close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Білімділік: Оқушыларға Windows терезелері
және олардың құрылымы мен элементтері
туралы жалпы мағлұмат бере отырып білім
деңгейін арттыру.
Дамытушылық: Оқушылардың сабаққа
деген қызығушылығықтарын оятып, ойөрісін дамыту.
Тәрбиелік: Оқушыларды жүйелілікке
тәрбиелеу. Ұқыптылыққа, жұмыс
жолдарын түсіне білуге тәрбиелеу.
Windows операциялық жүйесінің негізгі объектісі
терезе болып табылады.Терезе – Windows ортасының
негізгі ұғымы.
Терезе дегеніміз – бұл жақтаулармен шектелген
экрандағы төртбұрышты аймақ. Әрбір терезенің оны
басқаруға арналған элементтері мен жұмыс аймағы
болады. Windows жүйесінде жұмыс істеу барысында
бірнеше терезені бір мезгілде ашуға және терезелер
арасында таптырмалар тақтасындағы батырмалардың
көмегімен ауыса отырып олардың әрқайсысында
кезекпен жұмыс істеуге болады.
Жүйелік меню
белгішесі
Тақырып
жолы
Компьютерден
іздеу
Жималау
Жаймалау
Жабу
Анықтаманы
шақыру
Меню жолы
Алдын-ала
көлемін
қарау
Жұмыс
аймағы
Көрсетілімді
өзгерту
Шекаралар
Қалып-күй жолы
Терезе элементтері
Компьютер қапшығының терезесін мысалға ала отырып, біз
терезелердің негізгі элементтерін қарастырайық.
Шекаралар. Терезелерді төрт жағынан тұрған жақтауларды шекаралар
деп атайды. Олардың көбінің өлшемдерін өзгертуге болады. Терезелердің
өлшемдерін өзгерту үшін, тышқан нұсқағышын шекараның біреуіне
орналастырып, нұсқағыш қос бағдаршаға айналуын күтеміз, содан соң
тышқанды қажетті бағытқа тартамыз (оңға, солға, жоғары, төмен). Мысалы,
терезенің енін өзгерту үшін, оның оң немесе сол жақ шекарасын бір жағына
қарай тартамыз. Егер терезенің ені мен биіктігін қатар өзгерткіміз келсе, онда
оның бұрыштарының бірін соза тартамыз.
Тақырып жолы. Терезенің ең жоғарғы шекарасының астында бірден
терезенің аты көрсетілген төртбұрыш орналасқан, оны Тақырып жолы деп
атайды.
Жүйелік меню белгішесі. Тақырып жолының сол жағында жүйелік меню
белгішесі орналасқан. Оны шертсеңдер, терезені басқарудың қарапайым
командаларының тізімі ашылады, олардың көмегімен терезені жылжытуға
және өлшемін өзгертуге болады.
Жабу батырмасы. Тақырып жолының оң жақ
шекарасында айқасқан сызық (крестик) суреті бар батырма орналасқан.
Бұл батырма бойынша шерту құжатты (қапшықты) жабады немесе
қолданбаның (бағдарламаның) жұмысын аяқтайды. Жабу
батырмасының сол жағында келесі батырмалар орналасқан: жималау
(свернуть), жаймалау (развернуть), қалпына келтіру (восстановить).
Жималау батырмасы. Жималау батырмасында шерту,
Тапсырмалар тақтасында тек қана батырмасын қалдырып, терезені
Жұмыс орнынан алып тастайды. Бұл жағдайда қолданба ашық
қалпында қалып, орындала береді. Тапсырмалар тақтасындағы оған
сәйкес батырманы басып немесе Alt+Tab пернелерінің көмегімен
терезені қайтадан жаюға болады.
Жаймалау батырмасы. Бұл батырма терезені экран өлшеміне
дейін үлкейтеді.
Қалпына келтіру батырмасы. Осы батырма терезені аралық
қалыпқа келтіреді, яғни терезе экранда болады, бірақ оның өлшемі
экран өлшемінен кіші болады. Батырма экранға бірнеше терезені бір
уақытта орналастыру үшін пайдаланылады.
Меню жолы. Тақырыптың төменгі жағында
командалар аты жазылған көлденең (горизанталь) жолақ
бар. Бұл – меню жолы, онда берілген қолданбаның негізгі
командалары бар.
Меню дегеніміз – берілген терезеде орындауға болатын
командалардың тізімі.
Меню жолының командаларының бірін шақыру үшін,
тышқанмен оның атын шерту керек, сонда созылған меню
пайда болады. Бұл менюден қажетті команданы тышқанмен
шертіп таңдаймыз
Жұмыс аймағы. Бұл объектілер орналасқан терезенің
ішкі аймағы. Қапшықтар терезелерінің жұмыс аймағында
белгішелер, қапшықтар, файлдар, таңбашалар орналасады.
Колданбалардың терезелерінің жұмыс аймағында мәтіндер,
суреттер, кестелер, слайдтар т.б. жасауға болады.
Терезелер
Қапшық
терезесі
Қолданбалы
терезе
Диалог
терезе
Анықтама
терезесі
Менің
құжаттарым
Графикалық
Paint редакторы
Мерзім және уақыт
терезесі
Калькулятор
бағдарламасы
Windows пен оның
қолданбаларын
басқару үшін
және баптау
қызметін атқарады
Windows пен оның
қосымшаларының
жұмысы бойынша
анықтама шығару
қызметін атқарады
Windows-ң басқа
обьектілерінің
белгішелері мен
басқару элементтері бар
Қолданбаға жүктелген
құжатты көрсету
қызметін атқарады
Толық экранды
Терезе жайылған
және тұтас
экран бетін алады
Қалыпты
Белгіше
Терезе экранның
бір бөлігінде
орналасқан
Терезе белгіше
түрінде
“жинаулы”
болады
- кері қайту
- кірістіру
- алға қарай өту
- болдырмау
- бір деңгейге
жоғарыға көтерілу
- алып тастау (жою)
- қиып алу
- қасиеттер
- көшіру
- түрі
Терезені жоғарыға
айналдыру
батырмасы
Сырғытпалар
Терезені солға
айналдыру
батырмасы
Терезені төмен
айналдыру
батырмасы
Терезені оңға
айналдыру
батырмасы
1.
2.
3.
4.
5.
№1 ТАПСЫРМА
Менің компьютерім терезесін аш: ол үшін маус нұсқағышын Мой компьютер
белгішесіне қойып, батырмасыны екі рет шерт.
Егер терезе бүкіл экранға ашылмаса, Жаймалау (развернуть) батырмасын шерт.
Содан кейін Қалпына келтіру (Восстановить) батырмасын шертіп, қалпына келтір.
Терезенің енін, биіктігін өзгерт: ол үшін маус нұсқағышын оң жақ шекараға қойып,
қос бағытты бағдарша шыққанға дейін күтіп, маусты солға жылжытып орында.
Терезені жабу батырмасында шертіп, терезені жап.
№2 ТАПСЫРМА
компьютерім белгішесіне қойып, батырмасыны екі рет
1. Маус нұсқағышын Менің
шертіп, оны аш.
2. Егер құрал саймандар тақтасының батырмасы жоқ болса, маус нұсқағышын меню
жолындағы Түр (Вид)
Тізім (Список), Кесте (Таблица), Белгішер (Значки)
командалары шертіп көр.
№3 ТАПСЫРМА
Терезелерді каскад түрінде орналастыру.
1. Бірінші терезелерді аш: Менің компьютерім қапшығын (Мой компьютер), Менің
құжаттарым (Мой документы), Себет (Корзина)терезесін.
2. Есептер тақтасының батырмалардан бос жерінде маустың оң батырмасын шерт. Сонда
динамикалық меню пайда болады.
3. Динамикалық менюде төмендегі командалардың бірін таңда: жоғарыдан төмен (окна
сверху вниз), солдан оңға (окна слево направо), терезелерді каскад түрінде
орналастыр.
Терезе дегеніміз не?
Экранда жақтаулармен шектелген
төртбұрышты аймақ
Диалог терезесінің қызметі
Windows пен оның қолданбаларын
басқару үшін және баптау қызметін атқарады
Қапшық терезесінің қызметі
Windows-ң басқа обьектілерінің
белгішелері мен басқару элементтері бар
Терезелерді экранда көрсету
тәсілдері
Толық экранды, қалыпты, белгіше
Анықтама терезесінің қызметі
Windows пен оның қосымшаларының жұмысы
бойынша анықтама шығару қызметін атқарады
Қолданба терезесінің қызметі
Қолданбаға жүктелген құжатты көрсету
қызметін атқарады
Қиып алу
Болдырмау
Қасиеттер
Кері қайту
Бір деңгейге жоғары
көтерілу
Алып тастау
(жою)
Алға қарай өту
Көшіру
Кірістіру
Түрі
Айналдыру жолағы
Windows дегеніміз?
2. Windows-тың негізгі объектісі
қолданбалы программа
А. терезе *
операциялық жүйе *
В. тапсырмалар тақтасы
компьютер
С. белгі
3. Терезелер неше түрге бөлінеді?
4. Windows терезелері көлемін өзгертуге
бола ма?
А. 2
А. болмайды
В. 3
В. барлық бағытта өзгертуге болады *
С. 4 *
С. болады, тек оңға қарай
1.
А.
В.
С.
5. Терезелерді төрт жағынан қоршап
тұрған жақтауларды не деп атайды?
А. шекаралар *
В. қапшықтар
С. таңбашалар
6. Айналдыру жолағының ішінде
тікбұрышты . . . болады.
А. тапсырмалар тақтасы
В. жабу батырмасы
С. сырғытпалар *
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа