6
Середній бал, Баглай Дмитро, 8.5 Середній бал, Козак Олександр,
Середній
бал, Ленартович Володимир, 8.4Середній бал, Панасюк Павло, 8.5
Середній
бал, Ленартович
8.1
Станіслав,
8.1
Мирослав,
7.9
Навчальні досягненння 11-А класу (якісний показник)
Series1,Series1,
Баглай
Ваврищук
Series1,
Гац
Дмитро,
Владислав,
Неля,
Клезь
Series1,
100%
100%
Наталія,
Книш Series1,
Ірина,
100% 100%
Левчук Павло,
Series1,
100% Луцан
Series1,
Василина,
Мельничук
Series1,
100%
Максим,
Series1,
Наумчук
Нойніц
Роман,
Катерина,
Series1,
100% Series1,
Пальчук
100%Series1,
Ревчук
Лілія,Романчук
Series1,
Павло,
100% 100%
Садовий
Series1,
Анна,
Series1,
100%
Валентин,
Семенюк
ШацькаРоман,
Юлія, 100%
100%
100%
100%
Series1, Нагорнюк Володимир,
Series1, Панасюк Павло, 79%
79%
Series1, Series1,
Ленартович
Ленартович
Мирослав,
Станіслав,
68% 68%
Series1, Козак Олександр, 63%
Series1, Селезньова Анна, 84%
• Мельничук Максим – 11,3
• Ленартович Мирослав –
7,9
Навчальні досягненння 11-В класу (середній бал )
Середній бал
Суспільно - гуманітарний цикл
Природничо - математичний цикл
Середній бал, Лесик Віталій, 11.1
Середній бал, Варавін Дмитро,
10.4 10.3
Середній бал, Бєлих Вадим,
Середній бал, Хвост Ілля, 10.9
Середній бал, Ковердюк Роман,
Середній бал, Перванчук
Олесь,
бал,
Приходько Андрій,
Середній бал,Середній
Постернак
Дмитро,
Середній бал, Кубай Андрій,Середній
9.9
9.9
бал, Оплачко Олександр,
9.8
9.7
9.6
Середній бал, Мальчевський
9.5
Середній
бал,
Лазарев
Владислав,
Назарій, 9.3
Середній бал, Ковальчук
Василь,бал, Корнійчук Роман,
Середній
Середній
бал, Кіпень
Олександр,
8.9
Середній
Середній
бал, Грачук
бал, Ігнатович
Вадим,
8.9
Денис,
8.9
8.9
Середній бал,
Острейбал,
Микола,
8.8
8.8
Середній
Паламарчук
8.7
Середній бал, Боденко Дмитро,
Дмитро,
8.4
Середній бал, Прадійчук
Середній бал, Віктович Ігор, 8.3
8.2
Олександр, 8.1
Середній бал, Ковч Іван, 7.8
Навчальні досягненння 11-В класу (якісний показник)
Series1,
Series1,
Бєлих
Варавін
Вадим,
Series1,
Дмитро,
100%
Series1,
Грачук
100%
Ігнатович
Series1,
Вадим,Series1,
Кіпень
100%
Денис,
Series1,
Ковальчук
Олександр,
100%
Ковердюк
Series1,
Василь,
Роман,
Корнійчук
Series1,
100%
Series1,
Кубай
Роман,
Series1,
Андрій,
Лазарев
100%
Series1,
Лесик
100%
Владислав,
Мальчевський
Series1,
Віталій,
Series1,
Оплачко
100% Острей
Назарій,
Олександр,
Series1,
Микола,
Перванчук
Series1,
100% Постернак
Олесь,
Series1,
Series1,
100%
Дмитро,
Приходько
Хвост Ілля,
Андрій,
100%
100% 100%
100%
100% 100%
100%
100%
Series1, Паламарчук Дмитро,
84%
Series1, Віктович Ігор, 79%
Series1, Прадійчук Олександр,
74%
Series1, Боденко Дмитро, 74%
Series1, Ковч Іван, 53%
• Лесик Віталій – 11,1
• Ковч Іван – 7,8
Навчальні досягненння 11-Г класу (середній бал )
Середній
бал
Суспільнобал,
- гуманітарний цикл
Природничо - математичний цикл
Середній
бал, Дейнека
Тарас, 10.0
Середній
бал, Головенко
Микола,
Середній бал,Середній
Лонський Максимнюк
Середній бал, Шевчук Владислав,
9.6
Станісл., 9.6
Владислав,
бал, Пилипчук Ігор, 9.5
Середній бал, Кулик Валерій,
9.5 9.6
9.5
Середній бал, Семенюк
Середній бал, МаціюкСередній
Сергій, 9.4
Середній бал, Семенюк
Назарій,
Олександр,
9.2
Середній бал, Монастирський
Середній
Середній
бал, Рузак
бал, Савончик
Сергій, 9.0Юрій, 9.0 8.9
Середній бал, Йовчик
Вадим,
8.9
Середній
бал, Лівошук
Ігор, 8.8
Середній бал, Тимощук Назар, 8.7
Ром.,бал,
8.7 Панькевич Орест,
Середній
Середній бал, Бабенко Ярослав,
8.4
Середній бал, Савчук Олександр,
Середній бал,Середній
Луцюк Роман,
8.3
бал, Матвійчук
Олег, 8.2
Середній бал,
8.1 Базюк Антон, 8.2
8.0
Середній бал, Самотуга Денис, 7.7
Середній бал, Шкурбатський
Павл., 7.2
Навчальні досягненння 11-В класу (якісний показник)
Series1,
Series1,
Головенко
Series1,
Дейнека
Микола,
Series1,
Йовчик
Тарас,
Series1,
Кулик
Вадим,
100%
Series1,
Валерій,
Лівошук
100%Лонський
100%
Ігор,
Series1,
100%
Владислав,
Максимнюк
Series1,Series1,
Станісл.,
Маціюк
Монастирський
Сергій,
Series1,
100%Series1,
Пилипчук
Ром.,
Series1,
Рузак
Ігор,
Савончик
Сергій,
100% 100%
Юрій,
Series1,
100%
Семенюк
Series1,Series1,
Семенюк
Назарій,
Series1,
Тимощук
Олександр,
100%
Шевчук
Назар,
Владислав,
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Series1, Луцюк Роман, 84%
Series1, Панькевич Орест, 84%
Series1, Матвійчук Олег, 79%
Series1, Базюк
Бабенко
Антон,
Ярослав,
68%68%
Series1, Савчук Олександр, 63%
Series1, Самотуга Денис, 53%
Series1, Шкурбатський Павл.,
42%
• Дейнека Тарас – 10,0
• Шкурбатський Павло – 7,2
Навчальні досягненння 11-Д класу (середній бал )
Середній бал
Суспільно - гуманітарний цикл
Природничо - математичний цикл
Середній бал, Грищук Микола ,
10.6
Середній бал, Шеремета Віталій ,
Середній бал, Книшик Валентин ,
9.7
Середній бал, Халус Олександр,
Середній бал, Середній
Горпинякбал,
Микола
Домець
,
Владислав ,
9.4
Середній бал, Лимнюк Максим ,
9.3
9.2
9.2
Середній
бал, Валерій
Солтис Богдан
9.0бал, Лукашевич Денис
Середній
бал, Собчук
, 8.9 , 9.1
Середній
,
Середній бал,Середній
Жданюк бал,
Микола
Калішак
,
Володимир,
Середній бал, Галагуз Віталій, 8.7
Середній
бал,
Ткачук Артур
, 8.6
8.6
Середній
бал, Чубатюк
Олександр,
Середній
8.5 бал, Іщук Роман
8.5 , 8.5
Середній
Гайнас
Артур,
8.5
Середній
бал, Середній
Музичук
Назар
, 8.4
Середній
бал, Пінкевич
Максим
,
Середній
бал, бал,
Балачук
Богдан
, 8.4
Середній бал, Копитюк
Ілля , 8.4
бал, Поліщук
Валерій,
8.3
8.2
8.1
Середній бал, Ющик Максим , 8.0
Навчальні досягненння 11-Д класу (якісний показник)
Series1, Гайнас
Series1,
Артур,
Series1,
Горпиняк
100%
Грищук
Series1,
Микола
Микола
Домець
, ,Владислав
100%
Series1,
Валентин
Лимнюк
Series1,
, Максим
Лукашевич
, 100%
Денис ,Series1, Series1,
Собчук Series1,
Солтис
Валерій
Series1,
Богдан
Ткачук
, 100%
Халус
Артур
, 100%
Series1,
Олександр,
, 100%
Шеремета
100% Віталій ,
Series1,, Series1,
КалішакКнишик
Володимир,
100%
100%
100%
100%
100%
Series1, Галагуз Віталій, 95%
Series1, Музичук Назар , 95%
95%
Series1, Балачук Богдан , 89%
Series1, Жданюк
Series1,Микола
Іщук Роман
, 84%, 84%
Series1, Поліщук Валерій, 84%
Series1, Копитюк Ілля , 79%
Series1, Чубатюк Олександр,
79%
Series1, Пінкевич Максим , 74%
Series1, Ющик Максим , 63%
• Грищук Микола – 10,6
• Ющик Максим – 8,0
Навчальні досягненння 11-Е класу (середній бал )
Середній бал
Суспільно - гуманітарний цикл
Природничо - математичний цикл
Середній бал, Самохваленко
бал, Толосюк
Владислав,
Середній бал, Середній
Тарасюк Тарас,
11.1
Станіс, 11.1
Середній бал, Ніколайчук
Андрій,
10.7
10.6
Середній бал, Зейлик Тарас, 10.2
Чухилевич
Максим,
Середній
бал, Тимчук Владислав, Середній бал, Середній
Середній бал, Стецик Роман,
10.0
бал,
Штик Василь, 10.0
Середній бал, Михалевич Артур,
Середній
Середній бал, Куртін Любомир, 9.8
9.8бал, Шпак Михайло, 9.9
9.7
бал, Чабан
Артем , 9.6
9.6
СереднійСередній
бал, Ходневич
Михайло,
Середній бал, Мокійчук Максим,
9.3
Середній бал, Іващишин
Максим,
Середній
бал, Марчук Дмитро, 9.2
9.0
8.9
Середній бал, Ворошик Середній
Іван, 8.7 бал, Кисіль Вадим, 8.7
Середній бал, Шубка Антон, 8.7
Середній бал, Харко Олег, 8.6
Середній бал, Врагов Максим, 8.3
Середній бал, Смічик Станіслав, 8.3
Навчальні досягненння 11-Е класу (якісний показник)
Series1, Series1,
ЗейликSeries1,
Іващишин
Тарас,
Series1,
Кисіль
100%
Максим,
Series1,
Куртін
Вадим,
Любомир,
Марчук
Series1,
100% Дмитро,
Михалевич
100%Series1,
100%
Series1,
Артур,
Ніколайчук
Series1,
Самохваленко
Андрій,
Стецик
Series1,
Станіс,
Роман,Тарасюк
Series1,
100%Series1,
Тимчук
Тарас,Толосюк
Владислав,
100%Series1,
Владислав,
Series1,
Ходневич
Series1,
Чабан
Михайло,
Series1,
Артем
Чухилевич
Series1,
Шпак
, 100%
Максим,
Штик
Михайло,
Василь,
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Series1, Мокійчук Максим, 95%
Series1, Ворошик Іван, 84%
Series1, Врагов Максим, 79%
Series1, Харко Олег, 79%
Series1, Смічик Станіслав, 63%
Series1, Шубка Антон, 79%
• Самохваленко Станіслав – 11,1
• Тарасюк Тарас – 11,1
• Врагов Максим – 8,3
• Смічик Станіслав – 8,3
Навчальні досягненння 11-Є класу (середній бал )
Середній бал
Суспільно - гуманітарний цикл
Середній бал, Євтушик Вадим, 10.7
Природничо - математичний цикл
Середній бал, Сорока Павло, 10.4
Середній бал, Ковальчук Максим,
Середній9.7
бал, Кондратюк Ігор, 9.7
Середній бал, Пінчук Владислав,
Середній бал, Бугайчук Вадим, 9.6
Середній бал, Клімук Михайло, 9.3
9.3
Середній
Середній бал, Мартинюк
Остап, бал, Степанюк Михайло,
Середній бал, Віднік Станіслав,
Середній9.2
бал, Грилюк Володимир,
Середній бал, Купріянчик Дмитро,
Середній
бал,
Жабокрицький Іван,
8.9
Середній
бал,
Громовик
Андрій,
Середній
бал,
Копанчук
Дмитро,
8.8
бал, Глушко
Богдан, 8.7
8.7
Середній бал, Середній
Бурчак Артем,
8.7
8.7
Середній
Середній бал, Фіщук Андрій, 8.6
8.6бал, Заславський Юрій,
8.5
8.5
Середній бал, Гомола Вадим, 8.3
8.3
Середній
бал, Мартинюк
Середній
бал, Лопушанський
О.,Максим,
7.9
7.8
Середній бал, Свистун Максим, 7.7
Навчальні досягненння 11-Є класу (якісний показник)
Series1,
Series1,
Бурчак
Бугайчук
Series1,
ВіднікАртем,
Станіслав,
Series1,
Вадим,
Глушко
100%
Series1,
100%
Гомола
Богдан,
100%
Series1,
Грилюк
Вадим,
100%
Series1,
Громовик
Володимир,
100%Series1,
Євтушик
Андрій,
Жабокрицький
Вадим,
100%
Series1,
100%
Клімук
Series1,
Іван,Series1,
Михайло,
Ковальчук
Кондратюк
Series1,
100%
Максим,
Series1,
Копанчук
Ігор,
Купріянчик
100%
Дмитро,Series1,
Дмитро,Мартинюк
Series1, Пінчук
Остап,
Series1,
Владислав,
100%
Series1,
Сорока
Фіщук
Степанюк
Павло,
Андрій,
Михайло,
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Series1, Заславський Юрій, 95%
Series1, Свистун Максим, 68%
Series1, Лопушанський О., 63%
Series1, Мартинюк Максим, 53%
• Євтушик Максим – 10,7
• Свистун Максим – 7,7
Навчальні досягненння 11-Ж класу (середній бал )
Середній бал
Середній бал, Бойко Максим , 11.1
Суспільно - гуманітарний цикл
Природничо - математичний цикл
Середній бал, Журкевич Михайло,
10.9
Середній бал, Замига Євгеній, 10.2
Середній бал, Євдокимов Назарій,
Середній бал, Ярошук Владислав,
Середній бал, Мосієвич Сергій, 9.6
Середній бал, Ковальчук Дмитро,
9.4
9.4
Середній
бал,
Дубенський
Середній бал, Кузнєцов Едуард,
Середній
Середній
бал,
Вартанович
бал, Войтюк
Денис,
Олександр,Василь,
9.1
СереднійСередній
бал, Снитюк
Богдан,
Середній
бал,
Бражник
бал, Чимбур9.1
Богдан, 9.0
Середній
бал,
Лихач Валентин,
8.8
8.8
8.8
Середній
бал, Кухта
Владислав,
8.8
8.8
8.8
Володимир, 8.7
Середній
бал, Мартинюк
Сергій,
Середній
бал, Мартинюк
Руслан,
Середній
бал, Пігаль
Ігор, 8.4
Середній
бал,Середній
Сенюк
Руслан,
8.3
бал, Стрільчук
Сергій, 8.2
8.1
8.1
Середній бал, Дубицький
Олександр, 7.7
Середній бал, Колінько Мар’ян, 7.6
Навчальні досягненння 11-Ж класу (якісний показник)
Series1,
Series1,
Бойко
Бражник
Вартанович
Максим
Володимир,
, 100%
Денис,
Series1,Василь,
Series1,
Євдокимов
Series1,
Журкевич
Назарій,
Замига
Series1,
Михайло,
Євгеній,
Ковальчук
100%
Дмитро,
Series1, Series1,
Кухта Владислав,
Лихач Валентин,
100%
Series1,
100%
Мосієвич Сергій,
Series1,
100%Снитюк
Series1,
Series1,
Богдан,
Чимбур
Ярошук
100%
Богдан,
Владислав,
100%
Series1,
Series1,
Войтюк
Дубенський
Олександр,
100%
100% 95% 95%
100% 100%
100%
100%
Series1, Кузнєцов Едуард, 95%
Series1, Пігаль Ігор, 84%
Series1, Сенюк
Series1,
Руслан,
Стрільчук
74%
Сергій, 74%
Series1, Дубицький Олександр,
63%
Series1, Мартинюк Сергій, 68%
Series1, Мартинюк Руслан, 63%
Series1, Колінько Мар’ян, 58%
• Бойко Максим – 11,1
• Колінько Мар‘ян – 7,6
Навчальні досягненння 10-А класу (середній бал )
Середній бал
Суспільно - гуманітарний цикл
Природничо - математичний цикл
Середній
бал,Карина,
Нагорна Неоніла,
бал,
Коршунова
Дарія,Середній
бал,
Маркевич
Середній
бал, Кравчук
Середній бал, Демчук Богдана, Середній
Середній
бал, Кравець
Діана,Юлія,
10.3 10.4 10.2
10.2
10.2
Середній бал, Шульга Тетяна, 10.1
10.1
Середній бал, Лазарук Діана, 9.8
Середній
бал,
Єфімчук Ганна, 8.9
Середній бал, Литвиненко Юлія,
Середній бал,
Дзядук
Катерина,
Середній
бал, Рогожина
Анна, 8.8
Середній бал, Матвієнко вікторія,
Середній
бал, Ризенко
Анастасія,
Середній бал, Данилюк Ярослава,
8.6
Середній
бал,
Радчук
Ольга, 8.5
8.5Середній бал, Кіт Анастасія, 8.4
Середній
бал, Патейчук
бал, Пелех
Аліна,
Олена,
8.4
8.4Середній
8.4 8.4
8.4
Середній бал, Давидюк Анастасія,
Середній
бал,
Гасюк
Марія, 7.9
Середній бал,Середній
Ажнюк
Олександра,
бал,
Важатка
Катерина,
Середній
бал,Світлана,
Вершкова
Інна,
7.7 7.8
СереднійСередній
бал, Баланович
бал,
Близнюк
Галина,
7.5
7.5
7.4Оксана,
Середній бал,7.4
Близнюк
7.2
Середній бал, Євкевич Наталія, 7.1
Середній бал, Козак Анна, 6.6
Середній бал, Лотиш Діана, 7.0Середній бал, Перепеча Софія, 7.1
Навчальні досягненння 10-А класу (якісний показник)
Series1,
Series1,
Демчук
Дзядук
Богдана,
Series1,
Катерина,
Series1,
Єфімчук
100%Кіт
Series1,
100%
Ганна,
Анастасія,
Series1,
Коршунова
100%
Series1,
100%
Кравець
Series1,
Дарія,
Кравчук
Діана,
Лазарук
100%
Юлія,
100%
Діана,
Series1,
100% 100%
Маркевич
Series1, Нагорна
Карина,
Series1,
Неоніла,
ПелехSeries1,
Series1,
100%
Олена,Рогожина
Шульга
100% Тетяна,
Анна, 100%
Series1, Данилюк Ярослава,
100%
Series1, Литвиненко Юлія, 94%
Series1, Патейчук Аліна,
Series1,
94% Радчук Ольга, 94%
94%
Series1, Матвієнко вікторія,
88%
Series1, Вершкова Інна, 82%
Series1, Давидюк Анастасія,
Series1, Гасюк Марія,
76% 76%
Series1, Ажнюк Олександра,
Series1,
Series1,
Баланович
Близнюк
Близнюк
Галина,
Світлана,
71%
71%
71%
71% Оксана,
Series1, Ризенко Анастасія, 82%
Series1, Важатка Катерина, 59%
Series1, Перепеча Софія, 59%
Series1, Євкевич Наталія, 47%
Series1, Козак Анна, 41%
Series1, Лотиш Діана, 47%
• Кравчук Юлія – 10,4
• Козак Анна – 6,6
Навчальні досягненння 10-Б класу (середній бал )
Середній бал
Середній бал, Євпак Іванна , 10.2
Суспільно - гуманітарний цикл
Середній
Середній
бал, Раковець
бал, Свищо
Юлія
Сільвія
, 10.2, 10.2
Природничо - математичний цикл
Середній
Мажула
Роман
Середній
бал, бал,
Леснік
Анатолій,
10.4 10.5
,
Середній бал, Вакулюк Анна , 9.8
Середній
бал, Курочка
Ніна
Середній
бал, Кравченко
Дарія
, , 9.4
Середній бал, Гуж Олександра
, 9.2
Середній
Середній бал, Ганюк Каріна
, 9.0
9.0 бал, Макарчук Ірина, 9.1Середній
Середній
бал,
Федчик
Середній
бал, Стась
бал,
Ступачук
Ангеліна
Діана,
, 8.9
8.9Даша , 8.9
Середній бал, Менделюк Олена ,
Середній бал, Шеремета Ярослава
Середній бал, Скулінець Іван, 8.6
Середній бал, Федік Наталія,
8.4
, 8.4 8.5
Середній бал, Пахольчук Уляна ,
Середній
бал,
Брик
Юлія
,
8.2
Середній бал, Алфьорова
Середній бал, Мороз Володимир,
7.9
Катерина , 7.8
7.8
Середній бал, Щепанський Тарас,
Середній бал, Радошинська
Середній бал, Зотов Володимир,
7.4
Тетяна, 7.4
7.1
Середній
бал,
Сургент
Середній бал, Горбенко
Середній бал, Волошко Дарія , 6.9
Середній
бал, Самко
Дмитро , 6.9 Серафим,
Середній
бал, Оласюк
Владислав,
6.6
Владислав, 6.6
6.5
Навчальні досягненння 10-Б класу (якісний показник)
Series1, Вакулюк
Брик
Series1,
Юлія
Series1,
Анна
Ганюк
, 100%
Series1,
Гуж
, 100%
Series1,
Каріна
Олександра
Євпак
Series1,
,Кравченко
100%
Іванна
Series1,
, Курочка
100%
, Series1,
100%
Дарія
Макарчук
Ніна
, 100%
Менделюк
, Ірина,
100%
Series1,
100%
Олена
Series1,
Раковець
Series1,
, Свищо
Series1,
Юлія
Стась
Сільвія
Series1,
,Ступачук
100%
Ангеліна
Series1,
, 100%
Федік
Series1,
Діана,
, 100%
Федчик
Наталія,
Шеремета
100%
Даша
100%
Series1,
, 100%
Ярослава
Series1,
Леснік
, Анатолій,
Мажула Роман
100%
Series1,, Скулінець Іван, 100%
100%
100%
100%
Series1, Мороз Володимир, 94%
Series1, Пахольчук Уляна , 88%
Series1, Алфьорова Катерина ,
76%
Series1, Щепанський Тарас,
76%
Series1, Радошинська Тетяна,
65%
Series1, Зотов Володимир, 59%
Series1, Волошко Дарія , 47%
Series1, Самко Дмитро , 47%
Series1, Сургент Серафим, 41%
Series1, Горбенко Владислав,
Series1, Оласюк Владислав,
35%
35%
• Мажула Роман – 10,5
• Оласюк Владислав – 6,5
Навчальні досягненння 10-В класу (середній бал )
Середній бал
Суспільно - гуманітарний цикл
Природничо - математичний цикл
Середній бал, Бацмай Богдан, 10.4
Середній бал, Абрамович Назарій ,Середній бал, Білоножко Богдан,
Середній бал, Бурдейний
8.6
8.6
Владислав, 8.5
Середній бал, Кошицький
Середній бал, Антонюк Андрій, 8.3
8.0бал, Матвіюк Владислав,
Середній бал, Барабошко Назар,
Середній бал, Дем’янов Роман,Владисла,
7.9Середній
Середній
бал,
Васильчук
Дмитро,
7.7 Середній бал, Рослюк Костянтин,
7.6
Середній
бал, Бортник
Середній
бал, Блащук
Роман,Владислав,
7.5 7.4
Середній бал, Барсуков
Середній бал, Ковальчук
7.4
Середній бал,Середній
Огородник
Андрій,
бал,
Симонік Родіон, 7.3
7.2
Середній бал, Абрамович Вадим,Володимир, 7.2
Середній бал, Фісун Андрій, 7.1
Владислав,
Середній7.1
бал, Курівський Олег, 7.1 7.0
Середній
бал,
Галушка
Кирил,
6.9
6.8
Середній бал,
ДудзінськийЛюбомир,
6.0
Середній бал, Гупалик Віталій, 5.9
Середній бал, Степанчук Тарас, 6.4
Середній бал, Морозов Микита, 5.8
Навчальні досягненння 10-В класу (якісний показник)
Series1,
Series1,Абрамович
Антонюк Андрій,
Назарій
Series1,
100%
, Series1,
Бацмай Білоножко
Богдан, 100%
Series1,
Богдан,
Бурдейний Владислав,
Series1, Дем’янов Роман,
Series1,
100%
Кошицький Владисла,
100%
100%
100%
100%
Series1, Блащук Роман, 82%
Series1, Матвіюк Владислав,
76% Series1, Рослюк Костянтин, 76%
Series1, Барсуков Володимир,
Series1, Барабошко Назар,
65% 65%
Series1, Бортник Владислав,
59%
Series1, Фісун Андрій, 59%
Series1, Абрамович Вадим, 53%
Series1, Огородник Андрій, 53%
Series1, Ковальчук Владислав,
Series1, Васильчук
Series1, Галушка
Дмитро,
Кирил,
47% 47%
47%
Series1, Курівський Олег, 41%
Series1, ДудзінськийЛюбомир,
Series1, Гупалик Віталій, 35%
35%
Series1, Симонік Родіон, 47%
Series1, Степанчук Тарас, 35%
Series1, Морозов Микита, 24%
• Бацмай Богдан – 10,4
• Морозов Микита – 5,8
Навчальні досягненння 10-Г класу (середній бал )
Середній бал
Суспільно - гуманітарний цикл
Природничо - математичний цикл
Середній бал, Гурін Максим , 10.3
Середній бал, Мельничук
Владислав , 9.6
Середній бал, Голіков Тимур , 9.2
Середній бал, Ковч Тихон , 8.8
Середній бал, Лащук Юрій , 8.5
Середній бал, Жалко Василь , 8.4
Середній бал, Пушик Олександр ,
Середній бал, Дячук Володимир ,
Середній бал, Зюльков Геннадій ,
Середній7.8
бал, Світящук Роман , 7.9
7.8
7.6 бал, Кияновський
Середній бал, Господарик
Середній
Середній бал, Довгун Антон , 7.4
Олександр , 7.2
Середній
бал,, 7.2
Коваль
Станіслав
,
Олександр
Середній
бал, Мерчук Дмитро , 7.1
Середній
бал, Кришталь
Роман
,
Середній бал, Годлевський Остап ,
Середній бал, Дубій Ілля , 7.0
Середній
Ігор
, 6.9 ,
6.9
Середнійбал,
бал,Савчук
Соколюк
Георгій
Середній бал, Власюк Святослав
,
6.8
Середній
бал,
Дичинський
6.7 , 6.6
Середній бал, Макаревич Богдан ,
Середній бал, Багнюк
Назар
6.5
6.5
Володимир , 6.4
6.4
Навчальні досягненння 10-Г класу (якісний показник)
Series1, Голіков
Series1,
ТимурГурін
, 100%
Максим , 100%
Series1, Жалко Василь , 100%Series1, Ковч Series1,
Тихон , 100%
Лащук
Series1,
ЮрійМельничук
, 100%
Владислав
Series1, Світящук
,
Роман , 100%
100%
Series1, Зюльков Геннадій ,
71%
Series1, Пушик Олександр , 71%
Series1, Довгун
Series1,
Антон
Дячук
, 65%
Володимир , 65%
Series1, Дубій Ілля , 53%
Series1, Господарик Олександр
Series1, Власюк Святослав , 47%
, 47%
Series1, Годлевський Остап ,
Series1, Багнюк41%
Назар , 41%
Series1, Дичинський
Володимир , 35%
Series1, Коваль Станіслав , 47%
Series1, Мерчук Дмитро , 47%
Series1, Кияновський
Series1, Кришталь Роман , 41%
Series1, Савчук Ігор , 41%
Олександр , 41%
Series1, Соколюк Георгій , 35%
Series1, Макаревич Богдан ,
24%
• Гурін Максим – 10,3
• Дичинський Володимир –
6,4
• Макаревич Богдан – 6,4
Навчальні досягненння 10-Д класу (середній бал )
Середній бал
Середній бал, Дорош Олександр,
10.2
Суспільно - гуманітарний цикл
Природничо - математичний цикл
Середній бал, Кісільчук
Олександр, 10.4
Середній бал, Зубрицький Назарій,
9.4
Середній бал, Іванів
Роман, 9.0
Середній
бал, Кантерук Михайло,
Середній бал, Лазаришин
8.6 Середній бал, КостюкСередній
бал,
Станіслав,
Михайло,
8.6Кухарук
Валентин, 8.5
8.3
Середній бал, Милогородський
Середній
Середній
бал, Бортюк
бал, Воробей
Назар, 7.8
Юрій, 7.8 Середній бал, Іщук Данил, 7.8
Богдан,
7.8 7.6
Середній бал, Меліс
Тарас,
Середній бал, Безверхий
Середній бал, Калуш Микола, 7.5Середній бал, Кузьмич Андрій, 7.4
Середній бал, Сенчишин Андріан ,
Середній бал, Кузьмич Андрій, 7.3
Олександр, 7.2
Середній
бал,Середній
Лемещук
Роман,
7.1
бал,
Маленький
Максим, 7.1
Середній
бал, Макарук
Сергій,
7.0
Середній бал, Корнійчук Богдан,
Середній бал, Ганжа Назар, 6.7
6.7
6.6
Середній бал, Огон Даниїл, 6.6
Середній бал, Михайловський
Віктор , 5.8
Навчальні досягненння 10-Д класу (якісний показник)
Series1,
Series1,
Дорош
Series1,
Зубрицький
Олександр,
ІванівНазарій,
Роман, 100%
Series1, Кісільчук
Series1,
Олександр,
Костюк Михайло,
Series1,
100%
Series1,
Кухарук
Лазаришин
Станіслав,
Валентин,
Series1, Кантерук Михайло,
100% 100%
100%
100% 100%
94%
Series1, Іщук Данил, 88%
Series1, Милогородський
Богдан, 76%
Series1, Бортюк Назар, 76%
Series1, Калуш Микола, 71%
Series1, Безверхий Олександр,
Series1, Воробей
65% Юрій, 65%
Series1, Меліс Тарас, 71%
Series1, Кузьмич Андрій, 65%
Series1, Кузьмич Андрій, 59%
Series1, Маленький Максим,
Series1, Сенчишин Андріан ,
53%
53%
Series1, Ганжа Назар, 53%
Series1, Корнійчук Богдан, 47%
Series1, Лемещук Роман, 47%
Series1, Макарук Сергій, 41%
Series1, Огон Даниїл, 35%
Series1, Михайловський Віктор ,
24%
• Кісільчук Олександр – 10,4
• Михайловський Віктор –
5,8
Навчальні досягненння 10-Е класу (середній бал )
Середній бал
Суспільно - гуманітарний цикл
Природничо - математичний цикл
Середній бал, Левчук Владислав ,
9.2
Середній бал, Сидоренко Василь ,
Середній бал, Іус Артем , 9.1
Середній бал, Мордас Петро , 8.9
8.9
Середній бал, Слуцький Андрій ,
Середній бал, Гайко Богдан , 8.6
Середній бал, Климків Сергій , 8.5
Середній
бал,бал,
Мясковський
Середній ,бал,
Владислав
Середній
Новак Валентин
8.4 Романюк
8.4
Середній бал, Андрійчук Дмитро ,
Середній
Володимир
, 8.1бал, Оксентюк Максим
, 8.1 ,
8.0 Середній бал, Бочкарь Дмитро , 8.1
Середній бал, Кухарук Андрій , 7.8
Середній7.8
бал, Остапюк Сергій , 7.7
Середній бал, Альберда Олексій ,
Середній бал, Колкутін
Середній
Божик Іван , 7.4
Середній
бал, бал,
Блажевич
7.2
Володимир, 7.2
Владислав , 7.1
Середній бал, Давидюк Іван , 6.6
Середній
Середній
Яків бал,
, 6.4 Лукашевич
Середній бал, Козак Андрій
, 6.4бал, Левчик
Владислав , 6.1
Середній бал, Кобець Віталій , 5.6
Навчальні досягненння 10-Е класу (якісний показник)
Series1, ,Гайко Богдан
Series1,Series1,
,Іус
100%
Артем
Климків
, 100%
Сергій ,Series1, Кухарук
Series1,
Андрій
Левчук
, Series1,
Владислав
Series1,
Мордас
Series1,
, Мясковський
Петро
Новак
, Series1,
Валентин
Series1,
Series1,
Series1,
Остапюк
,Романюк
Сидоренко
Слуцький
Сергій
Владислав
, Василь
Андрій ,
Series1, Андрійчук Дмитро
100%
100%
100%
Володимир
100%
,100%
100%
100% , 100%
100%
100%
94%
Series1, Бочкарь Дмитро ,
88%
Series1, Божик Іван , 76%
Series1, Блажевич
Владислав , 59%
Series1, Альберда Олексій ,
53%
Series1, Оксентюк Максим ,
71%
Series1, Колкутін
Володимир, 59%
Series1, Давидюк Іван , 41%
Series1, Козак Андрій , 41%
Series1, Лукашевич
Series1, Левчик Яків
Владислав
, 35% , 35%
Series1, Кобець Віталій , 29%
• Левчук Владислав – 9,2
• Кобець Віталій – 5,6
Навчальні досягненння 10-Є класу (середній бал )
Середній бал
Суспільно - гуманітарний цикл
Середній бал, Луцик Ростислав,
10.2
Середній бал, Дзядук Назар, 9.4
Природничо - математичний цикл
Середній бал, Назарук Назар,
10.4
Середній бал, Павловій Кирило,
9.2
Середній бал, Смолінський
Леонід, 9.1
Середній бал, Бохонко
Середній бал, Борох
Андрій,
Владислав,
8.58.6 Середній бал, Лащ Анастас, 8.4
Середній бал, Мохнар Валентин,
Середній бал, Мостика
7.9
Середній бал, Поліщук
Середній
Андрій,бал,
7.9 Сіжук Сергій , 7.9
Середній бал, Кревський Дмитро,
Олександр,
7.8 ,
Середній бал, Момотюк
Сергій
Середній бал, Гаврисюк Вадим,
7.5
7.4
7.4
Середній бал, Макарук Павло, 7.2
Середній
бал, Пундик Давид, 7.2
Середній бал, Бегійович Андрій,
бал,
Пахолюк
Арнольд,
Середній бал,Середній
Омельчук
Богдан,
Середній бал, Бондарчук
Середній бал, Ульянов Дмитро,
6.8
6.8
Середній бал, Баланович
6.7
Дмитро,Ігор,
6.6 6.7
6.5
Середній бал, Пінчук Віктор, 6.5
Середній бал, Самочко Денис, 6.1
Навчальні досягненння 10-Є класу (якісний показник)
Series1, Борох
Series1,Андрій,
Series1,
Бохонко
Дзядук
Series1,
Series1,
Назар,
ЛащЛуцик
Анастас,
Ростислав, Series1, Назарук
Series1, Павловій
Назар,
Кирило,
Series1,
Series1,
СіжукСмолінський
Сергій ,
Владислав,
100%
100%100%
100% 100%
100%
100%
Леонід,
100% 100%
Series1, Мохнар
Валентин, 88%
Series1, Поліщук Андрій,
82%
Series1, Кревський
Series1, Мостика
Дмитро, 76%
Олександр, 76%
Series1, Гаврисюк Вадим,
71%
Series1, Момотюк Сергій ,
65%
Series1, Макарук Павло,
59%
Series1, Пундик Давид,
53%
Series1, Бегійович
Series1, Пахолюк
Андрій, 47%
Арнольд, 47%
Series1,
Series1,
Баланович
Бондарчук
Ігор,
Series1, Омельчук
Series1, Пінчук Віктор,
Series1, Ульянов Дмитро,
Дмитро,
41% 41%
Богдан, 41%
41%
41%
Series1, Самочко Денис,
29%
• Назарук Назар – 10,4
• Самочко Денис – 6,1
Навчальні досягненння 10-Ж класу (середній бал )
Середній бал
Суспільно - гуманітарний цикл
Природничо - математичний цикл
Середній бал, Шевчук Ілля, 10.0
Середній бал, Пех Роман, 9.3
Середній бал, Стасюк Валерій, 9.5
Середній бал, Харитонов Тарас,
бал, Трачук Сергій, 8.3
Середній бал, Рудь Вадим,
8.2 Середній
8.2
Середній
бал, Токарук Ян, 8.1
Середній бал, Чижинков Олексій,
Середній бал, Середюк Микола,
7.7
Середній бал, Маковецький
Середній бал, Олійник Іван, 7.6
7.5
Середній
бал,
Мурашко
Максим,
Середній
бал,
Михальчук
Богдан,
Волод., 7.3
7.1
Середній бал, Фещук
Андрій,
7.0
7.0
Середній бал, Рудчик Дмитро, 6.9
Середній
бал, Хринюк
Дем'ян, 6.9
Середній бал, Шрай Юрій, 6.9
Середній бал, Черних Владислав,
Середній бал, Яцюк Дмитро, 6.6
6.5
Середній бал, Шишко Артем, 6.1
Середній бал, Лавренчук
Олексан., 8.1
Навчальні досягненння 10-Ж класу (якісний показник)
Series1, Пех Роман, 100% Series1,
Series1,
Стасюк
Токарук
Валерій,
Ян,Series1,
100% Харитонов Тарас, Series1, Шевчук Ілля,
100%
100%
100%
Series1, Рудь Вадим, 82%
Series1, Лавренчук
Олексан., 71%
Series1, Маковецький
Series1, Олійник Іван,
Волод., 65%
65%
Series1, Трачук Сергій,
76%
Series1, Середюк Микола,
59%
Series1,
Series1,
Михальчук
Мурашко Максим,
Богдан, 53%
53%
Series1, Рудчик Дмитро,
47%
Series1, Чижинков
Олексій, 65%
Series1, Фещук
Series1,
Андрій,
Хринюк Дем'ян,
53%
53%
Series1, Шрай Юрій, 53%
Series1, Черних
Series1, Яцюк Дмитро,
Владислав, 35%
35%
Series1, Шишко Артем,
29%
• Шевчук Ілля – 10,0
• Шишко Артем – 6,1
Навчальні досягненння 10-З класу (середній бал )
Середній бал
Суспільно - гуманітарний цикл
Природничо - математичний цикл
Середній бал, Токарчук
Владислав
Середній
бал, Турик Назар , 10.5
, 10.2
Середній бал, Столярчук Андрій ,
9.5
Середній бал, Лащ Володимир ,
Середній бал, Борисюк Олександр
8.5
, 8.3
Середній бал, Мартинюк Євген ,
Середній
бал, Луцик
, 7.8бал, Миронюк Богдан ,
Середній
бал, Комісарук
, Богдан
Середній
бал, Зінкевич
Антон, 7.7Петро
Середній
7.4
Середній бал, Маківка Артур , 7.3
7.2
Середній бал, Штука Антон , 8.4
Середній бал, Швець Владислав ,
Середній
бал, Терещук
ДмитроМихайло
,
Середній
бал, Терещук
Середній
,
бал, Хайнацький7.5
Антон ,
Середній бал, Ступаков7.3
Богдан ,
Середній7.2
бал, Черняк Максим , 7.3
7.2
7.0
Середній бал, Токарчук Денис ,
Середній
бал, Вадим
Степанюк
Максим ,
6.6
Середній
бал, Пінчук
, 6.5
6.2
Середній бал, Пінкевич Ілля , 6.1
Навчальні досягненння 10-З класу (якісний показник)
Series1, Зінкевич
Series1,Антон,
Лащ Володимир ,
100%
100%
Series1, Столярчук Андрій Series1, Токарчук
Series1, Турик Назар
Series1, ,Штука Антон ,
, 100%
Владислав , 100%100%
100%
Series1, Борисюк
Series1, Мартинюк Євген ,
Олександр
, 76%
76%
Series1,
Комісарук Петро ,
71%
Series1, Луцик Богдан ,
65%Маківка
Series1,
Series1,
Артур
Миронюк
,
Богдан
59%
, 59%
Series1, Черняк Максим ,
71% Владислав
Series1, Швець
, 65%
Series1, Хайнацький
Антон
, 59%
Series1,
Series1,
Терещук
Терещук
Дмитро
Михайло
,
, 53%
Series1, Ступаков53%
Богдан
,
47%
Series1, Пінчук Вадим ,
35%
Series1, Пінкевич
Series1,
Ілля
Степанюк
,
Максим
29%
, 29%
Series1, Токарчук Денис ,
41%
• Турик Назар – 10,5
• Пінкевич Ілля – 6,1
Навчальні досягненння 9-А класу (середній бал )
Середній бал
Середній бал, Гаврук Назар, 10.3
Суспільно - гуманітарний цикл
Середній бал, Возняк Ольга , 10.6
Природничо - математичний цикл
СереднійЮлія
бал,, Терещук Олеся ,
Середній
бал,Іванна
Опевалова
Середній
Софія
бал, ,Романчук
Середній бал,
Мельник
,
10.5
10.4
10.4
Середній бал, Шульгач Лілія , 10.3
10.3
Середній бал, Жулінський Назар,
9.5
Середній бал, Давидовський
Середній бал, Дем`янік
,Середній
бал, Онищук
бал,
Медведєва
Альона Анна , 8.9
Середній бал, Грицаюк
, Карасинський
бал,Дарина
Козачук
Катерина
, Середній
бал, Мордас Ілля,Середній
8.8
Микола
, Денис
8.8 Середній
Середній
бал,
Середній
бал, Матящук
Діана , 8.7
Середній
,
Середній
бал,
Тихінько
Анна , Даниїла
8.6
8.6
Середній
Середній
бал, Савченко
бал,
Смєлова
Мар’яна
Дарина
,бал,,Шманда
Середній
бал,
Киричок
Антон,
8.6
,
8.6
8.5
Євгеній , 8.4 Середній бал, Гонікман Марта ,8.5
8.3
Середній бал, Романишин8.2
Яна ,8.2
8.0
7.9
Середній бал, Малик Катерина ,
Середній бал, Курта Олександра ,
Середній бал, Персик Галина , 7.4
7.4
Середній бал, Єгорова Тетяна
,
7.3
Середній бал, Шевчук Наталія , 7.1
7.1
Середній бал, Бігун Дмитро, 6.2
Навчальні досягненння 9-А класу (якісний показник)
Якісний
Якісний
Якісний
показник,
показник,
Якісний
показник,
Якісний
Гаврук
показник,
Якісний
показник,
Якісний
показник,
показник,
Якісний
Возняк
показник,
Якісний показник,
Якісний
Якісний
показник,
Якісний
показник,
показник,
Якісний показник,
Якісний показник,
Якісний
Якісний
показник,
Якісний
показник,
показник,
Якісний
показник,
Мордас
Грицаюк
Давидовський
Назар,
Жулінський
Денис
Карасинський
100%
, 100%
Киричок
Микола
Назар, ,100%
Антон,
Євгеній
Ольга
100%
Дем`янік
, , 100%Козачук
ДаринаКатерина
, 100%Матящук
Медведєва
, 100%
Мельник
ДіанаАльона
, 100%
Опевалова
Іванна
, 100%
, 100%
Софія
Романчук
, 100% Юлія
Терещук
, 100%
Тихінько
Олеся
Шульгач
Анна
, 100%
Лілія
, 100%, 100%
Ілля,
94%
Якісний показник,
Якісний показник,
Якісний показник,
94%
100%
Гонікман Марта , 89%
Онищук Анна , 89% Савченко Мар’яна , 89%
Якісний показник,
Якісний показник,
Романишин Яна , 83%
Шманда Даниїла , 83%
Якісний показник,
Смєлова Дарина , 78%
Якісний показник, Малик
Катерина , 72%
Якісний показник, Курта
Якісний показник, Персик
Олександра , 67%
Галина , 67%
Якісний показник, Шевчук
Наталія , 61%
Якісний показник,
Єгорова Тетяна , 56%
Якісний показник, Бігун
Дмитро, 39%
• Возняк Ольга – 10,6
• Бігун Дмитро – 6,2
Навчальні досягненння 9-Б класу (середній бал )
Середній бал
Середній бал, Антоненко
Валентин, 10.2
Суспільно - гуманітарний цикл
Природничо - математичний цикл
Середній бал, Музичук Олександр
, 10.4
Середній бал, Федорчук Іван , 10.2
Середній бал, Лисенко Владислав,
Середній
бал, Яремчук
Андрій , 8.4
Середній
бал,
Чубейко
СереднійСередній
бал, Босак
бал,
Юрій,
Галюк
8.2 Дмитро , 8.2 Середній бал, Жимелко Андрій ,
Середній бал,
Цьолик
Богдан,
8.2 Назар, , 8.3
8.2
бал,
Цьомах
Середній Середній
бал, Фіщук
Роман,
Середній
8.0 Владислав
бал, Якимчук
Назар , 8.0
Середній бал, Гурин Давид , 7.8
7.8Владислав
7.8
Середній
бал,
Дуброва
Середній
бал,
Дубенський
Середній бал,
Середній
Позяйкін
бал,
Денис,
Сьомак
7.6Роман , 7.6Середній бал, Юрченко Андрій, 7.6
Середній
бал,
Катков
бал,
Богдан
Корнійчук
, 7.3 Юрій,
7.3
7.3Середній
Мирон
, Середній
бал, Клец
Владислав
, Нечипорук
Середній
бал,
Тарас, 7.2
Михайло
,,7.2
Середній бал, Богач Вадим, 7.1 Середній бал, Денисюк
Середній
бал, Денисюк
Середній бал, Панасюк Петро , 6.9
6.9Вадим, 6.9
6.9
Середній бал, Веремко
Станіслав,
Середній бал, Рукавічніков
6.5
Ярослав, 6.3
Навчальні досягненння 9-Б класу (якісний показник)
Series1, Антоненко
Валентин,
100%
Series1,
Босак
Series1,
Series1,
Юрій,
Галюк
94%
Гурин
Дмитро
Давид
, 94%, 94%
Series1,
Музичук
Олександр
Series1,
Лисенко
Владислав,
94%, 100%
Series1, Жимелко Андрій ,
78%
Series1,
Series1,
Федорчук
Series1,
Фіщук
Series1,
Роман,
Цьолик
Іван
Series1,
Цьомах
, Series1,
100%
Богдан,
Чубейко
Владислав
Яремчук
Назар
, Андрій
,
,
100%
100%100%100%100%
Series1, Нечипорук Тарас,
Series1,
Series1,Денис,
Сьомак78%
Роман , 78%
78% Позяйкін
Series1, ДуброваSeries1,
Владислав
Клец Владислав ,Series1, Панасюк Петро ,
Series1, Богач Вадим, 67%
Series1,
Series1,
Богдан
Корнійчук
, 67%Юрій, 67%
, 67% Катков
67%
67%
Series1, Дубенський
Михайло , 61%
Series1, Денисюк Мирон ,
56%
Series1, ВеремкоSeries1,
Станіслав,
Денисюк Вадим,
50%
50%
Series1, Рукавічніков
Ярослав, 44%
Series1, Юрченко Андрій,
83%
Series1, Якимчук Назар , 72%
• Музичук Олександр – 10,4
• Рукавічніков Ярослав – 6,3
Навчальні досягненння 9-В класу (середній бал )
Середній бал
Суспільно - гуманітарний цикл
Природничо - математичний цикл
Середній бал, Юзвик Сергій, 10.2
СереднійПавло,
бал, Зінчук Дмитро, 9.1
Середній бал, Єпіфанович
Середній бал, Волох Дмитро, 8.88.7
Середній бал, Шкурупій Віталій,
9.3
Середній бал, Ожеховський
Середній бал, Юрчук Павло, 8.6
Середній
бал, Петрощук Максим,
Назарій,
8.4
Середній бал, Стасюк Володимир,
8.2
Середній
бал,
Бортник
Середній бал, Голод Богдан, 8.1
Середній
бал,Середній
Шульга Ярослав,
8.1
8.1
Середній
бал, Ханзерук
Максим,
бал, Юрченко
Середній бал,
Колосбал,
Леонід,
7.9 Любомир,
Володимир, 7.8
Середній
Нелипюк
Середній
бал,
Чічков
Олексій,
7.7
7.7
Середній
бал,
Парфенюк
Дмитро,
Владислав, 7.6
Середній бал, Клімук Максим, 7.6
Середній
бал,
Селівончик
Максим,
Середній бал, Король7.5
Богдан, 7.4
Середній
бал, Рибак
Юрій,
7.3
7.3
7.1
Середній
бал,
ДударСередній
Давид, 7.1
Середній бал, Алієв
Назарій
, 6.9
бал, Завгородній
Середній бал, Савицький Денис,
Середній
бал,
Спасенко Андрій, 6.7
Дмитро, 6.6
6.6
Середній бал, Козяр Валерій, 6.4
Середній бал, Жук Денис, 6.1
Середній бал, Турик Вадим, 5.9
Навчальні досягненння 9-В класу (якісний показник)
Series1, Волох Дмитро,
Series1, Зінчук Дмитро,
Series1, Єпіфанович
100%
100%
Павло, 94%
Series1,
Series1,
Шкурупій
Series1,
Series1,
Шульга
Віталій,
Юзвик
Юрчук
Ярослав,
Сергій,
Павло,
100%100%100%
100%
Series1, Ожеховський
Назарій, 89%
Series1, Голод Богдан, 89%
Series1, Клімук Максим,
Series1, Петрощук
Series1, Стасюк
83% Колос Леонід, 83% Максим, 83%
Володимир, 83%
Series1,
Series1, Бортник
Series1, Король Богдан,
Володимир, 78%
78%
Series1, Рибак Юрій, 78%
Series1,
Series1,
Ханзерук
Чічков
Максим,
Олексій,
Series1, Юрченко
72% 72%
Владислав, 72%
Series1, Нелипюк
Series1, Парфенюк
Любомир,Дмитро,
67%
67%
Series1, Дудар Давид, 50%
Series1, Алієв Назарій , Series1, Завгородній
44%
Дмитро, 44%
Series1, Козяр Валерій,
39%
Series1, Жук Денис, 28%
Series1, Селівончик
Максим, 56%
Series1, Савицький Денис,
50%
Series1, Спасенко Андрій,
39%
Series1, Турик Вадим, 28%
• Юзвик Сергій – 10,2
• Турик Вадим – 5,9
Претенденти на відзнаку
9-А
Возняк
Ольга
Мельник
Іванна
Опевалова
софія
Романчук
Юлія
Терещук
Олеся
Шульгач
Лілія
Гаврук
Назар
Претенденти на відзнаку
10-і класи
10-А
10-Б
10-В
10-Г
10-Д
10-Є
10-З
• Коршунова
Дарія
• Кравець
Діана
• Кравчук
Юлія
• Маркевич
Катерина
• Нагорна
Неоніла
• Мажула
Роман
• Леснік
Анатолій
• Євпак
Іванна
• Раковець
Юлія
• Свищо
Сільвія
• Бацмай
Богдан
• Гурін
Максим
• Кісільчук
Олександр
• Дорош
Олександр
• Луцик
Ростислав
• Назарук
Назар
• Токарчук
Владислав
• Турик Назар
Претенденти на відзнаку
11-і класи
11-А
11-Б
11-В
11-Д
11-Е
11-Є
11-Ж
• Павзюк
Тетяна
• Прудай
Анастасія
• Примачук
Анастасія
• Пікуль Юлія
• Мельничук
Максим
• Лесик
Віталій
• Хвост Ілля
• Грищук
Микола
• Ніколайчук
Андрій
• Тарасюк
Тарас
• Толосюк
Владислав
• Євтушик
Вадим
• Бойко
Максим
• Журкевич
Михайло
АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
ЗА І СЕМЕСТР
2014-2015 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
З ПРЕДМЕТІВ ЗНО








Українська мова
Українська література
Алгебра
Геометрія
Історія України
Іноземна мова
Фізика
Біологія
УКРАЇНСЬКА МОВА
Навчальні досягнення з української мови
Середній бал
Series1, 10-А Васейко О.С., 9.4
Series1, 10-А Гусаровська Г.І.,
8.7 10-Б Гусаровська Г.І., 8.6
Series1,
Series1, 9-А(ІІ) Шиць А.А., 8.0
Series1, 11-Е Васейко О.С., 8.9
Series1, 11-Б Васейко О.С., 8.4
Series1, 11-А
Волох11-В
А.С., 8.1
Series1,
Series1,Гусаровська
11-Г ВасейкоГ.І.,
О.С., 7.8 Series1, всього, 7.9
Series1,
11-Є Сахарська
Н.П.,Н.П.,
7.5 7.3
7.5
Series1,
Сахарська
Series1, 9-А (І) Антош
Г.В.,
7.3
Series1,
7.3
Series1, 9В(ІІ) Осійчук Л.В., 7.3
Series1, 11-Д Сахарська11-Ж
Н.П.,
7.3 РАЗОМ,
Series1,
Series1, всього,
7.0 10-Б Бріус Т.В., 7.1
Series1,
всього,
7.0
Series1,
10-Є
Осійчук
Л.В.,
7.0
Series1,
10-Ж
Осійчук
Л.В.,
6.9
Series1, 9-Б Антош Г.В., 6.8
Series1,
10-Д БріусОсійчук
Т.В., 6.8Л.В., 6.7
Series1,
10-З Сахарська Н.П., 6.6
Series1, 10-Г
Бріус 10-Е
Т.В., 6.5Series1,
Series1, 10-В Бріус Т.В., 6.2
Series1, 9В(І) Антош Г.В., 6.0
УКРАЇНСЬКА МОВА
Навчальні досягнення з української мови за І семестр 2014-2015 н.р.
9-А (І) 9-А(ІІ) 9-Б
9В(І) 9В(ІІ)
всьог
всьог
10-А 10-А 10-Б 10-Б 10-В 10-Г 10-Д 10-Е 10-Є 10-Ж 10-З
11-А 11-Б 11-В
о
о
11-Г 11-Д 11-Е 11-Є 11-Ж
всьог РАЗО
о
М
Початковий рівень 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%
Середній рівень
20.0% 13.3% 41.4% 67.0% 20.0% 33.7% 37.5% 6.7% 35.7% 0.0% 60.0% 66.7% 60.0% 37.5% 44.0% 47.6% 63.6% 44.9% 11.5% 4.5% 21.7% 16.7% 17.4% 4.3% 13.0% 21.7% 13.9% 31.4%
Достатній рівень
60.0% 53.3% 58.6% 33.0% 80.0% 57.3% 75.0% 53.3% 50.0% 75.0% 36.0% 29.2% 28.0% 62.5% 44.0% 47.6% 22.7% 45.4% 65.4% 72.7% 69.6% 79.2% 78.3% 60.9% 82.6% 69.6% 72.2% 57.5%
Високий рівень
13.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 7.9% 12.5% 40.0% 14.3% 25.0% 4.0% 4.2% 12.0% 0.0% 12.0% 4.8% 13.6% 10.1% 23.1% 22.7% 8.7% 4.2% 4.3% 34.8% 4.3% 8.7% 13.9% 11.1%
УКРАЇНСЬКА МОВА
Series1, 10-Б Гусаровська
Series1, 11-Б Васейко
Series1,
О.С., 11-Е Васейко О.С.,
Series1, 10-А Навчальні
Гусаровська досягнення з української мови
95.5%
95.7%
Г.І., 100.0%
Якісний показник
Г.І., 93.3%
Series1, 11-А Волох А.С.,
Series1,
Series1, 11-Є Сахарська
Series1, 9-А(ІІ) Шиць
А.А., 10-А Васейко О.С.,
88.5%
87.5%
Н.П.,
87.0%
86.7%
Series1,Series1,
11-Г Васейко
О.С.,
Series1,
всього, 86.1%
11-Д Сахарська
83.3%
Series1, 9В(ІІ) Осійчук Л.В.,
Н.П., 82.6%
Series1, 11-В Гусаровська
Series1, 11-Ж Сахарська
80.0%
Г.І., 78.3%
Н.П., 78.3%
Series1, 9-А (І) Антош Г.В.,
73.3%
Series1, 10-Б Бріус Т.В.,
Series1, 10-Е Осійчук Л.В.,
Series1, всього, 65.2% 64.3%
62.5%
Series1, 9-Б Антош Г.В.,
Series1, 10-Є Осійчук Л.В.,
58.6%
56.0%
всього,
Series1,
10-ЖSeries1,
Осійчук
Л.В., 55.5%
52.4%
Series1, 9В(І) Антош Г.В.,
33.0%
Series1, 10-В
Бріус10-Д
Т.В.,Бріус Т.В.,
Series1,
40.0%
40.0%
Series1, 10-З Сахарська
Series1, 10-Г Бріус Т.В.,
Н.П., 36.4%
33.3%
Series1, РАЗОМ, 68.6%
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Навчальні досягнення з української літератури
Середній бал
Series1, 10-А Гусаровська Г.І.,
Series1, 9.0
10-Б Гусаровська Г.І., 9.0
Series1, 9-А Антош Г.В., 8.3
Series1, всього, 7.6
Series1, 9-Б Антош Г.В., 7.4
Series1, 9-В Антош Г.В., 7.1
Series1,Series1,
11-Б Васейко
О.С., 8.9 Г.І.,
11-В Гусаровська
Series1,8.6
11-Г Васейко О.С., 8.6
Series1, 11-А Волох А.С., 8.4
всього, 7.7
Series1,Series1,
10-Є Осійчук
Л.В.,Series1,
7.6Л.В., 7.5
10-Ж Осійчук
Series1, 10-Д Бріус Т.В., 7.4
Series1,
10-З Сахарська Н.П., 7.1
Series1, 10-Е Осійчук
Л.В., 7.1
Series1,Series1,
10-В Бріус
6.8
10-ГТ.В.,
Бріус
Т.В., 6.8
Series1, 11-Е Васейко О.С., 9.4
Series1, всього, 8.3
Series1, РАЗОМ, 7.9
Series1, 11-Д Сахарська
Series1, 11-Є
Н.П.,
Сахарська
7.6
Н.П., 7.6
Series1, 11-Ж Сахарська Н.П., 7.3
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Навчальні досягнення з української літератури
9-А
9-Б
9-В
всьог
всьог
всьог РАЗО
10-А 10-Б 10-В 10-Г 10-Д 10-Е 10-Є 10-Ж 10-З
11-А 11-Б 11-В 11-Г 11-Д 11-Е 11-Є 11-Ж
о
о
о
М
Початковий рівень 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Середній рівень
10.0% 20.7% 23.3% 18.0% 0.0% 6.7% 44.0% 37.5% 20.0% 25.0% 28.0% 19.0% 31.8% 22.5% 3.8% 0.0% 4.3% 4.2% 4.3% 0.0% 13.0% 21.7% 6.4% 15.7%
Достатній рівень
66.7% 75.9% 76.7% 73.0% 61.3% 40.0% 52.0% 54.2% 64.0% 75.0% 60.0% 76.2% 54.5% 59.0% 73.1% 63.6% 73.9% 75.0% 91.3% 47.8% 82.6% 69.6% 72.2% 66.4%
Високий рівень
23.3% 3.4% 0.0% 9.0% 38.7% 53.3% 4.0% 4.2% 16.0% 0.0% 12.0% 4.8% 13.6% 18.1% 23.1% 36.4% 21.7% 20.8% 4.3% 52.2% 4.3% 8.7% 21.4% 17.7%
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Series1, 10-А Гусаровська
Навчальні
Г.І.,досягнення з української літератури
Series1,
11-Б Васейко
Series1,
11-Г
О.С.,Васейко
Series1,
О.С.,
11-Е Васейко
Series1,
11-В
Гусаровська
Г.І.,
Series1,
11-Д
Сахарська
Н.П., О.С.,
Series1, 11-А Волох100.0%
А.С., 96.2%
Series1,
10-Б Гусаровська Г.І.,
100.0%
100.0%
Якісний показник
95.8%
95.7%
95.7%
Series1, всього, 93.6%
93.3%
Series1, 9-А Антош Г.В., 90.0%
Series1, всього, 82.0%
Series1, 9-Б Антош Г.В., 79.3%
Series1, 9-В Антош Г.В., 76.7%
Series1, 11-Є Сахарська Н.П.,
87.0%
Series1, РАЗОМ, 84.1%
10-Ж Осійчук Л.В., 81.0%
Series1, 10-Д Бріус Series1,
Т.В., 80.0%
Series1, всього, 77.1%
Series1, 10-Е Осійчук Л.В., 75.0%
Series1, 10-Є Осійчук Л.В., 72.0%
Series1, 10-З Сахарська Н.П.,
68.2%
Series1, 10-Г Бріус Т.В., 58.3%
Series1, 10-В Бріус Т.В., 56.0%
Series1, 11-Ж Сахарська Н.П.,
78.3%
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Навчальні досягнення з історії України
Середній бал
Series1, 9-А Миколайчук А.М.,
8.0
Series1, 11-Е Косміна Р.І., 8.7
Series1, 11-А Косміна Р.І., 8.6
Series1, 11-В Клок С.О., 8.4
Series1, всього, 8.1
Series1, 11-Б Клок С.О., 7.9
Series1,
11-Є
Косміна
Р.І., 7.8 Р.І., 7.7
Series1, 11-Д КосмінаSeries1,
Р.І., 7.711-Ж Косміна
Series1, 11-Г Косміна Р.І., 7.6
Series1, РАЗОМ, 7.4
Series1, 10-Б Юхимчук О.А., 7.6
Series1, 10-А Юхимчук О.А., 7.5
Series1, 9-Б Юхимчук
О.А.,
7.3 7.3
Series1, всього,
Series1, 10-Д Клок С.О., 7.1
Series1, всього, 7.0
Series1, 10-Є Юхимчук
О.А.,Юхимчук
6.9
Series1,
10-З
О.А., 6.8
Series1,
10-Г
Series1,
Клок
С.О.,
10-Е
6.8
Юхимчук
О.А.,
6.8
Series1, 10-В Клок С.О., 6.7
Series1, 10-Ж Юхимчук О.А., 6.7
Series1, 9-В Юхимчук О.А., 6.5
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Навчальні досягнення з історії України
9-А
9-Б
9-В
всьог
10-А 10-Б 10-В
о
10-Г 10-Д 10-Е 10-Є 10-Ж 10-З
всьог
11-А
о
11-Б
11-В
11-Г 11-Д 11-Е
11-Є 11-Ж
всьог РАЗО
о
М
Початковий рівень 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Середній рівень
16.7% 31.0% 60.0% 36.0% 25.8% 30.0% 44.0% 58.3% 44.0% 37.5% 40.0% 52.4% 50.0% 41.4% 3.8% 22.7% 8.7% 16.7% 0.0% 4.3% 13.0% 26.1% 11.8% 29.4%
Достатній рівень
60.0% 55.2% 36.7% 50.6% 51.6% 53.3% 52.0% 33.3% 40.0% 62.5% 52.0% 47.6% 36.4% 48.0% 65.4% 59.1% 56.5% 83.3% 95.7% 65.2% 78.3% 60.9% 70.6% 56.9%
Високий рівень
23.3% 13.8% 3.3% 13.5% 22.6% 16.7% 4.0% 8.3% 16.0% 0.0% 8.0% 0.0% 13.6% 10.6% 30.8% 18.2% 34.8% 0.0% 4.3% 30.4% 8.7% 13.0% 17.6% 13.7%
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Series1, 11-Д Косміна Р.І., 100.0%
Навчальні досягнення з історії України
Series1, 11-А Косміна Р.І., 96.2% Series1, 11-Е Косміна Р.І., 95.7%
Якісний показник
Series1, 11-В Клок С.О., 91.3%
Series1, всього, 88.2
Series1, 11-Є Косміна Р.І., 87.0%
Series1, 9-А Миколайчук А.М.,
83.3%
Series1, 11-Г Косміна Р.І., 83.3%
Series1, 11-Б Клок С.О., 77.3%
Series1, 10-А Юхимчук О.А.,
74.2%
Series1, 10-Б Юхимчук О.А.,
Series1, 9-Б Юхимчук О.А., 69.0% 70.0%
Series1, 11-Ж Косміна Р.І., 73.9%
Series1, РАЗОМ, 70.6
Series1, 10-Е Юхимчук О.А.,
Series1,
10-Є Юхимчук О.А.,
62.5%
60.0%
Series1, всього, 58.6%
Series1, 10-В Клок
Series1,
С.О.,
10-Д
56.0%
Клок С.О., 56.0%
Series1, всього, 64.0%
Series1, 10-З Юхимчук О.А.,
Series1, 10-Ж Юхимчук
50.0%О.А.,
47.6%
Series1, 9-В Юхимчук О.А.,
40.0%
Series1, 10-Г Клок С.О., 41.7%
ІНОЗЕМНА МОВА
Series1, 10-Б Семенюк І.В., 10.0
Навчальні досягнення з іноземної мови
Середній бал
Series1, 11-А Дика Н.А., 8.8
Series1, 9-АSeries1,
Прищепа
С.К.,
8.3Н.А., 8.2
10-А
Дика
Series1, 11-Е Прищепа С.К., 8.9
Series1, 11-В Прищепа С.К., 8.2
Series1, 11-Ж Прищепа С.К., 8.2
Series1, 11-Е Лещук І.П., 8.0
Series1, 10-В Семенюк І.В., 7.9Series1, 10-Є Семенюк І.В.,
7.9
Series1, 11-АSeries1,
Лещук11-Б
І.П., Лещук
7.8
Series1, 10-Е Свента З.В., 7.8
І.П., 7.8
Series1, всього,
Series1, 11-Є
Прищепа
С.К., 7.77.7
Series1,
11-Д
С.К., 7.6
Series1,Series1,
11-Г
Лещук
І.П.,Прищепа
7.6
І.П.,11-Є
7.5 Лещук І.П., 7.5
Series1, 11-В Лещук11-Д
І.П., Лещук
7.5Series1,
Series1,
10-Г10-Д
Семенюк
І.В.,
7.3 7.3
Series1, 11-Б Прищепа С.К., 7.3
Series1, 9-А Дика Н.А., 7.3
Series1,
Свента
З.В.,
Series1, , 7.1
Series1, 10-Б Дика Н.А., 7.1
Series1, 11-А СеменюкSeries1,
І.В., 7.0 11-Г Прищепа С.К., 6.9
Series1,Series1,
всього,10-Б
6.8 Свента З.В., 6.8
Series1,І.В.,
всього,
6.8
Series1,
10-Ж10-З
Семенюк
6.76.6
Series1,
Series1,
10-З
Свента
Семенюк
З.В.,
І.В., 6.6
Series1, 11-Ж Лещук І.П., 6.6
Series1,
10-АН.А.,
Семенюк
Series1,
9-Б Дика
6.6 І.В., 6.6
Series1, 10-Е Семенюк І.В., 6.4
Series1, 9-В Дика Н.А., 6.2
Series1, 10-В Свента
З.В., 6.0
Series1,
10-Д Семенюк І.В., 5.9
Series1, 10-Ж Свента З.В., 5.7
Series1, 10-Є Свента З.В., 5.5
Series1, 10-Г Свента З.В., 5.0
ІНОЗЕМНА МОВА
Навчальні досягнення з іноземної мови
9-А 9-А 9-Б 9-В
всь 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- всь 11- 11- 11- 11- 11- 11- 1111- 1111- 11- 11- 11- всь РАЗ
11-Г11-Г
11-Е11-Е
ого А А Б Б Б В В Г Г Д Д Е Е Є Є Ж Ж З З ого А А А Б Б В В
Д Д
Є Є Ж Ж ого ОМ
Початковий рівень 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Середній рівень
9.1 47. 65. 70. 56. 56. 20. 33. 27. 0.0 58. 76. 91. 33. 33. 84. 16. 58. 83. 23. 81. 50. 54. 63. 51. 5.9 0.0 0.0 8.3 30. 8.3 18. 16. 33. 8.3 9.1 10. 7.7 9.1 0.0 36. 0.0 12. 37.
Достатній рівень
72. 26. 20. 16. 27. 31. 33. 44. 63. 0.0 33. 38. 8.3 41. 50. 15. 58. 41. 16. 53. 18. 40. 36. 18. 35. 88. 50. 100 83. 60. 75. 72. 83. 66. 83. 81. 70. 53. 90. 91. 63. 83. 75. 49.
Високий рівень
18. 26. 13. 13. 16. 12. 46. 22. 9.1 100 8.3 7.7 0.0 25. 16. 0.0 25. 0.0 0.0 23. 0.0 10. 9.1 18. 14. 5.9 50. 0.0 8.3 10. 16. 9.1 0.0 0.0 8.3 9.1 20. 38. 0.0 8.3 0.0 16. 11. 13.
ІНОЗЕМНА МОВА
Series1, 10-Б Семенюк Навчальні
І.В.,
Series1,
Series1,
11-А Дика
11-А Н.А.,
Семенюк
100.0%
І.В.,
Series1,
Series1,
11-Є
11-Ж
Прищепа
Прищепа
С.К.,С.К.,
досягнення з іноземної мови
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Якісний показник
11-Е Прищепа С.К.,
Series1,
11-В Прищепа
С.К.,Series1,
Series1, 11-А Лещук І.П.,
94.1%
Series1, 9-А Прищепа С.К.,
Series1,
11-Д Прищепа С.К.,
92.3%
Series1, 11-Б Лещук91.7%
І.П.,
Series1,
91.7% 11-Д Лещук
І.П.,11-Є
91.7%
Лещук
І.П., 90.9%
90.9%
90.9%
Series1,Series1,
11-Е
Лещук І.П.,
90.0%
Series1, всього, 87.7%
Series1, 10-Е Свента З.В., 83.3%
Series1, 10-А Дика Н.А., 80.0%
Series1, 11-Г Лещук І.П., 83.3%
Series1, 11-В Лещук І.П., 81.8%
Series1, 10-Є Семенюк І.В.,
76.9%
Series1, 10-Б Дика Н.А., 72.7%
Series1, 11-Б Прищепа С.К.,
70.0%
Series1, 11-Г Прищепа С.К.,
66.7%
Series1, Series1,
11-Ж Лещук
І.П.,62.8%
63.6%
РАЗОМ,
Series1, 10-Г Семенюк І.В.,
Series1, 10-Б Свента З.В., 66.7%
Series1, 10-Д
Свента З.В., 66.7%
66.7%
Series1, 10-Ж Семенюк І.В.,
50.0%
Series1, всього, 49.8%
Series1, 9-А Дика Н.А., 52.6%
Series1, 10-В Семенюк І.В.,
Series1, 10-А Семенюк І.В.,
46.2%
Series1, 10-З Свента З.В., 45.5%
Series1, всього,
43.8%
43.8%
Series1, 10-В Свента З.В., 41.7%
Series1, 10-Е Семенюк І.В., 41.7%
Series1, 10-З Семенюк І.В., 36.4%
Series1, 9-Б Дика Н.А., 34.5%
Series1, 9-В Дика Н.А., 30.0%
Series1,І.В.,
10-Ж Свента З.В., 18.2%
Series1, 10-Д Семенюк
Series1, 10-Є Свента З.В., 16.7%
15.4%
Series1, 10-Г Свента З.В., 8.3%
АЛГЕБРА
ГЕОМЕТРІЯ
ФІЗИКА
БІОЛОГІЯ
Викладання предметів по семестрах
Держ.ст.
Предмет
І семестр
ІІ семестр
9 клас
1,5
Географія
2
1
4,5
Фіз.культура
4
5
10 клас
0,5
Худ.культура
1
0
1,5
Географія
2
1
1,5
Біологія
1
2
11 клас
0,5
ЛіС
0
1
2,5
Історія України
3
2
0,5
Худ.культура
1
0
0,5
Астрономія
1
0
1,5
Біологія
2
1
0,5
Екологія
0
1
Індивідуальні години
◦ 9-і класи – 60 год.
◦ 10-і, 11-і – 240 год.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа