close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УМОВИ ВСТУПУ у ВНЗ 2015
Умови прийому до ВНЗ у 2015 р.
Наказ МОН України від 15.10.2014 №1172,
зареєстровано в Мін*юсті 04.11.2014:
 Прийматимуться сертифікати ЗНО лише 2015.
 ВНЗ самостійно формують перелік предметів, із
яких потрібно пройти ЗНО, визначають їх
пріоритетність. Від цього будуть залежати
коефіцієнти різних складових конкурсного бала.
 Збережено право для вузів встановлювати мінімальний
прохідний бал.
 Визначення пріоритетності ВНЗ при подачі заяви.
Пріоритетність, визначена в заяві, не може бути змінена
протягом вступної кампанії.
•
Правилами прийому до
вищих навчальних закладів
України встановлюється:
 перелік та кількість сертифікатів ЗНО
 Рівень складності (базовий або
поглиблений) завдань ЗНО з української
мови і літератури та математики,
результати виконання яких
використовуються для обрахування
конкурсного бала
 вага кожного конкурсного бала має
становити не менше 20 відсотків
конкурсного бала
 вага середнього бала документа про повну середню
освіту, що має становити від 0 до 10 відсотків
конкурсного бала
 вага бала за конкурс творчих або фізичних
здібностей (у разі його проведення), що має
становити не більш як 25 відсотків конкурсного
бала, крім творчого конкурсу при вступі на
підготовку-галузь знань 0202 "Мистецтво" та
напрям 6.060102 "Архітектура", вага бала якого
може становити не більше 50 відсотків
конкурсного бала
 вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
предметів; призерам III етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів
- членів Малої академії наук України
 за успішне закінчення підготовчих курсів ВНЗ, обсяг
навчальних годин яких складає не менше 150
аудиторних годин та термін навчання - не менше
трьох місяців, для вступу до цього ВНЗ на
природничо-математичні та інженерно-технічні
спеціальності, що може становити від 0 до 5
відсотків конкурсного бала.
КОЕФІЦІЄНТИ конкурсного
бала
Перелік предметів, із
яких потрібно пройти
ЗНО, формується
самими ВНЗ
Залежно від того, який
предмет є пріоритетом
для вступу на ту чи
іншу спеціальність,
визначаються різні
коефіцієнти
КОНКУРСНИЙ БАЛ
Конкурсний бал – сума балів вступника
• за кожен сертифікат зовнішнього незалежного
оцінювання
• середнього бала документа про повну загальну
середню освіту
• бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у
разі його проведення)(додатки 1, 2 до Умов вступу),
помножених на вагові коефіцієнти, сума яких
дорівнює одиниці.
До конкурсного бала додатково додаються бали за особливі успіхи
та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального
закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на
природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності обсяг
навчальнихгодин яких становить не менше 150 аудиторних годин та
строк навчання - не менше трьох місяців)
Обрахування конкурсного бала
• Кожен сертифікат – 20 %
• Творчий конкурс(фізичні здібності)- до 25 %
• Бал атестата – до 10%
• Перемога в ІV етапі Всеукраїнських олімпіад,
ІІІ етапі Конкурсу-захисту МАН – д 5 %
Про мінімальний прохідний бал
• збережено право для ВНЗ встановлювати
мінімальний прохідний бал.
Тому абітурієнтам, які будуть
готуватися до вступу в 2015 році,
треба уважно ознайомитися
відповідною інформацією про
прохідні бали, яка буде розміщена
на сайтах ВНЗ
ФОРМУВАННЯ
КОНКУРСНОГО БАЛА
Умовні приклади
Обрахування конкурсного бала
Конкурсний бал
обраховується за такою
формулою:
КБ = (K1*П1+K2*П2+K3*П3+K4*П4 +K5*А)
ДЕ
КБ – конкурсний бал
П1, П2, П3, П4 - результати складання ЗНО
за предметом 1, 2, 3, 4
А - середній бал документа про повну
загальну середню освіту
К1, К2….К5 - коефіцієнти
Приклади розрахунків
конкурсного бала
ПРИКЛАД 1.
Спеціальність “Філологія”
Конкурсні предмети та їх коефіцієнти, а також коефіцієнт
середнього бала атестата:
 українська мова та література (базовий рівень) – 40% від
конкурсного бала (коеф.0,4);
 історія України – 25 відсотків конкурсного бала (коеф.0,25);
 іноземна мова – 25 відсотків конкурсного бала (коеф.0,25);
 середній бал атестата – 10 відсотків конкурсного бала (коеф.0,1).
Припустимо, що абітурієнт має такі результати:
.
українська мова та література (базовий рівень) – 186 балів;
такому–разі
бал вступника складатиме:
історіяУУкраїни
170рейтинговий
балів;
іноземна мова – 140,5 балів;
середній бал атестата – 174,3 бала
РЕЙТИНГОВИЙ БАЛ:
186х0,4 + 170х0,25 + 140,5х0,25 + 174,3х0,1 =74,4 + 42,5 + 35,125 +
17,43 = 169,46
Приклад 2. Спеціальність “Цивільний захист” Львівського
державного університету безпеки життєдіяльності людини
 українська мова та література (базовий рівень) – 20% від конкурсного
бала (коеф.0,2);
 Математика (мінімальний бал -110)– 25 відсотків конкурсного бала
(коеф.0,25);
 Фізична підготовка – 20відсотків конкурсного бала (коеф.0,2);
 Фізика - – 20відсотків конкурсного бала (коеф.0,2);
 середній бал атестата – 10 відсотків конкурсного бала (коеф.0,1).
Припустимо, що абітурієнт має такі результати:
Українська мова та література (базовий рівень) – 170 балів
Математика (мінімальний бал -110)– 140 балів
Фізична підготовка – 165 балів
Фізика - 145 балів
середній бал атестата – 168 балів
РЕЙТИНГОВИЙ БАЛ:
170*0,2+140*0,25+165*0,2+145*0,2+168*0,1=34+35+33+29+16,8= 147,8
Приклад 3. Національна академія Державної прикордонної служби
України імені Б. Хмельницького . Спеціальність «Охорона та захист
державного кордону
 Українська мова та література (базовий рівень) (мінімальний бал -100)–
20% від конкурсного бала (коеф.0,2)
 Іноземна (мінімальний бал -100) – 20 відсотків конкурсного бала
(коеф.0,2);
 Фізична підготовка (мінімальний бал 124)– 25 відсотків конкурсного
бала (коеф.0,25);
 Історія України (мінімальний бал 110) – 25 відсотків конкурсного бала
(коеф.0,25);
 Середній бал атестата – 10 відсотків конкурсного бала (коеф.0,1).
Припустимо, що абітурієнт має такі результати:
Українська мова та література (базовий рівень) – 165 балів
Іноземна мова (мінімальний бал -100) – 140 балів
Фізична підготовка – 185 балів
Історія - 165 балів
Середній бал атестата – 175 балів
РЕЙТИНГОВИЙ БАЛ:
165*0,2+140*0,2+185*0,25+165*0,25+175*0,1=33+28+46,25+41,25+17,5=
166 балів
ПРИКЛАД 4
Житомирський військовий інститут ім. С.Корольова.
Спеціальність “Електротехніка та електротехнології”
Конкурсні предмети та їх коефіцієнти, а також коефіцієнт середнього бала
атестата:
Українська мова та література (базовий рівень) (мінімальний бал -100) – 20% від
конкурсного бала (коеф.0,2)
 Математика (мінімальний бал -100) – 50 відсотків конкурсного бала (коеф.0,5);
Фізика (мінімальний бал 100) – 20 відсотків конкурсного бала (коеф.0,2);
Середній бал атестата – 10 відсотків конкурсного бала (коеф.0,1).
Припустимо, що абітурієнт має такі результати:
Українська мова та література (базовий рівень) – 158 балів
 Математика (мінімальний бал -100) – 140 балів
Фізика (мінімальний бал -100) – 138 балів
Середній бал атестата – 165 балів
РЕЙТИНГОВИЙ БАЛ:
158*0,2+140*0,5+138*0,2+165*0,1=31,6+70+27,6+16,5=145,7балів
Приклад 5. Національний університет державної податкової
служби України (Ірпінь). Спеціальність “Правоохоронна
діяльність” (пільговики – 10%)
Конкурсні предмети та їх коефіцієнти, а також коефіцієнт середнього бала
атестата:
Українська мова та література (базовий рівень) (мінімальний бал -100) – 25% від
конкурсного бала (коеф.0,25)
 Історія України (мін. бал -100) – 40 відсотків конкурсного бала (коеф.0,4);
Фізична підготовка (мін. бал -100) – 25відсотків конкурсного бала (коеф.0,25);
Середній бал атестата – 10 відсотків конкурсного бала (коеф.0,1).
Припустимо, що абітурієнт має такі результати:
Українська мова та література (базовий рівень) – 158 балів
 Історія України(мінімальний бал -100) – 140 балів
Фізична підготовка – 160балів
Середній бал атестата – 190 балів
РЕЙТИНГОВИЙ БАЛ:
158*0,25+140*0,4+160*0,25+190*0,1=39,5+56+40+19=154,5балів
ПРИКЛАД 4
Житомирський військовий інститут ім. С.Корольова.
Спеціальність “Електротехніка та електротехнології”
Конкурсні предмети та їх коефіцієнти, а також коефіцієнт середнього бала
атестата:
Українська мова та література (базовий рівень) (мінімальний бал -100) – 20% від
конкурсного бала (коеф.0,2)
 Математика (мінімальний бал -100) – 50 відсотків конкурсного бала (коеф.0,5);
Фізика (мінімальний бал 100) – 20 відсотків конкурсного бала (коеф.0,2);
Середній бал атестата – 10 відсотків конкурсного бала (коеф.0,1).
Припустимо, що абітурієнт має такі результати:
Українська мова та література (базовий рівень) – 158 балів
 Математика (мінімальний бал -100) – 140 балів
Фізика (мінімальний бал -100) – 138 балів
Середній бал атестата – 165 балів
РЕЙТИНГОВИЙ БАЛ:
158*0,2+140*0,5+138*0,2+165*0,1=31,6+70+27,6+16,5=145,7балів
Таблиця переведення балів атестата в шкалу
100-200
5
133,5
6
143,0
7
152,5
8
162,0
9
171,5
5,1
134,5
6,1
144,0
7,1
153,5
8,1
163,0
9,1
172,4
5,2
135,4
6,2
144,9
7,2
154,4
8,2
163,9
9,2
173,4
5,3
136,4
6,3
145,9
7,3
155,4
8,3
164,9
9,3
174,3
5,4
137,3
6,4
146,8
7,4
156,3
175,3
138,3
6,5
147,8
165,8
9,4
5,5
8,4
7,5
157,3
176,2
139,2
6,6
148,7
166,8
9,5
5,6
8,5
7,6
158,2
5,7
140,2
177,2
149,7
167,7
9,6
6,7
8,6
7,7
159,2
178,1
160,1
168,7
9,7
7,8
8,7
179,1
161,1
169,6
9,8
7,9
8,8
8,9
170,5
9,9
180,0
5,8
5,9
141,1
142,1
6,8
6,9
150,6
151,6
Таблиця переведення балів атестата в
шкалу 100-200
10
181,0
10,1
181,9
10,2
182,9
10,3
183,8
10,4
184,8
10,5
185,7
10,6
186,7
10,7
187,6
10,8
188,6
10,9
189,5
11
190,5
11,1
191,4
11,2
192,4
11,3
193,3
11,4
194,3
11,5
195,2
11,6
196,2
11,7
197,1
11,8
198,1
11,9
199,0
12
200,0
Абітурієнтів 2015 року
зарахують у першу хвилю
• Це відбуватимуться
завдяки тому, що кожен
вступник, який має
право подавати 15 заяв
(по три заяви в п’ять
вузів), має визначити
пріоритетність кожної
заяви.
НАПРИКЛАД
Вступник найбільше хоче вступити на
право в Києво-Могилянську академію – це
пріоритет №1, і якщо він потрапляє за
своїми балами в цей ВНЗ, то її всі інші
заяви автоматично анулюються, і ця
людина "не бовтається" в списках і штучно
їх не розтягує.
А якщо вона в "Могилянку" не
потрапляє, але другим за пріоритетністю
значиться заява на вступ, скажімо, на право
в університет ім. Франка, і вона туди
вступає, то решта її заяв випадає зі списку
Списки зарахованих абітурієнтів будуть
автоматично сформовані фактично після подачі
всіх заяв
«Тому що тобі пропонують
одне місце за найвищим із тих
пріоритетів,
за
яким
ти
приходиш на місце державного
замовлення».
Саме тому абітурієнти
мають дуже відповідально
підійти до виставлення
пріоритетності своїх заяв
Календар
• 05.01 - 20.02 – реєстрація на участь в ЗНО
- 21.03, 28.03. – пробне тестування
- 12.04 (05.04) – Великдень
• 24.04. - ЗНО (ДПА) з укр. мови та літ.
• до 12.05 – результати з укр. мови та літ.
червень 2015 – ЗНО з предметів
09.06 – додаткова сесія з укр.мови та літ.
Алгоритм реєстрації
• У ЗНЗ призначити відповідального за реєстрацію;
• З 05.01.2015 на сайті УЦОЯО - програма реєстрації;
• Випускники ЗНЗ заповнюють реєстраційну форму
(самостійно або в навчальному закладі);
• Готують комплект документів та матеріалів (паспорт
або свідоцтво про народження, фото), приносять до
школи;
• Відповідальні за реєстрацію в ЗНЗ перевіряють
документи, складають список випускників, періодично
надсилають у РЦ.
•
На сайті УЦОЯО буде можливо перевірити список
зареєстрованих із ЗНЗ.
Реєстрація
РЦ надсилає на школу кожному учневі :
- реєстраційну картку абітурієнта;
- Сертифікат;
- інформаційний бюлетень “ЗНО-2015”
- Повідомлення про створення особливих умов
(для осіб, що подали медичні довідки)
або
вмотивовану відмову в реєстрації
Матеріали для інформаційної роботи по
підготовці до реєстрації
• новини на сайті УЦОЯО, ЛРЦОЯО;
• документи;
• презентації,
Реєстрація на
ЗНО-2015
Дані, необхідні для
реєстрації на ЗНО-2015
 Прізвище, ім’я, по батькові.
 Число, місяць і рік народження.
 Тип документа, на підставі якого здійснюється реєстрація
(паспорт, свідоцтво про народження)
 Номери контактних телефонів.
 Адресу електронної пошти.
 Категорію випускника
 Відомості про навчальний заклад (для випускників
поточного
 навчального року)
 Адресу, за якою особі може бути надіслана офіційна
кореспонденція.
 Інформацію про населений пункт, де перебуватиме особа
у день проведення зовнішнього оцінювання з української
мови і літератури з урахуванням якої здійснюватиметься
її закріплення за пунктом проведення зовнішнього
оцінювання з української мови і літератури.
 Інформацію про населений пункт, де перебуватиме особа
під час проведення зовнішнього оцінювання з інших
предметів, з урахуванням якої здійснюватиметься її
закріплення за пунктами проведення зовнішнього
оцінювання.
 Перелік навчальних предметів, із яких особа бажає
пройти зовнішнє оцінювання (не більше ніж чотири), із
зазначенням рівнів складності завдань сертифікаційної
роботи з української мови і літератури та математики
 Дві фотокартки розміром 3 на 4 см.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа