close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
P
2
1
3
4
T
Поява нових малюнків і записів
відбувається тільки після клацання миші.
P
2
4
1
3
T
P
2
4
1
3
T
P
2
4
1
3
T
«1 – 2» P = const, T , V
«2 – 3» T = const, P , V
P
2
4
1
3
«3 – 4» P ,T , V = const
T
P
2
4
V
1
P
3
T
T
V
4. Побудувати графіки процесів
P
2
4
V
4
1
P
2
1
3
3
4
3
T
1
V
«1 – 2» P = const, T , V
«2 – 3» T = const, P , V
2
«3 – 4» V = const , P ,T
T
Обрати точку в центрі
площини, побудувати графік
процесу «1 - 2». Врахуйте,
що обсяг зменшується.
Графік ізотерми «2 - 3» в
координатах P, V-гіпербола,
тиск зменшується, об'єм зростає.
V = const, отже графік «3 - 4»
перпендикулярний вісі
обсягу, тиск зменшується.
Таким же чином будуються графіки у координатах
P,T
Перевір себе
P
2
1
Подано графік залежності
тиску від об'єму. Зобразити
графік цієї залежності в
координатах
4
P від T та V від T.
V
Користуючись алгоритмом, розв'яжіть задачу в зошиті.
Відкрийте наступний слайд та перевірте рішення.
Перевір себе
P
2
P
1
2
4
1
4
3
V
«1 –2» P = const, V ,T
T
V
1
“2 –3” V = const, P ,T
“3 – 4” T = const, P ,V
3
2
4
T
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа