close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
.
Вища кваліфікаційна категорія
Звання “Вчитель методист”
Відмінник освіти України
Делегат ІІ Всеукраїнського з'їзду
працівників освіти
Освіта



Кам'янець –Подільський
педагогічний інститут,
1977 рік
Спеціальність:
математика
Кваліфікація:
вчитель
математики
середньої школи
Звичайна школа, в селах їх багато.
І, як у всіх, проблеми нелегкі
Далеко нам іще до ідеалу
Та прагнем досконалості в житті
Я впевнена, що тільки
високоосвічений,
конкурентноздатний,
компетентний педагог
може виховати
компетентного учня
Мій професійний шлях
З 2001 р. директор
Грузевицької ЗОШ І-ІІІ ст.
З 1979 - вчитель математики
Грузевицької середньої школи
1977 -1978 - вчитель математики Маркушівської
середньої школи Вінницької обл.
1977 р. - закінчила з відзнакою Камянець –Подільський
педагогічний інститут за спеціальністю «вчитель математики»
1973 – 1977 - студентка Камянець –Подільського
педагогічного інституту
1963 -1973 учениця Грузевицької ЗОШ І-ІІІ ст.
1 листопада 1955 р. народилася перша жінка директор Грузевицької ЗОШ І-ІІІ ст.
 Почесна Грамота Міністерства освіти
і науки України
Нагрудний знак
“Василь
Cухомлинський”
Почесна Грамота Хмельницької обласної
ради
Почесна Грамота обласного управління
освіти
Диплом з нагоди занесення на районну
дошку пошани працівників освіти
Нагороди
Почесна Грамота Хмельницької РДА
та інші
ІІ Всеукраїнський
з'їзд працівників
освіти
Моє життєве кредо:
"Все можливо, на неможливе просто
потрібно більше часу!»
зі скарбниці мудрості буддійських монахів
Моє педагогічне кредо:
“ Далеко не кожний стане вченим,
письменником, артистом, далеко не
кожному призначено винайти порох, але
майстром у своїй справі повинен стати
кожний…”
В.Сухомлинський
Моє професійне кредо:
від творчого директора через творчого
вчителя до творчого учня.
НАША
ШКОЛА
СЬОГОДНІ
•Середній загальноосвітній заклад І-ІІІ
ступенів
•Навчається 166 учнів
•Працює 22 вчителі, з них:
- вчителів-методистів-2;
- Cтарших вчителів – 9;
- вчителів вищої кваліфікаційної категорії – 11;
- вчителів І кваліфікаційної категорії – 3;
- вчителів ІІ кваліфікаційної категорії – 2;
- вчителів кваліфікаційної категорії “спеціаліст”– 3
-молодших спеціалістів - 3
Реальна відповідність
цілей та цінностей, які
культивуються у школі
У центрі діяльності особистість
Персоналізація внеску
кожного у спільну
діяльність
Принципи особистісно
зорієнтованого управління
школою
Особистість підлеглого
розглядається як
повноправний суб’єкт
управлінського процесу
Особистість
одночасно є
творцем норм та їх
виконавцем
Створення ситуації
успіху
Особистість має право
на вільний вибір
Усвідомлення особистих
внесків у спільну справу,
персоналізація
професійних знань
Структура державно-громадського управління
Грузевицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Директор
школи
Рада
школи
Батьківський
комітет
Заступник
директора з
НВР
Загальношкільна
конференція
– вищий
орган
державногромадського
управління
школи
Педагогорганізатор
Практичний
психолог
Піклувальна
рада
Педагогічна
рада
Профспілкови
й комітет
Органи місцевого
самоврядування
Шефські
організації
Господарська
частина
Рада
мерів
Тісна співпраця школи, сім’ї,
громадськості – запорука успішної роботи
Модель випускника школи
Пізнавальна компетентність:
•знання, вміння, навички за
Державним стандартом повної
середньої освіти;
•критичне і творче мислення;
•володіння технологіями розв’язання
проблемних, ситуативних завдань,
творчого проектування, виконання
дослідницької роботи;
•володіння 3-4 мовами на рівні
навчальних програм;
•знання культурних та духовних
цінностей українського та інших
народів.
Особистісна
компетентність:
•здатність усвідомити власну
унікальність і реально оцінити
свої здібності й можливості,
переваги і недоліки, адекватно
сприймати оцінювання іншими;
•прагнення до особистісного
самовдосконалення, рефлексії;
•здатність до самокритики,
самоорганізації
Випускник
Самоосвітня
компетентність:
•здатність до саморегульованого
набуття знань та вмінь,
самостійного пошуку відповідей на
актуальні запитання;
•вміння вільно орієнтуватися в
різноманітних джерелах інформації
та критично аналізувати їх,
аналізувати та контролювати
власну діяльність;
•вміння працювати з науковою
літературою, досвід написання
наукових робіт, участі у
дослідженнях.
Соціальна компетентність:
•орієнтація на успіх, позитивне
ставлення до себе, інших людей і
життєвих перспектив;
•здатність усвідомлювати свої права,
потреби, цінності і пріоритети;
•свідоме професійне самовизначення;
•здатність до самостійного прийняття
рішень;
•правова та управлінська культура;
•вміння працювати в команді й
співпрацювати, вести переговори;
•володіння комунікативними
навичками, навичками
співпереживання, усунення конфліктів,
протидії соціальному тискові.
Компетентне ставлення до
власного здоров’я:
•прагнення до фізичної
досконалості, здорового способу
життя;
•ставлення до здоров’я як до
найвищої цінності;
•володіння вміннями і
навичками першої медичної
допомоги;
•знання порядку дій у НС, основ
безпеки життєдіяльності.
Забезпечення єдності освітнього процесу:
навчання, виховання, фізичного розвитку
Працевлаштування
випускників
2008-2009 н.р.
2009-2010 н.р.
ВУЗи ІІІ-V
рівня
акредитації
2010-2011 н.р.
Вузи ІІІ-ІV рівня
акредитації
ВУЗи І-ІІ рівня
акредитації
Вузи І-ІІ рівня
акредитації
ПТУ
ПТУ
2011_2012 н.р.
Вузи І-ІІ
рівня
акредитації
Вузи ІІІ-ІV
рівня
акредитації
ПТУ
2012_2013 н.р.
Вузи І-ІІ рівня
акредитації
Вузи ІІІ-ІV рівня
акредитації
ПТУ
Вузи І-ІІ рівня
акредитації
Вузи ІІІ-ІV рівня
акредитації
ПТУ
Результативність участі учнів
в районних олімпіадах
10
9
8
7
6
1 місце
5
2 місце
3 місце
4
3
2
1
0
2007-2008 н.р.
2008-2009 н.р.
2009-2010 н.р.
2010-2011 н.р.
2011-2012 н.р
2012-2013 н.р
Моніторинг успішності учнів
100
90
80
70
60
Початковий рівень
Середній рівень
50
Достатній рівень
40
Високий рівень
30
20
10
0
2008-2009 н.р.
2009-2010 н.р.
2010-2011
2011-2012
2012-2013
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа